ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Форми і тактика використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів
       

   

  Криміналістика

  Інститут права БашГУ

  РЕФЕРАТ

  з криміналістики

  на тему: «Форми і тактика використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів». < p> Виконав: Луконина А.В. гр. 3 «Г».

  Уфа - 20000

  Зміст.
  1. Форми застосування спеціальних знань при розслідуванні
  2. Застосування спеціальних знань слідчим, за участю спеціаліста таза допомогою експертизи
  3. Підготовка і призначення експертизи
  4. Одержання зразків для порівняльного дослідження
  5. Проведення експертизи
  6. Оцінка та використання висновку експерта

  1. Форми застосування спеціальних знань при розслідуванні

  При розслідуванні злочинів важливо розмежовувати два способивстановлення істотних для справи фактів: а) безпосереднє сприйняття;б) дослідження прихованих властивостей та інших взаємозв'язків. Так, шляхомбезпосереднього сприйняття трупа і наявних на ньому пошкоджень можнаконстатувати наявність крові на його одязі. Однак для того щобвстановити, що на одязі підозрюваного у вбивстві є сліди крові,недостатньо безпосереднього сприйняття, необхідно спеціальнелабораторне дослідження підозрілих на кров плям (вони можутьвиявитися плямами фарби, фруктового соку і т.д.). Шляхом безпосередньогоогляду місця крадіжки можна переконатися у відсутності певних предметів.
  Однак для того щоб встановити, що має місце недостача (або надлишок)матеріальних цінностей, необхідно спеціальне дослідження.

  Успішне встановлення прихованих властивостей та взаємозв'язків предметів іявищ вимагає застосування спеціальних знань, під якими розуміютьпізнання, придбані за допомогою спеціального (професійного)освіти та досвіду. Сенс застосування спеціальних знань прирозслідуванні злочинів полягає у виявленні та оцінці ознак,що представляють інформацію про які підлягають встановленню фактах. До числа такихознак відносяться ознаки, що вказують на тотожність особистості іпредметів, ознаки смерті, ознаки недостачі, ознаки несправностітранспортного чи іншого технічного засобу, ознаки недоброякісноїпродукції та ін Існують різні форми застосування спеціальних знаньпри розслідуванні злочинів.

  Спеціальні пізнання можуть застосовуватися: а) безпосередньо слідчим і судом, що здійснює розслідування ірозгляд кримінальної справи; б) шляхом одержання довідок і консультацій у досвідчених осіб; в) шляхом залучення фахівців для участі в слідчих діях
  (ст. 1331 КПК); г) шляхом ревізії; д) шляхом експертизи.

  Вибір тієї чи іншої форми застосування спеціальних знань повинен бути тактично обгрунтований. У першу чергу необхідно враховувати істотність встановленого факту. Якщо факт, встановлений з використанням спеціальних знань, є доказову, тобто може бути використаний як аргумент у процесі подальшого доказування, як засіб підтвердження або виключення висунутих при розслідуванні версій, і особливо коли ознаками, на основі яких цей факт встановлюється, може бути дано різне пояснення, необхідно виробництво експертизи. На користь експертизи свідчить також необхідність спеціального лабораторного дослідження.

  Немаловажними критеріями вибору форми застосування спеціальних знань є: час, необхідний для її застосування, надійність достовірного встановлення факту, економічність.

  У процесі ординарних розслідувань переважна більшість факторів встановлюється за допомогою звичайних слідчих дій: допитів, оглядів, дослідження документів, отримання довідок та ін

  2. Застосування спеціальних знань слідчим, за участю спеціаліста і за допомогою експертизи

  У процесі розслідування спеціальні знання застосовуються слідчим,спеціалістом, експертом, але в різних процесуальних формах. Слідчийі фахівець застосовують їх в процесі звичайних слідчих дій,наприклад огляду, обшуку, слідчого експерименту. Експерт ж застосовуєїх при спеціальному слідчій дії - експертизі. Висновок експертає відповідно до закону джерелом судових доказів, а йоговисновки - доказом. Відправляючись від цих безперечних положень, не можна,однак, переоцінювати висновки експерта, приймаючи їх на віру без належногокритичного ставлення, і недооцінювати можливості слідчого увстановлення доказову актів.

