ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Деякі питання практики вексельного обігу
       

   

  Інвестиції
  ПЛАН
  ВСТУП
  ВИДАЧА І ФОРМА ВЕКСЕЛІ
  Індосамент
  АКЦЕПТ
  АВАЛЬ
  ТЕРМІН ПЛАТЕЖУ
  Про платежі
  ІСК У разі неакцепту або неплатежу
  Про посередництво
  Про множинність примірників І про копії
  ПРО ЗМІНИ
  Про ДАВНОСТІ
  ЗАГАЛЬНІ ПОСТАНОВИ
  Про Простий вексель
  ВИСНОВОК

  ВСТУП.

  Вексель в даний час є однією з найбільш поширених цінних паперів, що пояснюється пільговим правовим режимом регулювання, обумовленим недостатня розробленість цього інституту в податковому та цивільному законодавстві. Крім того, брак коштів як наслідок неплатежів по суті перетворили його в грошовий сурогат.
  Для банків це засіб залучення ресурсів, успішно заміняє зважаючи на свою гнучкості, універсальності і надійності, забезпечуваною індосаментами більш незручні через необхідність державної реєстрації облігації та депозитні (ощадні) сертифікати. Цим і пояснюється практично повна відсутність перекладних векселів, тому що перевідну облігацію уявити собі важко.
  В останні кілька років на вексельному ринку спостерігається стрімке зростання числа учасників, збільшення обсягів вексельної маси, розширення спектру послуг професійними учасниками послуг. На жаль, рівень правової опрацювання деяких питань не завжди відповідає потребам та інтересам контрагентів, що породжує численні труднощі. Частково це пояснюється недостатня розробленість відповідної правової бази, частково - помилками самих учасників вексельного обігу при застосуванні існуючих норм.
  Розгляду деяких питань, що здалися мені актуальними, і присвячена ця дипломна робота.
  При розгляді питань перевагу матиме англійський (офіційним) тексту однаковим законом. Це жодним чином не повинно розцінюватися як зневага до вітчизняного законодавства. В іншому випадку через неточності перекладу, особливостей мови та національного тлумачення ми, навіть маючи єдиний закон, одержимо на його базі безліч відособлених національних вексельних законів, що суперечать один одному. Це не може відповідати саму мету створення Женевських вексельних конвенцій. Можливі проблеми зі спробами прямого застосування положень англійського варіанту тексту закону, але якщо протиріч з російським офіційним варіантом тексту закону немає, то спроби знайти відповіді на спірні питання в тексті англійською, як мені здається, більш доцільні. У даному ж випадку положення ускладнюється не зовсім коректним перекладом оригінального тексту при більш ніж піввіковий давності "натуралізації" однаковим законом, що визнається в середовищі практиків вексельного обращенія1.

  ВИДАЧА І ФОРМА ВЕКСЕЛІ
   
  1. Переказний вексель повинен містити: 2
  1) найменування "вексель", яке включене до тексту самого документа і подане тією мовою, якою цей документ складений;
  2) простий і нічим не обумовлений наказ сплатити певну суму;
  3) найменування того, хто повинен платити (платника);
  4) зазначення строку платежу;
  5) зазначення місця, в якому повинен бути здійснений платіж;
  6) найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений;
  7) зазначення дати і місця складання векселя;
  8) підпис того, хто видає вексель (векселедавця).

  Вексель повинен містити:
  "Unconditional order to pay a determinate sum of money" 3, тобто безумовне розпорядження сплатити певну суму грошей. Такий переклад знімає питання про момент виникнення зобов'язання трасата (воно визначено існує на момент складання векселя, подібно зобов'язанню платника за чеком - і це жодним чином не порушує принципу рівноправності суб'єктів правовідносин), і про безумовно грошовому предмет вексельного зобов'язання.
  "Name of the person who is to pay (drawee)" - "ім'я того, хто повинен платити (трасат)": "is to pay" (повинен платити) однозначно вказує на обов'язок трасата (перед трасантом) здійснити платіж. На жаль, прихильники твердження про виникнення зобов'язання трасата з моменту акцепту проходять повз аналогічно переведеного в Положенні. Швидше з моменту акцепту трасат пов'язує зобов'язання перед векселедержателем.
