ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації від 5 травня 1995 р. N 70-Ф3
       

   

  Арбітражний процес
  Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації
                         від 5 травня 1995 р. N 70-Ф3

       Прийнятий Державною Думою 5 квітня 1995

   Згідно з Федеральним законом від 5 травня 1995 р. N 71-ФЗ Арбітражний про-
   цессуальний кодекс вводиться в дію з 1 липня 1995

   Розділ I. Загальні положення (ст.ст. 1 - 101)
     Глава 1. Основні положення (ст.ст. 1 - 13)
     Глава 2. Склад арбітражного суду (ст.ст. 14 - 21)
     Глава 3. Підвідомчість і підсудність (ст.ст. 22 - 31)
     Глава 4. Особи, які беруть участь у справі, та інші (ст.ст. 32 - 46)
                  учасники арбітражного процесу
     Глава 5. Представництво в арбітражному (ст.ст. 47 - 51)
                  суді
     Глава 6. Докази (ст.ст. 52 - 74)
     Глава 7. Забезпечення позову (ст.ст. 75 - 80)
     Глава 8. Зупинення провадження у (ст.ст. 81 - 84)
                  справі
     Глава 9. Припинення провадження у справі (ст.ст. 85 - 86)
     Глава 10. Залишення позову без розгляду (ст.ст. 87 - 88)
     Глава 11. Судові витрати (ст.ст. 89 - 95)
     Глава 12. Процесуальні строки (ст.ст. 96 - 99)
     Глава 13. Судові штрафи (ст.ст. 100 - 101)
   Розділ II. Виробництво в арбітражному суді (ст.ст. 102 - 144)
                першої інстанції
     Глава 14. Пред'явлення позову (ст.ст. 102 - 111)
     Глава 15. Підготовка справи до судового раз-(ст.ст. 112 - 113)
                  бірательству
     Глава 16. Судовий розгляд (ст.ст. 114 - 123)
     Глава 17. Рішення арбітражного суду (ст.ст. 124 - 139)
     Глава 18. Визначення арбітражного суду (ст.ст. 140 - 142)
     Глава 19. Особливості провадження у від-(ст.ст. 143 - 144)
                  слушною категоріям справ
   Розділ III. Виробництво з перегляду рішень (ст.ст. 145 - 196)
     Глава 20. Виробництво в апеляційній ін-(ст.ст. 145 - 160)
                  станції
     Глава 21. Виробництво в касаційній інс-(ст.ст. 161 - 179)
                  танці
     Глава 22. Виробництво в порядку нагляду (ст.ст. 180 - 191)
     Глава 23. Перегляд у зв'язку з нововиявленими (ст.ст. 192 - 196)
                  обставинами судових актів
                  арбітражного суду, що набрали
                  законної сили
   Розділ IV. Виконання судових актів (ст.ст. 197 - 209)
   Розділ V. Провадження у справах за участю (ст.ст. 210 - 215)
                іноземних осіб

   Федеральний закон від 5 травня 1995 р. N 71-ФЗ "Про введення в дію Арбі-
   тражного процесуального кодексу Російської Федерації "


                         Розділ I. Загальні положення

                        Глава 1. Основні положення

       Стаття 1. Здійснення правосуддя арбітражним судом
       Арбітражний суд здійснює правосуддя шляхом вирішення еко-
  ких спорів та інших справ, віднесених до її компетенції цим Кодексом та
  іншими федеральними законами.

       Стаття 2. Завдання судочинства в арбітражному суді
       Завданнями судочинства в арбітражному суді є:
       захист порушених або оспорюваних прав і законних інтересів припускає-
  ріятій, установ, організацій та громадян у сфері підприємницької та
  іншої економічної діяльності;
       сприяння зміцненню законності і попередження правопорушень у
  сфері підприємницької та іншої економічної діяльності.

