ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Фінанси та кредит
       

   

  Гроші та кредит

  ТЕМА 1 ФІНАНСИ як вартісна категорія.
  Фінанси - це не гроші!
  Коли фінанси перетворюються на прикметник (фінансові фонди, фінансовіресурси тощо), тоді фінанси стають вже грошима. В економічнійтеорії гроші потрібні для процесу відтворення.
  Існують певні проблеми фінансової системи:
  1) поганий збір грошових коштів;
  2) витрати?! визначити пріоритети в розподілі коштів;
  3) збалансованість бюджету.
  Фінанси - це система економічних (грошових) відносин, за допомогоюякої створюються і витрачаються фонди грошових коштів.
  Фінанси - сукупність об'єктивно обумовлених економічних відносин,що мають розподільчий характер, грошову форму вираження іматеріалізуемих в грошових доходи та заощадження, які формуються в рукахдержави і суб'єктів господарювання для цілей розширеноговідтворення, матеріального стимулювання працівників, задоволеннясоціальних та інших потреб.
  Історичний характер категорії означає, що
  1 - до якогось періоду часу категорії не було;
  2 - поява;
  3 - розвиток;
  4 - зникнення.
  Фінанси - "finance" (лат.) - грошовий платіж. В даному курсі вивчаютьсявідносини, пов'язані з рухом грошових коштів.
  Грошовий платіж - відносини суб'єктів, отже, фінанси якекономічна категорія є сукупністю відносин. Ці відносинихарактеризуються певними ознаками. Відносини існують міжсуб'єктами відтворювального процесу. Вони виникають на всіх стадіях ірівнях життя суспільства. Саме як сукупність певних відносин вониутворюють економічну категорію.
  Як економічна категорія фінанси відрізняються від інших економічнихкатегорій своїми ознаками. Суспільні відносини - відносини міжлюдьми. Економічні відносини пов'язані з процесом створення і рухувартості.
  На стадіях виробництва та споживання руху вартості не відбувається,тому вони не є місцем виникнення фінансів.
  На третій стадії розподільного процесу розподіл набуваєформу руху товару. Сам рух товару опосередковується рухом грошовихкоштів і вартість не відчужується, а змінює свою форму. На цій фазівизначальною є економічна категорія ціна і на даному етапівідбувається цінова розподіл вартості.
  На другій фазі відтворювального процесу відбувається розподіл ВОП.
  Цей розподіл характеризується тим, що воно набуває форми рухугрошових коштів, які переходять з одних рук в інші і тут відбуваєтьсявідчуження вартості в її грошовому вираженні. Рух грошових коштіввідбувається відокремлено від руху товарів. На стадії розподілуздійснюються специфічні грошові відносини.
  Ця специфіка виражається у відносинах, що виражають односторонній рухвартості. Грошові відносини отримують суспільні форми формування. Ітим самим вони виражаються у певних економічних категоріях:
  - заробітна плата;
  - ціна;
  - кредит;
  - фінанси.
  На третій стадії відтворювального процесу грошові відносини маютьіншу специфіку: зустрічного руху матеріальних і грошових формвартості. Грошові відносини виражаються в різних формах розрахунків: акцепт,акредитив і т.д., і тут в основному функціонують дві категорії: гроші таціна. У процесі переливання форм вартості між суб'єктами господарюванняформуються фінансові ресурси.
  Необхідність фінансів в умовах товарно-грошових відносин пояснюєтьсятим, що фінанси необхідні для розподілу вартості суспільногопродукту. Тільки за допомогою категорії фінансів здійснюється цей процес.
  Фінанси займаються розподілом створеної вартості в грошовомувираженні. Залежно від того, як ми розподілимо залежатиме процесвідтворення. Необхідні певні пропорції, а головна пропорціязалежить від того, як ми поділимо національний дохід.
  Фінанси як система вперше з'являється на другій стадії відтворення --на стадії розподілу. Розподіл продукту відбувається між власникомцього товару і тим, хто його зробив.
  СОП (сукупний суспільний продукт) = C + V + M
  C - основний капітал
  V - зарплата
  M - прибуток
  ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ: < br> Е розподільна (розподіляє створений продукт; за допомогою цієїфункції створюються фонди);
  Е перерозподільна (перерозподіл створеного продукту, тобтовторинне розподіл між членами суспільства);
  Е регулююча (фінанси можуть як стимулювати виробництво. так іпригнічувати його);
  Е контрольна (завдяки фінансам суспільство має можливість спостерігати всіфінансові потоки в державі для того, щоб вчасно вплинути на той чиінший товари).
  Інше трактування (за підручником Родіонової) полягає в тому, що функціїфінансів наступні: розподільна та контрольна, а інші єпохідними від розподільної функцію.
  Розподільна функція.
  Стадія розподілу починається з розподілу нової вартості ізакінчується формуванням первинних доходів (заробітна плата, прибуток).
  Стадія перерозподілу - багатоступінчастий етап, на якому формуєтьсязагальнодержавні фонди: держбюджет, позабюджетні фонди, страхові,банківські фонди і фонди підприємств. Розподільна функція --об'єктивне властивість категорії фінансів здійснювати розподілвартості створеного продукту в грошовому вираженні.
  перерозподільна стадія відрізняється від розподільної тим, що націй стадії перерозподіляються раніше створені доходи.
  Контрольна функція. Здійсненням дотримання пропорцій урозподільчому процесі займається контрольна функція фінансів.
  Пропорції для різних галузей різні і складаються за різних умові, отже, вони об'єктивні. Об'єктом контролю виступаєрозподільний процес. Головною ж контрольованої пропорцією єпропорція між фондами накопичення і споживання.
  У зв'язку з розвитком ринкових відносин крім бюджетних відносин з'явилисяпозабюджетні. Частину коштів на проведення соціально - культурнихзаходів йде через позабюджетні фонди. Таким чином, вважається, що мискорочуємо бюджет, але при цьому збільшується навантаження на підприємства,які виробляють відрахування.
  З'явилися нові моменти в теорії фінансів. Одним з них єстимулююча функція фінансів.
  Ознаки фінансів:
  1). Фінанси носять грошовий характер, однак бувають ситуації, коли вфінансовій системі обертаються і натуральні товари.
  2). Фінансові відносини носять розподільчий характер.
  3). Фінансові відносини завжди пов'язані з формуванням грошових доходів інакопичень, які приймають форму фінансових ресурсів.
  Фінансовий джерело> фінансові ресурси> фінансові фонди.

  Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями.
  В першу чергу важливо знати взаємозв'язок фінансів з такими економічнимикатегоріями як ціна, заробітна плата, кредит. А також у якійпослідовності ці категорії вступають в розподільчий процес.
  1. ЦІНА. Саме вона першою вступає в розподільчий процес івизначає первинні пропорції в ньому. Коливання ціни навколо вартостістворюють поле діяльності для фінансів.
  У ціні укладені всі структурні частини вартості, які далірозподіляються і отримують свої економічні форми у вигляді фінансовихресурсів та фондів. В умовах жорсткої централізації частка заробітної платименше; частка ж доплат до заробітної плати - більше. В умовах демократії:заробітна плата - основна, а додаткові виплати значно менше. Унас є суспільно необхідні й індивідуальні витрати. Різниця міжними виливається в прибуток. Ціна готує умови для функціонуванняфінансів. Або кошти накопичуються у підприємства, але тоді збільшуютьсясуми податків, або суспільний продукт розростається, що призводить довивільнення ресурсів, що переміщуються в галузі з найвищоюнормою прибутку.
  Фінанси конкретизують ті пропорції, які закладені ціною. Фінансоверозподіл відрізняється від цінового тим, що об'єктом ціновогорозподілу виступає тільки частина вартості валового суспільногопродукту (та, де ціна відхиляється від вартості). Фінанси розподіляють всювартість валового суспільного продукту. По відношенню до ціновогорозподілу, фінансове розподіл є вторинним. Ціноварозподіл на поверхні непомітно, воно приховано в загальній масі виручки.
  Фінансове розподіл чітко проглядається. Цінова розподілзаймається лише розподілом, а фінансовий - розподілом іперерозподілом.

