ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Історія російської Архітектури
       

   

  Архітектура


  Архітектура Візантії

  В кінці IV століття після поділу Римської імперії і перенесенняімператором Костянтином своїй резиденції в грецьку Візантію провідна рольу політичному, економічному та суспільному житті переходить в східнучастину. З цього часу починається епоха візантійської держави, центромякого стала його нова столиця - Константинополь. Історія архітектури
  Візантії ділиться на три періоди: ранній-візантійський (V-VIII. Ст.), Середньо -візантійський (VIII-XIII ст.) і позд-невізантійскій (XIII-XV ст.). Часомвищого розквіту був перший період, особливо час царювання Юстиніана
  (20-60 рр.. VI ст.), Коли Візантія перетворилася на могутню державу,скорила крім Греції і Малої Азії народи Передньої Азії, південного
  Середземномор'я, Італії та Адріатики.

  Продовжуючи античні традиції, Візантія успадкувала також культурнідосягнення завойованих народів. Глибокий синтез античних і східнихелементів складає характерну рису візантійської культури.

  Панування християнської ідеології позначилося на розвитку домінуючихтипів монументального кам'яного будівництва. Пошуки композиції церкви ввідповідно до призначення будівлі поєднувалися із завданням утвердженняімператорського могутності. Це зумовило відоме єдність пошуків івідносну спільність розвитку типів культових будівель, незважаючи нарегіональні відмінності, в яких виявлялися особливості і традиціїокремих народів,

  Найважливішим внеском Візантії в історію світового зодчества єрозвиток купольних композицій храмів, що виразилося в появі нових типівструктур-купольної базиліки, центричної церкви з куполом на восьми опорахі хрестово-кулольной системи. Розвиток перших двох типів падає наранневізантій-ський період. Хрестово-купольна система храмів отрималашироке поширення в період середньо-візантійської архітектури.

  До візантійської епохи відноситься і складання монастирів як особливого (типуархітектурних комплексів. Найбільш своєрідні заміські монастирі, звичайнощо представляють собою обнесені стінами укріплені пункти, усередині якихкрім житлових і господарських споруд ченців споруджувалася обширнатрапезна і домінуючий будівля - церква. Будинки й фортечні споруди,розташовуючись найчастіше на високому місці асиметрично, представлялисобою гармонійно узгоджені просторові композиції - ансамблі.

  Архітектура Візантії успадкувала від Риму його досягнення в областіарочно-склепінних конструкцій. Однак бетонна техніка не була сприйнята в
  Візантії; стіни звичайно складалися з цегли чи тесаного каменю, і такожз цегли з кам'яними прокладками або з каменю з прокладками з цегли.
  Склепіння робилися з цегли або каменю. Перекриття - здебільшогосклепінні, іноді поєднувалися з дерев'яними конструкціями. Поряд зкуполами і циліндричними склепіннями були широко поширені хрестовісклепіння. У обпиранні купола на квадратну підставу нерідко використовувавсясхідний прийом - тромпи.

  Найбільш істотним конструктивним досягненням візантійськоїархітектури є розробка системи обпирання купола на окремо стоятьчотири опори за допомогою вітрильного зводу. Спочатку купол спиравсябезпосередньо на вітрила і підпружних арки; пізніше між куполом іопорною конструкцією стали влаштовувати циліндричний об'єм - барабан, устінах якого залишали отвори для освітлення підбанного простору.

  Ця конструктивна система дозволила звільнити інтер'єр будівель відгроміздких стін і ще більше розширити внутрішній простір. Той же ідеїпросторовості інтер'єру служив прийом підпирання підпружних арокнапівкуполами, що створюють разом з куполом єдиний простір, інодідосягає дуже великих розмірів. Взаємне урівноваження склепінь - однез видатних досягнень візантійської архітектури. Використанняпросторових форм, що володіють в силу геометричного будовитвердістю і стійкістю, дозволило звести до мінімуму масивністьопорних конструкцій, раціонально розподілити в них будівельні матеріали,отримати значну економію в трудових і матеріальних витратах.

  Основними будівельними матеріалами був плоский цегла - плінфатовщиною близько 5 см, що укладається на розчині. Найбільш уживанийрозмір плінфи 35,5 Х х35, 5х5, 1 см. У східних областях імперії, багатихкар'єрами вапняків і туфу, застосовувалася кладка з тесаного каміння нарозчині (Сирія, Закавказзя).

