ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Мережа Fidonet і FTN-сумісні мережі
       

   

  Комунікації і зв'язок

  Тема:

  "Мережа Fidonet і FTN-сумісні мережі"

  Зміст:

  Вступ 3

  Структура FTN-мережі 5

  Структура мережевої адреси 8

  Основні функції вузла FTN-мережі 9

  Програмне забезпечення 13

  Висновок 16 < p> Список використаної літератури 17

  Введення

  Широке розповсюдження персональних комп'ютерів і швидке впровадженнянових недорогих засобів зв'язку (модемів) зробило можливою передачу данихпо телефонних лініях, безпосередньо від одного комп'ютера до іншого, безпроміжних ланок у вигляді великих машин. Відстань від відправникаадресата, при цьому, мала мале чи не мала ніякого значення. Коженкористувач персонального комп'ютера отримав можливість статипрофесіоналом на власному комп'ютері і сам надавати іншимінформаційні послуги.

  Це послужило поштовхом для створення комп'ютерних мереж передачі данихз добровільним розподілом обов'язків з обміну інформацією. Впершетака мережа з'явилася всього через три роки після виходу на ринок першого IBM
  PC. Це була аматорська мережа Fidonet, задумана саме для об'єднанняперсональних комп'ютерів, що використовуються як незалежнихтелекомунікаційних систем. Початок мережі було покладено в 1984 роціамериканцями Томом Дженнінгсом і Джоном Меділлом. Їх знайомим ця ідеяздалася цікавою, і вже до серпня 1984 року в мережі Fidonet було близько
  30 вузлів, у лютому 1985-го - 160, а через десять років, у лютому 1995-го --більше 37 тисяч по всьому світу: від Іспанії до Австралії. Перший російськийвузол Fidonet з'явився в 1990 році в Новосибірську. Приблизно в той жечас виникли вузли в Челябінську, Москві та Ленінграді. Завдяки тому, щоу структурі адрес Fidonet заздалегідь було зарезервовано адреснепростір для Росії, на всій території країни мережу змогла розвиватисявеликою мірою як єдине ціле.

  З моменту виникнення, принципи роботи цієї мережі, стандарти їїфункціонування, програми для роботи в складі мережі розроблялисясамими членами Fidonet. Спочатку це були просто додаткові можливості,вводяться творцями перших програм для Fidonet; однак з часом зростаннямережі викликав, з одного боку, необхідність більш жорсткої стандартизації, аз іншого боку, постійно зростала кількість пропонованих членами Fidonetзмін і доповнень до технології Fidonet. Для вирішення виниклих проблембув створений Комітет зі стандартів технології Fidonet (Fidonet Technology
  Standards Committee, FTSC), який за час свого існуваннярозробив на основі численних пропозицій членів мережі декількадесятків стандартів різних компонентів технології Fidonet. Розробканових стандартів продовжується і в даний час.

  В даний час продовжують діяти велика кількість мереж, втому числі і комерційних, побудованих за FTN (Fidonet Technology Network)технології.

  Структура FTN-мережі

  FTN-мережа має ієрархічну структуру. Базовою, найменшоюструктурною одиницею кожної такої мережі є ВУЗОЛ (Node). Вузол - цесамостійна станція, вільно обмінюватися інформацією з декількомаіншими вузлами. Вузол може мати деяку кількість підлеглих станцій
  (Point). Вузол, до якого підключена станція-Пойнт, називається для цієїстанції боса (Boss). Станція-Пойнт має істотні обмеження всвободу обміну інформацією з іншими станцій.

  Група вузлів, територіально близьких один до одного, утворює МЕРЕЖА
  (Net). Головною станцією МЕРЕЖІ є ХОСТ (Host). ХОСТ мережі єнульовим вузлом цієї мережі і покликаний служити воротами для спілкування мережі знавколишнім світом. Однак у міру росту мережі і зростання навантаження, такасхема перестає себе виправдовувати. Крім хоста в мережі можуть виділятися рядстанцій, які називаються хабами (Hub). ХАБи об'єднані між собою в кільце, аінші станції мережі передають всю пошту для інших станцій черезвиділеного їм хаба.

  Наступною одиницею поділу Fidonet є РЕГІОН (Region). Цепевна географічна область, що включає вузли, які можуть бутиоб'єднані, або, як виняток, не об'єднані в мережі (незалежні вузли --independent node), РЕГІОН відображається в мережевому адресу, однак, на відмінуінших одиниць розподілу, не входить в адресу як самостійна величина.
  Росія традиційно знаходиться в регіоні 50, проте в даний часцифрова ємність R50 вичерпана і нові мережі створюються в R60.

