ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Безпека й захист від тероризму - основа якісного та надійного функціонування складних техногенних систем транспорту
       

   

  Безпека життєдіяльності

  Безпека й захист від тероризму - основа якісного та надійного функціонування складних техногенних систем транспорту

  Н.А. Махутов, В.А. Досенко, Г.І. Тараненко.

  Аналіз безпеки функціонування складних техногенних систем транспорту практично повністю визначається безпекою широко відомої узагальненої многокомплексной системою «людина-машина-середовище» (ЧМС). Наявність людського фактору в поєднанні з особливостями взаємодії всіх факторів вносить до процес наукового аналізу та розробки рекомендацій щодо забезпечення безпеки та запобігання тероризму значні труднощі.

  Всі створені і практично реалізовані людством види транспорту -- автомобільний, залізничний, міський наземний і підземний (метрополітен) транспорт, авіація, аеропорти, посадочні і злітні смуги, морський і річковий транспорт, морські та річкові вокзали, космічні системи і транспортні системи трубопроводів різного призначення, системи електропередач і т. д. - на свій цільовим, структурному, промислового, адміністративного, економічного, соціальному і географічному визначенням безумовно відносяться до категорії одних із самих складних техногенних систем (Тр-СТГС), що функціонують у світовому просторі.

  Підвищити визначеності передбачуваність функціонування подібних багатовимірних систем з метою підвищення їх безпеки та опору тероризму за рахунок встановлення емпіричних функціональних залежностей не представляється можливим. Аналітичний підхід показує, що між зазначеними складними техногенними системами та їх складовими підсистемами існують синергетичні зв'язку, які утворюються у відкритих системах при їх взаємному впливі, обміні енергією, інформацією і т. д., тобто при взаємодії з навколишнім середовищем і один з одним у нерівноважних варіабельних умовах. Крім того, взаємний зв'язок між великою кількістю змінних факторів характеризується не тільки складною багатофункціональністю, але і взаємним впливом на зміну імовірнісних законів розподілу кожної з випадкових величин.

  Рішення подібних завдань зумовлює необхідність використання математичних імовірнісних методик, що застосовуються для аналізу стохастичних зв'язків. Остання значною мірою ускладнює аналіз багатофакторних техногенних систем, який повинен бути заснований на застосуванні математичних імовірнісних законів випадкових процесів. Комплексність рішення по ймовірносно-стохастичною оцінкою повинна передбачати в першу чергу, аналіз найбільш значущих параметрів у ранзі їх впливу на ефективність організації безпеки функціонування і опірність систем можливого терористичного впливу.

  Найважливіша мета задачі розрахунку подібних багатовимірних систем повинна передбачати відповідь на найважливіші питання - яка величина ризику прийняття того чи іншого рішення, яка вірогідність отримання позитивного результату, а саме збільшення безпеки і опірності системи можливого терористичного впливу.

  До жаль, інженерні методи аналізу, розрахунку і оптимізації складних техногенних систем з залученням теорії випадкових процесів не набули широкого практичного розвитку, що значною мірою знижує керованість і ефективність функціонування подібних систем.

  Організацію і менеджмент ефективного функціонування складної техногенної системи транспорту, як однієї зі складових частин глобальної техногенної системи, якою є практично будь-яка держава, в умовах комплексних багатофункціональних рішень при взаємодії часом принципово відмінних суспільно-соціальних систем, з точки зору авторів, доцільно проводити з урахуванням наступних основних напрямків:

  -- забезпечення безпеки відповідно до створюваної єдиної міжнародної і національної нормативної бази з проблем безпеки [1, 2, 3];

  -- забезпечення повного захисту і ефективної опірності від можливого впливу терористичних актів;

  -- забезпечення надійності згідно з науково обгрунтованими нормативними вимог до надійності, яка є багатофункціональним властивістю подібних систем і передбачає їх аналітичну прогнозованість, оптимізацію і т. д. [3, 4];

  -- забезпечення розробки та впровадження систем управління якістю відповідно до вимогами міжнародних та національних стандартів [5-7].

  Слід відзначити, що в даний час практична реалізація надійності і керування якістю складних техногенних систем проводиться за допомогою галузевих і комерційних структур сертифікації - відповідних регістрів. При цьому в як нормативних баз використовуються офіційно визнані міжнародні стандарти:

  -- системи менеджменту якості серії ISO 9001:2000 (Systems Management Quality SMQ ISO 9001:2000);

  -- системи управління навколишнім середовищем серії ISO 14000 (Environmental management systems, ISO 14001:1996);

  -- системи менеджменту професійної безпеки та здоров'я серії OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment, Series OHSAS 18001:1999);

  -- Соціальна відповідальність 8000 (Social Accountability 8000, SA8000: 2001);

  -- Соціальна та етична відповідальність (ACCOUNTABILITY 1000, AA 1000, ISEA).

