ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  землевпорядкування
       

   

  Архітектура


  Міністерство сільського господарства і продовольства РФ

  Кубанський державний аграрний університет

  Кафедра землевпорядкування та земельного кадастру

  Допустити до захисту

  «____» ____________ 2003 г.

  Завідувач кафедрою

  ____________________ проф. Н. М. Радчевскій

  Е. Ю. Тушова

  Організація і планування землевпорядних та кадастрових робіт на землях сільськогосподарських підприємств м. Краснодара у зв'язку зі створенням особливо охоронюваних природних територій крайового значення.

  Дипломний проект

  Керівник: А.М. Середин
  Консультанти:з оцінки впливу на навколишнє середовище Н.В. Островськийз безпеки життєдіяльності Б.В. Туровськийнормоконтроль В.Е. Колпаков

  Краснодар, 2003

  ЗМІСТ

  Введення 7

  1 Зміст і основні принципи організації землевпоряднихробіт (огляд літератури)
  11

  1.1 Структура державного управління земельними ресурсами
  11

  1.2 основний напрямок землеустрою та його організація
  15

  2 Природні й економічні умови господарської діяльностісільськогосподарських підприємств м. Краснодара
  26

  2.1 Загальні відомості
  26

  2.2 Природні умови
  36

  2.2.1 Клімат
  36

  2.2.2 Рельєф
  37

  2.2.3 Гідрографія і гідрологія
  39

  2.2.4 Почвообразующіе і підстилають породи
  42

  2.2.5 Рослинність
  42

  2.2.6 Грунтово-меліоративні умови 44

  2.3 Існуюче розподіл земельного фонду м. Краснодара
  47

  2.4 Сучасний стан сільськогосподарського виробництва
  54

  3 Особливості створення особливо охоронюваних природнихтериторій міста Краснодара
  61

  3.1 Поняття та склад земель особливо охоронюваних територій
  61

  3.2 Склад і опис особливо охоронюваних територій міста Краснодара
  61

  3.2.1 Землі природоохоронного призначення
  62

  3.2.2 Землі історико-культурного призначення
  64

  3.2.3 Забезпечення збереження об'єктів культурного призначення
  76

  3.2.4 Особливо цінні землі
  78

  3.3 Перспективи розвитку особливо охоронюваних територій міста Краснодара
  79

  3.4 Характеристика земель, які пропонуються для віднесення до особливоцінних земель
  84

  3.5 Характеристика земель, які пропонуються для віднесення до особливоцінних садопрігодним
  85

  3.6 Рекомендації щодо використання особливо цінних земель
  89

  3.7 Опис меж особливо цінних земель 90

  4 Організація і планування землевпорядних та кадастрових робітв м. Краснодарі при створенні особливо охоронюваних природних територій
  91

  4.1 Коротка характеристика видів робіт на перспективу
  91

  4.2 Основні обсяги землевпорядних та кадастрових робіт
  95

  4.3 Потреба в матеріалах і трудових ресурсах і джерелаїх покриття
  97

  4.4 Організаційно-виробнича структура системиземлевпорядних та кадастрових підприємств і організацій на територіїм. Краснодара

  101

  5 Результативність проекту та його здійснення

  112

  6 Оцінка впливу на навколишнє середовище < p> 115

  6.1 Загальні положення

  115

  6.2 Охорона грунтів і сільськогосподарських культур від забруднення
  116

  6.3 Збереження грунтового родючості
  117

  6.4 Заходи щодо захисту грунтів від ерозії

  119

  6.5 Водоохоронні зони водних об'єктів
  120

  7 Безпека життєдіяльності
  123

  7.1 Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності в землеустрій

  123

  7.2 Основні напрямки діяльності керівників і фахівців з охорони праці
  124

  7.3 Соціальний ефект організації і планування землевпорядних і кадастрових робіт в г.Краснодаре

  127
  Висновок
  131
  Список використаної літератури
  132

  ВСТУП

  Ринкова економіка Росії в сучасних умовах вимагає оптимальногопоєднання державного управління земельними ресурсами з економічноюсамостійністю суб'єктів землекористування. Це диктується багатьмаоб'єктивними причинами: особливим становищем землі як об'єкта господарювання;реформуванням механізму управління; необхідністю посиленняпродовольчої незалежності і безпеки країни.

