ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Система каталогів бібліотеки
       

   

  Видавнича справа та поліграфія

  Система каталогів бібліотеки

  Вступ

  Широта тематики, різноманіття видів документів, а також суттєві відмінності в запитах читачів бібліотек обумовлюють необхідність створення та постійного удосконалення довідково-бібліографічного апарату бібліотек, найважливішою частиною якого є система бібліотечних каталогів. Сукупність планомірно організованих, взаємопов'язаних і доповнюють один одного окремих видів бібліотечних каталогів називається системою бібліотечних каталогів.

  Бібліотечний каталог - це перелік бібліографічних записів документів, наявних у фонді однієї або декількох бібліотек, що розкриває склад або утримання бібліотечних фондів. Каталог може мати карткову або машиночитаних форму, існувати на мікроносіях або у формі книжкового видання.

  Бібліотечні каталоги, як будь-яка інформаційно-пошукова система, виконує знаково-комунікативну, інформаційно-пошукову і педагогічну функції. Знаково-комунікативна функція бібліотечних каталогів допомагає дистанційного спілкуванню «споживач - каталог - автор». Каталогізатор є інтерпретатором інформації, що містяться в документі, що володіє методами створення бібліотечного каталогу, за допомогою якого здійснюється дистанційне спілкування розділених в просторі, а часто і в часі, автора і читача. Інформаційно-пошукова функція реалізується в процесі розвідки документів у відповідь на запит читача. Бібліотечні каталоги виконують і педагогічну функцію, сприяючи інтелектуальному та професійному розвитку особистості читача.

  Алфавітний каталог

  Алфавітний каталог (АК) - це бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються в алфавітному порядку прізвищ індивідуальних авторів, найменувань колективних авторів або заголовків документів.

  АК є обов'язковою частиною системи каталогів в кожній бібліотеці. За допомогою АК можна проводити пошук за наступними типами запитів:

  Є Чи твір цього автора (індивідуального або колективного) у фондах бібліотеки і, якщо є, то який його адресу (шифр).

  Які твори даного автора є в бібліотеці.

  Які перевидання даного твору є в фондах.

  В яких виданнях та чи інша особа брало участь в якості співавтора, упорядника, редактора, перекладача і т.п.

  Які випуски входять в ту чи іншу серію.

  Запит на книгу, назва якої відома читачеві.

  Запит на бібліографічний уточнення, що стосується тих чи інших елементів бібліографічного запису, наприклад, в якому році вийшло дане видання, яке місце видання, чи було воно перероблено і доповнено та ін

  В ЦБС існує центральний АК, що відображає фонд бібліотеки і фонди всіх її бібліотек-філій. Він може бути службових і читацьким.

  Службовий АК є сполучною ланкою з усіма каталогами бібліотеки. На картках з основними бібліографічними записами

  Вказуються повний класифікаційний індекс, предметні рубрики, відомості про додаткових записах, кількість примірників даного видання та їх інвентарних номерах і в яких підрозділах ЦБС вони знаходяться.

  Читацький АК містить бібліографічні записи останніх видань або найкращих перевидань кожного документа. На картці в міру необхідності ставиться штамп «Є і інші видання ». Поряд з основними бібліографічними записами в читацький каталог включаються додаткові записи та допоміжні картки, що розширюють інформаційно-пошукові функції АК.

  При відсутності службового каталозі читацький АК може виконувати функції читацького і службового.

  Організація АК починається зі складання його паспорта, в якому вказується дата створення АК, його призначення, охоплення фондів, методика складання бібліографічних записів з посиланням на ГОСТ 7.1 - 2003, застосування додаткових записів і перерахування допоміжних посібників до каталогу. Так, у загальнодоступних бібліотеках до АК створюється Допоміжна картотека заголовків творів художньої літератури, пошук якої проводиться, якщо невідомий автор, але відомо заголовок твору.

  До організації АК відносяться визначення його структури, розробка документації та сукупність процесів внутрішнього і зовнішнього оформлення.

  В основу організації АК покладено алфавітний ознака, при якому бібліографічні записи розташовуються в алфавітному порядку заголовків індивідуального і колективного авторів та заголовків документів. Додаткові записи, посилальні і довідкові картки розставляють у загальному алфавіті. Якщо расстановочние слова різних видів записів тотожні, то картки розставляють у наступному порядку:

  Записи під заголовком індивідуального автора;

  Записи під заголовком колективного автора;

  Записи під заголовком.

