ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Про вдосконалення системи управління безпекою руху рухомого складу
       

   

  Безпека життєдіяльності

  Про вдосконалення системи управління безпекою руху рухомого складу

  Б.Л. Недорчук, А.А. Хохлов.

  Реформування всіх видів транспорту викликало об'єктивну необхідність перегляду правової бази, що регламентує безпеку функціонування. З появою на ринку транспортних послуг більшого числа незалежних учасників перевізного процесу - Компаній-перевізників, операторів рухомого складу, компаній з ремонту та обслуговування елементів інфраструктури - виникають нові фактори ризику виникнення порушень безпеки. Крім того, на транспорті продовжується збільшення зносу основних фондів.

  Посилення контролю та уваги

  Розроблена і постачається до теперішнього часу промисловим підприємствам техніка вітчизняного виробництва відображає досягнення науки і техніки 7090-х рр.. минулого століття. За останні 10-12 років фізичне та моральне старіння парку технічних засобів транспорту продовжує наростати, тому що його оновлення йде повільними темпами.

  В зв'язку з цим потрібно посилення контролю та уваги для підвищення якості комісійних оглядів споруд інфраструктури, вжитих керівництвом відділень і доріг. Одним з основних напрямків роботи, спрямованої на забезпечення безпеки руху, є ліцензування видів діяльності на залізничному транспорті, що дозволяє не допустити на ринок транспортних послуг несумлінних організацій і підприємців. Необхідно, щоб продукція, що має безпосереднє відношення до забезпечення безпеки руху, пройшла обов'язкову сертифікацію. Є проблеми з сертифікацією продукції, що використовується на шляхах загального користування, - рейками для установки в кривих ділянках колії, рейкові скріплення, суцільнокатані колісними парами для шляхової техніки та іншим обладнанням. Вимагає вирішення завдання, пов'язане з забезпеченням безпеки руху на залізничних переїздах.

  Слід звернути увагу на вдосконалення методів навчання персоналу, розробку і впровадження систем забезпечення безпеки руху з розширеними функціональними можливостями без втручання оператора; розвиток засобів діагностики стану технічних засобів; впровадження технічних засобів захисту рухомого складу в аварійних режимах.

  Нові технології

  Удосконалення системи і методів управління в сучасних умовах неможливо без створення ефективної системи збору, контролю, обробки, зберігання, накопичення та передачі інформації на основі нових інформаційних технологій.

  Разом з тим використання нових інформаційних технологій на основі створення і впровадження інформаційно-управляючих систем дозволить в короткі терміни і в потрібній оперативної обстановці приймати найбільш правильні, ефективні і економічно обгрунтовані управлінські рішення. Особливе значення це набуває в надзвичайних ситуаціях, коли необхідно володіти не тільки повної інформацією з місць подій, а й приймати адекватні заходи.

  Однак відсутність технологічних комплексів збору, обробки і передачі мультімедіаданних на нижніх і середніх рівнях не дозволяє повною мірою використовувати інформаційні можливості, що призводить до несвоєчасного прийняття управлінських рішень, до того ж часто не повною мірою відповідних реальних ситуацій. Наслідком такого підходу є низька ефективність виконання рішень, що супроводжується, як правило, неекономним витрачанням матеріальних, людських і фінансових ресурсів, а також низька якість виконуваних робіт.

  Цілі, завдання, напрямки державної політики Особливо заслуговує на увагу розробка Основних напрямів політики Російської Федерації в області розвитку інноваційної системи на період до 2010 р.

  Основні напрямки політики Російської Федерації в галузі розвитку інноваційної системи на період до 2010 р. (далі - Основні напрями) визначають мету, завдання, напрямки державної політики, механізми і основні заходи щодо її реалізації:

  -- інноваційна діяльність - виконання робіт та (або) надання послуг, спрямованих на створення і організацію виробництва принципово нової або з новими споживчими властивостями продукції (товарів, робіт, послуг), створення і застосування нових або модернізація існуючих способів (технологій) її виробництва, розповсюдження і використання, застосування структурних, фінансово-економічних, кадрових, інформаційних та інших інновацій (нововведень) при випуску та збуті продукції (товарів, робіт, послуг), що забезпечують економію витрат чи створюють умови для такої економії;

  -- інноваційна продукція - результат інноваційної діяльності (товари, роботи, послуги), призначеної для реалізації;

  -- інноваційна система - сукупність суб'єктів та об'єктів інноваційної діяльності, що взаємодіють у процесі створення та реалізації інноваційної продукції та здійснюють свою діяльність в рамках проведеної державою політики в галузі розвитку інноваційної системи.

