ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Кондиціювання універсаму
       

   

  Архітектура

  Зміст

  1. Вихідні дані. 2
  2. Визначення кількості виділяються вредностей і розрахунок необхіднихповітрообмінів 3
  2.1. Обмін повітря по надлишку явної теплоти 3
  2.2. Повітрообмін з асиміляції виділяється вологи 3
  2.3. Обмін повітря по шкідливих виділень 4
  2.4. Кількість рециркуляційного повітря 4

  3. Побудова процесів обробки повітря на ID діаграмі 5

  4. Розрахунок основних робочих елементів кондиціонера та підбір обладнання
  6
  4.1. Розрахунок фільтра 6
  4.2. Камера зрошення 7
  4.3. Повітронагрівачі 8
  4.4. Холодильні установки 9
  4.5. Вентиляторні агрегати 10

  Список літератури. 10

  Схема компонування кондиціонера 11

  1. Вихідні дані

  Схема ВКВ - 1
  Місце будівництва м.Ялта.
  Приміщення - УНІВЕРСАМИ
  Розміри приміщення 38х20х5 м.
  Число осіб - n = 400 чол.
  Теплопоступленія від сонячної радіації Qср = 14,5 кВт, від освітлення Qосв = 12,6 кВт, від обладнання Qоб = 0
  Вологовиділення від устаткування Wоб = 0
  Теплоносій - гаряча вода для ХПГ (1 = 150 оС, (2 = 70 оС, для ТПГ ( `1 = 70оС, ( `2 = 50 оС.

  табл. 1
  | період року | холодний і п.у. | теплий |
  | розрахункові параметри зовнішнього повітря |
  | температура text, оС | tБext = -6 | tБext = 30,5 |
  | ентальпія Iext, кДж/кг | IБext = -2,5 | IБext = 64,5 |
  | швидкість вітру (ext, м/с | 8,7 | 1 |
  | барометріч. тиск Pext, | 1010 | 1010 |
  | ГПа | | |
  | | | |
  | розрахункові параметри внутрішнього повітря. |
  | температура повітря, TВ оС | 20 | 24 |
  | відносна вологість,? в, | 60 | 60 |
  |% | | |
  | вологовміст DВ, г/кг | 8,7 | 11,2 |


  Вибір параметрів зовнішнього повітря похідний за параметрами Б (прил. 8
  [1 ]).

  2. Визначення кількості виділяються шкідливих речовин і розрахунок необхідних повітрообмінів

  2.1. Обмін повітря по надлишку явної теплоти

  Теплопоступленія від людей для ТПГ:
  QляТ = qя • n = 0,075 • 400 = 30 кВт, де qя - потік теплоти, що виділяється однією людиною, qя = 0,075 кВт - при легкій роботі і t = 24оС.
  Теплопоступленія від людей для ХПГ:
  QляХ = qя • n = 0,1 • 400 = 40 кВт, де qя = 0,1 кВт - при легкій роботі і t = 20оС.

  Теплоізбиткі приміщення для ТПГ:
  QяТ = Qля + Qср + Qосв + Qоб = 30 + 14,5 + 12,6 + 0 = 57,1 кВт
  Теплоізбиткі приміщення для ХПГ:
  QяХ = Qля + Qосв + Qоб = 40 + 12,6 + 0 = 52,6 кВт

  Температура припливного повітря для ТПГ:tп = TВ -? t = 24 - 6 = 18 оС, де? t - температурний перепад в залежності від приміщення та поданняповітря

  ? t = 6 оС - для громадських будівель при висоті припливу 5 м.
  Температура припливного повітря для ХПГ:tп = TВ -? t = 20 - 6 = 14 оС,

  Повітрообмін по надлишку явної теплоти для ТПГ:
  G1Т = 3600 • Qя/св (TВ - tп) = 3600 • 57,1/1 • (24-18) = 34 260 кг/год де св - питома теплоємність повітря св = 1 кДж/(кг оС)
  Обмін повітря по надлишку явної теплоти для ХПГ:
  G1Х = 3600 • Qя/св (TВ - tп) = 3600 • 52,6/1 • (20-14) = 31 560 кг/год