       Стаття 3. Законодавство про судочинство в арбітражних судах
       1. Відповідно до Конституції Російської Федерації законодавець-
  ство про судочинство в арбітражних судах в Російській Федерації зна-
  диться у веденні Російської Федерації.
       2. Порядок судочинства в арбітражних судах в Російській Федера-
  ції визначається Конституцією Російської Федерації, федеральних конституційних
  ційних законом про арбітражних судах, цим Кодексом та прийнятими в
  відповідно до них іншими федеральними законами.
       3. Якщо міжнародним договором України встановлено
  інші правила судочинства, ніж ті, що передбачені законодавством України-
  будівництві Російської Федерації, то застосовуються правила міжнародного до-
  говірки.
       4. Судочинство в арбітражних судах ведеться за законами, що діють-
  ющім під час розгляду справи, здійснення окремих процесуальних
  дій або виконання рішення суду.

       Стаття 4. Право на звернення до арбітражного суду
       1. Зацікавлена особа має право звернутися до арбітражного суду за за-
  захистом своїх порушених або оспорюваних прав і законних інтересів у по-
  рядку, встановленому цим Кодексом.
       Відмова від права на звернення до суду є недійсним.
       2. У випадках, передбачених цим Кодексом, право на звернення
  в арбітражний суд на захист державних і громадських інтересів мають
  прокурор, державні органи, органи місцевого самоврядування й інші
  органи.
       3. Якщо федеральним законом встановлений для певної категорії
  спорів досудового (претензійного) порядок врегулювання або він передбаче-
  Мотрі договором, спір може бути переданий на розгляд арбітражного
  суду лише після дотримання такого порядку. При цьому особи, зазначені в
  частини 2 цієї статті, мають право на звернення до арбітражного суду без
  дотримання досудового (претензійного) порядку врегулювання спорів.

       Стаття 5. Незалежність суддів арбітражного суду
       1. При здійсненні правосуддя судді арбітражного суду незалежні,
  підкоряються тільки Конституції Російської Федерації і федеральному зако-
  ну.
       Яке б то не було сторонній вплив на суддів, втручання
  в їхню діяльність будь-яких державних органів, органів місцевого самоуп-
  равленія та інших органів, організацій, посадових осіб або громадян недо-
  пустимо і тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.
       2. Гарантії незалежності суддів арбітражного суду встановлюються
  федеральним законом.

   Гарантії незалежності судді встановлені Законом України від 26 червня 1992 р.
   N 3132-1 "Про статус суддів в Російській Федерації"

       Стаття 6. Рівність перед законом і судом
       Правосуддя в арбітражному суді здійснюється на засадах рівності
  перед законом і судом організацій незалежно від місця знаходження, підпорядкованих-
  ненності, форми власності, а громадян - незалежно від статі, раси, на-
  національними, мови, походження, майнового і посадового положе-
  ня, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до
  громадським об'єднанням, а також інших обставин.

       Стаття 7. Змагальність і рівноправність сторін
       Судочинство в арбітражному суді здійснюється на основі сост-
  зательності та рівноправності сторін.

       Стаття 8. Мова судочинства
       1. Судочинство в арбітражному суді ведеться російською мовою.
       2. Що беруть участь у справі особам, що не володіють російською мовою, які забезпечують-
  ється право повного ознайомлення з матеріалами справи, участі в судових
  діях через перекладача і право виступати в арбітражному суді на род-
  ном мовою.

       Стаття 9. Гласність розгляду справ
       1. Розгляд справ в арбітражних судах відкрите.
       Слухання справи в закритому засіданні допускається у випадках, передбачені-
  ренних федеральним законом про державну таємницю, а також при удовлет-
  Ворен судом клопотання бере участь у справі особи, що посилається на необ-
  ходімость збереження комерційної та іншої таємниці, і в інших випадках, уста-
  новлення федеральним законом.
       Про розгляді справи у закритому засіданні виноситься ухвала.
       2. Розгляд справ у закритому засіданні ведеться з дотриманням
  правил судочинства в арбітражному суді.

       Стаття 10. Безпосередність судового розгляду
       Арбітражний суд при розгляді справи зобов'язаний безпосередньо допоміжні-
  ледовать всі докази у справі.

