ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Необхідність та сутність кредиту
       

   

  Гроші та кредит

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І

  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  Далекосхідний державний АКАДЕМІЯ

  ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

  Кафедра «Банківська справа і фінансовий менеджмент »

  Курсова робота

  По курсу« Деньги, кредит, банки »

  Тема: необхідність і суть кредиту.

  ВИКОНАВЕЦЬ

  Студент групи 141фу Гончарук Л.А.

  КЕРІВНИК

  Марченко В.М.

  Владивосток

  1998

  Зміст

  Введеніе.___________________________________________3
  I. Необхідність кредіта.____________________________5
  II. Кредит і його функції, організація кредітованія.___7
  1. Кредит як форма руху позичкового капітала._____7
  2. Опції кредіта._______________________________10
  3. Принципи кредітованія.________________________11
  4. Форми кредиту і його классіфікація.______________14
  5. Процес банківського кредітованія._______________23

  III. Кредитна активність російських банков._________28

  Список літератури._________________________________30

  Введення.

  Сучасна російської банківської системи має хоч і недовге,

  але бурхливу історію. Вона бере свій початок з кінця 80-х років, коли союзнеуряд надав підприємствам широку господарськусамостійність, стало вводити різні елементи ринку, у тому числізаконодавчі акти, необхідні для інституціональнихперетворень - право створювати кооперативи, товариства, акціонернітовариства, біржі і т.д. Ці заходи і форми, в яких вони проводилися в життя,стали визначальними у формуванні ринкової структури і траєкторії розвиткуекономіки CCCP, а згодом й Росії.

  Господарська самостійність підприємств призвела до перекачуванняприбутку у фонди стимулювання і соціальних заходів з подальшимпереведенням у готівку коштів - так почався лавиноподібний процес загостреннядефіцитів і наростання прихованої інфляції. З січня 1992 вона булаофіційно легалізована в рамках лі6ералізаціі цін і незабаром перейшла встадію гіперінфляції. На банківській системі це відбилося наступнимчином. Якщо в 1988-1991 рр.. зростання числа банків та їхніх капіталів відбувавсяза рахунок роздроблення колишніх, державних спецбанков, перекачуваннябюджетних коштів через створювані "міністерські" банки, то ввирі гіперінфляції в процес формування банківського капіталувиявилися втягнуті практично всі національні ресурси - як юридичних,так і фізичних осіб. Так, слідом за нетривалим біржовим бумом 1990 -
  1992 рр.. наступив банківський бум.

  У ході банківської реформи було змінено статус Державного банку ійого роль в економіці країни. Банк був виведений з підпорядкування Уряду іотримав таким чином необхідну економічну незалежність. Принабуття Росією суверенітету на базі Держбанку було створено Центральнийбанк Російської Федерації на основі концепції, прийнятої в країнах зрозвиненою ринковою економікою.

  І в результаті таких перетворень на Центральний банк Росії булипокладені такі завдання: регулювання грошового обігу, забезпеченнястійкості рубля, проведення єдиної грошово-кредитної політики,організація розрахунків і касового обслуговування, захист інтересів вкладників,банків, нагляд за діяльністю комерційних банків та інших кредитнихустанов, здійснення операцій із зовнішньоекономічної діяльності.

  У сучасних умовах стійкість кредитних установ і банківськоїсистеми в цілому є одним з центральних питань щодо стабілізаціївсього народного господарства в цілому, так і фінансового стану кожногопідприємства. У сформованій економічній обстановці важливе значення маєкредитна політика як Центрального банку Росії, так і комерційнихбанків.

  I. Необхідність кредиту.

  Вступ Росії в ринок значною мірою пов'язане з реалізацієюпотенціалу кредитних відносин. Тому однією з обов'язкових умовформування ринку є корінна перебудова грошового обігу ікредиту. Головне завдання реформи - максимальне скорочення централізованогоперерозподілу грошових ресурсів та перехід до переважногоризонтальному їх руху на фінансовому ринку. Створення фінансового ринкуозначає принципову зміну ролі кредитних інститутів в управліннінародним господарством і підвищення ролі кредиту в системі економічнихвідносин.

