ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Соціальні проблеми у ЗМІ
       

   

  Журналістика

  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

  ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ

  КАФЕДРА ЗВЯ'ЗКІВ з громадскістю < p> Курсова робота на тему "Соціальні проблеми у ЗМІ"

  Студента II-курсу очного відділення група - ПР 21

  Пилипчука Юрія Володимировича

  Київ 2003

  Зміст

  Вступ
  1. Конституційно-правовий статус ЗМІ в суспільстві

  1.1Ефектівність і дієвість преси з питань соціального захисту населення

  1.2Проблемі соціального захисту у нормативних актах

  2. Аналітична частина

  2.1 Інформаційна насиченість

  2.2 Актуальність, своєчасність, новизна

  2.3Об 'єктивність і доступність

  2.4 Жанрова різноманітність


  Висновки й проплзіції

  Вступ

  Тема данної курсової є дуже актуальною, адже соціальним проблемам зкожним днем приділяється все менше уваги І вони не вирішуються. ЗМІ,впливаючи на свідомість людини, спонукають іі до соціальної активності,змінюють її суспільну та виробничу діяльність. Саме життя покликали засобимасовоі інформаціі стати на стороні інтересів кожної людини. Особливоважливо відстоювати ці інтереси у перехідний період, коли нелегкі процесиутвердження ринкових трансформацій справляють величезний вплив не лише насоціальні почуття груп населення, але й позначаються на долі кожної людини.

  Одним з основних напрямків висвітлення проблем соціального захистунаселення є конкретні поради читачам про те, як вижити у нінешніх непростихумовах. Особливу увагу варто приділяти найменш соціально захищеним верствамнаселення - пенсіонерам, дітям-сиротам, інвалідам, багатодітним сім'ям.
  Необхідно подавати матеріали про їхнє життя, про благодійну допомогу.
  Важливо залучати спеціалістів, які б знайомили населення з його правами,роз'яснював закони, що стосуються соціальноі захищеності, коментувалипозицію держави в питаннях соціального забезпечення, відповідали на листи,тощо.

  За часів Радянського Союзу практично не поставали питання соціальноізахищеності людей, оскільки держава приховувала справжній стан речей іштучно створювала ідеальний образ свого народу-всі були на одному рівні,не існувало різних прошарків населення. Нові економічні умови вимагалиосмислення сучасної політики та наполегливої праці. Не кожна людина змоглапристосуватися до цих умов. Як наслідок, постраждали найменш захищеніверстви населення - інваліди, пенсіонери, діти-сироти.

  У матеріалах про соціальний захист людей преса має привертати увагувладних структур до таких проблем;
  - Надання матеріальної допомоги малоімущім;
  - Споживчий ринок, його залежність від ліберізаціі цін та підприємницькихсвобод;
  - Хід економічних реформ, їх оцінка людьми, недоліки реформ.

  В сучасних умовах проблеми соціального захисту населення та політичноїнестабільності набувають особливої гостроти, що вимагає пошуків механізмівзлагоди, консолідації різних громадсько-політичних сил в ім'я громадянськогосвіту. Преса має розповідати і допомагати у вирішенні проблем незахищенихверств населення.

  "При ЗМІ важливо створювати Центри соціальних досліджень. Преса маєбути своєрідним соціальним моніторингом з метою систематичного вивченнянастроїв, сподівань га орієнтації населення, розробки обгрунтованогопрогнозу соціального життя громадян ".

  Проблема соціального захисту населення болюча та гостра, потребуєактивної позиції щодо неї та дій. Ось чому є важливими дослідженняжурналістських матеріалів у пресі про сучасний соціальний захист

  Курсова робота має на меті дослідити проблеми, пов'язані з труднощамисьогодення у житті малозабезпечених і громадян та тенденціі їх висвітленняна сторінках газет.

  Актуальність роботи полягає в аналізі тієї сітуаціі, в якій опинилисямалозабезпечені верстви населення.

  Методична цінність курсової роботи полягає в тому, що було опрацьованолітературу з питань економічних перетворень, розглянуто ряд законів, щостосуються соціально-економічного захисту населення. діяльності ЗМІ.

  Автором було розглянуго ряд завдань:
  -дослідити частотність розгляду проблем соціальної незахищеності громадян;
  -прослідити дотримання положень законів, що регулюють діяльність ЗМІ іпрацівників преси при висвітленні соціальних проблем;
  -проаналізуваїі закони, що стосуються соціального захісіу населення.