  2. ЗАРПЛАТА. Слідом за ціною, всередині фінансового розподілу, починаєфункціонувати заробітна плата. Фінанси створюють умови для нормуванняфонду заробітної плати та інших фондів оплати праці. Ці категорії створюютьпередумови для відтворення робочої сили; у взаємодії стимулюютьвідтворювальний процес.
  Відмінності заробітної плати та фінансів:
  1. Межі фінансового розподілу значно ширше; заробітна платастосується тільки компенсації витрат.
  2. Фінанси беруть участь в односторонньому русі вартості, а заробітнаплата в зустрічному її русі.
  За допомогою заробітної плати ми повністю розподіляємо (V) і частково (M).
  За допомогою фінансів формується безліч фондів, а за допомогою заробітноїплати - фонд заробітної плати і преміальний фонд. Вони складають фондоплати праці. Заробітна плата - основа для сплати податків. Джереломзаробітної плати є фінансові ресурси, а фонд заробітної плати прийого економії сам стає джерелом фінансових ресурсів.
  3. КРЕДИТ. Фонди банків формуються на стадії перерозподілу, тобтокредит завершує розподільний процес. Кредитні ресурси формуються врезультаті того, що з'являється невідповідність у наявності власнихзасобів та їх потребою. Кредит доповнює фінансові ресурси і дозволяєвідбуватися процесу розширеного відтворення.
  Особливості:
  1. кошти банку видають на певний строк; на певних умовах іза умови зворотності.
  2. кошти при фінансуванні видаються на певні цілі; безкоштовнобезповоротно.
  За допомогою кредиту відбувається перерозподіл фінансових ресурсів міжпідприємствами, організаціями та громадянами.
  Постійно відбувається переливання кредитних ресурсів у фінансові ресурси танавпаки. Всі фонди підприємства концентруються на рахунках у банках тає джерелами позикових фондів банків для видачі кредитів. Міжкредитом і фінансами багато спільних рис, але основною є широкевикористання обох в кругообігу і відтворювальному процесі.

  Використання фінансів в умовах ринку.
  Об'єктивні передумови та можливості використання фінансів
  Фінанси, будучи інструмент другої стадії суспільного відтворення,можуть впливати на всі стадії відтворення і процес в цілому. Об'єктивніпередумови впливу пов'язані з двома обставинами:
  1. Фінанси функціонують в усіх сферах суспільного виробництва
  (виробництві, обігу, споживання)
  2. Фінанси потенційним володіють властивістю бути каталізаторомекономічних процесів (що випливає з розподільчої функції).
  Розподіл починається у сфері матеріального виробництва. Ця сферавключає 4 стадії, де визначальною є стадія виробництва. а). Сфера матеріального виробництва. Таким чином впливає нахарактер і масштаби виробництва. б). Сфера обігу. Вона представлена торгівлею. В ній характерні процесикупівлі - продажу. Споживчі властивості товару не змінюються, а змінюєтьсяйого вартість. Товар продається і підприємство отримує виручку (Д '). Потімвідбувається розподіл цієї виручки на фонди відшкодування, накопичення,споживання. Фінансові відносини передують і завершують процес купівліпродажу. в). Сфера споживання. Де виділяють:
  - комерційні організації;
  - бюджетні організації
  В даний час можна зустріти організації змішаного типу, декомерційні структури виділяють гроші для бюджетних організацій.
  Поряд з передумовами існують можливості використання фінансів. Вонивипливають з економічної природи фінансів. Оскільки це розподільнакатегорія, то суспільство використовує її для своїх цілей. Свідомевикористання фінансів в інтересах суспільства та окремих його елементівперетворює фінанси з об'єктивної економічної категорії в економічнийінструмент господарювання.
  Економічний інструмент - це економічна категорія втілена вконкретні форми прояву і свідомо використовується суспільством длядосягнення конкретних цілей. Економічний інструмент, у тому числі іфінанси, несуть два начала: перше - об'єктивне (що випливає зекономічної категорії), друге - суб'єктивне (знаряддя реалізаціїекономічної політики держави).
  Фінанси впливають двояко:
  // - кількісно (характеризується пропорціями розподільногопроцесу)
  // - якісно (характеризується впливом фінансів на матеріальніінтереси суб'єктів господарювання).
  Як економічний інструмент фінанси впливають на суспільнувідтворення двояко. Якісна сторона впливу характеризуєтьсяпропорціями в розподільчому процесі. Якісне впливхарактеризує вплив фінансів на матеріальні інтереси суб'єктівгосподарювання, через різні форми організації фінансових відносин.
  Якісна сторона впливає на суспільний продукт і пов'язана зперетворенням фінансів у стимул розвитку економіки. Таке перетворенняможливо, коли порядок формування доходів, умови та принципиформування фондів, напрями їх використання, вдається тісно пов'язати зекономічними інтересами суб'єктів господарювання.
  Економічний стимул - інструмент, який пов'язаний з матеріальнимиінтересами суб'єктів господарювання. Свідоме використання фінансів всуспільному виробництві призводить до результатів в яких проявляєтьсяактивна роль фінансів у суспільному виробництві в умовах ринку. Загальнийпідхід до оцінки результатів що досягаються за допомогою фінансів, дозволяєрозглядати роль фінансів у 3-х напрямках:
  1) з позиції забезпечення потреб розширеного відтвореннянеобхідними фінансовими джерелами;
  2) з точки зору використання фінансів для регулювання вартісноїструктури
  3) з позиції використання фінансів, як економічного стимулу.