  Обладнання - Один з етапів роботи з організації АК. Воно включає зовнішнє та внутрішнє оформлення. Зовнішнє оформлення - це оформлення шаф і ящиків каталогу. Всі ящики в каталозі нумеруються арабськими цифрами або по горизонталі, або по вертикалі за допомогою ярликів. У загальнодоступних бібліотеках більш доцільною і частіше застосовується є нумерація по горизонталі. Ящики забезпечуються етикетками, які поміщають у металеву або пластмасову рамку. Етикетка - Це напис відображає матеріал, що міститься у ящику. На етикетці можуть бути вказані букви, склади або слова, якими починаються бібліографічні записи перший і останній карток скриньки.

  Внутрішнє оформлення здійснюється за допомогою каталожних роздільників. Вони показують порядок розташування записів, тим самим наочно демонструючи правила їх расстановки. У середньому роздільники розміщують через 60 - 70 карток. Роздільники завжди ставлять перед першою карткою в тій групі записів, яку потрібно виділити.

  Рекламування АК здійснюється шляхом розробки пам'яток, буклетів, афіш, настінних плакатів, які пояснюють структуру АК та правила користування ним, зокрема призводять алгоритм пошуку інформації.

  Систематичний каталог

  Систематичний каталог (СК) - це бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються по галузях знання у відповідності з певною системою бібліотечно-бібліографічної класифікації. Під СК розуміють систему, що складається з двох підсистем: СК і алфавітно-предметного покажчика до нього.

  СК - Це реальний каталог, що відбиває зміст документів і призначений для пошуку по тематичних запитах. В умовах ЦБС СК виконує функції читацького і службового. СК використовується в бібліотечно-інформаційній роботі для вивчення складу фонду, його комплектування, у довідково-бібліографічної та інформаційно-бібліографічної роботи, для організації виставок, масових заходів та пропаганди літератури.

  Організація СК починається зі складання паспорта. У паспорті СК відображаються специфічні відомості про нього: дата організації, охоплення фондів, назва таблиць класифікації, які лежать в його основі, оформлення карток, їх розташування, форма і колір роздільників і наявність допоміжних посібників до СК.

  До зовнішнього оформлення СК відносяться надшкафние написи з короткою характеристикою СК і написи на етикетках каталожних скриньок. На етикетках вказують номер скриньки, індекс та найменування галузевого поділу, а нижче - перший і останній індекси карток, включених у даний ящик (без формулювань рубрик).

  Внутрішнє оформлення включає формування відділів каталогу на основі індексів, визначені в процесі систематизації. Групи карток об'єднуються індексами, що починаються позначенням відділу робочих таблиць класифікації.

  Під угрупованням записів всередині відділів розуміють процес їх впорядкування в межах класифікаційного поділу. Існує два види розстановки бібліографічних записів у СК - обратнохронологіческая і алфавітна. У СК загальнодоступних бібліотек прийнята алфавітна угруповання бібліографічних записів. Окремими групами всередині одного поділу розставляють бібліографічні записи книг і брошур в алфавіті авторів і заголовків, потім розставляють бібліографічні запису на самостійно видані бібліографічні посібники по темі. У останній групі збираються картки наявних у фонді діафільмів, слайдів і інших аудіовізуальних матеріалів.

  Рекламування СК може здійснюватися за допомогою графічної схеми з перерахуванням найважливіших відділів та розділів. Поряд з каталогом слід помістити плакат з поясненням порядку користування каталогом. Ці рекомендації можуть бути оформлені у вигляді алгоритму пошуку по СК.

  Алфавітно-предметний покажчик до СК - це допоміжний апарат, що представляє собою алфавітний перелік предметних рубрик, що розкривають зміст відображених в СК документів із зазначенням відповідних класифікаційних індексів. АПУ виконує функцію контролю над процесом систематизації.

  Предметний каталог

  Предметний каталог (ПК) - один з видів інформаційно-пошукових систем, призначених для зберігання і пошуку інформації. ПК - це пошуковий апарат, який включає бібліографічні записи, розташовані в алфавіті предметних рубрик. У практиці бібліотек найчастіше використовується карткова форма ПК.

  ПК виконує знаково-комунікативну, інформаційно-пошукову і педагогічну функції. Будучи реальним каталогом, що відображає зміст документів, ПК є засобом пошуку по тематичних запитах.

  Організація і ведення ПК передбачає складання паспорта, в якому відображаються специфічні відомості про нього: дата організації, охоплення фондів, принципи угрупування записів і ін

  До зовнішнім оформленням етикетки відносяться на каталожних ящиках. На етикетках вказуються перша і остання рубрики бібліографічних записів, включених в скриньку, і номер скриньки.

