ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Автоматизовані системи обробки економічної інформації
       

   

  Інформатика
  АСОЕІ (Автоматизовані системи обробки економічної інформації)
  Викладач: Гобарева Яна Львівна
  Підручники: синій і червоний.

  1. Передумови і значення інформатизації в банках.
  Виділяють дві групи передумов: 1 - не залежать від ринкової економіки, 2 - обумовлені економікою.
  До 1 відносяться:
  -постійне зростання банківських операцій обумовлює необхідність залучення нових засобів і способів обробки інформації;
  -жорсткі терміни обробки І. - в КБ потрібно щоденно складати баланс - високі вимоги щодо якості, точності надійності та безпеки обробки інформації.
  До 2 відносяться:
  -збільшення конкуренції між банками викликає боротьбу за клієнта, а отже якість сервісу повинна постійно поліпшуватися;
  -Российская банківська система зараз включається у світову, а отже потрібно відповідати м/н стандартів (переваги стандартизованої системи - єдина технологія обробки інформації, захист інформації і т.д.)
  Одним з важливих напрямків вдосконалення управління НХ є впровадження економіко-математичних моделей і технічних засобів в управлінський процес. Жодна система керування не може обійтися без ЕОМ та іншої техніки. Тому планомірно проводиться автоматизація банківської діяльності. Автоматизація не тільки поліпшує роботу банку, але є органічним елементом цієї роботи.
  Автоматизація в банках проводиться в різних формах, у першу чергу створюються системи обробки управлінської інформації. Більш високим рівнем є АБС, що включають не тільки обробку інформації, але і системи формування управлінських рішень, що охоплюють усі сторони діяльності банку. Автоматизоване рішення задач керування фінансами поліпшує управлінський інструментарій діяльності банку, розкриваючи картину його стану, розкриваючи резерви та напрямки поліпшення фінансового становища, оздоровлення фінансів.

  2. Основні принципи автоматизації.
  1. Окупність. 2. Надійність. 3. Гнучкість. 4. Безпека. 5. Дружність. 6. Відповідність м/н стандартам.
  Окупність - для КБ важливо витрачати мінімум засобів, але скупий платить двічі. Мінімізація засобів повинна сполучатися з надійністю, продуктивністю системи. Розраховується строк окупності системи. Зараз відбувається впровадження технології пластикових карт. Термін її окупності - 2-5 років.
  Термін окупності розраховується на підставі кількості карт і кількості операцій, вироблених за картками.
  Надійність - функціонування КБ забезпечується за рахунок рішення задач у короткий термін. Це досягається за допомогою надійних технічних засобів, роботою програмних засобів і використання сучасних технологій для розробки ПЗ. Тому що здобуваються засоби повинні мати сертифікат, а програмні продукти - ліцензію.
  Гнучкість - має на увазі легку адаптацію системи до всіх змін вимог до неї, що вводиться до нових функцій. Наприклад, з уведенням нового плану рахунків система повинна була забезпечити безболісний перехід, що досягається через: - модульність системи; - систему гнучких звітів.
  Системна інтеграція - об'єднання різнорідного устаткування і ПЗ для вирішення конкретних завдань:
  -вертикальна інтеграція - об'єднання комп'ютерів одного виробника;
  -горизонтальна інтеграція - об'єднання частин комп'ютерів різних виробників.
  Безпека - міри забезпечення схоронності комерційної інформації:
  -розвиток структур доступу до різних підсистем;
  -регламентація роботи з системою;
  -використання спеціального устаткування, шифрів.
  Дружність - система повинна бути простою, зручною для освоєння, вивчення, використання.
  Засоби:
  -використання меню, підказок,
  -наявність системи виправлення помилок.
  Відповідність м/н стандартів - для передачі інформації по СВІФТ використовуються стандартні структури інформації.

  3. Основні напрямки автоматизації.
  Існує 4 групи напрямків:
  1.Автоматізація діяльності КБ - внутрішньобанківської обслуговування:
  -автоматизація обліково-операційної роботи;
  -автоматизація - ведення договорів;
  -автоматизація - економічної роботи КБ (розрахунок нормативів, прогнозно-аналітичні роботи)
  -автоматизація нових банківських операцій (лізинг);
  -автоматизація робіт з цп.
  2.Автоматізація позабанківської діяльності (обслуговування клієнтури): обслуговування в офісі; використання пластикових карт.
  3.Автоматізація міжбанківських розрахунків; межфіліальние розрахунки; між банками РФ; між банками РФ і банками країн СНД; м/н розрахунки (використання СВІФТ);
  4.Автоматізація внутрішньобанківських облікових завдань: автоматизація обліку праці, зарплати; обліку ОФ, матеріалів та ін

