ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Розробка комплексу ділового листування фірми
       

   

  Діловодство

  Міністерство освіти Російської Федерації

  Пензенський державний університет


  Кафедра ІнОУП

  Курсова робота < p> Розробка комплексу ділового листування фірми

  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  ПГУ 2.061300.110 ПЗ

  Розробив студент гр. 99ВД1

  Прийняв:

  Ю.Ю. Фіонова

  2003

  Зміст

  Введення 4

  1 Види ділових листів 5
  2 Загальна характеристика листування 7
  3 Вимоги до тексту листа 8
  4 Аналіз листів 9

  4.1 Мовні особливості ділових листів 9

  4.1.1 Лексика 9

  4.1.2 Фразеологія 10

  4.1.3 Морфологія 11

  4.1.4 Синтаксис 15
  5 Прийоми підвищення інформативності та переконливості 18
  6 Вплив комунікативних факторів на структуру листа 19

  Висновок 21


  Бібліографічний список 22

  Додаток А 23
  Додаток Б 24
  Додаток В 25
  Додаток Г 26
  Додаток Д 27
  Додаток Е 28
  Додаток Ж 29
  Додаток З 30
  Додаток І 31
  Додаток До 32
  Додаток Л 33
  Додаток М 34
  Додаток Н 35
  Додаток П 36
  Додаток Р 37
  Додаток З 38
  Додаток Т 39

  Введення

  Ділове листування - невід'ємний засіб зв'язку підприємства із зовнішнімиорганізаціями, так як саме листи з'єднують організацію-автора з іншимиустановами.

  Через листа здійснюється обмін інформацією, робляться пропозиції,ведеться переговорний спілкування, і т.п. Іноді інформаційно-довідковадокументація просто засвідчує факти, події, які потрібно лише взятидо відома.

  Таким чином, службовий лист - це узагальнена назва різних зазмісту документів, оформлених згідно з ГОСТом, що пересилаються попоштою, факсом або іншим способом.

  Без перебільшення можна сказати, що це один із самихпоширених видів службових документів, тому, від того наскількитекст послання точний досвідчений, коректний багато в чому буде залежати успіхвирішення конкретних питань, а значить і всього підприємства в цілому.

  Види ділових листів

  Види некомерційних ділових листів:

  Лист-прохання. У листі-прохання викладається якась прохання, прицьому в ній підкреслюється зацікавленість організації у її виконанні.
  Прохання може викладатися від першої особи однини, від першогоособи множини; від третьої особи однини і відтретьої особи множини.

  Супровідний лист. Супровідний лист складається привідправлення адресату документів чи матеріальних цінностей. Подібного родулист виправдовує себе в тих випадках, коли містить додатковіроз'яснення до додається до документа.

  Лист-повідомлення. У даному вигляді ділового листа дається будь-якаінформація, що не вимагає відповіді або підтвердження зі сторони, якійвисилається цей лист.

  Лист-підтвердження. Містить повідомлення про отримання будь-якоговідправлення або про те, що раніше складений документ залишається в силі.
  Також можна підтверджувати факт або дію.

  Лист-нагадування. Іде в тих випадках, коли не вдаєтьсяотримати відповідь за допомогою телефонних переговорів або особистих зустрічей. Воноскладається з двох елементів: нагадування про виконання дії; заходи, якібудуть прийняті у випадку невиконання раніше укладеного договору абоугоди.

  Позначка «Вдруге» відправляється тоді, коли відправник допускаєможливість, що адресат не отримав листа, відправленого раніше.

  Лист-запрошення. Пишеться в тому випадку, коли організація хочезапросити іншу організацію на яке-небудь торжество або захід. Уданому діловому листі вказується час, місце і дата проведеннязаходи.

  Лист-подяка. У даному вигляді листа висловлюється подяка завиконання будь-якого роду діяльності.

  Гарантійний лист. Складається з метою підтвердження певнихзобов'язань і адресується організації, або окремій особі.
  Для комерційної кореспонденції характерна наступна градація:
  V лист-запит, відповідь на нього;
  V лист-пропозиція (оферта), відповідь на нього;
  V лист-претензія (рекламація), відповідь на нього.

  Запит і відповідь на нього. Дані види комерційної кореспонденціїє в письмовій мові реалізацією двостороннього зв'язку.

  Опитування полягає звернення особи, яка бажає укласти угоду.
  У запиті обов'язково вказується найменування товару (послуг), умови, наяких бажано отримати товар, умови платежу, кількість і якістьтовару.

  Написання цього виду листів вимагає дотримання наступних принципів:
  1) посилання на первинне лист і його тему;
  2) дотримання однакових мовних засобів в обох листах;
  3) дотримання послідовності у викладі аспектів змісту.

  Оферта та відповідь на неї. У даному вигляді листа зазвичай вказується, наяких умовах повинен відбутися обмін товарами (послугами). У відповідівиражається згоду або незгоду з висунутими умовами.