  Хоча висновки слідчого не є доказами, встановлені неюі занесені до протоколу фактичні дані набувають сили доказів.
  Так, шляхом огляду документа з світлофільтром або в ультрафіолетових променяхслідчий виявляє важливі для справи запису, стерті цифри, закресленіабо знебарвлені слова і т.д.

  Чи необхідно в таких випадках призначати експертизу або достатньо слідчого огляду? Якщо результати використання спеціальних знань слідчим зрозумілі й очевидні для всіх учасників процесу, необхідності в експертизі не виникає. Так, що складається з вдавлених штрихів текст документа, чітко виявлений шляхом тіньової фотозйомки, є очевидним фактом. Очевидним також буває зовсім різні порівнюваних об'єктів.
  Наприклад, при порівнянні сліду взуття на місці злочину з взуттям підозрюваного виявляється, що вони різні за розміром, формою і рельєфного малюнка підошви; при порівнянні відбитка печатки в сумнівному документі із зразками виявляються відмінності у змісті текстів відбитків і т.п.

  Слідчий може запросити для участі у слідчій діївідповідного фахівця, наприклад співробітника експертно -криміналістичного відділу органів внутрішніх справ або судово-медичногоексперта. Участь фахівців у слідчій дії, не будучи впроцесуальному відношенні експертизою, разом з тим значно розширюєможливості застосування спеціальних знань.

  Слідчий і фахівець при огляді і інших слідчих діяхможуть використовувати будь-які прийоми та засоби криміналістичної техніки, завинятком протизаконних і таких, які можуть ускладнити подальшепроведення експертизи.

  Якщо процес і результати слідчого застосування спеціальних знаньне є очевидними і вимагають для їх пояснення оцінки відповіднихфахівців, призначення експертизи необхідно. Так, оцінка достатностіспівпадаючих ознак, встановлених при порівняльному дослідженні,вимагає призначення криміналістичної експертизи, так як ці збігиможуть бути наслідком не тільки тотожності, а й подібності різнихоб'єктів.

  3. Підготовка і призначення експертизи

  Експертизу як самостійну форму застосуванняспеціальних знань характеризує сукупністьознак: а) особлива процесуальна форма дослідження
  (ст. 78 КПК); б) істотність встановлюваногообставини для справи; в) виробництво дослідженькомпетентними фахівцями; г) надання ними ув'язнення іформулювання висновку.

  Проведення експертизи передбачає ряд дій ірішень слідчого і суду. До них відносяться: прийняттярішення про виробництво експертизи, вибір експертногоустанови і експерта, підбір об'єктів дослідження іпорівняльних матеріалів, контакт експерта і слідчогов процесі виробництва експертизи, оцінка науковоїдостовірності та доказового значення виконаноїекспертизи.

  Прийшовши до висновку про необхідність експертизи,слідчий повинен правильно визначити момент їїпризначення. При цьому треба мати на увазі: а) що з постановою про призначення експертизи та звисновком експерта повинен бути ознайомлений обвинувачений,якщо він є в кримінальній справі. Обвинувачений має правоклопотатися про постановку перед експертамидодаткових питань; б) що отримання необхідних для експертизиоб'єктів, документів і матеріалів може зажадативиконання самостійних слідчих дій; в) що перевірка та оцінка висновку експерта такожможуть бути пов'язані з виконанням додатковихслідчих дій.

  Важливим елементом тактики проведення експертизиє вибір експертної установи або експерта,якому доручається дослідження.

  Про компетентності майбутнього експерта можна судити поданими, про загальну та спеціальну освіту, стаж науково -дослідної роботи і роботи за фахом,наявність наукових робіт, відгуками і характеристик йогоекспертної діяльності, атестацій та іншими даними.

