ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Технічні засоби передачі інформації
       

   

  Комунікації і зв'язок

  _________________ ___________________________Содержаніе стор

  Введення

  3

  1. Перші інтермережі. Тенденції у розвитку інтермережі

  -

  2. Інформаційно - обчислювальні мережі

  4

  3. Мережні пристрої і засоби комунікацій

  5

  4. Топології обчислювальної мережі

  8

  4.1. Топологія типу зірка

  -

  4.2. Кільцева топологія

  9

  4.3. Шинна топологія

  10

  4.4. Деревовидна структура ЛВС

  12

  5. Модем

  13

  6. Послуги

  14

  6.1. Передача файлів

  -

  6.2. Електронні Дошки Оголошень

  -

  6.3. Електронна Пошта

  16

  7. Про різноманітність мереж

  18

  8. Радіоустаткування мереж передачі даних

  19

  Висновок. Деякі проблеми, що стоять перед

  комп'ютерними мережами в Росії.
  20

  Введення.

  Мережа. 1. Пристосування, виріб із закріплених на рівних проміжках, перехрещуються ниток, мотузок, дроту.

  2. Система комунікацій, розташованих на якому-небудь просторі.

  Тлумачний словник РОСІЙСЬКОЇ МОВИ. С. І. Ожегов-Херовіч.


  Явище розвитку комп'ютерних мереж як наслідок "комп'ютеризації"суспільства цікаво і потребує особливої уваги.
  У своїй свідомості ми тісно пов'язуємо поняття персонального комп'ютера зкомп'ютерною мережею. Почуття функціональну неповноцінність супроводжуєнас, якщо стоїть вдома комп'ютер з яких-небудь причин не підключений до
  Internet, і це цілком показово - кому потрібна така квартира, з якоїнеможливо вийти на вулицю?

  1. Перші інтермережі. Тенденції у розвитку інтермережі.

  Історія появи обчислювальних мереж веде свій початок від 60-х років,коли були створені перші комп'ютерні системи з роздвоєними ресурсами.

  Перша мережа з комутацією пакетів було розроблено в Англії в 1968 році в
  Національної фізичної лабораторії.
  Перша багатовузловий мережу з комутацією пакетів Arpanet вступила вдію в США в 1969 році. У 1971 створено мережу Alocha (Гаваї, США), вякому реалізовані методи передачі пакетів по радіоканалах.
  Модель мережі Ethernet була розроблена співробітниками фірми Xerox в 1974 -
  1976 роках. Протокол цієї мережі був стандартизований в 80-х роках.
  Протягом 1974 - 1982 рр.. рядом провідних комп'ютерних фірм США розробленіархітектури та мережеві технології, що вплинули на формування сучаснихмереж. Фірмою DEC в 1975 створено мережу Decnet, що розвивалася аж до 1990.

  У 1982 - 1988 роках університетами і фірмами США була створена мережа
  Bitnet, що одержала всесвітнє поширення.
  В даний час можна виділити два напрямки створення інтермережі --загальнодоступні і спеціалізовані мережі. Загальнодоступні мережі - цеобчислювальні мережі, що надають послуги всім бажаючим за певнуплату. В основному, це послуги мережевого, а в окремих випадкахтермінального доступу. Спеціалізованими мережами є академічнімережі.

  2. Інформаційно - обчислювальні мережі


  На сьогоднішній день у світі існує понад 130 мільйонів комп'ютерів ібільше 80% з них об'єднані в різноманітні інформаційно-обчислювальні мережівід малих локальних мереж в офісах до глобальних мереж типу Internet.
  Всесвітня тенденція до об'єднання комп'ютерів у мережі обумовлена поручважливих причин, таких як прискорення передачі інформаційних повідомлень,можливість швидкого обміну інформацією між користувачами, одержання іпередача повідомлень (факсів, E - Mail листів і іншого) не відходячи від робочогомісця, можливість миттєвого одержання будь-якої інформації з будь-якої точкиземної кулі, а так само обмін інформацією між комп'ютерами різних фірмвиробників працюючих під різним програмним забезпеченням.
  Необхідно розробити принципове рішення питання з організації ІТТ
  (інформаційно-обчислювальної мережі) на базі вже існуючого комп'ютерногопарку та програмного комплексу відповідає сучасним науково-технічнимвимогам з урахуванням зростаючих потреб і можливістю подальшогопоступового розвитку мережі у зв'язку з появою нових технічних іпрограмних рішень.

