ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Правове становище Федерального агентства урядового зв'язку та інформації
       

   

  Адміністративне право
  У сучасному світі інформація стає стратегічним національним ресурсом, одним з основних багатств економічно розвиненої держави. Швидке вдосконалення інформатизації в Росії, проникнення її в усі сфери життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави спричинили крім безперечних переваг і поява ряду стратегічних проблем. Однією з них стала необхідність захисту інформації. Оцінюючи роль та місце державної системи захисту інформації в загальній системі безпеки країни, слід зазначити, що в даний час все більшого значення набувають не силові, а інформаційні фактори. Відбувається явне зміщення центру тяжіння з відкритих силових методів і засобів до тонких, несиловим інформаційних методів і засобів впливу.
  Це стосується й економічної потужності держави. В даний час економічний потенціал все більшою мірою визначається рівнем розвитку інформаційної інфраструктури. У той же час зростає потенційна вразливість економіки по відношенню до інформаційних впливів.
  Настає новий етап і у військовій справі. Намітилася стійка тенденція переходу від зброї масового ураження до високоточній та інформаційного зброї. Розрахунки і моделювання показують, що у разі розвіданість характеристик зенітних комплексів їх ефективність знижується на 25-30%. Чим це призводить - видно з досвіду військових конфліктів.
  Державна система захисту інформації була організована в нашій країні в 1973 році. У ті часи вона відповідала політичній обстановці і діяла в основному в інтересах Міністерства оборони та Військово-промислового комплексу.
  Цілі захисту інформації досягалися в основному за рахунок реалізації принципу максимальної секретності, відповідно до якого доступ до багатьох видів інформації не завжди обгрунтовано був обмежений. У той же час не існувало будь-яких положень, що визначають захист інформаційних прав громадян, конфіденційність особистої інформації.
  З переходом до політики створення в Росії відкритого суспільства і правової держави суттєво змінилися умови забезпечення захисту інформації.
  Сьогодні непоодинокі випадки, коли окремі державні та недержавні організації, підприємства та громадяни, отримавши будь-яким шляхом інформацію, продають її за безцінь, завдаючи шкоди державі і навіть своєму бізнесу.
  В останні роки реалізовано комплекс політичних і правових заходів, спрямованих на забезпечення більшої передбачуваності дій збройних сил. У нього входять повідомлення про певні види військової діяльності, обмін щорічними планами та військовою інформацією, проведення інспекцій та візитів за оцінкою інформації про збройні сили та плани розгортання основних систем озброєння.
  Нові підходи до захисту інформації реалізовані при створенні нової Державної системи захисту інформації від її витоку технічними каналами. Положення про цю систему введено в дію Постановою Уряду Російської Федерації від 15 вересня 1993 року. Визначено структури, завдання та функції, а також організація робіт із захисту інформації стосовно даних, які становлять державну і службову таємницю.
  Основні завдання Державної системи захисту інформації - проведення єдиної технічної політики, організація і координація робіт із захисту інформації в оборонній, економічній, політичній, науково-технічній та інших сферах діяльності країни.
  Організовує функціонування системи - Держтехкомісії Росії, яка, будучи колегіальним органом, що формує загальну стратегію і визначає пріоритетні напрямки захисту інформації. Держтехкомісії Росії:
  • затверджено Перелік федеральних органів державної влади Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації, які проводять роботи по захисту інформації;
  • вжито заходів щодо недопущення руйнування організаційних структур Державної системи захисту інформації;
  • визначені першочергові завдання та заходи щодо вдосконалення захисту інформації в органах виконавчої влади;
  • розроблені нова "Концепція захисту інформації", рекомендації з організації робіт в регіональних органах виконавчої влади, видано ряд нормативно-методичних документів;
  • в країні почалося ліцензування в галузі захисту інформації. До теперішнього часу більше 150 підприємств мають ліцензії на надання послуг із захисту інформації. Всі ці заходи певною мірою перешкодили розбазарювання національного інформаційного ресурсу.
  Забезпечення надійного функціонування та розвитку захищених інформаційно-телекомунікаційних систем Росії як інструменту органів державної влади і управління у проведенні реформ в країні - це найважливіша і пріоритетний напрямок діяльності ФАПСИ в даний час. Ясно, що такі системи повинні забезпечувати необхідний рівень безпеки оброблюваної інформації.
