ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Пільгове кредитування підприємств АПК
       

   

  Інвестиції

  СХІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ,

  ГУМАНІТАРНИХ НАУК, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

  Фінансово-економічний факультет

  Кафедра фінанси, грошовий обіг і кредит < p> Шакірзянова Г.М.

  Студентка очно-заочного відділення

  Тема:

  Пільгове кредитування ПІДПРИЄМСТВ АПК

  (ДИПЛОМНА РОБОТА БАКАЛАВРА )

  До захисту допущений Науковийкерівник
  Зав. Кафедрою фінанси, асистент кафедри фінанси,грошовий обіг і кредит грошовий обіг і кредит
  __________ ДЕН, професор Усманова К.Ф. _________ Янгуразова Д.Р.
  «___»__________ 1999 «___»___________ 1999 р

  .

  УФА 1999

  ЗМІСТ

  Стор.
  Вступ 3
  1. Пільгове кредитування підприємств АПК 5

  1. Кредитування позичальнику 5

  2. Використання Фермерське квоти спецфонду пільгового

  Кредитування 15

  3. Кредитування селянських (фермерських) господарств 20

  4. Зарахування коштів спецфонду пільгового кредитування 27

  5. Процедура стягнення заборгованостей за кредитними договорами 29
  2. Кредитоспроможність позичальнику на прикладі селянського

  (фермерського) господарства 34

  1. Визначення кредитоспроможності позичальнику 34

  2. Аналіз фінансового стану позичальнику 36
  3. Рекомендовані заходи щодо ефективного використання коштів із спецфонду пільгового кредитування 46
  Висновок 59
  Список використаної літератури 61
  Програми

  ВСТУП

  Сформована обстановка в АПК Росії показує, що в насталочас потрібні негайні зміни в аграрній політиці, формуваннястратегії розвитку АПК в ринкових умовах на основі реальногодержавного регулювання процесів, що відбуваються в цьому великому іважливому секторі економіки.

  Уповільнені темпи реформ, помилки в проведенні аграрної політикизумовили відсутність ефективної кредитної системи в сільському господарстві
  Росії. Сучасний криза породила не тільки складні проблеми, а йнадав йому шанс забезпечити конкурентоспроможність своєї продукції хочаб на внутрішньому ринку. Для цього необхідний кредит, тому що збільшення обсягувиробництва без фінансових ресурсів неможливо. А в самому сільськомугосподарстві їх немає. Банківський кредит на загальних підставах внаслідок високихпроцентних ставок та малого терміну кредитування в умовах що насуваєтьсяінфляції знову стає недоступним для сільськогосподарськихвиробників. Тому для підтримки сільськогосподарських виробників у
  1996 році був утворений Фонд пільгового кредитування підприємств АПК.
  Кредити виділяються підприємствам АПК під сезонний брак оборотнихзасобів на пільгових умовах - не більше чверті облікової ставки ЦБРФ.

  Метою дипломної роботи є визначення фінансового станупотенційного позичальнику для видачі кредиту з коштів спецфондупільгового кредитування. Аналіз фінансового стану характеризуєтьсясистемою показників, що відображають наявність, розміщення і використанняфінансових ресурсів господарюючого суб'єкта.

  Дипломна робота складається з трьох розділів.

  У першому розділі розглядається: формування коштів спецфондупільгового кредитування, процес кредитування господарюючих суб'єктів,рух коштів спецфонду.

  У другому розділі проводиться аналіз фінансового стану позичальникудля видачі кредиту.

  Третій розділ включає розробку ефективних заходів по використаннюкоштів спецфонду.

  При підготовці дипломної роботи були використані матеріали, взяті зкредитного відділу в Заїнська додатковому офісі АКБ "СБС - АГРО" № 7415,по кредитуванню селянських (фермерських) господарств Заїнська району та про їхефективне використання за призначенням кредиту.

  Були використані методичні рекомендації, положення та інструкціїкредитуванню селянських (фермерських) господарств, а також матеріали з газеті журналів.