  Лист-претензія (рекламація), відповідь на нього. Рекламація міститьпретензії до сторони, яка порушила прийняті на себе за договором зобов'язаннята вимоги відшкодування збитків. Вона може бути пред'явлена відносноякості, кількості товарів, терміни поставки і т.п.

  Рекламація містить:
  1) підстави для пред'явлення претензій;
  2) докази що стався збитку;
  3) конкретні вимоги сторони, висувати претензії.

  Рекламація подається у письмовій формі, з додатком всіхнеобхідних документів. Якщо вона не може бути врегульована сторонами, товона переноситься до арбітражу.

  У відповіді на рекламацію повідомляється, що: інформація прийнята дорозгляду; вона розглядається повністю, частково або відхиляється;грошова сплату проведено.

  Загальна характеристика листування

  Фірма ВАТ «АСТРОН» (її фірмову емблему і фірмовий бланк, дивдодаток А, Б) займається виготовленням обладнання для переробки с/гпродукції і для харчової промисловості.

  У результаті листування вирішується питання з реалізації товару.

  До організації ВАТ «АСТРОН» від фірми ВАТ «Пром» отримано запит проотриманні повної інформації про товар. На цьому етапі було надіслано відповідьзапит (Додаток В, Г).

  У результаті листування фірма ВАТ «Пром» зацікавиласяобладнанням. У вирішенні даного питання фігурували три види службовоїкореспонденції: оферта, відповідь на пропозицію (після чого був укладенийдоговір) та договірне лист (Додаток Д, Е, Ж).

  Під час листування у фірми ВАТ «АСТРОН» були змінені банківськіреквізити, у зв'язку з цим було складено 2 види службовоїкореспонденції: лист - прохання, лист - повідомлення. Також було надісланосупровідний лист (Додаток З, И, М).

  В результаті складання договору на постачання обладнання з фірмою
  ВАТ «Пром» були допущені неточності, у зв'язку з цим було надіслано лист -рекламація, і був складений відповідь на рекламацію (Додаток К, Л,). Крімтого, були складені: лист-запрошення на конференції, лист --подяку, лист-повідомлення про випуск нового товару клієнтам
  (Додаток Р, С, П).

  Переписка включила лист - нагадування у фірму ВАТ «АСТРОН» від фірми
  ТОВ «Пак» про можливість поставити нам хімічні реактиви (Додаток Н).

  Також було надіслано листа відмова від фірми «МКТ», які готовірозірвати з нами договір на поставку картону (Додаток Т).

  Заключна підготовка виставкових експонатів.

  Вимоги до тексту листа

  Ділова кореспонденція повинна обов'язково відповідативимогам. o Точність, однозначність висловлювання. Всі слова повинні вживатися відповідно до їх лексичним значенням. o Логічність

  Кожен лист представляє собою:
  - виклад суті питання;
  - мовне дію;
  - висновок. o Грамотність - необхідна частина будь-якого документа o Коректність. Ділова кореспонденція є коректною, якщо в ній дотримана етикетні рамка і характерний доброзичливий або нейтральний тон викладу.

  Аналіз листів

  Мовні особливості ділових листів

  Лексика

  Слово і його значення

  Багатозначність - властивість слів вживатися в різних значеннях.
  Розрізняють однозначні слова, тобто що мають тільки одне значення, ібагатозначні, у випадку, коли одне й те ж слово в залежності від контекстуасоціюється з різними поняттями. У даному випадку прикладами однозначнихслів можуть служити: продукція, конференція, фірма, інформація, ціна. Збагатозначних зустрілися слова: партія (у даному випадку - це визначенняякості товару), і т.д. Слід також відзначити, що слова з єдинимзначенням переважають.

  Цінність ділового тексту забезпечується смисловий точністю мови.
  Щоб уникнути помилок, слід розрізняти:пароніми - це близькі за звучанням однокореневі слова, що розрізняютьсязначенням (в даному випадку не зустрічаються);синоніми - це слова з однаковим або дуже близьким значенням (фірма --організація, угода - договір, запит - заявка, вдячні --вдячні, ...);Плеоназм - називають частковий збіг значень слів, що утворюютьсловосполучення (відсутні);тавтологія - смислові повтори, які виникають у тих випадках, коли вреченні є сусідами однокореневі слова (відсутні);омоніми - це слова, що збігаються за звучанням, але розрізняються за змістом
  (немає)

  Стилістична забарвлення слова

  Поняття стилістичного забарвлення слова звичайно зв'язується ззакріпленістю слова за тією чи іншою сферою вживання і з емоційно -експресивними якостями слова, тобто з його здатністю не тільки називатиявище, а й висловлювати ставлення до предмета думки.

  За сферою вживання розрізняється:

  1. Лексика міжстильова, тобто ті слова, які вживаються усіма і вбудь-яких умовах, (,, якість, отримувати, пропонувати ...).

  2. Лексика книжково-письмова, тобто слова, які переважновикористовуються в книжково-писемних стилях і пов'язані з тими сферамизастосування мови, для яких письмова форма вираження єголовною. У її складі можна виділити "книжкові" слова (оплата, договір,контракт ...), терміни (каталог - журнал з зазначенням товару, виробленогопідприємством), канцеляризми, поетізми.