  ТЕМА 2 СФЕРИ І ланками фінансової системи.
  Фінансова система - вся сукупність ланок і сфер (1 сенс);сукупність установ фінансової системи, яка існує напідприємстві, в д-ві і т.д. (2 сенс).
  Перша сфера, де необхідні фінанси - держава. Система, за допомогоюякою держава збирає і витрачає кошти називаєтьсядержавні фінанси (Publik Finance).
  Крім держави існують різного роду підприємства, отжедруга сфера називається фінанси підприємств. Це інструмент, за допомогоюякого підприємство збирає кошти (Corporate Finance).
  Третя сфера - інші фінанси (у тому числі фінанси страхування).
  Ланки I сфери:
  1. Державний бюджет (у ньому концентруються величезні фінансовіресурси. На 1996 ВНП за прогнозами складе 210 трлн. руб., а доходи вбюджет - близько 435 трлн. руб., отже близько 1/3 ВНП сконцентруєбюджет у 1996 році).
  2. Позабюджетні фонди (грошові кошти, які концентруються в рукахнеурядових, але державних організацій)a) Пенсійний фонд.b) Фонд соціального забезпечення (концентрує гроші, призначені наоплату відпусток, лікарняних тощо).c) Фонд зайнятості.d) Фонд обов'язкового медичного страхування.
  Уряд прагне розпоряджатися цими фондами, так як в них осідаютьколосальні кошти, які уряд може використати для своїхцілей.
  3. Державний кредит (дефіцит бюджету в 1996 році - 88 трлн. Руб.
  Зараз виділяють з державних фінансів місцеві фінанси. Їх можнапозначити як окрему сферу.
  Ланки II сфери (фінанси підприємств):
  1) фінанси підприємств, що функціонують на комерційних засадах;
  2) фінанси установ і організацій, які здійснюють некомерційнудіяльність;
  3) фінанси громадських об'єднань (профспілок, політичних партій,громадських фондів);
  Страхування - специфічна сфера, яка має свої ланки:
  1) З?? іальное страхування (всі методи);
  2) Особисте страхування;
  3) Майнове страхування;
  4) Страхування відповідальності;
  5) Страхування підприємницьких ризиків.

  Фінансові ресурси та фінансові фонди
  Наприклад, перед директором стоїть мета провести капітальний ремонт верстата.
  Для його здійснення потрібен грошовий фонд, який може бути створений абовкрадений. Якщо гроші вкрадені, то це не грошовий фонд. Грошові фондиназиваються фінансовими фондами тільки тоді, коли вони формуються за рахунокфінансових ресурсів (грошових доходів, надходжень, накопичень, іншихджерел, які знаходяться в руках підприємства, тобто в його власномурозпорядженні:
  * амортизаційні відрахування;
  * прибуток;
  * зайве майно.
  Фінансові ресурси - грошові ресурси у підприємств і держави, якірезервуються для забезпечення непередбачених витрат і спеціальнихпотреб.

