ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Сучасні засоби оргтехніки
       

   

  Інформатика  Зміст


  1
  ВСТУП 3
  ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 5
  Функціональна підсистема 6
  РОЗКЛАД 7
  ТАРИФИ 7
  УПРАВЛІННЯ ресурсів та доходів. 7
  УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ АГЕНТСТВ до ресурсів АВІАКОМПАНІЯ 8
  ЗАМОВЛЕННЯ 8
  УПРАВЛІННЯ ПОДІЯМИ. Безпаперовій технології 8
  ПРОДАЖ, ОБМІН І ПОВЕРНЕННЯ КВИТКІВ 8
  Підсумок. СТАТИСТИКА. ЗВІТНІСТЬ. АРХІВ 8
  ВІД Сирени-2.3 До Сирин 9
  ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРИНЦИП РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ І КОМПЛЕКСНА ТЕХНОЛОГІЯ 9
  Термінальна доступ до центру «Сирени» 9
  СИСТЕМА Сирин 10
  Порівняльні дані по ПРИНТЕРІВ 14  Введення

  Зміни нашого часу зумовили зростаючий інтерес різного роду комерційних та некомерційних організацій до застосування комп'ютерної техніки для забезпечення інформаційної підтримки свого бізнесу. Це є наслідком відносної стабілізації економіки, припинення падіння виробництва, а в деяких областях і помітного його зростання; що дозволяє успішним організаціям інвестувати певні кошти в полегшення щоденної рутинної роботи зі збору й обробки інформації, що забезпечує бізнес-процес.

  Інформаційні системи їх функціонування.

  Інформаційна система - це організовані людиною системи збирання, зберігання, обробки та видачі інформації, необхідної для ефективного функціонування суб'єктів і об'єктів управління. Дані системи є засобом задоволення потреб управління в інформації, яка полягає в тому, щоб у потрібний момент з відповідних джерел отримувати інформацію, причому таку, яка має бути попередньо систематизована і певним чином оброблена.
   До компонентів інформаційної системи відносяться:
  1. інформація, необхідна для виконання однієї або декількох функцій управління;
  2. персонал, що забезпечує функціонування інформаційної системи;
  3. технічні засоби;
  4. методи і процедури збору і переробки інформації.
   Інформаційні системи, як і будь-які інші системи, крім структури характеризуються функціями, які вони виконують. З технологічної точки зору їх функції можна підрозділити на підготовчий і основні. Перші полягають у фіксації, збирання даних, кодування і запису їх на машинні носії, введення в пам'ять електронно-обчислювальних машин (у разі автоматизації) і систематизованому зберіганні. Другі - зводяться до пошуку або змістовної обробки інформації, документального оформлення і розмноження результатів пошуку та обробки, передачі вихідної інформації споживачам.
   Деякі вітчизняні та зарубіжні дослідники пов'язують поняття інформаційної системи з автоматизацією інформаційних процесів на базі ЕОМ. Автоматизація інформаційних процесів є актуальним завданням в проблематиці вдосконалення соціального управління. Однак пов'язувати поняття інформаційної системи тільки з впровадженням в інформаційний процес ЕОМ неправомірно. Потреба в систематизованої і спеціально обробленої інформації для потреб управління була давно створена людиною, і людина навчилася збирати, обробляти і передавати інформацію, і до моменту появи автоматизації інформаційна система вже існувала як реальність. В даний час, коли вирішуються завдання створення інформаційних систем на базі ЕОМ, разом з останніми функціонують і такі інформаційні системи, автоматизація яких або неможлива, або невигідна.
   У науковій літературі поряд з поняттям "інформаційна система" вживається і поняття "система інформації". У зв'язку з цим необхідним сказати кілька слів про їх співвідношенні. Найбільше поширення одержав підхід, при якому система інформації розглядається як сукупність різних видів інформації, що забезпечують виконання певних завдань. Автори дотримуються такої позиції, акцентують увагу на видах інформації, на їх взаємозв'язку між собою і системою управління виконуваними функціями, тобто на інформації як такої.
   Існує й протилежна точка зору, прихильники якої під системою інформації розуміють не сукупність інформації, а те, за допомогою чого вона функціонує. В органах внутрішніх справ розглянута точка зору знайшла своє вираження в такому формулюванні: "Система інформації в органах внутрішніх справ складається з ряду взаємозалежних елементів: джерел отримання інформації, каналів зв'язку та передачі, засобів зберігання і обробки".