  3. Лексика усного мовлення, тобто слова, властиві побутової мови, побутово -діловому мові і т.д. До лексиці усного мовлення належать слова розмовні,просторічні, професіоналізми, жаргонізми, діалектизми. Вони в даномуразі не зустрічаються.

  Скорочення як замінники слів і словосполучень

  Скорочення слів (абревіатура) - новий продуктивний спосібсловопроізводства, який активно використовується у діловій кореспонденції.
  З загальноприйнятих скорочень в даній роботі використані:

  - умовні позначення величин та одиниць виміру (л екз, кв м);

  - скорочення, прийняті в обліково-звітної документації (р/р №);

  - форма звернення (г-н.);

  - за першими літерами назви установи (ТОВ, ВАТ)

  - обладнання Мікромлини (МіМ )

  Фразеологія

  Фразеологія мови - це сукупність стійких, цілісних за складомі значенням сполучень слів і виразів. У діловій кореспонденції рольфразеологізмів виконують стандартні синтаксичні конструкції (ССК).
  Вибір ССК для кожного типу листів
  Лист-запит: «Ми будемо вдячні, якщо Ви направите на нашу адресу ...»
  Відповідь на запит: «Дякуємо Вам за запит від ...»
  Лист-прохання: «Звертаємося до Вас із проханням ...»
  Лист-нагадування: «Повідомляємо Вам, що ...»
  Лист-рекламація: «Ми офіційно заявляємо Вам рекламацію ...»
  Відповідь на рекламацію: «Підтверджуємо отримання Вашого листа від .. повідомляємо,що .... »
  Супровідний лист: «Згідно з Вашим проханням висилаємо Вам ...»
  Лист-повідомлення: «У відповідь на Ваш лист від ... повідомляємо Вам ...»
  Лист-запрошення: «Дозвольте запросити Вас на ...»
  Лист - подяка: «Ми отримали Ваше запрошення на ... .., за яке Вамвдячні ».

  Морфологія

  Іменник

  Імена іменники мають цілу низку ознак:
  1. Категорія натхненність-неживих.
  Одухотворинними називають ті іменники, форма знахідного відмінкаяких збігається з формою родового (директор,). У неживихіменників, яких в розглянутих листах набагато більше, формазнахідного відмінка збігається з формою називного (запит, конференція,заявка, оплата, фірма ...). Як правило, граматичні ознакинатхненність - неживого і реальний зміст слів відповідають однеіншому: одушевлені іменники служать назвами живих істот,неживі називають предмети, речі, явища, властивості і т.д. Хоча такбуває не завжди.

  2. Категорія роду.
  Імена іменники відносяться до одного з трьох родів: до чоловічого,жіночого чи середнього. У даному випадку зустрічаються іменникижіночого роду (промисловість, ціна, прохання, інформація, продукція,машина ...), чоловічого роду: (каталог, товар, агрегат, режим, замовлення), середньогороду (захід, час, рішення, виробництво).
  3. Категорія відмінювання.
  Перше відмінювання - всі іменники жіночого, чоловічого роду на-а,
  -я. Друге відмінювання - іменники чоловічого роду (крімневеликого числа іменників на-а,-я) і всі іменникисереднього роду. Третє відмінювання - іменники жіночого роду нам'який приголосний і на ж, ш. У текстах наведених листів найбільшзустрічається серед іменників - перший відмінювання (машина, переналагодження,ціна, і вас просять, ...).
  4. Категорія відмінка.
  З шести відмінків для іменників з наведених листів найбільшхарактерна форма родового відмінка (Вашої організації).
  5. Категорія числа.
  У досліджуваних текстах частіше зустрічаються іменники в однині
  (запит, відповідь, термін, сертифікат, додаток).
  6. Імена іменники бувають власні (Пер Іванович Іванов), тобто що відносяться до якого то особі, і номінальною, які в тексті переважають (запит, конференція, заявка,, фірма ...).

  Прикметник

  Розрізняються прикметники якісні, (що вказують на ознакупредмета безпосередньо: високоякісний універсальний,, гнучка ...),відносні, (що вказують на ознаку через відношення предмета до іншихпредмерам: мінімальне замовлення, універсальний комплекс, платіжні реквізити,тривалі зв'язку ...), і присвійні (що вказують на приналежність:технічна докумнтація).

  Як правило, якісні прикметники мають дві форми: повну
  (технічний прогрес, харчова промисловість, сільськогосподарськапродукція ...), в даному випадку вона частіше зустрічається, і коротку (вдячні,вдячні); два ступені порівняння: чудову і порівняльну, якіза формою можуть бути простими і складними.

  В аналізованих листах має місце наступні поєднання: чудовепросте - високоякісний; чудове складеного - найширший.

  Числівник

  Існують два розряди числівників: кількісні та порядкові.

  Кількісні числівники, які можуть позначати або число , абокількість предметів як сукупність (збірні числівники), абоневизначений кількість. У текстах числа, як правило, записуютьсяцифрами.