  У міру розвитку і ускладнення засобів і методів обробки, зберігання та передачі інформації по каналах зв'язку підвищується потенційна загроза втрати її конфіденційності.
  Незважаючи на зміну міжнародної обстановки, діяльність технічних розвідок іноземних держав з видобутку інформації не скорочується і вживаються заходи щодо підвищення її ефективності.
  Результати постійно проводиться ФАПСИ контрольно-інспекторської роботи з перевірки стану безпеки шифрованого зв'язку свідчать про те, що до більшості наших ліній зв'язку включаючи закриті виявляється постійна неослабний інтерес з боку іноземних спецслужб. Більш того, за висловом колишнього директора АНБ Уїльяма Студмена, останнім часом одним з пріоритетних напрямків у діяльності цього агентства став "збір розвідувальної економічної інформації загального характеру" тобто цілеспрямоване електронне стеження за конкретними компаніями, отримання докладних відомостей про розробляються технології, нові товари, які готуються угоди, а також про окремих керівників різного рівня. Значний інтерес для технічних розвідок стала представляти не тільки секретна, а й службова інформація не відноситься до категорії секретною, але дозволяє шляхом аналізу та співставлення що містяться в ній даних отримати важливу інформацію.
  Тому захист інформації повинна носити комплексний характер і забезпечувати:
  • рівноправну захист інформації на всіх етапах її накопичення, обробки, зберігання та передачі по каналах зв'язку;
  • гарантований захист інформації в каналах зв'язку з обов'язковим застосуванням криптографічних методів (забезпечення конфіденційності інформації);
  • цілісність і достовірність інформації на всіх етапах її зберігання, обробки і передачі по каналах зв'язку (імітозащіта);
  • аутентифікацію сторін, що обмінюються інформацією (підтвердження автентичності відправника та одержувача інформації з використанням електронного цифрового підпису);
  • контроль за доступом до інформаційних систем і баз даних;
  • захист технічних засобів від витоку інформації з побічним каналами і від можливого впровадження в них електронних пристроїв знімання інформації;
  • захист програмних продуктів засобів обчислювальної техніки інформаційних систем від упровадження програмних "вірусів" і закладок.
  Велика роль засобів шифрування і криптографічного захисту, що пройшли всебічні дослідження в ФАПСИ і відповідають сучасним вимогам безпеки. У комплексі з іншими засобами і системами захисту вони забезпечують необхідний рівень конфіденційності інформації, її цілісності і справжності.
  Рішення такої проблеми на сучасному етапі під силу лише розвиненим країнам, що володіє потужним науково-технічним потенціалом, власними криптографічними науковими школами, а також що склалися шифрувальними і дешіфровальнимі службами, службами радіоелектронної розвідки і захисту інформації. Усім цим Росія повною мірою володіє, що дозволяє нашій державі підтримувати на необхідному рівні науково-технічної паритет з технічними розвідками провідних іноземних держав. Однак якщо не вжити відповідних заходів, то ми можемо допустити відставання в цій галузі.
  Відповідно до Закону Російської Федерації "Про федеральних органах урядового зв'язку та інформації" ФАПСИ надано право видачі підприємствам і організаціям незалежно від форм власності дозволів на ліцензії зі створення та експлуатації шіфротехнікі, включаючи засоби криптографічного захисту технічних засобів, а також на надання послуг засекреченого зв'язку. Захист інформації в Російській Федерації повинна проводитися організаціями, що мають ліцензію ФАПСИ, а засоби захисту повинні мати сертифікати агентства.
  У статті 1 Закону Російської Федерації "Про федеральних органах урядового зв'язку та інформації" про призначення федеральних органів урядового зв'язку та інформації сказано: "Федеральні органи урядового зв'язку та інформації є складовою частиною сил забезпечення безпеки Російської Федерації і входять в систему органів федеральної виконавчої влади. Федеральні органи урядового зв'язку та інформації забезпечують вищі органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, центральні органи федеральної виконавчої влади, Рада безпеки Російської Федерації (далі - державні органи), організації, підприємства, установи спеціальними видами зв'язку та інформації, а також організують діяльність центральних органів федеральної виконавчої влади, організацій, підприємств, установ щодо забезпечення криптографічного та інженерно-технічної безпеки шифрованого зв'язку в Російській Федерації та її установах за кордоном, здійснюють державний контроль за цією діяльністю. Федеральні органи урядового зв'язку та інформації в межах своєї компетенції беруть участь з Головним управлінням охорони Російської Федерації в організації та забезпеченні президентської зв'язку. "
  Правову основу діяльності федеральних органів урядового зв'язку та інформації складають Конституція Російської Федерації, Закони України "Про безпеку", "Про оборону", "Про зовнішню розвідку", цей Закон, інші закони Російської Федерації, а також прийняті відповідно до них нормативні акти Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації.
