ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Волоконно-оптична система передачі
       

   

  Інформатика
  1.Загальні відносіні.1.1 Шифр і назва нормативної дісціплініСістемі технічної експлуатації
  засобів зв'язку: Волоконно-оптичні лінії зв'язку 1.2 Загальна характеристика
  дисципліни. Дисципліна "Системи технічної експлуатації засобів зв'язку: Волоконно-оптичні
  лінії зв'язку "(Сте 33: DJKC) спираючись на курси« Вища математика »
  забезпечуе студентів знаннями, необхідними майбутнім спеціалістам-економістам
  для роботи з лініями зв'язку. 1.3 Обсяг викладення: лекцій 36 год. практичних
  зайняти 18 год. Лабораторних зайняти 18 год.Самостійна робота над комплексним
  завданням 36 год. Таблиця-1ШіфрУміння
  Зміст уміння
  Шифр рівня сформованості уміння
  ФУ-1ФУ-2
  Фундаментальні
  умінняВміння класіфуваті направляючи сістеміВміння
  розраховувати основні параметри лінії передачі
  РР
  ПВУ-1Предметно-видові умінняВміння
  розраховувати основні параметри кабелів і проаналізувати їх придатність
  А
  ЗФУ-1
  Загально-функціональні
  умінняЗнання причинно-наслідкових зв'язків об'єктів
  в інших спорудах зв'язку та уміння їх використання для найбільш ефективного
  функціонування системи в цілому
  Т
  ВУ-1ВУ-2
  Віовувальні уміння.Уміння користуватися
  довідковою та науково-технічного літературою.Знання термінології лінійних
  споруд, уміння пояснення явшу, характеристик, місце в данній дисципліні.
  АА
  3.
  Програма з навчальної дісціпліні.3.1 В процесі вивчення дисципліни СТЕЗЗ ВОЛЗ розглядається
  такий теоретичний матеріал: 3.1.1 Вступ Історія створення ліній електрозв'язку.
  Види ліній зв'язку. Системи багатоканальної передачі по лініям зв'язку.
  Принципи організації міжміського зв'язку по кабельним лініям. Основні вимоги
  до лінії зв'язку. Напрямки розвитку кабельної техніки ФУ-1, ВУ-2.3.1.2 Побудова
  мереж зв'язку. Принципи побудови. Магістральна і внутрішньо Зонова мережи.
  Місцева телефонна мережа. Елементи мережи електрозв'язку: абонентська терминалі,
  вузли зв'язку, напрямляючі системи, системи передачі, системи керування мережею.
  Головні структури мережі: повнозв'язана, деревоподібна, кільцева, сітчата, радіальна,
  радіально-вузлова, лінійна. Єдина національна система зв'язку України.
  Відомості про первинного та вторинного системи електро зв'язку. Ієрархія первинної
  мережі.Мережа абонентськіх ліній. ФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-23.1.3 Конструкції кабелів
  зв'язку, класифікація кабелів зв "язку. Загальна конструкція кабеля зв'язку.
  Елементи кабелів зв'язку: матеріали, конструкція, характерістікі. Провіднікі,
  ізоляція, типи скручеші, очередець, захисні оболонки, захисні бронепокріття. Марки
  кабелів ФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1. 3.1.4. Повітряні і хвільоводні лінії зв'язку. Позитивні
  та негативні якості, складові повітряних ліній зв'язку: проволока, арматура.
  Матеріали, конструкція, характеристика. Профілі повітряних ліній зв'язку.
  Хвильовода. Призначення, конструкція. Принцип передачі сигналів. Особливості хвільоводів
  круглої форми поперекового перерізу. Боротьба з паразитними хвилями.
  Позитивні та негативні якості. Місце застхування в системах зв'язку. Порівнення
  різних направляючих систем і перспективи їх розвитку. ВУ-1, ФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-23.1.5
  Електродинаміка направляючих систем. Електромагнітне поле. Властивості матеріалів
  та їх електричні характерістікі. Рівняння Максвела. Режими передачі по
  направляючих систем. Електромагнітні процеси в проводніках та діелектріках. Класи
  хвиль, що розповіджуються в направляючих системах. Принцип розрахунку направляючих
  систем. ФУ-2, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-23.1.6 Теорія передачі по лініям зв'язку.