       Стаття 11. Нормативні правові акти, що застосовуються при вирішенні
                  спорів
       1. Арбітражний суд вирішує спори на підставі Конституції Россійс-
  кой Федерації, федеральних законів, нормативних указів Президента Рос-
  сийской Федерації і постанов Уряду Російської Федерації,
  нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади,
  нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації та міжнародних
  договорів України.
       2. Арбітражний суд, встановивши при розгляді справи невідповідність
  акта державного органу, органу місцевого самоврядування, іншого орга-
  на законом, у тому числі видання його з перевищенням повноважень, приймає
  рішення відповідно до закону.
       3. Якщо міжнародним договором України встановлено
  інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила між-
  народного договору.
       4. У разі відсутності норм права, які регулюють спірне відношення,
  арбітражний суд застосовує норми права, що регулюють подібні відносини, а
  за відсутності таких норм вирішує спір, виходячи із загальних засад
  законів.
       5. Арбітражний суд у відповідності з законом або міжнародним дого-
  злодієм Російської Федерації застосовує норми права інших держав.

       Стаття 12. Застосування іноземного права
       1. У разі застосування іноземного права арбітражний суд встановлюється
  кість існування і зміст його норм згідно з їх тлумаченням
  і практикою застосування у відповідній іноземній державі.
       2. З метою встановлення існування і змісту норм іноземного
  права арбітражний суд може в установленому порядку звернутися за содейс-
  твіем і роз'ясненнями в компетентні органи та організації в Російській
  Федерації і за кордоном або залучити фахівців.
       3. Якщо існування або зміст норм іноземного права, ніс-
  Мотря на вжиті заходи, не встановлено, то арбітражний суд застосовує з-
  Відповідаю норми права Російської Федерації.

       Стаття 13. Обов'язковість судових актів
       1. Арбітражний суд ухвалює судові акти у формі рішення, визна-
  лення, постанови.
       2. Закон, що вступив в законну силу судовий акт обов'язковий для всіх держав-
  жавних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів, ор-
  ганізацій, посадових осіб та громадян і підлягає виконанню на всій терри-
  торії Російської Федерації.
       3. Невиконання судових актів арбітражного суду тягне за собою відповідальність-
  ність, встановлену цим Кодексом та іншими федеральними законами.

                     Глава 2. Склад арбітражного суду

       Стаття 14. Склад арбітражного суду
       1. В арбітражних судах справи у першій інстанції розглядаються судь-
  їй одноосібно.
       Справи про визнання недійсними актів державних органів,
  органів місцевого самоврядування та інших органів і справи про неспроможність
  (банкрутство) розглядаються судом колегіально.
       За рішенням голови суду будь-яку справу може бути розглянуто кол-
  легіально.
       2. Всі справи в апеляційній, касаційній і наглядовій інстанціях
  розглядаються арбітражним судом колегіально.
       3. При колегіальному розгляді справи до складу суду повинно входити
  троє або інше непарна кількість суддів.
       4. Всі судді при розгляді справ користуються рівними правами.
       5. У випадку, коли цим Кодексом судді надано право еди-
  нолічно вирішувати справи і окремі питання, він діє від імені арбіт-
  ражного суду.

       Стаття 15. Порядок вирішення питань арбітражним судом
       1. Запитання, що виникають при розгляді справи арбітражним судом в
  колегіальному складі, вирішуються суддями більшістю голосів. Ніхто з
  суддів не має права утриматися від голосування. Головуючий в засідань
  Данії голосує останнім.
       2. Суддя, не згодний з рішенням більшості зобов'язаний підписати це
  рішення і має право викласти письмово свою окрему думку, яка
  долучається до справи, але не оголошується. Осіб, які беруть участь у справі, з особливим
  думкою не знайомлять.

       Стаття 16. Відвід судді
       1. Суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу:
       1) якщо він є родичем осіб, які беруть участь у справі, або їх
  представників;
       2) якщо він при попередньому розгляді даної справи брав участь в ка-
  честве експерта, перекладача, прокурора, представника або свідка;
       3) якщо він особисто, прямо чи опосередковано зацікавлений у результаті справи
  якщо є інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженість-
  ності.
       2. До складу арбітражного суду, який розглядає справу, не можуть входити-
  дить особи, які є родичами між собою.

       Стаття 17. Відведення експерта і перекладача
       1. Експерт і перекладач не можуть брати участі в розгляді справи і
  підлягають відводу з підстав, зазначених у статті 16 цього Кодексу.
       Крім того, підставами для відводу експерта є:
       1) його службова або інша залежність у момент розгляду справи
  або в минулому від осіб, які беруть участь у справі, або їх представників;
       2) виробництво їм ревізії, матеріали якої послужили підставою
  або приводом для звернення до арбітражного суду або використовуються при рас-
  мотреніі справи.
       2. Участь експерта чи перекладача в попередньому розгляді данно-
  го справи відповідно як експерта чи перекладача не є
  підставою для їх відводу.