  1. Пільгове кредитування ПІДПРИЄМСТВ АПК

  1.1. РОЗГЛЯД І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ БАНКОМ Про кредитування Позичальник

  В останні роки державою робляться спроби перейти до новихумов кредитування сільськогосподарських підприємств. Однак вонинаштовхуються на таку серйозну проблему як наявність величезноїзаборгованості за раніше взятими кредитами, президентським указом № 565 «Про заходипо стабілізації економічного становища і розвитку реформ в АПК »від 16Квітень 1996 Уряду РФ було доручено утворити спеціальний фонддля кредитування підприємств АПК під сезонний брак оборотних коштівні пільгових умовах - не більше чверті облікової ставки ЦБР. Бюджетом 1997р. передбачалося виділити на ці цілі 2,8 трлн. руб., крім цього взазначений фонд мали б направлятися кошти, що надходять від селян врахунок погашення товарного кредиту за 95-96 р.р. Наступнимиурядовими постановами непогашена заборгованість за товарнимкредиту переоформляти в цінні папери, які передавалися Мінфіну РФ врахунок погашення заборгованості по ньому суб'єктів федерації а кошти відреалізації цих паперів надходили до спецфонду пільгового кредитування АПК.
  Одночасно держава прагне підключити до кредитування АПКкомерційні банки в 1997 р. кошти спецфонду розподілилися через
  "Агропромбанк", поглинений банком "Столичний" і увійшов до новоїбанківську групу "СБС-АГРО", а також через банк «Альфа».

  Схема комерційного кредитування така: для забезпечення проведеннявесняно-польових робіт в 1997 р. було створено що є федеральноювласність фонд пільгового кредитування в розмірі 2,8 трлн. руб.
  Вищеназвані банки, одержавши під свою відповідальність гроші з цього фонду
  "СБС-АГРО" - 1,8 трлн. руб., "Альфа" - 1 трлн. руб.), самостійно знаходилипозичальників, надавали їм кредити під гарантії їх повернення у виглядізаставних документів на власне майно або під гарантії регіональнихадміністрацій. Банки отримували за свої послуги 4% комісійних,

  Процес кредитування можна розділити на кілька етапів, кожний зяких вносить свій внесок в якісні характеристики кредиту тавизначає ступінь його надійності та прибутковості для банку:

  1) Розгляд заявки на отримання кредиту

  2) Оцінка кредитоспроможності позичальника та ризику, пов'язаного з видачею позики

  3 ) Підготовка кредитного договору і його висновок

  4) Контроль за виконанням умов договорів і погашенням кредиту

  1. Розгляд кредитної заявки

  Клієнт, який звертається до банку за отриманням кредиту, повинен представитизаявку, де містяться вихідні відомості про необхідної позичці: мета, розміркредиту, вигляд і термін позички, передбачуване забезпечення. До заявки повинні бутидодані документи і фінансові звіти, що служать обгрунтуванням прохання пронадання позики і пояснюють причини для звернення до банку. Цідокументи - необхідна складова частина заявки. Їх ретельний аналізпроводиться на останніх етапах, після того, як представник банкупроведе попереднє інтерв'ю із заявником і засилає висновок проперспективність угоди.

  2. Оцінка кредитоспроможності позичальника

  Кредитоспроможність - це якісна оцінка позичальника, яка даєтьсябанком до вирішення питання про можливість і умови кредитування і дозволяєпередбачити ймовірність своєчасного повернення позик та їх ефективневикористання. Фактори, що враховуються при оцінці кредитоспроможності позичальника,дозволяють оцінити готовність позичальника повернути позику в призначений термін.

  У практиці кредитування виділяється декілька ключових позицій, якимпроводиться оцінка надійності потенційного позичальника і відповідноступеня ризику за кредитом:

  . особу позичальника, його репутація, відповідальність і готовність виконати взяті на себе зобов'язання;

  . фінансові можливості - здатність погасити взяту позику за рахунок поточних грошових надходжень або від продажу виробленої продукції;

  . майно;

  . забезпечення,

  . види і вартість активів, пропонованих як застава при одержанні кредиту.

  При аналізі кредитоспроможності використовуються різні джерелаінформації: матеріали:

  . отримані безпосередньо від клієнта;

  . матеріали про клієнта, які є в архіві банку;

  . звіти та інші матеріали приватних та державних установ.

  Але особливо важливим є ретельне вивчення фінансового станупозичальник і розрахунок коефіцієнтів, що застосовуються в практиці кредитного аналізу.
  Даний банк використовує свою методику розрахунку і оцінки. До числа найбільшважливих відносяться наступні показники:

  1. Коефіцієнт фінансової незалежності

  2. Коефіцієнт покриття

  3. Коефіцієнт ліквідності

  3. Підготовка кредитного договору

  У випадку сприятливого висновку щодо кредитоспроможності позичальника, банкприступає до розробки умов кредитного договору. Цей етап називаєтьсяструктуруванням позики. У процесі структурування позики банк визначаєосновні характеристики позики:

  1. Мета кредитування

  2. Сума кредиту, термін кредиту

  3. Оцінка кредитної історії

  4. Забезпечення кредиту

  5. Кредитний моніторинг

  6. Інші умови.

