ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Правове регулювання іноземних інвестицій у Росії
       

   

  Інвестиції
  ПЛАН.

  1) Вступ
  2) Історичний аспект розвитку законодавства про
  іноземні інвестиції.
  3) Загальна характеристика Закону "Про іноземні інвести-
  ціях в РФ ".
  4) Предмет регулювання Закону "про іноземні інвести-
  ціях.
  5) Міжнародні двосторонні угоди про захист іност-
  ранних інвестицій.
  6) Форми іноземних інвестицій, система допуску іност-
  ранного капіталу.
  7) Філії та представництва підприємств з иностранны-
  ми інвестиціями.
  8) Проблеми страхування некомерційних ризиків іноземних-
  них інвесторів.
  9) Необхідність регламентації діяльності органу дер-
  дарства, уповноваженого представляти інтереси РФ в правоот-
  відносинах, що виникають у зв'язку зі здійсненням іноземних
  інвестицій.
  10) Спори підприємств з іноземними інвестиціями в ар-
  бітражной практиці.
  11) Висновок.

  ВСТУП.

  Якщо підсумувати уявлення про Росію, що складаються
  за кордоном, то можна прийти до висновку, що головною причиною
  надмірної обережності закордонного капіталу була і залишається
  нестабільність в країні. Іноземні інвестори постійно се-
  туються на те, що в Росії зберігається небезпека негативних пе-
  ремінь в політиці, економіці і праві. Тривога за майбутнє вло-
  женного капіталу підживлюється екстрімістскімі гаслами від-
  ділових політичних угруповань і партій, вимогами наці-
  оналізаціі приватизованої власності. Імідж Росії так-
  ж погіршується внаслідок зростання злочинності, відсутності спо-
  койне побутових умов для сімей осіб, зайнятих у сфері іност-
  ранних інвестицій.
  Негативний вплив робить запізнювання модернізації
  економіки, низький рівень управління нею. Чимало невдоволення
  в іноземних інвесторів викликає і жорстка податкова політи-
  ка, до того ж постійно піддається непередбачуваним вимірюв-
  неніям, високий рівень інфляції, наявність правових препятс-
  твий у вигляді слабкості і недосконалості діючих норм рос-
  сийской законодавства про іноземні інвестиції.
  Поліпшення ж інвестиційного клімату за прогнозами Прави-
  тва здатне привести до того, що обсяг зарубіжних капі-
  таловложеній в економіку Росії вже в 1997 році складе бо-
  леї 8 мільярдів доларів США. Щоб досягти таких показників
  лий важливо здійснити перегляд податкової політики, рассмот-
  реть можливість встановлення митних пільг, підвищити рівень ефек-
  вень управління інвестиційними процесами і вирішити багато
  інші завдання комплексного характеру. Мова йде про великий і
  багатосторонньої роботи з модернізації правового регульоров-
  вання. Необхідно підготувати і прийняти серію нових законів і
  інших правових актів, що відповідають потребам часу. Досвід
  ряду країн показує, що навіть за труднощі в економіці і
  відомої нестабільності шляхом правового регулювання та ство-
  данія для іноземного інвестора сприятливого правового ре-
  жиму їм вдається залучати значний іноземний капітал.
  Стан правового регулювання у сфері іноземних
  інвестицій не викликає захоплення і в Росії. Російські припускає-
