ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Доказ в арбітражному процесі
       

   

  Арбітражний процес
  П Л А Н
  1.Вступ
  2. ПОНЯТТЯ ДОКАЗИ
  3. Належність І допустимості доказів
  4. Засоби доказування
  5. ОЦІНКА ДОКАЗИ
  6. ВИСНОВОК
  7. Використана література

  1. В В Е Д Е Н Н Я
   На відміну від інших соціальних ідей і політичних орієнтацій де-
  мократіческое правова держава при верховенство правового закону і
  пріоритет прав людини і громадянина практично сприйнята суспільством
  як майбутнє державного устрою України. Вирішення цього завдання связа-
  але не тільки зі створенням сучасного законодавства, забезпеченням
  законності діяльності держави та її органів, муніципальної сис-
  теми та громадських формувань, надійної, швидкої і справедливої юс-
  тіціі, незалежного правосуддя, але з подоланням досягла небезпечних
  меж правового нігілізму, що знаходиться нині на межі беззаконня під
  всіх сферах державного і суспільного життя, і, головне, формує-
  вання високого рівня правової культури суспільства і кожної людини.
   Це потребує високопрофесійного складу юристів і достатній-
  ної правової грамотності державних службовців та інших осіб, заня-
  тих юридичною діяльністю. Громадська корисність і престижність
  цієї діяльності значно зростає в період революційних преоб-
  разованій, соціальної конструкції суспільства, його нових економічних і
  політичних орієнтацій. Все вищесказане відноситься до різних від-
  раслям права, а до карного права як провідної галузі права - подвійно.
   Професіоналізм юриста полягає в його знанні та вмінні орієнті-
  ровать в різних галузях права. Арбітражний процес займає
  провідне місце серед цивільно-правового наук, так як у повсякденному
  діяльності юриста виникають питання, пов'язані з цивільно-правові-
  ми відносинами між юридичними особами і будь-який юрист зобов'язаний знати і
  чітко орієнтуватися в нормах арбітражного процесу.
   Запропонована нижче тема - ДОКАЗИ в арбітражному процесі,
  найбільш цікава в зв'язку з переходом нашого суспільства від соціалістичного
  чеських до капіталістичних відносин і як наслідок цього цікава
  правова реформа навколо арбітражного процесу.

  2. ПОНЯТТЯ ДОКАЗИ
  Закон, теорія і практика під доказами мають на увазі дві
  міцно пов'язаних, але не однакових поняття: з одного боку, це факти-
  орієн дані відомості про обставини, на підставі яких разре-
  щує суперечка, з іншого боку - засоби, за допомогою яких встановлювали-
  вуються ці сведенія.Еслі фактичні дані можуть бути самими різними-
  ми, заздалегідь ні чим не передбачені, то засоби доказування чітко
  визначені в законі. Так у ст.32 АПК України закріплено - "доказ-
  ствами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких
  арбітражний суд у визначеному законом порядку встановлює наявність
  або відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і
  заперечення сторін, а також інші обставини, що мають значення для
  правильного вирішення господарського спору.
   Ці дані встановлюються такими засобами:
   - Письмовими і речовими доказами, висновками екс-
  перти;
   - Поясненнями представників сторін та інших осіб, що беруть участь в
  арбітражному процесі. У необхідних випадках на вимогу арбітра об'єк-
  яснень представників сторін та інших осіб, що беруть участь в арбітражному
  процесі, повинні бути викладені письмово "*.
   Закон зобов'язує кожну сторону довести ті обставини, на ко-
  торие вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечу-
  ній.Здесь слід мати на увазі, що господарське правопорушення відбутися у-
  ит з чотирьох елементів: протиправність діяння, заподіяної вре-
  так, причинного зв'язку між діянням і шкодою, і вини правонарушіте-
  ля. Представляючи позов, пов'язаний із заподіянням шкоди, позивач зобов'язаний доку-
  мовити пере-
  чисельні вище перші три елементи правопорушення, а от провину правона-
  рушітеля він не повинен доводити, так як вона передбачається (ст.209 ГК
  України).
   Провину позивач має доводити лише тоді, коли про це прямо
  зазначено у правовій нормі (наприклад, ст.149 Статуту залізниць) В інших же
  випадках відповідач, заперечуючи проти позову, повинен довести відсутність своєї
   _____________________________< br />  * Арбітражний процесуальний кодекс України, від 6 листопада 1991 р.