   Зобов'язання векселедавця існує з моменту складання векселя і полягає в тому щоб векселедержатель отримав в певному місці від певної особи певну суму грошей.
  Виникає 2 правовідносини:
  1) між векселедавцем і платником, який зобов'язаний вчинити дії (платіж) на користь третьої особи;
  2) між векселедержателем і векселедавцем який повинен забезпечити і несе відповідальність за виконання цього зобов'язання - дії третьої особи. Зобов'язання трасата перед векселедержателем виникає з моменту акцепту. Переказний вексель як цінний папір засвідчує право векселедержателя отримати платіж у певному місці від певної особи. Зобов'язання пов'язує векселедавця, а після акцепту і трасата. На відміну від чека (доміцильованих простого векселя) виникають правовідносини між трасатом і бумагодержателем.
  Женевська конвенція № 359 4 у ст. 6 містить цікаве положення:
  "Питання про те, набуває чи держатель переказного векселя право вимоги, на підставі якого видано документ, вирішується за місцем складання документа." Тобто законодавець передбачає можливість існування більш простий, ніж вищевказана, юридичної конструкції, в якій векселедержатель і платник у своїх правах і обов'язки до акцепту будуть пов'язані безпосередньо, а не через векселедавця. Введення відповідного положення в національне законодавство зняло б багато питань.
  Фраза "зобов'язуюсь сплатити за цим векселем ....", вміщена на векселі, робить нікчемними приписки про всілякі супровідних листах, обмеження кола можливих пред'явників і т.д., якими рясніє сучасна россійская практика, якщо вони не зазначені як умови здійснення платежу. Приміром, захищатися від добросовісного тримача можна лише за допомогою включення застереження типу "зобов'язуюсь сплатити за цим векселем за умови надання супровідного листа" але це зробить папір нікчемною як вексель. У той же час вексельне зобов'язання не є абсолютно безумовним, тому що маються на увазі умовою його здійснення буде пред'явлення в належному місці, в належний термін. Законодавець, говорячи про безумовності, таким чином суворо обумовлює і максимально скорочує число таких умов.
  На жаль, на практичному рівні проблема рішення не має, тому що більша частина таких векселедавців є більш-менш великими промисловими монстрами, успіх судового розгляду з якими і отримання вексельних сум більш ніж сумнівні, а спрощеного порядку стягнення вексельних боргів чинне законодавство не передбачає. < br /> Нічого не говориться про обов'язковість видачі векселів на спецбланків, що робить можливим видачу векселів на будь-якому папері. Щоправда, за порушення інструкцій та указів, це забороняють, можуть бути накладені стягнення. Але векселя залишаться дійсними, так як вичерпний перелік недоліків векселя, його ганьблять, такої підстави недійсності векселя не знає.
  2. Документ, у якому відсутній будь-який з реквізитів, зазначених у попередній статті, не має сили переказного векселя, за винятком випадків, зазначених нижче:
  Переказний вексель, строк платежу по якому не вказаний, розглядається як підлягає оплаті за пред'явленням.
  При відсутності особливого зазначення місце, позначене поруч з найменуванням платника, вважається місцем платежу і разом з тим місцем проживання платника.
  Переказний вексель, у якому не вказано місце його складання, вважається підписаним у місці, позначеному поруч з найменуванням векселедавця.
   "Is invalid as a bill of exchange" недійсний як переказного векселя. Це стосується і недозаполненних векселів. Такий папір стає векселем з моменту дозаповнення. "Недовексель" може бути представлений як розпорядчий лист, доказ укладення договору позики і т.д.
  3. Переказний вексель може бути виданий наказу самого векселедавця.
  Він може бути виданий на самого векселедавця.
  Він може бути виданий за рахунок третьої особи.
   Стаття дає можливість трасанту наділити в вексельну форму його відносини з боржником, шляхом виставляння на нього векселя з вказівкою себе як ремітента (це підвищити ймовірність акцепту векселя, що в свою чергу підвищить його ліквідність), а також оформити свою заборгованість перед кредитором шляхом виставлення векселя на себе, тобто фактично виписати простий вексель. Останнє, щоправда, дає певні переваги в порівнянні з простим векселем, зокрема, в переказному векселі неможливо обмеження ( "не раніше") строку для пред'явлення векселів строком платежу "в стільки-то часу від пред'явлення", в переказному векселі це можна зробити, заборонив пред'явлення векселя до акцепту раніше визначеного терміну.