  1. Конституційно-правовий статус ЗМІ в суспільстві

  Проблеми взаємної відповідальності суспільства та преси продовжуютьзалишатися дискусійними і актуальними. Там, де діяльність преси дійсноспирається на конституційні норми та правовий статус у суспільстві,вирішення цих проблем найбільш прийнятне та найменш болісне. На шляхустворення української національної державності питання вироблення тазакріплення правового статусу ЗМІ в суспільстві займають щільне місце взаконотворчій діяльності парламенту.

  Першим було прийнятозакон України "Про інформацію". Цей закон закріпив право громадян Українина інформацію, заклав правові основи інформаційної діяльності, визначивсистему та джерела інформаціі, доступ до неї і статус учасниківінформаційних відносин. Основними принципами інформаційних відносин (ст.5)
  (2) визнано наступні:
  - Права гарантованість на інформацію;
  - Відкритість та доступність інформації та свобода іі обміну;
  - Об'єктивність інформації;
  - Повнота і точність інформації;
  - Законність та етічність одержання, використання і понюреіння інформації.
  Основними галузями інформації (ст.17) є.:
  - Політична, економічна, духовна інформація;
  - Науково-технічна, соціальна, екологічна інформація;
  - Міжнародна інформація.
  До основних видів інформації закон відносить:
  - Статистичну інформацію,
  - Інформацію про діяльність державних органів,
  - Правову інформацію,
  - Інформацію про особу,
  - Інформацію довідково-енциклопедичного характеру.

  друкованими засобами інформаціі є періодичні друковані видання (преса)
  --газети, журнали, 6юлетені, альманахи, тощо та разові видання з визначенимитиражами, книжкові видання.

  Закон України про "Друковані засоби масовоі інформації (пресу) в
  Украінівстановлює свободу слова й вільне висловлення у друкованому вигляді своїхпереконань, що гарантується Конституцією Украіни. Відповідно довказаного закону це означає право кожного громадянина вільно танезалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, використовувати тапоширювати будь-яку інформацію за допомогою ЗМІ.

  Друковані засоби масової інформації є вільними.

  Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
  Україні "встановлює (ст.З) "неприпустимість зловживання свободою діяльностідрукованих засобів масовоі інформації ", встановлює неприпустимістьвикористання преси для;
  -закликів до захоплення влади, насільніцькоі зміни конституційного ладу аботериторіальної цілісності України;
  - Пропаганди війни, насільніцтва та жорстокості;
  - Розпалення расової, національноі та релігійної ворожнечу. Забороненовикористовувати друковані ЗМІ для:
  - Втручання в особисте жітгя громадян, їх посягання на честь та гідність;
  - Розголошення будь-якої інформації, яка може призвести до вказання наособу неповнолітнього правопорушника без його згоди або згоди йогопредставника.

  Право кожної людини на свободу думки, совісті, релігії, переконань єїї особистою справою і не може регламентувати законом. Не можна забувати,що вільне висловлення переконань є суспільним здобутком але, якщо ціпереконання спрямовані проти державної влади, іх розповсюдження підлягаєобмеженню в законодавчому порядку. Це загальноприйнятих правил світовоїпрактики і його дотримання потрібно перш за все в цілях державної безпеки,громадського порядку здоров'я, моральності населення, а також для повагиправ і репуіації інших людей. Саме тому друковане поширення ідей, що можутьзавдавати шкоди державі та політиці, будь-якоі пропаганди озброєногозахисту "національних інтересів", закликів до національної чи релігійноїненависті кваліфікується як підбурювання до ворожнечу або насильства тасуворо забороняється. 21 січня 1994 року Верховною Радою був прийнятий
  Закон "Про державну таємницю", його реалізацію та механізм впровадженняздійснює новостворене Міністерство України в справах преси та інформаціі,однією з складових структур якого є колишній Державний комітет.