  Еквівалентна схема відрізка ланцюга лінії зв'язку. Рівняння однорідного ланцюга
  Електричні параметри ланцюга: хвильовий опір, коефіцієнт розновподження, коефіцієнт
  затухання, коефіцієнт фази. Одиниці виміру затухання: децібел та Непер.
  Залежність параметрів передачі від частоти і довжини. ФУ-2, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-23.1.7
  Первинні та вторинні параметри передачі ланцюгів ліній зв'язку. Процеси, які
  виникають при розповсюдженні електромагнітних хвиль в ланцюгах ліній зв'язку.
  Активний опір, Індуктивність, ємкість, проводність, ізоляції ланцюга лінії зв'язку.
  Фізична суть параметрів. Залежність первинних параметрів від частоті.Поняття
  про приватне та робоче затухання ланцюга лінії зв'язку. Коефіцієнт відбіття.
  ФУ-2, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-23.1.8 взаємний вплив між ланцюгами кабеля зв'язку. Причини,
  що створюють взаємній вплив між ланцюгами зв'язку. Магнітний вплив, електричний
  вплив. Еквівалентна схема електромагнітного впливу між ланцюгами. Поняття
  про перехідне затухання. Перехідні затухання на ближньому, дальньоіу кінцях та
  захищеність ланцюгів від взаємного впливу. Залежність перехідних загасання від
  частоти та довжини впливового ланцюга, та ланцюга, що підкорен впливу. Особливості
  переходу енергії на ближній та дальній кінці. ФУ-1, ФУ-2, ПФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1,
  ВУ-23.1.9 Міри по зменшенню взаємного впливу між ланцюгами ліній зв'язку. Схрещування
  проводів, скручені струмопровідніх жив, сіметрування кабелів зв'язку. Захист
  від зовнішніх впливів і корозії. Види зовнішніх впливів. Норми на небезпечний
  та заважаючи вплив. Міри захисту від атмосферної електрики, ліній електропередачі,
  радіостанцій. Принцип дії бліскавководів, розрядників і запобіжників.
  ФУ-1, ФУ-2, ФУ-3, ВУ-1, ВУ-23.1.10 Історія розвитку волоконно-оптичних ліній
  зв'язку. Позитивні та негативні якості волоконно-оптічніхсістем передачі. Основні
  ореділення. Устрій оптичних волокон. Умови розповсюдження оптичних променів.
  Ступеневі і градієнтні оптичні волокна. Конструкція оптичного кабелю. ФУ-1, ВУ-2,
  ЗФУ-1 3.1.11 Втрати і дисперсія в оптичному кабелі. Причини, що приводять до
  втрат енергії оптичних сигналів при розповсюдженні по оптичному волокні. Власні
  та додаткові втрати. Коефіцієнт затухання. Релеєвське розсіяння, втрати в матеріалі,
  втрати за рахунок інфрачервоного випромінювання, втрати за іонах групи
  ВІН. Мікро і макрозгіну, спіральність укладання оптичних волокон в осередець кабелю.
  Формули розрахунку складових втрат. Причини появи дисперсії в оптичному волокні.
  Модів, матеріальна та хвільоводна дисперсії. Порівняння ступенева і градіентніх
  , Оргомодовіх і багатомодових оптичних волокон. ФУ-2, ПДУ-1, ЗФУ-1,
  ВУ-1, ВУ-2.3.1.12 Основні параметри волоконно-оптичних систем передачі. Функціональна
  схема волоконно-оптичної системи передачі. Основні компоненти ВОСП: передавальні
  та приймальні оптікоелектрічні модулі, роз'ємні оптичні з'єднання нероз'ємні
  оптичні з'єднання, лінійний регенератор. Енергетичний потенціал, довгіна
  регенераційної дільниці. Діаграма енергетичного потенціалу. Побудова ВОСП за допомогою
  оптичних підсилювачів. ФУ-2, ПДУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-23.1.13 Розповсюдження
  оптичних сигналів в оптичному волокні, особливості розповсюдження оптичних
  променів в ступеневу та градієнтному оптичному волокні. Направлені, оболонкові
  витікаючи промені. Довжина встановлення рівновагового стану мод. Ефект Гаоса-Хепхена.
  ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 3.1.14 Апізотропні середовища і компоненти ВОСП. Явище
  апізотропії і його використання для побудови компанентів ВОСП: поляроїді, призми,
  подільнікі проміней, фазообертачі, відгалутувачі. ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 3.1.15
  Джерела оптичного випромінювання. Використання ефекту випромінювання світла
  при протіканні електричного струму скрізь напівпроводнікі. Світловіпромінюючі діоди,
  суперлюмінісцентні діоди, лазерні діоди, основні характеристики. Передавальні
  опто-електронні модулі; склад, призначення, основні параметри, крітерії вибору.
  ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2 3.1.16 Приймачі оптичного випромінювання. Принцип дії напівпровідникових
  приймачів оптичного випромінювання. Основні характеристики фотопріймачів.
  p-i-n та лавинної фотодіоді. Приймальні оптікоелектронні модулі. Склад,
  види, основні характеристики. ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-23.1.17 Проектування лінійних
  споруд зв'язку. Завдання на проектування. Технічний проект. Робочі креслення.
  Вибір типу лінії, вибір траси, розміщення підсілюючіх пунктів. Особливості побудови
  місцевих телефонних мереж. Вибір місця розміщення районної телефонної станції.
  Проектування магістральної кабельної мережі і каналізації МТМ.Техніко-економічні
  обгрунтування проекту. ПФУ-1, ВУ-1, ВУ-23.1.18 Будівництво і експлуатація
  лінійних споруд. Органіщзація будівництва. Прокладання підземного кабелю. Прокладання


  Вступ

  Історія створення ліній електрозв'язку. Види ліній зв'язку. Системи багатоканальної
  передачі по лініям зв'язку. Принципи організації міжміського зв'язку
  Вимоги до ліній зв'язку. Напрямки розвітку.3.1.2 Побудова мереж зв'язку. Елементи
  мережи електрозв'язку: абонентська термінали, вузли зв'язку, напрямляючі системи,
  системи передачі, системи керування мережею. Головні структури мережі. Єдина
  національна система зв'язку України. Первинного та вторинного системи електро зв'язку.
  Побудова міжміської та міської мереж. Мережа абонентськіх ліній. Мережа
  абонентськіх ліній.3.1.3 Конструкції кабелів зв'язку, класифікація кабелів зв "язку.
  Загальна конструкція кабеля зв'язку. Елементи кабелів зв'язку: матеріали,
  конструкція, характерістікі. Провіднікі, ізоляція, типи скручеші, очередець, захисні
  оболонки, захисні бронепокріття. Марки кабелів 3.1.4 Повітряні і хвільоводні
  лінії зв'язку. Позитивні та негативні якості, складові повітряних ліній зв'язку:
  дріт, арматура. Матеріали, конструкція, характеристика. Профілі повітряних
  ліній зв'язку. Хвильовода. Призначення, конструкція. Принцип передачі сигналів.
  Особливості хвільоводів круглої форми поперекового перерізу. Боротьба з
  паразитними хвилями. Позитивні та негативні якості. Місце застхування в системах
  зв'язку. Порівнення різних направляючих систем і перспективи їх розвітку.3.1.5
  Електродинаміка направляючих систем. Електромагнітне поле. Властивості матеріалів
  та їх електричні характерістікі. Рівняння Максвела. Режими передачі по направляючих
  системам. Електромагнітні процеси в проводніках та діелектріках. Класи
  хвиль, що розповіджуються в направляючих системах. Принцип розрахунку направляючих
  систем. 3.1.6 Теорія передачі по лініям зв'язку. Еквівалентна схема відрізка
  ланцюга лінії зв'язку. Рівняння однорідного ланцюга Електричні параметри ланцюга:
  хвильовий опір, коефіцієнт розновподження, коефіцієнт затухання, коефіцієнт
  фази. Одиниці виміру затухання: децібел та Непер. Залежність параметрів передачі
  від частоти і довжіні.3.1.7 Первинні та вторинні параметри передачі ланцюгів
  ліній зв'язку. Процеси, які виникають при розповсюдженні електромагнітних хвиль
  в ланцюгах ліній зв'язку. Активний опір, Індуктивність, ємкість, проводність,
  ізоляції ланцюга лінії зв'язку. Фізична суть параметрів. Залежність первинних
  параметрів від частоті.Поняття про приватне та робоче затухання ланцюга лінії
  зв'язку. Коефіцієнт відбіття.3.1.8 взаємний вплив між ланцюгами кабеля зв'язку. Причини,
  що створюють взаємній вплив між ланцюгами зв'язку. Магнітний вплив, електричний
  вплив. Еквівалентна схема електромагнітного впливу між ланцюгами. Поняття
  про перехідне затухання. Перехідні затухання на ближньому, дальньоіу кінцях
  та захищеність ланцюгів від взаємного впливу. Залежність перехідних загасання
  від частоти та довжини впливового ланцюга, та ланцюга, що підкорен впливу. Особливості
  переходу енергії на ближній та дальній кінці.3.1.9 Міри по зменшенню взаємного
  впливу між ланцюгами ліній зв'язку. схрещування проводів, скручені струмопровідніх
  жив, сіметрування кабелів зв'язку. Захист від зовнішніх впливів і корозії.