       Стаття 18. Недопустимість повторної участі судді у розгляді
                  справи
       1. Суддя, який брав участь у розгляді справи, не може беру участь-
  вать в розгляді цієї справи в суді іншої інстанції.
       2. Суддя, який брав участь у розгляді справи в будь-якій інс-
  танці, не може брати участі в повторному розгляді цієї справи в тій же
  інстанції, крім випадків розгляду справ за нововиявленими йдуть-
  тва.

       Стаття 19. Заява про самовідвід і про відведення
       1. За наявності обставин, зазначених у статтях 16 і 17 цього
  Кодексу, суддя, експерт, перекладач зобов'язані заявити самовідвід.
       З тих же підставах відвід може бути заявлений особами, які беруть участь в
  справі.
       2. Самовідвід і відведення повинні бути мотивовані і заявлені до початку
  розгляду справи по суті. У ході розгляду справи заяву про само-
  відвід і про відвід допускається лише у випадках, коли підстава самовідводу
  та відводу стало відомо арбітражного суду або особі, яка заявляє самовідвід
  або відвід, після початку розгляду справи.

       Стаття 20. Порядок вирішення заявленого відводу
       1. У разі заявлення відводу арбітражний суд повинен вислухати думку
  осіб, які беруть участь у справі, а також заслухати особу, якій заявлено відвід,
  якщо вона бажає дати пояснення.
       2. Питання про відвід судді, який розглядає справу одноособово, разре-
  щує головою арбітражного суду або головою судової колле-
  гии.
       3. Питання про відвід судді при колегіальному розгляді справи разре-
  щує складом арбітражного суду за відсутності судді, якому заявлено
  відвід. При рівному числі голосів, поданих за відвід і проти відводу, суддя
  вважається відведеним.
       Питання про відвід, заявлений кільком суддям або всьому складу су-
  да, який розглядає справу, вирішує голова арбітражного суду
  або головою судової колегії.
       4. Питання про відвід експерта і перекладача дозволяється складом ар-
  бітражного суду, який розглядає справу.
       5. За результатами розгляду питання про відвід виноситься визначенні-
  ние.

       Стаття 21. Наслідки задоволення заяви про відвід
       1. У разі відводу судді, або декількох суддів, або всього складу
  арбітражного суду справа розглядається в тому ж суді, але в іншому складі.
       2. Якщо в результаті задоволення відводів неможливо утворити
  новий склад суду для розгляду даної справи в тому ж арбітражному су-
  де, справа має бути передана в інший арбітражний суд того ж рівня.

