ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Сучасні засоби зв'язку
       

   

  Комунікації і зв'язок

  Сибірська Державна Геодезична Академія

  Реферат

  на тему «Сучасні засоби зв` язку »

  Виконав: Маркін Олександр

  Новосибірськ 1999

  Зміст

  Радіо і мобільні засоби зв'язку.
  Коротка історія появи комп'ютерних мереж.
  Теорія побудови інтермережі: сучасний підхід до створення комп'ютернихмереж.
  Конкретні комп'ютерні мережі. Можливості використання інтермережі.
  Модем, як засіб зв'язку.
  Висновок. Деякі проблеми, що стоять перед комп'ютерними мережами в
  Росії.
  Література.

  Радіо і мобільні засоби зв'язку.

  В даний час в багатьох капіталістичних країнах, а також уряді країн, що розвиваються ведеться інтенсивне впровадження стільникових мережзв'язку (ССС) загального користування. Такі мережі призначені длязабезпечення рухомих і стаціонарних об'єктів телефонним зв'язком іпередачею даних. У ССС рухомими об'єктами є або наземні транспортні засоби, або безпосередньо людина, що знаходиться в русі і має портативну абонентську станцію (рухливий абонент).
  Можливість передачі даних рухомого абоненту різко розширюєйогоможливості, оскільки крім телефонних повідомлень він може прийматителексні і факсимільні повідомлення, різного роду графічнуінформацію (плани місцевості, графіки руху тощо), медичнуінформацію та багато іншого. Особливе значення ССС набувають у зв'язку з активним впровадженням в усі сфери людської діяльностіперсональних комп'ютерів, різноманітних баз даних, мереж ЕОМ.
  Доступ до них через ССС дозволить рухомого абоненту оперативно інадійно отримати необхідну інформацію. Відповідно зросте і рольсистем зв'язку, підвищаться вимоги до якості передачі інформації,пропускної здатності, надійності роботи.

  Збільшення обсягу інформації вимагатиме скорочення часу доставки таотримання абонентом необхідної інформації. Саме тому вже заразспостерігається стійке зростання мобільних засобів радіозв'язку (автомобільних іпортативних радіотелефонів), які дають можливість співробітнику тієї чиіншої служби поза робочим місцем оперативно вирішувати виробничіпитання. Радиотелефон перестав бути символом престижу і став робочимінструментом, що дозволяє більш ефективно використовувати робочийчас, оперативно управляти виробництвом і постійно контролюватихід технологічних процесів, що забезпечує додаткові доходи привикористанні радіотелефону у виробництві.

  Впровадження ССС в багато галузей народного господарства дозволитьрізко підвищити продуктивність праці на рухомих об'єктах, домогтися економії матеріально-трудових ресурсів, забезпечитиавтоматизований контроль технологічних процесів, створитинадійну систему керування транспортними засобами або мобільнимироботами, розподіленими на великій території і входять до складугнучких автоматизованих систем управління.

  Використання системи радіозв'язку з рухомими об'єктамиможна розділити на наступні класи: відомчі (або приватні) системи рухомого зв'язку (ВСПС); стільникові системи рухомого зв'язку (ССПБ); системи персонального радіовиклику (СПРВ).

  Історично вперше в експлуатації з'явилися ВСПС, тому що в умовахобмежень на використання радіозв'язку можливість її застосування длязв'язку з рухомими абонентами надавалася державним,відомчим або великим приватним організаціям (поліція, пожежнаохорона, таксі і т. п.). Для виклику рухомого абонента (всерединіобмеженої зони обслуговування) стали використовуватися СПРВ.
  , Що з'явилися зовсім недавно ССПС є принципово новим видомсистем зв'язку, тому що вони побудовані у відповідності із стільниковимпринципом розподілу частот по території обслуговування
  (територіально-частотне планування) і призначені длязабезпечення радіозв'язкомвеликої кількості рухомих абонентів з виходом на телефонну мережу загальногокористування (ТМЗК). Якщо ВСПС створювалися (і створюються) на користьвузького кола абонентів, то ССПС за кордоном стали використовуватися вінтересах широких кіл населення.