  Однак вирішення найважливіших проблем, пов'язаних з обов'язковою сертифікацією систем різного ієрархічного рівня та складності, в рамках їхньої відповідальності комплексним вимогам безпеки і антитероризму на міжнародному, державному, регіональному та галузевому рівнях практично не підкріплено відповідними нормативними документами.

  При це, безумовно, слід самим позитивним чином оцінити дії професійних відомств і організацій, що працюють в межах існуючих межведомоственних нормативних документів, які вимагають від відповідних виробництв і транспортних систем виконання хімічної, радіаційної, екологічної та інших умов безпеки.

  В Протягом 2003 р. Виконком КТС СНД спільно з НДІ Генпрокуратури Росії та Антитерористичним центром держав - учасників СНД була розроблена Декларація з питань забезпечення безпеки на транспорті в державах -- учасників Співдружності Незалежних Держав.

  Декларація була розглянута Радою глав урядів СНД 18 вересня 2003 р. у м. Ялті.

  За результатами розгляду Ради глав урядів СНД доручив КТС СНД спільно з Антитерористичним центром СНД, Виконкомом СНД, компетентними відомствами держав СНД розробити перелік заходів щодо комплексного забезпечення безпеки на транспорті в державах - учасницях СНД.

  Зазначеними структурами перелік заходів був підготовлений, затверджений на засіданні XXIV КТС СНД 17 червня 2004 р. у Астані та представлений у Виконком СНД для направлення до уряди країн СНД з метою реалізації.

  Але відомості про реалізацію заходів від транспортних міністерств і відомств у Виконком КТС СНД не надходять і відповідним чином не систематизуються. Не існує комплексної інформації про безпеку на транспорті і в Комітеті за статистикою СНД.

  Щорічно вирішення різних нарад, протоколи конференцій, рекомендації з виставок відзначають відсутність офіційної правової бази, концепції і закону «Про транспортної безпеки », який би обов'язково містив самостійні розділи, присвячені вимогам до вирішення антитерористичних проблем.

  Відзначаючи самим позитивним чином ту величезну і корисну практичну і науково-технічну роботу, яку проводять державні, комерційні, громадські та інші організації всього прогресивного людства щодо забезпечення безпеки та боротьби з тероризмом, оперативна розробка комплексного Міжнародного стандарту «Менеджмент безпеки і антитероризму» представляється Міжнародної академії транспорту вельми актуальною і назрілої проблемою.

  Зазначений стандарт повинен пройти всі офіційні інстанції затвердження відповідно до вимогами міжнародних стандартів і стати базовим документом для обов'язкової сертифікації при організації функціонування промислових виробництв і складних техногенних транспортних систем всіх видів -- автомобільних, залізничних, міського наземного і підземного (метрополітену) транспорту, авіації, аеропортів, посадкових і злітних смуг, морського і річкового транспорту, морських і річкових вокзалів, космічних систем і транспортних систем трубопроводів різного призначення, систем електропередач і т. д.

  Для подальшого практичного впровадження пропонованого стандарту та організації відповідних систем сертифікації буде потрібно функціональне розширення існуючих або організація принципово нових Регістрів, що забезпечують обов'язкову сертифікацію на «Менеджмент безпеки і антитероризм» складних техногенних систем транспорту з відповідним оформленням та видачею сертифікатів.

  Зазначене Комплектна пропозиція вимагає високопрофесійної, складної та об'ємної роботи. З огляду на актуальність і оперативну необхідність створення Міжнародного стандарту «Менеджмент безпеки і антитероризму», Міжнародна академія транспорту звертається до цього наради з пропозицією про створення Міжнародної робочої групи «Менеджмент безпеки і антитероризму », передбачивши звернення до уряду країн Росії, США, ЄС, РЕВ, ООН і т. д. про фінансування робіт зі створення зазначеного вище Міжнародного стандарту.

  Розробка та впровадження в практику функціонування Тр-СТГС Міжнародного стандарту «Менеджмент безпеки і антитероризму» дозволить істотно систематизувати спільні зусилля різних відомств і країн у протидію тероризму, а також сприяти розгортанню європейської програми розумних транспортних систем.

  Список літератури

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.securpress.ru/

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status