  рінімателі переконані в тому, що іноземні інвестиції в прин-
  ціпе не тільки не перешкоджають розвитку вітчизняного бізнес-
  неса та економіки в цілому, але й відкривають перед ними нові ін-
  цікавих перспективи. У взаємодії з іноземними парт-
  нерамі наші підприємці можуть швидше модернізувати
  виробництво, отримавши для цього потрібні кошти, нові техно-
  логії; перебудувати систему обробки інформації та управління.
  Іноземні інвестиції в різних формах можуть успішно соче-
  таться з капіталовкладеннями російських підприємців, ра-
  зумеется, коли справу з обох сторін ведеться грамотно, на про-
  професійний основі та з дотриманням інтересів Росії.
  Становлення законодавства про іноземні інвестиції
  - Складова частина процесу формування правової держави
  в Росії. Попереду ще дуже багато чого для того, щоб
  наша держава стала дійсно правовою. Поки що таке
  його визначення, закріплене в Конституції, сприймається
  більше як ідея, аніж як реальність. Таким обра-
  зом, настала пора нового покоління законодавчих актів,
  регулюють іноземні інвестиції. Для того, щоб рівень
  правового регулювання не відставав від розвитку економіки і
  всього російського суспільства в цілому необхідно оновлення
  чинного законодавства. Тут можна говорити практи-
  но про формування другого покоління законодавства про
  іноземні інвестиції. Можливості доповнень і змін
  існуючих законів, по суті, виявилися вичерпаними, не
  випадково розробка проекту Закону про поправки до Закону "Про
  іноземні інвестиції в РФ "так затягнулася. Останні про-
  екти Закону про поправки більше говорять на користь прийняття но-
  вого самостійного закону.
  Багато питань, що стосуються іноземних інвестицій уже
  дозволені більш загальними законами. Це перш за все Цивільний
  Кодекс РФ. Правила, встановлені ЦК застосовуються до відносин
  за участю іноземних громадян та іноземних юридичних осіб,
  якщо інше не встановлено федеральним законом. Характерним для
  Цивільного Кодексу Росії є послідовне закреп-
  ня в ньому принципів приватного права. Це, в першу чергу,
  рівність правового режиму суб'єктів цивільних правоотноше-
  ний, недоторканність власності, в тому числі і приватної,
  неприпустимість довільного втручання держави в еко-
  номічного життя суспільства, забезпечення безперешкодного
  здійснення права власності та гарантії відновлення
  порушеного права. ГК націлений на те, щоб розвивати свободу
  підприємництва, створювати сприятливі умови для його
  розвитку в Росії.
  Важлива роль у регулюванні іноземних інвестицій
  приділяється й іншим загальним законам. У новому Земельному Кодексі
  повинен бути повністю вирішено питання про право власності на
  землю, що вкрай важливо для становлення ринкової економіки.
  Стимулювання зарубіжних капіталовкладень тісно пов'язане
  і з прийняттям Податкового Кодексу. Багато проблем діяч-
  ності іноземних банків в РФ вже зняті новим Законом "Про бан-
  ках і банківську діяльність ". Цей перелік можна продол-
  жити, оскільки він охоплює більшу частину законів, в насто-
  ящее час знаходяться на стадії розробки.