  Свою назву ССС отримали відповідно до стільниковим принципоморганізації зв'язку, відповідно до якого зона обслуговування (територія містаабо регіону) поділяється на велику кількість малих робочих зон чи сот ввигляді шестикутників. У центрі кожної робочої зони розташована базовастанція (БС), що здійснює зв'язок по радіоканалах з багатьмаабонентськими станціями (АС), встановленими на рухомих об'єктах,що знаходяться в її робочій зоні. Базові станції з'єднані дротянимителефонними лініями зв'язку з центральною станцією (ЦС) даногорегіону, яка забезпечує з'єднання рухомих абонентів з будь-якимиабонентамителефонної мережі загального користування (ТМЗК) за допомогоюкомутаційних пристроїв. При переміщенні рухомого абонента з однієїзони в іншу проводиться автоматичне перемикання каналу радіозв'язку на нову базову станцію, тим самим здійснюється естафетнапередача рухомого абонента від передавальної до наступної (сусідній)базової станції. Управління та контроль за роботою базових іабонентських станцій здійснюється ЦС, у пам'яті ЕОМ якоїзосереджені як статичні, так і динамічні дані про рухоміоб'єктах та стан мережі в цілому.

  На відміну від централізованих в стільникових мережах рухомого зв'язкурадіозв'язок базової станції з абонентською станцією здійснюється в межах малої робочої зони, що дозволяє багаторазово використовуватиодні й ті самі частоти в зоні обслуговування. Число абонентів у
  ССС визначається пропускною здатністю і числом БС, що дорівнює кількостіробочих зон, яке зростає в квадратичного закону ззменшенням радіусуробочої зони R при постійному радіусі зони обслуговування R0. Якщо десять роківтому радіус робочої зони в ССС дорівнював 5-15 км, то в даний час віндорівнює 200 м. Так зменшення радіусу робочої зони з 30 до 0,5 кмдозволить збільшити в 3600 раз число рухомих абонентів, обладнаних радіозв'язком і мають можливість виходу на ТМЗК.
  Отже, ефективність використання спектра радіочастот у ССС підбагато разів вище, ніж у централізованих системах рухомого зв'язку, щодозволить уперспективі забезпечити керування великим числом наземних рухомихоб'єктів.

  Із зменшенням радіусу робочої зони з'являється можливість зменшитипотужність передавачів і чутливість приймачів, що значнополіпшить електромагнітну сумісність (ЕМС) абонентів в ССС і ЕМСміж ССС та іншими системами, що використовують певні спектрирадіочастот, а також дозволить знизити вартість і габаритні розміриабонентської станції, забезпечити доступ до баз даних і ЕОМ.

  Зазначені переваги дозволяють вже в даний час підвищитиоперативність управління і контролю в роботі підвідомчихпідприємств і організацій, поліпшити якість технологічних процесів у системах з великою кількістю транспортних засобів.

  Стрімке зростання обсягів переданої інформації вимагаєзначного скорочення часу доставки та обробки абонентомнеобхідної інформації. Це одна з причин швидкого зростання мобільнихзасобів зв'язку на базі ССС.

  Впровадження ССС означає появу принципово нового виду зв'язку --масової радіотелесвязі, тобто нового виду послуг. Вже зараз абонентськийтермінал ССС - стільниковий радіотелефон (СРТ)-визнається багатьма зарубіжнимиекспертами первинним терміналом, яким абонент користується як устаціонарному стані (вдома, на службі), так і в русі. Широкевпровадження портативних СРТ в перспективі дозволить забезпечити кожноголюдини персональним телефоном зі своїм індивідуальним номером.

  Створення систем масової радіотелесвязі з великим числомрухомих абонентів, великою пропускною здатністю і високимякістю прийому повідомлень можливе тільки при використанністільникового принципу побудови системи зв'язку. Цим і пояснюєтьсяпідвищений інтерес до ССПС.

