ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Інформатика. EXCEL
       

   

  Інформатика
  1. ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
  Курсова робота з обчислювальної техніки для спеціальності "Менеджмент" полягає у вирішенні на комп'ютері з використанням програми MS Excel наступного завдання.
  1.1 Загальна частина
  Скласти зведену таблицю розрахунку всіх видів нарахувань для співробітників підприємства (фірми) за формою:
  № п/п Прізвище І.Б. Табельний номер Посада Посадовий оклад (грн.)
  1 2 3 4 5

  Преміальні нарахування (руб.) Разом нараховано (грн.) Кількість утриманців
  6 7 8

  Неоподаткована сума (грн.) Сума, що підлягає оподаткуванню (руб.) Прибутковий податок (руб.)
  9 10 11

  Відрахування до пенсфонд (руб.) Авансові виплати (руб.) Разом до видачі (руб.)
  12 13 14

  Кількість рядків у таблиці (не рахуючи заголовка і найменування колонок) не менше 15.
  Передбачити клітини поза зведеної таблиці для введення вихідних даних для розрахунку зведеної таблиці такого змісту:
  - Величина прибуткового податку (%);< br /> - Величина відрахувань в пенсійний фонд (%);< br /> - Мінімальна оплата праці (руб.).
  Ці клітини повинні мати відповідні написи і вказівки розмірності величин.
  Заповнити зведену таблицю інформацією, з огляду на наступні залежності між колонками таблиці.
  1. Разом нараховано (кол.7) = Посадовий оклад (кол.5) + Преміальні нарахування (кол.6).
  2. Відрахування до пенсфонд (кол. 12) = Разом нараховано (кол.7) х величину відрахувань в пенсійний фонд (%)/100.
  3. Неоподаткована сума (кол.9) = Кількість утриманців (кол.8) х мінімальну оплату праці.
  4. Сума, що підлягає оподаткуванню (кол. 10) - Всього нараховано (кол.7) - Відрахування в пенсфонд (кол. 12) - неоподатковуваний податком сума (кол.9).
  5. Прибутковий податок (кол. 11) = Сума, що підлягає оподаткуванню (кол. 10) х величину прибуткового податку (%)/100.
  6. Разом до видачі (кол. 14) = Разом нараховано (кол.7) - Відрахування в пенсфонд (кол. 12) - Прибутковий податок (кол. 11) - Авансові виплати (кол. 13).
  Оформити заголовок таблиці та необхідні пояснювальні написи.
  1.2 Індивідуальна частина
  Створити таблицю для заданого у 2 варіанті документа, яка повинна автоматично відображати відповідну інформацію з зведеної таблиці (без ручного введення інформації). Для цього колонки таблиці повинні містити посилання (формули) на клітини зведеної таблиці.
  Створити графічне зображення (діаграму) заданих даних відповідно до вказівок у Вашому варіанті.
  Зберегти створені таблиці і графік на магнітному носії (жорсткому диску або дискеті за вказівкою викладача) у відповідній директорії у вигляді файлу з розширенням xls.
  Виконати пояснювальну записку до курсової роботи згідно з додатком.
  1.3 Варіант 2
  Створити таблицю для формування вихідного документа "Розрахунок фонду заробітної плати підприємства (фірми)" за формою:
  № П/П Прізвище І.Б. Посадовий оклад (грн.) Преміальні нарахування (руб.) Разом нараховано (грн.)
  1 ... .. 15

  Зміст таблиці має автоматично формуватися на підставі змісту зведеної таблиці і має бути впорядковано в порядку убування посадових окладів.
  Показати у вигляді стовпчастий діаграми розподіл посадових окладів і преміальних нарахувань для всіх співробітників.