   Всю циркулює в будь-якому органі управління інформацію можна представити у вигляді системи, але при цьому не можна зазначене поняття обмежувати лише сукупністю різних видів інформації або тільки сумою методів і засобів її збору і обробки. Нелогічно, мабуть, відділяти інформацію від інформаційних процесів, тобто від її руху і перетворення. Для реалізації безперервного управлінського процесу важлива не тільки сама інформація, а й організація обміну інформацією як між компонентами системи, так і між системою і зовнішнім середовищем. Тому більш правильним було б таке тлумачення системи інформації, коли до числа її компонентів включаються види, потоки та масиви інформації; канали зв'язку; прийоми, методи та засоби збору, обробки та зберігання. Якщо досліджується інформаційна модель якоїсь системи управління, то важливим є не тільки з'ясування змісту інформації, але і розуміння механізму функціонування моделі. До матеріальної же основі такого механізму слід віднести сукупність використовуваних прийомів, методів та засобів збору, передачі та обробки інформації. Істотним компонентом системи інформації вважаються органи (підрозділи), що здійснюють організацію та реалізацію інформаційного процесу.
   Отже під системою інформації ми розуміємо сукупність усіх видів інформації, необхідної для ефективного функціонування конкретної системи управління, а також комплекс методів, засобів та організаційних форм реалізації інформаційного процесу.
   Яке ж співвідношення понять "система інформації" і "інформаційна система"?
  "Деякі системи, - зазначає Ю. І. Черняк, - неозоре для спостерігача або в часі, або в просторі, тобто завдання над даним об'єктом не можна вирішувати без того, щоб не брати до уваги той факт, що спостерігач фізично не може одночасно оглядати всю систему ... У таких випадках вихід з положення полягає у послідовному розгляді системи по частинах. Таким чином, велика система - це система, яка не може розглядатися інакше, як у якості сукупності апріорно виділених підсистем ". До такого роду систем належать і системи інформації, в яких виділеними підсистемами виступають інформаційні системи.
   Якщо поняттям "система інформації" охоплюється вся інформація органу управління, то поняттям "інформаційна система" - частина цієї інформації. Об'єктивна необхідність створення не однієї, а багатьох інформаційних систем обумовлюється тим, що інформація в органі управління відрізняється за змістом, завданням, які з її допомогою вирішуються, методів і засобів збору, передачі та обробки. Поділ системи інформації на окремі інформаційні системи дозволяє застосовувати різноманітні методи та засоби вирішення інформаційних завдань в залежності від наявності різних факторів, здійснювати поетапне проектування і впровадження локальних інформаційних систем з подальшою ув'язкою їх у єдину систему інформації, що відбувається на практиці.
   Таким чином, системи інформації можна представити як сукупність інформаційних систем, які забезпечують ефективне виконання функцій управління. При цьому поняття інформаційної системи та системи інформації співвідносяться як частина до цілого.
  Інформаційні системи в органах внутрішніх справ розрізняються за призначенням, характеру вирішуваних завдань, рівням функціонування та іншими ознаками. Завдання їх класифікації пов'язана з проблемою
  класифікації самих інформаційних систем, тому що будь-яка інформаційна система може бути в тій чи іншій мірі автоматизована.
  Інформаційні системи можна розбити на три класи: облікові (стежать, що прогнозують, довідкові); аналітичні (радять, що прогнозують, діагностичні); вирішальні (керуючі, що планують). Як видно з наведеної класифікації інформаційні системи поділяються на наступні рівні: не виробляють якісної зміни інформації (облікові системи); аналізують інформацію (аналітичні системи); виробляють рішення (вирішальні системи).
  Між цими класами існує певна залежність, що виражається в тому, що попередній клас є вихідною базою для наступного, а кожен наступний припускає можливість вирішення завдань попереднього класу. Так, статистичні системи крім власних завдань виконують довідкові функції, а системи, що стежать вирішують завдання статистичного та довідкового характеру.