  Мета кредитування

  Ціль кредиту служить важливим індикатором ступеня ризику, пов'язаним звидачею позички.

  Сума кредиту, термін кредиту

  Банк має перевірити обгрунтованість заявки у відношенні суми кредиту.
  Важливо із самого початку правильно визначити необхідну суму кредиту, бо вІнакше банк неминуче зіткнеться з проханням про збільшення кредитупри настанні кризової ситуації. Гранична сума кредиту розраховуєтьсяв залежності від середньомісячного обороту. Сума кредиту (з урахуваннямдіючих кредитів і лімітом овердрафту у Банківської групі "СБС-АГРО")не повинна перевищувати середньомісячного обороту по розрахунковому рахунку позичальника заостанні шість місяців. Допускається кредитування в розмірі двохсередньомісячних оборотів позичальника з обов'язковим встановленням в кредитномудоговорі графіка середньомісячного погашення основної суми боргу рівнимичастками. При цьому обов'язковою умовою є стабільний характероборотів по розрахунковому рахунку позичальника. Середньомісячний оборот за останнішість не повинен бути нижче середньомісячного обороту за аналогічний періодминулого року не більше ніж на 15%.

  Термін кредиту, що надається з коштів спецфонду пільговогокредитування, встановлюється відповідно до затвердженого порядкувикористання коштів спецфонду пільгового кредитування. Термін комерційногокредиту не повинен перевищувати шість місяців. Якщо ж термін запитуваноїкредиту перевищує шість місяців при одночасному виконанні всіхвимог банку при наданні позичальнику кредиту, кредитуванняздійснюється на шість місяців з можливістю подальшої пролонгації (небільше трьох місяців) при своєчасному обслуговуванні кредиту та підтвердженнябалансових показників (отримання і аналіз балансів, оцінка фінансовогорезультату і перевірка на відповідність вимогам банку при видачі кредитупозичальникові).

  Оцінка кредитної історії

  При оцінці кредитної історії позичальника банк повинен розглядатинаступні моменти: чи не має підприємство прострочених кредитів банків; подіючими кредитними договорами повинні дотримуватися своєчасністьпогашення відсотків і основної суми часток, кількість пролонгації не більшеоднієї із зазначенням причини і затвердженого графіка погашення.

  Забезпечення кредиту

  Важливим елементом кредитної угоди є те, які активи позичальникможе закласти як забезпечення кредиту. При цьому необхіднопідкреслити, що кредит повинен видаватися на визначені цілі, дляфінансування конкретної господарської операції, а не в обмін назабезпечення як таке. Забезпечення - це остання лінія оборони длябанку і рішення надати позики завжди повинно базуватися надостоїнства самого фінансованого проекту, а не на привабливостізабезпечення.

  Усі кредити, надані даними банком, що входять в банківськугрупу "СБС - АГРО" повинні бути забезпечені заставою за однією знаступних груп:

  1 група: Депозити банків входять до складу банківської групи "СБС -
  АГРО "; векселі банків входять до складу банківської групи" СБС - АГРО ";ліквідні цінні папери, список яких щомісяця визначає і розсилаєпо філіях Управління фондових операцій Центру інвестицій АКБ "СБС - АГРО"
  (далі УФО); гарантії першокласних банків (перелік розсилається Уфі,можливість прийому гарантії письмово узгоджується з Управліннямфінансового контролю фінансово-економічного центру АКБ "СБС - АГРО" врозмірах встановлених лімітів міжбанківського кредитування).

  2 група: Готова продукція; товари в обороті; сировина; легкодемонтується ліквідне обладнання. Товари, сировина та обладнанняприймаються в заставу тільки за наявності реального попиту на місцевому товарномуринку на закладається обсяг, за заставної вартості; поручительствоклієнтів організацій банківської групи "СБС - АГРО" за умовивідповідності фінансового стану поручителя вимогам банку.

  3 група: Нерухомість (за термінами реалізації до шести місяців поаналогічних об'єктів в регіоні); товари і готова продукція спеціальногопопиту, спеціалізоване сировина (при наявності потенційного покупця) -

  Потрібно відзначити, що для заставного забезпечення 2 і 3 груп (крімпоручительства) обов'язково проводиться аналіз ліквідності, виходячи зоптових (ліквідних) цін, що склалися на місцевому ринку і мінімального строкуреалізації. При оформленні договорів заспіву заставні ціни приймаютьсявиходячи зі співвідношення 1:2 до ліквідних цінами.