  Особливе положення механізму управління землеустроєм в системіекономічних відносин пов'язано з тим, що земля є: одночаснопредметом і засобом праці, а відносини власності на землю єнайскладнішими в економіці і охоплюють комплекс правокористування,розпорядження і володіння. Світова практика свідчить, що відсутнійєдина форма реалізації зазначених прав.

  Даний етап земельної реформи в процесі еволюції відносинвласності на землю характеризується створенням шару приватних іколективних власників. Земля з виняткової власностідержави переходить у власність громадян та юридичних осіб. Заостанні кілька років з'явилися нові користувачі землі: асоціаціїселянських господарств, акціонерні товариства. Якісно новий рівеньстали займати фермерські господарства.

  У рамках державної комплексної програми були розробленівідповідні заходи, розраховані на період з 1992 по 1995 рік.
  Однак у зв'язку зі значним скороченням обсягів фінансування здержавного та місцевих бюджетів, брак коштів на ці цілісільгосппідприємств, реалізацію намічених заходів не вдалосяздійснити.

  Різке зниження обсягів фінансування призводить до щорічного недоборусільськогосподарської продукції, і незважаючи на певне збільшеннявиробництва зерна за останні 3 роки, тенденцію падіння виробництвасільськогосподарської продукції призупинити не вдається.

  Правовою основою землеустрою є чинне Федеральнеземельне, пріродопользовательское та адміністративного законодавства,
  Указ Президента РФ від 16 грудня 1993 року N 2162 "Про посиленнядержавного контролю за використанням і охороною земель при проведенніземельної реформи ", а також законодавчі акти суб'єктів Російської
  Федерації.

  Землевпорядна діяльність регулюється Конституцією РФ,
  Земельним Кодексом РФ, правовими актами суб'єктів Федерації, а такожнормативними документами, що визначають зміст, порядок розробки,затвердження і реалізації землевпорядної документації. При розробцідипломного проекту були використані наступні нормативні документи:

  - Федеральний закон «Про особливо охоронюваних природних територіях»
  (14.03.95г. № 33-ФЗ);

  - Закон Краснодарського краю «Про особливо охоронюваних природних територіях
  Краснодарського краю »(24.02.98г.)

  - Федеральний закон« Про природні лікувальних, лікувально-оздоровчихмісцевостях і курорти »(23.02.95г. № 26-ФЗ);

  - Закон Краснодарського краю« Про пооб'єктного складу нерухомихпам'яток історії та культури місцевого значення, розташованих натериторії Краснодарського краю »(25.12.2000р .);

  - Закон Краснодарського краю« Про внесення додаткових змін дододатки 1, 2, 3 і 4 до Закону Краснодарського краю «Про пооб'єктного складунерухомих пам'яток історії та культури місцевого значення, розташованихна території Краснодарського краю »№ 429-КЗ від 17.12.2001г.;

  - Закон Краснодарського краю« Про регулювання земельних відносин в
  Краснодарському краї »та доповнень до нього від 01.03.2002г. № 458 - КЗ;

  - Закон Краснодарського краю «Про землі нерухомих об'єктів культурноїспадщини (пам'яток історії та культури) регіонального і місцевого значення,розташованих на території Краснодарського краю і зонах їх охорони »від
  29.05.2002г.

  Аналіз підсумків виконання проектно-дослідницьких робіт noземлеустрою свідчить, що існує стійка тенденціяскорочення окремих їх видів. Ця тенденція зумовлена не стільки зростаннямобсягів робіт, пов'язаних безпосередньо з проведенням земельнихперетворень, скільки дефіцитом державного бюджету на ціліземлеустрою, порушенням раніше чинної системи фінансуванняробіт, відсутністю коштів у потенційних споживачів проектно -дослідних робіт із землеустрою.