  Розглянемо ІТТ або, спрощуючи завдання, можна сказати, що це локальнаобчислювальна мережа (ЛОМ).
  Що таке ЛОМ? Під ЛОМ розуміють спільне підключення декількохокремих комп'ютерних робочих місць (робочих станцій) до єдиного каналупередачі даних. Завдяки обчислювальним мережам ми одержали можливістьодночасного використання програм і баз даних декількомакористувачами.
  Поняття локальна обчислювальна мережа - ЛОМ (англ. LAN - Lokal Area
  Network) ставиться до географічно обмеженого (територіально абовиробничо) апаратно-програмним реалізаціям, у яких декількакомп'ютерних систем пов'язані один з одним за допомогою відповіднихзасобів комунікацій. Завдяки такому з'єднанню користувач можевзаємодіяти з іншими робочими станціями, залученими до цього ЛОМ.
  У виробничої практиків ЛОМ грають дуже велику роль. За допомогою
  ЛОМ у систему об'єднуються персональні комп'ютери, розташовані на багатьохвіддалених робочих місцях, що використовують спільно устаткування,програмні засоби й інформацію. Робочі місця співробітників перестають бутиізольованими й об'єднуються в єдину систему.
  Усі ЛОМ працюють в одному стандарті прийнятому для комп'ютерних мереж - устандарті Open Systems Interconnection (OSI).
  Для передачі інформації з комунікаційних ліній дані перетворюються вланцюжок наступних один за одним бітів (двійкове кодування за допомогою двохстанів: "0" і "1").
  Передані алфавітно-цифрові знаки представлені за допомогою бітовихкомбінацій. Бітові комбінації розташовують у визначеній кодової таблиці,що містить 4 -, 5 -, 6 -, 7 - або 8-бітові коди.
  Кількість поданих знаків у коді залежить від кількості бітів,використовуваних у коді: код із чотирьох бітів може представити максимум 16значень, 5-бітовий код - 32 значення, 6-бітовий код - 64 значення, 7 --бітовий - 128 значень і 8-бітовий код - 256 алфавітно-цифрових знаків.

  3. Мережні пристрої і засоби комунікацій.

  У якості засобів комунікації найбільше часто використовуються кручена пара,коаксіальний кабель, оптоволоконні лінії. При виборі типу кабелю враховуютьнаступні показники:

  • вартість монтажу та обслуговування,

  • швидкість передачі інформації,

  • обмеження на величину відстані передачі інформації (без додаткових підсилювачів-повторювачів (репітерів )),

  • безпеку передачі даних.
  Головна проблема полягає в одночасному забезпеченні цихпоказників, наприклад, найвища швидкість передачі даних обмеженамаксимально можливим відстанню передачі даних, при якому щезабезпечується необхідний рівень захисту даних. Легка нарощуваність іпростота розширення кабельної системи впливають на її вартість.

  Вита пара
  Найбільш дешевим кабельним з'єднанням є вітое двожильніпровідне з'єднання часто називане "кручений парою" (twisted pair). Вонадозволяє передавати інформацію зі швидкістю до 10 Мбіт/с, легконарощується, проте є помехонезащіщенной. Довжина кабеля не можеперевищувати 1000 м при швидкості передачі 1 Мбіт/с. Перевагами єнизька ціна і біс проблемна установка. Для підвищення перешкодозахищеностіінформації часто використовують екрановані виту пару, тобто виту пару,вміщену в екранує оболонку, подібно до екрану коаксіального кабелю.
  Це збільшує вартість витої пари і наближає її ціну до ціникоаксіального кабелю.

  Коаксіальний кабель
  Коаксіальний кабель має середню ціну, добре помехозащітен ізастосовується для зв'язку на великі відстані (декілька кілометрів).
  Швидкість передачі інформації від 1 до 10 Мбіт/с, а в деяких випадках можедосягати 50 Мбіт/с. Коаксіальний кабель використовується для основної іширокосмугової передачі інформації.

  Широкосмуговий коаксіальний кабель
  Широкосмуговий коаксіальний кабель несприйнятливий до перешкод, легконарощується, але ціна його висока. Швидкість передачі інформації дорівнює 500
  Мбіт/с. При передачі інформації в базисної смузі частот на відстаньбільше 1,5 км потрібно підсилювач, або так званий репітер (повторювач).
  Тому сумарну відстань при передачі інформації збільшується до 10км. Для обчислювальних мереж з топологією шина або дерево коаксіальнийкабель повинен мати на кінці узгоджувальний резистор (термінатор).