  Види зовнішніх впливів. Норми на небезпечний та заважаючи вплив. Міри
  захисту від атмосферної електрики, ліній електропередачі, радіостанцій. Принцип
  дії бліскавководів, розрядників і запобіжників. 3.1.10 Волоконно-оптичних лінії
  зв'язку. Позитивні та негативні якості волоконно-оптічніхсістем передачі. Основні
  опреділення. Устрій оптичних волокон. Умови розповсюдження оптичних променів.
  Ступеневі і градієнтні оптичні волокна.Конструкція оптичного кабеля.3.1.11
  Втрати і дисперсія в оптичному кабелі. Причини, що приводять до втрат енергії
  оптичних сигналів при розповсюдженні по оптичному волокні. Власні та додаткові
  втрати. Коефіцієнт затухання. Релеєвське розсіяння, втрати в матеріалі, втрати
  за рахунок інфрачервоного випромінювання, втрати за іонах групи ОН. Мікро і макрозгіну
  , Спіральність укладання оптичних волокон в осередець кабелю. Формули розрахунку
  складових втрат. Причини появи дисперсії в оптичному волокні. Модів,
  матеріальна та хвільоводна дисперсії. Порівняння ступенева і градіентніх, оргомодовіх
  і багатомодових оптичних волокон. 3.1.12.Основні параметри волоконно-оптичних
  систем передачі. Функціональна схема волоконно-оптичної системи передачі.
  Основні компоненти ВОСП: передавальні та приймальні оптікоелектрічні модулі,
  роз'ємні оптичні з'єднання нероз'ємні оптичні з'єднання, лінійний регенератор.
  Енергетичний потенціал, довгіна регенераційної дільниці. Діаграма енергетичного
  потенціалу. Побудова ВОСП за допомогою оптичних підсилювачів. 3.1.13 Розповсюдження
  оптичних сигналів в оптичному волокні, особливості розповсюдження оптичних
  променів в ступеневу та градієнтному оптичному волокні. Направлені, оболонкові
  витікаючи промені. Довжина встановлення рівновагового стану мод. Ефект Гаоса-Хепхена.
  3.1.14 Апізотропні середовища і компоненти ВОСП. Явище апізотропії
  і його використання для побудови компанентів ВОСП: поляроїді, призми, подільнікі
  проміней, фазообертачі, відгалутувачі. 3.1.15 Джерела оптичного випромінювання.
  Використання ефекту випромінювання світла при протіканні електричного струму
  скрізь напівпроводнікі. Світловіпромінюючі діоди, суперлюмінісцентні діоди, лазерні
  діоди, основні характеристики. Передавальні опто-електронні модулі; склад,
  призначення, основні параметри, крітерії вібору.3.1.16 Приймачі оптичного випромінювання.
  Принцип дії напівпровідникових приймачів оптичного випромінювання.
  Основні характеристики фотопріймачів. p-i-n та лавинної фотодіоді. Приймальні
  оптікоелектронні модулі. Склад, види, основні характерістікі.3.1.17 Проектування
  лінійних споруд зв'язку. Завдання на проектування. Технічний проект. Робочі
  креслення. Вибір типу лінії, вибір траси, розміщення підсілюючіх пунктів. Особливості
  побудови місцевих телефонних мереж. Вибір місця розміщення районної телефонної
  станції. Проектування магістральної кабельної мережі і каналізації МТМ.Техніко-економічні
  обгрунтування проекту. 3.1.18 Будівництво і експлуатація лінійних
  споруд. Органіщзація будівництва. Прокладання підземного кабелю. Прокладання
  кабеля в кабельної каналізації. Монтаж кабелів зв'язку. Устрій вводу кабельних
  ліній до станції. Організація експлуатаційного обслуговування ліній зв'язку.