  4. Переказний вексель може підлягати оплаті за місцем проживання третьої особи або в тому ж місці, де знаходиться місце проживання платника, або в будь-якому іншому місці.
  Виписавши простий вексель з місцем платежу, відмінним від місця проживання платника, ми отримаємо перехідний варіант векселя між простим і переказним. Фактично платить за векселем третя особа, але правовідносин між ним і власником векселя не виникає. Це третя особа зазвичай є спеціалізованою фінансовою установою і оплачує векселі з раніше зарезервованих в ньому зобов'язаним за векселем особою грошових коштів.
  5. У переказному векселі, який підлягає оплаті строком за пред'явленням або в стільки-то часу від пред'явлення, векселедавець може обумовити, що на вексельну суму будуть нараховуватися відсотки. У будь-якому іншому переказному векселі така умова вважається ненаписаною.
  Процентна ставка повинна бути вказана у векселі; за відсутності такої вказівки умова вважається ненаписаною.
  Відсотки нараховуються від дня складання переказного векселя, якщо не вказана інша дата.
  Очевидно прагнення законодавця раціоналізувати всі наскільки це взагалі можливо. Дійсно, якщо відомо, яку величину складе розмір відсотків до терміну платежу (конкретний день), то простіше включити цю певну суму до суми векселя. Якщо ж відсотки все - таки вказані, то, мабуть трасант просто помилився і відповідне умова просто не береться до уваги.
  Процентна ставка не повинна бути вказана шляхом посилання на будь-яку ставку (наприклад, Центробанку Вф). Думаю що слід дотримуватися буквального тлумачення, тобто вказувати конкретну ставку. Інакше вексель втрачає характерну для нього самодостатність. Для здійснення прав з такого векселя необхідно буде надавати додаткові документи, що само по собі є потенційним джерелом розбіжностей і суперечок.
  6. Якщо сума переказного векселя позначена і прописом і цифрами, то в разі розбіжності між цими позначеннями вексель має силу на суму, позначену прописом.
  Якщо у переказному векселі сума позначена кілька разів, або прописом, або цифрами, то в разі розбіжності між цими позначеннями вексель має силу лише на меншу суму.
   У разі наявності на векселі різних вказівок суми прописом та цифрами підлягає сплаті найменша з написаних літерами.
  Якщо ж трактувати ч. 2 цієї статті як необхідність вибору з всіляких сум на векселі найменшою, то втрачається сенс ч. 1, що встановлює пріоритет "великої" суми. Швидше за законодавець має на увазі необхідність вибору найменшою з "великих", а якщо їх немає, то найменшою з "цифрових" вексельних сум.
  7. Якщо на переказному векселі є підписи осіб, нездатних зобов'язуватися за переказним векселем, підписи підроблені або підписи вигаданих осіб, або ж підпису, які з будь інших підстав не можуть зобов'язувати тих осіб, які їх поставили, або від імені яких він підписаний, то підписи інших осіб все ж не втрачають сили.
   Незалежність прав власника векселя від прав попередників (порочить держателя лише власна винність) є одним із феноменів вексельного зобов'язання. Спробу пояснення цього теорія уособлення робить через "пожвавлення" векселя, тобто трасант останнім розчерком пера створює нового суб'єкта права - Вексель. Держатель векселя є лише його представником. Одна з найяскравіших позадоговірних схем.
  З іншого боку, це дає додаткові гарантії власникам векселя, тому що підписи авалістом зобов'язують їх навіть у випадку якщо зобов'язання, ними забезпечується, недійсна по підставі неповноважності, недієздатності особи тощо
  8. Кожен, хто підписав переказний вексель як представник особи, від імені якої він не був уповноважений діяти, сам зобов'язаний за векселем і, якщо він заплатив, має ті ж права, які мав би той, хто був намір діяти. У такому ж становищі знаходиться представник, який перевищив свої повноваження.
