ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Модулі та робота з файлами в Паскаль
       

   

  Інформатика
  Робота з файлами.

  Теоретичні відомості

  Файл - це сукупність даних однакового типу. Таке визначення збігається з визначенням масиву, але, на відміну від останнього, файл зберігають на диску, кількість даних у файлі при його опісуванні не вказується, елементи файла не мають індексів, що ускоаднює роботу з ними.
   Опис файлового типу має вигляд:
   Type = File of;
  Процедури і функції для роботи з файлами:
  Assign - зв'язує деякий зовнішній файл на диску з файловою змінною.
  Reset - відкриває уже раніше створений файл данних на диску, ім'я якого було перед цим пов'язане процедурою Assign.
  Rewrite - створює новий файл і відкриває його. Якщо файл вже існує вміст знищується, а сам файл відкривається знову.
  Close - закриває файл, який зв'язаний з файловою змінною.
  Eof - набуває значення true, якщо досягнуто кінець файла, інакше набуває значення false.
  IOResult - використовується для пошуку помилок, які виникають при роботі з файлами.


  Індивідуальне завдання

  Завдання 1.

  Написати програму контролю знань студентів з літератури.
  Оформити файл відповідей та файл питань.

  Завдання 2.
  Написати програму що виводить на екран студентів, що набрали прохідний бал не нижче 8.
  Завдання 1:
  program zavd1;
  uses
   crt;
  const
  qfile = 'quest.txt';
  afile = 'ansver.txt';
  var
  f1, f2: text;
  i, k: integer;
  name, ansv: string;
  begin
   clrscr;
   assign (f1, qfile);
   assign (f2, afile);
   rewrite (f2);
   reset (f1);
   write ( 'Введіть своє ім `я, групу :');< br />  readln (name);
   writeln (f2, name);
   while not eof (f1) do begin
  readln (f1, name);
  writeln (name);
  write ( 'Ваша відповідь :');< br /> readln (name);
  writeln (f2, name);
  readln (f1, ansv);
  if ansv = name then k: = k +1;
  i: = i +1;
   end;
   writeln (f2, 'Всього питань :');< br />  writeln (f2, i);
   writeln (f2, 'Правильне харчування :');< br />  writeln (f2, k);
   close (f1);
   close (f2);
  end.


  Р Е З У Л Ь Т А Т ИР О Б О Т ИП Р О Г Р А М И:


  Вміст файлу протоколу:

  Брігіда e02
  товстої
  співає
  да
  Всього питань:
  3
  Правильне харчування:
  2

  Завдання 2:
  program typefiles;
  uses
   crt;
  const
  kolocenok = 2;
  type
   abiturient = record
  fio: string;
  marks: array [1 .. kolocenok] of integer;
   end;
  var
  ser, i, j, k: integer;
  abit: array [1 .. 40] of abiturient;
  temp: abiturient;
  begin
   clrscr;
   write ( 'Введiть кiлькiсть абiтурiентiв:');
   readln (k);
   for i: = 1 to k do begin
  writeln ( 'абiтурiент', i ,':');< br /> write ( 'im `я:');
  readln (temp.fio);
  writeln ( 'Введiть оцiнки:');
  for j: = 1 to kolocenok do readln (temp.marks [j]);
  abit [i]: = temp;
   end;
   clrscr;
   for i: = 1 to k do begin
  writeln ( 'абiтурiент', i ,':');< br /> write ( 'im `я:', abit [i]. fio);
  write ( 'травні оцiнки:');
  ser: = 0;
  for j: = 1 to kolocenok do begin
  write (abit [i]. marks [j ],',');< br /> ser: = ser + abit [i]. marks [j];
  end;
  writeln;
  if ser> 8 then writeln ( 'З А Ч И С Л Е Н И Й !');< br /> writeln;
   end;

  end.


