ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Ян Амос Коменський
       

   

  Історичні особистості

  Час прийде, про Коменський, коли і тебе, і діяння,

  Думи, заповіти твої найкращі люди вшанують.

  Л е й б н и ц

  Геніальний син чеського народу, педагог-классик, основоположникпедагогічної науки, великий мислитель, патріот, демократ-гуманіст ісамовідданий борець за мир між людьми, Ян Амос Коменський (1592-1670)належить до тих історичних осіб, які своїми творіннями івідданою служінням народу здобули невмирущою славою і любов.

  Коменського називають батьком педагогіки, вчителем народів. Він створивпедагогічні і філософські праці, пронизані духом гуманізму,демократизму, любов'ю і повагою до людей, повагою до праці. Коменськийпроповідував ідею ліквідації станових привілеїв і пригноблення людинилюдиною, палку любов до батьківщини оптимістичну віру в майбутнє,рівноправність великих і малих народів і пошану до національних прав всіхнародів. Він був борцем за припинення і знищення всіх воєн івідновленням загального миру на землі.

  Велика заслуга Коменського перед людством полягає в тому, що вінз позиції демократизму і гуманізму зміг дати критичну оцінку всійвіджилої середньовічної системі виховання. Коменський, з огляду на все тецінне, що було накопичено його попередниками в галузі теорії тапрактики виховання, створив педагогічне вчення, яке і до цього днязберігає свою совремменость і необхідність.

  Більшість педагогічних ідей Коменського не набуло широкогопоширення не тільки за його життя, але і супутники довгий час післянього. Але після перемоги Великої Жовтневої революції і виникненням
  Радянського Союзу, а потім виникнення країн народної демократії і вбратніх демократичних республіках, в тому числі і в Чехословаччині, йогонавчання знайшли широке застосування в педагогіці.

  Ян Амос Коменський жив і творив у XVII столітті, столітті, якийзнаменний в історії Європи, і в історії Чехії зокрема, як століттявідкритої боротьби між феодалізмом і капіталістичними країнами, що розвиваютьсяелементами. Процес капіталістічекого розвитку руйнував економічнуструктуру феодалізму. У феодальному середньовічної економіці починаєтьсяперіод корінного перелому. Усюди, де розвиваються зачатки капіталістічекоговиробництва, значно розвивається ремесло, винахідництво і наука.
  Як відомо, у середні віки протягом кількох століть церквавідкидала більшу частину культурної спадщини античного світу та освіта всередні віки основиавлось на богослов'ї, все нове піддаючи сумніву іжорстокій критиці.

  Все це гальмувало прогрес суспільної думки. І головним завданнямнової епохи стало подолання средневнекового догматизму і схоластики. Метабуржуазії стостояла у створенні нової, власної ідеології, заснованої нанаукових знаннях та відповідних духу епохи, набагато більш прогресивноїв порівнянні з феодальної.

  Нові явища у суспільно-економічного і культурного життя Європи
  XVI - XVII ст. Яскраво проявилися на батьківщині Коменського - у Чехії. Чеськанарод, що мав високу культуру і велике історичне минуле, частознаходився в самому центрі великих суспільних явищ того часу. Чехія
  XVI ст. була тим грунтом, на якій виросло вчення Коменського.

  Ян Амос Коменський народився в 1592 році в містечку Нівніце,що знаходиться недалеко від моравського міста Угерсько Брод. Його батько Мартінбув мав власну млин, він був досить освіченою людиною,добре знав Біблію і, як активний член секти "Чеські брати" проводиввелику просвітницьку роботу серед народу.

  У 1604 р. на Яна обрушилося першого нещастя: епідемічнезахворювання забрало його батька, матір і двох братів. У Коменського залишиласяєдина сестра - Маргарита. Сиротам призначили опікунів, але Ян вже неміг продовжувати розпочату навчання, і лише зрідка відвідував школу. У 1604
  Коменського взяла до себе в м. Стражніце його тітка з боку батька. Вонавіддала його до місцевої школи "братів" і там він навчався один рік. Але в 1605 р.
  Стражніце захопили угорські війська і майже повністю спалили його.
  Коменський змушений був повернутися в Нівніце.

  У 1609 р. він ходить у латинську школу м. Пшерова, яку закінчивз відзнакою. Так як він пішов до цієї школи вже в досить зрілому віці
  (йому було вже 16 років), то він зміг серйозно і самостійно оцінити їїдостоїнства і недоліки.

