ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  OS Windows
       

   

  Інформатика
  1. Попередні відомості про Windows.
  Операційна оболонка Windows PC-сумісних комп'ютерів. В
  3.1 - це розроблена фірмою останнім часом фактично всі
  Microsoft надбудова над опера-нові програми розробляються
  ционной системою DOS, які забезпечують-для їх експлуатації в середовищі
  БЕЗПЕЧУЮТЬ велика кількість Windows.
  зручностей для програмістів і На відміну від оболонок типу
  користувачів. Версія Windows Norton Commander, Windows не
  3.1 регулярно, з моменту свого тільки забезпечує зручний і
  появи, займає найбільш висо-наочний інтерфейс для операцій
  Електричні місця в хіт-параді продажів з файлами, дисками і т.д., але і
  програмного забезпечення. Всі надає нові можливості
  більше число користувачів для запускаються в "рідний" середовищі
  комп'ютерів використовують Windows і програм. Зрозуміло, Microsoft
  різноманітні поліекранної прик-Windows працює і з програма-
  ладні програми у своїй роботі. ми, розробленими під DOS, але в
  Найширше розповсюдження цьому випадку всі можливості сис-
  Microsoft Windows зробило її теми не використовуються.
  фактичним стандартом для IBM
  2. Ідеї створення Windows.
  Основна ідея створення валу остання версія -
  Windows була висловлена головою Windows95, яка, мабуть,
  фірми Microsoft, одним із самих вб'є останній цвях в кришку
  багатих людей у світі, Біллом труни DOS.
  Гейтсом (Bill Gates). Він рас-При створенні програм для DOS
  матрівает Windows як електрон-розробники мають тільки дуже
  ний письмовий стіл, де має невеликий набір послуг, наданих
  бути все, що є на робочому тавляемих їм операційної систе-
  місці: книга для записів, блок-мій. Вони фактично залишаються на-
  нот, калькулятор, годинник і т.д. і едине з "голим комп'ютером".
  т.п. І точно так само на "письмен-Програміст опинявся в положе-
  ном столі "Windows можуть однов-ванні людини, якій потрібно
  ремінною вводиться в дію побудувати будинок і який вияв-
  декілька програм. жива, що для цього йому необ-
  Перша версія системи була ходимо лісопилка, цементний за-
  випущена фірмою Microsoft в 1985 вод, ковальська майстерня і мно-
  р., а зараз ринки програмного го чого ще.
  забезпечення в усьому світі завое-В результаті ніякої прог-
  Аважанскій
  раммной уніфікації не було і операційну систему Windows,
  в помині, що ускладнювало роботу яка продовжує свій переможний
  та навчання. хода ось уже десять років. Але
  У цих умовах фірма які причини такого успіху?
  Microsoft почала випускати свою
  3. Переваги Windows.
  Незалежність програм від діє принцип WYSIWYG (What
  зовнішніх пристроїв. Windows-прог-you see is what you get), кото-
  Рамі може звертатися до зовнішніх рий означає, що та інформація,
  пристроїв тільки через пос-яку ви бачите на екрані, з-
  редство Windows, що знімає відповідальність з того, що видається
  розробників всі проблеми забезпе-принтером при роздруку. Шрифти-
  печива сосметімості з конкрет-ти True Type, що використовуються в
  нимі зовнішніми пристроями. Windows, містять не растрове,
  Засоби для побудови поль-а контурні опису символів.
  зовательского інтерфейсу. Єдиний користувальницький ін-
  Windows містить всі необхідні терфейс. Дії з програмами
  функції для побудови корис-в середовищі Windows стандартізірова-
  нізації інтерфейсу програм: ни.
  вікон, меню, запитів etc. При Багатозадачність. Windows
  це стиль Windows просто непод-забезпечує одночасне ви-
  ражаем. полнению цілого списку завдань.
  Доступність всієї оперативної Працює з DOS-Програми
  пам'яті. Це полегшує створення нями. Робота з Windows не озна-
  на її базі великих програм. чає відмови від програм DOS
  Динамічне підключення би-(швидше вона означає відмову від
  бліотек. При програмуванні в самій DOS в глобальному масштабу зобра-
  Windows бібліотек (формат бе).
  . DLL-файлів) підключаються авто-Зручність підтримки пристроїв
  автоматично. та мультимедіа. Windows спрощує
  Зв'язок і впровадження об'єктів роботу із зовнішніми пристроями.
  (Object Linking and Embedding, На закінчення маленька прит-
  OLE) - новий спосіб обміну дан-ча: як співробітник Microsoft
  нимі між додатками, при ко-вкручувати лампочку? Він бере її
  тором ви отримуєте можливість в руку і змушує Всесвіт
  комбінувати зображення, звук обертатися навколо себе. Windows -
  і текст). не просто операційна система,
  Використання масштабованих це нова філософія роботи з
  шрифтів True Type. У Windows комп'ютером.
  Аважанскій
  4. Список використаної літератури.
  1. В. Е. фігурні. "IBM PC для користувача". - М.: ИНФРА-М, 1995.
  2. Р. Хаселір, К. Фаненштіхт. "Операційне середовище Windows 3.1". -
  М.: ЭКОМ, 1993.
  5. Зміст.
  1. Попередні відомості про Windows. 2
  2. Ідеї створення Windows. 2
  3. Переваги Windows. 3
  4. Список використаної літератури. 4
  5. Зміст. 4

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status