                 Глава 3. Підвідомчість і підсудність

       Стаття 22. Підвідомчість справ
       1. Арбітражного суду підвідомчі справи з економічних спорах,
  що виникають з цивільних,?? дміністратівних та інших правовідносин:
       1) між юридичними особами (далі - організації), громадянами, здійсню-
  ються підприємницьку діяльність без утворення юридично-
  го особи та мають статус індивідуального підприємця, придбаний
  у встановленому законом порядку (далі - громадяни);
       2) між Російською Федерацією і суб'єктами Російської Федерації,
  між суб'єктами Російської Федерації.
       2. До економічних суперечок, які вирішуються арбітражним судом, у частнос-
  ти, належать спори:
       про розбіжності по договору, укладання якого передбачено зако-
  ном або передача розбіжностей за яким на вирішення арбітражного суду
  погоджена сторонами;
       про зміну умов або про розірвання договорів;
       про невиконання або неналежного виконання зобов'язань;
       про визнання права власності;
       про витребування власником або іншим законним власником майна
  з чужого незаконного володіння;
       про порушення прав власника або іншого законного власника, не свя-
  занном з позбавленням володіння;
       про відшкодування збитків;
       про визнання недійсними (повністю або частково) ненормативних
  актів державних органів, органів місцевого самоврядування та інших ор-
  ганів, які не відповідають законам і іншим нормативним правовим актам і на-
  рушали права і законні інтереси організацій та громадян;
       про захист честі, гідності та ділової репутації;
       про визнання не підлягає виконанню виконавчого або іншого доку-
  мента, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) по-
  рядку;
       про оскарження відмови в державній реєстрації або ухилення
  від державної реєстрації у встановлений термін організації або грома-
  данина і в інших випадках, коли така реєстрація передбачена законом;
       про стягнення з організацій і громадян штрафів державними органа-
  ми, органами місцевого самоврядування та іншими органами, які здійснюють
  контрольні функції, якщо федеральним законом не передбачено безперечний
  (безакцептному) порядок їх стягнення;
       про повернення з бюджету грошових коштів, списаних органами, здійснювала-
  складовими контрольні функції, у безспірному (безакцептному) порядку з порушенням-
  ням вимог закону чи іншого нормативного правового акту.
       3. Арбітражний суд розглядає інші справи, в тому числі:
       про встановлення фактів, що мають значення для виникнення, зраді-
  ня або припинення прав організацій і громадян у сфері підприємець-
  ської та іншої економічної діяльності (далі - про встановлення фактів,
  що мають юридичне значення);
       про неспроможність (банкрутство) організацій і громадян.
       4. У випадках, встановлених цим Кодексом та іншими федеральними-
  ми законами, арбітражного суду підвідомчі справи з економічних спо-
  рам і інші справи за участю утворень, які не є юридичними особами
  (далі - організації), і громадян, що не мають статусу індивідуального
  підприємця.
       5. Федеральним законом можуть бути віднесені до підвідомчості ар-
  бітражного суду та інші речі.
       6. Арбітражний суд розглядає підвідомчі йому справи з долі-
  ем організацій і громадян Російської Федерації, а також іноземних орга-
  ціями, організацій з іноземними інвестиціями, міжнародних організа-
  цій, іноземних громадян, осіб без громадянства, які здійснюють підприємцями-
  мательскую діяльність, якщо інше не передбачено міжнародним договором
  ром Російської Федерації.

   Див переліки міжнародних договорів, у виконанні яких беруть участь ар-
   бітражние суди Росії, повідомлені листом Вищого Арбітражного Суду РФ
   від 16 серпня 1995 р. N ОМ-230

       Стаття 23. Передача спорів на розгляд третейського суду
       За угодою сторін виник або що може виникнути суперечки, що випливають-
  щий з цивільних правовідносин і підвідомчий арбітражному суду,
  до прийняття ним рішення може бути переданий сторонами на розгляд тре-
  тейского суду.

       Стаття 24. Підсудність справ
       1. Справи, підвідомчі арбітражному суду, розглядаються арбіт-
  ражнимі судами республік, країв, областей, міст федерального значення,
  автономної області, автономних округів (далі - арбітражні суди суб'єктів-
  тов Російської Федерації), за винятком справ, віднесених до підсудності
  Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації.
       2. Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації розглядає:
       економічні суперечки між Російською Федерацією і суб'єктами Рос-
  сийской Федерації, між суб'єктами Російської Федерації;
       справи про визнання недійсними (повністю або частково) ненорма-
  тивних актів Президента Російської Федерації, Ради Федерації та Держав-
  жавної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, Правітельст-
  ва Російської Федерації, які не відповідають закону і порушують права і
  законні інтереси організацій і громадян.

       Стаття 25. Пред'явлення позову за місцем знаходження відповідача
       1. Позов пред'являється до арбітражного суду за місцем знаходження ответчі-
  ка.
       2. Позов до юридичної особи, що випливає з діяльності його відокремити-
  ленного підрозділи, пред'являється за місцем знаходження відокремленого
  підрозділу.

       Стаття 26. Підсудність за вибором позивача
       1. Позов до відповідачів, що знаходяться на територіях різних суб'єктів
  Російської Федерації, пред'являється до арбітражного суду за вибором позивача по
  місцем знаходження одного з відповідачів.
       2. Позов до відповідача, місце знаходження якої невідомо, може бути
  пред'явлений в арбітражний суд за місцем знаходження його майна або за його
  останнім відомим місцем знаходження в Російській Федерації.
       3. Позов до відповідача, що є організацією або громадянином Рос-
  сийской Федерації і знаходиться на території іншої держави, може
  бути пред'явлено за місцем знаходження позивача або майна відповідача.
       4. Позов, який випливає з договору, в якому зазначено місце виконання,
  може бути пред'явлено за місцем виконання договору.