  Вибір експертної установи здійснюється з урахуваннямхарактеру підлягають вирішенню питань і об'єктівдослідження.

  Криміналістичні експертизи виробляються вфедеральному центрі судової експертизи і лабораторіяхсудової експертизи Мін'юсту Росії. Криміналістичніекспертизи проводяться також співробітниками експертно -криміналістичних підрозділів МВС і ФСБ РФ.

  Судово-медична експертиза здійснюється в бюросудово-медичних експертиз РФ і районних, міжрайоннихі міських відділеннях судово-медичної експертизи,що знаходяться в системі Міністерства охорони здоров'я Росії. Центральнимустановою судово-медичної експертизи,здійснює науково-методичне керівництво івиробництво найбільш складних досліджень, є
  Науково-дослідний інститут судової медицини вскладі Федерального центру судово-медичноїекспертизи МОЗ Росії. В установах судово -медичної експертизи здійснюються такожбіологічні дослідження виділень та відділеньлюдського організму і судово-хімічнідослідження (токсикологічний аналіз). Для органіввійськової юстиції судово-медичні та деякікриміналістичні експертизи виконують судово -медичні лабораторії, що знаходяться у веденні
  Міністерства оборони РФ.

  Судово-психіатрична експертиза здійснюєтьсяекспертами міжрегіональних центрів судової психіатрії тарегіональних психіатричних лікувальних закладів.
  Центральним установою судово-психіатричноїекспертизи є Державний науковий центрсоціальної та судової психіатрії ім. проф. Сербського в
  Москві.

  Судово-бухгалтерська, судово-товарознавча,судово-автотехнічна, пожежно-і вибухотехнічна,судово-грунтознавчу і судово-біологічнаекспертизи здійснюються у відповіднихпідрозділах Федерального центру і лабораторіяхсудової експертизи Мін'юсту Росії. За відсутностівідповідних фахівців в інститутах судовоїекспертизи експерти запрошуються з відповідних попрофілем лабораторій інститутів та інших виробництввідомств. При проведенні експертизи в судово -експертом установі в постанові або визначень пропризначення експертизи вказується установа
  (лабораторія, інститут і т.д.), у якому повинна бутивиконана експертиза. Конкретного експерта з урахуванням йогоспеціалізації, кваліфікації, складності дослідження таінших обставин призначає керівник експертноїустанови. При проведенні експертизи поза експертногоустанови в постанові або ухвалі про призначенняекспертизи вказується конкретне обізнані особа,якому доручається експертиза. Поза експертногоустанови експертиза проводиться, як правило, лишетоді, коли відповідне дослідження не може бутивиконано в державній установі судовоїекспертизи, наприклад з питань економіки,будівництва, мистецтвознавства та ін Коженслідчий і суддя повинні знати систему державнихустанов судової експертизи та мати список знаючихосіб, які можуть виступати в якості експертів зрозслідуваним почерком справах.

  Істотним елементом тактики проведення експертизиє визначення об'єктів, завдань і обсягудослідження. Під об'єктами дослідження розуміютьсяматеріальні джерела інформації про підлягаютьвстановленню по справі фактах. Завдання або предметдослідження характеризують сутність підлягаютьвирішення за допомогою експертизи питань. За наявностіодних і тих же об'єктів дослідження предметдослідження, його завдання можуть бути різними. Так, увідношенні рукописного тексту накладної можуть бутипоставлені питання про виконавця (ідентифікація особистостіза почерком), наявності виправлень, зміст віддаленоготексту, послідовності заповнення окремихреквізитів документа і інші завдання технічногодослідження документів. Обсяг або предмети експертногодослідження характеризуються колом його об'єктів і завдань,визначаються слідчим або судом в постанові абоухвалі про призначення експертизи. Експерт не має праваобмежити обсяг запропонованого йому дослідження. Однакслідчий котрі три суд за наявності великої кількостіоднорідних об'єктів (партія недоброякісноїпродукції, велика серія підроблених документів тощо)повинні розглянути питання про доцільність вибірковогодослідження, вказавши у своєму висновку на виявленів процесі дослідження обставини, що мають значеннядля справи, з приводу яких йому не були поставленіпитання (ст. 191] КПК).

