ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Поняття державного терору
       

   

  Історія

  Поняття державного терору

  Сморгунову А.Л.

  З середини 80-х років почався перехід російського суспільства від тоталітарної і адміністративно-командної системи до демократичної, цей період триває і до сьогоднішнього часу. Важливим завданням залишається необхідність дати юридичну оцінку діянь тоталітарного режиму, що виявилися в організації та проведенні масового терору, що коштував життя мільйонам наших співвітчизників. Державний терор заподіяв збиток, набагато більш значний, ніж загальнокримінальної злочинність; він є одним з найбільш небезпечних видів політичної злочинності.

  Політична злочинність і державний терор, як один з її видів, до цих пір залишаються недостатньо вивченими. Кримінології, що займаються розробкою даної теми, визнають практичну неможливість дати однозначне визначення цим явищам.

  В сучасній літературі немає єдиного підходу до питання про співвідношення поняття "терору" з такими поняттями як "тероризм", "війна", "геноцид", "агресія". Вільне звернення до цих термінів призводить до неможливості провести розмежування між різними явищами і заводить дослідника в глухий кут. Найбільш складним є питання розмежування "терору" і "тероризму".

  Ці поняття найчастіше ідентифікуються і вживаються як синоніми не тільки в побуті, але і в науковій літературі. У перекладі з латинської слово терор означає "страх", "жах", а отже, практично будь-який акт насильства, вбивства, захоплення заручників можна віднести до категорії терористичного остільки, оскільки цей акт має на меті кого-то злякати, залякати, повалити в жах. В даному випадку поняття "терор" і "тероризм" є цілком ідентичними за своєму смисловим значенням.

  "Терор" як спеціальний термін, що позначає засіб насильства по відношенню до політичним ворогам був вперше застосований під час Великої французької революції в тому сенсі, в якому ми його вживаємо сьогодні. Даний термін був покликаний характеризувати діяльність нового уряду, широко використав кари як метод знищення політичних супротивників. Терор був складовою частиною революційної ідеології як основи дії і політики тієї епохи [1], хоча явища, які також можна було б позначити цим поняттям, існували на всьому протязі історії людства.

  В словниках "терор" визначається як "фізичне насильство, аж до фізичного знищення, по відношенню до політичних супротивників "[2]. Такі визначення також не дозволяють чітко розмежувати такі поняття як "терор" і "тероризм".

  Багато російські вчені намагалися внести ясність у це питання. С.А. Ефірів вважає, що поняття тероризму в широкому сенсі можна вживати як об'єднує нелегальну підривну діяльність, всі види державного терору, терористичної політики і геноциду, а у вузькому сенсі - відносно нелегальних терористичних актів [3]. У цьому випадку, на його думку, поняття терору зберігає своє первинне значення, що виникло в період якобінської диктатури, тобто значення державного терору.

  Відомий кримінолог Ю.М. Антонян також пропонує розуміти під тероризмом як усі явище в цілому, так і окремі терористичні акти. Крім того, він наполягає на розрізненні кримінологічного (більш широкого) і кримінально-правового понять тероризму [4]. З цієї точки зору автору представляється можливим виділити такі види тероризму як політичний, державний, релігійний, націоналістичний, військовий, кримінальний, корисливий і т.д. [5].

  Державний тероризм, на його думку, визначається потребою в залякуванні власного населення, його повного придушення і поневолення, а також знищення тих, хто бореться з тиранічно державою [6].

  Під терором Ю.М. Антонян пропонує розуміти реалізацію тероризму протягом досить тривалого часу, на значній території і щодо великої кількості людей [7].

  На наш погляд, зазначені вище ознаки терору не дозволяють провести істотне розмежування понять і не дають можливість виявити всі їхні істотні відмінності, оскільки повинні використовуватися тільки разом з іншими характеристиками.