  2.2. Повітрообмін з асиміляції виділяється вологи

  Надлишкові вологовиділення в приміщенні для ТПГ:
  WТ = gw • n + 1000 • Wоб = 105 • 400 + 1000 • 0 = 42 000 г/ч де gw - вологовиділення однією людиною gw = 105 г/год - при легкій роботі і t = 24оС.
  Надмірні вологовиділення в приміщенні для ХПГ:
  WХ = gw • n + 1000 • Wоб = 75 • 400 + 1000 • 0 = 30 000 г/ч де gw = 75 г/год - при легкій роботі і t = 20оС.

  Повітрообмін з асиміляції що виділяється вологи для ТПГ:
  G2Т = WТ/(DВ - dп) = 42 000/(11,2-6,2) = 8 400 кг/год
  Повітрообмін з асиміляції виділяється вологи для ХПГ:
  G2Х = WХ/(DВ - dп) = 30 000/(11,2-1) = 2 940 кг/год

  2.3. Обмін повітря по шкідливих виділень

  Кількість шкідливих речовин що надходять у повітря:
  Z = n • z `= 400 • 60 = 24000 г/ч де z` - виділення 1 людиною СО2 при легкій роботі z `= 45 г/ч
  Обмін повітря по шкідливих виділень:
  G3 =? • Z/(zв - zп) = 1,2 • 24000/(3,2 - 0,6) = 11 000 кг/год де zв - ГДК СО2 в видаленого повітря для приміщень з короткочасним

  перебуванням людей zв = 3,2 г/м3 zп - концентрація СО2 в припливно повітрі для малих міст zп
  = 0,6 г/м3

  До розрахунку приймається найбільший повітрообмін по надлишку явної теплоти длятеплого періоду.
  G = G1Т = 34 260 кг/год
  L = G /? = 34260/1,2 = 28 550 м3/ч

  2.4. Кількість рециркуляційного повітря

  Мінімально необхідну кількість зовнішнього повітря:
  Gнmin =? • n • l = 1,2 • 400 • 20 = 9600 кг/год де l - кількість зовнішнього повітря на 1 особу, при короткочасному перебування l = 20 м3/ч

  Порівняння мінімально необхідної кількості зовнішнього повітря іповітрообміну з асиміляції виділяється вологи:
  Gнmin

  Кількість рециркуляційного повітря
  GР = G - Gн = 34 260 - 11 000 = 23 260 кг/год

  3. Побудова процесів обробки повітря на ID діаграмі

  надлишковий потік прихованої теплоти від людей для ТПГ:
  QсТ = = qс • n = 0,08 • 400 = 32 кВт, де qя - потік теплоти, що виділяється однією людиною, qс = 0,08 кВт - при легкій роботі і t = 24оС.
  Теплопоступленія від людей для ХПГ:
  QсХ = qс • n = 0,05 • 400 = 20 кВт, де qс = 0,05 кВт - при легкій роботі і t = 20оС.

  Кутовий коефіцієнт кута процесу для ТПГ:
  EТ = 3600 • (QяТ + QсТ)/WТ = 3600 • (57,1 + 32)/42 = 7600 кДж/кг вологи
  Кутовий коефіцієнт кута процесу для ХПГ:
  EХ = 3600 • (QяХ + QсТ)/WХ = 3600 • (52,6 + 20)/30 = 8700 кДж/кг вологи

  вологовмісту суміші зовнішнього та рециркуляційного повітря для ТПГDС = (Gн • dн + GР • DВ)/G = (11 000 • 13,2 + 23260 • 11,2)/34260 = 12г/кг
  Вологовміст суміші зовнішнього та рециркуляційного повітря для ХПГDС = (Gн • dн + GР • DВ)/G = (11 000 • 2,4 + 23260 • 8,7)/34260 = 6,8г/кг

