ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Основний і оборотний капітал
       

   

  Інвестиції

  Основний і оборотний капітал фірми.

  Зміст.

  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .. 3

  1.Основні капітал фірми (компанії) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

  1. Зміст основного капіталу ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4

  2. Аналіз показників руху основних засобів ... .... 6

  3. Ефективність вкладення капіталу в основні засоби ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7

  4. Джерела фінансування відтворення основних засобів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 8

  2.Оборотний капітал (кошти) фірми ... ... ... ... ... ... ... .. .. 9

  1. Зміст оборотного капіталу фірми ... ... ... ... ... 9

  2. Джерела формування оборотного капіталу ... .. 11

  3. Аналіз та розрахунок показників оборотності оборотного капіталу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
  2.4. Аналіз взаємозв'язку руху оборотного капіталу, прибутку і грошових коштів ... ... ... ... ... .. 13
  Висновки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
  Контрольні завдання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 15
  Завдання 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 15
  Завдання 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 16
  Завдання 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17
  Завдання 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 19
  Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20

  Введення.

  Необхідною умовою реалізації основної мети підприємництва --отримання прибутку на авансований капітал - є плануваннявідтворення капіталу, яка охоплює стадії інвестування,виробництва, реалізації (обміну) і споживання.

  Формування та використання різних грошових фондів для відшкодуваннявитрат капіталу, його накопичення і споживання становить суть механізмуфінансового управління на підприємстві.

  Незалежно від того, розділяється чи капітал підприємства на власний,позиковий, основний або оборотний, постійний або змінний, він знаходиться впроцесі безперервного руху, приймаючи лише різні форми залежновід конкретної стадії кругообігу.

  Бізнес як система функціонує і розвивається в результатіпопередніх вкладень капіталу і, перш за все, в основні засоби.
  Отримання прибутку сьогодні це результат правильних рішень про пропорціївкладення капіталу в основні й оборотні кошти, прийнятих ще до початкуопераційної діяльності підприємства. Тому ефективне управліннякапіталом припускає ясне уявлення про специфіку їх функціонуванняі відтворення.

  Для забезпечення безперебійного процесу виробництва і реалізаціїпродукції кожна фірма повинна мати у своєму розпорядженні одночасно і основними фондамиі оборотними фондами.

  У даній роботі розглянемо, що із себе представляють основний іоборотний капітали.

  1. Основний капітал фірми (компанії).

  1. Зміст основного капіталу фірми.

  Основний капітал включає основні засоби, а також незавершенідовгострокові інвестиції, нематеріальні активи і нові довгостроковіфінансові інвестиції (вкладення).

  Основні засоби, орендовані з правом подальшого викупу або внаприкінці оренди за умовами договору, що переходять у власність орендаря, враховуються також, як власні основні засоби.

  До складу капіталу також включаються витрати на незавершенікапітальні вкладення в основні засоби та на придбання обладнання.
  Ця частина витрат на придбання та будівництво основних засобів, якаще не перетворилася в основні засоби, не може брати участь у процесігосподарської діяльності, а тому не повинна піддаватися амортизації. Уосновний капітал ці витрати включаються з тієї причини, що вони вже вилученіз оборотного капіталу.

  Довгострокові фінансові інвестиції представляють собою витрати напайову участь в статутному капіталі в інших підприємствах, на придбанняакцій та облігацій на довгостроковій основі. До фінансових інвестиційвідносяться також:

  - довгострокові позики, видані іншим підприємством під боргові зобов'язання;

  - вартість майна, переданого в довгострокову оренду на праві фінансового лізингу (тобто з правом викупу або передачі власності на майно після закінчення терміну оренди).

  Основні засоби - це кошти, вкладені в сукупністьматеріально-речових цінностей, що відносяться до засобів праці.
  Основні засоби і довгострокові інвестиції в основні засоби роблятьбагатоплановий і різнобічний вплив фінансовий стан і результатидіяльності фірми.

  Фінансові показники використання основних засобів можуть бутиоб'єднані в наступні групи:

  - показники обсягу, структури і динаміки основних засобів;

  - показники відтворення і оборотності основних засобів;
  - показники ефективності використання основних засобів;

  - показники ефективності витрат на утримання і експлуатацію основних засобів;
  - показники ефективності інвестицій в основні засоби.

  Необхідно відзначити, що можливості аналізу ефективності функціонування основних засобів на підприємствах обмежені низьким рівнем організації оперативно -технічного обліку часу роботи і простоїв устаткування, їх продуктивності і ступеня завантаження. Це стримує можливості застосування повноцінного факторного моделювання й аналізу основних засобів для цілей управління.

  2. Аналіз показників руху основних засобів.