  Наведена класифікація автоматизованих інформаційних систем розкриває перспективи їх розвитку. В основу класифікації автоматизованих інформаційних систем що функціонують в даний час в органах внутрішніх справ може бути покладений така ознака як особливості машинної обробки інформації. Їх рішення за допомогою ЕОМ має певну специфіку, що проявляється в особливостях технології реалізації інформаційних завдань. За цією ознакою інформаційні завдання можна розділити на три групи: розрахункові, аналітико-статистичні, інформаційно-пошукові.
  Автоматизовані розрахункові інформаційні системи характеризуються відносно невеликими обсягами вхідної та вихідної інформації і значною питомою вагою обчислювальних операцій.
  Автоматизовані аналітико-статистичні інформаційні системи призначені для збору і обробки статистичної інформації характеризуються великим обсягом вхідної і вихідної інформації, а також великою питомою вагою логічних операцій в порівнянні з арифметичними в програмах використовуються цими системами.
  Автоматизовані інформаційно-пошукові системи використовуються для виконання основних функцій органів внутрішніх справ. Їх особливість полягає в накопиченні і постійному коригуванні великих масивів інформації про осіб, фактах та предмети, що представляють оперативний інтерес. Можна відзначити велику трудомісткість первинного введення робочого масиву інформації та розведення в часі роботу з додавання нової інформації. Крім того, об'єкти безперервно перебувають в динаміці, що вимагає постійного корегування інформації, що характеризує ці об'єкти.
   У процесі розвитку автоматизованих інформаційно-пошукових систем сформувалися три види інформаційного обслуговування - ДОКУМЕНТАЛЬНЕ, фактографічних і КОНЦЕПТОГРАФІЧЕСКОЕ. Кожному з цих видів відповідає своя інформаційна система, що представляє собою підсистему загальної інформаційної системи суспільства.
  ДОКУМЕНТАЛЬНА система, на протязі вже багатьох століть забезпечувала інформаційне обслуговування суспільства в цілому і різних його інститутів, у тому числі науки і техніки.
  Сутність документального обслуговування полягає в тому, що інформаційні потреби членів суспільства задовольняються шляхом надання їм первинних документів, необхідні відомості з яких споживачі отримують самі. Зазвичай грамотне документальне обслуговування здійснюється у два етапи: спочатку споживачеві надається деяка сукупність релевантних (релевантність
  - Смислове відповідність змісту документа інформаційного запиту смислове відповідність між двома текстами) його запиту вторинних документів (цей етап називається бібліографічним), а потім, після відбору споживачем з цієї сукупності певного числа вже пертінентних (пертінентность - відповідність змісту документа інформаційної потреби конкретного фахівця) документів, йому надають самі документи (цей етап називається бібліотечним обслуговуванням). Таким чином, потреба в інформації при документальному обслуговуванні задовольняється опосередковано, через первинний документ.
   На відміну від документального обслуговування Фактографічні передбачає задоволення інформаційних потреб безпосередньо, тобто шляхом подання споживачам самих відомостей (окремих даних, фактів, концепцій). Ці відомості, також релевантні запитам споживачів, попередньо витягуються інформаційними працівниками з первинних документів і після певної їх обробки (оформлення) надаються споживачам. Слід уточнити саме поняття "фактографічна інформація". «Фактографічну інформацію» слід розуміти відомості не тільки фактичного характеру, а й теоретичного, передбачений рейтинг, оціночного характеру, тобто включати і факти, і концепції, все те, що може бути об'єктом вилучення з тексту, описи на певному інформаційному мовою, зберігання та пошуку в тій чи іншій інформаційній системі.
  Якщо у випадку документального та фактографічного обслуговування споживачу інформації надаються документи або відомості, добуті з інформаційного потоку, так би мовити, в "натуральному" вигляді, то при КОНЦЕПТОГРАФІЧЕСКОМ обслуговуванні все це (документи і відомості) піддаються інтерпретації, оцінки, узагальнення з боку інформаційного працівника. У результаті такої інтерпретації формулюється так звана ситуативна інформація, що містить в собі оцінку розглянутих відомостей, тенденцій та перспективи розвитку окремих наукових і технічних напрямків, рекомендацій та ін З цієї причини під концептографіческім обслуговуванням можна також розуміти формулювання і доведення до споживачів ситуативної інформації, в явному вигляді не міститься в аналізованих джерелах, а отриманої в результаті інформаційно-логічного та концептографіческого аналізу деякої сукупності повідомлень. Іншими словами, у разі концептографіческого обслуговування споживачу представляються не тільки відомості про документ або самі відомості з документа, але і деяка додаткова інформація, привнесена інформаційним працівником у процесі їх інтерпретації.