  2. МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ EXCEL
  Можливості EXCEL дуже високі. Обробка тексту, управління базами даних - програма настільки потужна, що в багатьох випадках перевершує спеціалізовані програми-редактори або програми баз даних. Таке різноманіття функцій може спочатку запитати, ніж змусити застосовувати на практиці. Але в міру набуття досвіду починаєш гідно цінувати те, що меж можливостей EXCEL важко досягти.
  2.1 Вікно EXCEL
  Вікно Excel містить безліч різних елементів. Деякі з них властиві всім програмам у середовищі Windows, решта є тільки у вікні Excel. Вся робоча область вікна Excel зайнята чистим робочим аркушем (або таблицею), розділеним на окремі комірки. Стовпці озаглавлені літерами, рядки - цифрами.
  Як і в багатьох інших програмах у середовищі Windows, ви можете представити робочий аркуш у вигляді окремого вікна зі своїм власним заголовком - це вікно називається вікном робочої книги, тому що в такому вікні можна обробляти кілька робочих аркушів.
  На одній робочій сторінці у розпорядженні буде 256 стовпців і 16384 рядки. Строки пронумеровані від 1 до 16384, стовпці названі літерами і комбінаціями букв. Після 26 букв алфавіту колонки слідують комбінації літер від АА, АВ і т. д.
  У вікні Excel, як і в інших програмах під Windows, під заголовком вікна знаходиться рядок меню. Трохи нижче знаходяться панелі інструментів Стандартна і Форматування. Кнопки на панелі інструментів дозволяють швидко і легко викликати багато функцій Excel.
  2.2 Оформлення робочих аркушів
  2.2.1 Вибір шрифту
  Змінити тип, розмір шрифту або виконання тексту можна виділивши відповідні поля і відкривши меню Формат. Вибравши команду Ячейки в меню Формат. Після цього на екрані з'явиться діалог у якому будуть вказані різні шрифти. Можна вибрати будь-який шрифт зі списку запропонованих. При виборі шрифту можна переглядати його зображення у вікні приклад. Для вибору типу шрифту, його розміру і стилю можна використовувати поля і кнопки, розташовані на панелі інструментів.
  2.2.2 Типи шрифтів
  В даний час для оформлення таблиць і документів використовується велика кількість шрифтів. Один з найголовніших факторів, який необхідно брати до уваги,-це розбірливість тексту, оформлення тим чи іншим шрифтом.
  2.2.3 Стилі
  Поряд з вибором типу шрифту і його розміру можна вибрати стиль шрифту: курсив, напівжирний або з підкресленням. Використовують ці стилі тільки для виділення важливої інформації в тексті документів і таблиць.
  2.2.4 Кольори та візерунки
  В Excel можна виділити в таблиці деякі поля за допомогою кольору і візерунку тла, щоб привернути до них увагу. Це виділення треба використовувати обережно, щоб не перевантажити таблицю. Виберіть вкладку Вид у вікні Формат клітинок. Тут для виділених комірок можна вибрати колір зафарбовування за допомогою палітри.
  2.2.5 Форматування чисел
  Якщо потрібно, щоб записи перетворилися в зручний документ, слід провести форматування чисел в осередках. Найпростіше форматуються комірки, куди заносяться грошові суми. Для цього потрібно виділити форматіруемие осередки. Потім вибрати команду меню Формат - Осередки, а в діалозі - вкладку Число. Обирається в групі ліворуч рядок Грошовий. Справа з'явиться кілька можливих варіантів форматів чисел. Формат числа визначається видом цифрового шаблону, який може бути двох видів: Щоб краще зрозуміти їх призначення, розглянемо варіанти форматування числа
  13. У першій колонці взяті шаблони форматів, як у полі Коди формату. У другій колонці ми бачимо, як буде виглядати число в результаті форматування.
  Формат Результат
  #. # # #, # # 13
  0. 000, 000. 013, 00
  #. # # 0, 00 13, 00
  Якщо в якості цифрового шаблону використовується нуль, то він збережеться скрізь, де його не замінить значуща цифра. Значок номери (він зображений у вигляді решітки) відсутній на місцях, де немає значущих цифр. Краще використовувати цифровий шаблон у вигляді нуля для цифр, що стоять після десяткової коми, а в інших випадках використовувати "грати". Якщо ви оперуєте числами, де більше двох розрядів після коми і цифри в них не дорівнюють нулю, то відбувається округлення в більшу або меншу сторону. Точно так само Excel округлює дробові числа, які форматувати як цілі, тобто без розрядів після коми. Округлюються, однак, тільки числа, які виводяться на екран, у розрахунках використовуються точні значення. У полі Коди формату можна вибрати варіант завдання сум, які йдуть "у мінус": поряд із звичайним мінусом їх можна виводити червоним, що часто використовується під час оформлення бухгалтерської документації.
  2.2.6 Перевірка орфографії
  У пакеті Excel є програма перевірки орфографії текстів, що знаходяться в комірках робочого аркуша, діаграмах або текстових полях. Щоб запустити її потрібно виділити комірки або текстові поля, в яких необхідно перевірити орфографію. Якщо потрібно перевірити весь текст, включаючи розташовані в ньому об'єкти, виберіть комірку починаючи з якої Excel повинен шукати помилки. Далі потрібно вибрати команду Сервіс - Орфографія. Потім Excel почне перевіряти орфографію в тексті.
  Якщо програма знайде помилку або не знайде перевіряється слова у словнику, на екрані з'явиться діалогове вікно Перевірка Орфографії.
  2.2.7 Оператори
  Усі математичні функції описуються в програмах за допомогою спеціальних символів, названих операторами. Повний список операторів даний у таблиці.
  Оператор Функція Приклад
  Арифметичні оператори
  + Складання = A1 +1
  - Віднімання = 4-С4
  * Множення = A3 * X123
  / Поділ = D3/Q6
  % Відсоток = 10%
  Оператори зв'язку
  : Діапазон = СУММ (A1: C10)
  ; Об'єднання = СУММ (A1; A2; A6)
  Текстовий оператор з'єднання
  & З'єднання текстів
  Текстовий оператор з'єднання призначений для того, щоб при створенні зразка документа не вносити, наприклад, кожен раз вручну дати-програма сама звертатиметься до комірки, в якій проставили дату.