  У ході цього аналізу необхідно оцінити розміри, динаміку іструктуру вкладень капіталу фірми в основні засоби, виявити головніфункціональні особливості бізнесу аналізованого господарюючого суб'єкта.

  З цією метою проводиться зіставлення даних на початок і кінецьзвітного періоду по всіх елементів основних засобів.

  Оцінка змін провадиться за первісною вартістю основнихкоштів.

  У динаміці змін позитивною тенденцією є випереджаючезростання виробничих фондів у порівнянні з невиробничими.

  Існує методика «горизонтального» і «вертикального» аналізупоказників руху основних засобів.

  взаємопов'язаний набір показників для обліку, аналізу та оцінкипроцесу оновлення виробничих фондів:

  Fк.г. = Fн.г. + Fнов. + Fвиб. ;
  Де Fк.г. - Виробничі фонди на кінець року;

  Fн.г. - Виробничі фонди на початок року;

  Fнов. - Виробничі фонди, введені в звітному році;

  Fвиб. - Виробничі фонди, які вибули у звітному році.

  На основі цієї рівності можна розраховувати такі показники:

  1) індекс зростання виробничих фондів;

  2) коефіцієнт оновлення основних фондів;

  3) коефіцієнт інтенсивності оновлення основних фондів;

  4) коефіцієнт масштабності оновлення;

  5) коефіцієнт стабільності основних фондів; < p> 6) коефіцієнт вибуття основних фондів.

  Наведені коефіцієнти можуть використовуватися для вивчення зміниосновних фондів за певний період.

  3. Ефективність вкладення капіталу в основні засоби.

  Ефективність інвестицій в основні засоби залежить від безлічіфакторів, серед яких найважливішими є: віддача вкладень, термін окупності інвестицій, інфляція,рентабельність інвестицій за весь період і за окремими періодами,стабільність надходжень коштів від вкладень, наявність інших, більшефективних напрямів вкладення капіталу (фінансові активи валютніоперації та ін.)

  Інвестування, яке здійснюється у формі капіталовкладень, єнайбільш важким завданням фінансового планування і вимагає ретельногоаналізу. Рішення у цій області вимагають від фірми прийняття на себедовгострокових зобов'язань, тому слід спиратися на ретельнепрогнозування та грунтовні оцінки майбутніх ймовірних умов, якінеобхідні для забезпечення економічного прибутку, виправдовуєпередбачувані інвестиційні витрати.

  З фінансової точки зору інвестиційний проект об'єднує двісамостійних процесу:
  1) створення виробничого та іншого об'єкта;
  2) послідовне отримання прибутку.

  Зазначені процеси протікають послідовно або паралельно. Обидвапроцесу можуть мати різний розподіл в часі і це особливо важливо зточки зору змін вартості грошей у часі.

  Питання про розміри необхідних інвестицій з точки зору фінансовогопланування зводиться до аналізу й оцінки економічної привабливостіінвестиційного проекту.

  Еволюція розвитку методів аналізу дає нам можливість вибору якпростих рішень, так і більш складних, з урахуванням передових концепцій оцінки.

  До простих методів оцінки привабливості інвестиційного проектувідносяться: термін окупності та рентабельність вкладень, середнярентабельність за період життя проекту, мінімум приведених витрат.

  1.4. Джерела фінансування відтворення основних засобів.

  Джерела фінансування відтворення основних засобівпідрозділяються на власні і позикові.

  Відтворення має дві форми:

  - просте відтворення, коли витрати на відшкодування зносу основних засобів відповідають за величиною нарахованої амортизації;

  -- розширене відтворення, коли витрати на відшкодування зносу основних засобів перевищують суму нарахованої амортизації.

  Витрати капіталу на відтворення основних засобів мають довгостроковий характер і здійснюється у вигляді довгострокових інвестицій на нове будівництво, на розширення і реконструкцію виробництва, на технічне переозброєння і на підтримку потужностей діючих підприємств.

  До джерел власних коштів фірм для фінансування відтворення основних засобів відносяться:

  - амортизація;

  - знос нематеріальних активів;

  - прибуток, що залишається в розпорядженні фірми.

  Достатність джерел коштів для відтворення основного капіталу має вирішальне значення для фінансового стану фірми.

  До позикових джерел належать:

  - кредити банків;

  - позикові кошти інших фірм;

  - пайову участь в будівництві;

  - фінансування з бюджету;

  - фінансування з позабюджетних фондів.

  Питання про вибір джерел фінансування капітальних вкладень повинен зважаться з урахуванням багатьох факторів: вартості залученого капіталу; ефективності віддачі від нього; співвідношення власного і позикового капіталів; економічних інтересів інвесторів і позикодавців .

  2. Оборотний капітал (кошти) фірми.

  2.1.Содержаніе оборотного капіталу фірми.