  Відповідно до наказу № 129 від 19 листопада 1997 р. і наказом № 105 від
  6 квітня 1998 всі предмети забезпечення, що відносяться до 2 та 3 групамліквідності, на дату оформлення застави застраховує в ЗАТ «
  Позикового товариства страхування »(ЗАТ« СТС »), або в іншийстрахової компанії за письмовим погодженням із ЗАТ «СТС». Страхуваннязаставленого майна саме в цій страхової компанії обумовлено тим, що
  АТ «позикового товариства страхування» створила банківська група «СБС
  - АГРО », засновниками якої є АКБ« СБС - АГРО »і Акціонерний
  Комерційний Агропромисловий Банк.

  Створення власних страхових організацій банківською групою «СБС -
  АГРО »було обумовлено такими міркуваннями:

  - мінімізацією витрат, пов'язаних зі страхуванням майнових інтересів банківської групи« СБС - АГРО »;

  - акумуляцією фінансових коштів за страховими операціями в дочірньої страхової організації" СТС »;

  - розширення переліку фінансових послуг, що пропонуються клієнтам банківської групи« СБС-АГРО »за рахунок страхових продуктів;

  - створення додаткових фінансових потоків у банківській групі« СБС

  - АГРО) за рахунок проведення страхових операцій «СТС».

  При продажу страхових послуг через "банківські вікна" банки, що входять добанківську групу «СБС - АГРО», виступають вже не як споживачі страховихпослуг, а як агенти «СТС» у наданні таких послуг фізичним таюридичним особам. Для реалізації цього «СТС» вступає в договірнівідносини з банками, що входять в банківську групу «СБС - АГРО» за

  реалізаціїстрахових послуг, а також видає доручення керівникам підрозділівбанків (філіям та відділенням) на право підпису при укладенні договорівстрахування.

  При оформленні кредиту, якщо позичальник у забезпечення надаєзаставу, оцінку застави робить кредитний експерт додаткового офісу. Уразі неможливості визначити вартість застави або кредитний експертсумнівається в його вартості, може залучатися спеціаліст страховоїкомпанії «Росгосстрах Татарстан» (Тасфір), що знаходиться в нашому регіоні, алетільки у виняткових випадках. З компанією Тасфір укладено договір проперестрахування частини ризиків від ЗАТ «СТС». У спірних випадках оцінки заставизалучається незалежний оцінювач (оплата в цьому випадку проводиться за рахунокпозичальника). Необхідно також відзначити, що запорука страхується не на сумузастави, яка повинна удвічі перевищувати вартість кредиту, а на сумукредиту плюс відсотки.

  Якщо забезпечення за кредитом відноситься до 1 групи, то в цьому випадкуобов'язково лише виконання такого пункту вимог банку до позичальника, яквідсутність судових переслідувань підприємства-позичальника або ж йогокерівництва. Сума кредиту, що надається з урахуванням відсотків визначаєтьсявиходячи з заставної вартості запропонованого забезпечення (вартістьмайна, за якою воно може бути реалізовано в найкоротші терміни запогодженням з відповідними підрозділами банківської групи «СБС -
  АГРО »).

  Процентна ставка по комерційним кр?? дітам встановлюється ввідповідно до ставок, затверджених КК банківської групи «СБС - АГРО»наступним чином:

  . для клієнтів банківської групи «СБС - АГРО», що мають від 70 до 100% всіх оборотів в банківській групі, ставка вище не менш ніж на 1%,

  . для клієнтів банківської групи «СБС - АГРО», що мають від 40 до 70% усіх оборотів в банківській групі, ставка вище не менш ніж на 2%,

  . за кредитами, що видаються за рахунок коштів спецфонду, процентна ставка встановлюється відповідно до затвердженого порядку використання коштів спецфонду.