  Кредит в умовах переходу до ринку представляє собою формуруху позикового капіталу, тобто грошового капіталу, що надається впозику. Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу в позичковий іхарактеризує відносини між кредиторами і позичальниками. За його допомогою вільнігрошові капітали і доходи підприємств, особистого сектора і державиакумулюються, перетворюючись у позичковий капітал, який передається за платуу тимчасове користування.

  Капітал фізично, у вигляді засобів виробництва, не може переливатисяз одних галузей в інші. Цей процес здійснюється зазвичай у форміруху грошового капіталу. Тому кредит в ринковій економіці необхіднийперш за все як еластичний механізм переливу капіталу з одних галузей вінші і зрівняння норми прибутку.

  Кредит дозволяє суперечність між необхідністю вільногопереходу капіталу з одних галузей виробництва в інші і закріпленістювиробничого капіталу в певній натуральній формі. Він дозволяєтакож долати обмеженість індивідуального капіталу.

  У той же час кредит необхідний для підтримки безперервностікругообігу фондів діючих підприємств, обслуговування процесуреалізації виробничих товарів, що особливо важливо в умовахстановлення ринкових відносин. Регулюючи доступ позичальників на ринок позиковихкапіталів, надаючи урядові гарантії та пільги, державаорієнтує банки на переважне кредитування тих підприємств ігалузей, діяльність яких відповідає завданням здійсненнязагальнонаціональних програм соціально-економічного розвитку. Державаможе використовувати кредит для стимулювання капітальних вкладень,житлового будівництва, експорту товарів, освоєння відсталих районів.

  Без кредитної підтримки неможливо забезпечити швидке іцивілізоване становлення фермерських господарств, підприємств малого бізнесу,впровадження підприємницької діяльності на внутрішньодержавному ізовнішньому економічному просторі.

  Завдяки кредиту відбувається більш швидкий процес капіталізаціїприбутку, а отже, концентрації виробництва. Він може зігратипомітну роль і в здійсненні програми приватизації державної імуніципальної власності на основі акціонування підприємств. Кредитнасистема в особі банків бере активну участь і в самому випуску, ірозміщення акцій.

  Перехід України до ринкової економіки, підвищення ефективності їїфункціонування, створення необхідної інфраструктури неможливо забезпечитибез використання і подальшого розвитку кредитних відносин.

  II. Кредит і його функції, організація кредитування.

  1. Кредит як форма руху позичкового капіталу.

  В економічній теорії позиковий капітал розглядається яксукупність грошових коштів на зворотній основі передаються утимчасове користування за плату у вигляді відсотків. Для більш повногорозуміння сутності позичкового капіталу необхідно, перш за все, визначитихарактерні особливості, що відрізняють його від промислового капіталів іторгового.

  На ринку капіталів позиковий капітал задовольняє потребинаціональної економіки в особі держави, юридичних і фізичних осіб увільних фінансових ресурсах.

  Специфіка позикового капіталу найбільш повно проявляється впроцесі передачі його від кредитора до позичальника і назад:позиковий капітал як капітал, це власність, власник якої передає,а точніше продає, позичальникові не сам капітал, а лише право на його тимчасовевикористання.позиковий капітал як товар, споживча вартість якого визначаєтьсяздатністю продуктивно використовуватися позичальником, забезпечуючи йому прибуток,частина якої використовується для погашення процентних виплатспецифічна форма відчуження позикового капіталу, процедура передачіякого від кредитора позичальникові завжди має рознесений у часі характерв частині механізму оплати, тобто при звичайній угоді товар оплачуєтьсянегайно, кредитні ресурси та плата за них використання найчастішеповертається через певний час.позичковий капітал при русі від кредитора до позичальника знаходиться тільки вгрошовій формі.

  Позиковий капітал формується за рахунок фінансових ресурсів,залучених кредитними організаціями в держави, юридичних іфізичних осіб. Існують два джерела мобілізації фінансових ресурсів інаступні перетворення їх в позичковий капітал:

  1. Тимчасово вільні грошові кошти держави, юридичних і фізичних осіб на добровільній основі віддавайте фінансовим посередникам - комерційним банкам - для подальшої капіталізації і отримання прибутку. Ці кошти фіксуються на депозитних рахунках у банках і забезпечують своїм первинним власникам фіксований дохід у формі відсотків.