  Щоб уникнути можливих помилок, поряд з цифровими позначеннями сліддавати і їхні словесні варіанти, зрозуміло, у відповідних відмінковихформах.

  Вживання збірних і порядкових числівників носитьрозмовну забарвлення, тому в діловій кореспонденції вони вкрай рідкісні. Уданому випадку їх немає взагалі.

  За складом виділяють числівники прості (складаються з одного слова:півтора), складні (складаються з декількох слів: двох тисяч).

  У більшості випадків вони стоять у називному відмінку.

  Займенник

  Займенник - частина мови, об'єднує слова, які не називаютьпредметів, ознак, кількості, а тільки вказують на них. За своїмзначенням вони поділяються на дев'ять розрядів: особисті, поворотні,присвійні, питальні, відносні, вказівні,означальні, невизначені, негативні.

  У розглянутому тексті зустрілися наступні займенники в різнихвідмінкових формах:
  . особисті (вона (Їм), її (Р), ми (Їм), нас (Р), нам (Д), Ви (Їм), Вас (Р),

  Вам (Д), чого (Р));
  . присвійні (наш, наша (Їм), нашому, нашої (Д), Ваша (Їм), Вашого,

  Ваших (Р), Вашої (Д), Вашу (В), свого (Р), свою (В));
  . відносні (яка (Їм), в якому (П));
  . означальні (вся (Їм)).

  Слід зазначити, що в діловому листі займенник "Ви" у всіхвідмінках пишеться з великої літери.

  Дієслово

  Дієслова бувають досконалого і недоконаного виду. Недосконалий видпозначає дію в його перебіг, без вказівки на межу, межу дії
  (одержувати, включає, звертаємося, в?? Сила, дякуємо ...). Дієслів цьоговиду зустрічається набагато більше. Досконалий вигляд позначає обмеженумежею дію (отримали, продовжити, покладати, повідомити ...).

  Досить часто зустрічаються дієслова невизначеної форми: поставити,сплатити, вислати, нагадати. Мають місце причастя пасивного стану:недопоставленої продукції, зазначений термін, обумовлена поставка ..
  Дієприслівник в даному випадку відсутні.

  Прислівники, прийменники, спілки

  Прислівники. За своїм значенням їх ділять на шість розрядів: часу
  (негайно), місця, ступеня (дуже, дуже), способу дії, причиниі цілі.

  Прийменники: за адресою, найближчим часом, відповідно, протягом ... Останнійз наведених прийменників є складовим.

  Спілки бувають сочінітельние (і, але, а ...) і підрядності (що, якщо,то ...), причому останні в нашому випадку переважають.

  Синтаксис

  По складу пропозиції поділяються на двоскладного (що містять іпідмет, і присудок) і односкладні (відсутній один з головнихчленів пропозиції), а за будовою на прості і складні.

  Просте речення

  У російській мові відносно вільний порядок слів у реченні. Цеозначає, що члени речення не мають постійного місця (як в деякихінших мовах) і їх взаємне розташування може змінюватись в залежності відтипу пропозиції або з волі мовця.

  Перестановки слів з метою підкреслити смислове значення якого-небудьслова називають інверсією.

  Інверсія - важлива стилістична засіб. Її значення зростає вписьмової мови, так як пише позбавлений можливості виділити потрібне словоінтонацією. Продумане зміна порядку слів дозволяє авторові привернутиувагу читача до того чи іншого слова і тим самим відтінити важливімоменти змісту висловлювання.

  односкладних прості речення: Будемо раді Вас бачити. Отриманняпросимо підтвердити. Це пропозицій відноситься до определеннолічнимпропозиціям.

  двоскладного: Все обладнання захищено патентами. Надаєтьсясертифікат відповідності і гарантія 18 місяців.

  Пропозиція з однорідними головними членами: Нескладна переналагодженнякомплексу дозволить отримувати пшеничне, житнє, гречану та кукурудзянеборошно ...

  У пропозиції можуть бути словосполучення, які не є його членами, алевиконують певну смислову функцію. Сюди відносяться вступні слова (донашому превеликий жаль, крім того, у зв'язку з цим) і звернення. Ту жроль можуть відігравати і пропозиції (Шановний Петро Іванович!).

  Складне пропозицію

  Аналіз складених листів показав, що складні пропозиції зустрічаютьсячастіше простих. Широке використання складних речень у діловому мовленніцілком закономірно. Складне пропозиція дозволяє зв'язати в єдине цілевелике число слів і тим самим висловити більш складну думку - підкреслитиважливі смислові відтінки, навести аргументи, дати докладне обгрунтуванняосновних положень і т. д. Крім того, використання спілок і союзних слівдає можливість точно визначити ті смислові відносини, якііснують між окремими частинами розгорнутого висловлювання.

  За способом з'єднання простих речень у складні розрізняютьсясоюзні і Безсполучникові складні пропозиції. Із союзних пропозицій, якихнабагато більше, можна навести наступне: Підтверджуємо отримання Вашоголисти від 1.03.2002, з якого ми дізналися, що Ви пред'являєте намрекламацію ...