  4. Етапи автоматизації КБ.
  Етапи:
  1.Централізованная опрацювання даних в обчислювальних центрах.
  2.Децентралізованная обробка.
  1 - база для другого етапу. Інформація надходить з КБ в ВЦ. На ньому вона обробляється, і результати обробки передаються назад в КБ.
  Переваги: обробка великого обсягу інформації; можливість сконцентрувати потужну техніку в одному місці;
  Мінуси: інформація йде з КБ, що небажано, отже, потрібні додаткові способи захисту; труднощі вивірки інформації, що призводить до затримки результатів обробки; інформація передається по каналах зв'язку (якщо вони будуть погано працювати - виникнуть збої); неможливість надання банком всього спектру послуг .
  Зважаючи на вищевикладені недоліків в кінці 80-х, початку 90-х років, відбувся перехід до децентралізованої обробки. Крім того, появи другого етапу сприяло появи ПК, збільшення вимог щодо конфіденційності, появи вітчизняних розробників програмних продуктів.
  2 етап - децентралізована обробка - стадії:
  1-а стадія - поява АБС. Зберігання даних - у вигляді файлів, обмін - за допомогою дискет, отримання результатів - перезапис з різних комп'ютерів на один. З'явилися перші розробники програм. Перша програма була написана київським розробником - "київський операційний день", потім "тульський операційний день".
  Недоліки цієї стадії: немає цілісності даних (дані створювалися на різних ПК); відсутність взаємоув'язку завдань в системі; відсутність можливості обробки великої кількості інформації; низькі можливості застосування засобів захисту; неможливість створення баз даних.
  2 стадія - об'єднання ПК в локальні мережі. Використовуються спеціальні мережеві операційні системи. Локальні мережі дозволяють організувати спільне використання апаратури, спільну обробку даних на декількох ПК. Використовуються інтелектуальні робочі станції "файл-сервер".
  3 стадія - перехід до нової технології "клієнт-сервер", на базі якої існують локальні мережі;
  4 стадія - заснована на принципах розподілу бази даних.

  5. Поняття і структура ТО АСОФКІ.
  Технічне забезпечення (ТО) - сукупність технічних засобів, призначених для роботи інформаційної системи, а також відповідна документація з налагодження, встановлення, монтажу, контролю цих технічних засобів.
  ТО складається з (структура ТО):
  1.Комплекс технічних засобів (КТС);
  2.Документація;
  3.Кадри, що займаються встановленням та обслуговуванням ТЗ (деякі не виділяють в окрему групу).
  КТС - сукупність взаємопов'язаних єдиним управлінням і автономних технічних засобів, призначених для збору, зберігання, накопичення, обробки, передачі, виведення інформації, а також засобів оргтехніки та керування ТЗ.
  Документація:
  -загальносистемна - гос., галузеві стандарти з ТО;
  -спеціалізована - методики по всіх етапах розробки ТО;
  -нормативно-довідкова - використовується при виконанні розрахунків по ТО.

  6. Класифікація технічних засобів управління.
  Основний підрозділ: комп'ютери та оргтехніка.
  За процедурно-функціональною ознакою:
  -засоби збору і реєстрації інформації та пристрої введення-виводу;
  -засоби передачі даних та лінії зв'язку;
  -засоби обробки;
  -засоби зберігання і виведення інформації;
  -засоби оргтехніки.