  У розчині використовували вапно, до якої домішували дрібностовченої цегла - цем'янки для додання розчину більшої міцності ігідравлічної стійкості. У стінах розчин укладався горизонтальнимишарами товщиною у кілька сантиметрів. Іноді застосовувалася змішанакладка: 3-5 рядів плінфи, покладених на товстому шарі розчину, чергувалисяз кількома шарами тесаного каменю. Зовнішня поверхня стін зазвичай нештукатурилася.

  Бистросхвативающійся цемя-нічний розчин дозволяв зводити склепіння ікупола по древньосхідному звичаєм-без застосування дорогих лісів. Призведенні куполів кладка велася окремими кільцями з похилими рядамицегли. Продовжуючи будівельні традиції східних областей імперії ісуміжних країн, конструкція візантійських склепінь з цегли різковідрізняється від конструкції римських склепінь, що зводяться по дерев'янихкружалі.

  Для полегшення ваги в кладку склепінь вводилися пористі кам'яніпороди, зокрема пемза. Куполи і склепіння покривалися черепицею абосвинцевими листами.

  Для сприйняття розпору арок і склепінь у процесі їх спорудження ввізантійських будівлях часто застосовувалися металеві та дерев'янізатягування, які іноді залишалися і у вже зведеному будинку. В куполахзакладали розтяжної кільця, виготовлені з дубових брусів абосмугового заліза.

  Широко застосовувалися у Візантії хрестові склепіння найчастіше маливспарушенную форму, що з'явилася в результаті відмови від еліптичногообриси діагональних ребер звичайного склепіння і переходу до більш простомунапівциркульними абрису, легко окреслює за допомогою короби,

  Наступним кроком в еволюції склепіння були відмова від діагональних ребер іперетворення вспарушенного зведення в вітрильний.

  У східних областях імперії, де переважав у кладці природнийкамінь, склепіння і куполи зводилися по кружалі. Поряд з тесаним застосовувавсябутовий камінь на розчині.

  Серед склепінних форм, виконаних з каменю, слід зазначити зімкнутіі хрестові склепіння, а також з'явилися в Сирії і Закавказзі арки і склепіння зстрілчастим обрисом.

  Загальний прогрес будівельної техніки і архітектури супроводжувавсярозвитком теоретичної думки. Зодчі Візантії були знайомі з трактатом
  Вітрувія. Відомий написаний на рубежі VI-VII ст. оригінальна працяєпископа Ісидора «20 книг почав, тобто істинних знань», у якомумістяться відомості з архітектур но-з Трої тельно у справі. Ця праця, ввеликою мірою грунтується на Вітрувій, відбиває також потребивізантійського часу.

  Слід відзначити використання і розвиток візантійськими зодчимиелліністичних джерел. Відомо, що один з будівельників собору Софії
  Константинопольської Ісидор з Мілету був автором не дійшов до наскоментарю до книги Герона Олександрійського «Про конструюванні склепінь».
  Другий архітектор собору Софії Анфімій із Трал сам був автором трактату «Пропарадокси механіки ».

  Художнє осмислення нових конструктивних систем у візантійськомузодчестві йшло при дії місцевих архітектурних шкіл і перш за все підвпливом грецьких традицій. Виявлення в композиції конструктивної форми,властиве давньогрецького зодчества, стало й у візантійську епохуосновним тектонічним принципом. Однак цей принцип виявився в новихумовах, підготовлених гігантським розвитком склепінчастою-купольних форм придомінуюче значення внутрішнього простору. Основними засобамивиразності служили самі конструктивні елементи - куполи, склепіння,аркади, ясно читаються в інтер'єрі з підкреслено виявленими поверхнямибез зайвої пластики і декоративного перевантаження. Стіни часто покривалисяфрескового живописом або облицьовувалися різнобарвними плитами мармуру.
  Широко застосовувалася мозаїчний живопис, що розташовувалася зазвичай на зігнутихповерхнях стін, у куполах і зведеннях. Різьблена скульптурна обробка стінсприймається як легкий рельєфний малюнок, що не руйнує площиністіни.

  У чітких членуваннях інтер'єру збереглися ордерні мотиви, але зниклахарактерна для Стародавнього Риму ордерна аркада.

  Аркада на колонах, що з'явилася ще в період Римської імперії, стала ввізантійській архітектурі панівним мотивом. Форма аркади --конструктивна. Від римського ордера залишилася лише його несуча частина-колона,що сприймає навантаження від арок. Змінилася і форма капітелі, що передаєзосереджені зусилля від арки з прямокутним підставою на круглуколону. Більш масивна, ніж у римських колонах, вона отримує формуперекинутого півкулі з усіченими сторонами. Її скульптурна обробкавиконувалася у вигляді легкого геометричного узору, форма і пластика --варіювалися. Ствол, колони часто робився монолітним, у ряді випадків наобидва кінці колони накладалися свинцеві прокладки. Всі елементи системивідрізнялися доцільністю.