  віни.Конечно, таке розмежування обов'язків сторін по доведенню
  різних елементів правопорушення не носить абсолютного характера.В
  залежно від конкретних обставин справи воно може набувати
  дещо іншу спрямованість.

  3. Належність І допустимості доказів
   Цілі економічності і оперативності процесу служать поняття відно-
  сімості і допустимість доказів. Так у ст.34 АПК України закреп-
  лено - "Арбітражний суд приймає тільки ті докази, які
  мають значення для справи.
   Обставини справи, які відповідно до законодавства
  повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не мо-
  гут підтверджуватися іншими засобами доказування "*.
   Належність доказів означає, що повинні представлятися
  тільки ті з них, які мають відношення до розглянутого спо-
  ру.Нельзя думати, що чим більше уявиш доказів (наприклад
  заходів, документів), тим переконливіше обоснуешь свою позіцію.Ненужние, лиш-
  ня докази лише ускладнюють шлях до встановлення істини, тому
  арбітр має право їх не приймати. Допустимість доказів вимагає, що-
  б деякі факти, обумовлені в законодавстві, підтверджувалися оп-
  ределеннимі видами доказів у встановленій формі (см.напрімер
  ст. 169 Статуту залізн).

   4.СРЕДСТВА доказування
   Ст.35 АПК України перераховує факти, які у доведенні не потрібно
  даються, тому що вони заздалегідь вважаються відомими або встановленими, а
  саме: загальновідомі, презумпіруемие і преюдіціальние.В цих випадках
  учасник процесу повинен заявити про загальновідомості факту, послатися на
  правову норму, що передбачає презумпцію, представити вирок, рі-
  ня арбітражного або загального суду на підтвердження преюдиція факту.
   Так зокрема в законі вказується - "Обставини, визнані
  арбітражним судом загальновідомими, не мають потреби в доведенні.
   Факти, встановлені рішенням арбітражного суду (іншого органу,
  дозволяє господарські спори) під час розгляду однієї справи, не до-
   _____________________________< br />  * Арбітражний процесуальний кодекс України, від 6 листопада 1991 р.

  показувала знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті
  ж боку.
   Закон, що вступив у законну силу вирок суду у кримінальній справі обя-
  зателен для арбітражного суду при вирішенні спору з питань, що мали
  Чи місце певні дії та ким вони вчинені.
   Що вступило в законну силу рішення суду у цивільній справі обя-
  зательно для арбітражного суду щодо фактів, встановлених судом
  і які мають значення для вирішення спору.
   Факти, які відповідно до закону вважаються встановленими,
  не доказуються при розгляді справи. Така пропозиція може бути
  спростовано в загальному порядку "*.
   Найбільш поширеними в арбітражному процесі є письмо-
  менниє докази, які своїм змістом свідчать про ін-
  Терес суд фактах.Оні можуть представлятися в оригіналах, копіях
  виписках. Вимога суду про подання їх є обов'язковим не
  тільки для учасників процесу, але і не беруть участь у справі підприєм-
  тий, установ, організацій. Так згідно ст.36 АПК України
  - "Письмовими доказами є документи та матеріали, що містить
  жащіе дані про обставини, що мають значення для правильного раз-
  вирішення спору.
   Письмові докази подаються в оригіналі або в над-
  лежаще завіреної копії. Якщо для вирішення спору має значення лише
  частина документа, подається завірена виписка з нього.
   Оригінали документів представляються, коли обставини справи в
  відповідно до законодавства повинні бути засвідчені тільки таки-
  ми документами, а також в інших випадках на вимогу арбітражного су-
  так ".
   Речовими доказами можуть бути будь-які предмети, у тому
  числі і документи, які індивідуальними, специфічними властивостями спо-
  власне встановлення фактів, що мають значення для вирішення спо-
  ра.Следует розрізняти документи-письмові докази і докумен-
  ти-речові доказательства.В першому випадку вони свідчать про
  цікавлять суд факти своїм змістом, а в другому-незвичайними, спе-
  ціфічнимі моментами (підроблення, підчистка і т.п.).
   Важливим джерелом доказів є експертіза.Она призначаючи-
   _____________________________< br />  * Арбітражний процесуальний кодекс України, від 6 листопада 1991 р.