  Зовнішнє оформлення каталозі тісно пов'язане з системою інформації та пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань в бібліотеці. Над каталожним шафою повинна висіти напис «Предметний каталог». На видному місці повинні бути вивішені написи - пам'ятки або плакати, що містять відомості про структуру і зміст ПК. Для орієнтування читачів можуть бути приведені алгоритми пошуку за ПК.

  Внутрішнє оформлення ПК передбачає оформлення карток і роздільників, а також розстановку карток.

  При організації ПК застосовується так званий принцип єдиної картки, додаткові запису в каталог не включаються.

  Предметні рубрики можуть бути записані на зворотному боці картки. Якщо книга отримує дві (або більше) рубрики, то бібліографічні записи дублюють і на кожній картці вказують лише одну з рубрик. Однак цей спосіб оформлення вимагає великого числа роздільників, тому що орієнтуватися в ПК можна тільки з їх допомогою. Тому більш кращий другий спосіб оформлення, коли предметні рубрики записують на лицьовій стороні картки червоним чорнилом над текстом бібліографічного запису.

  Цей спосіб оформлення більш наочний і вимагає значно меншого числа роздільників, але він менш зручний при виправлення предметних рубрик.

  Бібліографічні записи в ПК розташовуються в алфавіті предметних рубрик. Предметні рубрики розташовуються в алфавіті заголовків.

  Складні слова, написані через дефіс, при розстановці предметних рубрик розглядаються як два слова. Складні предметні рубрики, що починаються одним заголовком, розставляють в алфавіті перший підзаголовків, всередині них - у алфавіті другу підзаголовків і т.д.

  При розстановці бібліографічних записів за однією рубрикою застосовують два способи: алфавітний і обратнохронологіческій. Частіше використовується алфавітна розстановка, тому що вона більш проста і зручна.

  Якщо в ПК відображається література на різних мовах, то в межах предметної рубрики утворюються мовні ряди: спочатку бібліографічні записи українською мовою, потім - на мовах народів Росії, за ними записи, надруковані кирилицею, а після них - латинським шрифтом.

  send, посилання та довідкові запису розставляються в загальному алфавіті предметних рубрик та відсилань. Посилальні картки ставляться на початку рубрики перед усіма бібліографічними записами.

  Краєзнавчий каталог

  Краєзнавчий каталог - це бібліотечний каталог, що відображає документи краєзнавчого характеру. Як правило, в загальнодоступних бібліотеках - це центральний систематичний каталог, призначенням якого є зберігання та пошук краєзнавчої інформації про район, місті, області в яких знаходиться бібліотека.

  Відмінність краєзнавчого каталогу від систематичного проявляється в доборі матеріалу для відображення в КСК, в його структурі, способи угруповання і т.д.

  Критеріями відбору документів є цінність матеріалу про економіку, історію, культуру краю. У КСК відображаються не лише книги і брошури, але й статті з журналів, збірників, газет, рецензії, образотворчого мистецтва, нотні видання, діафільми, слайди і інші документи незалежно від року видання та читацького призначення. Документи відображені в інших каталогах і картотеках, в КСК відображаються повторно.

  КСК організовується на основі спеціальних таблиць ББК для краєзнавчих каталогів і забезпечується АПУ. За кожним діленням каталозі бібліографічні записи документів розташовуються в обратнохронологіческом порядку, що дозволяє читачеві познайомитися в першу чергу з новими надходженнями. У КСК частіше ніж у систематичному каталозі використовується методика багаторазового відбиття документів.

  Редагування каталогу, перевірка правильності класифікаційних рішень та оформлення каталогу виробляються бібліографії за участю фахівців-краєзнавців.

  Електронний каталог

  Електронний каталог (ЕК) - це бібліотечний каталог у машиночитаній формі, що працює в реальному режимі часу і наданий в розпорядження користувачів.

  ЕК забезпечує доступ до ресурсів каталогу не тільки користувачам даної бібліотеки, а й віддаленим клієнтам.

  Сучасним вимогам відповідає ЕК, що забезпечує:

  введення бібліографічних записів у діалоговому і пакетному режимах з віддалених або локальних терміналів;

  редагування бібліографічних записів, що, при необхідності, видалення їх з ЕК;

  пошук інформації в діалоговому або пакетному режимі за разовими запитами і виборче розповсюдження інформації;

  друкування бібліографічних даних у вигляді каталожних карток, бібліографічних покажчиків, звітів для управлінської інформації та ін;

  можливість обміну інформацією з іншими бібліографічними базами даних, в т.ч. і підключення до мережі Інтернет.