  2. Засоби, що тимчасово вивільняються в процесі кругообігу промислового і торгового капіталу. Основними причинами такого вивільнення є:неспівпадання надходження грошових коштів на р/рахунок продавця з термінамифактичного здійснення витрат;поступове зношування основних фондів та освіта амортизаційногофонду, як резерву грошових коштів, в подальшому використовуються дляфінансування відновлення основних фондів;освіта нерозподіленого залишку прибутку з моменту її формування дофактичного використання.

  Зазначені кошти акумулюються на розрахункових рахунках юридичних осібв комерційних банках, при цьому для банку немає необхідності в отриманніпопередньої згоди у власника р/рахунку на використання знаходятьсяна ньому коштів.

  Структуру ринку позичкового капіталу, як один з фінансових ринків,можна визначити як особливу сферу фінансових відносин, пов'язаних зпроцесом кругообігу позичкового капіталу.

  Основні учасники ринку позичкового капіталу:

  1. первинні інвестори, тобто власники вільних фінансових ресурсів, що передають їх у тимчасове користування комерційному банку.

  2. спеціалізовані посередники - кредитно-фінансові організації, які акумулюють кошти, перетворюючи їх в позичковий капітал, з наступною його передачею позичальникові на поворотній і платній основі;

  3. позичальник в особі юридичних та фізичних осіб і держави, що відчувають нестачу у фінансових ресурсах і готові заплатити спеціалізованому посереднику за право їх використання.

  Виходячи з цільової спрямованості виділяються банками кредитнихресурсів, ринок позикового капіталу може бути розділений на чотири ринку:грошовий ринок: сукупність короткострокових кредитних операцій,обслуговують рух оборотних коштів;ринок капіталів: сукупність середньо та довгострокових операцій, які обслуговуютьрух основних засобів;фондовий ринок: сукупність кредитних операцій, які обслуговують ринок ціннихпаперів;іпотечний ринок: сукупність кредитних операцій, які обслуговують ринокнерухомості;

  Кожен з перерахованих ринків має специфічні особливості вчастини його організації та функціонування, що на практиці привело достворення спеціалізованих комерційних банків.

  2.2 Функції кредиту.

  1. Перерозподільна функція. В умовах ринкової економіки ринок позикових капіталів виступає як своєрідний насоса, відкачують, тимчасово вільні фінансові ресурси з одних сфер господарської діяльності та направляє їх в інші, що забезпечують більш високий прибуток. Однак реалізація цієї функції сприяє зміцненню диспропорції в структурі ринку, що найбільш наочно виявилося в Росії на стадії переходу до ринкової економіки, де перелив капіталів з сфери виробництва в сферу звертання прийняв загрозливий характер, в тому числі за допомогою кредитних організацій. Саме тому основне завдання державного регулювання кредитної системи - раціональне визначення економічних пріоритетів і стимулювання залучення кредитних ресурсів в ті галузі або регіони, прискорений розвиток яких об'єктивно необхідний з позиції національних інтересів, а не виключно поточної вигоди окремих суб'єктів господарювання.

  2. Економія витрат обігу. У процесі функціонування підприємства виникає тимчасовий розрив між надходженням і витрачанням коштів. При цьому може утворитися не тільки надлишок, але і нестача фінансових ресурсів. Саме тому, широке поширення отримали позики на заповнення тимчасової нестачі власних оборотних коштів, що використовуються практично всіма категоріями позичальників і забезпечують істотне прискорення оборотності капіталу, а отже, і економію загальних витрат звертання.

  3. Прискорення концентрації капіталу. Процес концентрації капіталу є необхідною умовою стабільного розвитку економіки і пріоритетною метою будь-якого суб'єкта господарювання. Реальну допомогу в рішенні цієї задачі надають позикові кошти, що дозволяють істотно розширити масштаби виробництва та забезпечити додаткову масу прибутку. Навіть за умови, що частину прибутку доведеться віддати кредиторам у вигляді плати за користування кредитом, залучення кредитних ресурсів більш виправдане, ніж орієнтація виключно на власні кошти.