  Політика Російської Федерації в галузі розвитку інноваційної системи:

  -- складова частина державної науково-технічної і промислової політики, що представляє собою сукупність здійснюваних державою соціально-економічних заходів, спрямованих на формування умов для розвитку виробництва конкурентоспроможної інноваційної продукції на базі передових досягнень науки, технологій і техніки, і підвищення частки такої продукції в структурі виробництва, а також системи просування і реалізації продукції та послуг на вітчизняному та світовому ринках;

  -- наукоємні високотехнологічні галузі (виробництва) - галузі, сфери чи види економічної діяльності, результатом якої є продукція (товари, роботи, послуги) зі значною доданою вартістю, отриманої за рахунок застосування досягнень науки, технологій і техніки, що характеризується високою часткою внутрішніх витрат на дослідження і розробки у вартісному обсязі виробництва такої продукції.

  Формування інноваційної системи

  Інноваційна система включає:

  -- відтворення знань, у тому числі з потенційним ринковим попитом, шляхом проведення фундаментальних і пошукових досліджень у Російській академії наук, інших академіях наук, які мають державний статус, а також в університетах країни;

  -- проведення прикладних досліджень і технологічних розробок у державних наукових центрах Російської Федерації та наукових організаціях промисловості, впровадження науково-технічних результатів у виробництво.

  Змістом інноваційної діяльності суб'єктів інноваційної системи є:

  -- проведення аналізу і формування прогнозу напрямів науково-технологічного та інноваційного розвитку економіки з урахуванням реальних умов ринкового споживання;

  -- розвиток інфраструктури інноваційної системи;

  -- залучення в господарський обіг результатів інтелектуальної діяльності;

  -здійснення державного сприяння формуванню науково-освітньо-виробничих інтегрованих структур, орієнтованих на серійний випуск і реалізацію інноваційної продукції у кооперації з малими високотехнологічними підприємствами;

  -- забезпечення підвищення ефективності державно-приватного партнерства при реалізації найважливіших інноваційних проектів державного значення;

  -- створення умов для залучення і закріплення талановитої молоді у сфері інноваційної діяльності;

  -- розвиток системи безперервної підготовки фахівців з організації та управління у сфері інноваційної діяльності.

  Сформована інноваційна система дозволить вивести економіку країни з зони переважного експортно-сировинного розвитку і підтримати високу динаміку зростання переробних галузей, в повній мірі забезпечити конкурентоспроможність Росії у світовому співтоваристві і її рівноправну інтеграцію в світове економічний простір.

  До 2010 рівень і динаміка комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, зниження ризиків для інвестицій у високотехнологічні галузі та підвищення конкурентоспроможності економіки країни повинні стати вирішальним чинником поліпшення якості життя населення, забезпечення соціально-економічної стабільності та національної безпеки Російської Федерації.

  Стратегія ВАТ «РЖД» Стратегічна програма розвитку ВАТ «РЖД» до 2010 року визначає основні стратегічні цілі, принципи та інструменти досягнення ефективності роботи в довгостроковій перспективі. Стратегічна програма розвитку ВАТ «РЖД» є головним документом, формулює генеральні напрямки діяльності Компанії у всіх функціональних областях. Функціональна стратегія «Забезпечення гарантованої безпеки і надійності перевізного процесу »є однією з 15 функціональних стратегій ВАТ «РЖД», що розробляються відповідно до розпорядження ВАТ «РЖД» від 22 вересня 2005 р. № 1525р з метою деталізації та розширення відповідних положень і розділів Стратегічної програми розвитку ВАТ «РЖД».

  Функціональна стратегія ВАТ «РЖД» (далі - Стратегія) розроблена в порядку деталізації та розширення положень і розділів Стратегічної програми розвитку ВАТ «РЖД» до 2010 рік у галузі забезпечення безпеки і надійності перевізного процесу. Метою розробки Стратегії є детальний опис принципів, напрямків і механізмів досягнення цільового стану в області забезпечення безпеки перевезень, охорони праці, промислової та екологічної безпеки до 2010 р., а також оцінка напрямків вдосконалення цих систем на перспективу до 2015 р.

  Система управління безпекою перевізного процесу істотно відрізняється механізмом функціонування від систем управління іншими функціональними сферами роботи Компанії. При вирішенні питань безпеки перевезень необхідно керуватися, перш за все, нормативної правової бази в галузі безпеки продукції та послуг, у тому числі федеральними законами, постановами Уряду і вказівок Президента Російської Федерації.

  В відповідності зі своєю місією ВАТ «РЖД» позиціонується як вертікальноінтегрірованная компанія холдингового типу, що забезпечує ефективне надання якісних транспортних послуг на російському і міжнародному ринках. Досягнення цих цілей неможливе без забезпечення високого рівня безпеки перевезень, що є гарантією збереження стійких конкурентних переваг Компанії на національному та міжнародному транспортних ринках.

  Список літератури

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.securpress.ru/

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status