  Основний підрозділ: комп'ютери та оргтехніка.
  За процедурно-функціональною ознакою:
  -засоби збору і реєстрації інформації та пристрої введення
  З появою нових інформаційних технологій ці ТЗ мають високе значення. На п/п кошти збору - датчики, лічильники і т.д.
  У КБ при роботі з готівкою використовуються апарати з підрахунку грошей, щодо формування пакетів банкнот, дистанційного виявлення фальшивих грошей та ін
  Основні характеристики апаратів при виборі: металоємність і надійність.
  При роботі з дорогоцінними металами в КБ використовуються апарати по зважуванню.
  Операції з пластиковими картами підрозділяються на нанесення інформації на карту; персоніфікація карт; ембосірованіе.
  Тут використовуються такі ТЗ:
  -ТС випуску карт
  -імпринтери - платіжні термінали - пристрої, якими забезпечується торговець для отпечативанія рельєфних знаків з банківської картки на торгових рахунках.
  -банкомат;
  пост-термінали (призначені для авторизації, записи і пересилання даних).
  Пристрої введення: 1. клавіатура; 2. графічні планшети (для ручного введення графічної інформації); 3. сканери, які читають автомати; 4. маніпулятори (миша, джойстик); 5. сенсорні екрани 6. мікрофони і т.д.
  Засоби передачі інформації:
  Інформація може передаватися:
  1.В самому КБ між різними його підрозділами (раніше для цих цілей використовувалася пневмопошта і транспортери; зараз використовуються локальні обчислювальні мережі (в одній будівлі або в довколишніх)).
  Основні компоненти локальної мережі: кабелі, що передає середа, робоча станція; АРМ на основі робочої станції; плати інтерфейсу мережі; сервери мережі.
  Локальна мережа дозволяє робочих станцій обмінюватися інформацією і використовувати загальну інформацію.
  2.Інформація може передаватися з КБ у ЦП або в іншій КБ.
  Тут використовуються:
  а) апарати і пристрої передачі б) канали зв'язку.
  Апарати і пристрої передачі:
  -телеграф, телетайп; телефакс, телекс; мережеві адаптери.
  -технічні пристрої, що виконують функції сполучення ЕОМ з каналом зв'язку. Один адаптер забезпечує спряження ЕОМ з одним каналом зв'язку;
  -мультиплексори (багатоканальні адаптери) - пристрою сполучення ЕОМ з декількома каналами зв'язку;
  -модеми (ЕОМ підключається до АТС). Це спеціальний пристрій, здатний перетворювати (модулювати) цифровий сигнал на аналоговий і назад. Модем на іншому кінці лінії демодулірует сигнал назад.
  -термінали (ПК);
  -концентратори (призначені для стискання інформації, об'єднання каналів, передачі інформації в високошвидкісному режимі зв'язку);
  -повторювач (в локальній мережі, де кабель певної довжини, для збільшення його довжини ставиться повторювач (локальний і дистанційний)). Локальний повторювач з'єднує фрагменти мереж, розташованих на відстані до 50 метрів. Дистанційний - до 2000 метрів;
  -спеціальні шифрувальні апарати.
  Канали зв'язку - вузли зв'язку, що включають потужні ЕОМ, налаштовані на передачу і управління інформацією, а не на її обробку; плюс ПЗ.
  Три види каналів зв'язку: наземні; високочастотні (забезпечуються наземними ретрансляційних зв'язками); супутникові (при передачі на далекі відстані).
  Засоби обробки даних. Це комп'ютери - 4 класу: мікро; малі (міні); великі і супер ЕОМ.
  Головні характеристики ЕОМ - швидкодію й обсяг пам'яті.
  МікроЕОМ - 2 групи:
  1.універсальние (розраховані на багато користувачів і однокористувацький);
  2.спеціалізірованние (розраховані на багато користувачів (сервери) і однокористувацький (робочі станції)).
  Сітьові - потужні ЕОМ, обладнані декількома терміналами і функціонують у режимі поділу часу.
  Персональні - ЕОМ, що задовольняють вимогам доступності й універсальності.
  Робочі станції - однокористувацький потужні ЕОМ. Спеціалізуються на виконанні одного виду роботи.
  Сервери - розраховані на багато ЕОМ у мережах, виділені для обробки запитів від всіх станцій мережі.
  ПК - основа АБС. Існують стаціонарні (настільні) і переносні.
  Малі ЕОМ - можуть працювати в режимі розділення часу, і в багатозадачному режимі; надійні і прості в експлуатації.
  Великі ЕОМ - мейнфрейми. Характеристики: великий обсяг пам'яті; висока відмовостійкість і продуктивність; висока надійність; захист даних; можливість підключення великої кількості користувачів. Найбільш відомі: Тандем, також популярні комп'ютери Hewlett Packard, IBM 390, 4300.
  Супер ЕОМ - потужні багатопроцесорні ЕОМ з швидкодією 40 мільярдів операцій у секунду. Їх випускає фірма Крей. У Росії супер ЕОМ представлені оригінальні розробки - Ельбрус 1,2,3, Електроніка СС-БИС, ЄС 11-91, еси -95.
  Зараз в Росії з'явилися багатомашинні комплекси РИЗИК архітектури. Вони пристосовані для багатозадачного режиму роботи.
  Сервери. Це комп'ютер, виділений для обробки запитів від всіх станцій мережі і представляє цим станціям доступ до системних ресурсів і розподіляє ці ресурси. Потужні сервери можна віднести до малих і великих ЕОМ. Зараз лідером є сервери Маршалл, а також існують сервери Крей (64 процесора).
  Основні засоби зберігання в КБ:
  -машинна пам'ять (основна і зовнішня). Зовнішня пам'ять використовується для довготривалого зберігання інформації - накопичувачі.
  -магнітні носії - магнітні стрічки (раніше були дуже популярні)
  -оптичні CD-диски. Перші CD-диски призначалися тільки для зчитування. В останні роки були створені диски, на яких інформація може записуватися користувачем (Recordable CD).
  -CD-ROM; бази даних; мікрофільми, мікрокарти - системи зберігання інформації - інформація на них заноситься за допомогою спеціальних пристроїв (у нас використовується ком-система). Це мікрокопіям документів. Основна характеристика - малий розмір і мінімальний час пошуку, обсяги пам'яті дуже великі. Близько 10 мікрофільмів - вся Ленінська бібліотека.
  Пристрої виводу:
  Монітори - це пристрій призначений для відображення інформації, що вводиться користувачем з клавіатури або виводиться комп'ютером.
  Принтери - це пристрій виведення на паперовий носій текстової та графічної інформації (струменевий, матричний, лазерний).
  Плоттери (графобудівники) - пристрої для виведення креслень і схем великих форматів на папір.