  Діючі в даний час закордонні ССС в порівнянні зцентралізованими мережами мають наступні переваги:

  - велике число абонентів;

  - висока якість передачі телефонних повідомлень і даних;

  - можливість зв'язку з ЕОМ та базами даних;

  - висока ефективність використання спектру радіочастот та

  - найкраща електромагнітна сумісність з іншими радіотехнічними

  системами.

  Використання ССС широким колом споживачів в галузяхтранспорту, зв'язку, енергетики, будівництва, сфери обслуговування,ремонту та ін приносить суттєвий економічний ефект. За оцінкамиекспертів США щорічні доходи від впровадження та експлуатації СБС в СШАдосягають 2 млрд. дол.

  Зарубіжні експерти відзначають можливість створення ССС беззначних початкових капітальних витрат. Спочатку ССС створюються звеликими робочими зонами (радіус зон близько 10 км) і відносноневеликим числом абонентів. По мірі надходження доходів і зростання числазаявок на СРТ розміри зон зменшуються і збільшується число абонентів.
  При цьому постійно нарощується обсяг типового обладнання базовихстанцій, АТС і центральної станції за рахунок доходів від використання
  ССС діючими абонентами. Тому початкові, капітальнівитрати можуть бути значно менше повних витрат, що припадаютьнаМаксимальна кількість абонентів.

  Коротка історія появи комп'ютерних мереж.

  Основні фактори, що викликали розвиток інтермережі. Ідея створенняперсональної ЕОМ, прообразу сучасного персонального комп'ютера, впершебула втілена в життя в середині 70-х років. Саме для того часухарактерний процес "поляризації" в техніці електронних обчислювальнихмашин. З одного боку дослідження в цій галузі були спрямовані настворення обчислювальних машин колективного користування, із "дуже великимиобсягами оперативної пам'яті ", як свідчить наукова література тих років;швидкодія машин повинно було досягти кількох десятків мільйонівоперацій в секунду, - такі параметри і визначали поняття надпотужних
  ЕОМ. З іншого боку, з'явилося тяжіння до проектування машиніндивідуального користування: для керування технологічними процесами іобробки експериментальних даних у дослідних лабораторіяхстворюються малі обчислювальні машини, так звані міні-ЕОМ --малогабаритні комп'ютери з порівняльним швидкодією. Впершез'явилася реальна можливість створення настільних ЕОМ, але застосуваннятакі апарати могли знайти поки тільки в сфері суто наукової діяльності.
  Найважливішими областями використання машин вважалися науково-технічнірозрахунки, в основі яких лежать математичні методи автоматизаціяпроектування технічних об'єктів. Міні-ЕОМ, з'єднані лініями зв'язкуз потужними обчислювальними системами колективного користування, моглизастосовуватися як термінали. І був один з перших кроків до формуваннякомп'ютерних мереж.

  Слід зауважити, що поняття мінікомп'ютер було наближено досучасному: по продуктивності малі ЕОМ перевершували найпотужнішімашини першого покоління, габарити таких обчислювальних машин також булинабагато менше габаритів ЕОМ першого покоління. З'явилася тенденція доскорочення випуску машин середньої потужності, оскільки міні-ЕОМ вже моглизабезпечити вирішення більшої частини завдань індивідуального споживача, а длявирішення складних завдань вигідніше звернутися до обчислювальних системколективного користування. Наприкінці 60-х - 70-х років "надпотужні ЕОМ"стають мультіпроцесорними, тобто в одній махайте зосереджуєтьсякілька процесорів, які функціонують одночасно (паралельно).
  Перевага мультипроцесорних систем для одночасного вирішення багатьохзавдань було очевидно, але наявність в одній машині декількох процесорів впринципі дозволяло розчленувати також і процес розв'язання однієї задачі,оскільки кожен алгоритм містить ряд гілок, виконання яких можепроводиться незалежно один від одного, що дає досить велике скороченнязагального часу рішення задачі. Багатопроцесорні ЕОМ, технологічноїосновою яких були так звані великі інтегральні мікросхемивідносили до комп'ютерів четвертого покоління. Під великими інтегральнимимікросхемами розуміли ступінь "насичення" блоку мікросхем. Однак неіснувало чіткої межі між "малими", "середніми" чи "великими"мікросхемами, так що така термінологія не може бути названа повністюнаукової. Значно більший фактор у розвитку електронних обчислювальнихмашин, а значить і комп'ютерних мереж, - це зміна основних елементівоперативної пам'яті. Якщо перші ЕОМ мали у своєму складі запам'ятовуючіпристрої на так званих ферролітових сердечниках, то справжньоюреволюцією у розвитку обчислювальної техніки було введення у якостіелементів пам'яті напівпровідникових приладів, які виготовлялися затехнології, аналогічній технології виготовлення інтегральних схем. Зразкитакої пам'яті невеликого обсягу створювалися і використовувалися починаючи з 70-хроків як "Надшвидкодіючі пам'ять"; в той же час намітиласятенденція створення оперативної пам'яті на напівпровідниках і використанняферитових запам'ятовуючих пристроїв у якості додаткової "повільною"пам'яті.