  Діяльність федеральних органів урядового зв'язку та інформації здійснюється відповідно до міжнародних договорів та угод, укладених або визнаними Російською Федерацією.
  Федеральні органи урядового зв'язку та інформації видають відповідно до законодавства Російської Федерації нормативні акти в межах своєї компетенції.
  Створення і діяльність політичних партій і організацій у федеральних органах урядового зв'язку та інформації не допускається.
  Основними напрямками діяльності федеральних органів урядового зв'язку та інформації є: організація та забезпечення експлуатації, безпеки, розвитку і вдосконалення урядового зв'язку, інших видів спеціального зв'язку та систем спеціальної інформації для державних органів; забезпечення в межах своєї компетенції збереження державних секретів, організація і забезпечення криптографічного та інженерно-технічної безпеки шифрованого зв'язку в Російській Федерації та її установах за кордоном, організація і ведення зовнішньої розвідувальної діяльності у сфері шифрованого, втаємниченою та інших видів спеціального зв'язку з використанням радіоелектронних засобів і методів; забезпечення вищих органів державної влади Російської Федерації, центральних органів федеральної виконавчої влади, Ради безпеки Російської Федерації достовірної та незалежною від інших джерел спеціальною інформацією (матеріали зовнішньої розвідувальної діяльності, інформація з підтримки управління народним господарством в особливий період, воєнний час і при надзвичайних ситуаціях, економічна інформація мобілізаційного призначення, інформація соціально-економічного моніторингу), необхідної їм для прийняття рішень в галузі безпеки, оборони, економіки, науки і техніки, міжнародних відносин, екології, а також мобілізаційної готовності.
  Діяльність федеральних органів урядового зв'язку та інформації будується на основі принципів законності, поваги прав і свобод людини і громадянина; збереження державних секретів; підконтрольності та підзвітності вищим органам державної влади Російської Федерації.
  Федеральні органи урядового зв'язку та інформації діють на основі:
  єдності системи федеральних органів урядового зв'язку та інформації; централізації управління системою федеральних органів урядового зв'язку та інформації; поєднання лінійного, територіального та об'єктового принципів організації діяльності федеральних органів урядового зв'язку та інформації.
  Єдину систему федеральних органів урядового зв'язку та інформації складають:
  Федеральне агентство урядового зв'язку та інформації при Президентові Російської Федерації (ФАПСИ);
  органи урядового зв'язку та інформації (центри урядового зв'язку, інформаційно-аналітичні органи) в суб'єктах Російської Федерації;
  війська;
  навчальні заклади, науково-дослідні організації, підприємства.
  Федеральні органи урядового зв'язку та інформації створюють структурні підрозділи з фінансового, матеріально-технічного, інженерно-будівельного, медичного та іншого забезпечення своєї діяльності.
  При Федеральному агентстві діє Академія криптографії Російської Федерації.
  ФАПСИ знаходиться в безпосередньому віданні Президента Російської Федерації і є центральним органом федеральної виконавчої влади, відає питаннями організації та забезпечення урядового зв'язку, інших видів спеціального зв'язку для державних органів, організації та забезпечення криптографічного та інженерно-технічної безпеки шифрованого зв'язку, організації та ведення розвідувальної діяльності в сфері шифрованого, втаємниченою та інших видів спеціального зв'язку, спеціального інформаційного забезпечення вищих органів державної влади Російської Федерації, центральних органів федеральної виконавчої влади. Очолює Федеральне агентство і керує його діяльністю генеральний директор. Підрозділи та частини радіорозвідки Федерального агентства, що забезпечують організацію та ведення розвідувальної діяльності у сфері шифрованого, втаємниченою та інших видів спеціального зв'язку, утворюють орган зовнішньої розвідки Федерального агентства, керований генеральним директором і діє відповідно до Закону Російської Федерації "Про зовнішню розвідку". Федеральне агентство здійснює державне регулювання і міжгалузеву координацію з питань, що знаходяться в його віданні. Нормативні акти, приписи Федерального агентства в частині організації, забезпечення функціонування і безпеки урядової, шифрованого та інших видів спеціального зв'язку обов'язкові для виконання державними органами, а також організаціями, підприємствами, установами незалежно від їх відомчої приналежності та організаційно-правових форм з урахуванням взаємно узгоджених вимог відомчих інструкцій з організації та забезпечення безпеки шифрованого зв'язку.