  4. Обслуговування товарообороту. Такі види кредитних грошей як вексель, чек, кредитна картка, забезпечуючи заміну готівкових розрахунків безготівковими операціями, спрощують і прискорюють механізм економічних відносин на внутрішньому і міжнародному ринках. Найбільш активну роль в рішенні цієї задачі відіграє комерційний кредит як необхідний елемент сучасних відносин товарообміну.

  5. Прискорення науково - технічного прогресу. Найбільш наочно, ця роль кредиту, виявляється в кредитуванні діяльності науково - технічних організацій, специфікою яких є більший, ніж в інших галузях, тимчасової розрив між первинним вкладенням капіталу і реалізацією готової продукції. Тому нормальне функціонування більшості наукових центрів не мислимо без використання кредитних грошей.

  2.3 Принципи кредитування.

  Кредитні відносини в економіці базуються на певнійметодологічній основі, одним з елементів якої виступають принципи,строго дотримувані при практичній організації будь-якої операції на ринкупозичкових капіталів. Ці принципи стихійно складалися ще на першому етапірозвитку кредиту, а в подальшому знайшли пряме відображення взагальнодержавному та міжнародному кредитному законодавстві.
  Повернення кредиту. Цей принцип виражає необхідність своєчасногоповернення отриманих від кредитора фінансових ресурсів після завершення їхвикористання позичальником. Він знаходить своє практичне вираження в погашенніконкретної позики шляхом перерахування відповідної суми грошових коштівна рахунок що надала її кредитній організації. У вітчизняній практицікредитування за планової економіки існувало неофіційне поняття
  "безповоротна позика". Ця форма кредитування поширювалася в основномуна аграрний сектор, і виражалася в наданні державними кредитнимиорганізаціям позичок, повернення яких спочатку не планувалося черезкризового фінансового стану позичальника. По суті справи видачабезповоротних позик була одна з форм державних субсидій,що здійснюється через установи банків. В умовах ринкової економікипоняття безповоротної позики настільки ж неприпустимо як, наприклад, поняття
  "планово-збиткове приватне підприємство".
  Терміновість кредиту. Цей принцип відображає необхідність його повернення не вбудь-який прийнятний час для позичальника, а в точно певний термін,зафіксований в кредитному договорі. З переходом на ринкові умовигосподарювання цьому принципу кредитування надається особливе значення. По -перше, від його дотримання залежить нормальне забезпечення громадськоговідтворення грошовими коштами, а відповідно його обсяги, темпизростання. По-друге, дотримання цього принципу необхідно для забезпеченняліквідності самих комерційних банків. По-третє, для кожного окремогопозичальника дотримання принципу терміновості повернення кредиту відкриваєможливість одержання в банку нових кредитів, а також дозволяє дотриматисвої хозрасчетние інтереси, не сплачуючи підвищених відсотків запрострочені позики. Строки кредитування встановлюються банком виходячи зтермінів оборотності кредитуються матеріальних цінностей та окупностівитрат, але не вище нормативних.
  Платність кредиту. Цей принцип виражає необхідність не тільки прямогоповернення позичальником отриманих від банку кредитних ресурсів, а й внестибанку певну плату за користування позичкою. Економічна сутністьплати за кредит відображається у фактичному розподілі отриманоїпідприємством прибутку за рахунок використання позики між банком іпідприємством. Практично цей принцип платності кредиту реалізується черезмеханізм банківського відсотка. Ставка банківського відсотка - це свогороду "ціна" кредиту. Ставка позичкового відсотка, визначається відношеннямсуми річного доходу, отриманого на позиковий капітал, до суминаданого кредиту.
  Забезпеченість кредиту. Цей принцип виражає необхідність забезпеченнязахисту майнових інтересів кредитора при можливому порушенні позичальникомприйнятих на себе зобов'язань. Тобто наявність у позичальника юридичнооформлених зобов'язань, що гарантують своєчасне повернення кредит:заставного зобов'язання, договору-гарантії, договори-поруки,договору-страхування відповідальності непогашення кредиту.
  Диференційованість кредитування означає, що комерційні банки неповинні однозначно підходити до питання про видачу кредиту своїм клієнтам,претендують на отримання кредиту. Кредит повинен надаватися тільки тимпідприємствам, які в змозі повернути його вчасно.
  Диференційованість кредитування повинна здійснюватися на підставіпоказників кредитоспроможності, під якою розуміється фінансовий станпідприємства, що дає впевненість у здатності і готовності позичальникаповернути кредит в обумовлений договором строк

  2.4 Форми кредиту і його класифікація.