  2.2.8 Перевичісленіе робочих аркушів
  За умовчанням при введенні, редагуванні формул або при заповненні формулами комірок усі обчислення формул у робочому аркуші відбуваються автоматично. Однак при складних інтеграційних розрахунків це може зайняти тривалий час, тому можна скасувати автоматичне обчислення. Для цього потрібно вибрати команду меню Сервіс - Параметри, далі в інформації, що з'явилася вкладці Обчислення вибрати опцію Вручну й установити перемикач Перевичіслять перед збереженням. Після цього всі обчислення в робочому аркуші будуть відбуватися тільки після натискання клавіші Обчислити.
  2.3 Функції Excel
  Функції покликані полегшити роботу при створенні й взаємодії з електронними таблицями. Найпростішим прикладом виконання розрахунків є операція додавання. Скористаємося цією операцією для демонстрації переваг функцій. Не використовуючи систему функцій, потрібно буде вводити в формулу адресу кожної комірки окремо, додаючи до них знак плюс або мінус. У результаті формула буде виглядати наступним чином:
  Помітно, що на написання такої формули затрачено багато часу, тому здається що простіше цю формулу було б легше порахувати вручну. Щоб швидко і легко підрахувати суму в Excel, необхідно всього лише задіяти функцію суми, натиснувши кнопку з зображенням знака суми або з Майстра функцій, можна і вручну вдрукувати ім'я функції після знака рівності. Після імені функцій треба відкрити дужку, введіть адреси областей і закрийте дужку. У результаті Формула виглядає таким чином:
  = SUM (B1: B3; C4: C5; D2)
  Якщо порівняти запис формул, то видно, що двокрапкою тут позначається блок осередків. Комі розділяються аргументи функцій.
  Використання блоків комірок, або областей, як аргументів для функцій доцільно, оскільки воно, по перше, наочніше, а по друге, при такому записі програмі простіше враховувати зміни на робочому листі. Наприклад потрібно підрахувати суму чисел у комірках з А1 по А4. Це можна записати так:
  = СУММ (А1; А2; А3; А4)
  Або те саме іншим способом:
  = СУММ (А1: А4)
  2.4 Створення діаграм
  Працювати з електронними таблицями саме по собі велике задоволення, але якщо б вдалося перетворити сухі стовпці чисел у наочні діаграми і графіки. Таку можливість дає Excel. В Excel є два різні способи збереження в пам'яті діаграм, складених за вашими числовим даними: це, по-перше, "впроваджені" діаграми і, по-друге, "діаграмні сторінки". Вбудовані діаграми являють собою графіки, накладені на робочу сторінку і які зберігаються у цьому ж файлі; в діаграмні сторінках створюються нові графічні файли. Створити впроваджену діаграму найпростіше за допомогою Майстра діаграм, що формує частину пакета Excel.
  2.4.1 Панель інструментів діаграм
  Діаграми можна створювати не тільки за допомогою Майстра діаграм. Також це можна робити й іншим способом - навіть швидше - за допомогою панелі інструментів Діаграма. Включити зображення цієї панелі на екрані модно за допомогою меню Вид - Панелі інструментів.
  Приклад: Введемо будь-які дані на основі яких можна побудувати діаграму. Виділяємо дані і натискаємо на панелі інструментів кнопку з зображенням стрілки, спрямованої вниз, щоб відкрити список типів діаграм. Вибравши тип діаграми і задав в робочому листі прямокутник необхідного розміру, запускаємо майстер діаграм.
  Якщо потрібно створити діаграму на окремому аркуші, то треба вибрати рядок Діаграма в полі Створити. Після короткого діалогу з Майстром діаграм буде створений окремий робочий лист.
  2.4.2 Діаграми-торти
  Зазвичай таким наочним поданням даних користуються, коли треба показати складові частки у відсотках від цілого. Створити її на екрані можна, також як і діаграму будь-якого іншого типу, за допомогою майстра діаграм.
  2.5 Професійне оформлення
  Для оформлення документів Excel пропонує крім графіків та діаграм можливість створювати інші графічні об'єкти, наприклад викреслювати на екрані, а потім роздруковувати прямокутники, еліпси, прямі і криві лінії, дуги та ін Можна також виконати малюнки з допомогою окремих графічних об'єктів, що ніхто не буде підозрювати, що вони виконані за допомогою Excel, а не спеціально графічного редактора.
  Для створення малюнків призначені кнопки, розташовані на панелі інструментів Малювання. Включити зображення цієї панелі на екрані можна за допомогою кнопки яка знаходиться на панелі інструментів Стандартна.
  2.6 Обмін даними
  У всіх програмах, написаних для операційної системи Windows, користувач може користуватися її буфером обміну (Clipboard), він представляє особливу область пам'яті, що подається операційної середовищем у розпорядження різних програм. Використовуючи буфер, можна, працюючи наприклад в Excel, перерватися і практично миттєво перейти в іншу програму, яку Windows тримає для вас напоготові. Причому незалежно від поточної програми перехід здійснюється за допомогою однієї і тієї ж команди. Для цього потрібно виділити відповідні комірки. Занести дані в буфер, використовуючи для цього команду меню Правка - Копіювати, або комбінацію клавіш Ctrl + C. Тепер або сам Excel, або інша програма може вийняти дані з буфера за допомогою команди меню Правка Вставити або однією з двох комбінацій клавіш: Shift + Insert або Ctrl + V.
  2.6.1 Текстовий редактор Word для Windows
  З буфера обміну дані надходять у Word для Windows у вигляді таблиці. Ця програма розуміє всі формати Excel. Гарнітура і розміри шрифту також зберігаються в незмінному вигляді. Використовуючи меню обробки таблиць текстового редактора можна обробляти в ньому.
  2.7 Експорт
  Excel може зберігати робочі листи в пам'яті в різних форматах. Щоб визначити свій формат, потрібно вибрати команду меню Файл - Зберегти як, де є полі Тип файлу. Там є список форматів, в які Excel може перетворити свої файли.