  7. Характеристика засобів збору та реєстрації інформації.
  З появою нових інформаційних технологій технічні засоби (ТЗ) збору та реєстрації інформації мають високе значення. На п/п кошти збору - датчики, лічильники і т.д.
  У КБ при роботі з готівкою використовуються: апарати з підрахунку грошей, щодо формування пакетів банкнот і дистанційного виявлення фальшивих грошей.
  Основні характеристики апаратів при виборі: металоємність і надійність.
  При роботі з дорогоцінними металами в КБ використовуються апарати по зважування.
  Операції з пластиковими картами підрозділяються на нанесення інформації на карту; персоніфікація карт; ембосірованіе.
  Тут використовуються такі ТЗ:
  -ТС випуску карт (ембоссер - апарат, який забезпечує нанесення графічної інформації на карту; обладнання для електронної персоналізації карток);
  -імпринтери - платіжні термінали - пристрої, якими забезпечується торговець для отпечативанія рельєфних знаків з банківської картки на торгових рахунках. Наприклад, є торгова точка. Там складаються сліпи. Інформація переноситься з пластикових карт на сліпи;
  -банкомат - ідентифікація з власником;
  пост-термінали - у залі встановлюються термінали, які пов'язані з КБ. Вони призначені для авторизації, записи і пересилання даних. Опції терміналів: зчитування інформації з картки, ідентифікація власника по коду.
  Пристрої вводу:
  1. клавіатура 2. графічні планшети (для ручного введення графічної інформації) 3. сканери, які читають автомати; 4. маніпулятори (миша, джойстик) 5. сенсорні екрани; 6. мікрофони і т.д.

  8. Характеристика засобів передачі інформації та лінії зв'язку.
  Під передачею інформації розуміється процес пересилання даних (повідомлень) від одного пристрою до іншого. Взаємодіє сукупність об'єктів, утворених пристроями передачі та обробки даних, називається мережею.
  Інформація може передаватися:
  1.В самому КБ між різними його підрозділами -?? аньше для цих цілей використовувалася пневмопошта і транспортери. Зараз використовуються локальні обчислювальні мережі (в одній будівлі або в довколишніх).
  Основні компоненти локальної мережі: кабелі (передавальна середа); робоча станція; АРМ на основі робочої станції; плати інтерфейсу мережі; сервери мережі.
  Локальна мережа дозволяє робочих станцій обмінюватися інформацією і використовувати загальну інформацію.
  2.Інформація може передаватися з КБ у ЦП або в іншій КБ.
  Тут використовуються: а) апарати і пристрої передачі б) канали зв'язку.
  Апарати і пристрої передачі: телеграф, телетайп; телефакс, телекс; мережеві адаптери (технічні пристрої, що виконують функції сполучення ЕОМ з каналом зв'язку. Один адаптер забезпечує спряження ЕОМ з одним каналом зв'язку); мультиплексори (багатоканальні адаптери) - пристрою сполучення ЕОМ з декількома каналами зв'язку; модеми (для підключення ПК до АТС. Модем - спеціальний пристрій, здатний перетворювати (модулювати) цифровий сигнал на аналоговий і назад. Модем на іншому кінці лінії демодулірует сигнал назад.); термінали (ПК); концентратори (призначені для стискання інформації, об'єднання каналів, передачі інформації в високошвидкісному режимі зв'язку); повторювач (в локальній мережі, де кабель певної довжини, для збільшення його довжини ставиться повторювач (локальний і дистанційний). Локальний повторювач з'єднує фрагменти мереж, розташованих на відстані до 50 метрів. Дистанційний - до 2000 метрів); спеціальні шифрувальні апарати.
  Канали зв'язку - вузли зв'язку, що включають потужні ЕОМ, налаштовані на передачу і управління інформацією, а не на її обробку; плюс ПЗ.
  Три види каналів зв'язку: наземні канали; високочастотні канали; супутникові канали.
  Наземні - 3 типи кабелів: кручена пара проводів (як за кордоном в телефоні); коаксіальний кабель; оптико-волоконний кабель.
  Високочастотні канали зв'язку забезпечуються ретрансляційних наземними станціями.
  Супутниковий зв'язок - при передачі на далекі відстані.
  Для оцінки якості мережі можна використовувати такі характеристики:
  -швидкість передачі даних (біт в секунду)
  -пропускна здатність каналу (символів у секунду)
  -достовірність передачі інформації (помилки на всього знаків)
  -надійність каналу і модему (середній час безвідмовної роботи).