  Ц е л ь ю цієї роботи є розкриття поняття "іност-
  ранние інвестиції "у правовому сенсі (тобто з точки зору за-
  законодавство і положень відповідних міжнародних до-
  говірок); харакерістіка Закону "Про іноземні інвестиції",
  перспективи розвитку законодавства про іноземні інвести-
  ціях; визначення системи допуску іноземного капіталу;
  проблеми страхування некомерційних ризиків та регламентації
  державного управління в процесі залучення іноземних-
  них інвестицій.
  Відповідно до цього визначається структура даної робо-
  ти, яка складається з наступних параграфів.

  ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО
  Іноземних інвестицій до Росії.

  Для поніманіяособенностейсовременногоподхода
  російського законодавця до регламентації іноземних інвести-
  цій, слід мати на увазі, що він є результатом Евола-
  ції регулир 6а 0нія порядку створення і діяльності на терито-
  рії колишнього СРСР так званих спільних предпріятій.Глав-
  вим джерелом регулювання статусу спільного підприємства
  були постанови Ради міністрів СРСР від 13.О1.87. "Про
  порядок створення на території СРСР і діяльності спільних
  підприємств, міжнародних об'єднань і організацій СРСР і
  інших країн-членів РЕВ "та" Про порядок створення на території
  СРСР і діяльності спільних підприємств за участю спів-
  радянським організацій та фірм з капіталістичних і розвиваю-
  трудящих країн ".*
  Згідно з рішенням Уряду, що стосуються СП,
  під останніми слід розуміти правосуб'єктності організації,
  засновані на підставі договору, укладеного між со-
  радянським державними підприємствами та іноземними парт-
  нерамі, і діють відповідно до статуту. Причому частка
  іноземного партнера спочатку була обмежена 49% від загального
  капіталу (надалі це обмеження було зняте). Содерж-
  щееся у згаданій постанові Уряду визначення
  спільного підприємства в значній мірі визначило
  характер законодавства про іноземні інвестиції як в
  колишньому СРСР, так і в сучасній Росії.
  Подальшим етапом розвитку радянського законодавства
  про іноземні інвестиції став Указ Президента СРСР від
  26.10.90 р. "Про іноземні інвестиції в СРСР" .** Цей акт в
  силу свого характеру не містив детального регулювання,
  але давав певні напрямки для розвитку такого регулюються-
  вання. В основному Указ передбачав: створення як сов-
  місцевих підприємств, так і підприємств зі 100-відсотковим
  участю іноземного капіталу; можливість портфельних ін-
  вестіцій; довгострокову оренду майна та землі іноземними
  інвесторами; надання іноземним інвестиціям не менше
  сприятливого режиму, ніж для інвестицій радянських юриди-
  ---------------------< br /> * СобраніеПостановленійправітельства СРСР. 1987р.
  N8.ст.35., N9. ст.40. ** Відомості З'їзду Народних депутатів
  СРСР і Внрховного Ради СРСР 1990р. N44.
  чеських та фізичних осіб.
  Після прийняття Указу Президента СРСР пішла розрядів
  лення та прийняття Основ законодавства про іноземні ін-
  вестіціях в СРСР, які в значній мірі сприйняли
  вже сформований підхід у регулюванні іноземних інвести-
  цій, що отримав віддзеркалення в Указі Президента СРСР від
  26.10.90 р. Основ було встановлено, що правовий режим
  іноземних інвестицій на території СРСР не може бути менше
  сприятливим, ніж відповідний режим для майна та іму-
  суспільних прав, а також інвестиційної діяльності з-
  радянським підприємств і громадян за винятками, передбаченими
  законодавчими актами Союзу РСР і республік про іноземні
  інвестиціях.
  Російський "Закон про іноземні інвестиції", прийнятий
  4 липня 1991, розроблявся паралельно до Основ і з-
  тримає значну кількість запозичень з союзного законодав-
  тва, що відображає ситуацію, що склалася в СРСР систему законодав-
  ного регулювання. Після розпаду СРСР Закон РФ "Про
  іноземні інвестиції "продолжаетсохранятьсвое
  дію, незмінною залишається і концепція правового регулир-
  вання іноземних інвестицій у Росії. Зокрема, основний
  формою інвестування капіталу в російську економіку на се-
  годняшній день продовжує залишатися заснування підприємств з
  іноземними інвестиціями, наділених статусом юридичної
  особи за російським законодавством. Більша частина норм За-
  кону про іноземні інвестиції (з 42 статей - 23, тобто
  більше половини) стосується порядку створення та діяльності
  підприємств з іноземними інвестиціями.
  В даний час в Державній Думі розглядається
  проект федерального закону "Про внесення змін і доповнень
  до Закону Української РСР "Про іноземні інвестиції", в якому пре-
  дусматрівается забезпечення необхідних умов для притягнення
  ня іноземних інвестицій в економіку Росії. Законопроект
  враховує рекомендації міжнародної організації - Организа-
  ції з економічного співробітництва і розвитку по складений-
  нію законодавчих актів про іноземні інвестиції, узагальнюва-
  щівшей досвід багатьох країн у цій галузі, і включає положення
  про національний режим і принципі недискримінації. Є
  на увазі, що сам національний режим (тобто ті рівні економі-
  етичні та правові умови, в яких діють російські та
  іноземні інвестори) повинен бути радикально поліпшений: кард-
  нально повинно бути змінено оподаткування, коли збирав-
  тість податків повинна досягатися не за рахунок непосильної для
  товаровиробників податкового тягаря, а за рахунок прискорення
  економічного обороту; цілеспрямованої повинна бути і полі-
  тика державної підтримки, стимулювання та фінансуван-
  ня інвесторів.

  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНУ "ПРО ІНОЗЕМНИХ
  Інвестицій в РФ ".