  Якщо в середньому за рік в період з 1981 по 1985 рік проективнутрігосподарського землеустрою сільськогосподарських підприємств вцілому по РФ розроблялися за 2 тис. господарств, у 1995 році обсяги їхскладання скоротилися на третину, а в даний час цей вид роботи з
  Росії практично не виконується, хоча в умовах нестабільноїекономічної ситуації ці проекти є єдиним на сьогоднішнійдень реальним інструментом у збереження родючості російських земель.

  В даний час питань дослідження сутності, змісту, динамікиелементів і механізму організації і планування землевпорядних такадастрових робіт приділяється недостатня увага. Саме тому темаданого дипломного проекту є актуальною і спрямована на вирішенняважливого завдання побудови системи організації і планування цих робіт істворення структур управління, адаптованих до ринкових відносин вконкретному адміністративному освіту, а саме в м. Краснодарі. При цьомумною при розробці даного дипломного проекту особливу увагу приділеноорганізації і планування землевпорядних робіт, пов'язаних зі створеннямособливо охоронюваних природних територій.

  В основу дипломного проекту покладені такі вихідні матеріали: карта-схема розташування земель сільськогосподарських підприємствг.Краснодара; відомості про природні та економічних умовах землекористувачів
  (землевласників) на землях сільськогосподарського призначення міста Краснодара; основні показники розвитку агропромислового комплексу м.
  Краснодара; картограми землевпорядкування, почвоізученності, топоізученностісільськогосподарських підприємств г.Краснодара; відомості про землевпорядних підприємствах, що забезпечуютьземлевпорядні та кадастрові роботи на території міста Краснодара.

  Дипломний проект складається з текстової та графічної частин. Текстовачастина являє собою пояснювальну записку, яка включає виклад іобгрунтування проекту, розрахункові таблиці, ілюстровані креслення і складаєтьсяз наступних розділів:

  Введення

  1. Зміст і основні принципи організації землевпорядних робіт
  (огляд літератури).

  2. Природні й економічні умови господарської діяльностісільськогосподарських підприємств міста Краснодара.

  3. Особливості створення особливо охоронюваних природних територій м.
  Краснодара.

  4. Організація і планування землевпорядних та кадастрових робітв г.Краснодаре при створенні особливо охоронюваних природних територій.

  5. Результативність проекту та його здійснення.

  6. Оцінка впливу на навколишнє середовище.

  7. Безпека життєдіяльності.

  8. Висновок.

  9. Список використаної літератури.

  Графічна частина проекту складається з наступних креслень:

  1. Карта-схема розташування сільськогосподарських підприємствг.Краснодара.

  2. Грунтова карта сільськогосподарських підприємств міста Краснодара.

  3. Карта-схема проведення основних видів землевпорядних такадастрових робіт на землях особливо охоронюваних природних територій м.
  Краснодара.

  1 Зміст і основні принципи організації землевпорядних робіт

  (огляд літератури)

  1.1 Структура державного управління земельними ресурсами

  Державне управління земельними ресурсами забезпечуєдотримання земельного законодавства за допомогою державного контролюза використанням та охороною земель, проведення землеустрою тамоніторингу земель, ведення державного земельного кадастру,здійснення заходів щодо раціонального використання земель та їхохороні.

  Державне управління землею підрозділяється на загальне ігалузеве.

  Загальне державне управління землями здійснюєтьсядержавними органами законодавчої, виконавчої та судовоївлади, а також органами місцевого самоврядування.

  До компетенції Федеральних органів законодавчої влади можнавіднести:

  - прийняття Земельного кодексу та інших Федеральних законів, ввідповідно до яких органи законодавчої влади суб'єктів Російської
  Федерації приймають закони та інші нормативні правові акти, що регулюютьземельні відносини;

  - затвердження єдиних принципів плати за землю та єдиних принципівреєстрації прав на земельні ділянки і міцно пов'язану з ниминерухомості в порядок ведення державного земельного кадастру;

  - визначення спеціального правового режиму для окремихкатегорій земель;

  - встановлення порядку віднесення земель до Федеральним та визначенняпорядку розпорядження та управління цими землями.