  1.1Ефектівність і дієвість преси з питань соціального захисту населення

  Проблема ефективності преси існує відтоді, як з'явилася газета і саме віджурналіста залежить успіх його матеріалів. Працівник ЗМІ повинен вмітимайстерно передати ідею, біль, перекласти це на мову газетної публіцистики,втілити їх в оглядах і статтях, репортажах і кореспонденціях, побудованихна фактах місцевого життя. Отже, вимагається постійне, безперевнийпрофесійне вдосконалення журналістських кадрів. Існуе ще одна умова,наскільки ідентічно ідеї будуть спрійті читачами, - лише на перший поглядвона здається незалежною від журналістів. Адже, щоб впливати на розум іпочуття читачів, треба знати їх інтелект, духовний світ, інтереси,вподобання, тощо.
  Факторами журналістської ефективності є:
  - об'єктивні потреби всього суспільства, чи окремого регіону, в соціальнозначімій інформації;
  - теоритичний, ідейний, моральний, професійний рівень жрналістськіх кадрів

  - якість їхньої роботи;
  - соціальний склад, рівень політичної культури аудиторії, що забезпечують повне спрійнття інформації та інтенсивний зворотній зв'язок з органами преси (TV, радіо).
  Перший фактор є визначальним для видавця, журналіста та аудиторії. Всі воникеруються об'єктивними потребами в соціальній інформації, характер якоїобумовлює історична конкретна ситуація. Кожен журналіст, готуючи до друкупублікацію, сподівається на позитивний результат свого виступу в газеті.
  Кожен редактор, підписуючи до друку черговий номер, приблизно уявляє розміртих змін в суспільному житті, які стануть в наслідок сприйняття читачемдумок і почуттів, що ними пройнятий виступ газети, прагне задовольнитиінформаційні інтереси задля здійснення своїх соціальних потреб.
  Всі три учасники інформаційного процесу - видавець, журналіст, аудиторія --єдиний в сподіваннях, що газетний матеріал мусить якось діяти на реальнежиття, давати певний ефект.
  Яким же повинен бути газетний матеріал, щоб полонити читача, вразити його ісилою думки і красою викладу на позитивні соціальні діяння? Адже завданняпреси - згуртувати народ в досяганні єдиної мети, дати повну інформаціюсьогодення, втягті у співпереживання, прилучити до скарбниць духовнихцінностей. Здійснити це завдання не просто.
  По-перше, слід привернути увагу до ідеї.
  По-друге, треба щоб вона була зрозумілою, тобто близькою до читача і йогосоціальної практики.
  По-третє, необхідно щоб вона була сприйнята, а це можливо в тому випадку,коли читач побачить користь ідеї для своєї соціальної практики.
  По-четверте, необхідно, щоб читач включив у свій духовний світ позиціїавторів (редакції). Станеться це за умови, якщо в інформації будуть новідуховні цінності, які не суперечать його духовному світові, а доповнюють ірозширюють його.
  По-п'яте, читач має одержати імпульс до дії.
  Ці психологічні умови ефективності друкованого слова продиктовані тим, щолюдина сприймає навколишній світ в чотири своєрідні етапи:
  - Увага;
  - Сприйняття;
  - Розуміння;
  - Засвоєння.
  В залежності від багатьох чинників, про які вже йшлося, ставлення читача дожурналістського твору може бути позитивним, негативним, критичним,скептично, байдужим. Всі ці п'ять видів реакції проявляються в ходісприйняття комплексу повідомлень, тобто газетного номера в цілому. Відтого, яке ставлення вироби у читача, залежать кінцеві ефектиінформаційного трансу.
  Коли тема торкається соціального захисту населення, то розроблятися вонаповинна на соціальному матеріалі, а якщо журналіст не піде по лінії аналізуматеріальних результатів, а заглібіться у духовну, досвід показує, щоефективність матеріалів відбувається через житейські ситуації, тобто колиідея співпадає з інтересами аудиторії.
  Постійно сприймаються матеріали в основі яких лежить ситуація, протирічча,сюжет, роздуми, коли журналіст не дає вже готові висновки, а веде пошукістини, розкриває свою логіку. Знаючи смаки, настрої читачів, досвідченийжурналіст, звертатиметься до них, зіставлятіме й протіставлятіме різніпозиції, діскутуватіме й згоджуватіметься.