  Залежно від предмета дослідження розрізняютьнаступні види експертного аналізу:

  1) механоскопіческій аналіз, предметом якогоє різні параметри механізму следоообразованія
  (наприклад, напрям, швидкість, сила,послідовність взаємодії об'єктів придослідженні транспортної аварії, злому, пострілу);

  2) каузальних аналіз, предметом якого єпричинний зв'язок між явищами (наприклад, що з'явилосябезпосередній і загальною причиною смерті, до якихнаслідків призвела аварія очисних споруд тощо);

  3) діагностичний аналіз, предметом якогоє дослідження властивостей і станів об'єктів,пов'язаних розслідуваним подією (наприклад, осудності,афекту, сп'яніння, вагітності, справностівогнепальної зброї, стану бухгалтерського обліку татощо);

  4) класифікаційний аналіз, предметом якого є визначення природи, походження, призначення та належність досліджуваного об'єкта до певного підрозділу будь-якої класифікаційної системи
  (роду, виду, сорту, моделі , артикулу і т.д.);

  5) ідентифікаційний аналіз, предметом якогоє вирішення питання про тотожність пов'язаних зрозслідуваним подією об'єктів;

  6) сітуалогіческій аналіз, предметом якогоє дослідження слідчо-експертної ситуації зметою отримання інформації про обставинирозслідуваної події. Так, шляхом дослідженняобстановки місця крадіжки зі зломом експерти визначаютьспосіб злому, вид знарядь злому, послідовністьдій злочинців, кількість злочинців, їхпрофесійну підготовку, час, витрачений навиробництво злому, наявність у злочинців відомостей прооб'єкті крадіжки та ін При виробництві сітуалогіческойекспертизи можуть використовуватися методи будь-яких іншихвидів експертного аналізу.

  Функціональне призначення наведеної класифікаціїполягає в тому, що кожний із зазначених видів експертизивимагає використання спеціальної експертної методики,що повинно враховуватися як при призначенні і проведенні,так і при оцінці результатів експертизи.

  Визначаючи об'єкти і завдання дослідження та формулюючи питання перед експертизою, слідчий і суд керуються наступними вимогами: з'ясуванням суті підлягає встановленню у справі обставини; ознайомленням з науковими можливостями і методами встановлення підлягає встановленню обставини ; визначенням інших, додаткових до експертизи, контролюючих засобів отримання доказової інформації; чітким визначенням компетенції експертів і зв'язкуїх висновків з іншими засобами встановленняістотного у справі обставини; необхідністю правильного в спеціальному-науковому, логічному і граматичному відношенні формулювання питань перед експертизою.

  Експерт має право (ст. 82 КПК) знайомитися з матеріалами справи, що відносяться до предмета експертизи.
  Крім досліджуваних об'єктів і порівняльних матеріалів експертам надаються відомості, необхідні для оцінки виявлених при спеціальному дослідженні ознак, на основі яких вони дають свій висновок.
  Так, для оцінки ідентифікаційних ознак почерку в ряді випадків необхідні дані про умови виконання досліджуваної рукописи, стан зору , рідною мовою, захворюваннях, перенесених перевіряється особою; для висновків експерта-автотехніка істотное значення можуть мати відомості про швидкість і напрямок руху транспортного засобу, потерпілого, їх маневруванні, попереджувальних сигналах і т.п.

  Такого роду дані слідчий і суд отримують шляхомдопитів, оглядів та інших дій. Зібрані відомостіповідомляються експерту в постанові про призначенняекспертизи або шляхом надання слідчоговиробництва. У ряді випадків отримання необхіднихматеріалів і відомостей може вимагати присутностіексперта при допитах, оглядах, огляд іінших слідчих діях, в ході яких експертможе задавати питання або порушити клопотання про долученнядо справи предметів і документів, необхідних для дачіув'язнення. Самостійно експерт не має права отримуватиякі-небудь матеріал справи або відомості, необхідні дляекспертизи.