  В.І. Замковій і М.З. Ільчіков пропонують розрізняти тероризм і терор за ознаками суб'єкта, що здійснює терористичний акт, і по "адресату" такого терористичного акту [8]. З цієї точки зору більш правомірним і логічним відносити поняття терору до політичних сил, що знаходяться у владі, що спирається на владні структури і репресивний апарат придушення, армію, контррозвідку, різні спецслужби, тобто об'єктивно є більш сильною стороною у протиборстві. Поняття ж тероризм дані дослідники відносять до опозиційних сил, що виступають проти офіційної влади і об'єктивно є більш слабкою стороною в конфлікті [9].

  Також даними дослідниками пропонуються категорії субверсивні і репресивного терору для розмежування цих двох понять [10]. Крім того, Замковій та Ільчіков, відзначають відкритий і легальний характер здійснення терору, тоді як тероризму, на їхню думку, властива конспіративна і нелегальна форма реалізації [11].

  Необхідно, однак, відзначити, що незважаючи на досить переконливу аргументи на користь смислового розходження понять "терор" і "тероризм" автори в Надалі у своїй роботі "Тероризм: глобальна проблема сучасності "вживають ці терміни як синоніми.

  Своє розуміння проблеми розмежування "терору" і "тероризму" дає також В.А. Шабалін. Його позиція практично не відрізняється від думки, викладеного вище. Він пише, що терор - державна політика, як залякування сильними (владою) слабких (опозиції), а тероризм - залякування слабкими сильних [12]. Практично таке ж визначення зустрічається і в роботі Н.Н. Кудріно, [13] а також у дослідженнях В.П. Ємельянова з проблеми тероризму [14].

  В більшості випадків в літературі терор розуміється як один з різновидів тероризму. М.М. Родіонов і В.В. Пріпечкін, навпаки, пропонують під терміном "терор" об'єднувати такі явища як індивідуальний терор і політику терору; терор як метод політичної боротьби у воєнний і мирний час; терор як метод внутрішньополітичної боротьби і терористичні акції міжнародного характеру; геноцид як вид терору [15].

  На наш погляд така термінологічна плутанина не дозволяє дати однозначну оцінку і вичерпне визначення ні терору, ні тероризму, оскільки необгрунтовано розширюється коло діянь, що входять в ці поняття.

  Позиція В.П. Ємельянова, який розглядаючи різні форми прояву політичного терору, приходить до висновку, що "поняття" терор уособлює собою акції масового фізичного, психічного, ідеологічного насильства, здійснюваного суспільно-політичними структурами, що володіють необмеженою владою над що знаходяться в їх полі діяльності соціальним контингентом ", [16] представляється нам найбільш кращої.

  Відрізнити терор від тероризму дозволяють наступні ознаки: [17]

  1) Терор, на відміну від тероризму, не одноразово чиниться акт або серія подібних актів, він носить масовий характер, впливаючи на необмежено велике коло осіб, що складається не тільки з політичних противників, а й випадково нагодився людей, прагне до досягнення покори всієї маси населення на даній території;

  2) Терор застосовується суб'єктами, які мають офіційно встановленої (виборним шляхом, шляхом військової інтервенції) владою над певним соціальним контингентом;

  3) Терор - соціально-політичний фактор дійсності, в той час як тероризм - явище кримінально-правового властивості. На думку В.П. Ємельянова, терор і тероризм - різнорівневі явища за своєю сутністю і значущості наслідків для суспільства, які вони можуть заподіяти. Поняття, найбільш близькі до терору, це "війна", "агресія" і "геноцид". Насильницькі дії при війні, що ведеться з дотриманням правил щодо поранених, військовополонених, медичного персоналу, іншого цивільного населення, передбачених міжнародними конвенціями, спрямовані на збройні сили супротивника, а не проти мирного населення. Тобто, за висловом В.П. Ємельянова, [18] війна спрямована проти рівних, а терор проти безправних. Це ж твердження справедливо і по відношенню до агресії, яка в міжнародних документах описує дії тієї воюючої сторони, яка першою застосовує силу [19]. "Геноцид" в Конвенції про попередження злочинів геноциду і покарання за нього визначається як "дії, вчиняються з наміром знищити, повністю або частково, яку-небудь національну, етнічну, расову чи релігійну групу, як таку. " [20]. Це визначення було сприйнято кримінальним законодавством Російської Федерації і з деякими змінами та доповненнями відтворено у статті 357 Кримінального кодексу [21].