  Союзні пропозиції поділяються на два типи складних пропозицій:складносурядні і складнопідрядні речення (див. приклад союзногопропозиції). Складносурядні та Безсполучникові пропозиції в даних листа незустрічаються.

  Залежно від спілок придаткові пропозиції поділяються на 12 видів:із'яснітельние, означальні, порівняльні, придаткові часу,ступеня, місця, причини, наслідки, умови, поступки, цілі. У цьому текстізустрілися придаткові умови (Будемо дуже вдячні, якщо Винаправите на нашу адресу більш точні дані комплексу устаткування. .),придаткове із'яснітельное (В товеет на Ваш лист від .. повідомляємо Вам новіплатіжні реквізити.), придаткове означальні (не присутні.),придаткове місця (З огляду на Ваш великий внесок у розвиток технічногопрогресу в промисловості, направляємо Вам проект і просимо взяти участьв його обговоренні)

  У ділових листах крім вступних слів часто вживаються причетні ідієприслівникові обороти, які також вносять смислові відтінки. (у даномуразі не зустрічаються)

  поширення набули в мові службових документів так званірозщеплені присудок. Наприклад, обороти мала закінчити, візьмутьсявиконати, хотіли скористатися ... Вони вимагають суворого дотримання нормсполучуваності дієслів з іменниками, що називають ті чи іншіконкретні явища.

  В офіційних текстах широко поширені і конструкції зпослідовним підпорядкуванням однотипних відмінкових форм (нанизування відмінків,звичайно форм родового відмінка). Наприклад: Дякуємо Вам за запит від
  20.01.2002. Ми раді, що Вам сподобалася наша нова лінія товарів і ззадоволенням висилаємо докладну інформацію про комплекс обладнання повиробництву круп і борошна.

  В цілому вживання подібних конструкцій в діловому мовленні не єпомилкою. Але в деяких випадках пропозиція їх слід спрощувати.

  Прийоми підвищення інформативності та переконливості

  Інформативність ділової кореспонденції досягається застосуваннямсформованих мовних формул. Вибір те, чи іншої конструкції в більшіймірою залежить від смислового змісту листа. Інакше кажучи, смисловимядром інформативності є стандартні синтаксичні конструкції.

  Така якість, як переконливість досягається виконанням наступнихумов:

  . доказовість листа, тобто аргументація рішень, (Відповідно до договору

  № ...);

  . використання стандартних синтаксичних конструкцій, які полегшують сприйняття тексту, а також для пропозицій об'ємної інформації у вигляді одного поширеного пропозиції.

  . адресат повинен відчувати особисте ставлення автора до описуваних фактів (Із вдячністю підтверджуємо отримання вашої пропозиції, дякуємо Вам). Найбільш яскраво цей фактор проявляється в нерегламентованим листах.

  Кожна з представлених ділових листів є багатоаспектним. Дляпідвищення переконливості в них використані стандартні синтаксичніконструкції. А також з усіх листів видно, що автор листа зацікавлений врозглянутої проблеми. Іншими словами представлена кореспонденціявідповідає умовам переконливості.

  Вплив комунікативних факторів на структуру листа

  Оскільки ясно усвідомлена і добре сформульована мета - основакомунікативного успіху, то, мабуть, найважливішим серед чинників мовноїситуації є фактор мети. Мета подається у вигляді мовної формули,ключовим словом якої є дієслово-дія: нагадуємо, повідомляємо,запрошуємо ...

  Фактор адресата впливає на вибір етикетних фраз. У разі коли адресатне дуже добре відомий, для звернення використовується формула Шановний р-н
  Диванов. Інакше, звернення повинно містити ім'я та по батькові одержувача:
  Шановний Олександр Миколайович.

  Фактор адресата безпосереднім чином пов'язаний і з виборомтональності листи. Однак мовні формули введення інформації універсальні.

  Комунікативні ролі - це ролі ініціатора письмового діалогу івідповідальної сторони. Ініціативні листи вимагають відповіді, - у діловійпрактиці це комерційні листи (лист-пропозицію - відповідь напропозиція; лист-прохання - відповідь на прохання; лист-запит - відповідь назапит; рекламація - відповідь на рекламацію). Інша діловакореспонденція обов'язкового відповіді не потребує.

  Рольові позиції ініціатора і відповідача реалізуються в тексті листа ввигляді стійких формул введення повідомлення:

  Звертаємося до Вас із проханням.

  У відповідь на Ваше прохання.

  Причому в листах-відповідях обов'язково повторюються формулюванняініціативного листа. Наприклад, лист-відповідь, що містить відмову в проханніабо відхилення пропозиції, складається за схемою:

  1) повторення прохання;

  2) причини, з яких прохання не може бути задоволена або чому пропозиція не може бути прийнято;
  3) констатація відмови або відхилення пропозиції.

  Вживання риторичних фігур в рекламних листах

  Риторичні звернення виділяє важливі смислові позиції тексту.

  Шановний клієнт!