  3. Таблиці і діаграми
  № п/п Прізвище І.Б. Табельний номер Посада Повинно-стной оклад (грн.) Преміальні нарахування (руб.) Разом нараховано (грн.) Кількість утриманців неоподаткована сума (грн.) Сума, що підлягає оподаткуванню (руб.) Прибутковий податок (руб.) Відрахування до пенсфонд (руб.) Авансові виплати (руб.) Разом до видачі (руб.)
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
  1 АВДЄЄВ В.А. 27 сторж 300,00 100,00 400,00 3 249 147,00 17,64 4,00 100,00 278,36
  2 Бітів Л.Д. 12 сторож 300,00 70,00 370,00 1 83 283,30 34,00 3,70 100,00 232,30
  3 ВОЛКОВ О.О. 15 кочегар 500,00 120,00 620,00 2 166 447,80 53,74 6,20 150,00 410,06
  4 ГРИБІВ С.С. 35 кочегар 500,00 170,00 670,00 5 415 248,30 29,80 6,70 200,00 433,50
  5 Дрєєва А.Т. 21 токар 500,00 170,00 670,00 2 166 497,30 59,68 6,70 200,00 403,62
  6 Елкин П.П. 33 слюсар 700,00 240,00 940,00 1 83 847,60 101,71 9,40 250,00 578,89
  7 Жаров М.Т. 11 бригадир 800,00 300,00 1100,00 1 83 1006,00 120,72 11,00 250,00 718,28
  8 Зиков Р.А. 19 інженер 900,00 330,00 1230,00 4 332 885,70 106,28 12,30 500,00 611,42
  9 ІВАНОВ І.І. 22 інженер 1000,00 350,00 1350,00 3 249 1087,50 130,50 13,50 700,00 506,00
  10 КОТІВ К.К. 17 технолог 1200,00 400,00 1600,00 1 83 1501,00 180,12 16,00 600,00 803,88
  11 ЛЕВІН С.Ю. 27 енергетик 1200,00 400,00 1600,00 2 166 1418,00 170,16 16,00 800,00 613,84
  12 МАРКОВ Е.Н. 14 механік 1200,00 400,00 1600,00 3 249 1335,00 160,20 16,00 750,00 673,80
  13 НОСОВА В.В. 29 гол. бух. 1500,00 550,00 2050,00 2 166 1863,50 223,62 20,50 1200,00 605,88
  14 ОЗЕРО Ч.Г. 37 гол. інж. 1500,00 550,00 2050,00 4 332 1697,50 203,70 20,50 1000,00 825,80
  15 Пижов Н.К. 10 директор 1700,00 700,00 2400,00 2 166 2210,00 265,20 24,00 900,00 1210,80