  До компетенції органів законодавчої влади суб'єктів Федераціївідносяться:

  - прийняття законів та інших нормативних правових актів відповідно до
  Конституцією Російської Федерації, земельним законодавством, іншимизаконами Російської Федерації;

  - визначення територій з особливим правовим режимом використанняземель, встановлення і зміна їх меж;

  - скасування суперечать земельному законодавству рішеньвідповідних органів виконавчої влади суб'єктів Федерації, органівмісцевого самоврядування;

  - встановлення граничних розмірів земельних ділянок;

  - встановлення розмірів і порядку справляння плати за землю, а такожвстановлення порядку її централізації відповідно до законодавчихактами Російської Федерації;

  - затвердження порядку розпорядження землями, що знаходяться вдержавній власності суб'єктів Федерації, а також порядкузміни цільового призначення земельної ділянки;

  - затвердження та зміна меж адміністративних районів;

  - затвердження міської та селищної риси, генеральних планів місті селищ республіканського, крайового, обласного, окружного підпорядкування,міст Федерального значення;

  - затвердження відповідно до законів України, з урахуванняммісцевих умов, порядку здійснення державного контролю завикористанням та охороною земель, ведення землеустрою та земельногокадастру;

  - затвердження регіональних програм щодо раціонального використанняземель, підвищення родючості грунтів, охорони земельних ресурсів у комплексі зіншими природоохоронними заходами;

  - встановлення порядку переведення земель з однієї категорії і цільовогопризначення в іншу;

  - встановлення платежів за землю, пільг щодо стягування плати за землю.

  До компетенції органів виконавчої влади суб'єктів Федераціївідносяться:

  - прийняття правових актів відповідно до законів Російської
  Федерації, законами та іншими нормативно-правовими актами суб'єктів
  Російської Федерації;

  - управління земельними ресурсами, територіальне планування земельй зонування;

  - скасування суперечать законодавству рішень органів місцевогосамоврядування (адміністрації);

  - розробка та виконання регіональних програм щодо раціональноговикористання земель, підвищення родючості грунтів, охорони земельних ресурсівв комплексі з іншими природоохоронними заходами, які затверджуютьсявідповідними органами законодавчої влади;

  - організація землеустрою, ведення державного земельногокадастру і моніторингу земель;

  - організація державного контролю за використанням і охороноюземель;

  - переведення земель з однієї категорії в іншу;

  - викуп земель для державних потреб;

  - затвердження генеральних планів міст, селищ і сіл.

  До компетенції Уряду Російської Федерації можна віднести:

  - прийняття правових актів відповідно до законодавчих актів
  Російської Федерації, що регулюють земельні відносини;

  - територіальне планування використання земель;

  - встановлення меж особливо охоронюваних територій, що входять до складудекількох суб'єктів Російської Федерації, а також у місцях проживання ігосподарської діяльності малочисельних народів та етнічних груп зпогодженням з відповідними адміністраціями та органами місцевогосамоврядування;

  - розроблення та виконання спільно з органами виконавчої владиреспублік у складі Російської Федерації, країв, областей, автономноїобласті, автономних округів, міст Москви та Санкт-Петербурга федеральнихпрограм щодо раціонального використання земель, підвищення родючості грунтів,охорони земельних ресурсів у комплексі з іншими природоохороннимизаходами;

  - захист прав власників землі, землевласників, землекористувачіві орендарів;

  - вилучення та надання земельних ділянок, що перебувають ввласності республік у складі Російської Федерації, країв, областей,автономних областей, автономних округів, міст Москви та Санкт-Петербурга,відповідно до законодавчих актів Російської Федерації в порядку,установленому органом законодавчої влади відповідного суб'єкта
  Російської Федерації;

  - зміна цільового призначення земель;

  - викуп земель для державних потреб Російської Федерації.

  Компетенція органів місцевого самоврядування в галузі земельнихвідносин визначається Конституцією України, земельнимзаконодавством, законодавчими актами з місцевого самоврядування,законами та іншими нормативно-правовими актами республік у складі
  Російської Федерації, країв, областей, автономних областей, автономнихокругів, міст Москви та Санкт-Петербурга.