  Мета використання цього прийому - визначення його адресації.

  Висновок

  Споконвічною завданням даної курсової роботи було моделювання діловоїлистування довільній фірми по якому те питання.

  У рамках завдання була розроблена фірмова емблема фірмовий бланк.

  Складено 15 листів, які відображають початкову, проміжну ізавершальну стадію вирішення питання. Зразки листів оформлені ввідповідно до нормативних документів.

  Потім був проведений їх багатоаспектний аналіз, що дозволяє стверджувати,що розроблена кореспонденція відповідає вимогам, тобто вонаточна, логічна, грамотна і коректна.

  Бібліографічний список

  1. О.І. Семянкова Норми правопису в діловому стилі. Електронний підручник.

  П
  2. Т.В. Печникова, А.В. Печникова Практика роботи з документами в організації. Навчальний посібник. М.: «ЕКСМОС», 1999.-320 с.

  Додаток А

  Емблема ВАТ «АСТРОН»

  (обов'язкове)

  Додаток Б

  Бланк листа ВАТ «АСТРОН»

  (обов'язкове)

  ВАТ «АСТРОН»

  440056, м. Пенза вул . Попова, 11 тел (085) 22 36 10 факс (085) 22 30 20

  от_________ № _____ на № ____от_______

  Додаток В

  Відповідь на запит ВАТ «АСТРОН» до «Пром»

  (обов'язкове)

  ВАТ «АСТРОН» Директору «Пром»

  М.М. Лядова
  440056, м. Пенза 444567, м.
  Самара вул. Попова, 11 вул. Кірова, 12 тел (085) 22 36 10 факс (085) 22 30 20 від 25.01.2002 № 112 на № __113____от__20.01.2002______

  Про одержання інформації

  Шановний Микола Миколайович!

  Дякуємо Вам за запит від 20.01.2002. Ми раді, що Вам сподобаласянаша нова лінія товарів і з задоволенням висилаємо докладну інформацію прокомплексі устаткування з виробництва круп та борошна. Мукомельно - круп'яноїкомплекс дозволяє проводити з різного сировини високоякіснікрупи: пшеничні, ячні, кукурудзяні, горохові, пшоно, рис. Нескладнапереналагодження комплексу дозволить отримувати пшеничне, житнє, гречану ікукурудзяне борошно.

  Все обладнання захищено патентами. Надається сертифікатвідповідності та гарантія 18 місяців.

  Програма: прайс-лист на 5 Л.В 1 прим.

  З повагою.

  Генеральний директор П.І. Іванов


  Король Тетяна Олександрівна
  (095) 22 36 55

  Додаток Г

  Лист-запит фірми «Пром» ВАТ «АСТРОН»

  (обов'язкове)

  "Пром" Генеральному директору

  ВАТ «АСТРОН»

  П.І. Іванову

  444567, м. Самара 440056, м.
  Пенза вул. Кірова, 12 вул. Попова, 11 тел (095) 23 36 17 факс (095) 23 36 29 від 20.01.2002 № 875 на № від __________


  Про одержання даних

  Шановний Петро Іванович !

  Ми отримали Ваш каталог в якому представлені нові товари.
  Деякі з даних товарів можуть знайти застосування і в нашомувиробничому процесі.

  Ми будемо Вам вдячні, якщо Ви направите на нашу адресу більш повнідані комплексу обладнання з виробництва круп, разом з цінами по ційпродукції ..

  З повагою.

  Директор Н. Н. Лядов


  Нуль Наїля Миколаївна
  (095) 23 36 55

  Пол.doc

  Додаток Д

  Оферта фірми ВАТ «АСТРОН» до фірми «Пром»

  (обов'язкове)

  ВАТ «АСТРОН»
  Директору

  ВАТ
  «Пром»

  М.М. Лядова
  440056, м. Пенза

  444567, м. Самара вул. Попова, 11 вул.
  Кірова, 12 тел (085) 22 36 10 факс (085) 22 30 20 від 10.02.2002 № 115 на № ______от________

  Про реалізацію товару

  Шановний Микола Миколайович!

  Дякуємо Вам за запит від 8.02.2002 і пропонуємо твердоМікромлини МіМ на наступних умовах:

  . Мінімальне замовлення - 8 комплектів, маса - 190 кг;

  . Ціна одного комплексу - 1650000 руб.

  . Постачання товару буде проведена з 1.04.2002 по 10. 04.2002

  Просимо підтвердити цю пропозицію протягом 10 днів з моменту отримання нашого листа.

  .

  З повагою.

  Генеральний директор П . І. Іванов

  Король Тетяна Олександрівна
  (095) 22 36 55
  Корреспонденція.doc

  Додаток Е

  Лист-відповідь ВАТ «Пром» на пропозицію ВАТ «АСТРОН»

  (обов'язкове)
  ТОВ «Пром»

  Директору ВАТ «АСТРОН»

  П.І. Іванову
  444567, м. Самара 440056, м. Пензавул. Кірова, 12 вул. Попова, 11тел (095) 28 36 42


  17.02.2002 № 678
  На № 115 від 10.02.2002

  Про підтвердження пропозиції

  Шановний Петро Іванович!