   У практиці зустрічаються випадки несумлінної поведінки осіб, зазначених у векселі як зобов'язаних або осіб, які несумлінно приймають зобов'язання нібито від імені іншої особи, яка таких повноважень йому не давав.
  У таких випадках можна посилатися на ч.2 п.1 ст. 185 ГК РФ (очевидність повноважності з обстановки) або ж висувати вимоги до осіб, перевищили свої повноваження. Проблема ускладнюється відсутністю можливості застосування в Росії для підписання векселів механічних підписів, на відміну від США. У результаті векселя повинні бути підписані першою особою, в іншому випадку існує більш висока ймовірність того що особа, яка підписує вексель від імені організації, на це не уповноважена.
  Більш того, новела із закону "Про бухгалтерський облік" (ч.3 п. 3 ст. 7) говорить про те що "Без підпису головного бухгалтера грошові та розрахункові документи, фінансові і кредитні зобов'язання вважаються недійсними і не повинні прийматися до виконання." Тобто відповідно до неї бухгалтер повинен під страхом недійсності підписувати векселі, авалі, акцепти і індосаменти.
  Мабуть, доцільно вимагати підпису головного бухгалтера, але з іншого боку додаткову вимогу до простої письмової форми угоди, яке встановлюється відповідно до ч.3 п.1 ст.160 ГК РФ не повинно діяти у відношенні міжнародного закону відповідно до п.4 ст.15 Конституції РФ.
  9. Векселедавець відповідає за акцепт і за платіж.
  Він може зняти з себе відповідальність за акцепт; будь-яка умова, за якою він знімає з себе відповідальність за платіж, вважається ненаписаною.
  Умова "без відповідальності за акцепт ..." 5откладивает момент можливості пред'явлення векселя векселедавцю в порядку регресу в разі неакцепту векселя до терміну платежу.
  10. Якщо переказний вексель, не заповнений на момент видачі, був заповнений у суперечності з такими, що відбулися угодами, то недотримання цих угод не може бути протиставлено векселедержателю, якщо тільки він не придбав переказний вексель недобросовісно або ж, купуючи його, не здійснив грубої необережності.
   Відповідна стаття дає можливість взаємно убезпечитися контрагентам, один одному не цілком довіряють. Приміром платник видає при розрахунку з поставки постачальнику не повноцінний вексель, а недозаполненний (із застереженням "не наказу" або вказівкою на те, з якого моменту папір повинна стати повноцінним векселем, щоб уникнути зустрічі з добросовісним векселедержателем при порушенні постачальником умов угоди) і одночасно підписується угода про те коли і як постачальник цей папір заповнить.
  Інтерес покупця полягає в тому що у разі заповнення векселя в порушення умов угоди їм можуть бути протиставлені відповідні заперечення при платежі. Інтерес постачальника полягає в тому що він підлозічає гарантію того, що у випадку добросовісного виконання умов контракту він отримує платіж за векселем або за вексель, особливо якщо вексель доміцильованих у банку або авальована надійною компанією.

  Індосамент

  Визначення індосаменту міститься в п.3 ст.146 ГК РФ - це передавальна напис, що переносить всі права, засвідчені цінним папером. Фактично, використовуючи різні види індосаментів, можна робити вексель з ордерної цінного папера іменний (індосамент "не наказу") або представницькою (бланковий індосамент).
  Щодо природи індосаменту виділяють 2 точки зору 6:
  1) т.зв. "Німецьку", за якою проставлення індосаменту прирівнюється до виставляння індосантом нового векселя на платника, і
  2) "французьку", за якою індосамент є аналогом авалю.
  Перша точка зору переважно, оскільки одне лише порука дивно визнавати підставою переходу прав за векселем. На захист цього говорить також:
  а) наділення індосанта правом ставити свою відповідальність за векселем в залежність від обумовлених ним строків пред'явлення, тобто змінювати умова векселя;
  б) забороняти індосування векселя;
  в) самостійна відповідальність індосантів.