  1.2 Проблеми соціального захисту у нормативних актах

  "Перебудува, ринкова економіка". Разом з цими словами прийшли в нашежиття і нові проблеми. Це закономірний процес, адже народження нового тарозпад старого завжди тягнуть за собою цілу низку питань, які іноді дужеважко розв'язати. В країні Рад, яка десятиріччями відшліфофувала "радянськулюдину "все йшло за певним порядком, за вказівкою партії, за державнимпланом. Ця система, звичайно, мала свої плюси і мінуси. І якщо творчі людистикалися з тим, що працювати доводилося багато, то пенсіонерам,малозабезпеченим верствам населення жилося більш - менш спокійно.
  Стабільність цін, та можливість придбати недорогий одяг та продуктихарчування дозволяли їм жити. До нормального рівня життя було далеко, алевони були впевненні, що держава їх підтримає, не дасть померти з голоду.
  Захищенні були пенсіонери, студенти, багатодітні сім'ї, діти - сироти.
  Безкоштовні путівки до санаторіїв, піонерських таборів, державні пільги наотримання житла, звичайно ж, не могли не подобатися людям.

  Зараз ситуація змінилася. Молода держава прикладає всі зусилля длятого, щоб налагодити економіку, будувати справжні ринкові відносини.

  За останні роки вийшло безліч наказів, законів, доповнень до них.
  Багато з них спрямовані на захист населення, на те, щоб в періодстановлення ринкової економіки, в період інфляції люди не загинули відголоду, мали, хочаб елементарні засоби для існування. Звичайно державізараз дуже важко, вона не може нагодувати та одягти всіх знедолених. Закожним підвищенням цін з'являється новий наказ уряду, щодо підтримки цихверств населення.

  Хотілося б звернутися до таких законів.
  - Закон України "Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист".
  - Про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" .
  - Указ президента "Про заходи щодо посилення соціального захисту громадян

  України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність".
  - Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації та учням професійно - технічних навчальних закладів у міському і приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України ".
  Розглянемо детальніше закон України "Про статус ветеранів військової службита їх соціальний захист ".
  - Цей Закон встановлює статус ветеранів військової служби, визначає основні засади державної політики щодо соціального захисту звільнених з військової служби громадян та членів їх сімей.
  - Законодавство України про статус ветеранів військової служби базується на

  Конституції України і складається з цього закону та інших нормативно - правових актів України, що регулюють суспільні відносини у сфері соціального захисту громадян (ст. 2).
  - У статті 6, про соціальний захист ветеранів військової служби та членів їх сімей даного закону зазначається;
  1) безоплатне користування закладами охорони здоров'я Міністерства оборони

  України, Служба безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань;
  2) першочергове придбання ліків за рецептами лікарів;
  3) першочергове медичне обстеження, диспансеризація та госпіталізація;
  4) першочергове безоплатне зубопротезування, безоплатне забезпечення протезами та протезно-ортопедичними виробами;
  5) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
  6) 75 - відсоткова знижка плати користування житлом;
  7) першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, або одноразове надання безвідсоткового кредиту на індивідуальне житлове будівництво чи придбання житла;
  8) безоплатний проїзд і перевезення багажу ними та членами їх сімей при переїзді;
  9) безоплатний проїзд (туди і назад) у межах України один раз на два роки залізничним транспортом у купейному вагоні для лікування у санаторіях.
  Тепер хотілося б звернутіс?? до Закону України "Про зайнятість населення"
  (внесення змін)

  Стаття 2 (перша частина)
  "Безробітними визначаються працездатні громадяни працездатного віку, якічерез відсутність роботи не мають заробітку або інших передбаченихзаконодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості яктакі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої праці ".

  У статті 5 про додаткові гарантії зайнятості для окремих категорійнаселення, зазначається;
  1. Держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатним громадянам у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, у тому числі:

  А) жінкам, які мають дітей віком до шести років;

  Б) одиноким матерям, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей - інвалідів;

  В) молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно - технічних закладах освіти ;

  Г) особам передпенсійного віку.
  Що стосується матеріальної допомоги, то 31 стаття цього закону наголошує:
  1. Безробітні після закінчення строку виплати допомоги по безробіттю можуть одержувати матеріальну допомогу по безробіттю у розмірі 50 процентів встановленої законодавством мінімальної заробітньої плати за умови, що середньомісячний сукупний дохід на члена сім'ї не перевищує встановленого законодавством неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
  2. У разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, виплачується допомога на поховання у розмірі встановленому законодавством.
  3. Кожному з членів сім'ї, які перебувають на утриманні безробітного, а також громадянам, у яких закінчевся строк виплати допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги по безробіттю, подається одноразова матеріальна допомога у розмірі 50 процентів установленої законодавством мінімальної заробітньої плати.
  Про заходи щодо посилення соціального захисту громадян України, які зазналипереслідувань за правозахисну діяльність ":

  З метою відновлення соціальної справедливості та посилення соціальногозахисту громадян України, які зазнали переслідувань за правозахиснудіяльність у колишньому СРСР, на підтримку ініціативи правозахиснихгромадських організацій постановляю:

  1. Заснувати довічні державні іменні стипендії громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність у колишньому СРСР.