  У ранньовізантійських храмах знаходить застосування тип базиліки --подовженого будівлі з виділеним по ширині і висоті середнім нефом,відокремленим від малих нефів аркадою на колонах. Велике значення длярозвитку візантійського зодчества мали базиліки, що будувалися у східнихрайонах-в Сирії, Малій Азії, Закавказзя.

  Великий вплив на розвиток візантійських центричних будівель зробилиі що склалися в цих областях купольні споруди (церква в Есре 5? 0-515рр.., церква «поза стінами» в Русафе в Месопотамії, 569 - 586 рр..). Особливезначення набуває купол на чотирьох або восьми опорах. Одним з ранніхприкладів цього типу в Сирії може слугувати церква в Босре (513 р.), вякої купол спирався на чотири опори.

  Церква Сергія і Вакха в Константинополі (527 р.) являє собоюцентричну композицію на восьми підвалинах, основа якої - сильно розвиненепідбанний простір (табл. VI, 1). Ступенева структура і багатапластику утворені в основному конструктивними елементами: куполом, напівкружних арками, діагональними екседрами, підвалинами,арками на колонах і т. п.

  За панування купола в композиції велике значення мають діагональнініші-екседри. У поєднанні з колонами вони утворили просторовіпідвалини, що сприймають розпір купола в діагональному напрямку. У ційрозвиненою структурі центричного купольного будинку роль інтер'єру сталапровідною відповідно до особливостей християнського ритуалу,відбувалося головним чином в центрі храму під куполом - символомнебосхилу.

  Вершиною розвитку арочно-склепінних структур з'явилася грандіознакупольна базиліка собору Софії в Константинополі побудована грецькимиархітекторами Анфімієм із Трал і Ісіда-ром з Мілету у 532-537 рр.., вправління імператора Юстиніана. Це найбільш грандіозний і найвидатнішийтвір візантійського зодчества.

  Собор Софії був головною будівлею Візантійської імперії і придворнимкрамом імператора. Тут імператор був народним масам в оточенніпочту і духовенства. У створенні сильного емоційного враженняархітектурі відводилося основне місце.

  Купольна базиліка храму як би поєднувала в собі особливості структуривидатних римських споруд - базиліки Костянтина і Пантеону. Однакзагальні розміри собору Софії значно перевищують їх, а конструктивнаоснова значно відрізняється від прототипів.

  Храм представляє в плані прямокутник зі сторонами 74,8 Х69, 7 м.
  Центральне простір формується чотирма масивними пілонами висотою
  23 м, пов'язаними між собою підпружних арками і вітрилами, на якіспирається центральний купол діаметром 31 ми товщиною в замку 0,6 м. Несучаконструкція купола складається з сорока радіальних цегельних ребер,що спираються на круговий кільце, перетином 2,1 Х0, 8 м, виконане з міцногокаменю, Кільце зовні підкріплено сорока невеликими контрфорсами. З метоюмаксимального полегшення конструкції ребра купола і заповнення між нимивикладалися з спеціально виготовлених пемзових цеглин на товстихшарах цем'янкового розчину. Ребра, що мають в основі перетин 70х15 см, зпіднесенням купола поступово зменшуються до повного зникнення навідстані 5,7 м від осі. Тонкі стінки між ребрами внизу прорізаніпрорізами висотою 4,6 м і шириною 1,5 м. Вітрила, укладені міжпідпружних арками, викладені з цегли. Несучі ці арки пілони викладеніз квад-рів вапняку на вапняним розчині з прокладками зі свинцю вверхній частині. Вони сполучені арками з пілонами, що сприймають розпіркупола в поперечному напрямку. Розпір купола в поздовжньому напрямкусприймається грандіозними напівкуполами глибиною близько 14 м, що підпираютьконструкцію основного купола зі сходу і з заходу. Напівкуполи підпираютьсяще більш низькими напівкуполами екседрами. Створено чітко взаємодієсистема купольного і полукупольних просторів, що зливаються в одну величезнупростір головного нефа площею 1970 м2 (площа залу Пантеону 961м ""'). Порівняно тонкі цегляні «оболонки» цих форм володіютьпрекрасною просторової жорсткістю. Обсяги кожного з малих напівкуполівслужать своєрідними «контрфорсами» по відношенню до обсягів великихнапівкуполів. Така ж роль останніх по відношенню до купола.