  Всі види інформаційного обслуговування функціонують на основі своїх специфічних рядів вторинних документів. По суті справи кожна з різновидів обслуговування зводитися до створення свого ряду вторинних документів і доведення їх до споживача різними засобами і в різних режимах інформаційного обслуговування.
   Суттєве підвищення ефективності інформаційних систем в умовах сьогодення, коли відкриті можливості запровадження в інформаційний процес високопродуктивних технічних засобів, може бути досягнута за рахунок їх автоматизації. Поява автоматизованих інформаційних систем - результат об'єктивного процесу, обумовленого науково-технічною революцією. Ці системи, інтегруючи інформацію, забезпечують комплексне вирішення задач управління.
  Як приклад однієї з автоматизованих інформаційних систем наведемо систему «Сирена», яка використовується для автоматизації роботи офісу туристичної компанії.

  Історична довідка
  Виповнилося 25 років «Бузок» - автоматизованої системи резервування місць та продажу квитків на внутрішніх авіалініях.
  «Сирена-1» (1972 р.) заклала основні принципи автоматизації комерційної діяльності в цивільній авіації, забезпечила бронювання і продаж квитків на рейси Московського авіавузла.
  У 1982 р. почав функціонувати Московський центр загальносоюзної автоматизованої системи «Сирена-2». До кінця 80-х функціонувало вже близько 30 центрів системи практично у всіх найбільших містах СРСР. За допомогою єдиної мережі передачі даних кожен оператор отримав доступ до ресурсів всіх центрів системи. Це стало можливим в першу чергу завдяки створенню надійного, високопродуктивного програмного забезпечення.
  Програмне забезпечення Московського і 15 інших великих центрів «Сирени-2» розроблено відділом ГВЦ ГА. У 1989 р. провідні фахівці цього колективу створили кооператив Tais, який у 1991 році оформився в акціонерне товариство Таисия.
  Однією з найбільш великих робіт ТАЇСІЯ став переклад програмного забезпечення «Сирени-2» на технічну базу персональних ко?? пьютеров. Завдяки цьому вдалося різко підвищити надійність системи, знизити вартість її експлуатації і, як результат, зробити її доступною навіть для невеликих авіапідприємств. У результаті до 1995 - 1996 років функціонувало понад 30 ТАЇСІЯ-центрів «Сирени-2».
  «Сирена-2» практично повністю задовольняла технології бронювання та продажу місць у цивільній авіації радянського періоду з єдиними для всіх нормативними параметрами та коефіцієнтами, що характеризують комерційну діяльність авіапідприємств, з гранично простий загальної тарифною політикою, відсутністю будь-якої конкуренції між учасниками продажу авіаперевезень. Однак до середини 90-х стало очевидним невідповідність можливостей системи вимогам ринкової економіки. У першу чергу це стосувалося потреб авіакомпаній в гнучкому управлінні процесом реалізації ресурсів в залежності від поточної комерційної ситуації.
  Тому в 1994 р., коли стали зрозумілі основні принципи і завдання технології резервування в нових умовах, коли ЦРТ почав розробку нової тарифної політики, Таїсія приступив до створення принципово нової версії системи «Сирена» - «Сирени-2.3».
  Автоматизована система «Сирена» сьогодні переживає нове, третє народження. З другого кварталу 1997 р. почалося впровадження центрів «Сирени-2.3». До теперішнього часу впроваджено 21 центр та на різній стадії готовності знаходяться ще 8. Список організацій, на базі яких виконується впровадження центрів «Сирени-2.3», наведено в Таблиці 1. Закінчується реалізація нового проекту - багатоцентрових розпродільчо-інвенторная система Сирин.

  Cірена-2.3 - призначення та функціональні можливості.
  Центри «Сирени-2.3» - це нове покоління центрів бронювання місць та продажу квитків на внутрішні авіарейси. При її створенні використовувалися останні світові досягнення в інформаційних технологіях. Завдяки цьому при відносно низьких матеріальних витратах на впровадження та експлуатацію «Сирена-2.3» вирішує основні завдання з управління комерційною діяльністю авіакомпаній і агентств повітряних сполучень (АВС).