  Закон Російської Федерації "Про іноземні інвестиції"
  є основним джерелом права в розглянутій області
  відносин, це випливає з назви самого закону, окресленого
  в ньому кола регульованих відносин, а також з того, що цей
  акт прийнятий вищим органом законодавчої влади. У той же
  час, слід зазначити, що на практиці роль згаданого ак-
  та не така вже й велика. Причиною тому є недоліки са-
  мій концепції регулювання, закладеної в Законі, а також не-
  статки у формулюванні окремих його положень.
  З недоліків чинного в РФ Закону "про іноземні
  інвестиції "необхідно відзначити наступні:
  По-перше - надзвичайну декларативність багатьох його по-
  ложении. Зокрема, розділ "Державні гарантії захисту
  іноземних інвесторів "є швидше за декларуванням загальних
  принципів, ніж зборами норм, які чітко визначають
  наслідки прийняття органами держави заходів, які порушують або
  обмежують права іноземних інвесторів.
  По-друге - багато положень Закону виявилися застарілих-
  ми практично в момент його прийняття. Так, Закон наказує
  реєстрацію підприємств у Міністерстві Фінансів РФ, або в
  "іншому, уповноваженому на те державному органі". Ст 16.
  Сама ідея правової норми, що пропонує реєстрацію "там,
  або в іншому місці "виключає можливість її використання в
  цілях, передбачених в законі. Присутність її може свідчать про "успіш-
  тельствовать лише про те, що в момент прийняття Закону законо-
  датель не уявляв, або мав неправильне уявлення про
  можливі способи регулювання даної галузі відносин.
  Це формулювання призвела надалі до деякої невизначеним
  лінощів в процесі практичної реєстрації підприємств з
  іноземними інвестиціями. Дозволити сформовану проблему б-
  ло покликане постанову Уряду РФ "Про реєстрацію
  підприємств з іноземними інвестиціями "від 28.11.91 р.,
  що пропонує здійснення реєстрації підприємств з іност-
  раннимі інвестиціями спочатку в місцевих органах влади, а за-
  тим і в уповноваженому органі. Зрозуміло, що якби на мо-
  мент прийняття Закону законодавець чітко уявляв собі, ка-
  ким має бути регулювання діяльності спільних припускає-
  ріятій, і як це регулювання має співвідноситися з Реглями-
  ментаціей підприємницької діяльності на території
  Росії, то, можливо зазначеного недоліку можна було б з-
  бігти. По-третє - Закон лише тільки стосується питань, свя-
  занних із заснуванням та діяльністю філій та представ-
  нізацією іноземних юридичних осіб, придбанням цінних бу-
  маг, укладенням концесійних договорів і т.д. У той же вре-
  мене, кожна з перерахованих форм організації підприємцям-
  нізації діяльності потребує детальної регламентації, або
  хоча б відповідності з раніше прийнятими в цій сфері відносин
  нормативними актами.
  За межами регулювання Закону "Про іноземні ін-
  вестіціях "залишаються деякі досить поширені форми
  здійснення іноземних інвестицій, такі, як договір це-
  лівого довгострокового позики, питання, пов'язані з функціонуючою-
  ристанням так званих договірних форм спільних підприємств
  (contractual joint ventures), угод про розподіл продукції
  (production sharing contracts) і т.д. Ці правові форми не
  розглядаються в Законі, хоча з переліку видів іноземних
  інвестицій, що міститься в законі, можна зробити висновок про
  можливе підпорядкуванні їх дії розглянутиатріваемого закону.
  Крім того, очевидно, що закон про іноземні інвести-
  ціях може діяти тільки в пакеті з іншими законами,
  перш за все про приватну власність на землю, про приватиз-
  ції, банкрутство, валютне регулювання, оподаткування.
  Разом вони повинні формувати єдину державну інвести-
  ційних політику.
  При роботі над удосконалюванням правового регульоров-
  ня іноземних інвестицій представляється доцільним вчи-
  ють весь досвід розвитку законодавства про іноземні ін-
  вестіціях, починаючи з періоду, коли закони про іноземні ін-
  вестіціях вперше з'явилися в країнах, що розвиваються, щоб
  уникнути помилок минулого етапу розвитку нормативної бази.
  Грунтуючись на досвіді правового регулювання іноземних
  інвестицій промислово розвинених країн в сучасних умовах,
  слід спробувати вирішити деякі концептуальні проблеми в
  розглянутій області. Однією з таких проблем у конспекті
  розвитку вітчизняного законодавства про іноземні ін-
  вестіціях є питання про предмет регулювання інвестицій-
  онного права.