  Значно більш вузькі бокові нави мають два яруси, відокремлених відголовного нефа аркадами на колонах. Порівняно тонкі стіни храму
  (1,1-1,5 м) викладені з цегли з широкими верствами цем'янкового розчину.
  Покрівля була покрита свинцевими листами.

  Інтер'єри відрізнялися багатством форм та оздоблення. Тутпросторовість і легкість поєднуються з гігантським масштабом. Однакнезважаючи на грандіозні розміри, архітектурні форми не пригнічують людини.

  Найважливішою особливістю інтер'єру є його тектонічна ясність,підкреслена всім строєм членувань, обробкою і освітленням. Просторова,пластична і врівноважена конструкція-основа виразності. Системасферичних поверхонь - купол, вітрила, напівкуполи і конхи екседрами --акцентовані мозаїчними зображеннями на золотому фоні. Світлове рішеннякомпозиції також підкреслювало значення сферичних форм, особливо куполи.
  Цій меті служать численні отвори, влаштовані в нижній частині купола інапівкуполів, а також наростаюча від периферії до центру інтенсивністьсвітлових потоків, яка досягає своєї кульмінації в рясному освітленніпідбанного простору з-під сфери через 40 прорізів у її підставі.
  Залитий світлом купол як би ширяє над усім інтер'єром, підкреслюючи йоголегкість і просторовість

  У тектоніці інтер'єру будівлі важливу роль відіграють аркади на колонах.
  Вони не протиставляються стіні, а є їх органічною частиною вмісцях розкриття бічних галерей в основний неф. Цільні стовбури колонмають ентазіс, складну базу з класичними профілями і конструктивнодоцільну форму капітелі з плоскою різьбою, що підкреслює цілісністьблоку. Навантажені аркади точно йдуть в плані контурах головнихконструктивних форм. Разом з тим вони виконують істотну роль вмасштабності інтер'єру, пов'язуючи грандіозні форми з розмірами людини.

  Собор Софії в Константинополі зробив величезний вплив на подальшийрозвиток архітектури. І хоча жодна будівля вже не досягало розмірів іпишноти цього храму, його композиція була взірцем, якомунаслідували і на якому навчалися багато поколінь будівельників.

  Архітектура Давньої Русі X - першої половини XIIIв.

  До Xв. на території Східної Європи склалося Давньоруськедержава, що об'єднало східних слов'ян і деякі сусідні угро -фінські племена. Утвердженням феодальних відносин супроводжувалосясприйняття від Візантії православ'я, що сприяло зміцненню зв'язків зній, освоєнню досягнень візантійської культури. Поряд з цим Давня Русьперебувала в постійному контакті з південними слов'янами Чорномор'я, країнами
  Західної і Центральної Європи та іншими, освоюючи досягнення їхніх культур, ав подальшому і сама впливаючи на них.

  У Х-XI ст. на основних водних шляхах виникають численні російськіміста, зміцнюємодерев'яними стінами або тином, земляними валами,природними і штучними водоймами; грунтуються монастирі. Будуютьсяжитлові будинки та князівські палати - у переважній більшості з дерева.
  Дерево широко використовується в господарських будівлях, для мощення доріг, уміському благоустрої. Дубова кліть була основою і при створенніхрамів, про складну структуру яких можна судити за збереженимиіконописне зображення. З дерева будувалися і найбільші будівлі - соборив Новгороді, Ростові та інших містах. Є підстави припускати, щотипи дерев'яних храмів вже на перших етапах будівництва кам'яних будинківнадавали суттєвий вплив на їх композицію. Перші збереглися донашого часу кам'яні будівлі - храми відносяться до середини XI ст.

  Кінець Х - XI ст. - Час розвитку культури Київської Русі, що досягласвого найвищого розквіту в період правління Ярослава Мудрого (1019-1054).
  За 1036-1052 рр.. в найбільших російських містах були побудовані самівеличні храми домонгольської Русі: собор Софії в Києві (1037 р.),
  Спасо-Преображенський собор у Чернігові (1036 р.) і собор Софії в Новгороді
  (1045 - 1052 рр..). За своїми розмірами (особливо Софійські собори Києва та
  Новгорода) вони належать до найбільших культових споруд епохи. Заперіодом централізації руських земель в епоху Київської Русі пішлафеодальна роздробленість, коли центр ваги в розвитку архітектурипереноситься на окремі феодальні князівства. У період розвиткуархітектури домонгольської Русі, яка охоплює в основному XII-початок XIIIв., виділяється зодчество трьох регіонів: північно-західного (Новгород і
  Псков), південно-західного (Придніпров'я, Рязанська і Галицько-Волинська землі,
  Західна Русь) і північно-східного (Влад-ро-Суздальське князівство).