  Після побудови Id діаграми отримані дані зведені в табл.2 табл.2
  | повітря | обозного. | t, оС | I, кДж/кг |
  | ТПГ | | | |
  | зовнішній | НТ | 30,5 | 64,5 |
  | суміш | СТ | 28,2 | 59 |
  | камера зрошення | ВІД | 14,8 | 39,5 |
  | припливне | Пт | 18 | 43 |
  | внутрішній | Вт | 24 | 52,5 |
  | видаляється | В `Т | 27 | 55,8 |
  | | | | |
  | ХПГ | | | |
  | зовнішній | НХ | -6 | -2,5 |
  | суміш | СХ | 11 | 25,8 |
  | першу підігрівач | КХ | 16,3 | 31 |
  | камера зрошення | ДГ | 11 | 31 |
  | припливне | ПХ | 14 | 33,8 |
  | внутрішній | ВХ | 20 | 42 |
  | видаляється | В `Т | 23 | 45 |

  4. Розрахунок основних робочих елементів кондиціонера та підбір обладнання

  Підбір обладнання виконаний на підставі [2].

  До встановлення приймаємо центральний кондиціонер КТЦЗ-31, 5 з номінальноюпродуктивністю L = 31 500 м3/ч.

  4.1. Розрахунок фільтра.

  Для проектованої системи центрального кондиціонування повітря, вибираєморулонний фільтр, розташований за змішувальної секцією.

  Максимальна концентрація пилу в робочій зоні громадських будівель zwz = 0,5мг/м3
  Вміст пилу в зовнішньому повітрі непромислового міста zext = 0,6 мг/м 3
  Ступінь очищення припливного повітря

  (тр = 100% • (zext - zwz)/zext = 100 • (0,6 - 0,5)/0,6 = 17%клас фільтра - III (межа ефективності 60%)

  Фільтр підібраний за табл. 4.2 [2]:тип фільтра: волокнистий, замасляний осередковий ФяУБ фільтруючий матеріал - ФСВУ номінальна повітряна навантаження на вхідний перетин q = 7000 м3/(год • м2) площа осередку fя = 0,22 м2 початкове опір Pф.н = 40 Па кінцеве опір Pф.к = 150 Па питома пилемкость П = 570 г/м2 спосіб регенерації - заміна фільтруючого матеріалу.
  Необхідна площа фільтрації:

  Fфтр = L/q = 28550/7000 = 4,01 м2,
  Необхідна кількість осередків: nя = Fфтр/fя = 4,01/0,22 = 18,23 до установки приймаємо 18 осередків
  Дійсна ступінь очищення по номограми 4.4 [2] 1-Е = 18% => (д = 82%

  (д> (тр
  Кількість пилу, що осідає на 1 м2 площі фільтрації в плині 1 години. mуд = L • zext • (n/Fф = 28550 • 0,6 • 10-3 • 0,82/4,01 = 3,4г/м2ч
  Періодичність заміни фільтрує поверхні:

  (рег = П/mуд = 570/3,4 = 167 г = 7 діб.


  4.2. Камера зрошення.

  До встановлення приймається форсуночного камера зрошення ОКФ-3 03.01304 исп.1всього форсунок 63 шт., всього стояків - 7 шт.

  4.2.1. ХПГпроцес обробки повітря - адіабатні

  Коефіцієнт адіабатні ефективності:
  ЕА = = = 0,96 де tвк - температура повітря кінцева (після камери зрошення) tвк
  = 11 оС tвн - температура повітря початкова (до камери зрошення) tвк
  = 16,3 оС tмвн - температура по мокрому термометру tмвн = 10,8 оС

  Коефіцієнт зрошення? = 2,0 - за графіком на рис. 15.27 [2].
  Витрата води на зрошення:

  Gж =? • G = 2,0 • 34260 = 68 520 кг/с
  Тиск води перед форсункою:

  ? Pж = 80 кПа - за графіком на рис. 15.32 [2].

  4.2.2. ТПГпроцес обробки повітря - Політропний - охолодження і осушення.