       Стаття 27. Підсудність справ про встановлення фактів, що мають юрідічес-
                  дещо значення
       Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, розглядають
  Ріва за місцем знаходження заявника, за винятком справ про Встановлено
  нии факту володіння будинком, спорудою, земельною ділянкою, які
  розглядаються за місцем знаходження будівлі, споруди, земельного участ-
  ка.

       Стаття 28. Підсудність справ про неспроможність (банкрутство) органи-
                  зацій і громадян
       Справи про неспроможність (банкрутство) організацій і громадян рас-
  матріваются за місцем знаходження боржника.

       Стаття 29. Виключна підсудність
       1. Позови про визнання права власності на будівлі, споруді, зе-
  земельні ділянки, про вилучення будівель, споруд, земельних ділянок з чу-
  жого незаконного володіння, про усунення порушень прав власника або
  іншого законного власника, не пов'язаних з позбавленням володіння, пред'являють-
  ся за місцем знаходження будівлі, споруди, земельної ділянки.
       2. Позов до перевізника, який випливає з договору перевезення, в тому числі
  коли перевізник є одним з відповідачів, пред'являється за місцем на-
  ходіння органу транспорту.
       3. Позови до державних органів, органів місцевого самоврядування
  суб'єкта Російської Федерації, що випливають з адміністративних правоотно-
  шеній, пред'являються до арбітражного суду цього суб'єкта Російської Федеративної-
  ції, а не за місцем знаходження відповідного органу.
       Позови про визнання недійсними актів інших органів, розташованих
  на території іншого суб'єкта Російської Федерації, пред'являються за
  правилами, передбаченими в абзаці першому цієї частини.

       Стаття 30. Договірна підсудність
       Підсудність, встановлена в статтях 25 і 26 цього Кодексу, мо-
  жет бути змінена за згодою сторін.

       Стаття 31. Передача справи з одного арбітражного суду до іншого арбіт-
                  ражний суд
       1. Справа, прийняте арбітражним судом до свого провадження з дотриманням
  ням правил підсудності, повинна бути розглянута їм по суті, хоча б
  надалі воно стало підсудним іншому господарському суду.
       2. Арбітражний суд передає справу на розгляд іншого суду:
       1) якщо при розгляді справи в даному суді виявилося, що воно було
  прийнято до провадження з порушенням правил підсудності;
       2) якщо після відводу одного або декількох суддів їх заміна в даному
  суді стає неможливою, а також в інших випадках, коли неможливо
  розглянути справу в даному суді. Справа передається в арбітражний суд того ж
  рівня.
       3. Про передачу справи на розгляд іншого арбітражного суду вино-
  сітся визначення.
       4. Справа, спрямоване з одного арбітражного суду до іншого, має
  бути прийнята до розгляду судом, якому воно спрямоване. Спори про під-
  судності між арбітражними судами в Російській Федерації не допускаються.

            Глава 4. Особи, які беруть участь у справі, та інші учасники
                           арбітражного процесу

       Стаття 32. Склад осіб, які беруть участь у справі
       Особами, які беруть участь у справі, є:
       сторони, треті особи;
       заявники та інші зацікавлені особи - у справах про встановлення
  фактів, що мають юридичне значення, і про неспроможність (банкрутство)
  організацій і громадян;
       прокурор, державні органи, органи місцевого самоврядування та
  інші органи, які звернулися до арбітражного суду з позовом на захист державної адмін-
  ничих та суспільних інтересів.

       Стаття 33. Права і обов'язки осіб, що беруть участь у справі
       1. Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами
  справи, робити виписки з них, знімати копії, заявляти відводи, представляти
  докази і брати участь у дослідженні, задавати питання, заяв-
  лять клопотання, робити заяви, давати пояснення арбітражному суду,
  представляти свої доводи по всіх що виникають під час розгляду справи
  питань, заперечувати проти клопотань, доводів інших осіб, що беруть участь в
  справі, оскаржувати судові акти і користуватися іншими процесуальними
  правами, наданими їм цим Кодексом.
       2. Особи, які беруть участь у справі, несуть обов'язки, передбачені нас-
  тоящім Кодексом, і повинні сумлінно користуватися усіма належними
  їм процесуальними правами.