  Зведення таких великих споруд, як головні собори періоду
  Київської Русі, говорить про високий рівень будівельного мистецтва тогочасу. Тип храму розвивався на основі успадкованої від Візантії хрестово -купольної системи з п'ятьма або трьома нефами з куполами на вітрилах (табл. VI
  I).

  Основний хрест перекривався циліндричними склепіннями, бічні осередку --циліндричними, сферичними (рідше зімкнутими) з виступаючими підпружнихарками. Система підпружних арок представляла собою розвинену на всі бокипросторову систему взаємного погашення зусиль. Відповідно істовпи, що підтримують арки, в плані хрестоподібного перетину. На стінах,як правило, робилися пілястри, що підсилюють місце того, що спирається арок. Пілястрифасадів, що збігаються з потовщеннями стін всередині, також включалися в роботусистеми. Зі сходу будівлю «підпирали» напівкруглі обсяги апсид, а з трьохінших сторін - більш низькі відкриті галереї. «Каркас» був структурноїосновою, визначаючи членування інтер'єрів і фасадів. Тектоніка грунтувалася наєдності конструктивних та основних пластичних засобів.

  У кладці стін застосовувалися цегла, камінь і вапняний розчин. Упорівняно ранніх будівлях Київської Русі (Софійський собор у Києві)використовувалася візантійська змішана кладка з плінфи і каменя нацем'янковому розчині: кожен ряд каменю чергувався з двома-трьома рядамицегли, що служили як би вирівнюваючим шаром. Застосовувалася і прихованакладка з «утопленими» рядами цегли. Візантійська кладка поступовопоступається місцем самобутнім прийомам. Вже у Софійському соборі Новгорода стінискладені з місцевого грубо Околот з лицьового боку і подтесанного лишез боку ліжок каменя на цем'янковому розчині, але без цегельних прошарків
  (табл. VI I, 5 в).

  Фундаменти під стіни зводилися звичайно з колотого пісковика абовапняку на розчині на глибину 90-120 см no дерев'яним сваям. Призведенні стін використовувалися ліси у вигляді закладених у кладку колод, поякі настилають підмостки. Арки, склепіння і куполи також викладалися зцегли по дерев'яної опалубки зазвичай товщиною в одну цеглину. Дляполегшення стін і склепінь нерідко в їх товщину закладали керамічнісудини - «голосники», що служили і акустичним цілям як резонатори.

  У XII-першій половині XIII в. продовжує розвиток хрестово-купольнасистема храму, але розміри будинків зменшуються, переважаючим стаєтринефний тип композиції з одним куполом на високому світловому барабані (див.табл. VIII). Структура храмів спрощується: зменшуються розміри галерей-хор,поступово зникають зовнішні галереї та 'двоповерховий західний притвор;замість них іноді робляться одноповерхові сіни з боку входів назахідної, південної і північної сторони (церква Михайла Архангела в Смоленську,
  1194).

  Характерне для XI ст. єдність опор і системи підпружних арок вНайбільшою мірою зберігається у Володимиро-Суздальських храмах. Убудівлях інших князівств пілястри на внутрішніх стінах часто відсутні,в деяких будівлях Новгорода, Пскова та інших міст хрестоподібні вперетині стовпи замінюються квадратними або круглими. Проте пілястри фасадівще, як правило, збігаються з напрямками підпружних арок.

  Істотне розвиток в цей період отримує система склепінь івідповідають їм на фасадах закомар. Бічні прольоти трехчефних храмів інодіперекриваються половинками циліндричних склепінь, які разом зциліндричним склепінням головного нефа складають трилопатеві завершення
  (П'ятницька церква в Чернігові, кінець XII ст.; Церква Архангела Михаїла в
  Смоленську, 1194), що відповідає новій структурі.

  Будинки й архітектурні комплекси.

  Одним з найдавніших і найбільш значним будівлею Русі Х-XIII ст.є собор Софії в Києві (1037 р., табл. VII, 4). Його великі розміривідповідали значенням храму, що був не тільки центром російськогоправослав'я, але і найбільшим суспільним будівлею Русі, в якому нерідковідбувалися народні збори. Тип споруди, спочатку мав п'ятьнефів з відкритими галереями-гульбища, близький до сучасних йому пятінеф -вим хрестово-купольний храм константинопольської школи, що говорить ще
  (як і саме посвячення храму Софії в наслідування Софії Константинопольської)про відому залежності від візантійського зодчества. Однак загальнакомпозиція-многооб'емная, ярусная, динамічна - не має прототипів ні в
  Візантії, ні в європейських країнах і, очевидно, в значній мірінавіяна попередніми зразками руських дерев'яних храмів.