  Технічне утримання лінійних споруд. Охорона кабельних ліній зв'язку. Ремонт і
  Гроділь И.И., Верник С.М. Лінії зв'язку. - М. Радио и связь, 19883.6.2
  Корнійчук В.І. Макаров Т.В. Панфілов І.П. Оптичні системі передачі. К.: Техніка,
  1994.4.Структурованій зміст навчальної дісціпліні.Дісц., Яка забесп., Її
  і електронікіОснові електротехніки і електронікіОснові електротехніки
  і електронікіВіща математікаОснові електротехніки і електронікіОснові електротехніки
  і електронікіОснові електротехніки і електроніки
  ВступПобудова мереж
  зв'язку. Конструкції кабелів зв'язку. Повітряні І хвильова-дні лінії зв'язку. Електро
  динаміка направляючих сістем.Теорія передачі по лініям зв'язку. Первинні та
  вторинні параметр передачі ланцюгів ліній зв'язку. взаємний вплив між ланцюгами
  кабелю зв'язку. Міри по зменшенню взаємного впливу між ланцюгами ліній зв'язку. волоконнооптичних
  лінії зв'язку. Втрати і дисперсія в оптичному кабелі.Основні параметри
  волоконно-оптичних систем передачі.Розповсюдження оптичних сигналів в
  оптичному волокніАпізотропні середовища і компоненти ВОСП.Джерела оптичного віпромінювання.16
  Приймачі оптичноговіпромінювання.Проектування лінійних споруд зв'язку. Будівництво
  і експлуатація лінійних споруд.
  В1.Історія створення ліній електрозв'язку.
  В2.Віді ліній зв'язку. В3.Сістемі багатоканальної передачі по лініям
  зв'язку. В4.Прінціпі організації міжміського зв'язку В5.Вімогі до ліній зв'язку.
  В6.Напрямкі розвітку.П1.Елементі мережи електрозв'язку: П2.Головні структури
  мережі.П3.Єдіна національна система зв'язку України. П4.Первіна та вторинного системи
  електро зв'язку. П5.Побудова міжміської та міської мереж. П6.Мережа абонентськіх
  ліній. К1.Класіфікація кабелів зв "язку. К2.Загальна конструкція кабелю
  зв'язку. К3.Маркі кабелів зв'язку П1.Складові повітряних ліній зв'язку. П2.Профілі
  повітряних ліній зв'язку. П3.Позітівні та негативні якості ліній зв'язку. П4.Хвільоводі.
  Конструкції.П5.Особлівості хвільоводів круглої форми поперекового перерізу.П6.Місце
  застхування в системах зв'язку. П7.Порівнення різних направляючих
  систем і перспективи їх розвітку.Е1.Електромагнітне поле. Електричні характерістікі
  матеріалів.Е2. Рівняння Максвела.Е3.Режімі передачі по направляючих систем.
  Е4.Електромагнітні процеси в проводніках та діелектріках.Е5.Класі хвиль,
  що розповіджуються в направляючих сістемах.Е6.Прінціп розрахунку направляючих
  систем. Т1.Еквівалентна схема відрізка ланцюга лінії зв'язку. Т2. Рівняння однорідного
  ланцюга.Т3.Електрічні параметри ланцюга: хвильовий опір, коефіцієнт розновподження,
  коефіцієнт затухання, коефіцієнт фази. Т4.Одініці виміру затухання:
  децібел та Непер. Т5.Залежність параметрів передачі від частоти. П1.Процесі,
  які виникають при розповсюдженні електромагнітних хвиль в ланцюгах ліній зв'язку.