  I. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ (ФПУО)
  ФПУО виражають грошові відносини щодо створення, розподілу тавикористання грошових коштів, призначених для:
  - виконання зобов'язань перед фінансово - банківською сферою;
  - фінансування витрат по розширеному відтворенню, соціальномуобслуговування, матеріального стимулювання працюючих.
  Грошові відносини, що складають основу ФПУО, можна класифікувати занаступних видах:
  | У галузях | У галузях |
  | матеріальног | нематеріальні |
  | о | ого |
  | виробництва | виробництва |
  | 1. пов'язані | 1. галузі |
  | з | чи самого |
  | формую-вані | установи |
  | ем первинних | (організа-ци |
  | дохо-дів, | и) з |
  | освітою | бюджетом. На |
  | та | їх основі за |
  | ис-пользовал | рахунок |
  | іем в | бюджет-них |
  | госпо-венн | засобів |
  | х | формують-ся |
  | підрозділи | галузеві |
  | ях | грошові |
  | матеріальног | фонди |
  | о | охорони здоров '|
  | виробниц-тва | ня, |
  | а цільових | культури, |
  | фондів | освіти |
  | внутріхозяйс | та ін |
  | ничих | |
  | призначення - | |
  | статутного | |
  | фонду, фонду | |
  | розвитку | |
  | виробництва | |
  |, | |
  | заохотить-кові | |
  | х фондів і | |
  | пр. Одні з | |
  | них | |
  | вико-ЮТС | |
  | я на | |
  | задоволено | |
  | ие | |
  | виробництві | |
  | нних | |
  | пот-ребносте | |
  | й, а інші | |
  |-Споживач | |
  | ських. | |
  | 2. | 2. між |
  | виникають | галузевими |
  | між | організаціям |
  | підприємствам | і |
  | і, якщо вони | управ-ління, |
  | носять | підвідомчий |
  | розподіліть | н-ними |
  | ль-ний | організаціям |
  | характер, а | і і всередині |
  | не | організації. |
  | обслу-жівающ | Вони |
  | ий обмін; | супроводжують |
  | тут | ся |
  | рух | викорис-зовано |
  | фінансових | іем |
  | ресурсів | галузевих |
  | здійснює | грошових |
  | ся в | фондів |
  | нефондовою | цільових перевірок вого |
  | формі | призначення |
  | (сплата та | (зар-плати, |
  | отримання | капітального |
  | штрафів, | ремонту та |
  | внесення | ін) в |
  | пайових | розпорядженні |
  | внесків, | суб'єктів |
  | інвести-рова | хазяйнував |
  | ня коштів | ия. Усередині |
  | в акції та | установ та |
  | облігації | організа-цій |
  | інших | фінансові |
  | підприємств | ставлення-ня |
  | і т.д.). | виникають з |
  | | Приводу |
  | | Формування |
  | | І |
  | | Вико-зовано |
  | | Ия фондів |
  | | Заробітної |
  | | Плати і |
  | | Економічно |
  | | Го |
  | | Стиму-лірова |
  | | Ня; у зв'язку |
  | | З |
  | | Перераспреде |
  | | Ленням |
  | | Де-ніжних |
  | | Засобів |
  | | Цільового |
  | | Призначення. |
  | 3. | 3. між |
  | додають | суб'єктами |
  | ся у | хазяйнував |
  | підприємств | ия різних |
  | з | галузей, в |
  | страху-вимі | тому числі |
  | організаціям | грошові |
  | і у зв'язку з | відносини, |
  | формування | пов'язані з |
  | м і | формуванні-ні |
  | використанням | му і |
  | ем | використанням |
  | различ-них | ем |
  | страхових | позабюджетних |
  | фондів. | фондів |
  | | Соціального |
  | | Страхова-ня |
  | |, Пенсійних |
  | | Та ін |
  | 4. | 4. грошові |
  | утворюються | відносини |
  | між | суб'єктів |
  | підприємством | та соціальн-|
  | та банком в | ня з |
  | зв'язку з | споживачам |
  | отриманням | і послуг та |
  | позик, їх | спонсорами. |
  | погашенням, | На їх основі |
  | сплатою | формуються |
  | відсотків за | фінансові |
  | ним, | джерела |
  | надано | установ та |
  | іем банкам | організа-цій |
  | тимчасово | непроізводст |
  | свобод-них | ної |
  | грошових | сфери. |
  | коштів за | |
  | певну | |
  | плату. | |
  | 5. у | |
  | підприємства | |
  | з | |
  | державою | |
  | з приводу | |
  | освіти | |
  | і | |
  | викорис-зовано | |
  | ия | |
  | позабюджетних | |
  | і бюджетних | |
  | фондів | |
  | (пла-тежі в | |
  | бюджет, | |
  | бюджет-ве | |
  | фінансував | |
  | ие, платежі | |
  | у | |
  | внебюджет-ни | |
  | є фонди та | |
  | тощо) | |
  | 6. між | |
  | підприємством | |
  | і | |
  | вищими | |
  | струк-турами | |
  | управління | |
  | ( "Вертикальн | |
  | а "| |
  | взаємо-зв'язок | |
  | в межах | |
  | внутрішньо-отрас | |
  | лівого | |
  | перераспре-д | |
  | Еленя | |
  | фінансових | |
  | ресурсів. | |