  Тобто особа (перший набувач), що має в силу векселя право вимоги до векселедавця щодо отримання платежу від трасата, може в силу цього виставити на трасат новий вексель, але щоб не примножувати сутність "видається" вексель до умов, що відповідають первісному. На жаль, ця точка зору робить неможливим безоборотному індосамент і не пояснює легітимності набувача векселя від недобросовісного особи. Більш правильним слід вважати погляд на індосамент як спосіб передачі прав. У цьому випадку зміна термінів і т.д. буде умовою здійснення прав. Індосамент передбачає автоматичне поручительство за векселедавця, якщо інше не передбачено ( "без обороту"). У разі придбання векселя від недобросовісного відчужувача, законодавець, як і у випадку з представницькими паперами, позбавляє втратив вексель права власності і надає їм добросовісного набувача. Створення конструкції, що пояснює цей феномен "нерозмінну п'ятачка", власне і є метою позадоговірних теорій.
  Винятковий вид переходу прав за векселем присутній при універсальному правонаступництво. (Хоча формальних обмежень способів переходу прав за векселем Положення не містить. Теоретично можливо пред'явити до платежу вексель і з розривом ряду індосаментів, приклавши документ, що підтверджує правомірність придбання векселя особою, перший після такого розриву. Але це буде порушенням принципу вексельної самодостатності.)
  Гідність індосаменту полягає в:
  а) достатності для легітимації держателя (ст.16 Положення)
  б) обеспечітельской функції.
  У разі обгрунтування прав з векселя іншим способом держателю необхідно буде доводити свою легітимність (свідоцтво про спадщину тощо). Крім того, в цьому випадку (цесії) можливі заперечення з боку зобов'язаних осіб, засновані на їх відносинах з попередніми власниками, так як застереження в виняток із загального правила (ст. 17) для учасників вексельних відносин, яка забороняє такі заперечення, діє лише для " індоссантних "правовласників.
  11. Будь-який переказний вексель, навіть виданий без прямого застереження про наказ, може бути переданий шляхом індосаменту.
  Якщо векселедавець помістив у переказному векселі слова "не за наказом" або будь-яке равнозначащее вираз, то документ може бути переданий тільки з дотриманням форми і з наслідками звичайної цесії.
  Індосамент може бути здійснений навіть на користь платника, незалежно від того, акцептував він вексель чи ні, або на користь векселедавця, або на користь будь-якої іншої зобов'язаної за векселем особи. Ці особи можуть у свою чергу індосувати вексель.
  Векселедавець, помістили в вексель застереження "не наказу" та заборону на передачу в порядку поступки прав вимоги без його згоди у договір про видачу векселя (ст.382 ГК РФ дозволяє це передбачати в законах або договорах) може таким чином зробити вексель абсолютно непередаваним (крім факторингових операцій, звичайно).
  ч.3 статті підкреслює вещность векселя, тому що фактично в результаті індосування на акцептанта він стає кредитором і боржником одночасно, що все - ж, на відміну від загального порядку не припиняє зобов'язання.
  12. Індосамент повинен бути простим і нічим не обумовленим. Будь-яке обмежує його умова вважається ненаписаною.
  Частковий індосамент недійсний.
  Індосамент на пред'явника має силу бланкового індосаменту.
  Абстрактність вексельного зобов'язання робить неможливим його додаткове ускладнення. Законодавець завбачливо вказує наслідки можливих порушень вимог вексельного права. Одні порушення факту передачі не паплюжать, інші роблять її недійсною. У частині індосаментів "вододілом" є цілісність виникне суми. Обмеження в частині умов законодавцем анулюються, так як індосант висловив волю поступитися права за векселем, у той же час "розбиття" вексельної суми (частковий індосамент) анулює сам індосамент, так як індосант не висловив волі на передачу всієї вексельної суми.
  13. Індосамент повинен бути написаний на переказному векселі або на приєднаному до нього аркуші (додатковий аркуш). Він повинен бути підписаний індосантом.
  Індосамент може не містити зазначення особи, на користь якої він зроблений, або він може складатися з одного підпису індосанта (бланковий індосамент). У цьому останньому випадку індосамент для того, щоб мати силу, повинен бути написаний на звороті переказного векселя або на додатковому аркуші.