  Коефіцієнт адіабатні ефективності:
  ЕА = = = 0,38 де Iвк - ентальпія повітря кінцева (після камери зрошення) Iвк
  = 39,5 кДж/кг tвн - ентальпія повітря початкова (до камери зрошення) Iвк = 59кДж/кг

  Iпрв - гранична ентальпія для даного процесу Iпрв = 38,5кДж/кг

  Iпрвн - гранична ентальпія для початкового стану Iпрвн = 90кДж/кг

  Коефіцієнт зрошення? = 0,7 - за графіком на рис. 15.27 [2].
  Коефіцієнт Політропний ефективності ЄП = 0,25 - по номограми на рис.
  15.27 [2].
  Витрата води на зрошення:

  Gж =? • G = 0,7 • 34260 = 23980 кг/с
  Відносна різниця температур повітря:
  ? = B • c •? • (1/ЕП - 1/ЕА) = 0,33 • 4,19 • 0,7 • (1/0, 25 - 1/0, 38) =
  1,32 оС де b - коефіцієнт апроксимації b = 0,33 (кг • оС)/кДж; СЖ - питома теплоємність води з = 4,19 кДж/(кг • оС)
  Температура води початкова:tжн = = = 6 оС де tпрв - гранична температура для даного процесу tпрв = 13,8 оС
  Температура води кінцева:tжн = = = 11,6 оС
  Тиск води перед форсункою:

  ? Pж = 30 кПа - за графіком на рис. 15.34 [2].

  4.3. Повітронагрівачі.

  Перший повітронагрівач підбирається для ХПГ, другий - для ТПГ.

  До встановлення приймається повітронагрівачі 03.10114площа фасадного перетину Fф = 3,31 м2.

  Відносний перепад температур:
  ? В1 = (tвн - tвк)/(tвн - tжн) = (11-16,3)/(11-95) = 0,06 - для 1-гопідігрівача де tжн - початкова температура теплоносія tжн = 95 оС tвн, tвк - початкова і кінцева температура оброблюваногоповітря
  ? В2 = (14,8-18)/(14,8-95) = 0,04 - для 2-го підігрівача

  Відносний витрата повітря:
  G `= G/Gном = 34260/37800 = 0,9 де Gном - номінальний витрата повітря для даного кондиціонера

  За табл.15.18 [2] приймаємо тип і схему обв'язки базових теплообмінників:
  6, паралельно.

  За номограми ріс.15.41а [2] визначаємо:
  ? Ж1 = 0,75 при кількості рядів n = 1. - Для 1-го підігрівача
  ? Ж1 = 0,8 при кількості рядів n = 1. - Для 2-го підігрівача
  Б = 0,623 - коеф. гідравлічного опору нагрівача.

  Витрата теплоносія
  GЖ1 = G • св •? В1/сж •? Ж1 = 34260 • 1,005 • 0,06/4,19 • 0,75 = 687 кг/ч- для 1 --го підігрівача
  GЖ2 = 34260 • 1,005 • 0,04/4,19 • 0,8 = 411 кг/ч- для 2-го підігрівача

  Кінцева температура теплоносія:tжк1 = tжн +? Ж1 • (tвн - tжн) = 95 + 0,75 (11 - 95) = 32 оСtжк2 = 95 + 0,8 (14,8 - 95) = 31 оС

  Масова швидкість повітря в фасадному перетині установки:
  (? V) = G/3600 • Fф = 34260/3600 • 3,31 = 2,9 кг/(м2с)

  Втрати тиску по повітрю:
  ? PВ = 25 Па - по номограми рис. 15.43 [2].

  Втрати тиску по воді:
  ? PЖ1 = Б • (? В1 /? Ж1) 2 • G `2 • 98,1 = 0,623 • (0,06/0,75) 2 • 0,92 • 98,1
  = 0,32 кПа.
  ? PЖ2 = 0,623 • (0,04/0,75) 2 • 0,92 • 98,1 = 0,14 кПа.

  4.4. Холодильні установки.