  Група регіонів (або мереж) за певним принципом об'єднується в ЗОНУ
  (Zone). У рамках Fidonet це територіальний принцип - в даний часіснує 6 зон: 1 - Північна Америка; 2 - Європа і колишня територія
  СРСР; 3 - Австралія та Океанія; 4 - Південна Америка; 5 - Африка; 6 - Азія. Уінших мережах, побудованих за FTN технології, об'єднання в зони можепроводитися за іншим принципом. ЗОНА, як правило, має власніворота (гейт, gate) для відправки пошти іншим зонам мережі.

  При створенні нових FTN-мереж бажано, щоб номер зони не збігавсяз існуючими.

  Структура мережі визначає правила передачі пошти між станціями,підпорядкованість вузлів, а також людей, відповідальних за виконання мережею тихабо інших функцій (координаторів). Інформація про вузли, що складають мережу,використовує мережеву технологію Fidonet, міститься в особливих файлах,званих нодлістамі (nodelist). Формат цих файлів визначений документом
  FTS-0005. Нодліст є структурованим поточне описвузлів мережі. Це текстовий файл, кожен рядок якого містить інформаціюпро одному вузлі. У такій рядку наводиться основна інформація про вузол мережі:номер, назва, місце розташування, ім'я системного оператора, номертелефону в міжнародному форматі, і різні додаткові прапорці,які уточнюють тип і швидкість модему, вид системи, час її роботи і т.д.

  Актуальність нодліста Fidonet підтримується випуском щотижневихфайлів змін і доповнень і розсилкою їх по мережі. Існує кількатаких списків - світовий нодліст, а також списки по окремих мереж ігеографічних регіонах.

  Інформація про станції-пойнтах міститься в пойнтлістах мережі.

  Оскільки Fidonet побудована за ієрархічним принципом, поштапередається від станції до станції, поки не досягне найнижчих ланокмережі. Вищестоящі ланки приймають пошту від нижчих і передають її щевище. Також вони приймають пошту від вищих для нижчих. Порядокпідпорядкованості визначає спрямованість дзвінка: той, хто телефонує вузол зазвичайє нижчим по відношенню до викликається. Основним принципом
  FTN-мережі є забезпечення можливості передачі даних від будь-якого вузла добудь-якого іншого вузла прямо, минаючи правила маршрутизації.

  Структура мережевої адреси

  Кожен вузол має свій, унікальний в межах Fidonet або інший FTN -мережі мережеву адресу. Адреса цей має наступну структуру:
  Zone: Net/Node.Point @ Domain, де Zone - номер зони. Net - унікальний номермережі всередині зони. В Fidonet номер регіону утворюють перші дві цифри номерамережі. Node - номер вузла. Point - номер підпорядкованої станції (пойнт). Длявузлів мережі поле Point є безглуздим, тому при адресації вузлазастосовується рівним нулю або опускається. Domain - самий верхній рівеньієрархії, наприклад, всі зони Fidonet мають домен fidonet. Цей елементслужить для відмінності однієї FTN-мережі від іншої, проте обробляється не всімапрограмами.

  Так, наприклад, Aleksander Amerikantsev, чий вузол є хостомпетербурзької мережі 5030, буде мати мережеву адресу 2:5030/0 @ Fidonet.

  Основні функції вузла FTN-мережі

  Основні функції вузла FTN мережі полягають в обміні поштою і файлами зіншими вузлами. Пошта в FTN мережі буває двох видів: особисте листування,інакше звана нетмейл (NetMail), і листи в електронні конференції
  (які в Fidonet називаються ехоконференціямі) - ехопочта (EchoMail).

  Основними видами інформації, якою обмінюються між собою вузли
  Fidonet, є:

  - особиста пошта (Netmail);

  - ехопочта (Echomail);

  - файлові ехоконференціі.

  Публічний пошта традиційно, з моменту виникнення мережі, вважаєтьсяосновним засобом обміну інформацією між членами Fidonet.

  Лист - це блок інформації, що має відправника, одержувача, текстлисти і деяку керуючу інформацію. Лист, відправлений мережевийпоштою, завжди існує в одному примірнику, який переміщуєтьсявід автора до адресата через один або декілька вузлів мережі. Вузли мережіоб'єднують мережеву пошту, призначену для посилки на певний вузол
  (групу вузлів або цілий регіон) у пакети, що відправляються, як тількибуде встановлено з'єднання.

  З розростанням мережі виник новий вид пошти - ехопочта (EchoMail).
  Ехопочта зазвичай ділиться на ехоконференціі різної тематики (Ехі).