  Кредитний моніторинг

  За фактом прийняття рішення кредитним комітетом структурногопідрозділу банківської групи «СБС-АГРО» про можливість кредитування врамках вимог, що пред'являються банком позичальникові, додатковий офіс АКБ
  «СБС-АГРО» направляє до Управління фінансового контролю офіс АКБ «СБС-АГРО»заявку на заклад угоди без подальшого узгодження з Центромкредитування офіс АКБ «СБС-АГРО». Додатковий офіс АКБ «СБС-АГРО» утриденний термін зобов'язаний надіслати до Управління регіонального кредитуваннякредитні проекти, розглянуті в рамках вимог, які банкпред'являє позичальнику при кредитуванні. Ці вимоги затверджені наказом
  Агропромбанку від 7 лютого 1997 р. № 10 «Про затвердження Положення про порядокрозгляду і прийняття рішень про кредитування та забезпечення виконаннякредитних проектів в регіональних філіях АКБ Агропромбанку ».

  Надіслані кредитні проекти проходять експертизу на предметвідповідності виданих кредитів вимогам затвердженого Положення.

  Всі кредитні проекти, що надходять на розгляд кредитного комітету
  КК банківської групи «СБС - АГРО», повинні містити пункт про невідповідністьпозичальника вимогам затвердженого Положення, в якому повинно бутизазначено:

  - по яким саме параметрах позичальник не відповідає вимогам
  Положення із зазначенням величини розрахункового (за проектом) параметра івеличини, що відповідає Положення;

  - причини невідповідності.

  1.1.4 Контроль за виконанням умов договору і погашенням кредиту

  Оформлення кредитної угоди відбувається шляхом укладення кредитногодоговору між кредитором і позичальником. У кредитному договорі визначаютьсяосновні умови видачі позики: мета, терміни, розмір і ціна кредиту; режимвикористання позичкового рахунку, порядок погашення суми основного боргу івідсотків по ньому; види і форми перевірки забезпечення; обсяг інформації,наданої позичальником; обов'язки та відповідальність сторін, а такожінші умови. Всі документи, надані клієнтом, підшиваються вкредитну справу.

  Наступним важливим етапом процесу кредитування є контроль завитрачанням наданих в позику коштів. Однак це означає ненадмірне регламентування порядку витрати коштів позичальником, анадання більшої самостійності керівникам підприємств іпідвищення їх відповідальності, у тому числі і матеріальної, за витрачаннямкоштів.

  Інтерес банку в господарській діяльності підприємств і посиленняконтролю можуть бути обумовлені тільки появою сумнівів щодоперспектив повернення позики. В інших же випадках банківський контроль можездійснюватися лише з точки зору того, наскільки повернення позики забезпеченийнадходженнями грошових коштів від результатів господарської діяльності, ане за рахунок переоформлення, пролонгації або отримання нової позики.

  1. ВИКОРИСТАННЯ ФЕРМЕРСЬКЕ КВОТИ Спецфонд Пільгове кредитування

  Фермерська квота спецфонду пільгового кредитування організацій АПК (вНадалі фермерська квота) виділяється в рамках спецфонду кредитуванняорганів АПК.

  Фермерська квота формується за рахунок:

  - бюджетних асигнувань в обсягах, визначених відповідно до федерального закону у федеральному бюджеті РФ;

  - частини коштів, що підлягають поверненню за отримані в 1995-96 р.р. нафтопродукти і комбікорми на умовах товарного кредиту;

  - повернення коштів від погашення розстрочених централізованих і відстрочених товарних кредитів;

  - частини девідентов на акції Агропромбанку, що належать державі;

  - повернень фермерам кредитів, отриманих із спецфонду, надходжень за відсотками за кредити, видані з Фонду (за винятком маржі банків-агентів, а також штрафів і пені за них);

  - залучення позик зарубіжних країн;

  - інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

  Фермерська квота встановлюється міжвідомчою радою івизначається з урахуванням питомої ваги фермерських посівних площ, а в 1998р. вона становила не менше 7% від загальної суми надходження спецфонду.

  Кошти фонду можуть в 1998 р. направлятися тільки на фінансуваннясезонного брак обігових коштів (придбання насіння, кормів,запчастин, ПММ, добрив, засобів захисту рослин, ветеринарнихпрепаратів, оплати палива, електроенергії). При здійсненні кредитуваннявраховується необхідність виділення кредитних ресурсів, позичальникам всіхкатегорій, включаючи селянські (фермерські) господарства та їх об'єднаннядрібних, середніх і великих розмірів.

  Координація і контроль за використанням коштів фермерської квотиздійснює Міжвідомчий Рада спецфонду кредитування організацій АПКв межах встановлених повноважень цього органу. Рада не може прийнятирішення про використання коштів фермерської квоти на користь іншихорганізацій АПК.

  Розподіл фермерської квоти по регіонах затверджується
  Міжвідомчою Радою спецфонду кредитування організацій АПК поподанням Асоціацій селянських (фермерських) господарств тасільськогосподарських кооперативів Росії.