  Р Е З У Л Ь Т А Т ИР О Б О Т ИП Р О Г Р А М И:

  абiтурiент 1:
  im `я: Саша травні оцiнки: 4,5,
  З А Ч И С Л Е Н И Й!

  абiтурiент 2:
  im `я: Петро травні оцiнки: 3,4,

  абiтурiент 3:
  im `я: Олег травні оцiнки: 4,2,

  абiтурiент 4:
  im `я: Микола травні оцiнки: 2,2,


  Висновок: поглибив знання, вміння та навички розробки з використанням текстових та тіпізованіх файлів, закріпив свої знання в області записів та тіпізованіх файлів.

  Складання програм з використанням модулів.


  Теоретичні відомості.

  Прогресивним підходом у програмувонні вважається використання модулів або блоків. Набір процедур та функцій, об'єднаних в один блок (UNIT), може компілюватіся незалежно від головної програми. Завдяки цьому час компіляції для великих програм може на багато зменшуватися, а це має велике значення при відладці програм, які приходиться досить часто компілюваті.
  МОДУЛЬ (UNIT) - цепрограмна одиниця, текст якої відкомпільовано незалежно. Вона включає в себе визначення констант, типів даних, змінних, процедур та функцій, доступних для використання в програмах, які викликають.
  Внутрішня структура модуля прихована від користувача.
  Структура модуля.
  В модулі можна виділити декілька розділів: заголовок, інтерфейсна частина, реалізаційна частина і інілізаційна частина.
  Заголовок модуля.
  UNIT ім'я модуля;
  Інтерфейсна частина.
  INTERFACE початок розділу оголошень;
  USES модулі, які використовуються;
  LABEL оголошення доступних глобальних
  міток;
  CONST оголошення доступних глобальних
   констант;
  TYPE оголошення доступних глобальних
   типів;
  VAR оголошення доступних глобальних
   змінних;
  PROCEDURE (FUNCTION) заголовки доступних процедур (функцій);
  Реалізаційна частина.
  IMPLEMENTATION початок розділу реалізації;
  USES модулі, які використовуються при реалізації;
  LABEL оголошення скритих глобальних міток;
  CONST оголошення глобальних констант;
  TYPE оголошення скритих глобальних типів;
  VAR оголошення скритих глобальних змінних;
  PROCEDURE (FUNCTION) тіла доступних та скритих процедур (функцій);
  Інілізаційна частина.
  BEGIN основний блок модуля.
  END.

  Індивідуальне завдання.

  Варіант № 7.
  Скласти програму на мові Pascal розв'язку даної задачі та виконання її на ЕОМ. Процедури та функції оформити у вигляді модуля.

  Завдання 1.

  Модуль:

  unit gregory;
  {------------------------------------------------- --------}< br /> interface
  uses crt;

  var
  c, k: array [1 .. 5,1 .. 4] of real;
  i, j: integer;
  m: byte;

  function facktorial (x: integer): real;

  {------------------------------------------------- --------}< br /> implementation

  function facktorial (x: integer): real;
  var
  i: integer;
  facktorial1: real;
  begin
   facktorial1: = 1;
   if i
  for i: = 1 to x do facktorial1: = facktorial1 * i;
  facktorial: = facktorial1;
   end;
  end;

  {------------------------------------------------- --------}< br />
  begin
  end.


  Запускна програма:

  uses gregory;
  begin
  clrscr;
   writeln ( 'Введiть елементи масива :');< br />  writeln;
   for i: = 1 to 5 do
  for j: = 1 to 4 do begin
  write ( 'Елемент [', i ,',', j ,']=');< br /> readln (c [i, j]);
  end;
   m: = 0;
   clrscr;
   for i: = 1 to 5 do begin
  for j: = 1 to 4 do begin
  k [i, j]: = c [i, j]/facktorial (i + j);
  if k [i, j]
  write (k [i, j]: 7:5 ,'');< br /> end;
  writeln;
   end;
  end.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status