  Ехоконференціі Fidonet за принципом дії аналогічнітелеконференцій Internet - кожне повідомлення, поміщається в ехоконференцію,доступно для прочитання всім передплатникам ехоконференціі. При цьому листбуде надіслано на всі станції мережі, підписані на ехоконференцію.

  Основна характеристика ехоконференціі - її назву (EchoTag),яка має бути унікальним в межах розповсюдження ехоконференціі.
  Ехотег являє собою одне або декілька слів, розділених символом -роздільником. Він зазвичай відображає основну територію розповсюдження ітематику ехоконференціі, проте в Fidonet не існує такої сувороїієрархічної системи назв, як в Інтернеті.

  Тематика ехоконференцій і норми поведінки в них регламентуютьсяправилами ехоконференцій. Звичайно для кожної конкретної ехоконференціііснує своя версія правил, рідше - розробляються правила для групиоднотипних ехоконференцій; існують ехоконференціі без встановленихправил.

  За дотриманням правил ехоконференціі стежить модератор. Як правило,перший модератором форуму є особа, яка зробила конференцію, вНадалі порядок зміни модераторів визначається правилами конференції.
  Модератор зобов'язаний регулярно посилати в конференцію її правила іпереглядати повідомлення на предмет відповідності тематиці й правилам.

  Переважна більшість конференцій Fidonet єпост-модерується. Модератор може побачити повідомлення, що порушує правилаконференції, і вжити заходів впливу тільки після того, як повідомленнявже надіслано до конференцію. Він також не має технічної можливості вилучитиповідомлення з конференції.

  Ехоконференціі Fidonet можна отримувати і як телеконференції Інтернету.
  У цьому випадку перед її назвою додається fido7. Так, наприклад, відлуння
  SPB.HALYAVA буде мати назву fido7.spb.halyava. Правила багатьохконференцій забороняють приміщення туди повідомлень з Інтернету, а доменибезкоштовних поштових сервісів включені до "чорного списку" на гейт.

  Файлові ехоконференціі (фехі) являють собою засібавтоматичної розсилки всередині Fidonet різних файлів. Свою назву вониодержали за механізмом розповсюдження, аналогічному поштовимехоконференціям. Реалізація цього механізму забезпечується тим, що разомз файлом передається службовий файл, що містить в собі інформацію проприналежності файла до якої-небудь файлової ехоконференціі і маршрутпроходження файлу, короткий опис переданого файлу та інші дані.

  Файлові ехоконференціі з'явилися пізніше за інших методів передачіінформації в FTN-сумісних мережах. Вони спочатку призначалися дляавтоматичної розсилки файлів усередині групи читачів ехоконференцій ібули зручним засобом розсилки програм, малюнків, документації всімзацікавленим людям. Файлові ехоконференціі швидко завоювалипопулярність як відмінний засіб автоматичного отримання новихпрограм, звільняє користувача від необхідності їх пошуку та вилученняв інтерактивному режимі. З'явилися тематичні файлові ехоконференціі, непов'язані з будь-якої конкретної ехоконференціей, а також авторськіконференції (що використовуються, як правило, для поширення по мережі новихверсій авторських програмних продуктів) і групи конференцій. Офіційнідокументи Fidonet, такі як електронний бюлетень Fidonet Newsletter іфайли змін нодліста, також поширюються по мережі за допомогоюфайлових ехоконференцій.

  Крім описаних вище основних видів трафіку програмне забезпечення
  Fidonet підтримує файлові запити (file requests), механізм якихдозволяє в одному сеансі зв'язку як передати на FTN-сумісну системузапит на отримання недоступні файли, так і отримати його, якщо він присутнійу списку файлів, визначеному на системі, до якої був звернений запит.
  Файлові запити можуть передаватися тільки безпосередньо, без використаннямаршрутизації. Підтримка файлових запитів є особистою справою оператораконкретного вузла, і багато вузли Fidonet обмежують або взагалі забороняютьїх з-за великого навантаження на систему, яку може створити запит.

  Програмне забезпечення

  Кожен вузол FTN-мережі для виконання своїх функцій повинен бути оснащенийяк відповідними апаратними засобами (комп'ютер, модем, телефонналінія), так і необхідними програмними засобами. У процесі роботи вузла
  Fidonet може бути задіяна маса різних програм і утиліт, але дваз них обов'язково присутні на будь-якому вузлі будь-FTN-сумісної мережі.