  4. Одержання зразків для порівняльного дослідження

  Для виробництва порівняльних ідентифікаційнихдосліджень крім речових доказів - слідівшуканих осіб або предметів, вилучених з місця злочину,необхідні зразки - відображення властивостей перевіряютьсяоб'єктів. Сліди злочину виникають в процесірозслідуваної події стихійно. Слідчий може лишевиявити і зберегти ту інформацію, яка вжеміститься в слідах злочину. Порівняльні зразкиє продуктом цілеспрямованої діяльностіслідчого і суду, від якої в значній мірізалежить їх кількість і якість, як об'єктивніпередумови успішного дослідження.

  Особливо велике значення кількість і якістьпорівняльних зразків набувають у складних випадкахдослідження: при нестачі що міститься в слідахінформації, маскування ідентифікаційних ознак,руйнувань слідів і т.п. Аналіз експертної таслідчої практики показує, що в переважнійбільшості випадків причиною відмови експертів від дачівисновків і ймовірних висновків єнедоброякісність представлених на експертизуматеріалів, зокрема порівняльних зразків. У зв'язку зцим велике практичне значення для слідчого і судузнання набуває загальних вимог, що пред'являються дозразків для порівняльного дослідження, і загальнихпринципів їх отримання.

  Незалежно від форми відображення ідентифікаційнихвластивостей у зразках (відбитки, відбитки, частини або часткиоб'єкта, що перевіряється) останні повинні задовольнятинаступним загальним вимогам:

  1) безсумнівність походження;

  2) репрезентативності;

  3) порівнянності.

  безсумнівність походження означає точне встановлення в процесі розслідування, від якого особи або предмета отримані рукописи, відбитки, зразки крові, волосся, з якої конкретно ємності або сховища отримані зразки фарби, зерна, вироби і т.д. Походження зразка від конкретного, точно встановленого, наслідком об'єкта має бути завірене слідчим або судом.

  Під репрезентативністю (показністю)зразків піднімається достатня за кількістю та якістювідображення специфічних загальних і приватних властивостейідентифікованої об'єкта. Репрезентативне зразокмістить інформацію, необхідну для індивідуалізаціїоб'єкта, що перевіряється. Кількісний критерій узначною мірою варіює залежно від щільностіідентифікаційного поля, під якою розуміється обсягідентифікаційної інформації. Використовувати в результатівивчення ваговій одиниці або площі аналізованогооб'єкта. Зразки таких речовин, як отрути, фарби, чорнило,порох, тютюн, пил, подаються в кількості від 1 до
  50 г, грунту, будматеріали, харчові продукти, зерно - від
  100 до 1000 р. Густота ідентифікаційного поля прямопропорційна ступеню неоднорідності подрібненого,щільності і концентрації досліджуваної речовини.
  Якісний критерій репрезенатівності відноситься доскладу ідентифікаційної інформації. Зразок повиненмістити відомості про всі важливі для ідентифікаціївластивості об'єкта і їх співвідношенні (розподіл) вструктурі об'єкту. Так, зразки почерку повинні відображативсі варіанти почерку особи, що перевіряється; зразки зерна,вилучається зі сховища, повинні відображати склад зерна історонніх включень по всій масі зерна, що знаходиться всховище. У силу великої різноманітності об'єктів судовоїекспертизи важливий загальний підхід, що забезпечуєякісну репрезентативність зразків. Такий Підхідполягає в побудові уявної інформаційної моделіперевіряється, і виділення найбільш істотнихдля ідентифікації крапок (зон). Найбільш інформативніточки знаходяться в зонах неоднорідності властивостейоб'єкта, що перевіряється. Це неоднорідності складу приідентифікації всякого роду сумішей, неоднорідностікристалічної структури, щільності, твердості,прозорості, електропровідності та інших фізичнихвластивостей при ідентифікації цілого вроздріб; нерівностіповерхні у випадках трасологічної ідентифікації;зміни напрямку, складності, будови іпротяжності рухів при почеркознавчої ідентифікаціїі т.п. Зразок - це «відбиток» чи «зріз»неоднорідностей об'єкта, що перевіряється. При цьому важливо,щоб у зразку були представлені ті властивостіоб'єкта, що перевіряється, які рідко зустрічаються воб'єктах подібного роду. Останні представляютьнайбільший інтерес для індивідуалізації одиничногооб'єкта. При відборі зразків слід врахувати, що завданняіндивідуальної ідентифікації за ознаками складу іструктури є досить складною і дозволяється лише вокремих випадках.