  І хоча латинські школи вважалися предовимі, але й вони були пройнятісхоластично-догматичних духом. Згодом роки, проведені в ційшколі, Коменській багато в чому вважав втраченим часом. Він відчув на собіповну непридатність системи виховання і навчання, і у нього вже тодізародилася думка про необхідність поліпшити справу народної освіти. УНадалі ця ідея стала девізом його життя.

  Після латинської школи Коменський пройшов трудову підготовку в областірізних ремесел в одній зі шкіл секти "Чеські брати" яка готувала впроповідники учнів, які виявляли особливі здібності. Коменській буввідправлений громадою вчитися до Німеччини для здобуття вищої освіти.

  У 1611 р. Коменський надходить на богословський факультет Грборнскогоуніверситету. В університеті панувало протестантсько-кальвіністськоїнапрям, який в ідейному відношенні стояло близько до секти "Чеськібрати ". У цей час час богословський факультет Празького університетутеж готував протестантський духовенство, але господствовашіе тут гусісти -утрактівісти враждеюно ставилися до "Чеським братам".

  Роки, проведені в Герборнском університеті (1611-1613), маливелике значення в ідейному розвитку Коменського. Тут формуються йогосуспільно-політичні і філософські погляди, тут він отримує широкеосвіта, знайомитися з педагогічними поглядами різних часів інародів. Коменський набуває популярності як талановитий студент істає дослідником в багатьох галузях знання. Більшу частину в йоготворчі успіхи зіграли його вчителя - професора Альстред і Піскатор.

  Альстред і Піскатр були послідовниками хілізма, який визнававтисячілетнее Царство Христа на землі, коли будуть утвержлдениравенствовсіх і щастя каждогот людини, ідеальне благоденство і добро.
  Коменський примкнув до цього напрямку в студентські роки.

  Рль Альстреда у формуванні філосовскіх поглядів Коменського дужевелика. Альстред був автором цілого ряду філосовскіх праць, і виявлявкрітічексое відношенню до догматичного тлумачення вчителя. Він дотримувавсяпрогресивних поглядів на значення науки. Альстред вважав, що вивченняприроди має служити на благо людини, і відбуватися за допомогоюспостереження і дослідів. Сукупність багатьох дослідів створює індукцію,що є матір'ю науки. Ці передові для свого часу ідеї справилисильний вплив на погляди Коменського.

  В університетські роки Коменський знайомиться з філософськоїлітературою, вивчає Платона, Арістотеля, Цицерона та інших великихантичних філософів. У 1613 році він пише запису до одного з диспутів іназиває їх "Спірні питання, зібрані в саду філософії". Основнимпитанням у цих записах є питання про джерела і шляхи пізнання.
  Це питання він ставить і в роботі "Чи бере усе знання витік звідчуття ", яка була опублікована в 1914 р.

  Можна сказати, що пагсофіческіе ідеї Коменського своїми витокамисходять до періоду навчання в Герборнском університеті. За час навчання тутвін написав окремі глави до запланованої в обсязі двадцяти восьмитомів роботи "Видовище всесвіту"; провів плідну діяльність угалузі вивчення рідної мови - "Скарби чеської мови", і підкерівництвом Альстреда він познайомився з працями педагогічного характеру.

  У лютому 1613 Коменський Герборнскій закінчує університет іїде в Амстердам, а через невколько місяців зараховується до знаменитого
  Гейдельберзький університет. Про цей період навчання збереглося маловідомостей.

  Навесні 1614 Коменський повертається на батьківщину. Він призначаєтьсякерівником Пшеровской братської школи.С цього часу в житті Коменськогопочинається нова ера. Він з великим захопленням работрает в улюбленій школі ідуже багато робить для того, щоб полегшити навчання. Він пише такіроботи як "Правила легшої граматики" і "Листи до неба".

  У пшеровскій період своєї діяльності Коменський знайомиться зфілософськими та педагогічними творами німецького вченого Йоганна
  Андрее, який справив на нього враження як надзвичайно освічена,прогресивний педагог і мислитель свого часу. Особливо великий впливна Коменського надали дидактичні погляди Андрее, до яких уНадалі Коменський неодноразово звертається у своїх працях.

  В 1618 р. громада "Чеські брати" призначила Коменського пастрирем -проповідником в м. Фульнек в Північній Моравії, де він одночаснокерував і братською школою.

  Цього року він одружується на пасербиці бургомістра м. Пшерова Магдалиною
  Візовской, яка стала Коменському великим другом і помічником.