  Для зняття спорів про значення простий підпису на лицьовій стороні векселя законодавець визначив що проста підпис на лицьовому боці векселя не може бути бланковим індосаментом. Така підпис буде авалем (якщо це не платник, у цьому випадку - акцепт). У разі присутності простої підпису на звороті векселя авалем вона бути не може, але може бути визнана бланковим індосаментом.
  14. Індосамент переносить всі права, що випливають з переказного векселя. Якщо індосамент бланковий, то векселедержатель може:
  1) заповнити бланк або на своє ім'я або ім'ям якої-небудь іншої особи;
  2) індосувати в свою чергу вексель за допомогою бланку або на ім'я будь-якої іншої особи;
  3) передати вексель третій особі, не заповнюючи бланк і не здійснюючи індосаменту.
  Законодавець встановлює неподільність поступаються правами, що передається шляхом індосаменту. Але з цього не випливає однозначно неможливість поступитися частиною прав в загальногромадянський порядку. Щоправда, подальше індосування такого векселя неможливо через дроблення вексельної суми.
  Законодавець також дає можливість проставлення індосаменту без заповнення попереднього бланкового індосаменту. Це доцільно у разі коли особа, яка бажає проставити індосамент (в силу вимоги набувача, для згадки про себе в ланцюжку іменитих індосантів і т.д.) не бажає створювати у оточуючих ілюзії того що вексель був придбаний ним безпосередньо у автора бланкового індосаменту. Але, як справедливо зазначає В.А. Бєлов 7, якщо в бланковий індосамент посеред ланцюжка індосантів будь-хто впише ім'я, відмінне від імені наступного індосанта, векселедержателю складно буде довести свою легітимність.
  15. Індосант, оскільки не обумовлено протилежне, відповідає за акцепт і за платіж.
  Він може заборонити новий індосамент; в такому випадку він не несе відповідальності перед тими особами, на користь яких вексель був після цього індосований.
  Аналогічно векселедавцю, індосант може звільнити себе від регресних обов'язків до терміну платежу в разі застереження "без відповідальності за акцепт".
   Індосант може включити застереження "без обороту на мене", але це буде негативно впливати на ліквідність векселя. У цьому випадку практичніше просити відчужувача проставити бланковий індосамент.
  Законодавець знайшов цікаве рішення проблеми конкуренції можливість обмеження можливості передачі векселя між індосантом і векселедавцем.
  Якщо векселедавець визнав за необхідне видати вексель що передаються, то заборона індосанта на передачу векселя порушить його волю. З іншого боку, індосант не повинен бути позбавлений можливості визначати число можливих вимог до себе від подальших індосат. Законодавець визначив, що заборона на передачу векселя діє в межах відносин між індосантом і індосат і звільняє індосанта від відповідальності перед наступними власниками, не роблячи однак, векселі непередаваним.
  16. Особа, в якої знаходиться переказний вексель, розглядається як законний векселедержатель, якщо вона засновує своє право на безперервному ряді індосаментів, навіть якщо останній індосамент є бланковим. Закреслені індосаменти вважаються при цьому ненаписаними. Якщо за бланковим індосаментом слідує інший індосамент, то особа, яка підписала останній, вважається що придбала вексель за бланковим індосаментом.
  Якщо будь-хто втратив володіння векселем в силу якого б то не було події, то особа, у якої вексель знаходиться і яка обгрунтовує своє право порядком, зазначеним у попередньому абзаці, зобов'язана повернути вексель лише в тому випадку, якщо він набув його недобросовісно або ж , купуючи його, вчинила грубу необережність.
  Очевидно, мова йде не про винятковий спосіб легітимації держателя, але про достатнє для публічної достовірності. Це переконання базується на можливості отримання платежу і без легітимації допомогою індосаментів, зокрема, при пред'явленні свідоцтва про спадщину.
  Вексель може бути витребуваний від векселедержателя у випадках якщо: "he has acquired it in bad faith, or unless in acquiring it he has been guilty of gross negligence" - "він придбав його недобросовісно, або купуючи його, був винен в грубій необережності", тобто законодавець менш суворий, ніж перекладач. У російському праві необережність є формою вини, але законодавець явно допускає можливість існування невинною грубої необережності.