  9. Засоби обробки даних.
  Це комп'ютери - 4 класу: мікро, малі (міні); великі і суперЕОМ.
  Головні хар-ки ЕОМ - швидкодію й обсяг пам'яті.
  МікроЕОМ - 2 групи:
  1.універсальние (розраховані на багато користувачів і однокористувацький);
  2.спеціалізірованние (розраховані на багато користувачів (сервери) і однокористувацький (робочі станції)).
  Сітьові - потужні ЕОМ, обладнані декількома терміналами і функціонують у режимі поділу часу.
  Персональні - ЕОМ, що задовольняють вимогам доступності й універсальності.
  Робочі станції - однокористувацький потужні ЕОМ. Спеціалізуються на виконанні одного виду роботи.
  Сервери - розраховані на багато ЕОМ у мережах, виділені для обробки запитів від всіх станцій мережі.
  ПК - основа АБС. Існують: стаціонарні (настільні) і переносні.
  Характеристики:
  -швидкодія - більшість оснащені процесорами Intel (Pentium і Pentium Pro), AMD (К5), і Cyrix 686.
  -ємність дисків (постійно збільшується); мала вартість; мало місця; гнучкість архітектури; задовольняють невеликі вимоги КБ; ПЗ орієнтовано на непідготовленого користувача; висока надійність роботи.
  Малі ЕОМ. ЄС 1020 (наші) АS/400 (IBM)
  Характеристики: можуть працювати в режимі розділення часу, і в багатозадачному режимі; надійність і простота в експлуатації.
  Великі ЕОМ - мейнфрейми.
  Характеристики: великий обсяг пам'яті; висока відмовостійкість і продуктивність; висока надійність; захист даних; можливість підключення великої кількості користувачів.
  Найбільш відомі - Тандем, також популярні комп'ютери Hewlett Packard, IBM 390, 4300.
  Супер ЕОМ - потужні багатопроцесорні ЕОМ з швидкодією 40 мільярдів операцій у секунду. Їх випускає фірма Cray. У Росії представлені оригінальні розробки - Ельбрус 1,2,3, Електроніка СС-БИС, ЄС 11-91, еси -95.
  Зараз в Росії з'явилися багатомашинні комплекси РИЗИК архітектури. Вони пристосовані для багатозадачного режиму роботи.
  Сервери. Сервер - комп'ютер, виділений для обробки запитів від всіх станцій мережі і представляє цим станціям доступ до системних ресурсів і розподіляє ці ресурси. Універсальний сервер має назву - сервер-додаток. Потужні сервери можна віднести до малих і великих ЕОМ. Зараз лідером є сервери Маршалл, а також існують сервери Cray (64 процесора).
  Сервери в мережі спеціалізуються. Спеціалізовані сервери використовуються для усунення вузьких місць в роботі мережі (управління базами даних, електронною поштою). Наприклад, файл-сервер використовується для роботи з файлами.
  Фактори, якими керується КБ при купівлі ЕОМ: вартість; обсяг оброблюваної інформації; характер роботи КБ; реалізовуваність технічних засобів, тобто можливість створення за рахунок коштів вітчизняної промисловості; гнучкість структури ТЗ (можливість включення нових засобів); надійність (безперебійне функціонування); мінімальна вартість обслуговування.