  Важливою відмінністю «Сирени-2.3» від інших модифікацій «Сирени» є те, що вона поряд з урахуванням інтересів АВС «повернулася обличчям» до авіакомпаній. Розроблено гнучкі програмні засоби, що лежать в основі механізмів управління доходами авіакомпаній. Це, в першу чергу, класи бронювання, засоби управління тарифами та пільгами, управління доступом агентів до ресурсів авіакомпаній і т.п.
  З початку розробки системи в ній дотримувалися принципи масштабованості і модульності.
  З точки зору масштабованості розробники системи готові представити як відносно дешеві системи, розраховані на одного - двох користувачів (авіакомпанію, агентство або агентство і авіакомпанію), так і потужні дорожчі центри колективного користування, що маніпулюють ресурсами декількох авіакомпаній і агентств.
  З точки зору модульності в системі чітко розрізняються інвенторная підсистема, що забезпечує управління ресурсами авіакомпаній, і розподільна (агентська) підсистема, що забезпечує функції АВС з реалізації ресурсів (замовлення, продаж квитків, фінансова діяльність агентів і т.п.). Можуть бути створені як власні центри авіакомпаній або агентств, так і центри колективного користування.
  «Сирена-2.3» є комплексною системою. У ній інтегровані функції системи резервування, включаючи бронювання тоннажу під понаднормовий багаж і термінові вантажі, та системи інформування населення про фактичне виконання рейсів.
  Основні технологічні властивості системи задовольняють міжнародним стандартам і відповідають рівню зарубіжних систем резервування. Завдяки цьому високими темпами розробляються програмні механізми взаємодії з міжнародними системами. Виконано стикування центрів «Сирени-2.3» з глобальною розподільної системою (GDS) «AMADEUS». До кінця першого півріччя планується стикування центрів «Сирени-2.3» з системою GABRIEL. Опрацьовується питання про стикування з системою GALILEO.
  У процесі розробки системи ставилося завдання не лише реалізувати функціональні можливості, наближені до можливостей зарубіжних систем, а також забезпечити плавність переходу від вітчизняної автоматизованої технології бронювання та продажу авіаквитків до засобів міжнародних технологій. Це завдання не є простою, тому що технологія ряду функцій, прийнята в СНД (проміжні та зворотні броні, спецброні, групові перевезення, концепція пільг і тарифів, система взаєморозрахунків та ін), не адекватна прийнятим у міжнародній практиці. Назва «Сирена-2.3» якраз і відображає одне з основних вимог з розробки системи: забезпечити сумісність діючої нині технології з принципами потсроенія таких систем, як «Сирена-3».

  Функціональні підсистеми
  Центр «Сирени-2.3» включає в себе наступні функціональні блоки:
  * Розклад.
  * Супровід фактичного руху нд
  * Тарифи (пільги, валюта, збори, багаж).
  * Управління ресурсами, у тому числі управління бронюванням тоннажу під багаж і термінові вантажі.
  * Замовлення. Обслуговування замовлень.
  * Управління подіями. Безпаперова технологія.
  * Довідкове обслуговування.
  * Продаж, обмін і повернення квитків.
  * Зведення. Статистика. Звітність. Архіви.
  Як приклад проілюструємо деякі функціональні можливості системи:

  Розклад
  На відміну від «Сирени-2» в «Бузок-2.3» реалізовані багато нові функції, наприклад,
  * Рейс з проміжними посадками описаний як єдиний ресурс;
  * Є можливість зберігати і пропонувати для вказаної пари міст пари рейсів з однією пересадкою в дорозі з урахуванням наявності місць. При цьому забезпечується також підтримка стикувальних рейсів;
  * Пропонуються рейси, які контролюють інші центри "Сирени-2.3";
  * Глибина продажу на рейсі може управлятися індивідуально і досягати 350 днів.
  Серед різноманітних засобів, наданих диспетчера авіакомпанії для керування розкладом, є, наприклад, «Майстер по зміні розкладу і типу літака». Це ефективний інструмент, який обробляє зміна типу літака, скасування рейду та інші зміни розкладу. За наявності на рейді надлишку пасажирів, яким продані квитки на різних умовах, прийняття рішення являє складне завдання для диспетчера. Майстер дозволяє істотно спростити технологію роботи диспетчера і забезпечити ефективність прийнятих рішень.