  17. Особи, до яких пред'явлено позов за переказним векселем, не можуть протиставити векселедержателю заперечення, що грунтуються на їхніх особистих відносинах до векселедавця або до попередніх векселедержателя, якщо тільки векселедержатель, набуваючи вексель, не діяв свідомо на шкоду боржнику.
    Заборона на заперечення векселедавцю, засновані на відносинах з попередніми власниками, є характерним прикладом відмінності між індосаментом і цесії. Індосамент не може бути частковим, а також обов'язок власника перед зобов'язаним за векселем особою не гасить прав з векселя.
  Необхідною умовою захищеності власника від таких заперечень є його сумлінність.
  Крім того, держателю векселя цілком можуть бути протиставлені заперечення, засновані на його відносинах з зобов'язаною особою. Це підтверджується і в ч.2 ст.18, де прямо говориться про можливість висунення заперечень вексельного повіреному, заснованих на відносинах з довірителем.
  Це жодним чином не впливає на абстрактність вексельного зобов'язання. Просто в цьому випадку в загальному порядку грошового вимогу з абстрактного вексельного зобов'язання можуть бути протиставлені однорідні (грошові) вимоги з іншого зобов'язання.
  Оспорювання права з векселя з мотивів безгрошової неприпустимо, тому що в цьому випадку порушуються інтереси добросовісних власників. Крім того, Положення не знає такої підстави недійсності векселя.
  18. Якщо індосамент містить застереження "валюта до отримання", "на інкасо", "як довіреній" або будь-яке інше застереження, що має на увазі просте доручення, векселедержатель може здійснювати всі права, що випливають з переказного векселя, але індосувати його він може тільки в порядку передоручення .
  Зобов'язані особи можуть у такому разі заявляти проти векселедержателя лише такі заперечення, які могли б бути протиставлені індосанта.
  Доручення, яке міститься в передоручений індосамент, не припиняється внаслідок смерті препоручітеля або настанням його недієздатності.
   Не завжди індосат має можливість або бажання здійснювати необхідні дії (пред'явлення до акцепту, платежу і т. д.). У цьому випадку він доручає здійснити цю дію іншій особі. Способом легітимації останнього і буде передоручений індосамент. На відміну від загальногромадянського доручення можливість передоручення презюміруется.
  19. Якщо індосамент містить застереження "валюта в забезпечення", "валюта в заставу" або будь-яке інше застереження, що має на увазі заставу, векселедержатель може здійснювати всі права, що випливають з переказного векселя, але поставлений ним індосамент має силу лише як передоручений індосаменту.
  Зобов'язані особи не можуть заявляти проти векселедержателя заперечень, що грунтуються на їхніх особистих відносинах до індосанта, якщо тільки векселедержатель, одержуючи вексель, не діяв свідомо на шкоду боржнику.
  Громадянський заставу передбачає реалізацію заставленого майна і задоволення вимог з вартості майна. Вексельний заставу припускає задоволення вимог з вексельної суми, тобто з майна, що і робить неможливим відчуження векселя навіть теоретично. Логічно припустити що природа цих "застав" різна.
   На відміну від загальногромадянського застави в такому індосаменті не обов'язково повинні бути вказані всі п'ять істотних умов договору застави, без яких він буде недійсним. Не кажучи про позадоговірні природі індосаменту, можна вказати на таке несприятливий наслідок вищевказаного порядку як знайомство подальших набувачів з істотою забезпечуваного зобов'язання.
  Необхідною і достатньою для виникнення права вексельного застави буде заставний індосамент. Крім того, законодавець явно припускав можливість отримання платежу за таким векселем без додаткових угод з індосантом. Мабуть, з цієї суми і повинно бути задоволено наявне до індосанта у векселедержателя вимогу. Відповідна стаття однакового закону однозначно використовує поняття "pledge" (застава, засвідчення) не в розумінні ГК РФ 1994 року, а як особливий спосіб забезпечення виконання зобов'язання за допомогою векселя. Прихильникам же загальногромадянських способів забезпечення така можливість не заборонена і може здійснюватися шляхом складання звичайного договору застави як з передачею векселя, так і без неї. Звичайно ж, передача векселя з бланковим індосаментом більш краща для заставодержателя.