  ФПУО як сфера фінансової системи формує фундамент економіки суспільства,тому що тут створюються матеріальні та нематеріальні блага.
  В рамка сфери ФПУО концентруються переважна частина матеріальних,трудових і фінансових ресурсів, забезпечуючи тим самим процес розширеноговідтворення в суспільстві.
  До складу ФПУО входять:
  I. ФКП (фінанси комерційних підприємств) - всі підприємства матеріальноговиробництва і частина невиробничої сфери, в умовах ринковоїекономіки здійснюють свою діяльність на засадах комерційногорозрахунку.
  Комерційний розрахунок - метод ведення господарства, метою якого єотримання максимального прибутку при мінімальних витратах. Він припускаєобов'язкове одержання прибутку і достатнього для продовженнягосподарювання рівня рентабельності.
  Специфіка комерційного розрахунку:
  Е суб'єкти господарювання мають фінансовою незалежністю;
  Е фінансові відносини підприємства вільні від дріб'язкової регламентації збоку держави;
  Е суб'єкти фінансових відносин несуть реальну економічнувідповідальність за фактичні результати роботи та своєчасне виконаннязобов'язань;
  Е в умовах комерційного розрахунку у підприємства складаються різногороду взаємини з банками, страховими організаціями і державою.
  II. ФНУ (фінанси некомерційних установ). Некомерційна діяльністьне має на меті отримання певних доходів. Але ці доходивикористовуються на розвиток самого установи.
  Джерела фінансових ресурсів:
  * Бюджетні кошти;
  * Позабюджетні державні фонди;
  * Кошти населення;
  * Грошові відрахування різних комерційних структур, надходження коштівза роботи і послуги, виконані відповідно до договорів;
  * Виручка від реалізації продукції, включаючи кошти від продажу квитків намасові заходи;
  * Виручка від здачі майна в оренду;
  * Доходи від підготовки кадрів (перепідготовку, підвищення кваліфікації татощо).
  III. ФОО (фінанси громадських організацій) містять у собі:а). фінанси громадських, у тому числі профорганізацій;б). фінанси політичних і громадських рухів;в). фінанси спеціальних цільових фондів;г). фінанси благодійних фондів.
  Громадське об'єднання - добровільне формування, що виникло врезультаті вільного волевиявлення громадян, об'єднаних на основіспільності їх інтересів.
  Економічний зміст ФОО включає в себе наступні види та групигрошових відносин:
  - Грошові відносини між громадськими організаціями та їх членами,пов'язані зі сплатою різного роду внесків, наданням матеріальної допомогита ін;
  - Грошові відносини громадських організацій з підприємствами іустановами, пов'язані з добровільними пожертвами, які можутьперераховуватися до фондів громадських організацій;
  - Грошові відносини громадських організацій щодо формування тавикористання цільових грошових фондів;
  - Грошові відносини між вищестоящими про нижчестоящими структурамигромадських організацій;
  - Грошові відносини між громадськими організаціями та підвідомчиминим виробничо - господарськими структурами.
  Фінансово - господарська діяльність громадських організацій поєднує 2способу використання фінансових ресурсів:
  - самоокупність;
  - кошторисна фінансування.

  II. фінанси Страхування
  Страхування - сукупність особливих замкнутих перерозподільнихвідносин між його учасниками з приводу формування за рахунок грошовихвнесків цільового страхового фонду, призначеного для відшкодуванняможливої шкоди, завданої суб'єктом господарювання, або вирівнюваннявтрат у сімейних доходах у зв'язку з наслідками сталися страховихвипадків.
  Страхування - специфічна сфера, яка має свої ланки:
  1) Соціальне страхування (всі методи);
  2) Особисте страхування;
  3) Майнове страхування;
  4) Страхування відповідальності ;
  5) Страхування підприємницьких ризиків.

  III. державні фінанси.
  Державні фінанси - грошові відносини з приводу розподілу іперерозподілу вартості суспільного продукту і частини національногобагатства, пов'язані з формуванням фінансових ресурсів в розпорядженнідержави та її підприємств та використанням державних коштів навитрати з розширення виробництва, задоволення соціально - культурнихпотреб суспільства, потреб оборони та управління.
  Державні фінанси включають в себе:
  1). Бюджет - економічна категорія, представлена грошовимивідносинами, що виникають у держави з юридичними та фізичними особамиз приводу перерозподілу національного доходу у зв'язку з утворенням івикористанням бюджетного фонду країни, призначеного на фінансуваннянародного господарства, соціально - культурних потреб, потреб оборони тадержавного управління.
  2). Позабюджетні фонди - специфічна форма перерозподілу івикористання фінансових ресурсів, що залучаються для фінансуваннядеяких суспільних потреб і комплексно використовуються на основіорганізаційної самостійності фондів.
  Джерела формування а). спеціальні цільові податки, позики і доходи від проведення грошоворечових лотерей; б). субсидії з бюджету; в). додаткові доходи і зекономлені фінансові ресурси г). добровільні внески та пожертвування.
  Позабюджетні фонди гарантують цільове використання ресурсів у повномуобсязі їх надходження і своєчасне фінансування найважливіших соціальнихзаходів; вони виконують роль фінансового резерву, до якого вдаютьсядержавна влада в разі фінансових труднощів.
  3). Державний кредит - грошові відносини, що виникають у державиз юридичними та фізичними особами у зв'язку з мобілізацією тимчасововільних грошових коштів у розпорядження органів державної влади таїх використання на фінансування державних витрат.
  Форми державного кредиту:
  - державні позики;
  - казначейські позики.
  ТЕМА 3 ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСІВ У суспільного відтворення.