  Відомо, що Коменській багато зробив для підвищення рівня ідобробуту населення Фульнека, особливо бідняків і здійснив великізміни в Фульнекской школі. Фульнекс модно вважати найбільш значниму розвитку педагогічного навчання Коменського.

  Після того як Габсбурги у 1620 р. перемогли в битві біля Білої гори істратили багатьох патріотів, а потім добралися до Фульнека, Коменському якактивного протестанту виявилося небезпечно залишатися тут. З цьогомоменту починається важкий період поневірянь і життя в нелегальних умовах.
  Біда за бідою наздоганяла Коменського. У 1621 р. в Фульнеке католики спалилибудинок Коменського з його частин та властивостей. А в
  1622 занесена іспанськими військами чума забрала життя його дружини Магдалиний двох дітей.

  Проте душевна травма, викликана цим горем не змогла зламативолю великого патріота і своїм особистим прикладом він додавав таких жебагатостраждальних співвітчизників дух бадьорості і непримиренності.

  Коменський залишає Моравії, ховається в маленькому р. Брандис, депише роман-трактат філософсько-соціального спрямування "Лабіринт світла ірай серця ". У цій роботі він критикує феодальні відносини і феодальнесуспільство.

  У 1624 р. в Брандис Коменський познайомився з дочкою Марією єпископа-
  Доротея і одружився на ній. До шлюбу Доротея брала участь в таємнійроботі громади братів, а зв'язавши свою долю з Коменського, стала одним зактивних діячів цього руху.

  Навесні 1625 Коменського відправляють до Польщі для з'ясуванняможливості притулку чехам в цій країні. Після повернення Коменський ведепропаганду про звільнення вітчизни.

  Влітку 1626 Коменський з дружиною і тестем ховаються в Північно-
  Східній Чехії, в Білі-Тржемешне в замку чеського поміщика Іржі
  Садовського. Тут він пише дидактичну роботу на чеській мові, якавизначила коло основних питань дидактики та їх вирішення в "Великоїдидактиці ".

  31 липня 1627 імператор Фердинанд II проголосив католічствоофіційною релігією. В указі протестантам пропонувалося поміняти релігіюабо покинути Чехію. Багатьом патріотам довелося залишити батьківщину і перебратисядо Польщі.

  8 лютого 1628 Коменський оселився у польському місті Лешно,який здавна служив притулком для "чеських братів". У Польщі в загальнійсумі Коменський проводить 28 років.

  Відразу після переїзду Коменський став викладати в гімназії "братів"природничий предмети, а в 1635 р. його обирають на посаду ректорагімназії.

  У ці роки Коменський проводить велику роботу з удосконалення
  "Великої дидактики", яку завершує у 1632 році.

  Паралельно з роботою над "Великої дидактикою" Коменський пише підручниклатинської мови "Відкриті двері мов і всіх наук", який справивпереворот у системі викладання цього важливого предмету.

  У 1633-1638 рр.. Коменський продовжує роботу над "Великої дидактикою"і вирішує видати її латинською мовою, щоб вона була доступна для всіхнародів. Але спочатку він відправляє рукопис своєму другові Іоахіму Гюбнер,попросив його висловити свою думку про цю роботу. Отримавши негативнувідгук Коменський довгий час утримувався від видання "Великої дидактики".
  Тільки через 20 років вона була опублікована в Амстердамі в повному зібраннідидактичних творів. Ця класична праця Коменського --основоположний праця наукової педагогіки і вона перевдена пости на всі мовисвіту.

  Крім цього в Лешно Коменський пише роботи з природознавства іпочинає планувати "Пансофій". Цікаво відзначити той факт, що про цюрозробці дізнався один англійський меценат, великий комерсант і до того жосвічена людина Самуел Гартліб і звернувся до Коменському з листом, вякому послав деяку суму грошей і просив його написати "Пансофій" ізаздалегідь надіслати йому план цієї роботи. Коменський склав план "Пансофій" івислав його до Лондона.

  Гартлібу дуже сподобався задум "Пансофій", і він без відома авторавидав цей план в Лондоні в 1637 р. під назвою "Вступ до дослідів
  Коменського ". Вдруге ця книга була надрукована через два роки підназвою "Передвісник Пансофій".

  Ця робота Коменського отримала широкий відгук як серед видатнихмислителів Європи того часу, так і серед державних діячів.