  ПРЕДМЕТ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКОНУ "ПРО ІНОЗЕМНИХ
  Інвестицій до Росії ".

  Визначення категорії "іноземна інвестиція" є
  ключовим питанням для законодавця, оскільки таким чином
  визначається коло правовідносин, що потрапляють під регульоров-
  ня цього закону. Визнаючи та чи інша особа іноземним
  інвестором, держава тим самим визнає його право на льго-
  ти і гарантії, проголошені у законі.
  Стаття 2 Закону РФ під іноземними інвестиціями розумі-
  ет "всі види майнових та інтелектуальних цінностей,
  вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти підприємцям-
  нізації та інших видів діяльності з метою отримання при-
  Чи (доходу). "
  Узагальнюючи це визначення можна сказати, що іноземні
  інвестиції є іноземним капіталом - власністю в
  різних видах і формах, вивезеним з однієї держави і
  вкладеним у підприємство (або справа) на території іншої
  держави.
  Що дається в законодавчих актах і міжнародних догово-
  рах перелік видів (форм) іноземних інвестицій зазвичай є по-
  ється зразковим, а не вичерпним, оскільки поняття ін-
  вестіцій охоплює всі види майнових цінностей, які
  іноземний інвестор вкладає на території приймаючої
  країни.
  У цей перелік входять: нерухоме та рухоме майно
  (будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цін-
  ності) і відповідні майнові права, включаючи право
  застави; грошові кошти; акції, внески, облігації або будь-які
  інші форми участі в товариствах, підприємствах, у тому
  числі і в сумісних; право вимоги за грошовими коштами,
  які вкладаються для створення економічних цінностей,
  або послугах, що мають економічну цінність; права на здій-
    ществленіе господарської діяльності, що надаються на
  основі закону або договору, включаючи, зокрема, права на
  розвідку та експлуатацію природних ресурсів; права на резуль-
  тати інтелектуальної діяльності, часто визначаються як
  права на інтелектуальну (в тому числі промислову)
  власність. Під інтелектуальною власністю слід
  розуміти авторське права, права на винаходи, промислові
  зразки, корисні моделі, товарні знаки або знаки обслуговуючи-
  ня, а також "good will" (це поняття означає репутацію
  підприємства, склад, вартість його ділових зв'язків). У цю ж
  групу включаються права на технологію, інформацію і
  "ноу-хау".
  Міжнародні угоди поширюються як на капіта-
  ловложенія, так і на доходи, отримані в результаті капіта-
  ловложеній, зокрема, як прибуток або частки прибутку,
  дивідендів, відсотків, ліцензійних і інших винагород,
  платежів за технічну допомогу і технічне обслуговування, а
  також інших винагород.
  Точне визначення поняття "іноземні інвестиції" име-
  ет важливе значення не тільки з метою внутрішньодержавного
  регулювання, але також і для участі Росії в різних меж-
  дународних конвенціях з іноземних інвестицій. Це буде
  сприяти не тільки вдосконалення національного за-
  законодавство, а й позитивно вплине на процес інтег-
  рації Росії в діючі механізми міжнародно-правового
  регулювання іноземних інвестицій.

  МІЖНАРОДНІ ДВОСТОРОННІ УГОДИ ПРО ЗАХИСТ
  ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ.