  Супровід фактичного руху НД забезпечує автоматизоване супровід руху ЗС на базі АФТН-повідомлень відповідно до табеля повідомлень про фактичне виконання рейсів по всіх можливих подій: виліт, посадка, затримка вильоту, посадка на запасний, пропуск аеропорту, виліт з запасного, повернення у вихідний пункт , зміна типу літака, зміна плану польоту, пасажири з іншого рейсу і т. п. При не надходженні повідомлення в контрольний термін автоматично надсилається запит за відповідною адресою.
  Комплекс є складовою частиною «Сирени-2.3", але може бути виділений з «Сирени-2.3» як самостійного вироби (спільно з комплексом «Розклад»). Може бути недоукомплектовано до рівня інформаційної підсистеми, яка забезпечує видачу інформації про розклад, тарифи, пільги та ін На базі такого комплексу можна організувати довідкове інформування пасажирів і управлінського персоналу.
     Комплекс містить у собі телеграфної служби, яка при необхідності може використовуватися як самостійне виріб.
  Тарифи
  При розробці системи «Сирена-2» будь-які проблеми, пов'язані з тарифами, в силу централізованого способу їх призначення були відсутні. Навпаки, в умовах ринкової економіки тарифікація - це одна з найбільш складних задач розробки і функціонування системи резервування та продажу квитків.
  Закладена в «Бузок-2.3» концепція застосування тарифів враховує роботи, які ведуться у цьому напрямку Центром Розклади і Тарифів Главагентства (ЦРТ) і відображає специфіку сучасної економіки країн СНД.
  Авіакомпанія, що розміщує свої ресурси в «Бузок-2.3», має можливість призначати на кожному рейсі кілька тарифних класів, з кожним з яких можна зв'язати будь-яке число тарифів. Готуються до впровадження тарифи на складні маршрути.
  Багато чого зроблено в системі для того, щоб полегшити диспетчера авіакомпанії управління тарифами. Зокрема, розроблені механізми, які дозволяють вводити нові тарифи (безпосередньо і за зразком), затінювати і скасувати раніше введені тарифи, трансформувати старі тарифи під час вступу нових.
  Істотною властивістю цих механізмів є те, що при введенні нового тарифу проводиться його зіставлення з раніше введеними і у випадку наявності загальної області дії область дії старого тарифу розбивається на затінені і незатененние частини. Це дозволяє авіакомпанії контролювати сумісність нових тарифів з існуючими.
  Тарифікація багажу. Забезпечується введення і зберігання гнучкої системи даних по багажу (норма безкоштовного багажу і плата за понаднормовий багаж) відповідно до розробками ЦРТ.
  Управління ресурсами і доходами.
  Управління ресурсами - одна з центральних підсистем «Сирени-2.3». Ефективне управління доходами забезпечується за рахунок:
  * Досить розвиненої системи тарифів, яка дає можливість призначати на одному і тому ж рейді декілька одночасно діючих тарифів, що відрізняються умовами застосування;
  * Набором засобів управління ресурсами (місцями на рейдах), які дозволяють керувати квотами місць у тарифних класах;
  * Можливістю сверхрезервірованія, використання листів очікування, гармонізації завантаження рейсів з посадками;
  * Керованими перегородками між комфорт-класом і економ-класом та ін
  Ці кошти при комплексному їх використанні як правило дозволяють досягти одночасно кілька цілей. Наприклад, листи очікування - це не тільки засіб підвищення рівня завантаження рейду, але і механізм, який дозволяє притримати продаж місць за низькими тарифами до тих пір, поки залишається надія продати їх за вищими тарифами. Супровід транзитних пасажирів дозволяє не тільки підвищити завантаження рейсів шляхом обліку затримок рейсів прибуття, але й підвищити рівень обслуговування пасажирів шляхом своєчасного резервування їм місць на більш пізні рейси.