  У Лешно Коменській також створює філософсько-психологічну роботу
  "Коваль щастя, або Мистецтво радити самому собі", пише підручник
  "Геометрія", наукову працю "Схід і захід головних зірок від восьмогонебесного зборів ", навчальну книгу" Коротка космографія "," Першийфілософію "," Громадянську або політичну історію ". Також він написавтвір богословсько-релігійного характеру "Шлях спокою", в якому вінзахищає протестантсько - християнські позиції "Чеських братів".

  Уславленого педагога і мислителя Коменського у 1638 р. запрошують в
  Швеції для перетворення шкільної системи. Коменський відмовився від цьогозапрошення, тому що був у той час зайнятий роботою над "Пансофій". Гартліб,який користується великим впливом в англійському парламенті, ставить питання прозапрошенні Коменського в Англію для здійснення ідеї Пансофій.

  Згідно з ідеями Коменського Гартліб ставив питання проустанові в Англії міжнародної колллегшіі наук, яка змогла бузагальнити і звести воєдино всі досягнення з різних галузей науки ізнання. Коменський отримав згоду від синоду і попрямував до Англії.

  У вересні 1641 Коменський прибув до Лондона і оселився в родині
  Гартліба. Але в момент прибуття країна була охоплена вогнем громадянськоївійни. У такої політичної ситуації парламенту було не до освіти ікультури. Тому план Коменкого і Гартліба не здійснився.

  Незважаючи на це, в період перебування в Англії Коменський зумівнаписати працю Пансофічна характеру "Шлях світу", де розвиваєідею загальної гармонії та миру між народами і ставить питання про створенняміжнародної мови і про заснування всесвітньої ради.

  Політична обстановка в Англії не сприяла здійсненню ідей
  Коменського в найближчі роки, і він вирішив повернутися до Лешно. Проте в цейчас відомий комерсант Людвіг ван Геер запрошує його до Швеції дляроботи. Під впливом державного канцлера Швеції Оксенштіріе, якийнамагався переконати його в нездійсненності ідеї "Пансофій", Коменський припинивроботу над нею і зайнявся питаннями методики викладання латинської мови,хоча і вважав цю роботу другорядною.

  У 1646 р. Коменський представив у Стокгольмі вищому журі університетуще не закінчені дидактико-методичні праці і в їх числі - "Новітнійметод викладання мов ".

  У цій роботі викладена методика викладання латинської мови,заснована і побудована на індуктивному методі. Спершу - приклад, потім --правило; предмет і паралельно - слово; вільне й свідоме засвоєння, ане болісного зазубрювання - такі основні засади цього методу.

  Відповідно до вказівок журі Коменський приступив до підготовки додруку та інших праць. А навесні 1647 Коменський знову приступив до роботинад "Пансофій".

  У 1648 р. помер головний єпископ "Чеських братів" і синодзапросив на цю посаду Коменського. Він повернувся в Лешно, де йому судилосябуло стати останнім керівником громади.

  У період другого перебування в Лешно Коменський відредагував роботу
  Ласіцкого "Історія братів" і написав роботу "Світло в темряві", яка булавидана в 1657 році.

  У жовтні 1648 Весгфальскім світомзакінчилася Тридцятирічнавійна. За положенням договору віра підданих визначалася тією вірою, якусповідує їх пан, що давало рівні права кальвіністів, лютераламікатоликам, але тільки феодалам. Чехія за цим договором опинилася підпануванням Ггабсбургов, і тому католізм як і раніше залишавсядержавною релігією. Чеські вигнанці, які втекли до Польщі, назавждивтратили можливість повернутися на батьківщину.

  У березні 1650 р. був проведений конгрес представників громад "Чеськихбратів ", який прийняв постанову зберегти свою церкву і непорушнимдотримуватися свій колишній статут.

  У 1650 р. Коменського запросив до себе покровитель Угорщини граф
  Сигізмунд Ракочі, який запропонував йому консультувати керівництво школоюв м. Шарош-Патакі, а також здійснити свій Пансофічна план. Коменськийохоче прийняв запрошення, оскільки в Угорщині "Чеським братам" надавализаступництво і допомогу. У жовтні 1650 Коменський з дружиною і дітьмиоселився в Шарош-Патакі.

  Угорський період (чотири роки) був одним із самих прлодотворнихперіодів у житті Коменського.

  Практична робота в у гімназії в значній мірі зумовилатеоретичну розробку їм різних питань педагогіки. Коменському НЕвдалося повністю перебудувати гімназію відповідно до ідей, викладенихв "Пансофічна школі", але він зумів відкрити три по-новому організованихкласу, навчання в яких велося за підручниками самого Коменського та в дусійого дидактичної концепції.