  Цілком очевидно, що зараз ситуація в
  сфері правового регулювання іноземних інвестицій така,
  що неможливо ігнорувати посилення уваги до міжна-
  но-правового аспекту цієї проблеми. Конституція РФ закріпила
  положення про те, що принципи і норми міжнародного права і
  міжнародні договори Росії є невід'ємною частиною її
  правової системи, мають пряму дію і підлягають застосуванню
  державними органами. Закон "Про іноземні інвестиції
  в РРФСР "закріплює пріоритет міжнародного права в РФ. В
  статті 5 говориться, що "якщо міжнародним договором,
  що діють на території Української РСР, встановлено інші правила,
  ніж ті, які містяться в законодавчих актах РРФСР,
  застосовуються правила міжнародного договору ".
  Багато недоліки російського Закону про іноземні ін-
  вестіціях можуть бути компенсовані за рахунок положень двусто-
  ронніх міжнародних договорів, спрямованих на заохочення і
  захист іноземних інвестицій. Росія бере участь в більш ніж
  десяти таких угодах як правонаступник СРСР. Спеціально
  щодо двосторонніх угод про захист іноземних ін-
  вестіцій МЗС РФ у грудні 1991 року підписав ноту, в соот-
  відповідне з якою Росія бере на себе права і зобов'язаний-
  ності за міжнародними договорами, укладеними СРСР (див. При-
  ложении).
  Щодо інвесторів з країн, з якими укладено
  двосторонні договори про взаємний захист інвестицій, будуть
  застосовуватися положення про режим інвестицій встановлені цими
  угодами.
  Гарантуючи надання іноземним інвесторам благоп-
  риятно режиму, держава зобов'язується забезпечувати в ставлення-
  нии їхніх капіталовкладень і пов'язаної з ними діяльності спра-
  ведлівий й рівноправний режим. У відповідній нормі злагоди-
  шеній виражається прагнення держави заохочувати іноземні
  інвестиції, а також доброзичливо і недескримінаційно від-
  носитися до іноземних інвесторів в частині їх прав на владе-
  ня, управління, розпорядження та ліквідацію капіталовкладень.
  Дане зобов'язання міститься в тих положеннях угод,
  де мова йде про надання іноземним інвесторам режиму
  наібольщего сприяння або національного режиму.
  Про режим найбільшого сприяння говориться в
  більшості угод (з Великобританією, ФРН, Швейцарією,
  Іспанією, Канадою, Францією, Бельгією, Нідерландами, Італією,
  Австрією, Туреччиною, Кореєю, Китаєм, Фінляндією).
  У той же час Радянський Союз у ряді ув'язнених угоді-
  ний (з Францією, Канадою, Іспанією, Бельгією, Нідерландами та
  ін) зобов'язався на додаток до режиму найбільшого сприятливих
  ятствованія надавати іноземним інвесторам "в міру
  можливості "та у відповідності до чинного законодательст-
  вом "також національний режим.
  Про національний режимі прямо говориться в угодах з
  США, Великою Британією.
  В угоді з республікою Кореєю сторони взаємно пре-
  доставляють інвестору можливість вибору зазначених вище двох
  режимів, залишають у той же час "за собою право встановлюється
  вати або зберігати у відповідності зі своїм чинним зако-
  нодательством обмежені вилучення з національного режиму "
  (ст.3 Угоди від 14 грудня 1990 р.)
  Складніше формулювання з цього питання в Договорі з США.
  У ньому під національним розуміється режим, який по крайней
  мірою є таким же сприятливим, як кращий з найбільш
  сприятливого режиму, що надається стороною дер-
  дарчими підприємствам, іншим компаніям або громадянам цієї
  сторони в аналогічних обставин (ст.1). Аналізуючи До-
  говірка, можна прийти до висновку, що національне режим пре-
  доставляється взаємно з певними винятками. Крім то-
  го, передбачено, що російським інвестиціям буде надавати пріоритет
  ляться в будь-якому штаті США такий режим, який надається
  капіталовкладенням громадян США, які проживають в інших штатах.
  Можливість надання національного режиму не позов-
  Лючано запровадження обмежень для іноземного інвестора зани-
  маться певними видами діяльності. Крім того для не-
  яких видів діяльності може бути встановлений дозвільну
  ний порядок. Винятки можуть вводитися з метою забезпечення на-