  Геноцид і терор - схожі явища, відрізняються вони по цілям, які переслідують натхненники цих діянь [22]. Знищення політичних супротивників при терорі є не метою, а засобом для досягнення мети зміцнення влади, беззастережного підпорядкування населення.

  П.А. Кабанов слідом за В.С. Устиновим пропонує використовувати термін "тоталітарна злочинність" для позначення злочинної діяльності держави по відношенню до населення [23]. Під тоталітарної злочинністю він розуміє "сукупність організованих кримінально-карних діянь, скоєних вищими посадовими особами держави, спрямованих на обмеження прав і свобод громадян, соціальних, релігійних, етнічних, національних груп, політичних партій з використанням насильства або погрози його застосування з допомогою державних інститутів влади, у тому числі права, матеріальних, фінансових та інших ресурсів держави та її органів з метою збереження, зміцнення особистої або групової влади в державі або групі держав, а також її розподілу в державних або міждержавних органах всупереч інтересам суспільства "[24].

  В цілому представляється можливим погодитися з зазначеним вище визначенням, однак, з деякими застереженнями.

  По-перше, суб'єктами відповідальності за здійснення терору повинні бути визнані не тільки вищі посадові особи держави, але також і інші особи. П.А. Кабанов і сам визнає, що суб'єктами даних злочинних дій можуть бути, наприклад, керівники політичних громадських організацій, [25] але його визначення тоталітарної злочинності не містить такого уточнення.

  По-друге, на наш погляд, державний терор, поки що, на жаль, неможливо назвати кримінально-карним діянням. Відповідальність за організацію терору не передбачена в Кримінальному кодексі України, немає також і прямих вказівок на заборону подібних діянь у міжнародно-правових актах, хоча, безумовно, такі дії засуджуються міжнародним співтовариством.

  П.А. Кабанов стверджує, що діяння вищих посадових осіб радянської держави по організації масових репресій підпадали під діючі норми карного законодавства того часу, що передбачають відповідальність за умисні вбивства, захоплення заручників, незаконне позбавлення волі, зловживання службовим становищем, перевищення влади і т.д. [26]. Безумовно, можна погодитися, що окремі діяння можна було кваліфікувати за даними статтями, однак, оскільки державний терор - комплексне явище, яке є виразом злочинної політики держави, [27] відповідальність за його організацію і здійснення не може вичерпуватися загальними нормами. Законодавство ж радянського часу (як і сучасне кримінальне законодавство) не містило спеціальної норми (норм), відповідно до яких можна було б кваліфікувати зазначені діяння.

  По-третє, сумнів викликає сам термін "тоталітарна злочинність", що використовується для визначення терору. Безумовно, існування такого виду злочинної поведінки характерний саме для тоталітарної політичної системи. Однак, демократичні системи також не захищені від деяких проявів терору. "Тоталітарні злочинність" на наш погляд, можна було б визначити як властивість суспільства за тоталітаризму відтворювати сукупність небезпечних для нього діянь. При такому трактуванні даного терміну логічно припустити, що ця сукупність злочинів не буде вичерпуватися тільки лише терором, в неї потраплять також і всі інші злочини, що здійснюються в недемократичний державі. Крім того, якщо погодитися з існуванням терміну "тоталітарна злочинність", то слід визнати також наявність "демократичної злочинності", але навряд чи доцільно буде включення в понятійний апарат кримінології такого терміну.

  Державний терор ми пропонуємо розуміти як некріміналізірованние діяння, які здійснюються державними владними структурами в політичних цілях з використанням державних ресурсів, спрямовані проти підвладних осіб, що виражаються в масових насильницьких порушення та утиски прав і свобод. Ці діяння мають надзвичайну суспільну небезпеку.

  До терору найчастіше вдаються нестабільні режими з низьким рівнем легітимності влади, які не можуть підтримувати стабільність системи економічними і правовими методами. Стабільні режими вдаються до терору в тих випадках, коли вони являють собою закриті, ізольовані від світу системи.