  Завдання, функції, організація і структура Федерального агентства визначаються Положенням про Федеральному агентстві урядового зв'язку та інформації при Президентові Російської Федерації, яке затверджується Президентом Російської Федерації за погодженням з Комітетом Верховної Ради Російської Федерації з питань оборони і безпеки.
  Федеральне агентство організовує, керує і безпосередньо проводить роботу по напрямах діяльності федеральних органів урядового зв'язку та інформації, видає накази, вказівки, положення, інструкції та інші нормативні акти, обов'язкові для виконання в системі федеральних органів прарі зв'язку та інформації.
  Органи урядового зв'язку та інформації в суб'єктах Російської Федерації входять до системи органів державного управління та здійснюють на відповідній території керівництво в галузі організації та забезпечення урядового зв'язку, інших видів спеціального зв'язку та інформації, збору і передачі інформації економічного характеру в інтересах державних органів; в межах своєї компетенції вони безпосередньо проводять роботу з основних напрямів діяльності федеральних органів урядового зв'язку та інформації, організують, координують та контролюють діяльність підпорядкованих їм підрозділів і несуть відповідальність за забезпечення державних органів спеціальними видами зв'язку та інформації.
  Організація діяльності органів урядового зв'язку та інформації в суб'єктах Російської Федерації визначається відповідними положеннями, які затверджуються генеральним директором Федерального агентства з узгодженням з вищими посадовими особами суб'єктів Російської Федерації.
  Війська Федерального агентства урядового зв'язку та інформації при Президентові Російської Федерації включають в себе війська урядового зв'язку, частини радіорозвідки та інженерно-будівельні частини, які створюються, утримуються і використовуються, в тому числі за межами Російської Федерації, відповідно до законодавства Російської Федерації.
  Командуючим військами Федерального агентства є генеральний директор.
  Федеральні органи урядового зв'язку та інформації вирішують поставлені перед ними завдання у взаємодії з Міністерством безпеки Російської Федерації (Федеральною службою безпеки), Міністерством оборони Російської Федерації, Міністерством закордонних справ Російської Федерації, Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації, Міністерством зв'язку Російської Федерації, Службою зовнішньої розвідки Російської Федерації, Головним управлінням охорони Російської Федерації, Державною технічною комісією при Президенті Російської Федерації, з іншими державними органами та організаціями.
  Державні органи зобов'язані надавати федеральним органам урядового зв'язку та інформації сприяння у їх діяльності щодо забезпечення функціонування урядового зв'язку, інших видів спеціального зв'язку, за збереження державних секретів і спеціального інформаційного забезпечення вищих органів державної влади Російської Федерації, центральних органів федеральної виконавчої влади.