  2. Кабінету міністрів України подати пропозиції щодо розміру та порядку призначення довічних державних іменних стипендій, зазначених у статті

  1 цього Указу.

  3. Комісії у справах Державного лікувально-оздоровчого управління вирішити питання щодо забезпечення медичного обслуговування.

  4. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України прискорити підготовку і розгляд матеріалів щодо реабілітації громадян України, які були засуджені у колишньому СРСР за правозахисну діяльність.

  5 квітня 1999 року затверджено постанову Кабінету МіністрівУкраїни "Пропорядок надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів 1 -
  4 рівня акредитації та учням професійно-навчальних закладів у міському іприміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному ізалізничному транспорті територією України ".

  Цей порядок розроблено відповідно до Указу Президента України від 29березня 2001р. № 221 "Про заходи щодо впорядкування механізму наданняпільгового проїзду окремим категоріям студентів і учнів ".
  1. Пільговий проїзд у міському і приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України встановлюється в розмірі половини вартості квитка для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації та учнів професійно - технічних навчальних закладів, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів .
  2. Пільговий проїзд встановлюється щороку з 28 серпня по 28 червня.
  3. Кошти на пільговий проїзд студентів та учнів у міському транспорті передбачаються у відповідних місцевих бюджетах, у приміському і міжміському автомобільному тпранспорті у кошторисах доходів і видатків навчальних закладів, у залізничному транспорті - централізовано у державному бюджеті для Міносвіти.

  2. Аналітична частина

  Сучасне динамічне життя посилило соціалізуючі роль преси, яка мала в основусвоєї діяльності покласти саме соціальний вимір усіх економічно-політичнихі духовних процесів в умовах національного відродження.

  Однак аналіз свідчить, що продрукуваті ефективно соціальну інформацію,яка б відповідала умовам розбудови громадського суспільства, значна частинапрацівників засобів масової інформації нездатна, в наслідок застарілогомислення, низької національної свідомості, низького загального розвитку,безпорадності у питаннях сучасної економіки, політології, соціології йособливо комерційної діяльності.

  Створювати й поширювати соціальну інформацію в умовах розбудовигромадського суспільства - це значить у дусі тоталітаризму, комуністичноїпартійності журналістам відводилась роль майстрів формування ірозповсюджуваних "зверху" накинути істин.

  Тепер хотілося б звернутися до конкретного, того, що ми маємо зараз.
  Аналізуючи українські видання, зокрема газети "День" та "Київськіведомости "за 2003 рік, неозброєним оком видно, що мала кількістьпублікацій присвячена соціальним проблемам.

  Соціальна тема - є дуже великою і проблем, які пов'язані із захистомгромадян безліч. І тому мені хотілося б детальніше розглянути такі питання,як;

  1. Соціальна захищеність "державних дітей".

  2. Захист прав пенсіонерів.

  3. Проблеми студентів (молоді).

  4. Захист інтересів медиків, шахтарів, військових та інших.

  5. Проблеми безробіття молоді.е

  6. Та наскільки сучасні ЗМІ розкривають ці питання і чи дають свої позиції щодо їх вирішення.
  Проблема соціальної захищеності турбує усіх громадян нашого суспільства. Ітому саме їй потрібно приділяти більше уваги тому, що сьогодні дуже багатолюдей знаходиться у скрутному становищі. Постійні затримки заробітньоїплати, мізерні пенсії, (а за всі послуги (лікування) треба платити) все ценегативно впливає на громадян і на всю державу.

  Переглядаючи місцеві газети, зокрема, газету "День" я провів невеликедослідження. Поставивши за мету з'ясувати, якім темам приділяєтьсянайбільше уваги, виявилося;
  1 місце посідає "Бойові дії в Іраку."
  2 місце займають проблеми людей похилого віку (пенсіонерів).
  3 студентські проблеми.
  4 захист інтересів медиків, шахтарів, військових та інших.
  На 5 і 6 місті знаходяться найгостріші питання сьогодення. Заборгованість узаробітній платні та безробіття молоді.