  При постановці такого завдання відбір зразків стає органічною частиною самого експертного дослідження і проводиться за обов'язкової участі фахівців.

  Сенс вимоги порівнянності полягає в усуненнівідмінностей порівнюваних відображень (слідів і зразків), необумовлених дійсним відмінністю властивостейідентифікованих об'єктів,

  Виконання вимоги порівнянності забезпечуєтьсяотриманням зразків, максимально відповіднихдосліджуваного об'єкта за механізмом їх утворення. Так,для почеркознавчої ідентифікації отримують рукописи,написані на такому ж папері, подібним які пишуть приладом,в аналогічних умовах, що містять такі ж слова ісловосполучення тощо; при відборі зразків грунтівпопередньо вивчається механізм утворення слідів -накладень на об'єктах-носіях, наприклад взуття та одягупідозрюваного. Потім з урахуванням механізму розслідуваноїподії (розбій, згвалтування тощо), провадитьсялокалізація місця події, виділяються можливіділянки контактної взаємодії, після чогоздійснюється відбір грунтових проб.

  5. Проведення експертизи

  Експертиза передбачає проведення активноїтехнічної, організаційної та дослідницької роботине тільки експертом, | а й слідчим. Робочий контактексперта і слідчого полягає в такому взаємодіїцих осіб при підготовці, виробництві та використанніекспертизи в процесі розслідування, яке забезпечуєоптимальні умови виробництва досліджень і оцінки їхрезультатів як доказів у кримінальній справі. _

  Найбільш важливим етапом взаємодії слідчого іексперта є етап підготовки експертизи. На цьомуетапі ставляться і конкретизуються питання, що підлягаютьдозволу, визначаються об'єкти досліджень, збираютьсянеобхідні для експертів відомості і порівняльніматеріали, планується процес експертного дослідження.
  Тим самим визначаються напрямки, цілі експертногодослідження і створюються його матеріальні передумови.

  У ряді випадків, особливо при призначенні складних ірідко зустрічаються експертиз, слідчий не в станівсамостійно розібратися в можливостях і умовахмайбутнього дослідження, не володіє навичками ітехнічними засобами, необхідними для отриманняпорівняльних зразків. Така ситуація складається припризначення експертизи для встановлення джерелапоходження матеріалу і речовин, ідентифікації цілогопо частині за відсутності загальної лінії поділу, припризначення багатьох технічних, економічних,бухгалтерських досліджень. Оптимальною формою дозволузазначених труднощів є попередняконсультація з майбутнім експертом і залучення вжепризначеного експерта до участі у слідчих діях,пов'язаних з підготовкою експертизи; огляду, освідування, виїмках, допитах.

  Для проведення особливо складних досліджень, наприкладпри визначенні осудності, призначається комісіяекспертів. Якщо підлягає вирішенню питання вимагаєзалучення експертів різних спеціальностей, наприкладкриміналістів, медиків, автотехніки при дослідженніобставин дорожньо-транспортної пригоди,призначається комплексна експертиза (ст. 80 КПК). Чи невтрачає свого значення робочий контакт слідчого іексперта при виробництві експертного дослідження. Зодного боку, в ході експертизи в якості їїпроміжних результатів можуть бути встановленіістотні для подальшого розслідуванняобставини, що вимагають негайного реагуванняслідчого. Так, в ході тривалих судово-бухгалтерськихекспертиз нерідко встановлюються дані про зв'язокрозкрадачів з іншими особами та установами, що вимагаютьнегайної перевірки, виробництва додатковихслідчих дій і, можливо, постановкидодаткових запитань перед експертами. З іншогобоку, виявившись у процесі дослідженняобставини можуть зажадати додаткові відомості,документів, порівняльних матеріалів, коригування ранішепоставлених питань і т.п. Оптимальною формою контактуна даній стадії проведення експертизи єсистематичний обмін інформацією між слідчим іекспертом, а в необхідних випадках - присутністьслідчого при проведенні експертизи.