  Федеральні органи урядового зв'язку та інформації зобов'язані:
  а) забезпечувати урядовим зв'язком у місцях постійного або тимчасового перебування Президента України, Голови Верховної Ради Російської Федерації, Голови Уряду Російської Федерації, Голови Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду Російської Федерації та Голови Вищого арбітражного суду Російської Федерації;
  б) брати участь у межах своєї компетенції з Головним управлінням охорони Російської Федерації в організації та забезпеченні президентської зв'язку, дотримуючись при цьому її єдність, надійність, безпеку та оперативність;
  в) забезпечувати урядовим зв'язком, іншими видами спеціального зв'язку державні органи, вище військове керівництво і командування об'єднань Збройних Сил Російської Федерації, а також організації, підприємства, банки та інші установи. Принципи організації та порядок використання урядового зв'язку визначаються Положенням про урядового зв'язку Російської Федерації, яке затверджується Президентом Російської Федерації за узгодженням з вищими органами законодавчої та судової влади Російської Федерації;
  г) здійснювати розвідувальну діяльність у сфері шифрованого, втаємниченою та інших видів спеціального зв'язку;
  д) забезпечувати вищі органи державної влади Російської Федерації, центральні органи федеральної виконавчої влади, Рада безпеки Російської Федерації спеціальною інформацією, необхідної їм для прийняття рішень в галузі безпеки, оборони, економіки, науки і техніки, міжнародних відносин, екології, а також мобілізаційної готовності;
  е) здійснювати координацію діяльності з питань безпеки (в тому числі на етапах створення, розвитку та експлуатації) інформаційно-аналітичних мереж, комплексів технічних засобів баз даних вищих органів державної влади та Ради безпеки Російської Федерації;
  ж) забезпечувати безпеку урядового зв'язку Російської Федерації;
  з) координувати на безоплатній основі в інтересах забезпечення збереження державної та іншої охороняється законом таємниці діяльність організацій, підприємств, установ незалежно від їх відомчої приналежності й форм власності в галузі розробки, виробництва і постачання шифрувальних засобів та обладнання спеціального зв'язку;
  і) координувати діяльність центральних органів федеральної виконавчої влади, організацій, підприємств, банків та інших установ щодо забезпечення криптографічного та інженерно-технічної безпеки шифрованого зв'язку в Російській Федерації та її установах за кордоном, забезпечувати їх ключовими документами;
  к) брати участь у забезпеченні захисту технічних засобів обробки, зберігання та передачі секретної інформації в установах, що знаходяться за кордоном Російської Федерації, від її витоку технічними каналами;
  л) забезпечувати спільно з відповідними службами вищих органів державної влади Російської Федерації захист особливо важливих приміщень цих органів і знаходяться в них технічних засобів від витоку секретної інформації технічними каналами;
  м) організовувати діяльність центральних органів федеральної виконавчої влади, організацій, підприємств, банків та інших установ з виявлення у технічних засобах електронних пристроїв перехоплення інформації і забезпечувати виявлення пристроїв перехоплення інформації в особливо важливих приміщеннях і технічних засобах, призначених для використання в органах державної влади Російської Федерації ;
  н) проводити розробку і виготовлення спеціалізованих технічних засобів і систем для забезпечення основних напрямків своєї діяльності;
  о) забезпечувати в своїй діяльності збереження державної та іншої спеціально охороняється законом таємниці;
  п) забезпечувати готовність систем урядового зв'язку і спеціальної інформації для роботи у воєнний час і в надзвичайних ситуаціях; підтримувати в постійній бойовій готовності технічні засоби оповіщення державних органів;
  р) підтримувати і забезпечувати свою мобілізаційну готовність.
  Федеральні органи урядового зв'язку та інформації мають право:
  а) видавати нормативні акти, приписи в частині організації, забезпечення функціонування і безпеки урядової, шифрованого та інших видів спеціального зв'язку, а також безпеки інформаційно-аналітичних мереж, комплексів технічних засобів баз даних вищих органів державної влади та Ради безпеки Російської Федерації;
  б) доступу в установленому порядку на об'єкти зв'язку незалежно від їх відомчої приналежності й форм власності, в яких проходять лінії або розміщені кошти урядового зв'язку, а також виконувати на таких об'єктах роботи, пов'язані з вирішенням завдань, покладених на федеральні органи урядового зв'язку та інформації;
  в) отримувати на пріоритетною основі у відповідних органах, що займаються розподілом і призначенням радіочастот, смуги радіочастот для виключного використання їх радіозасобами урядового зв'язку на всій території Російської Федерації, а також укладати договори на оренду ліній і каналів зв'язку для забезпечення діяльності федеральних органів урядового зв'язку та інформації в межах виділених коштів;
  г) накладати обмеження за погодженням з відповідними органами, які відають розподілом і призначенням радіочастот, на використання радіоелектронних засобів будь-якого призначення, якщо вони працюють з порушенням вимог нормативних актів і створюють радіоперешкоди роботі засобів урядового зв'язку;