  Оборотний капітал (оборотні кошти) - це частина капіталу фірми
  (підприємства), вкладеного в його поточні активи. За матеріально -матеріальному ознакою до складу оборотного капіталу включаються: предметипраці (сировина, матеріали, паливо і т. д.), готова продукція на складах,товари для перепродажу, грошові кошти та кошти в розрахунках.

  Характерною особливістю оборотних коштів є швидкість їхньогообороту. Функціональна роль оборотних коштів у процесі виробництва вкорені відрізняється від основного капіталу. Оборотні кошти забезпечуютьбезперервність процесу виробництва.

  Кругообіг капіталу охоплює три стадії: заготівельну,виробничу і збутову.

  Будь-який бізнес починається з деякої суми готівкових грошей, якірозгортаються в певну кількість ресурсів для виробництва.

  | |

  Д - Т - ... П ... Т '- Д'

  Рис.1. Стадії кругообігу оборотного капіталу.

  Елементи оборотного капіталу є частиною безперервного потокугосподарських операцій. Купівля призводить до збільшення виробничихзапасів і кредиторської заборгованості; виробництво веде до зростання готовоїпродукції; реалізація веде до зростання дебіторськоїзаборгованості і грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку. Цей циклоперацій багаторазово повторюється і в результаті зводиться до грошових надходженьі грошовим платежам.

  Елементи оборотного капіталу безупинно переходять зі сферивиробництва в сферу обігу і знову повертаються у виробництво. Частинаоборотного капіталу постійно знаходиться у сфері виробництва (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція на складі і т. д.), а інша частина - у сфері обігу (відвантажена продукція,грошові кошти, цінні папери і т. д.).

  У практиці планування, обліку та аналізу оборотний капіталгрупується за такими ознаками:
  1) в залежності від функціональної ролі в процесі виробництва - оборотні виробничі фонди і фонди обігу;
  2) в залежності від практики контролю, планування та управління - нормовані і ненормовані оборотні кошти;
  3) в залежності від джерел формування оборотного капіталу - власний і позиковий оборотний капітал;
  4) в залежності від ліквідності - абсолютно ліквідні кошти, швидко реалізовані кошти, повільно реалізуються засоби;
  5) залежно від ступеня ризику вкладення капіталу - оборотний капітал з мінімальним, малим, середнім, високим ризиком вкладень;
  6) в залежності від стандартів обліку та відображення в балансі фірми - обігові кошти в запасах, грошові кошти, розрахунки та інші активи;
  7) в залежності від матеріально-речового змісту - предмети праці, готова продукція і товари, грошові кошти та кошти в розрахунках.

  2.2. Джерела формування оборотного капіталу фірми.

  Питання про джерела формування оборотного капіталу дуже важливий.
  Кон'юнктура ринку постійно змінюється, тому потреби фірми в обіговихзасобах не стабільні. Покрити ці потреби тільки за рахунок власнихджерел стає практично неможливо. Привабливість роботи зарахунок власних джерел йде на другий план. Досвід показує, що вбільшості випадків ефективність використання позикових коштів виявляєтьсявищою, ніж власних.

  Структура джерел формування оборотного капіталу охоплює:

  - власні джерела;

  - позикові джерела;

  -- додатково залучені джерела.

  Як правило, мінімальна потреба фірми в оборотному капіталіпокривається за рахунок власних джерел: прибутку, статутного капіталу,резервного капіталу, фонду накопичення та цільового фінансування. Однак уЧерез низку причин у фірми виникають тимчасові додаткові потреби воборотному капіталі. У цьому випадку фінансове забезпечення супроводжуєтьсязалученням позикових джерел: банківських та комерційних кредитів,позик, інвестиційного внеску працівників фірми, облігаційних позик.

  Механізм формування та використання оборотного капіталу надаєактивний вплив на хід виробництва, виконання поточнихвиробничих і фінансових планів.

  Оборотні кошти повинні забезпечувати безперервність процесувиробництва. Тому склад і розмір потреби фірми в обіговихзасобах визначається не тільки потребами виробництва, а йпотребами обігу. Для цього необхідно вести точний розрахунокпотреби фірми в оборотному капіталі з розрахунку часу перебуванняоборотних коштів у сфері виробництва і в сфері обігу.

  2.3. Аналіз та розрахунок показників оборотності оборотного капіталу.

  Для оцінки оборотності оборотного капіталу використовуються наступніпоказники:
  1. Оборотність оборотного капіталу в днях.
  2.Прямой коефіцієнт оборотності (кількість оборотів).
  3.Обратний коефіцієнт оборотності.

  Ці ж показники використовуються для оцінки й аналізу запасів: загальнаоборотність запасів, оборотність незавершеного виробництва,оборотність залишків готової продукції.