  Еthernet-кабель
  Ethernet-кабель також є коаксіальним кабелем з хвильовимопором 50 Ом. Його називають ще товстий Ethernet (thick) або жовтийкабель (yellow cable). Він використовує 15-контактне стандартне включення.
  Внаслідок перешкодозахищеності є дорогою альтернативою звичайнимкоаксіальним кабелях. Максимально доступний відстань без повторювача НЕперевищує 500 м, а загальна відстань мережі Ethernet - близько 3000 м. Ethernet -кабель, завдяки своїй магістральної топології, використовує в кінці лишеодин навантажувальний резистор.

  Сheapernеt-кабель
  Більш дешевим, ніж Ethernet-кабель є з'єднання Cheapernet-кабельабо, як його часто називають, тонкий (thin) Ethernet. Це також 50-омнийкоаксіальний кабель зі швидкістю передачі інформації в десять мільйонів біт
  / С.
  При з'єднанні сегментів Сhеарегnеt-кабелю також потрібні повторювачі.
  Обчислювальні мережі з Cheapernet-кабелем мають невелику вартість імінімальні витрати при нарощуванні. З'єднання мережевих плат здійснюється здопомогою широко використовуваних малогабаритних байонетним роз'ємів (СР-50).
  Додаткове екранування не потрібно. Кабель приєднується до ПК задопомогою тройниковая з'єднувачів (T-connectors).
  Відстань між двома робочими станціями без повторювачів можестановити максимум 300 м, а загальна відстань для мережі на Cheapernet-кабелю
  - Близько 1000 м. Приймач Cheapernet розташований на мережний платі іяк для гальванічної розв'язки між адаптерами, так і для посиленнязовнішнього сигналу


  Оптоволоконні лінії

  Найбільш дорогими є оптопроводнікі, звані такожскловолоконних кабелем. Швидкість поширення інформації з нихдосягає декількох гігабіт на секунду. Допустиме видалення більш 50 км.
  Зовнішній вплив перешкод практично відсутній. На даний момент ценайбільш дороге з'єднання для ЛОМ. Застосовуються там, де виникаютьелектромагнітні поля перешкод або потрібно передача інформації на дужевеликі відстані без використання повторювачів. Вони володіютьпротівоподслушівающімі властивостями, тому що техніка відгалужень воптоволоконних кабелях дуже складна. Оптопроводнікі об'єднуються в JIBC здопомогою зіркоподібно з'єднання.
  Показники трьох типових середовищ для передачі наведені в таблиці.
  | | Середа передачі даних |
  | Показники | |
  | | Двох жильний | Коаксіальний | Оптоволоконний |
  | | Кабель - вита | кабель | кабель |
  | | Пара | | |
  | Ціна | Невисока | Щодо | Висока |
  | | | Висока | |
  | Нарощування | Дуже просте | Проблематично | Просте |
  | Захист від | Незначна | Добра | Висока |
  | прослуховування | | | |
  | Показники | Середа передачі даних |
  | | Двох жильний | Коаксіальний | Оптоволоконний |
  | | Кабель - вита | кабель | кабель |
  | | Пара | | |
  | Проблеми з | Ні | Можливі | Ні |
  | заземленням | | | |
  | Сприйнятливість | Існує | Існує | Відсутня |
  | до перешкод | | | |


  Існує ряд принципів побудови ЛОМ на основі вище розглянутихкомпонентів. Такі принципи ще називають - топологіями.

  4. Топології обчислювальної мережі.

  4.1. Топологія типу зірка.
  Концепція топології мережі у виді зірки прийшла з області великих ЕОМ, укотрої головна машина одержує й обробляє всі дані з периферійнихпристроїв як активний вузол обробки даних. Цей принцип застосовується всистемах передачі даних, наприклад, в електронній пошті RELCOM. Всяінформація між двома периферійними робочими місцями проходить черезцентральний вузол обчислювальної мережі.

  Пропускна здатність мережі визначається обчислювальною потужністю вузлаі гарантується для кожної робочої станції. Колізій (зіткнень)даних не виникає.


  Топологія у вигляді зірки


  Топологія у виді зірки є найбільш швидкодіючої з усіхтопологій обчислювальних мереж, оскільки передача даних між робочимистанціями проходить через центральний вузол (при його гарнійпродуктивності) по окремих лініях, використовуваним тільки цими робітникамистанціями. Частота запитів передачі інформації від однієї станції до іншоїневисока в порівнянні з досягається в інших топологіях.

  4.2. Кільцева топологія.
  При кільцевій топології мережі робочі станції пов'язані одна з іншою поколі, тобто робоча станція 1 з робочою станцією 2, робоча станція 3 зробочою станцією
  4 і т.д. Остання робоча станція пов'язана з першою. Комунікаційназв'язок замикається в кільце.
  Прокладка кабелів від однієї робочої станції до іншої може бути доситьскладною і дорогою, особливо якщо географічно робочі станціїрозташовані далеко від кільця (наприклад, у лінію).