  Підтверджуємо отримання Вашої пропозиції від 10.02.2002 наМікромлини МіМ. Найближчим часом ми повідомимо своє рішення про можливістьзакупівлі пропонованого Вами товару.

  З повагою.

  Директор Н. Н. Лядов

  Федоров Валентин Миколайович
  (095) 29 97 65лот.doc

  Додаток Ж

  Договірне лист ВАТ «АСТРОН» до ВАТ «Пром»

  (обов'язкове)

  ВАТ «АСТРОН »Директору

  ВАТ
  « Пром »

  М.М.
  Лядова
  440056, м. Пенза

  444567, м. Самара вул. Попова, 11 вул.
  Кірова, 12 тел (085) 22 36 10 факс (085) 22 30 20 від 1.03.2002 № 78 на № ______от________


  Про направлення договору

  Шановний Микола Миколайович!

  Направляємо підписаний з нашої сторони договір № 76 від 20.02.2002.довідка про фінансування буде вислана пізніше. Даний лист слід вважатиневід'ємною частиною цього договору

  Додаток: Договір на постачання обладнання № 76 на 6 л. в 3 прим ..

  З повагою.

  Генеральний директор П.І. Іванов

  Король Тетяна Олександрівна
  (095) 22 36 55

  Кол.doc

  Додаток З

  Лист-повідомлення ВАТ «АСТРОН» до ВАТ «Пром»

  (обов'язкове)

  ВАТ «АСТРОН» Директору

  ВАТ
  «Пром»

  М.М. Лядова
  440056, м. Пенза
  444567, м. Самара вул. Попова, 11 вул.
  Кірова, 12 тел (085) 22 36 10 факс (085) 22 30 20 від 27.02.2002 № 167 на № _25.02.2002 от_90_______


  Про нових реквізитах

  Шановний р-н Лядов!

  У відповідь на Ваш лист від 25.02.2002 повідомляємо, Вам нові платіжніреквізити для перерахування грошових коштів за Мікромлини МіМ: Р/р
  4567864 Банк «Мнатеп» м. Пенза К/л 54673983894858 МФО 897654567 БНК 7896576
  ІПН 6789654.

  З повагою.

  Генеральний директор П.І. Іванов

  Король Тетяна Олександрівна
  (095) 22 36 55
  Кор.doc

  Додаток І

  Лист-прохання ВАТ «Пром» до ВАТ «АСТРОН»

  (обов'язкове)
  ВАТ «Пром»

  Генеральному директору

  ВАТ «АСТРОН»

  П.І. Іванову
  444567, м. Самара

  440056, м. Пенза

  вул. Кірова, 12 вул. Попова, 11

  тел (095) 28 43 88


  25.02.2002 № 90
  На № ____ від _________

  Про одержання нових реквізитах

  Шановний Петро Іванович!

  Звертаємося до Вас з проханням, у зв'язку зі зміною по РФ банківськихреквізитів, направити на нашу адресу Ваші нові дані, для виписки рахунків, пофаксом (8679) 789765.

  З повагою.

  Директор М.М. Лядов

  Ціпіна Валентина Миколаївна
  (095) 23 87 55лор.doc

  Додаток К

  Лист-рекламація ВАТ «Пром» до ВАТ «АСТРОН»

  (обов'язкове)
  ВАТ «Пром»

  Генеральному директору

  ВАТ «АСТРОН»

  П.І. Іванову
  444567, м. Самара

  440056, м. Пенза

  вул. Кірова, 12 вул Попова, 11тел (095) 70 43 00


  1.03.2002 № 78


  Про пред'явлення претензії

  Шановний Петро Іванович!

  Ми офіційно заявляємо Вам рекламацію на затримку в передачітехнічної документації на універсальний комплекс обладнання, законтракту № 78.

  У зв'язку з цим ми наполягаємо на відшкодування всіх витрат в сумі двохтисяч доларів.

  Сподіваємося, що Ви з належною увагою поставитеся до нашої рекламації інегайно повідомте нам своє рішення.

  З повагою.

  Директор П.І. Лядов

  Лосєва Наїля Олександрівна
  (095) 54 85 69

  дор.doc

  Додаток Л

  Відповідь на рекламацію

  (обов'язкове) < p> ВАТ «АСТРОН» Директору

  ВАТ
  «Пром»

  М.М. Лядова
  440056, м. Пенза
  444567, м. Самара вул. Попова, 11 вул.
  Кірова, 12 тел (085) 22 36 10 факс (085) 22 30 20 від 15.03.2002 № 1-16 на № 78 від 1.03.2003

  Шановний Микола Миколайович !

  Підтверджуємо отримання Вашого листа від 1.03.2002, з якого мидізналися, що Ви пред'являєте нам претензію на суму дві тисячі доларів зазатримку в передачі технічної документації по контракту № 78.