  ступінчастості була однаково виражена як у зовнішньому побудові, так ів інтер'єрі. На фасадах вона поєднувалася з системою пілястр і закомар,виражали внутрішню структуру. В інтер'єрі значення центральногопідбанного простору підкреслювалося вертикальним ладом пропорцій івеликими хорами, відокремленими від нього потрійними аркадами на гранованихколонах. Усі стіни і склепіння покриті фресками, візуально збільшуютьвнутрішній простір. Найбільш важливі місця інтер'єру (головний купол,вітрила, під-пружних арки, центральна апсида) прикрашені мозаїкою. У цих прийомах зодчі в значній мірігрунтувалися на візантійських тради-, ціях.

  Собор Соф), і в Новгороді (1045 - 1052 рр..) відрізняється від київськогобільшої масивністю, строгістю і лаконізмом (мал. 42 а, табл. VII, 5).
  Основний п'ятинефні обсяг завершений лише п'ятьма банями; 'шостий купол надкруглої, що веде на хори сходами вносить у композицію мальовничуасиметрію, кілька пом'якшуючи загальну суворість. Поряд із збільшенням нафасадах значення пілястр, прясла (ділянки стін між пілястрами) повністюзвільнені від неконструктивних деталей і лише верх барабанів прикрашенийарочним поясом - своєрідним відлунням. виявлених на фасадах арочно-звід -чатих конструкцій. Відповідність зовнішніх форм конструктивної структурідоведено в новгородському соборі до межі. Виявлена на фасадах кладка згрубооколотих каменів відповідає монументального вигляду будівлі.

  З нових конструктивних прийомів потрібно відзначити виражені на південному іпівнічному фасадах двосхилі форми покриття малих нефів по одному з кожноїсторони і особливо половинки циліндричних склепінь (чверті циліндрів),якими перекриті східні кутові клітинки. Цей прийом знайшов розвиток уновгородському архітектурі.

  У XII-першій половині XIII в. одночасно зі зменшенням розмірівкам'яних храмів зростає їх кількість і різноманітність. Місцеві школи вносять своютрактування в крес-товокупольную композицію і на основі типів, що склалися в
  XI ст., Створюють нові варіанти (табл. VIII). Для подальшого розвиткуросійської архітектури особливе значення мали дві тенденції: перша - розвитоктектонічного типу шляхом введення нових конструктивних прийомів і зміниоб'ємно-просторової структури (деякі храми Наддніпрянщини, Західної
  Русі); другий - вдосконалення хрестово-купол-ного, храму шляхомзбереження сформованого типу, видозміни в основному деталі й елементи
  (храми Воло-Владимиру-Суздальського князівства).

  П'ятницька церква в Чернігові (кінець XII-початок XIII ст.) - яскравийприклад перший тенденції. Тринефна однобанна будівля має спрямованувгору башнеобразную композицію, в якій головний обсяг у своїй верхнійчастини переростає в ярусні. структуру, засновану на розвитку двохзародилися раніше прийомів: ступеневої розташування закомар, що відповідає піднесеним підпружнихаркам, і застосування для перекриття крайніх осередків половинок циліндричногосклепіння, що дали разом з центральною закомар'я трилопатеві форму завершенняфасадів. Образ будівлі набув рис динамічності, святковості тавідомої тріумфально.

  В інтер'єрі, що відрізняється стрункістю і динамічністю, пануєцентральне підбанний простір. Внутрішня структура відображена вчленуваннях фасадів, але в окремих елементах намітилися і відхилення,говорять 6 зародження декоративних тенденцій.

  У будівлях Володимиро-Суздальського князівства інтер'єр ще зберігаєчіткий поділ простору з допомогою конструктивних елементів, які 'пов'язані з членуваннями фасадів. Хрестоподібним стовпів всередині і зовні стінвідповідають пілястри, розташовані точно по лінії передачі зусиль.
  Тричастинні фасади завершені плавною лінією єдиного ряду закомар. Чіткерозчленування органічно взаємозалежних елементів фасадів та інтер'єру посилено пластикою, розробленої гонки і багатогранно.