  Кільцева топологія

  Повідомлення циркулюють регулярно по колу. Робоча станція посилає повизначеній кінцевій адресі інформацію, попередньоотримавши з кільця запит.
  Пересилання повідомлень є дуже ефективною, тому що більшістьповідомлень можна відправляти "у дорогу" по кабельній системі одне за іншим.
  Дуже просто можна зробити кільцевий запит на всі станції.
  Основна проблема при кільцевій топології полягає в тому, що кожнаробоча станція повинна активно брати участь у пересиланні інформації, і вразі виходу з ладу хоча б однієї з них вся мережа паралізується.

  Структура логічної кільцевої ланцюга

  Спеціальною формою кільцевої топології є логічна кільцевамережу. Фізично вона монтується як з'єднання зоряних топологій.
  Окремі зірки включаються за допомогою спеціальних комутаторів (англ. Hub
  -концентратор), які по-російському також іноді називають "хаб". УЗалежно від числа робочих станцій і довжини кабелю між робочимистанціями застосовують активні або пасивні концентратори. Активніконцентратори додатково містять підсилювач для підключення від 4 до 16робочих станцій. Пасивний концентратор є виключноразветвітельним пристроєм (максимум на три робочі станції). Управлінняокремою робочою станцією в логічній кільцевій мережі відбувається так само,як і в звичайній кільцевій мережі. Кожної робочої станції привласнюєтьсявідповідний їй адреса, за якою передається керування (від старшого домолодшому і від самого молодшого до самого старшого). Розрив з'єднаннявідбувається тільки для нижче розташованого (найближчого) вузла обчислювальноїмережі, так що лише в рідких випадках може порушуватися робота всієї мережі.

  4.3. Шинна топологія.
  При шинної топології середовище передачі інформації представляється у формікомунікаційного шляху, доступного дня всіх робочих станцій, до якого вонивсі повинні бути підключені. Всі робочі станції можуть безпосередньовступати в контакт з будь-якою робочою станцією, наявною в мережі.

  Шинна топологія

  Робочі станції в будь-який час, без переривання роботи всієї обчислювальноїмережі, можуть бути підключені до неї або відключені. Функціонуванняобчислювальної мережі не залежить від стану окремої робочої станції.
  У стандартній ситуації для шинної мережі Ethernet часто використовують тонкийкабель або Cheapernet-кaбeль з тройниковая з'єднувачем. Вимкнення іособливо підключення до такої мережі вимагають розриву шини, що викликаєпорушення циркулюючого потоку інформації і зависання системи.

  Характеристики топологій обчислювальних мереж приведені в таблиці.

  | Характеристики | Топологія |
  | | Зірка | Кольцо | Шина |
  | Вартість | Незначна | Середня | Середня |
  | розширення | | | |
  | Приєднання | Пасивне | Активне | Пасивне |
  | абонентів | | | |
  | Захист від відмов | Незначна | Незначна | Висока |
  | Характеристики | Топологія |
  | | Зірка | Кольцо | Шина |
  | Розміри системи | Будь-які | Будь-які | Обмеження |
  | Захищеність від | Хорошая | Хорошая | Незначна |
  | прослуховування | | | |
  | Вартість | Незначна | Незначна | Висока |
  | підключення | | | |
  | Поведінка системи | Гарне | Задовільна | Погане |
  | при високих | | | |
  | навантаженнях | | | |
  | Можливість роботи | Дуже хороша | Хорошая | Погана |
  | у реальному режимі | | | |
  | часу | | | |
  | Розведення кабелю | Хорошая | Задовільна | Добра |
  | Обслуговування | Дуже хороше | Середня | Середня |

  4.4. Деревовидна структура ЛОМ.


  На ряду з відомими топологіями обчислювальних мереж кільце, зірка ішина, на практиці застосовується і комбінована, на приклад деревоподібнаструктура. Вона утвориться в основному у вигляді комбінацій вищезгаданихтопологій обчислювальних мереж. Підстава дерева вичіслітельной мережірозташовується в точці (корінь), в якій збираються комунікаційні лініїінформації (гілки дерева).
  Обчислювальні мережі з деревоподібній структурою застосовуються там, денеможливо безпосереднє застосування базових мережних структур в чистомувигляді. Для підключення великої кількості робочих станцій відповідноадаптерних платам застосовують мережні підсилювачі або комутатори. Коммутатор,володіє одночасно і функціями підсилювача, називають активнимконцентратором.