  Всі технологічні процеси створення ЕК відбуваються за допомогою автоматизованого робочого місця (АРМ) каталогізатора. АРМ каталогізатора розуміється як робоче місце, оснащене засобами обчислювальної техніки, що дозволяє за участю людини виконувати технологічні процеси каталогізації.

  АРМ каталогізатора - це сукупність технічних, лінгвістичних і програмних засобів, що забезпечують процеси автоматизованої каталогізації.

  До технічних засобів відноситься термінал, за допомогою якого здійснюється введення даних і подальше використання наявного в базі даних масиву інформації. Технічними засобами є також персональний комп'ютер, програвач для компакт-дисків та системи зв'язку з зовнішніми базами даних.

  Програмне забезпечення - це спеціально розроблені алгоритми і програми, що дозволяють вести автоматизовану обробку документів.

  Лінгвістичні кошти - це комплекс інформаційно-пошукових мов різного типу: ієрархічних, неієрархічну та ін; методика індексування та пошуку інформації, а також нормативно-методичні документи, що регламентують створення і підтримання в робочому стані лінгвістичних засобів і забезпечують можливість обміну базами даних. У автоматизованої технології використовуються як традиційні ІПЯ, наприклад, мова бібліографічного опису, ББК, УДК та інші класифікаційні ІПЯ, мова предметних рубрик, так і нетрадиційні, такі як дескріпторние ІПЯ, мова ключових слів, об'єктно-прізнаковий ІПЯ та ін

  Введення бібліографічної інформації в ЕК відбувається за допомогою форматів ка?? алогізаціі, призначених для перетворення БЗ у форму, зручну для обробки на ЕОМ.

  Найбільш часто використовується міжнародний комунікативний формат UNIMARC - один з форматів сімейства MARC, створених Бібліотекою Конгресу США. У Росії на основі цього формату Российская державна бібліотека розробила комунікативний формат RUSMARC, який відбив особливості національних правил каталогізації.

  ЕК являє собою бібліографічну базу в машиночитаній формі, що включає елементи бібліографічного запису, ІПЯ для відображення змісту документів і елементи, що вказують адресу зберігання документа (шифри або Сигла бібліотек).

  Крім масиву БЗ в пам'яті ЕК можуть перебувати «бази знань», які містять словники інформаційно-пошукових мов: авторитетні файли імен авторів, найменувань організацій, предметних рубрик та ін за допомогою яких здійснюється авторитетний контроль при введенні БЗ в ЕК і проведення пошуку інформації.

  Багатоаспектне відображення бібліотечного фонду в ЕК дає можливість проводити пошук інформації по будь-якому елементу БЗ, у тому числі і по тих, які не можуть бути використані при пошуку в традиційних каталогах, наприклад за індексами ISBN, ISSN, по року видання і з будь-якої комбінації ознак.

  Основними носіями інформації в ЕК є дискети, жорсткі диски (вінчестери), компактні оптичні диски - CD-ROM, CD-WORM, DVD та ін Компакт-диски можуть містити не тільки текстову інформацію, але і відеозображення, звукове супроводження (мова або музику) та інші мультимедійні засоби. Володіючи великою інформаційною ємністю, сумісністю з персональними комп'ютерами, оптичні диски є довговічним надійним засобом збереження та пошуку інформації.

  Список літератури

  ГОСТ 7.76 - 96. Комплектування фонду документів. Бібліографування. Каталогізація. Терміни і визначення. - Введ. 01.01.98. - Минск: Изд-во стандартов, 1997. - 52 с. - (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

  Гречихин, А.А. Бібліографічна евристика: Історія, теорія і методика інформаційного пошуку: конспект лекцій/А.А. Гречихин. - М.: Моск. полігр. ін-т, 1984. - 48 с.

  Коршунов, О.П. Бібліографознавство: загальний курс: учеб. для библ. фак. ін-тів культури, ун-тов и пед. вузов/О.П. Коршунов. - М.: Кн. палата, 1990. - 231 с.

  Моргенштерн, І.Г. Загальне бібліографознавство: учеб. посібник/І.Г. Моргенштерн. - СПб.: Профессия, 2005. - 208 с.

  Моргенштерн, І.Г. Довідково-бібліографічне обслуговування в бібліотеках: науч.-практ. посібник/І.Г. Моргенштерн. - М.: Либерея, 1999. - 79 с.

  Довідник бібліографа/науч. ред. А.Н. Ванєєв, В.А. Мінкина. - СПб.: Профессия, 2002. -- 528 с. - (Бібліотека).

  Довідник бібліотекаря/науч. ред. А.Н. Ванєєв, В.А. Мінкина. - СПб.: Профессия, 2006. -- 496 с. - (Бібліотека).

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://referat.ru/

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status