  З праць цього часу особливо велике значення має безсмертнакнига "Світ чуттєвих речей в картинках", яка швидко пошириласяпо всій Європі як чудовий підручник для вивчення латинської мови.
  Цей підручник важливий тим, що в ньому послідовно реалізований принципнаочності. Ця книга залишалася визнаним підручником майже до кінця XIXстоліття. Ще з десяток праць педагогічно-дидактичного характеру написані
  Коменський за роки перебування в Шарош-Патакі.

  У 1654 р. Коменського викликають в Лешно, де він продовжує своюдіяльність, але в Лешно він проводить дуже мало часу, тому що у 1655 р.між Польщею і Швецією почалася війна. "Чеські брати" вважали перемогу
  Швеції передумовою для звільнення Чехії і сочуствовалі шведам.

  Це, а також те, що Коменський написав панегірик на честь короля
  Швеції Карла Густава, викликало невдоволення правлячих кіл Польщі "Чеськимибратами ". Коли польські війська взяли р. Лешно, вони зрадили місто вогню, ірозорені чехи змушені були тікати не тільки з Лешно, а й з Польщі.
  Під час пожежі згоріла велика частина рукописів Коменського і всі йогопроповіді, а сам він утік до Сілезії і оселився в м. Фарнкфурте. Але незабаромвін отримав запрошення від сина свого друга Людвіга ван Геер переїхати в
  Амстердам, і в 1656 р. він знову переїжджає. Амстердамський сенат виділивчеським біженцям 2 млн. флоринів, а Коменського запросив на посадупрофесора і призначив йому щорічно 800 флоринів, щоб він міг спокійно житиі продовжувати роботу над Пансофічна працями. Коменський зі скромностівідмовився від посади професора, але з гарячою вдячністю прийнявдопомога сенату.

  Амстердамський період життя Коменського має всесвітньо-історичнезначення в розвитку педагогічної думки. Тут в 1657 р. за постановоюамтсердамского сенату і за матеріальної підтримки ван Геер булоздійснено видання Повного зібрання дидактичних творів, якиймістить два томи і включає в себе майже всі праці великого чеськогопедагога.

  З початку 60-х років Коменський майже припинив роботу над питаннямидидактики і останні 10 років свого життя присвятив практичної діяльностіщодо звільнення своєї батьківщини і розробці проблем миру та співробітництваміж народами. У ці роки він створює твір, який називає "Загальнийрада людським поколінням і в першу чергу - ученим, що служать релігії,європейським владі про впорядкування справ людських. Коменський почавписати деякі роботи, що увійшли в цей твір, ще в 1645 році, але невстиг, і заповів їх привести в порядок своєму синові. Багато рукописи булизагублені, і знайдені тільки в 1934 р.

  "Загальна рада про виправлення справ людських" повністю вперше бувопубліковано в 1966 р. Чехословацької академією наук. "Загальний рада - дзеркалосуспільно-політичного світогляду Коменського.

  У 1667 р. він публікує роботу "Ангел миру", у якій закликаєлюдство до миру та вирішення спірних питань держави на основі доброїволі, а не шляхом використання зброї і насильства.

  Втомлений від трудів і боротьби, позбавлений батьківщини, змучений Коменськийпише твір "Єдино необхідне", в якому мислитель підводитьпідсумки свого життя. З глибокою гіркотою пише Коменський: "Все моє життяпротікала не на батьківщині, а у безперервних мандрах, моє пристановище постійнозмінювалося, ніде не знаходив я собі міцного притулку ".

  Останні твори Коменського було" Продовження братньогозаповіту ", яке є автобіографією Коменського.

  Коменський помер 15 листопада 1670, похований у Наардане, поблизу
  Амстредама, у французької церкви.

  У 1957-1958 роках, за рішенням Всесвітньої Ради Миру, широковідзначалося 300-річчя видання Повного зібрання творів дидактичних
  Коменського. Цей ювілей перетворився на педагогічне рух світовогомасштабу.

  Дидактичні ВЧЕННЯ Коменський

  Дидактика як теорія освіти своїм корінням сягає у глибину століть.
  Її зародження пов'язане з певним етапом практики самого навчання, зузагальненням досвіду, накопиченого людством у цій галузі. Ще внайдавніші часи людина хотіла визначити, що саме він повинен передатинащадкам з того досвіду, який склав він і його предки в процесіісторичного розвитку, і якими шляхами і засобами краще й ефективнішеце зробити. Цим пояснюється той факт, що ми зустрічаємо окремі ідеї,висловлювання та положення, що ставляться до навчання не тільки в літературнихпам'ятках різних часів інародов, а й у фольклорі, в його різнихжанрах.