  У стадії оцінки слідчим висновку експертаостанній може дати пояснення про процес і сутностіпроведених досліджень, пояснити значення виконаниханалізів, результатів реакцій, проміжних даних,використаних спеціальних термінів, привестидодаткові аргументи, що обгрунтовують його внутрішнєпереконання. Процесуальній формі такого контакту можебути допит експерта слідчим або судом.

  6. Оцінка та використання висновку експерта

  Висновок експерта є доказом,оскільки містить відомості про що підлягають доведеннюфактах. Оцінка та використання висновку експертає найбільш відповідальним етапом проведенняекспертизи у кримінальній справі. Саме тут експертизавиступає як засіб доказування в системі іншихдоказів.

  Першим етапом оцінки висновку експерта єоцінка його наукової достовірності, тобто встановленнявідповідності висновку дійсності.

  Існують два способи оцінки наукової достовірностівисновку експерта: 1) аналіз умов і методівпроведених досліджень і 2) зіставлення висновківекспертів з іншими доказами, що містятьвідомості про об'єкт дослідження, тобто; аналіз ув'язненняексперта у відповідній приватної системідоказів.

  При аналізі умов та методів проведенихдосліджень мають істотне значення наступніпитання:

  1) компетентні чи експерти (переважна більшістьсудових експертиз проводиться в даний часспеціально підготовленими і атестованими експертами --співробітниками державних установ судовоїекспертизи, в інших випадках питання про компетентністьексперта вимагає спеціального дозволу);

  2) піддані чи дослідженню справжні об'єкти,
  (слідчий повинен переконатися, що дослідженняпіддані ті самі об'єкти, які вилучені в якостіречових доказів і направлені на дослідження;не сталося підміни об'єктів, змішання речовихдоказів із зразками тощо, з цією метоюзіставляються індивідуальні ознаки речовихдоказів у протоколі їх огляду з описом об'єктівдослідження у висновку експерта);

  3) чи задовольняють зразки, представлені наекспертизу, загальним вимогам: поза сумнівомпоходження, репрезентативності, порівнянності (якщопоходження використаного при порівняльномудослідженні зразка точно не встановлено, висновкиекспертів не можуть бути доказом незалежно відякості проведеного дослідження);

  4) спроможні чи вихідні наукові положення,прийняті експертом (якщо вихідні наукові дані,експертом покладені в основу висновків, недостатньонауково обгрунтовані, недостатньо перевірені на практиці,як, наприклад, запропоновані в криміналістичноїлітературі методи визначення давності пострілу позалишку нітритів у нагаре ствола вогнепальної зброї,його висновки не можуть бути визнані науково достовірними);

  5) чи є проведені експертами дослідженняповними, а їхні висновки достатньо обгрунтованими (аналізуючивиконані експертами дослідження з точки зорувідомої слідчому методики, відповідності існуючимвідомчих інструкцій і правил, слідчий можевиявити істотну неповноту дослідження. Так,може бути виявлено, що при судово-медичномурозтині трупа не проведено дослідження всіх трьохпорожнин тіла, а досліджено тільки один з них; приспектрографіческом порівняльному дослідженні дробувстановлення збігу складу порівнюваних дробин НЕвироблено кількісного аналізу компонентівсвинцевого сплаву, який може виявитися різкорозрізняються, і т.п. Висновки експертів у зазначенихвипадках можуть бути визнані необгрунтованими);