  Отже, підвищення потужності обчислювальної техніки і загальний розвитокінформаційної науки з'явилися основними факторами в процесі виникненняінтегрованих обчислювальних мереж; сукупність окремихобчислювальних мереж, пов'язаних між собою в загальну мережу каналами зв'язку тасполучаються спеціальними пристроями і є интерсеть. Перехід вмікроелектроніці на частки-мікронні розміри, створення щодошвидкодіючих комп'ютерів, але з обмеженою дискової пам'яттю,поява науково-дослідних проектів, які потребують великихобчислювальних ресурсів - все визначають причини виникненняінтермережі.

  Зрозуміло, що основна мета створення мереж полягає в забезпеченніобміну даних між двома обчислювальними машинами, що входять в мережу,тому спочатку подібні мережі в США пов'язували наукові центри --університети. Америці належить також першість у використаннікомп'ютерних мереж для військових цілей. В умовах холодної війни на такірозробки уряд виділяв численні субсидії: потрібновиробити систему, моментально реагує при нанесенні ворожогоядерного удару і підтримуючу існування після такого удару. Можливо,саме причиною того, що спочатку комп'ютерні мережі були розраховані надію в "надприродних" умовах і пояснюється практичнанезнищенність сучасного Internet'a - адже добре відомий факт -
  Internet припинить існування коли від мережі будуть відключені всі вхіднів неї машини.

  Теорія побудови інтермережі: сучасний підхід до створення комп'ютерних мереж.

  Теорія побудови обчислювальних мереж.

  Сучасні вчені виділяють два різних підходи до створеннякомп'ютерних мереж:
  1. интерсеть будується таким чином, що процеси передачі даних, процедури управління й адміністративні служби окремих підмереж не змінюються суттєво. Кожна з підмереж зберігає свою автономність, хоча вимоги до мережевого управління і контролю озлоблюються;
  1. интерсеть проектується як єдина розподільна система, в якій пріоритет віддається вимогам стандартності протоколів та ефективності общесетевих процедур управління.

  При першому підході логіка інтеграції підмереж концентрується вшлюзових (міжмережевих) пристрої. Мережа стає єдиною перш за все зточки зору користувача. Такому підходу найбільше відповідає мережа
  Internet, де застосовується концепція інтермережі як віртуальноїобчислювальної мережі, реалізована механізмом віртуальних мережевих адресстанцій.

  Другий же підхід на практиці реалізується в тих випадках, коливихідна мережі належать одному класу (прикладом може служити мережа
  Ethernet), або коли проект створення мережі керується єдиною адміністрацієюі спрямований на вирішення певного набору прикладних задач, що можебути зручно для мереж конкретної наукової орієнтації.

  У загальному випадку для визначення інтермережі можна запропонувати наступнийнабір характеристик:топологія інтермережі і міжмережевих архітектура (загальна характеристика зв'язності інтермережі, розташування міжмережевих пристроїв і зв'язків між ними та окремими підмережами, ступінь однорідності входять підмереж);логіка міжмережевих пристроїв (типи, міжмережевий протокол, перетворення протоколів, рівень надійності міжмережевого протоколу);логіка міжмережевих з'єднань, що реалізується в хост-машинах;міжмережеві протоколи верхніх рівнів (транспортного і вище) та їх реалізація в хост-машинах;адміністративна служба мережі (ступінь автономності, общесетевие процедури управління, організація довідника ресурсів та інше).