  Відомо, який важливий матеріалв області навчання і виховання дають,наприклад, відомі байки Езопа, Лафонтена, Крилова та інших, якімістять не тільки моральні сентенції, а й цілий ряд дидактичних правилі положень, певне узагальнення тривалої навчально-виховноїпрактики.

  Дидактичні ідеї та окремі висловлювання з питань дидактики ввеликій кількості розкидані в працях філософів і мислителів античногосвіту. Особливо багаті в цьому відношенні твори Платона, Арістотеля,
  Цицерона, Сенеки, Квінтіліана та інших.

  Ян Амос Коменський систематизував досвід, накопичений в областінавчання і освіти, і, пропонуючи деякі свої положення, вперше вісторії педагогічної думки створив струнке вчення про сутність, принципи ізагальних методах навчання, назвавши його "Велика дидактика". Дидактичневчення Коменського і донині зберігає свою актуальність.

  Вчення Коменського про загальні принципи навчання

  Основною частиною педагогіки, її душею і серцем Коменський вважаєдидактику. Найважливіше місце у творчості Коменського займає розробкапроблем навчання, оскільки шлях до досягнення основної мети - вихованнялюдяності - в першу чергу навчання і виховання підростаючогопокоління. "Велика дидактика" є найважливішою, центральною роботою
  Коменського серед його численних праць і входить до золотого фонду світовоїдидактичної літератури.

  Сутність і завдання дидактики

  Як відомо, слово "дидактика" походить від грецького didasco -
  "Навчаю", воно було введено спочатку В. Ратко на початку XVII ст., Потім йоговикористав Е. Бодін, видавши книгу під назвою "Дидактика", остаточнож слово "дидактика" в педагогічній науці як поняття, що позначаєтеорію навчання, затвердив Ян Амос Коменський.

  Він часто називає дидактику наукою про навчання. Якщо врахувати, що вслово "навчання" Коменський включав і зміст навчання, а не тільки йогометодичну сторону, то можна сказати, що під дидактикою Коменськиймав на увазі теорію освіти і навчання, включаючи в неї майже всі питанняпедагогіки. Сам він в заголовку своєї "Великої дидактики" таким чиномвизначає сутність теорії навчання: "Велика дидактика, яка міститьуніверсальну теорію вчити всіх усьому, або вірний і ретельно обдуманийспосіб створювати по всіх громадам, містам і селам кожного християнськогодержави такі школи, в яких би все юнацтво того й іншого статі,без жодного де б то не було винятку, могло навчатися наук,вдосконалюватися в звичаї, виконуватися благочестя і, таким чином, уроки юності навчитися всього, що потрібно для теперішнього та майбутнього життякоротко, приємно, грунтовно, де для всього, що пропонується, підставичерпати з самої природи речей; істинність підтверджується паралельнимиприкладами з галузі механічних мистецтв; порядок розподіляється пороках, місяцях, днях і годинника і, нарешті, вказується легкий і вірний шляхдля вдалого здійснення цього на практиці ".

  Підхід до педагогіки через дидактики був продиктований актуальністюпроблем в епоху Коменського. Разом з тим у цей період методи і правилавикладання окремих мистецтв (наук) розроблялися незалежно один відодного, без єдиного принципу; загальні принципи навчання і розробка загальнихметодів навчання фактично ігнорувалися. Сам Коменський описуєщо склалася сітуцаію таким чином: "Деякі поставили собі за мету написатискорочені посібники для легшого викладання тільки того чиіншої мови. Інші вишукували швидкі і короткі шляхи, щоб швидше навчититій чи іншій науці. Але майже всі виходили при цьому із зовнішніх спостережень,складених на основі більш легкої практики ... Ми зважуємося обіцяти Великудидактику, тобто універсальне мистецтво всіх вчити всьому. "Звідси зрозуміло, щометодики окремих предметів не могли забезпечити підвищення рівня теорії тапрактики навчання без розробки загальної теорії навчання, загальної науки. Разомз тим Коменській аніскільки не принижував ролі методик викладання окремихпредметів, а навпаки вважав їх опорою дидактики.

  Що ж має на увазі Коменський під навчанням, яким вимогаммає задовольняти будь-яке раціонально організованнное навчання, у чомускладаються закономірності навчання і які його гносеологічні основи?