  На мою думку соціальна захищеність населення - це дуже гаряча тема,вона турбує усіх без винятку. І тому я вважаю, що публікації одної тематикимають бути об'єднані однією рубрикою. Щоб читач знав куди звернути своюувагу.

  Угазеті "День" соціальні проблеми зустрічаються у різних рубриках,зокрема, "День планети", "Подробиці", "День України". Але перше місцезалишається за постійною рубрикою "Суспільство" - саме вона торкаєтьсябагатьох суспільних проблем і намагається знайти шлях вирішення.

  Тепер хотілося б звернути увагу на зміст публікацій. Чи несуть воникорисну інформацію читачеві?

  Проблема, яку полюбляють журналісти "Дня", вона ж займає перше місцепо кількості матеріалів, "Державні діти". А тепер хотілося б звернутися допублікацій.

  Так, у газеті "День" за березень з'явилася публікація (розповідь)
  "Шанс повернутися до життя". На мою думку цей матеріал, може допомогтивирішити питання безпритульних дітей, можливо на де-який час, але це вихід.
  У публікації розповідається, що Центром соціальної допомоги "Родина"створений притулок домашнього типу. Автор статті описує різницю міждержавними притулками і цим. Основною перевагою притулку є те, що дитинаможе, приходити туди коли захоче і залишати притулок коли заманеться.

  Цей матеріал здатен переконати, що цей притулок зможе допомогти. Інщапублікація, яка теж присвячена безпритульним дітям варта уваги "Діти вулиці
  "По той бік" від нас ".

  В ній автор розповідає, як цю проблему вирішують на Заході, тапорівнює з нашими методами. Вінуватьсямі щодо існування цієї проблеми, засловами автора, є не тільки держава, а й сім'я, церква, громадськіорганізації, суспільство. Ще один матеріал, під дуже вдалою назвою, на моюдумку, "замкнутий цикл" опублікувала газета "День". Автор наводить сумнустатистику, що двадцять тисяч дітей виховується в інтернатах, та дитячихбудинках. Розповідає про соціальну незахищеність цих "маленьких людей", іпропонує своє рішення, що інтернати мають займатися своїми вихованцями НЕлише протягом навчання, а по закінченню, як це відбувається у розвиненихкраїнах світу.

  Тепер хотілося б звернутися до не менш важливої проблеми "Соціальнийзахист пенціонерів ", вона посідає друге місце. Перед тим, як звернутися доаналізу, я вважаю було б доцільним повідомити, що в Україні з'явилася
  Партія пенсіонерів України (ППУ), яка займається соціальним захистомветеранів праці, ветеранів Збройних Сил, учасників В.В.В., пенсіонерів,інвалідів та інших. Голова цієї партії про соціальну захищеність сказав;
  Необхідно:

  - гарантувати кваліфіковані безкоштовну медичну допомогу для інвалідів, пенсіонерів, ветеранів усіх категорій, учасників ЧАЕС, малообезпечених і знедолених, дітей;

  - розвивати страхову медицину; < p> - реально проіндексувати громадянам їх заощадження;

  - допомога з безробіття на рівні середньомісячної зарплати;

  - молодим сім'ям довгострокових кредити на пільгових умовах;

  - цілковито поддержевать освіту, гідну зарплату працівникам освіти;

  - реально гарантувати підтримку гідного рівня соціальної захищеності верствам населення, пенсіонерам, інвалідам, багатодітним сім'ям, учасникам В.О.В., студентам;

  - стимулювання житлового будівництва і обезпіченіе його доступності;

  Все це покищо на папері, а ми звернемося до аналізу цих питаннь.

  Так, газеті "День" з'явилася оптимістична публікація під назвою

  "Пенсійний глухий кут" - це повідомлення про те, що Нацбанк заперечує можливість погашення заборгованості по пенсіях.

  Інший матеріал "Жити, або доживати". На початку матеріалу автор розповідає про пенсійні системи цивілізованих країн, де де люди похилого віку захищаються законом. Потім веде розмову з заступником начальника

  Головного управління соціальногозахісту населення м. Києва. І завершується матеріал розповіддю, про те, що пенсіонери невзмозі прогодувати себе самостійно і тому звертаються до Святошинського територіального центру. За їх турботу пенсіонери віддають свої помешкання прітулкові. В цьому матеріалі немає вирішення проблеми, більше того люди весь час працювали на державу і тепер, коли вони постаріли вони мають знову щось віддавати.