       Стаття 34. Сторони
       1. Сторонами у справі є позивач і відповідач.
       2. Позивачами є організації та громадяни, які пред'явили позов до своїх
  інтересах або в інтересах яких пред'явлений позов.
       3. Відповідачами є організації та громадяни, до яких подана-
  але позовну вимогу.
       4. Сторони користуються рівними процесуальними правами.

       Стаття 35. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів
       1. Позов може бути пред'явлений спільно кількома позивачами або до
  декількох відповідачів. Кожен з позивачів або відповідачів виступає в про-
  процесі самостійно. Співучасники можуть доручити ведення справи одному з
  співучасників.
       2. При необхідності залучення іншого відповідача арбітражний суд
  до прийняття рішення за згодою позивача привертає цього відповідача.

       Стаття 36. Заміна неналежної сторони
       1. Арбітражний суд, встановивши під час розгляду справи, що позов
  пред'явлений не тією особою, якій належить право вимоги, або не до
  тій особі, яка повинна відповідати за позовом, може за згодою позивача допус-
  тіть заміну первісного позивача або відповідача належним позивачем або від-
  ветчіком.
       2. Якщо позивач не згоден на заміну його іншою особою, то ця особа
  може вступити у справу в якості третьої особи, яка заявила оригінали та
  ные вимоги на предмет спору, про що суд повідомляє цю особу.
       3. Якщо позивач не згоден на заміну відповідача іншою особою, суд мо-
  жет за згодою позивача залучити цю особу в якості другого відповідача.
       4. Після заміни неналежної сторони розгляд справи проводиться
  з самого початку.

       Стаття 37. Зміна підстави або предмета позову, зміна розміру
                  позовних вимог, відмову від позову, визнання позову
       1. Позивач вправі до прийняття рішення арбітражним судом змінити осно-
  вання або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог
  або відмовитися від позову.
       2. Відповідач має право визнати позов повністю або частково.
       3. Сторони можуть закінчити справу мировою угодою в будь-якій Інстал-
  ції.
       4. Арбітражний суд не приймає відмову від позову, зменшення розміру
  позовних вимог, визнання позову, не затверджує мирову угоду, ес-
  Чи це суперечить законам і іншим нормативним правовим актам або порушує-
  ет права і законні інтереси інших осіб. У цих випадках суд розглядає
  спір по суті.

       Стаття 38. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на
                  предмет спору
       Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору,
  можуть вступити у справу до прийняття арбітражним судом рішення. Вони користь-
  ются усіма правами і несуть усі обов'язки позивача, крім обов'язку соб-
  люденія досудового (претензійного) порядку врегулювання спору з від-
  ветчіком, коли це передбачено федеральним законом для даної катего-
  рії суперечок або договором.

       Стаття 39. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на
                  предмет спору
       1. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет
  спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття
  арбітражним судом рішення, якщо рішення у справі може вплинути на їх пра-
  ва або обов'язки по відношенню до однієї зі сторін. Вони можуть бути прівле-
  чени до участі у справі також за клопотанням сторін або з ініціативи суду.
       2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет
  спору, несуть процесуальні обов'язки і користуються правами сторони,
  крім права на зміну підстави або предмета позову, збільшення або
  зменшення розміру позовних вимог, відмову від позову, визнання позову або
  укладення мирової угоди, вимоги примусового виконання су-
  Дебні акта.

       Стаття 40. Процесуальне правонаступництво
       1. У випадках вибуття однієї зі сторін у спірному або встановленому ре-
  ням арбітражного суду правовідношенні (реорганізація, поступка требова-
  ня, переведення боргу, смерть громадянина і в інших випадках) суд виробляє
  заміну цієї сторони її правонаступником, вказуючи про це в ухвалі,
  рішенні або постанові. Правонаступництво можливе на будь-якій стадії арбіт-
  ражного процесу.
       2. Для правонаступника всі дії, вчинені в процесі до його
  вступу до справи, обов'язкові в тій мірі, в якій вони були б обов'язковий-
  ни для особи, що правонаступник замінив.