  В умовах переходу України до ринку супроводжується для багатьохпідприємств попаданням в зону невизначеності та підвищеного ризику.
  Більшість підприємств вперше постало перед необхідність: загальнаоборотність запасів, оборотність незавершеного виробництва,оборотність залишків готової продукції.

  В умовах переходу України до ринку супроводжується для багатьохпідприємств попаданням в зону невизначеності та підвищеного ризику.
  Більшість підприємств вперше постало перед необхідність об'єктивноїоцінки фінансового стану, платоспроможності та надійності своїхпартнерів. Стан дебіторської і кредиторської заборгованості, їх розміриі якість роблять сильний вплив на фінансовий стан фірми. Аналіздебіторської та кредиторської заборгованості здійснюється за данимианалітичного обліку щомісяця. Основна мета аналізу оборотностідебіторської заборгованості - це пошуки шляхів прискорення її.

  Для поліпшення стану дебіторської і кредиторської заборгованостінеобхідно:

  - систематично стежити за співвідношенням дебіторської і доредіторской заборгованості;

  - контролювати стан розрахунків по прострочених заборгованостей;

  - орієнтуватися на збільшення кількості замовників;

  - виявляти неприпустимі види заборгованостей і т.д.

  2.4. Аналіз взаємозв'язку руху оборотного капіталу, прибутку і потоку коштів.

  Основним джерелом інформації для проведення аналізу взаємозв'язку прибутку, руху оборотного капіталу і грошових коштів є баланс, додаток до балансу, звіт про фінансові результати. Вказані у звітності фірми дані про формування та використання прибутку не дають повного уявлення про реальний процес руху грошових коштів.
  Тому в деяких країнах в даний час віддається перевага звіту про рух грошових коштів як інструменту аналізу фінансового стану фірми. < p> Важливою компонентою фінансового стану є рух оборотного капіталу або поточних активів фірми. З обороту мобільних активів як би починається процес обігу капіталу, приводиться в рух весь ланцюжок активності фірми. Тому чинникам прискорення оборотних коштів, синхронізації руху оборотного капіталу з прибутком і коштами варто приділяти максимум уваги.

  Чинниками «притоки» оборотного капіталу є:

  - реалізація товарів;

  - реалізація майна;

  - зростання дебіторської заборгованості;

  - реалізація акцій та облігацій на готівку.

  Чинниками «відтоку» оборотного капіталу є:

  - закупівлі сировини і матеріалів;

  - придбання об'єктів основних засобів;

  - виплата заробітної плати;

  - сплата відсотків за кредити;

  - збільшення резервів по сумнівних боргах;

  - списання запасів товарно-матеріальних цінностей як втрати;

  - нарахування на заробітну плату.

  Для ув'язування змін прибутку, оборотного капіталу і грошових коштіввиконують кілька розрахунків: визначення обсягу закупівель матеріалів; сумиматеріальних витрат; суми грошових надходжень від дебіторів.

  Висновки.

  Забезпечення конкретних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе в умовах кращого використання основного капіталу.
  Це допоможе постійно підтримувати незалежний технічний рівенькожного підприємства, що дозволить збільшити обсяг виробництва продукції бездодаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість товарів зарахунок скорочення амортизації та витрат на обслуговування виробництва, йогоуправління і підвищувати фондовіддачу і прибутковість.

  Аналіз ефективності використання оборотних коштів повинен допомогтивиявити додаткові резерви і сприяти поліпшенню основнихекономічних показників роботи підприємства.

  Забезпеченість власними оборотними коштами та їх збереження,стан нормованих запасів матеріальних цінностей, ефективністьвикористання банківського кредиту і його матеріальне забезпечення, оцінкастійкості платоспроможності підприємства, є основнимипоказниками, що характеризують фінансовий стан фірми.

  Список використаної літератури.

  1. Закон України «Про інвестиційну діяльність». - Відомості Верховної

  Ради (ВВР) 1991р., № 47.
  2. Бланк И. А. Інвестиційний менеджмент. -К.: МП «ІТЕМ» ЛТД, - 1995 р.
  3. Шеремет А. Д. Фінанси підприємств. - М.: ИНФРА-М, -1999 р.
  4. Бандурка О. М. Фінансова діяльність підприємства. - К.: "Либідь",

  1998
  5. Щукін Б. М. Інвестиційна діяльність. Методичний посібник. К.: 1998 р.
  6. Економіка та статистика фірм. Під. ред. Ильенковой С. Д. - М. - 1996р.
  7. Економіка підприємств. Під. Ред. Покропивного С.Ф. - К.: 1995 р..


  -----------------------

  гроші

  закупкізакупкі

  ресур-си

  товар

  гроші

  Про-во

  збут

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status