  Храм Покрови на Нерлі поблизу Володимира (1165 р.)-найбільш досконалетворіння володимирських зодчих в його композиції пластику стін виразнопідкреслює конструктивну систему не тільки шляхом виділення пілястр із'акомар, але й дуже раціональним використанням декору. Пластика пілястрскладається з чисто декоративної колонки, що не має ніякого навантаження, іуступів профілю, що підкреслюють конструктивне значення членувань івиявляють товщину стін. Чітке розчленовування прясел по висоті декоративнимаркатурним поясом супроводжується зменшенням товщини стін у верхній частині,що підкреслено пластикою пілястр, які отримали додатково два уступу.
  Останні Говорячи про зусилля у верхній частині значенні вертикальнихпідвалин за рахунок зменшення маси стін. Зоровому полегшення пряселсприяють щілиноподібні вікна в глибині уступчастий ніш, а також тонкийрельєф окремих кам'яних блоків. Для зорової нейтралізації маси куполабарабан його полегшений світловими прорізами і одягнений в ажурний наряддекоративного аркатурного пояса. Органічний синтез декору з конструкцієюразом з вишукано стрункими пропорціями членувань стали основою складаннявисоких художніх якостей твору.

  У Дмитрівському соборі у Володимирі (1194-1197 рр.). застосовані ті жпластичні засоби, але трохи змінені пропорції і рясновикористана кам'яна різьба, суцільно заповнює верхні ділянки прясел іповерхню барабана (рис. 45), Образ будівлі придбав нові риси величі,багатства і святкового пишноти в рамках тієї ж тектонічної системи.
  Скульптурне будівлі поєднується з логічністю композиції декору: у ньомупереважає мотив аркатурою, розвиває основну тему арочно-рекмаунтчленувань фасадів. Що прийшов із романського зодчества, цей мотив отримав підволодимирських храмах самобутню розробку.

  У Володимирі другої половини XII-початку XIII ст. будується рядмонументальних будівель, у тому числі грандіозний Успенський собор, спочаткупобудований як однокупольний трьох-нефний храм (1158-1160 рр..), потімрозширений до п'ятинефні, п'ятибанна (1185-1189 рр..). До цього жперіоду відноситься зведення одного з найдавніших заміських житловихкомплексів - палацу в Боголюбові, що включав двоповерховий житловий будинок
  (палац), храм, кам'яні сходи і переходи, що з'єднували між собоюокремі будівлі.

  Місто Володимир у правління Андрія Боголюбського (1157-1174 рр..) і
  Всеволода III (1175-1212 рр..) Фактично став столицею руських земель, ітому тут велося особливо широке будівництво .- Виникланеобхідність створити величний архітектурний ансамбль, здатнийзатьмарити стару столицю - Київ. Розташований на східному березі р..
  Клязьми, місто мало три, обнесені валами і стінами частини з кам'яними ірубаними виїзними вежами, серед яких головними були збережені донаших днів Золоті ворота (1164г.) і незбереженим Срібні ворота. натлі стін і веж що піднімаються в просторової композиції домінувалихрами і перш за все п'ятибанний Успенський собор. У великому комплексівільно поєднувалися різні за характером будівлі і споруди ворганічного зв'язку з природним ландшафтом, створюючи в цілому типовий длядавньоруських міст архітектурний ансамбль.

  Храми Кремля

  Перебудова Кремля почалася зі спорудження нового кафедральногомитрополичого Успенського собору. Старий собор, збудований митрополитом
  Петром, до цього часу прийшов у повну ветхість, стіни загрожували падінням,і склепіння підтримувалися товстими колодами. Один з прибудов зовсімзруйнувався після пожежі.

  Новий собор мав будуватися за зразком Успенського собору під
  Володимирі, але значно перевершувати його за розмірами (на півтори сажня вдовжину, ширину і висоту). Для вимірювальних робіт у Володимир був посланийодин з майстрів-каменосечцев. Будівельниками собору були московські майстри
  Іван Кривцов і Мишкін.

  Будівництво собору почалося в 1472 р. З весни стали заготовляти камінь,а в квітні копати рови для фундаменту. Підставою його служили забиті вземлю дерев'яні палі, над якими викладалися стіни. 30 квітнявідбулася урочиста закладка храму, В травні зовнішні стіни були доведенідо висоти людського зросту, і стіни старого собору всередині новоїспоруди були розібрані.

  Будівництво вже підходило до кінця, коли 20 травня 1474 стіни невитримали важкого перекриття і впали. Внутрішня частина стін заповнюваласядрібним каменем на рідкому розчині вапна, змішаної з піском. За висновкомпсковських майстрів, покликаних великим князем, що скріпляє вапнянамаса виявилася недостатньо прочной1. Основною причиною катастрофи сталоземлетрус. Літописець повідомляє, що був «боягуз у граді Москві, п церквисвя-тия Богородиця, яже заложи Філіп митрополит, зроблена бисть вже доверхніх комар, і падеся о 1 годині нощи »3.