  10. Засоби зберігання і виведення інформації.
  Основні вимоги до засобів зберігання: зручність і простота організації, поповнення і заміни документів; зручність і простота пошуку документів; мінімальний розмір займаної площі; невисока вартість.
  Основні засоби зберігання в КБ:
  -машинна пам'ять (основна і зовнішня). Зовнішня пам'ять використовується для довготривалого зберігання інформації - накопичувачі.
  -магнітні носії - магнітні стрічки (раніше були дуже популярні);
  -оптичні CD-диски.
  Перші CD-диски призначалися тільки для зчитування. В останні роки були створені диски, на яких інформація може записуватися користувачем.
  -CD-ROM; бази даних; мікрофільми, мікрокарти - системи зберігання інформації - інформація на них заноситься за допомогою спеціальних пристроїв (у нас використовується ком-система). Це мікрокопіям документів. Основна характеристика - малий розмір і мінімальний час пошуку, а обсяги пам'яті дуже великі. Близько 10 мікрофільмів - вся ленінська бібліотека.
  Пристрої виводу:
  Монітори - це пристрій призначений для відображення інформації, що вводиться користувачем з клавіатури або виводиться комп'ютером.
  Принтери - це пристрій виведення на паперовий носій текстової та графічної інформації (струменевий, матричний, лазерний).
  Плоттери (графобудівники) - пристрої для виведення креслень і схем великих форматів на папір.

  11. Форма використання засобів обробки даних.
  Найбільш поширена форма - ЕОМ. Раніше частіше використовувалися обчислювальні центри (ОЦ).
  Обчислювальний центр - організується і спеціалізується на обробці інформації. ВЦ володіють самостійністю, планують свої діяльність, мають юридичну адресу.
  За структурою ВЦ підрозділяються на кілька відділів: відділ з підготовки завдань, відділ з реалізації машинного вирішення завдань, технічне обслуговування парку, для виконання управлінських робіт.
  ТЗ, що використовуються в ВЦ: багатомашинні обчислювальні комплекси.
  З розвитком техніки, в результаті виникнення збоїв ВЦ, у зв'язку з витоком інформації з КБ, КБ стали обробляти інформацію самостійно.
  Розподілена обробка даних (РІД) - децентралізована на 1 ЕОМ. Для отримання загальних результатів, все зводиться на один комп'ютер. Розподілена обробка виконується на непов'язаних між собою ЕОМ, що представляють розподілену систему. Для реалізації РІД були створені багатомашинні асоціації, структура яких розробляється по одному з напрямків: багатомашинні обчислювальні комплекси (ММВК), комп'ютерні мережі.
  ММВК - група встановлених поряд комп'ютерів, об'єднаних за допомогою спеціальних засобів сполучення і виконує спільно єдиний інформаційно-обчислювальний процес. Вони можуть бути локальними і дистанційними.
  Локальні - комп'ютери знаходяться в одному приміщенні і не вимагають спеціальних засобів сполучення.
  Дистанційні - комп'ютери встановлюються в сусідніх приміщеннях. Для передачі даних використовуються канали зв'язку.
  Мережа - форма використання ТЗ. Це сукупність комп'ютерів і терміналів, з'єднаних за допомогою каналів зв'язку в єдину систему, що задовольняє вимогам розподіленої обробки даних.
  Відмінності мережі від ММВК: розмірність (до складу ММВК входять 2-3 ЕОМ); розподіл функцій між ЕОМ (в ММВК функції обробки, передачі даних можуть бути реалізовані в 1 ЕОМ, а в мережах ці функції розподілені між окремими ЕОМ); необхідність вирішення в мережі задачі маршрутизації повідомлень (повідомлення від однієї ЕОМ до іншої можуть йти за маршрутами).
  Класифікація мереж:
  1.по функціональному призначенню: інформаційні мережі, обчислювальні, змішані.
  2.По розміщення інформації в мережі: мережі з централізованим банком даних, мережі з розподіленим банком даних.
  3.За території розосередження: глобальні, регіональні, локальні.
  Глобальні мережі - об'єднують абонентів з різних країн. Взаємодія може здійснюватися по телефону, радіо, супутників. Технічна основа - лінії зв'язку, вузли зв'язку. Перша мережа - СВІФТ. Перші глобальні мережі в Росії: СПРИНТ, ИСКРА.
  Регіональні мережі - об'єднують абонентів у 1 регіоні, місті.
  Локальні мережі - абоненти в межах невеликій території.
  ЕОМ, об'єднані в мережу поділяються на основні та допоміжні.
  Основні - абонентські ЕОМ. Вони виконують всі необхідні інформаційно-обчислювальні роботи. Це може бути будь-який комп'ютер.
  Допоміжні ЕОМ (сервери) - відповідають за передачу інформації від однієї ЕОМ до іншої.
  У локальних мережах використовується 2 режими роботи: робоча станція - "файл-сервер"; клієнт-сервер.
  Загальне - схема обслуговування користувача, відрізняються складністю, обсягом виконуваних функцій, технічною оснащеністю.
  Робоча станція - "файл-сервер" - обробка даних з використанням файлового сервера (на ньому знаходиться база даних і спільні програми). Сервер забезпечує доступ до бази даних. За мережі йдуть копії баз даних. Тобто станція надсилає запит, і до нього повертається ВСЯ копія бази даних без розбору.
  Клієнт-сервер - виділення окремого сервера. На ньому знаходиться не тільки загальна база даних, а й програми пошуку. Це дозволяє виконувати не всі дані, а тільки ті, які необхідні користувачу. Приклад цієї технології - "клієнт-банк".
  АРМ - Аналізуючи сутність АРМ, фахівці визначають їх частіше за все як професійно-орієнтовані малі обчислювальні системи, розташовані безпосередньо на робочих місцях фахівців і призначені для автоматизації їх робіт. Це сукупність методичних, мовних, технічних, програмних засобів, що дозволяють організувати роботу кінцевих користувачів в деякій області.
  Схема АРМ:


  12. Класифікація мереж:
  1.по функціональному призначенню: інформаційні мережі, обчислювальні (з обробки), змішані. Інформаційна мережа виконує функції обробки, зберігання та передачі даних.
  2.По розміщення інформації в мережі: мережі з централізованим банком даних, мережі з розподіленим банком даних
  3.За території розосередження: глобальні, регіональні, локальні.
  Глобальні мережі - об'єднують абонентів з різних країн. Взаємодія може здійснюватися по телефону, радіо, супутників. Технічна основа - лінії зв'язку, вузли зв'язку. Перша мережа - СВІФТ. Наші: СПРИНТ, ИСКРА.
  Регіональні мережі - об'єднують абонентів у 1 регіоні, місті.
  Локальні мережі - абоненти в межах невеликій території.

  13. Поняття і структура ІВ.
  Інформаційне забезпечення (ІВ) - надання інформаційних ресурсів в розпорядження якого-небудь об'єкта або суб'єкта.
  ІВ - сукупність єдиної системи класифікації та кодування інформації, уніфікованих систем документації, схем інформаційних потоків, які циркулюють в організації, методологія побудови баз даних.
  Дана підсистема призначена для своєчасного подання інформації, прийняття управлінських рішень.
  ІВ банківської системи являє собою інформаційну модель даного об'єкту.
  Для створення ІВ потрібно ясне розуміння цілей і завдань, функцій системи управління; вчинення системи документообігу; виявлення руху інформації від моменту її виникнення і до її використання на різних рівнях управління; наявність і використання класифікації та кодування інформації; створення масивів інформації на машинних носіях; володіння методології створення інформаційних моделей.
  При організації ІВ використовується системний підхід, який забезпечує створення єдиної інформаційної бази, розробку типової схеми обміну даними між різними рівнями системи і всередині кожного рівня; організацію єдиної схеми ведення і зберігання інформації; забезпечення вирішуваних завдань вихідними даними;
  Основними функціями ІВ є спостереження за ходом виробничо-господарської діяльності, виявлення та реєстрація стану керованих параметрів та їх відхилення від заданих режимів; підготовка до обробки первинних документів, що відображають стан керованих об'єктів; забезпечення автоматизованої обробки даних; здійснення прямого і зворотного зв'язку між об'єктами та суб'єктами управління.
  ІВ автоматизованих інформаційних систем складається з внемашінного і внутрімашінного ІВ.
  Внемашінное включає систему класифікації та кодування економічної інформації; систему документації; схему інформаційних потоків (документообігу: первинні, результативні, нормативно-довідкові документи).
  Внутрімашінное ІВ містить масиви даних на машинних носіях і програму організації доступу до цих даних.

