ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  The Subjects We Do at School
       

   

  Іноземна мова

  The Subjects We Do at School. My Favourite Subject (1)

  We did quite a lot of subjects at school. They were: Physics, Mathematics, Biology, Russian Literature, Chemistry, English, History of this country and many other subjects. It was rather difficult to go to school when a school-leaver, we had so much to do. I know that all the subjects are important and they all must be payed much attention to, but still I didn't like exact sciences. I spent much time on doing them at home. However hard I tried, all those formulas and definitions were mixed up in my head and I couldn't make it out after all. So I had nothing to do but sit for two or three hours swotting Physics, Chemistry and Maths.

  My favourite subjects were Literature, History, English. Most of all I liked English. I read English books, tried to translate some stories from newspapers from English into Russian and vice versa. I had some English handbooks and they were of great help to me when I studied English Grammar and did some exercises. At our English lessons we read quite a lot of dull texts from our textbooks. But in my view, written texts and textbooks are not important. The best way to improve your language skills and habits is to work at a language laboratory. But there was no good language laboratory at our school. And I spent plenty of time at home listening to the tapes, imitating the sounds and intonations of the native speakers of English. I was working hard at my pronunciation because my teacher said that it was my weak point. Sometimes I spoke English with my friends after classes and they said I was making good progress in the language.

  I decided to take my entrance exams to the Institute because I want to know English. Nowadays, it's impossible to do without foreign languages because of expanding economic, cultural ties of this country with other countries of the world.

  Besides, one can't be a learned and well-educated person if he doesn't know at least one foreign language. As for me, I'd like to read English and American Literature, to understand it without resorting to anybody's help.

  Questions:

  1. What subjects did you do at school?

  2. Why was it difficult to go to school when a schoolleaver?

  3. What subjects didn't you like? Why?

  4. What was your favourite subject?

  5. What is the best way to improve your language skills?

  6. Why did you decide to take your entrance exams to the Institute?

  Vocabulary:

  to do subjects - вивчати шкільні предмети

  to go to school - навчатися у школі

  school-leaver - Випускник

  to pay attention to smth. - Звертати увагу на чтолібо

  exact sciences - точні науки

  however hard I try - як я не намагаюся

  to mix up - змішувати, перемішувати

  to make smth. out - розбиратися в чим-небудь, розуміти що-небудь

  to swot smth. - Зубрити що-небудь

  vice versa - навпаки

  to be of great help to smb. - Дуже допомагати кому-небудь

  dull - нецікавий, нудний

  to improve smth. - Поліпшувати що-небудь

  skills and habits - уміння та навички

  to spend (spent, spent) - проводити

  to work hard at smth. - Працювати наполегливо над чим-небудь

  weak point - вразливе місце

  to make good progress in smth. - ^ Робити успіхи в чемлібо

  to . take an exam - здавати іспит

  entrance exam - вступний іспит

  impossible - неможливий, неможливо

  to do without - обійтися без

  because of - з-за

  to expand - розширювати

  learned and well-educated -- ерудована та освічена

  at least - принаймні

  to resort to smb. - Звертатися до кому-небудь

  Предмети, які ми вивчаємо в школі. Мій улюблений предмет (1)

  У школі ми вивчаємо багато предметів. Це такі предмети, як фізика, математика, біологія, російська література, хімія, англійська мова, історія нашої країни і багато інших. Коли я був випускником, було важко вчитися в школі, у нас було багато роботи. Я знаю, що всі предмети важливі й усіх предметів треба приділяти багато уваги. Але все-таки мені не подобалися точні науки. Я проводив багато часу, вивчаючи їхні будинки. Як я ні старався, всі ці формули і визначення перемішувалися у мене в голові і я не міг нічого зрозуміти. І мені нічого не залишалося робити, як сидіти по два-три години і зубрити фізику, хімію і математику.

  Моїми улюбленими предметами були література, історія, англійська мова. Найбільше мені подобався англійська. Я читав англійські книги, намагався перекладати деякі оповідання з газет з англійської на російську і навпаки. У мене були деякі англійські довідники, і вони мені дуже допомагали, коли я вивчав англійську граматику і На уроках англійської мови ми читали багато нудних текстів з наших підручників. Але, я думаю, письмові тексти і підручники не важливі. Кращий спосіб удосконалити мовні уміння і навички - це працювати в мовній лабораторії.

  Але в нашій школі не було доброї лабораторії. І я проводив багато часу вдома, слухаючи касети, наслідуючи звуків і інтонації носіїв англійської мови. Я ретельно працював над вимовою, тому що мій учитель казав, що це моє вразливе місце. Іноді я говорив поанглійскі з моїми друзями після занять, і вони говорили, що я роблю успіхи в англійській.

  Я вирішив здавати вступні іспити до інституту, тому що в наш час не можна обійтися без іноземних мов через розширення економічних і культурних зв'язків нашої країни з іншими країнами світу. Крім того, не можна бути ерудованим і освіченою людиною, не знаючи принаймні однієї іноземної мови.

  Що стосується мене, мені б хотілося читати англійську і американську літературу, розуміти її, не звертаючись до чиєїсь допомоги.

  Список літератури

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.alleng.ru/

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status