  ється тоді, коли для вирішення спору потрібні спеціальні пізнання про
  галузі науки, техніки, будівництва і т.д. (ст.41 АПК).
   Необхідно відзначити, що вперше встановлено право сторін, прокурений-
  ра (а також третіх осіб) заявляти відвід експертові і не тільки на увазі
  сумнів у його об'єктивності, але й за мотивами некомпетентності (ст.31
  АПК).
  Арбітр може призначати додаткову та повторну експертизу, ко-
  торие не слідують путать.Первая призначається тоді, коли висновок екс-
  Перта страждає неповнотою, неясностью.І той же експерт може виправити
  недоліки свого заключенія.Повторная експертиза доручається іншому
  експерту в тих випадках, коли укладення первісної викликає сумніви-
  ня в її об'єктивності, достовірності, переконливості (ст.42 АПК).

   5.ОЦЕНКА ДОКАЗИ
  Арбітражний суд може не обмежуватися доказами, представлення
  тавленнимі сторонами та іншими участнікамі.Он має право і зобов'язаний в ім'я
  встановлення істини витребувати їх як від самих сторін, так і від припускає-
  ріятій, організацій, що не беруть участь у справі (ст.38 АПК).
  При оцінки будь-яких доказів арбітр не зв'язаний будь заздалегідь
  встановленими правилами, а виходить з свого внутрішнього переконання
  і правосознанія.Он зокрема, може не погодитися з адекватно оцінить-
  кой одних і тих самих доказів обома сторонами, якщо побачить у цьому -
  штучність, лукавство з метою обійти, порушити закон. Так в ст.43
  АПК України закріплено - "Арбітражний суд оцінює докази у
  своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і
  об'єктивному розгляді в арбітражному процесі всіх обставин де-
  ла в сукупності, керуючись законом.
   Ніякі докази не мають для арбітражного суду заздалегідь ус-
  тановленной сили.
   Визнання однією стороною фактичних даних і обставин, ко-
  торимі інша сторона обгрунтовує свої вимоги або заперечення, для
  арбітражного суду не є обов'язковим "*.
   _____________________________< br />  * Арбітражний процесуальний кодекс України, від 6 листопада 1991 р.

   6. З А К Л Ю Ч Е Н Н Я

   Звичайно, в обсязі 1-ї контрольної роботи важко повністю освітити
  таку глибоку і широку тему як - ДОКАЗИ У Арбітражному ПРО-
  Процеси, однак фундаментальні поняття і базові положення у зазначеній
  роботі приведені. Незважаючи на те, що норми арбітражного процесу з
  російському і за українським законодавством дещо відрізняються
  один від одного, але ці відмінності не настільки істотні і до того ж по ряду
  об'єктивних і суб'єктивних причин російсько правотворча думка
  трохи випереджає українську, що дає нашим законодавцям використовувати
  позитивний досвід накопичений російськими юристами після прийняття тих
  чи інших нормативних актів, і уникати помилок, обов'язково зустрічають-
  ся на такому тернистому шляху як правотворчість.
   Оскільки історично склалося так, що економіки двох державної адмін-
  тв - України і Росії, тісно і нерозривно пов'язані між собою, а сле-
  послідовно господарникам України і Росії в ході здійснення фі-
  сис теми-господарської діяльності доводиться звертатися до арбітражних
  суди як України, так і Росії для вирішення спірних питань, де прин-
  ціпіальние положення Арбітражного процесуального кодексу Російської
  Федерації врегульовано інакше, ніж в АПК України.
   Використовуючи позитивний досвід не тільки Росії, але й інших розви-
  тих держав, з огляду на національні й історичні особливості нашого
  народу Україна стане демократичною та правовою державою.

  7. Використана література

   1.Констітуція (Основний Закон) України - Прийнята Верховною Сові-
  тому України 28.06.1996г.
   2.Закон України "Про арбітражний суд" від 14 лютого 1992р.// Ведо-
  мости Верховної Ради України.-N20.Ст.272.
   3.Арбітражний процесуальний кодекс України, від 6 листопада 1991 р.
   4.Політологіческій словник. - К.: ІнноЦентр. - 1991.
   5.Юрідіческій енциклопедичний словник. - М.: СЕ. - 1984.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status