  Банки-агенти з доведення фермерської квоти визначаються на підставі
  Положення про спецфонді пільгового кредитування організацій АПК (з урахуваннямспецифіки фермерського сектора).

  З банком-агентом полягає окремий договір наведення операції ззасобами фермерської квоти.

  Облік коштів федерального бюджету, призначених для кредитуванняфермерських господарств, здійснюється на балансовому рахунку № 145
  Мінсільгосппроду Росії для здійснення фінансування окремихдержавних програм і заходів за рахунок федерального бюджету назворотній основі, який відкривається в Центральному банку Росії.

  У міру укладення банком-агентом кредитних договорів з фермерськимигосподарствами Мінсільгосппроду перераховує кошти на свій рахунок № 145в даному банку.

  Банк-агент несе повну відповідальність своїми активами за збереженнякоштів фермерської квоти. Банк-агент не може використовувати коштифермерської квоти на покриття своїх зобов'язань перед третіми особами. Банк -агент не може використовувати кошти фермерської квоти для кредитуванняінших організацій АПК.

  Банк-агент забезпечує облік коштів фермерської квоти на окремомурахунку і щомісяця надає інформацію про рух коштів Раді, атакож публікує цю інформацію у відкритій пресі.

  Використання коштів фермерської квоти

  Кредитування селянських (фермерських) господарств та їх об'єднаньздійснюється на основі списку потенційних позичальників, представленогоспільно органом держуправління сільського господарства суб'єкта РФ іасоціацією (союзом) селянських господарств даного регіону. Банки-агентиможуть на свій розсуд змінити розподіл коштів між суб'єктами
  РФ без схвалення Радою, а також використовувати кошти фонду кредитуванняфермерів для інших організацій АПК.

  Для забезпечення доступу селянських (фермерських) господарств та їхоб'єднань до коштів спецфонду встановлюється наступний перелікдокументів, що надаються позичальниками банку-агенту для отримання кредитівз коштів фермерської квоти:

  1. Копія нотаріально завірених статутних документів.

  2. Документи, що засвідчують повноваження осіб, якщо кредитний договіроформляє не перша особа позичальника.

  3. Техніко-економічне обгрунтування проекту, що характеризує рівеньрентабельності передбачених заходів та термін його окупності:

  - технічний опис заходів;

  - розрахунок витрат позичальника,

  - джерела повернення коштів;

  - розрахунок очікуваного доходу від реалізації.

  4. Комплект документів, що характеризують фінансовий стан позичальника:

  - баланси на дві останні звітні дати з додатком звітів профінансові результати діяльності з відміткою податкової інспекції,

  - розшифровка статей дебіторської заборгованості з розбивкою подебіторів і термінів повернення, кредиторська заборгованість з розбивкою покредиторам,

  - довідка з банку з зазначенням оборотів і середніх залишків порозрахунковим, позичковим й валютними рахунками за останні шість місяців.

  5. Графік погашення кредиту.

  6. Документи щодо забезпечення.

  При заставі ТМЦ:

  - складська розписка, що підтверджує наявність товару;

  - сертифікати якості.

  При оформленні застави нерухомості:

  - свідоцтво на право власності, договір купівлі-продажу,нотаріально завірені копії довідок БТІ № 1,5,11;

  - договір оренди земельної ділянки з підтвердженням викупу права оренди, свідоцтво на право власності на землю, копія креслення меж закладається ділянки, видана комітетом із земельних ресурсів та землеустрою ;

  - договір про закріплення за держпідприємствами на правах господарського відання нерухомого майна.

  При заставі виробничого обладнання:

  - перелік обладнання, рік і країна виробництва, балансова вартість, ступінь зносу, інвестиційна опис основних засобів.

  У разі застави майбутнього врожаю сільськогосподарських культур:

  - договір поставки і страхове свідоцтво (поліс) із страхування врожаю.

  При поруки інших банків і сторонніх організацій:

  - поручительство (гарантії банку) третіх осіб за підписом першого і другого особи з печатками.

  При заставі документів у дорозі:

  - копії платіжних документів з відміткою та печаткою Банку-відправника, а також лист за підписом перших осіб та печаткою банку, що підтверджують відправку платежу.

  При страхуванні:

  -страхове свідоцтво (поліс) або договір страхування ризикунепогашення кредиту, відсотків і можливих штрафних санкцій, копіяплатіжного доручення, що підтверджує сплату страхового платежу.