  У принципі, можна говорити про вексельної різновиди звичайного застави, але навряд чи це доцільно, тому що відмінностей у такої застави зі звичайним набагато більше ніж спільного.
  Правила про заставу (зокрема, щодо черговості задоволення кредиторів) до вексельного застави застосовуватися не повинні через його явного особливого від застави характеру. По суті це самостійний спосіб забезпечення виконання зобов'язання.
  20. Індосамент, здійснений після терміну платежу, має ті ж наслідки, що і попередній індосамент. Однак індосамент, здійснений після протесту в неплатежі або після закінчення терміну, встановленого для здійснення протесту, має наслідки лише звичайної цесії.
  Оскільки протилежне не буде доведено, недатований індосамент вважається здійсненим до закінчення терміну, встановленого для здійснення протесту.
   Відповідна стаття з одного боку звільняє відчужувача векселя зі строком для протесту (опротестованого векселя) від відповідальності за платіж, тому що логічно припустити що якщо платіж все ще не отримано, то це щось значить, з іншого, тому що вексель напевно пред'являвся і , можливо, боржник, знаючи кредитора, вже якимось чином погасив своє зобов'язання, це дає йому можливість засилаючиаться на недійсність відступленої держателю векселя вимоги.
  При купівлі векселя зі строком платежу (опротестованого векселя) необхідно пам'ятати що відчужувач такого векселя звільнений від відповідальності за платіж, якщо це спеціально не обумовлено. Тобто треба робити відповідне застереження або не проставляти дату індосаменту, тоді він буде вважатися зробленим до закінчення строку для платежу (акцепту).

  АКЦЕПТ

  21. Переказний вексель може до настання строку платежу бути пред'явлений векселедержателем або навіть просто особою, в якої вексель знаходиться, для акцепту платнику в місці його проживання.
  Чи можна розглядати як акцепт видачу простого векселя. При пред'явленні до акцепту немає необхідності легітимізувати індосаментами, дорученнями і т.п., так як акцепт якщо і породжує правовідносини між пред'явником і акцептантом, то тільки через право з звеселяючи, якщо пред'явник ним володіє.
  Але це лише окремий випадок, можливо пред'вленіе векселя до акцепту і абсолютно сторонньою особою. Очевидно, заперечення платника проти такої "нелегітимності" пред'явника не повинні прийматися до уваги.
  22. У будь-якому переказному векселі векселедавець може обумовити, що вексель повинен бути пред'явлений до акцепту з визначенням або без визначення строку.
  Він може заборонити у векселі пред'явлення його до акцепту, якщо тільки не йдеться про переказний вексель, який підлягає оплаті у третьої особи, або про вексель, який підлягає оплаті в іншому місці, ніж місце проживання платника, або про вексель, який підлягає оплаті через певний строк за пред'явленням.
  Він може також обумовити, що пред'явлення до акцепту не може мати місце раніше призначеного терміну.
   Кожний індосант може обумовити, що вексель повинен бути пред'явлений до акцепту з призначенням строку або без його призначення, якщо тільки вексель не оголошений векселедавцем, що не підлягає акцепту.
  Заборону на пред'явлення для акцепту представляє собою проміжний варіант між повною відповідальністю за неакцепт і відсутністю такої відповідальності. У випадках, зазначених у статті, векселедавець буде нести відповідальність за неакцепт тільки після закінчення "забороненого" терміну. Але це не означає що вексель не може бути пред'явлений для акцепту і акцептований.
  Неможливий лише протест у неакцепті і, відповідно, регресний хід векселя до терміну платежу.
  23. Перекладні векселі, які підлягають оплаті у визначений строк від пред'явлення, повинні бути пред'явлені до акцепту протягом одного року з дня їх видачі.
  Векселедавець може скоротити цей останній строк або обумовити більш тривалий строк.
  Ці терміни можуть бути скорочені індосантами.
  Один із прикладів, коли індосант може змінити умова векселя (і в цьому відношенні вексельне зобов'язання не є абсолютно безумовним), зокрема, про можливість і строк пред'явлення до акцепту. Естеств
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status