  З вступної частини "Великої дидактики" можна зробити висновок, що навчання,по Коменському, являє собою єдиний процес предачі знань учителемучням і засвоєння цих знань останніми. Навчання являє собоюшлях до збагачення розуму розуму знань основних наук. "Розум дійсноє живим полем, яке повинно бути підготовлено для посіву плугомдисципліни, на цьому полі ми повинні посіяти насіння науки, зрошувати, розквітнутидощем вправ, сонцем і повітрям ".

  Коменський відрізняє навчання як форму діяльності учителя від навчанняяк форми діяльності учня і вказує, що кожен метод повиненпредставляти єдиний шлях передачі знань вчителем і засвоєння переданогоучнем. Він вважає основним завданням знайти таку основу, на якій, якна "непорушною скелі, можна побудувати метод навчання та навчання".

  Безперервний єдиний процес навчання і навчання з Коменському повиненмати свідомий характер. "Навчання і праця", "Розум і рука" - ось щомає становити суть раціонального навчання. Тому зрозуміло, що
  Коменський оголошує жорстоку боротьбу пануючому в той чассхоластичному і догматичного навчання.

  Навчання Коменській не вважав розвагою: "Навчання є один звидів праці; в цьому сенсі школа є поприщі праці ". Величезна заслуга
  Коменського полягає в тому, що він висунувши і обгрунтувавши ідеюприродосообразно, він відкрив шлях для нового розуміння навчання і тимсамим твердо визначив перспективи розвитку нової дидактики.

  Коменський охарактеризував освіта і просвіта як важільпродуктивності праці і джерело благополуччя народу.

  Якщо навчання є процесом одержання освіти учнями івто же час освіта сама є змістом навчання, ясно, якевелике і провідне значення надавав Коменський змісту навчання. У зв'язкуз цим перш за все слід розглянути погляди Коменського про дидактичнихвимоги і цілі навчання.

  У заголовку "Великої дидактики" Коменський зазначає, що навчанняпотрібно організувати таким чином, щоб людина в молоді роки успішно,легко, найкоротшим шляхом і грунтовно засвоїв все необхідне для життя. УВідповідно до цього Коменський намічає чотири основні вимоги, якимповинно відповідати навчання і вчення:
  1. успішність
  2. легкість
  3. грунтовність
  4. швидкість (найкоротший шлях навчання)

  Що ж має на увазі Коменський під кожним цією вимогою?

  Для Коменського успішність навчання означає:
  . навчати дітей своєчасно
  . вчити речей раніше слів
  . вчитися в школі до кінця
  . кожен відрізок часу повинен бути зосереджений на вивченні тільки одного предмета
  . утворювати в дітях спершу розум для пізнання речей, потім пам'ять, і нарешті, мова і руку
  . від найпростіших почав переходити до загального
  . розподіляти заняття з врмені і порядку
  . вчитися по книгах, призначеним саме для даного класу

  Легкість навчання та навчання досягається в тому випадку, якщо:
  . навчання розпочнеться рано;
  . розум буде підготовлений для цього;
  . буде йти від більш легкого до більш важкого;
  . від загального до конкретного;
  . ніхто не буде перевантажений надмірною кількістю навчальних предметів;
  . учнів не будуть примушувати заучувати те, що ними добре понитно і осмислено;
  . все буде викладатися для додатки до життя;
  . все буде преподаватся за одним і тим же методом.

  Обгрунтованість навчання та навчання буде досягнута, якщо:
  . будуть займатися корисними речами;
  . всьому буде покладено міцну основу;
  . подальше буде спиратися на цю підставу;
  . все, що має взаємну зв'язок, постійно буде з'єднуватися;
  . все буде закріплюватися постійними вправами.

  Швидкість в навчанні буде досягнута, якщо:
  . на чолі однієї школи або одного класу буде стояти один учитель;
  . один предмет буде вивчатися по одному автору;
  . одна робота буде здаватися всьому класу;
  . за одним і тим же методом будуть викладатися всі науки і мови і т.д.

  Ці вимоги, пред'явлені Коменський до навчання, і положення,вироблені до їх здійснення, являють собою серцевинудидактичного навчання Коменського. Більшість цих вимог і правил нетільки прогресивні для того часу, але вони зберігають своє теоретичне іпрактичне значення для нашої дидактики і школи.