  Класифікацію кредиту традиційно прийнято здійснювати по декількохбазових ознаках. До найважливіших з них відносяться категорія кредитора іпозичальника, а також форма, у якій надається конкретна позика.
  Виходячи з цього, слід виділити наступні шість доситьсамостійних форм кредиту, кожна з яких, у свою чергу,розпадається на кілька різновидів по більш деталізованихкласифікаційних параметрах.

  Банківський кредит одна з найбільш поширених форм кредитнихвідносин в економіці, об'єктом яких виступає процес передачі в позикугрошових коштів. Банківський кредит представляється, виключно,кредитно-фінансовими організаціями, що мають ліцензію на здійсненняподібних операцій від Центрального Банку. У ролі позичальника виступаютьюридичні особи, інструментом кредитних відносин є кредитнийдоговір. Дохід за цією формою кредиту банк отримує у вигляді позичкового відсоткаабо банківського відсотка.

  Банківський кредит класифікується за рядом ознак:

  1. За строками погашення:

  1 Короткострокові позики надаються на заповнення тимчасової нестачі власних оборотних коштів позичальника. Термін до року.

  Ставка відсотка за цими позиками, обернено пропорційна терміну повернення кредиту. Короткостроковий кредит обслуговує сферу обігу.

  2 Середньострокові позики, що надаються на термін від одного року до трьох років на цілі виробництва та комерційного характеру.

  3 Довгострокові позики використовуються в інвестиційних цілях. Вони обслуговують рух основних засобів, відрізняючись великими об'ємами кредитних ресурсів. Застосовуються при кредитуванні реконструкції, технічного переозброєння, новому будівництві на підприємствах всіх сфер діяльності. Особливий розвиток довгострокові позики отримали в капітальному будівництві, паливно-енергетичному комплексі. Середній термін погашення від 3 до 5 років.

  4 Онкольні позики, що підлягають поверненню в фіксований термін після отримання офіційного повідомлення від кредитора (термін погашення спочатку не вказаний).

  2. За способами погашення.

  1 Позики, що погашаються одноразовим внеском з боку позичальника. Це традиційна форма повернення короткострокових позик, є оптимальною, тому що не вимагає використання механізму диференційованого відсотка.

  2 Позики, що погашаються на виплат протягом всього терміну дії кредитного договору. Конкретні умови повернення визначаються договором. Завжди використовуються при довгострокових позиках.

  3. За способами стягування позикового відсотка.

  1 Позики, відсоток по яким виплачується в момент її загального погашення.

  2 Позики, відсоток по яких виплачується рівномірними внесками позичальника протягом всього терміну дії кредитного договору .

  3 Позики, процент по яких утримується банком в момент безпосередньої видачі позичальникові суми.

  4. За способами надання кредиту.

  1 Компенсаційні кредити, що направляються на розрахунковий рахунок позичальника для компенсації останньому його власних витрат, у т.ч. авансового характеру.

  2 Платні кредити. У цьому випадку кредити надходять безпосередньо на оплату розрахунково-грошових документів, пред'явлених позичальникові для погашення.

  5. По методах кредитування.

  1 Разові кредити, що надаються в термін і на суму, передбачені в договорі, укладеному сторонами.

  2 Кредитна лінія - це юридично оформлене зобов'язання банку перед позичальником надати йому в протягом певного періоду часу кредити в межах узгодженого ліміту. Переваги кредитної лінії перед разовими платежами:для позичальника це більш певна перспектива комерційної діяльності;економія накладних витрат і часу, неминуче пов'язаних з веденнямпереговорів та укладенням кожної окремої кредитної угоди.

  Банк може відмовитися від надання кредиту до закінченняобумовленого терміну, якщо фінансовий стан позичальника суттєвопогіршився. Позичальник в силу тих чи інших причин може не використовуватикредитну лінію повністю.

  Кредитна лінія відкривається на термін до одного року.