  д) залучати сили та засоби зв'язку Збройних Сил Російської Федерації (за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил Російської Федерації), центральних органів федеральної виконавчої влади для забезпечення спеціальним зв'язком у надзвичайних ситуаціях;
  е) стягувати плату за користування урядовим зв'язком, іншими видами спеціального зв'язку та розподіляти надходять кошти відповідно до порядку, що встановлюються Президентом Російської Федерації, Верховною Радою України та Урядом Російської Федерації; оплата послуг урядового та інших видів спеціального зв'язку здійснюється за тарифами, які узгоджуються з Міністерством фінансів Російської Федерації;
  ж) здійснювати розвідувальну діяльність у сфері шифрованого, втаємниченою та інших видів спеціального зв'язку з території Російської Федерації та за її межами з використанням радіоелектронних засобів і методів;
  з) надавати інформаційні матеріали органу зовнішньої розвідки Федерального агентства вищих органів державної влади та Раді безпеки Російської Федерації відповідно до порядку, що затверджується Президентом Російської Федерації і Головою Верховної Ради Російської Федерації;
  і) вимагати і одержувати безоплатно від центральних органів федеральної виконавчої влади, органів державного управління суб'єктів Російської Федерації, державних організацій, підприємств, установ, розташованих на території Російської Федерації, незалежно від їх відомчої приналежності інформацію відповідно до затверджуються переліками показників і регламентом їх подання та дорученнями Президента Російської Федерації або Голови Уряду Російської Федерації;
  к) визначати порядок розробки, виробництва, реалізації, експлуатації шифрувальних засобів, а також надання послуг в області шифрування інформації в Російській Федерації; здійснювати в межах своєї компетенції ліцензування і сертифікацію цих видів діяльності, товарів і послуг;
  л) визначати порядок і забезпечувати видачу ліцензій на експорт та імпорт шифрувальних засобів та нормативно-технічної документації на їх виробництво і використання; брати участь у визначенні порядку і забезпечення видачі ліцензій на експорт та імпорт захищених технічних засобів передачі, обробки та зберігання секретної інформації;
  м) здійснювати ліцензування і сертифікацію систем і комплексів телекомунікацій вищих органів державної влади Російської Федерації, а також закритих систем і комплексів телекомунікацій органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, центральних органів федеральної виконавчої влади, організацій, підприємств, банків та інших установ, розташованих на території Російської Федерації, незалежно від їх відомчої приналежності й форм власності;
  н) здійснювати державний контроль за станом криптографічного та інженерно-технічної безпеки шифрованого зв'язку в органах державної влади суб'єктів Російської Федерації, у центральних органах федеральної виконавчої влади, в організаціях, на підприємствах, в банках та інших установах незалежно від їх відомчої належності, а також таємно -шифрувальної роботи в установах, що знаходяться за кордоном Російської Федерації (крім секретного діловодства в загранаппаратах Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації);
  о) брати участь у визначенні порядку розробки, виробництва, реалізації та експлуатації технічних засобів обробки, зберігання та передачі секретної інформації, призначених для використання в установах, що знаходяться за кордоном Російської Федерації;
  п) брати участь у розробці нормативних актів з реалізації та контролю заходів захисту технічних засобів обробки, зберігання та передачі секретної інформації на місцях їх експлуатації в установах, що знаходяться за кордоном Російської Федерації;
  р) визначати порядок проведення робіт в Російській Федерації з виявлення електронних пристроїв перехоплення інформації в технічних засобах; здійснювати ліцензування діяльності з виявлення електронних пристроїв перехоплення інформації в технічних засобах і приміщеннях державних структур;
  з) здійснювати контроль за реалізацією рекомендацій щодо усунення можливих технічних каналів витоку секретної інформації з особливо важливих приміщень вищих органів державної влади Російської Федерації; здійснювати контроль захищеності технічних засобів і об'єктів центральних органів федеральної виконавчої влади, захист яких входить до компетенції Федерального агентства;
  т) здійснювати контакти і співпрацю з відповідними службами іноземних держав з питань забезпечення урядовим міжнародного зв'язку, розвідувальної діяльності у сфері шифрованого, втаємниченою та інших видів спеціального зв'язку, захисту інформації, організації шифрованого зв'язку і поставок шифрувальних засобів;
  у) проводити науково-дослідні, дослідно-конструкторські, будівельні та виробничі роботи самостійно і за договорами з організаціями, підприємствами;
  ф) видавати рекомендації відповідно до законодавства Російської Федерації за заявками на винаходи, корисні моделі та промислові зразки в області шифрувальних засобів, розвідувальної діяльності у сфері шифрованого, втаємниченою та інших видів спеціального зв'язку, а також в межах своєї компетенції з питань захисту приміщень і технічних коштів від витоку інформації;