  6) чи не є висновки експертів суперечливими
  (висновки експертів повинні випливати з результатівпроведених ними досліджень і виявлених ознак.
  Якщо в процесі порівняльного дослідження почеркуексперт описує у дослідницькій частині висновкутільки що збігаються ознаки, а при порівнянні рукописіввиявляються та відмінності або описуються відмінності, але,їм при позитивному висновку не дається переконливогопояснення, висновок експерта не випливає з дослідження,суперечить йому - такі висновки не можуть вважатисянауково достовірними);

  7) яка форма висновку експерта (висновки експертаможуть мати форму категоричного або можливоїув'язнення). Категоричний висновок свідчить про те,що в результаті дослідження встановлені ознаки,які, на думку експерта, достатні для достовірноговирішення поставленого перед ним питання. Якщо жвиявлені ознаки не забезпечують безумовноїдостовірності висновку, але дозволяють судити про факт звисоким ступенем вірогідності, експерт даєможливе ув'язнення. Незалежно від форми виводуексперта він повинен бути оцінений по суті, з точкизору його фактичної обгрунтованості інесуперечності. Інформація про факт, отриманаза допомогою експертизи, зіставляється з інформацією проте ж факт, отриманою з інших джерел. Такийметод забезпечує всебічну перевірку укладенняексперта і достатню надійність підсумкового висновкуслідчого і суду про що підлягає встановленнюобставину.

  Процесуальним засобом перевірки оцінкипроведеного дослідження є додаткова іповторна експертизи. Перша призначається у випадках, коливисновок експерта є недостатньо ясним абонеповним. Вона може бути доручена тому самому або іншомуексперту. Друга призначається за наявності сумнівів уобгрунтованості та правильності висновку і доручається іншимекспертам (ст. 81 КПК).

  Після того як факт, що був предметом експертизи,достовірно встановлено, переходять до другого етапу --оцінці доказового значення експертизи. На цьомуетапі оцінки простежується значення встановленогоекспертизою факту. Який же загальний метод такої оцінки?

  Предметом експертного дослідження є звичайнонайбільш критичні ланки причинного зв'язку у кримінальнійсправі. Тому ланки причинності, досліджені івстановлені експертами, зіставляються, «стикуються» зіншими достовірно встановленими ланками причинногозв'язку у кримінальній справі з метою відновлення механізмурозслідуваної події в цілому. На цій основі фізичнійвзаємодії матеріальних тіл, дослідженоїекспертами, дається правова оцінка зовнішні
  (просторові, часові, інформаційні) зв'язкуоцінюються з точки зору встановлення причинності, відпричинного зв'язку з розслідуваним подією предметівперех?? дят до встановлення причинного зв'язку конкретнихфізичних осіб. Так, за допомогою трасологічноїекспертизи по слідах протектора може бути встановленазалишила ці сліди автомашина. Якщо аналізматеріальної обстановки події призведе до висновку пропричинного зв'язку цих слідів з фактом наїзду на пішохода,можна говорити про встановлення транспортного засобу,яким скоєно наїзд. Подальша завдання полягає ввстановлення водія, ступеня і характеру його провини.
  За допомогою судово-медичної експертизивстановлюються безпосередня причина смерті іхарактер тих матеріальних взаємодій, які їївикликали, наприклад розрив печінки в результаті ударів вживіт важким тупим предметом. Завдання слідчого полягаєв тому, щоб встановити, що такі удари могли бутинанесені потерпілому тільки, при побитті, що єпредметом розслідування, знайти конкретних осіб,які брали в цьому участь, визначити ступінь їх провини івідповідальності. Загальна стратегія дослідження складається прице в русі від зупиняється за допомогою оцінкиекспертизи питань факту до дозволу на їх основіпитань права.

  Використана література:

  1. Криміналістика. -М.: Вища школа, 1994.
  2. Криміналістика. -М.: Академія МВС РФ, 1995. - Т.1.
  3. Ейсман А.А. Висновок експерта. -М.: Юрид. лит., 1967.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status