  У публікації "Можливо компенсації отримають інваліди війни" йде розповідь про створення Всеукраїнського союзу обурених вкладників і акціонерів.

  Дуже гарний коментар до матеріалу. Публікація, яка викликала жаль, з'явилася у газеті "Киевские ведомости" під назвою: "Старі та інваліди виявилися в боргу в уряду, або як доживають свій вік в інтернаті люди похилого віку".

  Третє місце посідає посідає проблема соціальногозахісту студентів.

  "Стипендії підвищать на 10 відсотків" Президент України Леонід Кучма доручив урядові вирішити питання про підвищення з 1 квітня 2003 року розміру стипендій для студентів вищих навчальних закладів на 10 відсотків. У тоц же час стипендію для студентів-інвалідів, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, і з малозабезпечених родин глава держави доручив підвищити на 20 відсотків. Такіц матеріал опублікувала газета "День".

  Четверта проблема яка привертає увагу засобів масової інформації, захист медиків, шахтарів, військових. Газета "День" в публікації "Коли держава безсила-на допомогу приходить благодійність". У цьому матеріалі автор повідомляє про мету, здійснити соціальний захист медичних працівників, підтримувати працівників - медиків, поліпшити медичне обслуговування в сільських регіонах.

  В ньому автор дуже гарно висвітлює проблеми медичних працівників у
  Переяслав - Хмельницькому, але на його думку це питання вирішити дужескладно. А газета "Всеукраинские ведомости" у матеріалі "Повернення з тогосвітла "розповідає про небезпечну професію гірників, та невиплачену рокамизаробітню платню. "Життя солдата строкової служби в Україні оцінюється в 3
  700 гривень ", таку назву має матеріал у газеті" День ". Автор намагаєтьсявирішити проблеми військовослужбовців, і розповідає, що не від гарногожиття, що року в Україні при виконанні громадського обов'язку гине понад
  400 хлопців. А на сьогоднішній день цій проблемі приділяється дуже малоуваги.

  П'яте і шосте місце посідають найгостріші проблеми сьогодення
  "Безробіття молоді" та "Заборгованість у заробітній платні".

  "Без роботи і без зарплати, зате із субсідією" - матеріал під такоюназвою опублікувала газета "День". В ній автор веде розмову з міністромпраці й соціальної політики. Він розповідає, що рівень безробіття в Україністановить більш ніж 12 процентів. Явище заборгованості, що виникло у 1992році, до 1998 - переросло в одну з "найгостріших соціальних проблем" - але яквирішити це питання міністр не запропонував. Це інтерв'ю дуже змістовне,але немає логічного закінчення, а саме, як вирішити цю проблему? Іншапублікація "Дві трітіні трудящих України працюють у борг" наводить сумніцифри, загальна сума боргу по зарплатам, пенсіям, стипендіям та іншимсоціальним виплатам становить 11 мільярдів гривень, 40% цієї суми --бюджетний борг. За данними міністерства праці і соціальної політики борг позарплаті, становить 6,9 мільярдів.

  Інші дві публікації дають надію, на те, що заборгованість можначастково виплатити за допомого ... "Гроші від державної монополії на горілку ітютюн ". Про обговорення законопроекту про державну монополію на виробництвоі оборот алкоголю та тютюнової продукції. Це дуже гарний матеріал де авторвиражає свою точку зору щодо вирішення проблеми. Вона вважає, що ухваленняцього законопроекту допоможе насамперед, берегти споживача від неякісноїпродукції. А також принесе в державну скарбницю до 500 міліардів гривень.
  "Алкогольні гроші почали працювати" З цього матеріалу ми дізнаємось, що зарахунок надходжень від продажу алкогольних виробів і тютюну придбано 238слухових апаратів і 90 івалідніх візків. Чи варто?

  2.1 Інформаційна насиченість
  Газета виходить для масового читача, тому бажано так інформаційно насититиїї, щоб вона була своєрідною енциклопедією життя. Чи не пропускати важливіподії, не відставати від них, тримати руку на пульсі життя. Тому пресаповинна активно реагувати на проблеми суспільства, не зменшуючи їхважливість.
  Так наприклад газета "День" продала за 2003 ряд матеріалів про бойові дії в
  Іраку "Все йде за планом. Тільки плану немає "," Ціна розброєння ",
  "Ультиматум" як прілюдія до віни "," Силуети війни "," Бліц кригу не вийшло ".
  Як бачимо, факти в матеріалі, автори підкріплюють висновками і порадами зфахівців.