  Центральним органом федеральної виконавчої влади, що здійснюєосновні функції управління земельним фондом Росії, є структура
  Росземкадастра і його органи на місцях, які відповідно допокладених на них завдань:

  - розробляють за погодженням з суб'єктами Російської Федерації,зацікавленими міністерствами і відомствами пропозиції з управлінняземельними ресурсами;

  - ведуть землеустрій, моніторинг земель, земельний кадастр,державний контроль за використанням та охороною земель;

  - розробляють і подають на затвердження в установленому порядкунормативи та розміри платежів за землі, штрафів за порушення земельногозаконодавства, встановлюють нормативну ціну земельних ділянок;

  - звертаються безмитно в суд, арбітражний суд з питань скасуванняактів державних органів виконавчої влади та органів місцевогосамоврядування, які не відповідають законодавству;

  - дають обов'язкові для виконання приписи щодо усуненнявиявлених порушень земельного законодавства, припиняютьвиконання рішень щодо вилучення та надання земельних ділянок дорозгляду у відповідних органах (суді, арбітражному суді,державному органі виконавчої влади, органі місцевогосамоврядування) питання про їх скасування або визнання недійсними:

  Росземкадастр - призупиняє рішення органів виконавчоївлади суб'єктів Російської Федерації; комітети із земельних ресурсів та землеустрою республік, країв,областей, автономних областей, автономних округів у складі Російської
  Федерації - припиняють рішення районних та міських органів місцевогосамоврядування; комітети із земельних ресурсів та землеустрою міст Москви і
  Санкт-Петербурга - припиняють рішення органів адміністративнихокругів і префектур; районні, міські комітети з земельних ресурсів та землеустрою --припиняють рішення міських (районного значення), сільських іселищних органів місцевого самоврядування;

  - видають плани (креслення) меж земельних ділянок, виписки здержавного земельного кадастру;

  - припиняють промислове, цивільне та інше будівництво,розробку родовищ корисних копалин і торфу, експлуатаціюоб'єктів, проведення агрохімічних, лісомеліоративних, геологорозвідувальних,пошукових, геодезичних та інших робіт, якщо вони здійснюються з порушеннямземельного законодавства, встановленого режиму використання земельособливо охоронюваних територій і можуть призвести до знищення, забруднення,зараження або псування родючого шару грунту, розвитку ерозії, засолення,заболочування та інших процесів, що знижує родючість грунтів, включаючисуміжну територію, а також якщо ці роботи ведуться за проектами, непройшли експертизу або отримали негативний висновок;

  - видають ліцензії на право проведення землевпорядних робіт іробіт, пов'язаних з вивченням і використанням земельних ресурсів;

  - притягують до відповідальності осіб, винних у порушенні земельногозаконодавства.

  Крім Росземкадастра питання регулювання земельних відносинздійснює Міністерство майнових відносин, що мають у краях,областях територіальні органи.

  1.2 Основний напрямок землеустрою та його організація

  Землеустрій включає систему заходів, спрямованих нарегулювання земельних відносин, організації використання землі, облік іоцінку земельних ресурсів, складання територіальних івнутрішньогосподарських планів.

  Основні напрямки землевпорядної діяльності включають:

  - розробку федеральних і регіональних програм використання таохорони земельних ресурсів і схем землеустрою з урахуванняммістобудівних, екологічних, економічних та інших особливостейтериторії;

  - межування земель з встановленням (відновленням) на місцевостімеж адміністративно-територіальних утворень, меж земельнихділянок власників землі за єдиної державної системи та їхтехнічне оформлення;

  - складання нових проектів і упорядкування існуючих землеволодіньі землекористувань з усуненням незручностей у розташуванні земель;

  - визначення меж земельних ділянок, встановлення меж і відвідземельних ділянок в натурі (на місцевості), оформлення планів (креслень)меж земельних ділянок, підготовку документів для посвідчення прав наземельні ділянки;

  - розробку проектів внутрігосподарського землеустрою та іншихпроектів, пов'язаних з використанням та охороною земель;