  Цікаво, що в даний час фундаментальне значення набулаконцепція еталонних моделей мережевих архітектур. У ходи застосування різнихеталонних моделей до завдань побудови інтермережі з'ясувалася їх неповнота інеадекватність з таких проблем, як організація управління та обмінукеруючою інформацією в неоднорідних мережах, маршрутизація потоків данихв інтегрованих мережах. Вирішення цих завдань лежить на шляху розробки новихдосконаліших мережевих архітектур, що враховують як різноманіттятелекомунікаційних технологій, так і можливість створення абстрактнихмоделей високо рівня. Нові мережні архітектури розвиваються понапрямками створення абстрактних (узагальнених) мережевих архітектур
  (фундаментальна наука) і системних прикладних архітектур.

  Мережеві протоколи.

  Робота обчислювальних мереж, тобто обмін даними і взаємозв'язок ЕОМ,виконується відповідно до досить складними протоколамивзаємодії. протоколи поєднують у групи або рівні, як правило,існує від трьох до семи таких рівнів. Протоколи необхідні і прирозробці та при управлінні мережею.

  Розглянемо модель мережі Internet. Мережа виникла в 1972 - 1983 роках уході розробки та розвитку Arpanet і різних механізмів інтеграції її зіншими глобальними мережами. Початкова модель Arpanet містила три рівніпротоколів (транспортний, процесспріложеніе). При розробці Internet донього був доданий міжмережевий рівень і відповідний йому протокол IP
  (Internet Protocol). Потім були розроблені транспортний протокол TCP ідатаграммним протокол UDP.

  Протоколами верхнього рівня є:транспортні протоколи (відповідають за обмін даними між процесами, що знаходяться в різних хост-машинах мережі);прикладні протоколи (обслуговують завдання користувача з передачі даних і доступу до мережевих ресурсів);міжмережеві протоколи (реалізують ряд спеціальних функцій, орієнтованих на організацію віртуальних мереж різних технологій).

  Міжмережеві протоколи повинні забезпечувати надійну передачу данихміж різними підмережами і найкоротші шляхи передачі, а також підтримуватицентральну довідкову службу, передачу екстреної і керуючої інформаціїі так далі.

  Зрозуміло, існує безліч протоколів зі схожими функціями, алевикористовуються в різних мережах. Перерахування всіх видів протоколів займезанадто багато часу і з'явиться зайвим вникання в технічні тонкощіпобудови інтермережі.

  Конкретні комп'ютерні мережі. Можливості використання інтермережі.

  Як було сказано вище, виділяють два типи інтермережі: загальнодоступні іспеціальні.

  До загальнодоступних мереж належить Internet, зростаюча настількистрімко в даний час. Після інтеграції багатьох локальних мереж в
  Internet, сервіс, який можна отримати на комп'ютері, значнорозширився. Інформація про різні наукові дослідження, величезніфайлові архіви, комерційні бази даних, засоби обміну інформацією врежимі on-line (тобто коли час відгуку системи на запит менше, ніжкілька секунд). Комерціалізація мережі послужили потужним поштовхом до їїрозвитку: до Internet підключаються банки, біржі, рекламні та торговіагентства. Під час користування мережею створюється відчуття, ніби знаходишсяу величезному супермаркеті, де асортимент і вибір продукції, що продаєтьсянескінченні.

  За даними, зібраними Win Treese та опублікованими в Internet GNN,починаючи з серпня 1991 року більш ніж половина всіх зареєстрованихмереж, підключених до Internet - комерційні. У 1993 році нова мережапідключалася до Internet в середньому кожні десять хвилин. У США на 1000чоловік населення припадає 4 машини, підключених до Internet, у Норвегії,де найвищий рівень життя в Європі - 5. У липні 1993 загальне число машинв Internet'е було приблизно 1776000. За неточними даними, електронноюпоштою через Internet є 137 країн.