  2.2 Актуальність, своєчасність, новизна

  Основна цінність інформації полягає в її новизні і своєчасності.
  Повідомлення, що вже відоме не приносить користі. Навряд, один і той самийматеріал читач почне вивчати по різних газетах. Тому видання, які порушуютьсоціальні проблеми, повинні намагатися при написанні своїх статей добирати,якомога свіжішу інформацію, і використовувати яскраві стилістичні засоби.
  Все це сприятиме неповторності текстів, якщо, навіть, вони порушують однутематику.
  2.3 Об'єктивність і доступність

  Преса повинна відбивати життя таким, яким воно бачиться журналістам.
  Звичайно ж, що кожна людина, а особливо творча, - це яскраваіндивідуальність, і побачиння вона пропускає через свій розум і через своєсерце. Такий собі суб'єктивізм можливий. Правдивість, об'єктивність засобімасової інформації великою мірою залежить від правельності використанняметоду збирання інформації, знання специфіки кожного з методів іконкретними журналістськими завданнями, від позиції, кваліфікації,особистих якостей журналіста.

  Метою газетних публікацій є об'єктивно інформувати про сутьнайважливіших соціальних і політичних проблем держави.

  Мова іде про те, що журналістський текст повинен бути не зарозумілім,автор повинен орієнтуватися на середній рівень свого читача. Він не маєправа зловживати незнайомими термінами, іномовнімі словами, які не відоміширокому загалу.

  Наприклад публікація "Сім'я для майбутніх дорослих" ... зріс показчикдитячого харчування за бактеріологічними показниками в межах 1-1,5 відсотки
  ". На мою думку, автор мав би розповісти, який показчик має бути, і наскільки шкідливі ці відсотки.

  2.4 Жанрова різноманітність

  Вибираючи метод дослідження, журналіст повинен враховувати:

  - інформаційну мету публікації;
  - конкретні завдання, які він має намір розв'язати збираючи данні;
  - характер об'єкта дослідження;
  - доступність інформації;
  - строки збирання інформації;
  - рівень надійності данних.

  Тільки враховуючи всі ці фактори, журналіст може зробити правильний вибір.
  Реалізація пресою свого інформаційного призначення не можливе безрозширення і підвищення рівня жанрового потенціалу. Висвітлюючи соціальнутематику поряд з інформаційними матеріалами (заммітка, звіт, репортаж)повинні передавати публікації аналітичних жанрів - стаття, кореспонденціятощо. Читачеві цікавіше коли його знайомлять з певною темою у різнихжанрах.

  Слід наголосити, що публікації аналітичних жанрів, розкриваютьпроблему у всій її повноті. Допомагають читачам, застосовувати цифровіданні, розкрити причини і недоліків сьогодення більш глибоко, детально. Такгазета "Киевские Ведомости" розглядаючи цю тематику вікорістовуе не лишеаналітичні але й інформаційні жанри. Газета "День" розкриває проблемисуспільства за допомогою багатової жанрової палітри від замітки допроблемної статті.

  Отже, жанрова різноманітність при розробці соціальної проблематики --важлива умова підвищення ролі преси у справі забезпечення гласності.

  Висновки й проплзіції

  Проаналізувавши тему соціального захисту населення на сторінкахукраїнських газет, можна зробити висновок, що останнім часом цій теміприділяється більше уваги ніж раніше, але недостатньо. Справа не вкількості публікацій, а в їх якості (жанр, регулярність подачі, заголовоктощо) Журналістам треба серйозніше підходити до цієї теми. Висловлюватисвою точку зору, мати достатньо фактів, уміти зацікавити читача - осьголоані риси в творчості журналіста. Особливість матеріалів на соціальнутематику в тому, що частіше всього читач чекає конкретних дій відпублікацій. Сподівається, що повинні відбуватися зміни на краще. І хоча цене завжди вдається, важливо вже те, що ця тема все частіше почалависвітлюватися засобами масової інформації.

  Як свідчить аналіз, продрукуваті ефективно соціальну інформацію, яка бвідповідала умовам розбудови громадянського суспільства, значна частинапрацівників засобів масової інформації нездатна, в наслідок застарілогомислення, низької національної свідомості, недосконалого знання рідноїмови, відсутність належних здібностей, низького загального розвитку,песпорадності у питаннях суч

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status