  5. Модем


  Для зв'язку видалених комп'ютерів один з одним використовуються в основномузвичайні телефонні мережі, які покривають більш-менш великітериторії більшості держав, - PSTN (Public Switchable Tele-phone
  Network). Єдина проблема в цьому випадку - перетворення цифрових
  (дискретних) сигналів, якими оперує комп'ютер, в аналогові
  (безперервні).
  Для вирішення цього завдання і призначені пристрої, іменовані модемами.
  Модем - це периферійний пристрій, призначений для обмінуінформацією з іншими комп'ютерами через телефонну мережу. Затермінології ГОСТу вони називаються УПС (пристрої перетвореннясигналів). По суті модем утворений двома вузлами - модулятором ідемодулятора; він виконує модуляцію і демодуляцію інформаційнихсигналів. Власне слово "модем" - скорочення від двох інших:
  Модулятор/Демодулятор.
  Іншими словами, модулятор модему перетворює потік бітів з комп'ютера ваналогові сигнали, придатні для передачі по телефонному каналу зв'язку;демодулятор модему здійснює зворотну задачу - перетворить сигнализвукової частоти в цифрову форму, щоб вони могли бути сприйнятікомп'ютером. Таким чином, дані, що підлягають передачі, перетворюються нааналоговий сигнал модулятором модему комп'ютера. Приймаючиймодем, що знаходиться на протилежному кінці лінії, що передаєтьсясигнал і перетворює його назад в цифровий за допомогою демодулятора.
  Отже, модем є пристроєм, здатним як передавати,так і приймати дані.
  Завдяки тому, що в якості середовища передачі даних використовуються телефонні лінії зв'язку, виявляється можливим зв'язуватися з будь-якоюточкою земної кулі.
  Сучасні модеми виконані на базі спеціалізованих ВІС
  (великих інтегральних схем), що виконують практично всі функціїмодему. Це забезпечує малі габарити, високу надійність іпростоту використання модемів.
  В останні роки найбільш широко застосовуються модеми на швидкостіпередачі 2400, 9600 і 14400 біт/с., в той же час вказані видимодемів допускають передачу на знижених швидкостях (1200, 4800,
  7200, 12000 біт/с.), А також взаємодія з основною масоюмодемів більш ранніх років випуску.
  В даний час до складу завдань, що виконуються модемом, введеніфункції захисту від помилок при передачі і функція стиснення даних,що дозволило радикально збільшити вірогідність і швидкість передачі інформації. Завдяки стиску даних фактична швидкість передачіцифрової інформації за допомогою модемів може бути доведена до 40-60
  Кбіт/с.
  Останнім часом модеми стають невід'ємною частиною комп'ютера.
  Установивши модем на свій комп'ютер, ви фактично відкриваєте для себе новийсвіт. Ваш комп'ютер перетворюється з відособленого комп'ютера в ланкуглобальної мережі.

  6. Послуги

  6.1. Передача файлів
  Якщо ви хочете оперативно передати якийсь файл вашому другу абоспівробітнику до Москви, то можна зробити двома способами. Хтосьвважатиме за краще записати цей файл на дискету, купити квиток на літак, найняти
  Кур'єра і доручити йому доставити цю дискету за такою-то адресою. А хто -то розумно вирішить придбати модем і в лічені хвилини, використовуючиприсутню в кожному пристойному закладі телефонну лінію, передати всюнеобхідну інформацію. Для цього, крім телефонної лінії, необхідномати лише, також присутній у кожному пристойному закладі,комп'ютер і найпростішу комунікаційну програму.