  14. Внемашінное ІВ.
  Внемашінное ІВ - інформація, яка сприймається людиною без будь-яких технічних засобів (документи).
  Класифікація - система розподілу об'єктів по класах у відповідності з певною ознакою (підстава класифікації). Об'єкти необхідно класифікувати для:
  -виявлення загальних властивостей інформаційного об'єкта, який визначається інформаційними параметрами (реквізити). Реквізити представляються або числами (рік, вартість), або ознаками (прізвище, колір);
  -для розробки правил, алгоритмів обробки інформації.
  При класифікації потрібно дотримувати вимоги повнота охоплення; однозначність реквізитів; можливість включення нових об'єктів.
  Класифікатори бувають: загальнодержавні, галузеві, локальні (всередині одного п/п).
  Існує дві системи класифікації об'єктів: ієрархічна і Фасетноє.
  При ієрархічній системі безліч об'єктів розбивається на супідрядні підмножини. Кожен об'єкт на певному рівні характеризує конкретне значення вибраного ознаки класифікації. Для подальшої класифікації потрібно задати нові ознаки. Кількість рівнів класифікації називається глибиною класифікації. Плюси: простота побудови, використання незалежних класифікаційних ознак у різних гілках ієрархічної структури. Мінуси: жорстка структура - складно ввести зміни, неможливість групувати об'єкти за заздалегідь не передбаченим сполученням ознак.
  Фасетноє система - дозволяє вибирати ознаки класифікації (фасета) незалежно один від одного. Кожен ФАСЕТ містить сукупність однорідних значень даного класифікаційної ознаки. Плюси: використання великої кількості ознак класифікації; можливість модифікації всієї системи без зміни структури угруповань. Мінуси: складність побудови - потрібно враховувати все різноманіття фасетів.
  Класифікація - основа кодування.
  Кодування - процес присвоєння умовного позначення об'єктів класифікації. Мета кодування - подання інформації в більш компактному і зручній формі при записі її на машинний носій; пристосування до передачі по каналах зв'язку; спрощення логічної обробки. Система кодування застосовується для заміни назви об'єкта на якийсь код. Код будується на основі використання букв і цифр. Код характеризується завдовжки (числом позицій), структурою (порядком розташування символів).
  Методи в системі кодування: класифікаційний і реєстраційний.
  Класифікувалаликація системи кодування - попередня класифікація об'єктів. Існує порозрядної класифікація; система повторення; комбінована система.
  Реєстраційна - не вимагає попередньої класифікації об'єктів. Існує порядкова і серійна.
  Порядкова система кодування - послідовна нумерація об'єктів числами натурального ряду. Використовується коли кількість об'єктів невелика (1,2,3 ...) Плюси: простота і малозначна. Мінуси: з появою нових об'єктів логічна стрункість порушується.
  Серійна система кодування припускає розподіл об'єктів на класи, серії. Усередині серії - порядкова система. Використовується коли кількість груп невелика (1.1, 1.2 ... 2.2, 2.2 ...). Плюси: можливо передбачити резерв серії; можна підвести підсумок по серії. Мінуси: потрібно передбачити правильний резерв.
  Порозрядної (позиційна) система - використовується для кодування складних номенклатур, об'єкти яких можуть формуватися за різними ознаками. Наприклад. К-4-2: К - позиція для інституту, 4 - позиція курсу, 2 - позиція групи. Плюси: чітке виділення класифікаційних ознак; логічність побудови.
  Система повторення - використовуються літерні або цифрові позначення, безпосередньо характеризують об'єкт. Наприклад, план рахунків. Рахунок 10 - сировина та матеріали. Усередині рахунку - декілька субрахунків, що розкривають зміст рахунку.
  Комбінована система - використовується для кодування великих і складних номенклатур, які необхідно групувати по декількох супідрядних або незалежним ознаками.
  Значна частка внемашінного ІВ - документація. До документів пред'являється ряд вимог щодо складу, змісту. Єдність вимог складає єдину систему документації. Мета - забезпечити порівнянність показників різних сфер НХ.
  Типові помилки в документації: великий обсяг зайвої інформації; дублювання. Тому до неї пред'являються однакові вимоги.
  Розрізняють: вхідні документи (первинні) містять необроблені відомості; вихідні - результат обробки. (Результативні).
  Внемашінное ІВ також включає інформаційні потоки. Схема інформаційних потоків відображає маршрути руху інформації від джерел формування до одержувача. Побудова схем забезпечує виключення дублювання, класифікацію й раціональне подання інформації, оптимізацію шляхів проходження документів і раціональну обробку.
  Одиниці інформаційних потоків: документи, показники, реквізити.

  15. Внутрімашінное ІВ.
  Це сукупність всіх даних, записаних на машинних носіях, згрупованих за певними ознаками. ІВ формує інформаційне середовище.
  Інформаційна база - основа внутрімашінного ІВ. Це сукупність всіх даних, що підлягають накопиченню, зберігання, пошуку, перетворення, видачу в установленому порядку, а також використання для організації спілкування людини з ЕОМ.
  Вимоги при формуванні масивів в ІБ: повне відображення стану об'єкта; включення розрахункових даних з первинних масивів; раціональне
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status