  Терор характерний для тоталітарних режимів, які в такий спосіб намагаються досягти ідеологічної багатоманітності і його підтримки, забезпечити собі легітимність. Йому сприяє брак політичної та правової культури у населення, недосконалість законодавства, слабкий розвиток інститутів, що дозволяють виявляти недоліки у діяльності органів влади.

  Список літератури

  1. Фюре Ф. Осягнення французької революції. СПб: ІНАПРЕСС, 1998. С. 71.

  2. Ожегов С.І. Словник російської мови. 17-е изд., Стереотип. М.: Російська мова, 1985. С. 691.

  3. Ефірів С.А. Тероризм: психологічні коріння і правові оцінки// Держава і право. - 1995 .-? 4. - С. 24.

  4. Антонян Ю.М. Тероризм. Кримінологічні та кримінально-правове дослідження. -- М., Изд-во "Щит-М", 1998. - С. 33.

  5. Там же. С. 34-41.

  6. Там же. С. 34.

  7. Там же. С. 11.

  8. Замковій В.І.., Ільчіков М. З. Тероризм - глобальна проблема сучасності. -- М., Гардарика, 1996. - С. 8.

  9. Там же. С. 9.

  10. Там же. С. 14.

  11. Там же. С. .9.

  12. Шабалін В.А. Указ. соч. З 50.

  13. Кудріна М.М. Політичний тероризм: сутність, форми вияву, методи протидії. Автореф. діссерт. : кандид. юрид. наук. СПб, 2000 .- С.12.

  14. Комиссаров В.С., Емельянов В.П. Терор, тероризм, "державний тероризм ": поняття і співвідношення// Вісник Московського університету, Серія 11, Право. - 1999 .-? 5. - С. 40.

  15. Родіонов М.М., Пріпечкін В.В. Феномен тероризму: реальність і творче осмислення// Вісник Санкт-Петербурзького університету МВС Росії. - 2000. -- ? 1. - С.24.

  16. див: Ємельянов В.П. Тероризм як явище і як склад злочину. - Харків: Право, 1999. - С. 65-66.; Емельянов В.П. Тероризм і злочини з ознаками тероризування. Кримінально-правове дослідження. - М.: NOTA BENE, 2000. -- С.67-68.

  17. Див: Комиссаров В.С., Емельянов В.П. Терор, тероризм, "державний тероризм ": поняття і співвідношення// Вісник Московського університету, Серія 11, Право. - 1999. -? 5. - С. 38-40; Емельянов В.П. Тероризм як явище і як склад злочину. - Харків: Право, 1999. - С.66.; Емельянов В.П. Тероризм і злочини з ознаками тероризування. Кримінально-правове дослідження. - М.: NOTA BENE, 2000. - С.67-68.

  18. Емельянов В.П. Тероризм і злочини з ознаками тероризування. Кримінально-правове дослідження. - М.: NOTA BENE, 2000. - С.69.

  19. Конвенція про визначення агресії від 3 липня 1933// Збірник діючих договорів, угод і конвенцій, укладених СРСР з іноземними державами. Вип. VIII .- М., 1935. - С. 27 - 31.

  20. Конвенція про попередження злочинів геноциду і покарання за нього від 9 грудня 1948// Чинне міжнародне право. Т. 2 .- М.: Московський незалежний інститут міжнародного права, 1997. - С. 68 - 71.

  21. Кримінальний кодекс Російської Федерації

  22. Емельянов В.П. Тероризм і злочини з ознаками тероризування. Кримінально-правове дослідження. - М.: NOTA BENE, 2000. - С.70.

  23. Див: КабановП.А. Тоталітарна злочинність посадових осіб радянського держави// Влада: кримінологічні та правові проблеми. Российская кримінологічна асоціація. - М., 2000. - С. 352.

  24. Там же. С. 363.

  25. Там же. С. 361.

  26. Там же. С. 354-357.

  27. Шестаков Д.А. Галузі російської кримінології: Політична кримінологія// Кримінологія: Підручник для юридичних вузів/Под ред. проф. В.Н. Бурлакова, акад. В.П. Сальникова, акад. С.В. Степашина. - СПб., 1999. С. 60.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status