  - розробку робочих проектів з рекультивації порушених земель,захист грунтів від водної та вітрової ерозії, селів, зсувів, підтоплення,заболочування, иссушения, ущільнення, засолення, забруднення відходамивиробництва, хімічними і радіоактивними речовинами, поліпшеннюсільськогосподарських угідь, освоєння нових земель, збереження і підвищенняродючості грунтів;

  - обгрунтування розміщення і встановлення меж особливо охороняютьсятериторій;

  - закріплення і зміна на місцевості міської межі, селищноїриси і риси сільських поселень;

  - проведення топографо-геодезичних, картографічних, грунтових,агрохімічних, геоботанічних, історико-культурних та іншихобслідувальної і вишукувальних робіт;

  - розробку землевпорядної документації, пов'язаної з ресурсноїоцінкою, використанням та охороною земель, збереженням і розвиткомісторично склалася господарської діяльності малочисельних народів таетнічних груп;

  - складання кадастрових та тематичних карт і атласів про стан івикористанні земельних ресурсів;

  - проведення інвентаризації всіх земель і систематичневиявлення невикористаних, нераціонально використовуються, які використовуються неза цільовим призначенням земель;

  - проведення земельно-оціночних робіт.

  Землеустрій проводиться державними проектними організаціями,іншими підприємствами та фізичними особами, що отримали ліцензію напроведення цих робіт за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетівсуб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів та замовників.

  землевпорядної Основними напрямками діяльності є:

  - наукове обгрунтування і прогнозування наслідків пропонованихземельних перетворень і перерозподілу земель;

  - обгрунтування і реалізація єдиної державної політики уплануванні та організації раціонального використання та охорони всіхкатегорій земель незалежно від форм власності на землю;

  - забезпечення цільового використання земель і збереження цінних земельв сільськогосподарському виробництві;

  - формування та розміщення екологічно і економічно обгрунтованихкомпактних і оптимальних по площі землекористувань;

  - створення територіальних умов для раціонального функціонуваннясільськогосподарського і несільськогосподарського виробництва;

  - забезпечення реалізації земельної реформи в частині перерозподілуземель, створення умов для рівноправного розвитку різних формгосподарювання на землі;

  - розробка комплексу заходів щодо поліпшення сільськогосподарських угідь,підвищення родючості грунтів, підтримання стійких ландшафтів та охороніземель;

  - межування земель з встановленням (відновленням) і закріпленням
  (позначенням) в натурі (на місці) адміністративно-територіальних ітериторіально-виробничих кордонів в єдиній державній системі;

  - виготовлення та видача документів, що засвідчують право на землю.

  Землевпорядна діяльність здійснюється на всіх земляхнезалежно від їх цільового призначення та форм власності через науковообгрунтовану, гласно обговорення і в установленому порядку затвердженуземлевпорядну документацію - прогнози, програми, схеми і проекти,матеріали обстежень вишукувань.

  Режим і цільове використання земель, організація території, комплексзаходів з підтримки стійких ландшафтів та охорони земель єобов'язковими для власників і користувачів землі, а також органівдержавної влади і управління. Внесення змін доземлевпорядну документацію допускається лише з дозволу затвердилаїї органу.

  Землеустрій проводиться за рішеннями органів державної владита управління, місцевого самоврядування, з ініціативи Комітету Російської
  Федерації з земельних ресурсів та землеустрою, комітетів по земельнихресурсів та землеустрою суб'єктів Російської Федерації, адміністративнихрайонів і міст або за клопотанням зацікавлених власників ікористувачів землі, а також громадян та юридичних осіб, що претендують наотримання земельної ділянки.

  Землевпорядна діяльність регулюється Конституцією Російської
  Федерації, земельним законодавством Російської Федерації,законодавчими та правовими актами суб'єктів Російської Федерації, а такожнормативними актами, що визначають зміст, порядок розробки,затвердження і реалізації землевпорядної документації.