  У разі повного або часткового невиконання селянськими
  (фермерськими) господарствами своїх зобов'язань по поверненню кредитів, виданихпідгарантію за рахунок спецфонду, після здійснення всіх юридичних іфактичних дій щодо реалізації предмета застави, 50% від неповерненоїсуми кредиту термін суми кредиту і несплаченої суми нарахованої на кредитвідсотків, включаючи можливу неустойку та інші витрати щодо стягнення боргу
  (кредиту) відшкодовуються банку-агенту за рахунок коштів спецфонду. Решта 50%відшкодовуються банком-партнером з власних коштів. У випадку неповерненнякредитних ресурсів позичальнику, що отримали гарантії спецфонду,фермерська квота зменшується за даними суб'єктам РФ на суму неповерненихкредитних коштів.


  1.3.КРЕДІТОВАНІЕ Селянка (ФЕРМЕРСЬКИХ) ГОСПОДАРСТВ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ ЗА РАХУНОК

  ЗАСОБІВ ФЕРМЕРСЬКЕ КВОТИ

  Спецфонд Пільгове кредитування ОРГАНІЗАЦІЙ АПК

  Цей порядок розроблений на додаток до положення про використанняфермерської квоти спецфонду пільгового кредитування для фінансовогозабезпечення селянських (фермерських) господарств та їх об'єднань (внадалі іменується Положення) і поширюється на комерційні банки,здійснюють кредитування селянських (фермерських) господарств за рахуноккоштів фермерської квоти спецфонду пільгового кредитування організацій АПК
  (надалі іменуються банки-агенти) і уклали тристороннюугоду про взаємне співробітництво з Міністерством сільського господарства іпродовольства РФ та Асоціацією селянських (фермерських) господарств тасільськогосподарських кооперативів Росія (надалі іменується
  Угода).

  1. Встановлення обсягу фермерської квоти

  Встановлення обсягу фермерської квоти здійснюється з розбивкою порегіонами.

  Загальний обсяг фермерської квоти встановлюється і уточнюється
  Міжвідомчою Радою спецфонду пільгового кредитування організацій АПК.

  Після встановлення обсягу фермерської квоти міжвідомчий Рада впротягом двох робочих днів доводить встановлені обсяги до Банку-агента.

  При розподілі обсягів фермерської квоти по суб'єктах РФ 50%ресурсів розподіляється пропорційно чисельності фермерських господарств,зареєстрованих у даному регіоні, і 50% пропорційно площіоброблюваних ними угідь.

  2. Формування списку потенційних позичальників

  Селянські (фермерські) господарства, їх об'єднання, кредитнікооперативи (надалі іменуються позичальники) направляють заявки наотримання кредитних ресурсів за рахунок коштів фермерської квоти спецфондупільгового кредитування організацій АПК безпосередньо в банк або районнуасоціацію (союз) селянських (фермерських) господарств за місцем реєстрації,а в тих районах, їжі органи фермерського самоврядування не створені,безпосередньо в регіональну асоціацію (союз).

  У разі направлення заявки до районної асоціацію (союз) селянських
  (фермерських) господарств, остання на підставі заявок, що надійшли формуєсписок потенційних позичальників, виходячи з вимог Положення та Угодиз банком-агентом. Потенційному позичальникові може бути відмовлено у включеннійого заявки до списку в разі відсутності в його заявці документів,передбачених розділом 5 Положення або невиконання норм, передбачених
  Угодою з Банком-агентом.

  Сформований на рівні району список потенційних позичальниківпрямує в регіональну асоціацію (союз) селянських (фермерських)господарств, а заявка на отримання кредитних ресурсів з додаютьсядокументами до територіального підрозділу Банку-агента, що здійснюєкредитування позичальників даного регіону. Для районів, їжі органи фермерськогосамоврядування не створені, вищевказана робота здійснюєтьсябезпосередньо регіональної асоціацією (союзом) селянських (фермерських)господарств.

  Регіональна асоціація (союз) селянських (фермерських) господарств напідставі надійшли з районного рівня списків формує списокпотенційних позичальників на регіональному рівні та узгоджує його зорганом держуправління АПК даного регіону. При формуванні списківпотенційних позичальників на регіональному рівні асоціація (союз)селянських (фермерських) господарств керується вимогами Положення,
  Угодою з Банком-агентом.

  Списки потенційних позичальників, складені регіональної асоціацією
  (союзом) селянських господарств і узгоджені з органом держуправління АПК,надаються до територіального підрозділу Банку-агента.