  нальні безпеки, громадського порядку. В соот-
  відповідне до міжнародної практики здійснення деяких
  видів діяльності може оголошуватимуться державної монопо-
  Лією і тоді іноземні інвестори не матимуть права ними займалися-
  маться. У цьому зв'язку можна навести приклад з законодавчої
  практики Росії. На виконання Указу Президента РФ від 11 червня
  1993 р. "Про відновлення державної монополії на вироби,
  ництво, зберігання, оптову та роздрібну продаж алкогольної
  продукції "Уряд РФ ухвалив 22 квітня 1994 соот-
  відповідне постанову. У ньому було передбачено, що
  державна монополія буде здійснюватися за допомогою
  системи заходів, які поширюються на підприємства, здійсню-
  ються відповідні види господарської діяльності,
  незалежно від форм власності та відомчої приналежності-
  ності, включаючи створені на території підприємства РФ з
  іноземними інвестиціями.
  У той же час національний режим не виключає створення в
  певних випадках пільгового режиму, встановлення галузей
  і видів виробництва, пріоритетних для залучення іноземних-
  ного капіталу. У цих областях іноземні інвестори можуть
  отримувати додаткові пільги.
  Особливістю угод про захист іноземних інвестицій
  є те, що вони забезпечують регулювання не тільки від-
  носіння між державами - учасниками угоди, але так-
  ж і відносин з іноземним приватним інвестором одного з
  держав - сторони в угоді в рамках національної
  системи права. Наявність такого неоднорідного суб'єктного
  складу може послужити підставою для того, щоб при разре-
  шеніі суперечки між державою і приватним інвестором застосовують
  лись загальні принципи і норми міжнародного права.
  Ця позиція знаходить підтвердження в тому, що відсилання до
  норм і принципів міжнародного права, як правило, що містить
  жітся в тій частині двосторонніх угод, яка стосується
  порядку вирішення інвестиційних спорів. Тут предусматрі-
  ється розгляд справ у міжнародному арбітражі, який
  приймає рішення виходячи як з положень двостороннього СОГ-
  шенню, так і керуючись нормами міжнародного права. В
  Зараз проблема застосування норм міжнародного пра-
  ва в рамках національної системи права є предметом
  дискусій, і тому її вивчення вимагає ретельного аналізу
  за участю фахівців міжнародного права.
  Не менше значення при розгляді питання про участь
  Росії в міжнародних двосторонніх угодах з іноземних-
  вим інвестицій є визначення понять "націоналізація"
  і "експропріація", які в двосторонніх угодах носять
  збірне значення, тому що під цими заходами маючи на увазі-
  ється не тільки сам акт націоналізації, але також і будь-які інші
  акти, результатом яких є примусове вилучення,
  інвестицій відчуження, а також дії держави, які
  можуть розглядатися як фактично здійснена націона-
  лізація або експропріація. (Наприклад, заморожування рахунків,
  заборона переведення інвестицій в іноземній валюті за кордон і
  т.д.). Двосторонні угоди забороняють вчинення подібних
  дій. Відповідно до двосторонніх угод націо-
  налізація інвестицій визнається сторонами законною, тобто
  не розглядається як порушення норм і принципів міжна-
  ного права, якщо вона здійснюється в інтересах громадських,
  відповідно до встановленого законодавством порядку і
  на недискримінаційній основі. Останнє означає, що в ка-
  честве підстави для прийняття заходів до іноземному інвестору
  не розглядається його національність чи державна
  приналежність, якщо мова йде про юридичну особу. При цьому
  визнання актів націоналізацію законними може стосуватися як
  актів індивідуальної дії націоналізація майна конк-
  ної інвестора, так і актів, прийнятих в порядку реструкту-
  різаціі економіки, - націоналізація цілих галузей економіки
  або категорій підприємств, наприклад, банків.
  Двосторонні угоди в разі проведення такого роду
  націоналізації обязавают Договірна держава виплив-
  тіть суму компенсації. В угодах також передбачається
  порядок виплати і порядок розрахунку суми компенсації.

  ФОРМИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ системи допуску
  ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ.


  Розглядаючи питання законодательногорегулірованія
  іноземних інвестицій, не можна не відзначити, що в даний
  момент стала актуальною необхідність прийняття системи до-
  пуску іноземного капіталу, що підтверджується успішною
  практикою регулювання цієї сфери відносин в країнах з роз-
  кручений ринковою економікою.
  Закон "Про іноземні інвестиції в РФ" передбачає
  здійснення іноземних інвестицій "шляхом дольової участі
  в підприємствах, що створюються спільно з юридичними особами та
  громадянами РФ ...; створення підприємств, повністю принале-
  службовців іноземним інвесторам, а також філій іноземних
  юридичних осіб; придбання підприємств, майнових
  комплексів, будівель та споруд, часток у підприємствах-
  ях, паїв, акцій, облігацій та інших цінних паперів, а також
  іншого майна, що відповідно до чинного на тер-
  ритор РФ законодавством може належати іноземним
  інвесторам; придбання прав користування землею та іншими
  природними ресурсами; придбання інших майнових прав;
  іншої діяльності по здійсненню інвестицій, не забороненої
  чинним на території РФ законодавством, включаючи пре-
  доставлення позик, кредитів, майна та майнових
  прав ". (ст.3).
  Законом передбачені різні форми співпраці з
  іноземними партнерами та залучення іноземних ресурсів,
  а, в той же час, всі регулювання іноземних інвестицій
  було практично зведено до встановлення порядку реєстрації
  СП. Це істотно звузив сферу застосування закону і, в ко-
  нечном підсумку, відштовхнуло значне число потенційних ін-
  весторов. Подальше поява окремих правових актів
  (Наприклад, Постанова Ради Міністрів Уряду РФ від
  7.10.93., Що передбачає залучення на основі кредитного
  угоди з Дойче Банком іноземних інвестицій для розвитку
  Тюменської області, Указу Президента РФ від 22.12.93. "Про воп-
  росах угод про розподіл продукції при користуванні надрами "
  , Практика державних органів, що здійснюють регістра-
  цію підприємств з іноземними інвестиціями, зокрема
  Російського Агенства міжнародного співробітництва та розви-
  ку, раніше здійснював не тільки реєстрацію знову уста-
  даємо підприємств з іноземними інвестиціями, але й випадки
  придбання ними акцій російських акціонерних товариств.) сві-
  детельствует про те, що в Росії існує об'єктивна піт-
  ребность в законодавчому регулюванні не тільки діяч-
  ності?? овместних підприємств, але також і інших правових форм
  здійснення іноземних інвестицій.
  Певну роль у залученні іноземних інвестицій
  відіграє створення комерційних організацій зі 100-відсотковим
  іноземною участю. Серйозних західних інвесторів в настою-
  ний час цікавить не стільки партнерство з російськими ор-
  організаціями, скільки придбання надійних елементів контролю
  за виробництвом. Для російської економіки вельми корисні
  середні і дрібні підприємства, що належать іноземному ка-
  Піталов, у галузях, які не мають стратегічного значення. Але
  в ряді галузей, що мають ключове значення для народного хо-
  зяйства, створення таких організацій, тим більше великих припускає-
  ріятій, здатних взяти в свої руки більшу частину російського
  ринку, слід ліцензувати (Постановою Уряду РФ
  N 1418 від 24.12.94 р. в ряді галузей введена ліцензійна
  система регулювання господарської діяльності, яка
  поширюється і на іноземних інвесторів). В умовах
  збільшення обсягів іноземних інвестицій у Росії виникає
  необхідність посилення антимонопольного контролю в цій сфе-
  ре, перш за все за характером злиттів і поглинань. Закон РФ
  "Про внесення змін і доповнень до закону" Про конкуренцію і
  обмеження монополістичної діяльності на товарних рин-
  ках "" від 25.05.95 р. поширює свою дію на всі хо-
  зяйствующіе Суб'єкти, отже і на операції іноземних
  фірм.
  Інвестиційне законодавство прямо передбачає
  можливість участі іноземних інвесторів у приватизації
  (ст.37 Закону). Купуючи пакети акцій приватизованих
  підприємств, що належать державі, на інвестиційних
  конкурсах (торгах), іноземні інвестори укладають договори
  купівлі-продажу з відповідними фондами майна, в які
  включаються певні гарантії інвесторів, у тому числі по
  збереження персоналу цих підприємств, але в більшості не
  обумовлюються санкції російської сторони при невиконаннями
  інвесторами даних зобов'язань.
  "Надання іноземним інвесторам прав на роз-
  ку та освоєння природних ресурсів і проведення господарської
  діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів, знаходячи-
  трудящих в державній власності, але не переданих
  підприємствам, установам, організаціям у повне господарських
  ве ведення або оперативне управління, здійснюється на
  основі концесійних договорів "(ст.40 Закону). Концесіонер
  отримує виняткове право на розвідку та видобуток природного
  ресурсу на свій ризик і за свій рахунок на виділеній йому терри-
  торії. Він володіє продукцією і може вільно продавати її
  після обов'язкових поставок на місцевий ринок, розмір яких
  обумовлений в угоді. Відповідно до російського законодав-
  будівництві про надра концесії повинні надаватися на кон-
  курсной основі (
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status