  Холодопроизводительность установки в робочому режимі:
  Qхр = Ах • G • (Iн - Ік)/3600 = 1,2 • 34260 • (59-39,5)/3600 = 213 кВт де: Ах - коефіцієнт запасу, що враховує втрати холоду натракті хладагента, холодоносія і внаслідок нагріванні води в насосах, Ах = 1,12ч 1,15;

  Iн, Ік - ентальпія повітря на вході в камеру зрошення і виходіз неї.

  Температура кипіння хладагента: tіх = (tжк + tжн)/2 - (4ч6) = (6 +11,6)/2 - 5 = 3,3 ° Стемпература конденсації холодоагенту: tконд = tк.к + (3ч4) = 24 + 4 = 28 ° Стемпература переохолодження холодильного агента tп.х = tк.н + (1ч2) = 20 + 2 = 22 ° С де: tк.н - температура охолоджуючої води передконденсатором, орієнтовно прийнята tк.н = 20 ° С; tк.к - температура води на виході з конденсатора, яка приймається на 3ч4 ° С більше tк.н, ° С.

  Температуру кипіння хладагента в випарнику слід приймати не нижче 2 ° С,причому температура води, що виходить з випарника, не повинна бути нижче 6 ° С.

  Об'ємна холодопродуктивність при робочих умовах:qvр = (iіх - iпх)/Vіх = (574,6-420,6)/0,053 = 2905 кДж/м3 де: iі.х - ентальпія парової фази хладагента при tі.х, кДж/кг; iп.х - ентальпія рідкої фази хладагента при tп.х, кДж/кг; vі.х - питомий обсяг парів холодоагенту при tі.х, кг/м3.

  Холодопроизводительность холодильної машини в стандартному режимі
  (tн.х = 5 ° C, tконд = 35 ° С, tп.х = 30 ° С):
   = = 190 кВт де:? С - коефіцієнти подачі компресора при стандартному режимі
  ? з = 0,76

  ? р - коефіцієнти подачі компресора при робочому режимі за табл.
  4.6 [3]. qvc - об'ємна холодопродуктивність при стандартному режимі, qvc = 2630 кДж/м3.

  До встановлення приймаються холодильні машини ХМ-ФУ40/1РЕхолодопродуктивність 94,7 кВт, у кількості 2 шт.

  4.5. Вентиляторні агрегати.
  Аеродинамічний опір:
  (Р = (Рмаг + (Рк + (Вф + (РКО 2 • (Рвн = 100 + 50 + 150 + 50 + 2 • 25 = 400
  Па де (Рмаг-опір магістрального воздуховода приймаємо 100 Па

  (Рк - опір приймального клапана приймаємо 50 Па

  (Вф - опір з фільтра (Вф = 150 Па < p> (РКО - опір камери зрошення приймаємо 50 Па

  (Рвн - опір повітронагрівача (Рвн = 25 Па

  Приймаються вентилятор ВЦ4-75 № 10 Е10.095-1 ГОСТ 5976 -- 90 частота n = 720 об/хв;

  ККД (= 0,7;

  Споживана потужність N = 5,5 кВт

  D = 0,95 Dном

  Двигун 4А132М8; m = 438 кг

  Література

  1. СНиП 2.04.05-91 * Опалення, вентиляція і кондиціонування. М.: ГУП ЦПП ,
  2001. 74с.
  2. Довідник проектувальника. Под ред. Павлова Н.Н. Внутрішні санітарно-технічні пристрої. Частина 3. Вентиляція і кондиціювання повітря.
  М.: Стройиздат. 1985.
  3. Іванов Ю.О., Комаров Е.А., Макаров С.П. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи "Проектування кондиціонування повітря та холодопостачання". Свердловськ: УПІ, 1984. 32 с.

  Міністерство освіти РФ

  Уральський державний технічний університет кафедра "Теплогазопостачання та вентиляція"

  КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ

  та холодопостачання < p> Курсова робота

  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  викладач: Н.П.

  студент: С.Ю.

  1851929група: ТГВ-6 (Єкатеринбург)

  Єкатеринбург

  2004

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status