  6.2. Електронні Дошки Оголошень

  Друга, не менш важлива послуга, що полягає у використанні за допомогоюмодему так званих електронних дошок оголошень (Bulletin Board
  System, надалі BBS). Фізично вони є достатньопотужний ПК, як правило IBM-сумісний, на базі 486 або Pentiumпроцесора зі спеціальним програмним забезпеченням (Maximus, Remote
  Access, PCBoard и дp.), Який через модем підключений до звичайноїтелефонної мережі. Вузол BBS містить велику кількість корисних (і не дуже) програмних продуктів з найрізноманітніших напрямків логічно розбитих потематики. Працюючи в системі в режимі on-line, ми можемо ознайомитися зсписком пропонованих файлів і "перекачати" на свій комп'ютер всезацікавило вас. Крім цього на BBS доступні території особистої тапублічної листування між користувачами даної станції. Таким чином,можна розміщувати як комерційну рекламу, оголошення про розшук ПЗ,дурні анонімні послання, так і пояснення в любові і відданості.
  Зовсім інше питання, що за неординарне поведінку можна з волі Системного
  Оператора (надалі СісОп) позбутися подальшого доступу до BBS.
  Принцип "ти мені - я тобі" знаходить широке застосування в системахелектронних дошок оголошень. Кожен зареєстрований користувачотримує строго обмежений Системним Оператором добовий періодчасу для реалізації своїх намірів і бажань. Цього інколи буваєнедостатньо навіть для того, щоб прийняти Список доступних на даній BBSфайлів (Filelist). Користувач повинен цілеспрямовано прагнутисподобатися СісОпу, передавати йому найбільш цікаве і рідкісне ПЗ,яке може його зацікавити, сповіщати про останні новини,плітки, а також якомога частіше пригощати пивом. Саме останню діюнайбільш істотно впливає на підняття Уpовня Доступу (Access Level)користувача до даної BBS.
  Виходячи з факту існування електронних дошок оголошень, ваш старийзнайомий з Москви міг вчинити набагато розумніші: знаючи, на який BBS йогоприятель є зареєстрованим користувачем і, користуючись йогопаролем для входу в систему, він залишає необхідні файли в територіїзавантаження користувачів. У свою чергу ви в зручний для вас час,аналогічно дзвоніть на цю BBS і забираєте передані вашим московськимтоваришем (співробітником) файли.
  Існує безліч класифікацій вузлів BBS. Вони буваютьаматорськими або професійними, комерційними та безкоштовними, 24 --вартовими і з обмеженою часом роботи (як правило вночі, вдень жеце звичайний голосовий телефон), різної сумісності емуляції терміналу
  (TTY, ANSI-BBS, VT102, VT52, AVATAR, ANSI) і апаратної підтримки.
  До професійним BBS відносяться великі мережеві сервера подібні
  Elvis, Izhma, Kiae, Simte, Chci и дp. в мережі Relcom, а також невеликікоммеpческо-pекламние станції. Їх головні відмінності - наданнядоступу за абонентську плату, 24-годинний графік роботи, великий вибірзапропонованого ПЗ, професійний оплачувану СісОп і т.д.
  Одні й ті ж символи, що передаються на комп'ютер, можуть, в залежностівід прийнятого на BBS стандарту емуляції терміналу, сприйматисяабсолютно по-різному. У ряді перерахованих вище стандартів найбільшупоширення набули ANSI і ANSI-BBS, які, в принципі, маютьзовсім незначні відмінності і в загальному сумісні.

  6.3. Електронна Пошта

  Третя, найбільш цікава і зручна послуга - електронна пошта. Ценайбільш універсальний засіб комп'ютерного спілкування. Вона дозволяєпересилати повідомлення (файли, інформацію) практично з будь-якої машини набудь-яку, тому що більшість відомих ПК, що працюють в різних системах,її підтримують.
  Електронна пошта - це глобальна мережа передачі повідомлень, де можутьоб'єднуватися комп'ютери самих різних конфігурацій і сумісності.
  Головними відмітними особливостями електронної пошти від BBS є:
  - більш широке коло користувачів, звідси і більш широкі можливості для спілкування, реклами і пошуку;
  - робота в режимі off-line, коли не потрібно постійної присутності на поштовому вузлі СісОра . Досить лише вказати спеціальною програмою-почтовик (Mailer) час системних подій і адреси, де слід забирати пошту, все інше відбудеться автоматично!
  - Доступ до телеконференцій (Echo Conference);
  - доступ до файлових телеконференцій (File Echo Conference );
  - широкий діапазон інших послуг.

  телеконференції є потужним засобом спілкування між членами мережі.
  Їх значення добре проглядається в їх англійській назві (Echo
  Conference), що в примітивному значенні означає: у одного вузла гукнулося - уінших відгукнулося.
  Припустимо, 50% учасників мережі сильно турбує проблема якостівиробленого в РФ пива. Для обговорення цієї теми створюється так званаконференція, де кожен підписався на неї може публічно висловитисвою думку, порадити, хто питається, спростувати помиляється,причому його думки побачать всі читають цю конференцію. По суті ідеятелеконференції багато в чому схожа на ідею газети приватних платних абобезкоштовних оголошень, тільки з тією різницею, що телеконференціянабагато оперативніше в доставці інформації і за нею не потрібно ходити впоштову скриньку.
  Комп'ютерна конференція може бути корисна тим, хто хоче дізнатися пронові товари, книжках чи фільмах, через неї дуже зручно поширюватиінформацію про помічені помилки в програмах і про способи їх виправити, вонапросто незамінна для любителів побалакати на улюблену тему зі своїмиоднодумцями у всіх куточках Землі, і, звичайно ж, длянаукових дискусій.
  Все відбувається досить просто. У кожній мережі присутній списокдозволених і доступних телеконференцій (Backbone), які обов'язковоприсутні на всіх Hub-вузлах вищих рівнів. Hub-вузли нижчих рівніві Node-вузли, залежно від виявляв інтерес до даноїтелеконференції можуть підписатися на її отримання. Таким чином,стає можливим доступ до конференції і даунлінков такого вузла.