  Найбільшою заслугою Коменського є розкриття природи процесунавчання, зокрема основних якісних сторін. характеризуютьнавчання як процес з дидактичної точки зору. Коменський, розглядаючинавчання як специфічний прцесс відображення дійсності, вважав, щопроцес навчання і його закономірності базуються на закономірностяхпроцесу пізнання - на гносеологічних засадах матеріалістичногоемпіризму і на принципі природосообразно.

  У навчанні Коменського отностіельно природи і закономірностей навчанняважливим є його погляди з питання про ступенях навчання. Коменськийвперше в історії дидактичної думки не тільки ввів поняття про щабляхнавчання, а й дав аналіз цих ступенів і розробив певну теорію.
  Він писав: "В кожному навчанні є три точно певні ступені:початок, продовження і кінець. "Всі ці компоненти послідовно пов'язаніодин з одним і обумовлюють один одного.

  Що має на увазі Коменський під кожною з цих ступенів?

  Коменський розробляє питання про природу процесу навчання і йогозакономірності з гносеологічних позицій. Виходячи з того становищаматеріалістичного емпіризму, що не може бути нічого такого в свідомостілюдини, чого б раніше не було у відчуттях, він вважає, що ключем донавчання, його початком є чуттєве сприйняття, чуттєвенавчання. Перш за предмет, а потім або паралельно слово - таке ісхожноедидактичне положення Коменського. Це положення є універсальним,золотим правилом навчання. Чуттєве сприйняття і є перший ступіньнавчання.

  За цією ступінню слідують словесні пояснення вчителя, порівняння,узагальнення, абстракції. На цьому ступені розробляється і розширюєтьсяпоняття того, що шляхом відчуття??, За допомогою органів чуття відбилося всознініі учнів. Цю другу ступінь Коменський називає ступенемпродовження або пояснення.

  Але на даному ступені процес навчання не закінчується. Знання будеповним і дійсним, коли воно в результаті тривалих вправ івикористання на практиці стає міцним, коли учень в будь-який моментможе відновити його в пам'яті, викласти і використовувати надалі. Цютретій щабель Коменський називає ступенем вправ. Вправи віннадає настільки важливе значення, що відводить їм 2/3 уроку.

  Щодо загальної природи процесу навчання Коменський пише: "Цізаняття повинні вестися за одним і тим же методом. Це досягається:
  1) за допомогою постійного паралелізма предметів, понять і слів;
  2) за допомогою знання, розуміння, застосування;
  3) за допомогою прикладів, правил, вправ.
  Вправи або практика відбуваються за допомогою самостійного спостереження,самостійної мови, самостійних дій.

  Коменській не тільки глибоко обгрунтував вимогу зв'язку теоретичногонавчання з практикою, а й определілструктурние частини проецесса навчання,його ступені:
  1) чуттєве сприйняття;
  2) пояснення;
  3) вправа.

  На першому ступені навчання служать зовнішні відчуття (зір, слух,обаняніе, дотик) - "для все більш і більш виразного спостереження речей
  ), На другому - розум - "для все більш і більш глибокого проникнення вречі ", на третьому рівні - пам'ять - для все кращого і кращого засвоєння;мова - для того, щоб зрозуміле вміти висловлювати все краще і краще. Руки --щоб з дня на день вправнішим виробляти те, що потрібно ".

  Всі ці три ступені навчання Коменській розглядав диференційовановідповідно до віку учнів і формуванням самого навчання. Першаступінь - у малих дітей, друга ступінь - у дорослих, але ще не навчених домистецтва, третій ступінь - люди, які вже знають спосіб дії.
  Коменський бачив закономірність ступенів процесу навчання у зв'язку звіком учнів.

  загальнопедагогічної основи навчання

  В основу свого педагогічного, і зокрема, дидактичного вчення
  Ян Коменський вклав три найважливіших принципи:
  1) виховує характер навчання;
  2) зв'язок навчання з життям, з дійсністю;
  3) відповідність навчання віку учнів.

  виховує У процесі навчання формуються моральні якостілюдини. На думку Коменського "ніхто не може зробитися освіченим бузвиховання або культивування, тобто буз старанного навчання та піклування ".
  Отже, дидактика Коменського опрірается на ідею виховує навчання.

  1. Коменській висунув принцип з'єднання навчання з вихованням іпереви в історії педагогіки визначив основні положення цього принципу.

  2. Ідея воспітивабщего навчання у Коменського пройнята духомнародності та гуманності, висловлює вимоги не тільки багатих, але йтретього стану.

  3. Погляди Коменського на виховує навчання використовуються ісучасної дидактикою.

  З ідеєю воспітивающе

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status