  Управління доступом агентств до ресурсів авіакомпаній
  З цією метою реалізовано два основних механізми:
  * Авіакомпанія для кожного конкретного агентства або його терміналу може вказати доступні рейси або навіть тарифні класи рейсів;
  * Авіакомпанія може управляти потоками. Це означає, що можна розподілити ресурси на декілька потоків, у кожний з яких включаються агентства зі списку, який може бути складений аж до кожного рейсу. Для кожного потоку виділяється певна квота місць. Тим самим, авіакомпанія може регулювати доступ до своїх ресурсів не тільки по класах бронювання (пасажирам), але і визначати пріоритети агентств.
  Замовлення
  На відміну від «Сирени-2» обслуговування пасажирів ведеться на основі PNR як це прийнято в зарубіжних системах резервування. Серед іншого реалізовані наступні можливості:
  * Блокові PNR (спецброні). Зокрема автоматизація на їх основі різних бронею, обслуговування попередніх разових замовлень підприємств (наради, конференції) тощо;
  * Розсадження пасажирів при зміні типу або кількості місць в літаку.
  * Супровід транзитних пасажирів;
  * Гнучкі можливості бронювання. Так агент з бронювання може всередині поточного діалогу бронювати місця на декількох рейсах, у тому числі і що відносяться до одній ділянці маршруту, може ставити сегменти в черзі на листи очікування. У момент завершення діалогу потрібно зробити відбір стикованих найбільш бажаних рейсів. При цьому не виключається, що в чергах залишаться кілька альтернативних варіантів, що розрізняються за переваги;
  * Використання наявної в PNR інформації при операціях обміну та повернення квитків. Тим самим, виключаються помилкові повернення місць не на ту дату або не на той рейс.
  Управління подіями. Безпаперова технологія
  У «Бузок-2.3» реалізовані контроль подій, черги центру та безпаперова технологія. Повідомлення системи, що стосуються подій реального масштабу часу, а також формуються при вирішенні завдань пакетної обробки, класифікуються і передаються в так звані черги центру. При цьому користувач може отримати інформацію, йому призначену, з відповідної черги центру. Цей підхід загальноприйнятий у міжнародних системах.
  Продаж, обмін і повернення квитків
  Забезпечена робота з багатьма бланками, валютами, контроль витрати бланків квитків. На замовлення авіакомпаній ТАЇСІЯ постійно розробляє та впроваджує нові бланки квитків.
  Зведення. Статистика. Звітність. Архів
  У системі забезпечується накопичення статистичних даних наступних трьох типів:
  * Статистика про діяльність, що відображає результат діяльності центру за деякий період дат продажу;
  * Статистика про вильоти, що відображає підсумкові дані про рейси вильоту;
  * Статистика з використання тарифів і пільг.
  За накопиченої статистичної інформації можуть друкуватися зведення з різних аспектів в інтересах агентств та авіакомпаній.
     Друк поточних зведень. Реалізована вибірка даних та друк зведень про поточний технологічному стан системи, в тому числі:
  * Зведення про пасажирів, замовлення, групах, спецбронях по відношенню до пункту посадки, пункту вильоту, пункту транзиту, пересадки;
  * Зведення про стан рейдів і субрейдов з різних аспектів;
  * Зведення за розкладом, тарифами та пільг.
     Журнал відновлення. Сукупність програмних засобів, які дозволяють:
  * Накопичувати в окремому файлі (власне журналі) результати обробки істотних запитів, що призвели до корегування БД, і при необхідності відновити запорченную БД на підставі її копії на початок доби (фотографії) та інформації, накопиченої в журналі.
     Експортний архів. Забезпечує можливість формування результатів функціонування системи за певний період в реляційному форматі для подальшої передачі даних на обробку в інші системи, розробку яких виконують користувачі «Сирени-2.3».
  Цим досягається інформаційна відкритість «Сирени-2.3.»
     Сервер архіву та статистики. Сервер архіву та статистики призначений для створення окремої інформаційної бази, що відображає історію зміни бази даних реального часу.
  Споживачами цієї інформації є різноманітні служби агентств та авіакомпаній, наприклад,
  * Групи, що виконують фіскальні функції, тобто розслідують історію руху конкретних місць, діяльність операторів, факти неявки пасажирів на рейд або поява двійників і т.п.;
  * Групи маркетингу авіакомпанії, які займаються аналізом завантаження окремих рейсів або напрямків в цілому, оптимізацією розкладу авіакомпанії і т.д.