  Землеустрій проводиться за участю заінтересованих сторін абоповноважних представників. При цьому в процесі землеустрою можутьбрати участь:

  - громадяни, підприємства, установи, організації, інші юридичніособи, які є замовниками землевпорядної документації;

  - розробники землевпорядної документації;

  - власники і користувачі землі, на території яких проводитьсяземлевпорядкування;

  - органи державної влади та управління, відповіднікомітети з земельних ресурсів та землеустрою, а також органи місцевогосамоврядування, які беруть участь у землевпорядній діяльності ввідповідно до своєї компетенції;

  - власники і користувачі землі, земельні ділянки якихпримикають до землеустраіваемой території або знаходяться всередині неї;

  - громадяни, громадські та інші підприємства, установи,організації, інші юридичні особи, які не мають землі, але чиї інтересизачіпаються землеустроєм.

  При проведенні землеустрою повинні бути забезпечені дотриманняінтересів всіх учасників землевпорядної діяльності і гласністьпроведених робіт. Громадяни та юридичні особи, інтереси якихзачіпаються землеустроєм, повинні бути інформовані про передбачені допроведення видах землевпорядних робіт та їх результати. Призачіпанням інтересів значної частини мешканців землеустраіваемойтериторії рішення про проведення землеустрою доводиться до громадськостічерез засоби масової інформації. Думка громадськості враховується прирозробки, узгодження і затвердження землевпорядної документації.

  У процесі проведення землеустрою проводиться комплексвзаємопов'язаних проектних, обслідувальної та вишукувальних робіт звиготовленням наступних основних видів землевпорядної документації:

  - федеральні, республіканські і регіональні прогнози, програмивикористання та охорони земельних ресурсів, які призначаються длявзаємопов'язаного вирішення проблем планування та організації раціональноговикористання та охорони земель усіх категорій в комплексі з іншимиприродоохоронними заходами;

  - республіканські, регіональні, крайові (обласні, автономнихутворень), районні схеми використання та охорони земельних ресурсів;районні схеми землеустрою, які складаються для підготовкиобгрунтованих пропозицій щодо організації раціонального використання таохорони земель, перерозподілу земель з метою забезпечення земельнимиділянками для можливого переселення громадян в райони з низькоюзабезпеченістю трудовими ресурсами, виділення земельних ділянок громадянамдля організації селянських (фермерських) господарств, садівництва,городництва, встановлення меж рекреаційних зон, територійприродоохоронного, природо-заповідного, оздоровчого, історико -культурного призначення, будівництва великих меліоративних систем,освоєння нових земель для сільськогосподарського виробництва та ін;

  - проекти, пов'язані з утворенням нових і впорядкуванням існуючихземлеволодінь і землекористувань з усуненням незручностей у розташуванніземель; з відводами земельних ділянок в натурі громадянам для веденняособистого підсобного господарства, індивідуального житлового будівництва,організації селянських (фермерських) господарств, колективного садівництва,городництва, тваринництва та інших сільськогосподарських потреб, атакож з наданням земель для несільськогосподарських потреб, підготовкоюдокументів, що засвідчують право на землю;

  - проекти внутрішньогосподарського землеустрою (організаціїтериторії), що складаються для надання допомоги сільськогосподарськимпідприємствам, кооперативам, селянським (фермерським) господарствам ворганізації раціонального використання та охорони земель з урахуваннямзадоволення їх економічних інтересів при дотриманні режиму та умовкористування землею, що забезпечують відтворення родючості грунтів,збереження і поліпшення природних ландшафтів;

  - проекти організації території оленеводческо-промислових господарств,забезпечують на основі природоохоронної діяльності збереження і розвитокісторично склалася господарської діяльності малочисельних народів врайонах Крайньої Півночі;

  - робочі проекти, що складаються в порядку деталізації і реалізаціїзаходів, передбачених проектами внутрігосподарськогоземлеустрою, пов'язаних з рекультивацією порушених земель, захистом грунтіввід ерозії, селів, зсувів, підтоплення і затоплення, поліпшеннямсільськогосподарських угідь і освоєнням нових земель;

  - проекти організації території колективних садів, що забезпечуютьраціональне розміщення індивідуальних садових ділянок і територій загальногокористування, охорону земель і збереження природних ландшафтів;