  При відновленні будівлі Успенського собору, як і при перебудовівсіх основних споруд Кремля, до Москви була викликана група італійськихінженерів на чолі з Аристотелем Фіоравенті.

  Успенський собор у твоїй художньо-декоративних частин відтворюєряд характерних особливостей владімпро-суздальської і новгородськоїархітектури. У плані собор являє собою прямокутник. Зовнішній фасадз південної і північної сторін розчленований по вертикалі пілястрами на чотирирівні частини. Східний (вівтарний) і західний фасади мають по три частинитакого ж розміру. Абспди (вівтарні виступи) закінчуються плоскимипівкругами. Зовнішні стіни охоплені трохи нижче середньої лінії арочнимпоясом суздал'-сковладімірского типу, що мають суто декоративне значення.
  Подібно Володимирському, московський собор має п'ять розділів, але останніпоставлені ближче один до одного. Таке розташування головних частин зовнішньогофасаду, поряд із строгою геометричною правильністю направляючих ліній,створює враження легкості. Думка, що Фіоравенті абсолютно невикористовував стару будівлю для нової споруди, слід визнати -помилковим. Так, він зберіг не тільки Похвальский боковий вівтар 1459, а йголовну абсида собору 1326 Це стало можливим завдяки тому, щовівтарна (східна) частина храму була залишена на старому місці.

  Висока якість будівництва в чималому ступені було забезпечено участюросійських майстрів. За словами літопису, Арістотель заклав церковь за своїмплану, «а делаша наші ж майстри за його указом» 3.

  У техніку споруди Фіоравенті вніс ряд нововведень. У Калітнікове за
  Андроніевим монастирем була влаштована піч для випалювання цегли. Цеглавиготовлявся вже й довше московського (6,5 х 2,5 х 1,5 вершка) іперевершував його по твердості: «егда його ламати, тоді у воді размачівають».
  Значно було покращено якість вапна - «яко на утріе засохне, тонижньому не могутності разколупаті ». Для міцності стіни пов'язувалися залізнимитягою, і замість дубових брусів, для запобігання розпору, вводилисязалізні зв'язку зі «штирями» (веретена). Будівельний матеріал наверхподавався «Векша» (лебідкою). Робота проводилася з небувалою для тогочасу швидкістю. Собор був закінчений до серпня 1479 р.1 Освячення соборузбіглося з видатним політичним подією - остаточним приєднанням
  Новгорода - і тому було відсвятковано особливо урочисто.

  Значно пізніше був побудований собор Михайла Архангела, усипальницямосковських князів. До кінця XV ст. стара церква Архангела Михайла,побудована за Івана Калити, вже не відповідала своєму Призначенню ніза розмірами, ні за зовнішнім виглядом. У травні 1505, за кілька місяців досмерті, Іван III наказав розібрати її «ветхість ради» і на її місцізакласти новий храм. Споруда Архангельського собору була доручена зодчому
  Алевпзу Нового і була закінчена у 1508 р.

  У плані храм являє собою прямокутник, витягнутий з заходу насхід. Зовнішні стіни охоплені на середині висоти поясом, що створюєвраження двоповерхової будівлі. Північний і південний фасади розділеніпілястрами на п'ять частин, східний і західний - на три частини. Міжпілястрами, вище і нижче горизонтального пояса, знаходиться подвійний ряд вузькихвікон романської форми. Пілястри закінчуються капітелями, на якихспочиває верхній карниз. Вище останнього розташовані закомари (півкруги)у вигляді глибоко сидять раковин. У декоративної частини Алевпз широковикористав мотиви орнаментовкі італійського Відродження. Архангельськийсобор спочатку мав п'ять глав, зрушених в східну частину. Внутрішнєпростір підрозділені шістьма масивними стовпами прямокутногоперетину, що відділяють центральну частину собору від місця розташуваннявеликокнязівських гробниць.

  Третій кремлівський собор - Благовіщенський, що стояв «на великого князядворі, на сенех », безпосередньо примикав до житлового палацу і здавна служиввеликокнязівської придворної церквою. У травні 1484 Іван III «заклавцерква камінь Благовіщення Пресвятої Богородиці, на своєму подвір'ї », а зацерквою «піл заклав». Будівництво собору було закінчено в 1489 р.2
  Благовіщенський собор був побудований псковським зодчими, які внесли до ньогоособливості Псковсько-новгородського зодчества, але в той же час застосувалидеякі елементи володимиро-суздальської і раннемосковской архітектури. Якбільшість псковських церков, Благовіщенський собор побудований на підкліть.
  Витягнуте вгору головну будівлю закінчується ярусами кокошників, які,повыша

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status