  Кредитні лінії бувають:поновлювані - це тверде зобов'язання банку видати позику, клієнтовіякий відчуває тимчасовий брак обігових коштів. Позичальник, погасившичастину кредиту може розраховувати на отримання нової позики в межахвстановленого ліміту і терміну дії договору.сезонна кредитна лінія надається банком, якщо у фірми періодичновиникають потреби в обігових коштах, пов'язаних із сезонноюциклічністю або необхідністю утворення запасів на складі.

  Овердрафт - це короткостроковий кредит, який надається шляхомсписання коштів з рахунку клієнта, понад залишок коштів на рахунку. УВнаслідок цього, на рахунку клієнта утворюється дебетове сальдо. Овердрафт --це від'ємний баланс на поточному рахунку клієнта. Овердрафт може бутидозволеним, тобто попередньо погодженим з банком і невирішеним,коли клієнт виписує чек або платіжний документ, не маючи на цедозвіл банку. Відсоток за овердрафтом нараховується щоденно нанепогашений залишок, і клієнт платить тільки за фактично використаніїм суми

  Методи кредитування обумовлює форму позичкового рахунку,використовуваного для видачі та погашення кредиту. Для здійснення операцій зкредитування позичальників установи комерційних банків відкривають їм позичковірахунку: звичайні (прості) і спеціальні.

  6. За видами процентних ставок.

  1 Кредити з фіксованою процентною ставкою, яка встановлюється на весь період кредитування і не підлягає перегляду. У цьому випадку позичальник бере на себе зобов'язання сплатити відсотки за незмінною узгодженої ставкою за користування кредитом незалежно від зміни кон'юктури на ринку процентних ставок.

  Фіксовані процентні ставки застосовуються при короткостроковому кредитуванні.

  2 Плаваючі процентні ставки. Це ставки, які постійно змінюються в залежності від ситуації, що складається на кредитному і фінансовому ринку.

  3 Ступінчасті. Ці процентні ставки періодично переглядаються.

  Використовуються в період сильної інфляції.

  7. За кількістю кредитів.

  1 Кредити, надані одним банком.

  2 Синдиковані кредити, надані двома або більше кредиторами, які об'єдналися в синдикат, одному позичальнику.

  3 Паралельні кредити, у цьому випадку кожен банк проводить переговори з клієнтом окремо, а потім, після узгодження з позичальником умов угоди, полягає загальний договір.

  8. Наявність забезпечення.

  1 Довірчі позики, єдиною формою забезпечення повернення яких є кредитний договір. Цей вид кредиту не має конкретного забезпечення і тому надається, як правило, першокласним по кредитоспроможності клієнтам, з якими банк має давні зв'язки і не має претензій по оформляли раніше кредитами. Кредит видається їм для задоволення що виникла в ході здійснення виробничого процесу потреби в додаткових коштах, що носить переважно короткочасний характер. Оскільки позика видається без забезпечення її повернення тобто заснована на довірі клієнта, процентна ставка встановлюється на більш високому рівні, ніж по іншим клієнтам.

  2 Контокорентний кредит. Контокорентний кредит видається при використанні контокорентного рахунку. який відкривається клієнтам, з якими банк має тривалі довірчі відносини, підприємствам з винятково високою кредитною репутацією. Такий кредит надається для фінансування поточного виробництва і обігу і не пов'язаний з фінансуванням інвестицій. Цей вид кредиту відноситься до числа найбільш дорогих.

  3 Договір застави. Застава майна (рухомого і нерухомого) означає, що кредитор заставодержатель має право реалізувати це майно, якщо забезпечене заставою зобов'язання не буде виконано. Застава повинна забезпечити не тільки повернення позики, а й сплату відповідних відсотків і неустойок за договором, передбачених у разі його невиконання. Вартість застави повинна бути вище розміру необхідного позики. Заставодавцем може бути особа, якій предмет застави належить на праві власності або повного господарського відання. Предметом застави може бути будь-яке майно, яке може бути відчужено заставодавцем: основні фонди, товарно-матеріальні цінності, валютні кошти, товарно-транспортні документи, а також цінні папери та майнові права. Розрізняють два види застави: 1. при якому предмет застави може залишатися у заставодавця. При цьому заставодавець має право володіти заставою і розпоряджатися ним відповідно до його призначення; 2. при якому предмет застави передається в розпорядження заставодержателю.