  - проекти розміщення та встановлення меж територій з особливимправовим режимом земель у місцях проживання нечисленних народів іетнічних груп, що забезпечують становлення меж територій, необхіднихдля збереження середовища проживання, духовної культури і історично склаласягосподарської діяльності проживають на цих територіях нечисленнихнародів і етнічних груп;

  - проекти обгрунтування розміщення і встановлення меж особливоохоронюваних природних територій, що забезпечують виділення земельприродоохоронного, природо-заповідного, оздоровчого, рекреаційного таісторико-культурного призначення та встановлення необхідних обмежень іінших умов використання цих земель;

  - проекти встановлення і зміни міської, селищної риси і рисисільських населених пунктів;

  - проекти земельно-господарського устрою в районах великогогідротехнічного будівництва, що встановлюють обсяги втратсільськогосподарського виробництва, спричинених будівництвом, івизначають склад заходів та обсяги капіталовкладень, необхідних длявідновлення порушувана сільськогосподарського виробництва;

  - плани земельно-господарського устрою міст і селищ,визначають основні напрямки використання не підлягають забудові ітимчасово не забудовуваних земель в межах міста і селища, а також земель,переданих в їх ведення для розвитку особистого підсобного господарства,городництва, сінокосіння та випасання худоби громадян, які проживають на їхтериторіях;

  - матеріали кадастрових зйомок, грунтових, агрохімічних,геоботанічних, інших обслідувальної та вишукувальних робіт, даніяких є вихідної інформаціїй для розробки прогнозів, програм,схем, проектів з використання та охорони земель;

  - матеріали інвентаризації всіх земель, що забезпечують одержаннянеобхідної інформації про фактичний стан та цільове використанняземель громадянами і юридичними особами;

  - матеріали по систематичному виявленню зайвих, нераціонально використовуваних земель, що служать основою для підготовки рішень прозарахування цих земель до спеціального фонду для подальшогоперерозподілу;

  - матеріали щодо встановлення в натурі (на місцевості) межадміністративно-територіальних утворень і земельних ділянок,наданих у власність або користування, які є основою длявиготовлення документів, що засвідчують право на землю громадян іюридичних осіб;

  - матеріали земельно-оціночних робіт, що забезпечують одержанняпоказників оцінки кожної земельної ділянки та обчислення (уточнення) націй основі ставок земельного податку та платежів за землю;

  - матеріали з виявлення і консервації деградованихсільськогосподарських угідь і забруднених земель, що забезпечують одержанняданих для розробки заходів з ланцюгом збереження і відновленняродючості грунтів та поліпшення природного середовища.

  При необхідності можуть виконуватися і інші види землевпоряднихробіт.

  Порядок і технічні умови розробки землевпорядноїдокументації, її оформлення та видача визначаються основними положеннямиземлевпорядкування та іншими нормативними актами з регулюванняземлевпорядної діяльності, які затверджуються Кабінетом Міністрів
  Федерації, інструкціями, вказівками, іншими нормативно-технічнимидокументами Комітету Російської Федерації по земельних ресурсах іземлеустрою, а також нормативно-технічними документамидержавних органів виконавчої влади і управління, комітетів зземельних ресурсів та землеустрою суб'єктів Російської Федерації, якщовони не суперечать чинному земельному законодавству
  Російської Федерації.

  Землевпорядна документація узгоджується із зацікавленимидержавними та громадськими організаціями та установами істверджується, в залежності від рівня розробляється документації,відповідним органом державної виконавчої влади і управліннята місцевого самоврядування. Порядок погодження та затвердженняземлевпорядної документації встановлюється основними положеннямиземлеустрою, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

  Державне управління землеустроєм здійснюється Комітетом
  Російської Федерації по земельній політиці і комітетами по земельнихресурсів та землеустрою суб'єктів Російської Федерації, адміністративнихрайонів і міст відповідно до затверджених у встановленому порядкуположеннями.

  Для підготовки пропозицій щодо проведення, здійснення іфінансування робіт із землеустрою, надання допомоги у вирішенніситуацій, що виникають при проведенні

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status