  3. Процедура кредитування потенційних позичальників

  Банк-агент, його територіальні підрозділи в суб'єктах РФ,самостійно приймають рішення про кредитування потенційних позичальників,виходячи зі списку селянських (фермерських) господарств, та їх об'єднань такредитних кооперативів, представленого регіональної асоціацією (союзом)селянських (фермерських) господарств.

  Банк-агент здійснює кредитування селянських (фермерських)господарств, з огляду на економічну обгрунтованість кредитного проекту, такожзабезпеченість повернення кредиту-

  Для прийняття рішення про надання кредитних ресурсів з коштів
  Спецфонд селянські (фермерські) господарства та їх об'єднання повиннінадати Банку-агенту документи в межах наступного переліку: а) нотаріально сподоби репная копії установчих документів, б) документи, що підтверджують дійсність повноважень осібпредставляють позичальника на підписання кредитного договору, а такожзабезпечувальних угод, безпосередньо пов'язаних з ним, в) техніко-економічне обгрунтування проекту, що характеризує рівеньрентабельності передбачених заходів та термін його окупності. ТЕОскладається самостійно позичальником і в обов'язковому порядку маємістити наступну інформацію:

  - загальний опис позичальника, що включає опис юридичної форми позичальника, структури капіталу господарства, поточної фінансово-господарської діяльності господарства, виробленої та реалізованої продукції, пропонованих послуг, складу працівників (керівництва), історію розвитку господарства , а також положення господарювання на ринку сільськогосподарської продукції та послуг у даному регіоні;

  - докладно?? е опис суті кредитований угоди;

  - фінансовий план, що включає опис прямих і непрямих витрат, у тому числі податків, що підлягають сплаті, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових і товарних потоків, фінансові результати передбачуваних до проведення заходів, включаючи доходи і витрати з моменту видачі кредиту до його погашення, джерела повернення коштів, г) комплект документів, що характеризують фінансовий стан позичальника:

  - відомість про фінансові результати (форма № 5) на дві останнізвітні дати;

  - розшифровка дебіторської заборгованості з розбивкою по дебіторів ітермінів повернення, кредиторської заборгованості за кредиторами;

  - довідка з банку з вказані обертів і середніх залишків порозрахунковим, позичковим й валютними рахунками за останні шість місяців, д) графік погашення кредиту, е) договору оренди або правовстановлюючі документи на об'єкти,орендовані фермером або що належить йому, ж) список основних засобів, товарно-матеріальних запасів (позаЗалежно від обліку фінансової документації), з) документи щодо забезпечення.

  При заставі виробничого обладнання:

  - перелік обладнання рік і країна виробництва, балансова вартість, ступінь зносу, інвестиційна опис основних засобів

  У разі застави майбутнього врожаю сільськогосподарських культур:

  - договір поставки і страхове свідоцтво (поліс) із страхування врожаю.

  При заставі платіжних документів у дорозі:

  - копії платіжних документів з відміткою та печаткою Банку-відправника, а також лист за підписом перших осіб та печаткою банку, що підтверджують відправку платежу.

  При страхуванні:

  -- страхове свідоцтво (поліс) про захист майна позичальника від основних видів ризику, копія платіжного доручення, що підтверджує сплату страхового платежу.

  Банк-агент має право відмовити в розгляді заявок господарств,перебувають у стадії реорганізації, ліквідації або банкрутства,обмежуваних в правовому відношенні відповідно до чинногозаконодавством, що повідомили про себе помилкові відомості.

  Банк-агент протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення попотенційним позичальників повідомляє регіональну асоціацію (союз)селянських (фермерських) господарств про те, яким саме потенційнимпозичальникам і з якої причини було відмовлено в наданні кредитнихресурсів за рахунок фермерської квоти спецфонду пільгового кредитуванняорганізацій АПК, а також про обсяги коштів фермерської квоти, що залишилисяневикористаними в даному регіоні. За результатами укладання кредитнихдоговорів регіональної та районної асоціацій (союзом) селянських
  (фермерських) господарств за погодженням з територіальними підрозділами
  Банку-агента проводять уточнення списків потенційних позичальників з метоюнайбільш повної вибірки фермерської квоти даного регіону за умовидотримання майнових інтересів Банку-агента.

  Регіональна асоціація (союз) селянських (фермерських) господарствповідомляє АККОР обсяг коштів фермерської квоти, невикористаними в регіон

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status