  CompuServe є американською службою. Ця мережа отримала великупоширення, тому що надає базовий сервіс своїм користувачам.
  Включає: форуми та конференції за інтересами, різноманітні поштові послуги,
  15 пошукових систем за різними джерелами, фінансовий сервіс, біржовіновини. Замовлення і покупка, туристичний сервіс та багато чого іншого.

  До спеціалізованих академічним мереж належить, наприклад,интерсеть Bitnet (Because It's Time Network). Мережа веде існування з
  1981 року з комп'ютерного центру Нью-Йоркського університету. В данийчас ця мережа належить до класу глобальних, об'єднуючи близько 800 членів,включаючи університети та інші наукові центри. Мережа включає близько 3000комп'ютерів; доступ до розподіленої інформації Bitnet можливий тількичерез e-mail.

  Модем, як засіб зв'язку.

  Рідкісний серйозний ділова людина, професійний програміст абосистемний оператор може уявити собі повноцінну роботу безвикористання такого потужного, оперативного і зручного поєднання якзвичайна телефонна лінія, модем і комп'ютерна мережа. У той час якперші дві складові всього лише технічна сторона нової організаціїінформаційного обміну між користувачами, комп'ютерна мережа - це таглобальна ідея, що об'єднує розрізнених власників комп'ютерів імодемів, систематизуються і керуюча хаотично що пред'являютьсявимогами і запитами щодо швидкого інформаційного обслуговування,моментальної обробкою комерційних пропозицій, послугами особистоїконфеденційної листування і т.д. і т.п. Зараз, в умовах багато разівзростаючих щороку інформаційних потоків, вже практичнонеможливо уявити чітку взаємодію банківських структур, торговельнихі посередницьких фірм, державних установ та інших організаційбез сучасної обчислювальної техніки і комп'ютерних мереж. В іншомуразі довелося б утримувати величезний штат обробників паперовихдокументів і кур'єрів, причому надійність і швидкість функціонування такоїсистеми все одно була б значно нижче надається модемним зв'язкомта комп'ютерними мережами. Адже кожна хвилина затримки у пересиланні важливихінформаційних повідомлень може вилитися в досить значні грошові втрати ііміджеві крахи. Без модему немислима система електронних комунікацій.
  Цей пристрій дозволяє включитися в захоплюючий, а сьогодні, використовуючиостанні винаходи світу телекомунікацій, вже й просто життєвонеобхідну, світ інформаційних потоків, електронних баз даних,електронної пошти, електронних довідників, електронних дошок оголошеньі багато чого іншого. Можливості отримання та обміну інформацією з допомогоюмодемів вжесьогодні важко переоцінити, а те, що чекає нас завтра, ми не можемо собінавіть уявити. Електронний лист, надісланий за електронною поштою вбудь-яку точку земної кулі, дійде до адресата менше, ніж за дві години.
  Ми можемо помістити будь-яке оголошення або рекламу в системутелеконференції вашої мережі електронної пошти і цю інформацію через добудізнається весь світ
  (Якщо, звичайно, цього дуже захотіти). За допомогою модему можна,наприклад, з Москви підключитися безпосередньо до сервера в Нью-Йорку іпрацювати з інформаційними базами даних, які він містить. Нарешті,ми можемо послати факс. Вже сьогодні жодна солідна брокерська контора неможе обійтися без оперативного отримання та передачі інформації звикористанням комп'ютерних каналів зв'язку і, як наслідок, модемів.

  Явище розвитку комп'ютерних мереж як наслідок "комп'ютеризації"суспільства цікаво і потребує особливої уваги. Дана робота не єспробою дати оцінку цього складного науково-технічного, громадському, інавіть психологічному явищу - видається мало можливим у рамкахреферату розглянути цілий комплекс проблем, ще досить мало вивченихчинності недавнього своєї появи. Мета роботи - виявити деякі основністорони процесу становлення комп'ютерних телекомунікацій, загальні принципиїх дії і висвітлити головні тенденції в комп'ютерних мереж у справжніймомент.