  I. Фінансові ресурси.
  Фінансові ресурси - доходи і надходження суб'єктів господарювання тадержави в особі її органів, які використовуються на цілі розширеноговідтворення та на задоволення інших потреб. Саме фінансовіресурси дозволяють відокремити категорію фінансів від категорії ціни та іншихвартісних категорій. Фінансові ресурси є матеріально --речовим втіленням самих фінансових відносин. Фінансові ресурси,виступаючи у грошовій формі, відрізняються від інших ресурсів. Вони відносновідособлені у своїх функціях, тому існує необхідність у забезпеченніув'язування фінансових ресурсів з іншими ресурсами.
  Джерелами фінансових ресурсів виступають усі три елементи вартостісуспільного продукту, але ступінь участі кожного з них різна.
  Фінанси впливають на суспільне відтворення в наступнихнапрямках:
  Е фінансове забезпечення відтворювального процесу;
  Е фінансове регулювання економічних і соціальних процесів;
  Е фінансове стимулювання економіки.
  відтворювальні витрати - це перш за все статутний фонд, в якомувиділяються основні та оборотні кошти. Для покриття витрат необхіднігроші.
  Для розширення виробництва (збільшення елемента "C") треба залучатидодаткові ресурси.
  Фінансові ресурси поділяються на:
  1) джерела, які діють на макрорівні (рівні держави);
  2) джерела, які діють на мікрорівні (рівні підприємства).
  Найважливіший джерело фінансових ресурсів - вартість ВВП країни, якийскладається з C + V + M (капітал + зарплата + прибуток).
  V + M - основні джерела фінансових ресурсів на макрорівні.
  Елемент V, будучи особистим доходом трудящого, як правило, зарплатою,виступає як джерело фінансових ресурсів по 3-му напрямками:
  · податки (із зарплати повинні виплачуватися);
  · страхові платежі;
  · інші платежі (як профспілкові внески, внески до спецфонди і т.д. )
  Таким чином, елемент V бере участь у створенні фінансових ресурсів намакрорівні.
  Елемент М - додаткова вартість, прибуток. Є основним джереломфінансових ресурсів.

  Джерела фінансових ресурсів на макрорівні:
  1. ВВП (перша група фінансових джерел).
  2. Доходи від зовнішньоекономічної діяльності (зараз наші статистичніоргани переходять до системи національних рахунків (СНР), яка допомагаєзнайти ВВП, НД і т.п.).
  3. Національне багатство.
  4. Залучені (позикові) ресурси.

  Джерела фінансових ресурсів на мікрорівні:
  1. Джерела власних фінансових ресурсів (наприклад, виручка даєможливість формувати ресурси підприємства):
  · Зовнішня економічна діяльність підприємства;
  · Багатство підприємства (верстати тощо, тобто все, що можна продати).
  2. Кошти підприємства, які прирівнюються до власних (цекошти підприємства, які йому не належать, але знаходяться в йогорозпорядженні):
  · Зарплата (виступає у формі стійких пасивів);
  · Відпускні гроші (нараховуються, але знаходяться в розпорядженні підприємства).
  3. Залучені кошти (це кошти, які мобілізуються підприємствомна фінансовому ринку - ринок цінних паперів (РЦБ), позичкових капіталів і т.п.):
  · Позикові кошти;
  · Шляхом продажу акцій та облігацій.
  4. Джерела, які отримують підприємства в порядку перерозподілукоштів:
  • від міністерств, вищих інстанцій, з бюджету;
  · Страхові відшкодування (страхування - спосіб перерозподілу коштів).

  Основні види фінансових ресурсів на макрорівні:
  I. Кредити МВФ та інших міжнародних організацій, плюс внутрішні кредити
  Центробанку.
  II. Податки.
  III. Відрахування до позабюджетних фондів.
  IV. Платежі населення до місцевого бюджету.
  V. Інші.