  Файлові телеконференції відрізняються від звичайних лише тим, що вЯк повідомлень в них існують не листи, а файли. Hапpімеp,створюється файлова телеконференція, присвячена музиці, де кожен можепомістити файл (пісню, конвертор, тексти) і кожен підписаний ценеодмінно отримає.

  Крім наведених вище існує цілий ряд інших можливостей,що надаються членам мережі. Можна надіслати замовлення на посилку або прийомфаксу. Складається звичайне електронний лист, оформлений належнимчином, і надсилається на адресу комп'ютерного вузла, що займаєтьсяфаксимільними операціями. Текст цього листа у вигляді факсу буде доставленийна факсимільний апарат адресата.
  З недавнього часу в деяких мережах практикується послуга з доступукористувачів до електронних баз даних, що вперше було втілено вряді відомчих мереж. Хоча це одна з галузейінформаційної індустрії, але вже існують якісніпрофесійні вітчизняні програмні розробки, що дозволяють швидкоі зручно скористатися БД. За даними ІАС (Інститут автоматизованих
  Систем, м. Москва) найбільш часто використовуються бази данихприродничих наук, з можливістю пошуку за хімічними формуламирізних речовин, пошуку фізичних параметрів, пошуку по науковимжурналів. Надається можливість отримання інформації про будь-якузарубіжної фірму, підприємство. Існують різноманітні бази данихмедицині, сільському господарству, періодичних видань (реферативні іпольнотекстние), курсових робіт, дипломних проектів, космосу, політиці,спорту і т.д.

  7. Про різноманітність мереж

  При користуванні електронною поштою та комп'ютерної конференцією можутьвиникнути проблеми, якщо не звертати уваги на пристрій фізичнихмереж, на яких вони працюють.

  Різноманітність мереж комп'ютерів склалося історично. Звичайно, булоб краще, якби всі машини на Землі були з'єднані між собою одним ітим же способом, передавали один одному дані в однаковому, раз іназавжди встановлення, і за допомогою одних і тих самих програм. Але такне виходить. Почалося з того, що окремі країни, фірми,виробляють комп'ютери, університети, великі організації, виробникипрограмного забезпечення, військові стали створювати свої власні мережі.
  І тільки потім виявилося можливим з'єднати ці спеціалізовані мережіміж собою і прийти до деяких угод про стандарти.

  Різні мережі розрізняються способами з'єднання машин один з одним,швидкістю, з якою передаються повідомлення, системою, за якою машиндаються імена, та угодами про те, в якому вигляді повинно бути повідомлення
  (наприклад, максимальний розмір листа, який приймає електронна пошта, або пишеться чи адреса великими чи малими літерами). Для того щоб послатиповідомлення з машини, підключеного до однієї мережі, на машину в іншій мережі,потрібно знайти проміжну машину, підключену до обох, через якуповідомлення і піде.
  Така машина називається шлюзом (Gate) між цими мережами. Ясно, щоміж двома мережами може бути кілька шлюзів (втім, може й не бутизовсім, і тоді обміну повідомленнями немає, або він йде через проміжнумережа, з якою є шлюзи у обох). Шлюз приймає повідомлення з мережі A,переписує його у форму, прийняту в мережі B, і відправляє через мережу B нату машину, для якої воно призначене. На жаль, у такому випадкупомітно сповільнюється час отримання адресатом повідомлення, але, як правило,все одно це займає більш короткий проміжок, ніж користуванняпослугами звичайної "паперової" пошти.

  8. Радіоустаткування мереж передачі даних

  У багатьох випадках використання дротяних або оптоволоконних ліній зв'язкунеможливо або економічно недоцільно. У цій ситуації одним знайбільш ефективних шляхів вирішення проблеми зв'язку, а часто і єдиноможливим, є використання радіомереж передачі даних.
  До відмінних властивостях бездротових технологій передачі даних можнавіднести:
  Мобільність. Неможливість приєднання рухомих абонентів єпринципово нездоланною обмеженням кабельних мереж.
  Можливість організації мережі там, де прокладка кабелю технічнонеможлива. Наприклад, в будівлях, що є пам'ятками архітектури.
  Можливість об'єднати в мережу віддалених абонентів. Якщо абоненти розкиданіпо великій малонаселеній (або важкодоступній) території, то в багатьохвипадках протягувати кабель виявляється економічно недоцільно. У
  Росії майже 90% радіообладнання використовують для зв'язку поза приміщеннями, набагатокілометрових відстанях.
  Терміновість. Надійні комунікації потрібні зараз, негайно, а для прокладкикабельної мережі вимагаються колосальні інвестиції і тривалий час.
  Радіоустаткування дозволяє розгорнути мережу всього за кілька годин.
  Радіоустаткування може також використовуватися для організації тимчасовихмереж. Наприклад, виставки, виборча компанія і.т.д.