  4 Договір поруки. За цим договором поручитель зобов'язується перед кредитором іншої особи (позичальника, боржника) відповідати за виконання останнім свого зобов'язання. Позичальник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники. Договір порука складається в письмовому вигляді і засвідчується нотаріально.

  5 Гарантія. Це особливий вид договору поруки для забезпечення зобов'язання між юридичними особами. Гарантом може бути будь-яка юридична особа, стійке у фінансовому плані. Гарантія оформляється гарантійним листом і пред'являється в кредитують установи банку. У разі невиконання позичальником своїх зобов'язань перед кредитором, гарант погашає кредит замість позичальника.

  6 Страхування кредитних ризиків. Підприємство - позичальник укладає зі страховою компанією договір страхування, в якому передбачається, що в разі непогашення кредиту у встановлений термін страховик виплачує банку, який видав кредит, відшкодування в розмірі від 50 до

  90% не погашеної позичальником суми кредиту, включаючи відсотки за користування кредитом.

  9. Цільове призначення кредиту.

  1 Позики загального характеру, використовуються позичальником по своєму розсуду для задоволення будь-яких потреб у фінансових ресурсах.

  2 Цільові позики, що передбачають необхідність для позичальника використати виділені банком ресурси виключно для вирішення завдань, визначених умовами кредитного договору.

  10. Категорії потенційних позичальників.

  1 Аграрні позики, характерною їх особливістю є чітко виражений сезонний характер, зумовлений специфікою сільськогосподарського виробництва. В даний час в Росії ці кредитні операції здійснюються в основному по лінії державного кредиту через вкрай важкого фінансового стану більшості позичальників.

  2 Комерційні позики, що надаються суб'єктам господарювання, що функціонують у сфері торгівлі та послуг. Складають основний об'єм кредитних операцій українських банків.

  3 Позики посередникам на фондовій біржі, що надаються банками брокерським, маклерським і дилерським фірмам, що здійснюють операції з купівлі - продажу цінних паперів. Характерна особливість цих позик - початкова орієнтація на обслуговування не інвестиційних, а ігрових операцій на фондовому ринку.

  4 Іпотечні позики. Видаються на придбання або будівництво житла, або купівлю землі. Надають кредит банки і спеціалізовані кредитно - фінансові інститути. Кредит видається на виплат. Відсоток коливається від 15 до 30% річних.

  5 Міжнародний кредит носить як приватний, так і державний характер, відображаючи рух позичкового капіталу в сфері міжнародних економічних і валютно - фінансових відносин.

  Комерційний кредит. Одна з перших форм кредитних відносин векономіці, що породила вексельний обіг і тим самим активнощо сприяла розвитку безготівкового грошового обороту. Комерційнийкредит знаходить своє практичне вираження в фінансово-господарськихвідносинах між юридичними особами в формі реалізації продукції або послугз відстрочкою платежу. Основна мета цієї форми кредиту - прискорення процесуреалізації товарів, а отже, витягання закладеного в них прибутку.
  Інструментом комерційного кредиту є вексель, що виражає фінансовізобов'язання позичальника по відношенню до кредитора. У сучасних умовахфункції векселя часто приймає на себе стандартний договір міжпостачальником і споживачем, що регламентують порядок оплати реалізованоїпродукції на умовах комерційного кредиту.

  Відмінності комерційного кредиту від банківського:

  в ролі кредитора виступають юридичні особи, пов'язані з виробництвом абореалізацією товару і послуг, а не спеціалізовані кредитно-фінансовіустанови.видається винятково у товарній формі;середня вартість комерційного кредиту завжди нижче середньої ставкибанківського% на даний момент часу;плата за користування комерційним кредитом включається в ціну товару, а невизначається спеціально, через фіксований відсоток від базової суми.

  У сучасній практиці застосовуються в основному три різновидикомерційного кредиту:кредит з фіксованим строком погашення;кредит з поверненням після фактичної реалізації позичальником поставлених навиплат товарів;кредитування за відкритим рахунком, коли постачання наступної партії товарів наумовах комерційного кредиту здійснюється до моменту погашеннязаборгованості по попередній партії.