  Основні види фінансових ресурсів на мікрорівні:
  I. Прибуток.
  II. Амортизація.
  III. Кредитні інвестиції.
  IV. Страхові відшкодування.
  V. Виручка від реалізації вибулого майна.
  VI. Стійкі пасиви.
  VII. Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві.
  VIII. Пайові та інші внески членів товариств і кооперативів.
  IX. Доходи від продажу власних цінних паперів.
  X. Фінансові ресурси по перерахунку від вищих структур.
  XI. Бюджетні субсидії.
  XII. Інші.
  Фінансові ресурси поділяються на:
  1) централізовані (виступають у формі бюджетних та позабюджетних фондів тазабезпечують потреби відтворення на макрорівні (наприклад,бюджет)).
  2) децентралізовані (формуються у суб'єктів господарювання тавикористовуються на розширення виробництва (або надання послуг) ізадоволення соціально - культурних потреб працівників підприємства.
  Вони направляються на наступні цілі: a) капіталовкладення; b) збільшення обігових коштів; c) фінансування НТП; d) проведення природоохоронних заходів; e) забезпечення потреб суспільного характеру (житловий фонд, сферадошкільних установ, оздоровчі табори, будинки культури); f) інші аналогічні цілі.
  Розрізняють джерела та види фінансових ресурсів. Існує 5 випадківвивільнення фінансових ресурсів із собівартості:
  1-й випадок: при прискоренні оборотності;
  2-й випадок: при скороченні виробництва;
  3-й випадок: при скороченні запасів;
  4-й випадок: при скороченні матеріалоємності;
  5-й випадок: заміна власних коштів позиковими.
  Існує чотири джерела фінансових ресурсів із заробітної плати (V):
  1. податки в бюджет і позабюджетні фонди;
  2. сплата страхових внесків;
  3. купівля цінних паперів;
  4. зберігання коштів на рахунках у банках.
  Прибуток ж виступає джерелом фінансових ресурсів в повному oбъеме.
  Існує 7 напрямків витрат фінансових ресурсів:
  1. капітальні вкладення;
  2. приріст оборотних коштів;
  3. прочіе матеріальні витрати;
  4. резерви;
  5. соціально - культурні потреби;
  6. грошові виплати населенню;
  7. допомогу іншим країнам.
  Резерви - частина фінансових ресурсів, що призначена дляфінансування потреб виникають непередбачено, і спрямовані якна просте, так і на розширене відтворення і споживання. Страховірезерви - частина фінансових ресурсів, спрямована на відшкодування шкоди застрахових випадках. Страхові фінансові резерви - фінансові резервистрахових компаній. Ці резерви необхідні, коли поточних коштів невистачає на виплати.
  Фінансовий ринок - це особлива форма грошових операцій, де об'єктом купівлі --продажу виступають вільні грошові кошти суб'єктів господарювання,держави і населення. Причому надання цих коштів проводиться наоснові випуску та обігу різних видів цінних паперів.
  Учасники фінансового ринку:
  зберігач - юридичні та фізичні особи накопичують грошовікошти у зв'язку з тим, що витрати менше накопичених коштів,зосереджених на руках у вигляді готівки або на рахунках у банках
  (населення, підприємства і держава).
  Інвестори - суб'єкти господарювання (органи державного управління,направляючі кошти на покриття термінових і тривалихпотреб).
  Емітенти - юридичні особи, які можуть випускати цінні папери. Здопомогою фінансового ринку грошові накопичення сберегателей залучаються дляінвестування витрат на розвиток виробництва, здійсненнядержавних і регіональних цільових програм та інших потреб. Об'єктивноюпередумовою є розбіжність потреб у фінансових ресурсах усуб'єктів господарювання з наявністю джерел фінансових ресурсів.
  Функціональне призначення фінансового ринку - здійснення акумуляції таперерозподілу грошових коштів з метою забезпечення необхіднимифінансовими ресурсами суб'єктів господарювання та державних органів.
  Формування і функціонування фінансового ринку обумовлено наступнимиекономічними, правовими та організаційними чинниками.
  Економічні фактори - наявність в економіці реальних власників,володіють реальною самостійністю, які здатні укладати угоди,пропонуючи попит на грошові кошти, а також інвестувати їх (цереальний попит на грошові кошти). Правові основи - відповідніюридичні документи, що регламентують діяльність ринкових структур.
  Організаційні основи - втілюються через форми організації ринковихоперацій (фондові біржі та міжбанківські об'єднання). На фондових біржахі міжбанківських об'єднаннях поряд зі зберігач, емітентами таінвесторами функціонують посередники: брокери та дилери. Брокериздійснюють число посередницькі операції. Дилери виконують посередницькіоперації і самостійно беруть участь в купівлі - продажу цінних паперів.
  Фінансовий ринок сприяє розвитку економіки, здійсненнюматеріально - фінансової збалансованості по

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status