  П2.Актівній опір, Індуктивність, ємкість, проводність, ізоляції ланцюгів. П3.Залежність
  первинних параметрів від довжини і частоті.П4.Власне і робоче затухання
  ланцюгів лінії зв'язку. П5.Коефіцієнт відбіття.В1.Прічіні, що створюють взаємній
  вплив між ланцюгами зв'язку. В2.Еквівалентна схема електромагнітного впливу
  між ланцюгамі.В3.Поняття про перехідне затухання. Перехідні затухання на ближньому,
  дальньоіу кінцях та захищеність ланцюгів від взаємного впливу. В4.Залежність
  перехідних загасання від частоти та довжини впливового ланцюга, та ланцюга,
  що підкорен впліву.М1.Схрещування проводів, скручені струмопровідніх жив, сіметрування
  кабелів зв'язку. М2.Захіст від зовнішніх впливів і корозії. Види зовнішніх
  вплівів.М3. Норми на небезпечний та заважаючи вплив. М4.Мірі захисту від
  атмосферної електрики, ліній електропередачі, радіостанцій. Принцип дії бліскавководів,
  розрядників і запобіжників. В1.Основні ореділення.Позітівні та негативні
  якості волоконно-оптичних систем передачі. В2.Устрій оптичних волокон.В3.Умові
  розповсюдження оптичних променів. Ступеневі і градієнтні оптичні волокна.В4.Конструкція
  оптичного кабеля.В1. Причини, що приводять до втрат енергії оптичних
  сигналів при розповсюдженні по оптичному волокні.В2.Складові втрат та формули
  розрахунку. В3.Прічіні, що пріводять до дісперсії В4.Модова, матеріальна, хвільоводна
  дисперсії. В5.Закон складання складових дісперсії.В6.Порівняння ступенева,
  градієнтніх, одномодових і багатомодових оптичних волокон. О1. Функціональна
  схема волоконно-оптичної системи передачі.О2.Основні компоненти ВОСП: передавальні
  та приймальні оптікоелектрічні модулі, роз'ємні оптичні з'єднання нероз'ємні
  оптичні з'єднання, лінійний регенератор.О3.Енергетічній потенціал, довгіна
  регенераційної дільниці. Діаграма енергетичного потенціалу.О4.Довгіна регенераційної
  ділянкі.О5.Вікорістання оптичних підсилювачів. Р1.Розповсюдженя оптичних
  променів в ступеневу та градієнтному оптичному волокні. Направлені, оболонкові
  Ефект Гаоса-Хепхена.
  Явище апізотропії і його використання для побудови компанентів ВОСП:
  поляроїді, призми, подільнікі проміней, фазообертачі, відгалутувачі. 3.1.16
  Використання ефекту випромінювання світла при протіканні електричного струму скрізь
  напівпроводнікі. Світловіпромінюючі діоди, суперлюмінісцентні діоди, лазерні
  діоди, основні характеристики. Передавальні опто-електронні модулі; склад, призначення,
  основні параметри, крітерії вібору.3.1. Принцип дії напівпровідникових
  приймачів оптичного випромінювання. Основні характеристики фотопріймачів. p-i-n
  та лавинної фотодіоді. Приймальні оптікоелектронні модулі. Склад, види, основні
  характерістікі.3.1. Завдання на проектування. Технічний проект. Робочі креслення.
  Вибір типу лінії, вибір траси, розміщення підсілюючіх пунктів. Особливості
  побудови місцевих телефонних мереж. Вибір місця розміщення районної телефонної
  станції. Проектування магістральної кабельної мережі і каналізації МТМ.Техніко-економічні
  обгрунтування проекту. 3.1.18 Органіщзація будівництва. Прокладання
  підземного кабелю. Прокладання кабеля в кабельної каналізації. Монтаж кабелів
  зв'язку. Устрій вводу кабельних ліній до станції. Організація експлуатаційного
  обслуговування ліній зв'язку. Технічне утримання лінійних споруд. Охорона кабельних
  ліній зв'язку. Ремонт і реконструкція. Електричні виміри.

  ШіфрНавчального
  елементу згідно таблиці 2Категорії, терміни, поняття (українською, російскою
  та англійською моваміІ мовні позначення
  Означення категорії, терміна,
  Е61
  Затухання в направляючій сістеміЗатуханіе в направляючої
  сістемеAttenuation inguid systemХвільовій опірВолновое сопротівленіеCharacteristic
  impedanceКоефіцієнт затуханняКоефіціент затуханіяAttenuation factorКоефіцієнт
  фазіКоеффіціент фазиPhase coefficientПерехідне затуханняПереходное
  затуханіеCrosstalk attenuationКоефіцієнт відбіттяКоеффіціент отраженіяReflection
  coefficient2
  3
  Число, що показує зменшення рівня сигналу на виході напрямляючої

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status