  х) дозволяти своїм співробітникам, які є військовослужбовцями, зберігання і носіння табельної зброї та спеціальних засобів; забезпечувати охорону об'єктів, будівель і споруд силами підрозділів охорони, а в необхідних випадках - із залученням підрозділів військ Федерального агентства або Збройних Сил Російської Федерації (за погодженням з командуванням Збройних Сил Російської Федерації на місцях), з використанням наявних технічних засобів; організацію охорони та супроводу особливо важливих і цілком таємних виробів, вантажів і документів; при цьому здійснювати застосування співробітниками фізичної сили, спеціальних засобів, а також табельної зброї в порядку, передбаченому та іншим центральним Збройних Сил Російської Федерації;
  ц) створювати в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, організаційні структури (підрозділи та організації), необхідні для вирішення завдань, покладених на федеральні органи урядового зв'язку та інформації;
  ч) орендувати або купувати необхідні для вирішення поставлених завдань приміщення, будівлі та іншу нерухомість на території України і за її межами;
  ш) сприяти на договірній основі організаціям, підприємствам, установам незалежно від форм їх власності в розробці та реалізації заходів щодо захисту комерційної таємниці за допомогою технічних засобів, якщо це не суперечить завданням і принципам діяльності федеральних органів урядового зв'язку та інформації.
  Співробітниками федеральних органів урядового зв'язку та інформації є військовослужбовці, службовці та робітники. Загальна чисельність співробітників федеральних органів урядового зв'язку та інформації визначається Президентом Російської Федерації.
  На службу у федеральні органи урядового зв'язку та інформації приймаються громадяни Російської Федерації, здатні за своїми особистими, моральним, діловим і професійними якостями, освітою та станом здоров'я виконувати завдання, поставлені перед цими органами. Комплектування військ військовослужбовцями здійснюється в добровільному порядку - за контрактами, а також на основі призову громадян України на військову службу в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.
  Військовослужбовці федеральних органів урядової с?? язи та інформації проходять військову службу на підставі законодавства Російської Федерації, військових статутів, інших нормативних актів та положень, що регламентують військову службу. Вони і члени їх сімей користуються правами і пільгами, наданими військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їх сімей. Військовослужбовці федеральних органів урядового зв'язку та інформації, звільнені у запас з військової служби, зараховуються відповідно до законодавства Російської Федерації в запас Міністерства безпеки Російської Федерації або Міністерства оборони Російської Федерації.
  Трудова діяльність службовців і робітників федеральних органів урядового зв'язку та інформації регламентується законодавством України про працю та про державну службу, а також що видаються відповідно до них нормативними актами Федерального агентства.
  Обов'язки та права конкретних категорій співробітників федеральних органів урядового зв'язку та інформації визначаються цим Законом, іншими законами України, указами Президента Російської Федерації та нормативними актами Уряду Російської Федерації, а також що видаються відповідно до них нормативними актами Федерального агентства.
  Співробітники федеральних органів урядового зв'язку та інформації можуть бути нагороджені нагрудним знаком "Почесний співробітник федеральних органів урядового зв'язку та інформації". Підстави та порядок подання до нагородження зазначеним нагрудним знаком визначаються генеральним директором Федерального агентства.
  Співробітники федеральних органів урядового зв'язку та інформації при виконанні службових обов'язків перебувають під захистом держави. Ніхто, крім посадових осіб, прямо уповноважених на те законом, не має права втручатися в їх службову діяльність.
  Вимоги співробітників федеральних органів урядового зв'язку та інформації, що пред'являються в межах їх компетенції при виконанні службових обов'язків, є обов'язковими для виконання державними органами, організаціями, підприємствами, установами Російської Федерації.
  Захист від посягань на життя і здоров'я, честь і гідність, а також на майно співробітника федерального органу урядового зв'язку та інформації та членів його сім'ї при виконанні ним службових обов'язків здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації.
  Не допускається привід, адміністративне затримання співробітника федерального органу урядового зв'язку та інформації, а також особистий огляд і огляд його речей, особистого та від транспорту при виконанні ним службових обов'язків без участі представника цього органу або без санкції прокурора.
  При отриманні від кого б то не було наказу або вказівки, що суперечить законодавству Російської Федерації, співробітник федерального органу урядового зв'язку та інформації незалежно від його службового положення
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status