  2.5 Процес банківського кредитування.

  Однією з найбільш серйозних проблем, з якими стикаютьсякомерційні банки, є ризик непогашення кредитів. Банки, природно,прагнуть мінімізувати цей ризик за допомогою різних способів забезпеченняповернення банківських позик. Забезпечення - це види та форми гарантованихзобов'язань позичальника перед кредитором (банком) з повернення кредиту уразі його можливого не повернення позичальником.

  На думку банкірів необхідно мати три "поясибезпеки;, що захищають кредитора від неповернення позичальником кредитногодоговору.

  "Перший пояс" - це потік готівки, дохід - головне джерелопогашення кредиту позичальником.

  "Другий пояс" - це активи, що пропонуються позичальником в якостізабезпечення погашення кредиту.

  "Третій пояс" пов'язаний з гарантіями, які дають юридичні особи вякості забезпечення кредиту.

  Цивільним кодексом РФ передбачено, що виконання основногозобов'язання може підкріплюватися такими засобами забезпечення як:застава, неустойка, банківська гарантія, порука, завдаток, а такожіншими способами, передбаченими законом і договором.

  Кожен із цих способів має на меті змусити позичальника виконати своїкредитні зобов'язання.

  Також?? еред прийняттям рішення про видачу кредиту банк має оцінитиплатоспроможність, кредитоспроможність, і фінансову стабільність клієнта.

  Платоспроможність підприємства - це можливість і здатністьсвоєчасно погасити всі види зобов'язань та заборгованості.

  Кредитоспроможність - можливість підприємства погасити тількикредитна заборгованість.

  Отже, процес банківського кредитування можна розділити накілька етапів, на кожному з яких уточнюються характеристики позики,способи її видачі, використання і погашення, вивчення кредитоспроможностіклієнта:
  1) розгляд кредитної заявки та співбесіда з позичальником;
  2) вивчення кредитоспроможності клієнта;
  3) підготовка та укладання кредитного договору.

  У солідних банках кредитна заявка розглядається в складі пакетасупровідних документів, в т. ч.:
  1) нотаріально завірені копії установчих документів компанії позичальника;
  2) фінансовий звіт, що включає баланс підприємства та додатки до нього за останні три роки.
  3) звіт про рух касових надходжень. Він заснований на зіставленні балансів компанії за два звітні періоди і дозволяє визначити зміни різних статей та утворення фондів. Звіт дає повну картину використання дефіциту ресурсів, часу вивільнення фондів і утворення дефіциту касових надходжень і т.д.
  4) внутрішні фінансові звіти, які більш детально характеризують фінансове становище компанії, зміна її потреб в ресурсах протягом року, щоквартально або щомісячно.
  5) дані внутрішнього оперативного обліку, що стосуються поточних операцій і продажів, величини запасів.
  6) прогноз фінансування, який містить оцінки майбутніх продажів, витрат, витрат виробництва продукції, дебіторської заборгованості, оборотності запасів, потреби в готівці, капіталовкладень і т.д.
  7) бізнес - план. Багато кредитні заявки пов'язані з фінансуванням починаючих підприємств, які ще не мають фінансових звітів та іншої документації. У цьому випадку підприємство - позичальник надає в банк докладний бізнес - план, який повинен містити відомості про цілі проекту та методи його здійснення.
  8) кредитна заявка, яка містить вихідні дані про запитуваної позикою, цілі, на які вона призначена, суму, термін погашення і пропонованому забезпеченні;

  Цілі і завдання аналізу кредитоспроможності полягають у визначенніздатність позичальника вчасно і в повному обсязі погасити заборгованістьза позичкою, ступеня ризику, який банк готовий взяти на себе; розміри кредиту,який може бути наданий в даних обставинах та умов йогонадання. Все це обумовлює необхідність оцінки банком не тількиплатоспроможності клієнта на певну дату, але і прогноз йогостійкості на перспективу. Об'єктивна оцінка фінансової стійкостіпозичальника, врахування можливих ризиків за кредитними операціями дозволяють банкуефективно управляти кредитними ресурсами і отримувати прибуток.

  Аналіз кредітоспособнос

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status