  Перша з них - телекомунікаційна програма, або мейлер (Mailer),яка забезпечує зв'язок FTN-станцій один з одним за допомогою різнихпрограмних протоколів встановлення зв'язку і передачі даних. Мейлерздійснює дозвон за вказаною адресою, встановлення з'єднання, передачуі прийом листів і файлів, а також управління модемом та інші додатковіфункції. Як правило, участь людини при цьому необов'язково. Мейлер, напідставі заданих оператором налаштувань, автоматично взаємодіє змодемом, а також з іншими компонентами програмного забезпечення, запускаючирізні командні файли або створюючи "прапори" і "семафори", що використовуютьсяіншими програмами.

  Для нормальної роботи мейлера необхідний телефонний довідник (нодлістта інші списки абонентів, що мають аналогічний формат), в якомуміститься інформація про номери телефонів, час роботи інших вузлів іінші дані.

  В даний час все більшого поширення набувають IP-мейлери,використовують як канал для передачі пошти та файлів Інтернет. Цедозволяє побудувати FTN-мережа, що не залежить від якості послуг зв'язкуміської та міжміської телефонної мережі і, разом з тим, що зберігаєможливість роботи станції в повністю автоматичному режимі.

  Друга обов'язкова для будь-якої FTN-сумісної системи програма --процесор електронної пошти, який також здатний працює вавтоматичному режимі. Ехопроцессор - програма підтримки ехопочти,забезпечує зберігання пошти в базі певного формату, приміщення вбазу листів, що надійшли з інших вузлів, і підготовку до відправлення надійшла іновоствореної пошти на інші вузли, а також супровід поштової бази,включаючи видалення старих листів, зв'язування листів у ланцюжка "питання-відповідь" іінші сервісні функції. Ця програма, як правило, запускається післяприйому мейлером поштових файлів і після завершення її роботи зновупроводиться запуск мейлера. За наявності на вузлі багатозадачного операційноїсистеми або оболонки процесор електронної пошти може бути запущений вокремому вікні і працювати в безперервному циклі.

  Згаданих вище двох програм в принципі достатньо для побудовипрацездатного вузла FTN-сумісної мережі. Однак якщо на вузлі або Пойнтеведеться база повідомлень, для роботи з нею необхідна програма читання іредагування повідомлень електронної пошти. Така програма-редакторспеціально розрахована на роботу як з нетмейлом, так і з ехоконференціямі,і має можливості читати повідомлення, відповіді на них, перенаправленняотриманих повідомлень іншим членам мережі, а також створення нових повідомлень.

  На додаток до цих основних програм на будь-якому вузлі Fidonet зазвичайвикористовується ще кілька сервісних програм різного призначення. Цеможуть бути утиліти для розповсюдження файлових ехоконференцій, забезпеченняпередплатникам вузла можливості керування підпискою на ехоконференціі іфайлові ехоконференціі, програми створення статистики, автоматичногооновлення нодліста та інші.

  Висновок

  Простота організації FTN-мереж, мінімум технічних і програмнихкоштів, необхідних для створення та функціонування таких мереж, невисокавартість зробили їх дуже популярними в усьому світі.

  FTN-мережі можуть застосовуватися практично де завгодно з самими різнимицілями. Практично кожен має можливість створити свою FTN-мережа длявласних потреб. Це може бути мережа, яка об'єднує підрозділи та філіївеликого підприємства або концерну, мережа, призначена для обмінуіЩоб отримати інформацію між розробниками та користувачами певних технічнихчи програмних засобів. Так, за допомогою FTN-технологій виробляєтьсящоденне оновлення баз довідково-правових систем "Консультант +".

  Сфери використання подібних мереж можуть бути найрізноманітнішими.
  Незважаючи на широке розповсюдження Інтернету, FTN-мережі продовжуютьзалишатися актуальними і затребуваними і до цього дня.

  Список використаної літератури

  1. Parma Tosser FTN Echo Processor version 1.06. Керівництво користувача. - Http://parmasoft.spb.ru

  2. T-MAIL версія 2601. Керівництво користувача. - Http://www.t- mail.spb.ru

  3. Б. Л. Пале Fidonet: професійна аматорська мережа. - М.,

  1995.

  4. Владислав Пузирьов Глобальна некомерційна мережа Fidonet для початківців і не тільки./Кратко, доступно, просто /. - М.:

  Пізнавальна книга плюс, 1999.

  5. Максим Кочегаров ФІДО: старший брат Інтернету// Тиждень (Московське додаток до газети "Известия"). 1996. N45.

  6. Прізвисько Філімонов 64 кілобайт про Fidonet. - М., 1995.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status