  Радіоустаткування можна класифікувати за використовуваної частоті. Відтого, в якому діапазоні працює устаткування залежать такі показники, якдальність зв'язку, швидкість передачі інформації, залежність від погоднихумов, вимога до забезпечення "прямої видимості".


  1.6 - 30 МГц (короткохвильовий діапазон). Системи працюють у цьомудіапазоні дозволяють передавати дані і голосові повідомлення на відстанідо декількох тисяч кілометрів. Швидкість передачі в КВ-системахвідносно невисока до 6 Кбіт/с.

  136 - 174 МГц - швидкість передачі даних до 19.2 Кбіт/с, дальність зв'язкудо 70 км, зв'язок може здійснюватися "через" кута і за горизонтом за рахуноквикривлення шляху проходження радіопроменем у землі. Радіомодеми, що працюють вцьому діапазоні, використовуються для передачі файлів і електронної пошти,дозволяють організувати мобільний доступ до бази даних.
  400 - 512 МГц - швидкість передачі даних до 128 Кбіт/с, дальність зв'язкудо 50 км. Бажано наявність прямої видимості, але можлива робота і навідбитих сигналах.

  Вище 2ГГц - можлива організація каналів передачі даних зі швидкістюбільше 2 Мбіт/с, при цьому обов'язковою є умова прямої видимостіміж антенами.

  Висновок. Деякі проблеми, що стоять перед комп'ютерними мережами в

  Росії.


  У зв'язку з введенням погодинної оплати телефонних розмов у Росії,з'явилися деякі проблеми, що стоять на пряму перед користувачамикомп'ютерних мереж. Подорожчання оплати телефонних переговорів неминучевикличе подорожчання оплати послуг мережі Internet. Internet розвивається такимитемпами, що цілком здатний замінити телевізор вже через десять років, якщоне раніше. Журналіст тижневика "Московские Новости" Володимир
  Ємельяненко у своїй статтє про оплату за користування телефоном пишенаступне: "У нас монополісту наплювати на Internet. Він губить ціленапрям у розвитку науки, порівнянне з загибеллю генетики, яку тежвважали пустощами і "лженаукою" ... Як повідомляє московський тижневик,першими на вулицю вийшли студенти: перед будівлею московської мерії вониспорудили опудало чиновника у сірому костюмі, у якого замість голови --телефонний апарат з обірваним шнуром ...
  "Московские Новости" ініціювали конференцію в ФІДО на тему подорожчанняабонентської плати за телефон. Точки зору, висунуті учасникамиконференції можуть бути зведені до наступного. За офіційними даними, прибуток
  МГТС за перші десять місяців минулого року склала близько 500 мільярдіврублів, що на 150 мільярдів більше, ніж у 1996 році. Якщо ж застосуватилогіку почасової оплати до іншого виду комунікацій - до автомобільнихдорогах, складеться аналогічна ситуація. Вони утримуються на "дорожнійподаток ", що є, свого роду, аналогом абонентської плати.
  Уявімо, що вводиться плата за пересування на транспорті заавтомобільним дорогам, в залежності від відстані, але не за новими, не зареконструйованих або щойно зведеної, а за наявними - звибоїнами і вибоїнами. Зрозуміло, це не погубить автомобільнупромисловість, але, напевно, зробить автомобіль розкішшю для людей зісереднім рівнем достатку.
  Таким чином, однією з найсильніших, що перешкоджають розвитку комп'ютернихтелекомунікацій проблем в даний час є загроза введенняпочасової оплати за користування телефонними лініями. Internet здемократичного засоби комунікації може перетворитися в Росії в щось, щопризначаються тільки для верхніх шарів суспільства, що суперечить самійідеї цієї комп'ютерної мережі.

  Список використаноїлітератури

  1. Комп'ютер Прес. - 1998р. - № 8
  2. Комп'ютер Прес. - 1999р. - № 1
  3. Сайт в Internet: www. iXBT.ru. Посилання - «комунікації».

  -----------------------< br>


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status