       Стаття 41. Участь у справі прокурора
       1. Прокурор має право звернутися до арбітражного суду з позовом на захист го-
  державних і громадських інтересів.
       2. Позовна заява у Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації
  направляють Генеральний прокурор Російської Федерації або заступник Ге-
  нерального прокурора Російської Федерації, до арбітражного суду суб'єкта
  Російської Федерації - також прокурор або заступник прокурора суб'єкта
  Російської Федерації та прирівняні до них прокурори або їх заступники.
       3. Прокурор, який пред'явив позовну заяву, несе обов'язки і
  користується правами позивача, крім права на укладення мирової угоди.
       4. Відмова прокурора від пред'явленого ним позову не позбавляє позивача права
  вимагати розгляду справи по суті.
       5. Відмова позивача від позову, який був пред'явлений в його інтересах про-
  курором, тягне за собою залишення позову без розгляду.

   Про завдання органів прокуратури щодо реалізації повноважень в арбітражному
   процесі див. наказ Генеральної прокуратури РФ від 1 серпня 1995
   N 41

       Стаття 42. Участь у справі державних органів, органів місцевого
                  ?? амоуправленія та інших органів
       1. У випадках, передбачених федеральним законом, державні
  органи, органи місцевого самоврядування й інші органи мають право звернутися з
  позовом до арбітражного суду на захист державних і громадських інте-
  сов.
       2. Орган, який пред'явив позовну заяву, несе обов'язки і поль-
  зуется правами позивача, крім права на укладення мирової угоди.
       3. Відмова органу від пред'явленого ним позову не позбавляє позивача права тре-
  бова розгляду справи по суті.
       4. Відмова позивача від позову, який був пред'явлений в його інтересах, вле-
  чет залишення позову без розгляду.

       Стаття 43. Інші учасники арбітражного процесу
       Крім осіб, що беруть участь у справі, в арбітражному процесі можуть учас-
  вова свідки, експерти, перекладачі, представники.

       Стаття 44. Свідок
       1. Свідком може бути будь-яка особа, якій відомі відомості і
  обставини, що мають значення для правильного вирішення спору арбіт-
  ражним судом.
       2. Свідок зобов'язаний з'явитися до арбітражного суду на його виклик і пові-
  щіть відомі йому відомості та обставини у справі.
       3. Свідок зобов'язаний давати правдиві показання, відповідати на питання
  судді, осіб, що беруть участь в арбітражному процесі.
       4. За дачу завідомо неправдивих показань і відмову або ухилення від дачі
  показань свідок несе кримінальну відповідальність.

       Стаття 45. Експерт
       1. Експертом в арбітражному суді може виступати особа, яка має
  спеціальними знаннями, необхідними для дачі висновку, та призначене
  судом у випадках, передбачених цим Кодексом.
       2. Особа, якій доручено проведення експертизи, зобов'язана з'явитися за
  викликом арбітражного суду і дати об'єктивний висновок щодо поставлених
  питань.
       3. Експерт може відмовитися від дачі висновку, якщо подані
  йому матеріалів недостатньо або якщо він не володіє знаннями, необхідними
  для виконання покладеного на нього обов'язки.
       4. Експерт, якщо це необхідно для дачі висновку, має право
  знайомитися з матеріалами справи, брати участь у засіданнях арбітражного су-
  так, задавати питання, просити суд про надання додаткових матеріалів-
  лов.
       5. За дачу завідомо неправдивого висновку або відмову від дачі висновку
  експерт несе кримінальну відповідальність.

       Стаття 46. Перекладач
       1. За перекладача є особа, що володіє мовами, знання яких не-
  хідно для перекладу, і призначене судом у випадках, передбачених
  цим Кодексом.
       2. Перекладач може бути призначений з числа запропонованих учасниками
  арбітражного процесу осіб.
       Інші учасники арбітражного процесу не має права приймати на себе
  обов'язки перекладача, хоча б вони і володіли необхідними для перекладу
  мовами.
       3. Перекладач зобов'язаний з'явитися на виклик суду і повно, правильно і
  своєчасно здійснювати переклад.
       4. Перекладач має право задавати п
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status