  Величина прибуткового податку (%) 12%
  Величина відрахувань до пенсійного фонду (%) 1%
  Мінімальна оплата праці (руб) 83  № п/п Прізвище І.Б. Табельний номер Посадовий оклад (грн.) Преміальні нарахування (руб.) Разом нараховано (грн.)
  I II III V VI VII
  1 Пижов Н.К. 10 1700,00 700,00 2400,00
  2 НОСОВА В.В. 29 1500,00 550,00 2050,00
  3 озера Ч.Г. 37 1500,00 550,00 2050,00
  4 КОТІВ К.К. 17 1200,00 400,00 1600,00
  5 ЛЕВІН С.Ю. 27 1200,00 400,00 1600,00
  6 МАРКОВ Е.Н. 14 1200,00 400,00 1600,00
  7 ІВАНОВ І.І. 22 1000,00 350,00 1350,00
  8 Зиков Р.А. 19 900,00 330,00 1230,00
  9 Жаров М.Т. 11 800,00 300,00 1100,00
  10 Елкин П.П. 33 700,00 240,00 940,00
  11 ВОЛКОВ О.О. 15 500,00 120,00 620,00
  12 ГРИБІВ С.С. 35 500,00 170,00 670,00
  13 Дрєєва А.Т. 21 500,00 170,00 670,00
  14 АВДЄЄВ В.А. 27 300,00 100,00 400,00
  15 Бітів Л.Д. 12 300,00 70,00 370,00

  4. ВИСНОВКИ
  За 14-річну історію табличних розрахунків із застосуванням персональних комп'ютерів вимоги користувачів до подібних програм істотно змінилися. На початку основний акцент в таку програму, як, наприклад, SuperCalc, ставилося на рахункові функції. Сьогодні становище іншого. Поряд з інженерними та бухгалтерськими розрахунками організація і графічне зображення даних набувають все зростаюче значення. Крім того, різноманіття функцій, пропоноване такою розрахунковою і графічною програмою, не повинно ускладнювати роботу користувача. Програми для Windows створюють для цього ідеальні передумови.
  Останнім часом багато якраз перейшли на використання Windows як свою користувача середовища. Як наслідок, багато фірм, що створюють програмне забезпечення, почали пропонувати велику кількість програм під Windows.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. А.Л. Олейников. MS Excel 7.0 за 1 годину. - М.: Фінанси і статистика, 1997.
  2. А.В. Фpолов, Г.В. Фpолов. Пакет MS Excel і його можливості. - М.: Диалог-МИФИ
  3. «Компьютерра» Комп'ютерний тижневик № 3 за 1997 рік.

        
        
        
        14
        
        
        
        
        
        15
        
        
        
        
        
        16
        
        

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status