  З метою накопичення цих даних інформація щодоби перекачується в Сервер архіву та статистики. Сервер дозволяє займатися аналізом статистичної інформації, переглядати історію операцій, копії квитків, і PNR за тривалий термін, наприклад, за 3 роки.
  Від Сирени-2.3 до Сирин
  Географічний принцип розміщення ресурсів і комплексна технологія
  В даний час «Сирена-2» являє собою сукупність центрів різних модифікацій ( «Сирена-2», «Сирена-2М», «Сирена-2.3», «Сирена-2000» і деякі інші), число яких доходить до 70. Всі центри пов'язані в єдину мережу передачі даних (СПД).
  Для того, щоб забезпечити найкращі умови продажу, авіакомпанія змушена зберігати свої ресурси, зокрема, зворотні рейси в центрах, контролюючих пункти відправлення цих рейсів. Такий принцип розміщення ресурсів отримав назву «географічний». Він досить незручний для авіакомпаній, тому що суперечить її природному прагненню зібрати всі власні рейси в одному центрі, як це прийнято у світовій практиці.
  Піти від географічного принципу можна двома способами: або зібрати всі ресурси в одному глобальному інвенторном центрі, або реалізувати комплексну технологію.
  Перший шлях намітила МТК «Сирена» в проекті «Сирена-3». Однак можна припустити, що багато авіакомпаній, почувствова?? рілі переваги розміщення ресурсів у власному центрі, віддадуть перевагу його зберегти.
  Другий шлях передбачає впровадження комплексної технології і, зокрема, створення системи Сирин на основі прямої взаємодії центрів «Сирени-2.3».
  Порівняємо роботу операторів за відсутності комплексної технології і в системі Сирин.
  Термінальний доступ до центрів «Сирени»
  Користувачами центру «Сирени-2.3» є
  * Резидентні авіакомпанії, тобто авіакомпанії, які помістили свої ресурси (місця) в цей центр і самі контролюють ці ресурси за допомогою графічних станцій оперативного управління;
  * Резидентні агентства. Це агентства, які весь обсяг роботи з обслуговування виконують замовлення через даний центр;
  * Нерезидентні агентства ( "іногородні" - за старою термінологією). Це агентства, які є резидентними в інших центрах, а в даному центрі вони тільки бронюють місця на окремі ділянки маршруту проходження пасажирів.
  Кожен центр «Сирени-2.3» дозволяє підключити до себе необмежене число резидентних агентів.
  Створення центру «Сирени-2.3», як і будь-якого іншого центру «Сирени» передбачає підключення цього центру до СПД «Сирена-2». Використовуючи мережу, кожен агент отримує доступ до всіх центрів системи (крім власної) на правах нерезидентного.
  Доступ нерезидентних агентів до центрів за відсутності комплексної технології здійснюється на термінальному рівні. Це означає, що
  по-перше, сам користувач повинен вибрати центр, який контролює потрібну ділянку маршруту, і виконати операцію логічного підключення до нього;
  по-друге, доступ до кожного центру системи здійснюється на мові даного центру. На сьогоднішній день всі модифікації центрів «Сирени» мають більші або менші відмінності в мові запитів та форматі відповідей.
  Ці умови створюють серйозні труднощі для операторів.
  Система Сирин
  Сирин - це сукупність усіх центрів «Сирени-2.3», об'єднаних комплексної технологією. За своєю суттю Сирин є новою багатоцентрових розпродільчо-інвенторную систему, логіка функціонування якої істотно відрізняється від логіки функціонування незалежних центрів «Сирени».
  Як уже згадувалося вище, кожен центр «Сирени-2.3» може виступати тільки як агентський центр, або (у більшості випадків) поєднувати в собі агентську та інвенторную підсистеми. В умовах системи Сирин оператор працює тільки з агентської підсистемою власного центру. Остання в процесі побудови простого або складного маршруту звертається в міру необхідності до інвенторним підсистемам центрів, які контролюють потрібний напрямок.
  Виконання умови «видимості» рейсу незалежно від місця його розташування дозволить авіакомпанії, що зберігає свої ресурси в Сирин, в кінцевому підсумку зібрати їх у «своєму» центрі і зосередити зусилля на процесі оптимального управління доходами.

  Переваги «Сирени-2.3»

  «Сирена-2.3» зайняла гідне місце в технологічному просторі СНД з огляду на наступних
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status