  Ми ретельно розглянули Вашу претензію і повинні повідомити, щозатримка в передачі документації сталася не з нашої вини. Ми хотіли бнагадати Вам, що пункт 6 вищезгаданого контракту передбачаєпередачу техдокументації протягом 3 місяців.

  Таким чином, Ви не можете вимагати сплати неустойки ..

  З найкращими побажаннями.

  Генеральний директор П.І. Іванов

  Король Тетяна Олександрівна
  (095) 22 36 55

  Кор.doc

  Додаток М

  Супровідний лист фірми ВАТ «АСТРОН» до ВАТ «Пром»

  (обов'язкове)

  ВАТ «АСТРОН» Директору

  ВАТ
  «Пром»

  М.М. Лядова
  440056, м. Пенза
  444567, м. Самара вул. Попова, 11 вул.
  Кірова, 12 тел (085) 22 36 10 факс (085) 22 30 20 від 11.03.2002 № 1-90 на № 98 від 6.03.2002

  Шановний Микола Миколайович !

  Згідно з Вашим проханням висилаємо з?? прохання Вами додатковітехнічні дані, що стосуються ліній сільськогосподарських машин іобладнання.

  Отримання просимо підтвердити.

  Додаток: Специфікація на 40 л. в 1 прим.

  З повагою.

  Генеральний директор П.І. Іванов

  Король Тетяна Олександрівна
  (095) 22 36 55

  Кор.doc

  Додаток Н

  Лист-нагадування ТОВ «ПАК» до ВАТ «АСТРОН»

  (обов'язкове)
  ТОВ «ПАК»
  897654, м. Псков Генеральному директорувул. Невська, 15 ВАТ «АСТРОНх»тел (095) 55 43 05 П.І. Іванову

  440056, м.
  Пенза вул. Попова,
  11
  25.02.2002 № 89

  Про постачання обладнання

  Шановний Петро Іванович!

  Листом № 78 від 12.02.2002 ми повідомляли Вам, що у зв'язку зі збільшеннямвиробничої потужності наше підприємство має можливість додатковопоставити Вашу фірму обладнання з виробництва рослинної олії насуму 1000000 рублів ..

  Проте до теперішнього часу відповіді ми не отримали.

  Нагадуємо про нашу пропозицію і просимо в 10 - денний термінпідтвердити свою згоду або відмову від отримання даного обладнання

  З повагою.

  Директор Л.І. Борисов

  Волкова Ольга Олегівна
  (095) 56 85 67

  пора.doc

  Додаток П

  Лист-запрошення

  (обов'язкове) < p> ВАТ «АСТРОН» Директору

  ВАТ «Пром»

  М.М. Лядова
  440056, м. Пенза 444567, м. Самара вул. Попова, 11 вул. Кірова,
  12 тел (085) 22 36 10 факс (085) 22 30 20 від 25.03.2002 № 178 на № від ________-


  Про запрошення на конференцію < p> Шановний Микола Миколайович!

  2 квітня 2002 о 12 годині в актовому залі нашого підприємствавідбудеться обговорення проекту нової лінії виробництва обладнання дляхарчової промисловості.

  З огляду на Ваш великий внесок у розвиток технічного прогресу впромисловості, направляємо Вам проект і просимо взяти участь у йогообговоренні.

  Ми будемо раді Вас бачити. отримання просимо підтвердити

  Програма: Проект лінії на 35 л. в 2. прим.

  З повагою.

  Генеральний директор П.І. Іванов

  Король Тетяна Олександрівна
  (095) 22 36 55

  Кор.doc

  Додаток Р

  Лист-подяка

  (обов'язкове) < p> ВАТ «Пром» Директору

  ВАТ «АСТРОН»

  П.І. Іванову
  444567, м. Самара
  440056, м. Пенза вул. Кірова, 12 вул. Попова,
  11 тел (095) 22 36 15

  від 28.03.2002 № 1-78 на № __178 від 25.03.2002

  Шановний Петро Іванович!

  Ми отримали ваше запрошення на конференцію з обговорення нової лініїз виробництва обладнання, за яке Вам про вдячні.

  Ми раді бути присутніми на цьому заході.

  З найкращими побажаннями.

  Генеральний директор М.М. Лядов

  Котова Тетяна Олександрівна
  (095) 22 36 55

  Корреспонденція.doc

  Додаток С

  Лист-запрошення ВАТ «АСТРОН» до клієнтів

  (обов'язкове )

  ВАТ «АСТРОН»

  440056, м. Пенза вул. Попова, 11 тел (085) 22 36 150

  пропонуємо Вам нове обладнання для переробки сільськогосподарськоїпродукції і для харчової промисловості:.
  V електросепаратори - 847.13 руб
  V Дробарка кормрв - 1576.00 руб.
  V Мірошницький комплекс - 638000.00 руб.
  V тістомісильна машина - 30375.00 руб.
  V Шафа Пекарня - 30375.00 руб.
  V Круп'яний комплекс - 3127750.00 руб.
  Ми раді відповісти на Ваші запитання за тел. (085) 22 56 89

  З повагою.

  Генеральний д

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status