  У своїй свідомості ми тісно пов'язуємо поняття персонального комп'ютераз комп'ютерною мережею. Почуття функціональну неповноцінність супроводжуєнас, якщо стоїть вдома комп'ютер з яких-небудь причин не підключений до
  Internet'у, і це цілком показово - кому потрібна така квартира, зякої неможливо вийти на вулицю? Психологам ще належить дати відповідь набагато питань, пов'язаних з повсюдним розповсюдженням комп'ютернихмереж, їх впливом на людину і на суспільство в цілому. Ми ж обмежимосятільки тим зауваженням, що комп'ютеризація суспільства і свідомості людинийде пліч-о-пліч із впровадженням комп'ютерних телекомунікаційних технологій влюдський побут. Тому буде доречно почати роботу з короткого оглядупроцесу розвитку комп'ютерної техніки.

  Висновок. Деякі проблеми, що стоять перед комп'ютерними мережами в

  Росії.

  У зв'язку з введенням погодинної оплати телефонних розмов у
  Росії, з'явилися деякі проблеми, що стоять на пряму передкористувачами комп'ютерних мереж. Подорожчання оплати телефоннихпереговорів неминуче викличе подорожчання оплати послуг мережі Internet.
  Internet'ом і мережею ФІДО в переважній більшості користуються вузи інаукові установи, яким в умовах злиденного фінансування науки іосвіти новий тариф у шість тисяч карбованців не під силу. Internetрозвивається такими темпами, що цілком здатний замінити телевізор вжечерез десять років, якщо не раніше. Журналіст тижневика "Московские
  Новини "Володимир Ємельяненко у своїй статті про оплату за користуваннятелефоном пише наступне: "У нас монополісту наплювати на Internet. Вінгубить цілий напрям в розвитку науки, порівнянне з загибеллю генетики,яку теж вважали пустощами і "лженаукою" ... Як повідомляє московськийтижневик, першими на вулицю вийшли студенти: перед будівлею московськоїмерії вони спорудили опудало чиновника у сірому костюмі, у якого замістьголови - телефонний апарат з обірваним шнуром ...

  "Московские Новости" ініціювали конференцію в ФІДО на темуподорожчання абонентської плати за телефон. Точки зору, висунутіучасниками конференції можуть бути зведені до наступного. За офіційнимиданими, прибуток МГТС за перші десять місяців минулого року склалаблизько 500 мільярдів рублів, що на 150 мільярдів більше, ніж у 1996 році,отже, не потрібно вводити почасову оплату. Якщо ж застосуватилогіку почасової оплати до іншого виду комунікацій - до автомобільнихдорогах, складеться аналогічна ситуація. Вони утримуються на "дорожнійподаток ", що є, свого роду, аналогом абонентської плати.
  Уявімо, що вводиться плата за пересування на транспорті заавтомобільним дорогам, в залежності від відстані, але не за новими, не зареконструйованих або щойно зведеної, а за наявними - звибоїнами і вибоїнами. Зрозуміло, це не погубить автомобільнупромисловість, але, напевно, зробить автомобіль розкішшю для людей зісереднім рівнем достатку.

  Таким чином, однією з найсильніших, що перешкоджають розвиткукомп'ютерних телекомунікацій проблем в даний час є загрозавведення погодинної оплати за користування телефонними лініями. Internet здемократичного засоби комунікації може перетворитися в Росії в щось, щопризначаються тільки для верхніх шарів суспільства, що суперечить самійідеї цієї комп'ютерної мережі.

  Література:

  1) Велика Радянська Енциклопедія. -М., 1983
  2) Ваграменко Я. А., Комп'ютерні мережі: вітчизняні і закордонні. -М.

  1995
  3) Гавpілов А.А. Працюємо з модемом. - М.: МП "Маліп", 1992.
  4) Спpавочнік "Компьютеpние мережі Росії. Междунаpодной Послуги зв'язку". -

  М.: ТОО "ЕЛІС.ЛТД", 1992.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status