ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Роль слідчих ситуацій в організації розкриття і розслідування злочинів
       

   

  Криміналістика

  Тема: "РОЛЬ слідчої ситуації В ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ

  ЗЛОЧИНІВ"

  П Л А Н

  Введення стор 2 < p> I. Роль слідчих ситуацій стор 3-15 в криміналістиці
  1. Поняття "слідча ситуація" стор 3-7
  1. Об'єктивні та суб'єктивні умови
  2. "слідчої ситуації" стор 8-9
  3. Види ситуацій та їх класифікації стор.10-11
  4. Компоненти слідчої ситуації стор 12-15

  П. Роль слідчої ситуації в організації розслідування злочинів (у виборі так-тичні рішень) стор 15-24
  1. Слідча ситуація і реалізація тактичних прийомів стор 15-16
  2. Вплив ситуації на вибір тактичного рішення стор 17-18
  3. Оцінка ситуації для прийняття тактичного рішення стор 19-22
  4. Теорія "безконфліктного слідства" стор 23-24

  Висновок стор 25-26

  Список літератури стор 27-29

  -2 -

  В умовах переходу до ринкової економіки, в період формування новихсуспільних відносин відбувається швидке зростання преступності.1

  Злочинність в країні стає більшою мірою організованою іпрофесійною, і це підвищує рівень вимог, що пред'являються дофахівців, що займається боротьбою з нею. Важливе місце в боротьбі ззлочинністю займає розслідування злочинів, що здійснюється вконкретних умовах часу, місця, що оточує її середовища, взаємозв'язки зіншими процесами об'єктивної дійсності, поведінку осіб, що опинилисяу сфері кримінального судочинства і під впливом інших, часомщо залишаються невідомими для слідчого факторів. Це складна системавзаємодії утворює в результаті ту конкретну обстановку, в якійдіє слідчий і в якій протікає конкретне розслідування. Цяобстановка отримала в криміналістиці загальна назва слідчої сітуаціі.2

  Тому належить, що роль і значення слідчих ситуацій урозслідуванні і розкритті злочинів буде зростати. Наука та практикане стоять на місці і розвиваються зі зміною життя людей і суспільства. Їхускладнення відображається не тільки в зростанні злочинності, а й у її ускладненні
  (тобто появі нових, раніше не існуючих видів і форм злочинів),а, отже, і в слідчих ситуаціях, без вивчення якихнеможливо розслідування злочинів.
  ______________________________________________

  1. Болдирєв В.А. Вплив розвитку соціально-економічнихумов на діяльність міліції. Воронеж. 1996, стор 8-9

  2. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика слідчих дій. М. 1994, стор 18

  - 3 -

  Розглянемо роль слідчої ситуації в криміналістичній тактиці.

  Криміналістична тактика є важливим розділом кріміналістікі.1
  Вона включає в себе систему наукових положень і розроблюваних на їхоснові рекомендацій по організації та плануванню попереднього ісудового слідства; визначення лінії поведінки здійснюють його осіб,прийомів проведення окремих слідчих і судових дій, спрямованихна дослідження, збирання доказів, на встановлення обставин,які сприяють вчиненню преступленій.2 Визначення "криміналістичнатактика "замінило собою поняття" слідчої тактики ", що було не відразуприйнято радянськими криміналістами. Наприклад, дослідники Митрич С.П.і Васильєв О.М., Комарков В.І. тривалий час використовують стареназву, але інші: Р.С. Белкин, О.Я. Баєв активно застосовують іпереконливо захищають нове визначення, наповнюється новим, більш широкимзмістом.

  Система наукових положень, на яких базується криміналістичнатактика, включає вчення про кріміна-лістіческой версії та плануванніслідства; поняття слідчої ситуації, застосування її оцінки тавикористання в інтересах слідства, поняття "тактичного ризику ітактичного рішення ", принципи взаємодії слідчого з органамидізнання, іншими державними та громадськими органами іорганізаціями, з засобами масової інформації,
  ___________________________________________________ 1. Курс радянськоїкриміналістики. Р. С. Бєлкін.

  Загальна теорія радянської криміналістики. М., 1977, т.I, стор.206.

  Селіванов Н.А. Радянська криміналістика. Система понять. М.,
  1982, стор.79.

  2. Криміналістика. Коротка енциклопедія під ред. Р.С. Бєлкіна.

  М., 1993, стор.98.

  Митрич С.П. Слідча тактика. М., 1975.

  Васильєв А.Н. Слідча тактика. М., 1976.

  Комарков В.І. Теоретичні проблеми слідчої тактики.

  Саратов, 1987.

  Белкин Р.С. Курс радянської криміналістики. М., 1977, стор 208.

  Баєв О.Я. Криміналістична тактика і кримінально-процесуальногозакон. Воронеж, 1977.

  Белкин Р.С. Нариси криміналістичної тактики. Волгоград, 1993.

  - 4 -

  форми і методи використання в процесі розслідування та судовогорозгляду спеціальних знань.

  Тема роботи - розгляд поняття "слідча ситуація" та її рольв організації розкриття і розслідування злочинів.

  Термін "слідча ситуація" введено в науковий обіг А.Н.
  Колесніченко (1923-1985р.) Відомим дослідником криміналістичноїметодики в 1967 році, в його докторської діссертаціі.1

  Визначення "слідча ситуація" в науці склалося не відразу, а врезультаті тривалої дискусії відомих вчених-правознавців. Сенснаукових суперечок, як нам видається, йшов у першу чергу про співвідношенняі місце слідчої ситуації в процесі розслідування. Так, одна групавчених, серед яких були В. К. Гавло, 2 І. Ф. Герасимов, 3 Л. Я. Драпкін, 4вважали, що її місце знаходиться всередині процесу розслідування, і, восновному, визначали ситуацію, як сукупність певних даних пропевному етапі розслідування. Інші (серед них можна назвати
  В. І. Шіканова, 5 Н.А.Селіванова6 і Р.С. Белкіна7 та ін) слідчуситуацію характеризували як реальна, в якій, в даний моментздійснюється процес доказування (розслідування).
  ______________________________________________________ 1.Кріміналістіка.
  Коротка енциклопедія. М., 1993, стор.73.

  2. Гавло К.О. Про слідчої ситуації і методики розслідування розкрадань, що здійснюються за участю посадових осіб - "Питання криміналістичної методології, тактики і методики розслідування".

  М., 1973, стор.90.

  3. Герасимов И. Ф. Принципи побудови методики розкриття злочинів. - "Питання криміналістичної методології, тактики і методики розслідування". М., 1973, стор.82.

  4. Драпкін Л. Я. Поняття і ілюстрація слідчих ситуацій

  - "Слідчі ситуації та розкриття злочинів". Свердловськ,

  1975, стор.28.

  5. Шиканемо В. І. Розробка теорії тактичних операцій - найважливіша умова вдосконалення методики розслідування злочинів. -

  Методика розслідування злочинів. М., 1976, стор 157.

  6. Селиванов Н. А. Советская криминалистика. Система понять. М .,

  1982, стор.117.

  7. Белкин Р. С. Курс радянської криміналістики. М., 1979, т. Ш, стор.70.

  - 5 -

  У науковій літературі тривалий час існували суперечки про поняття слідчоїситуації. Хоча більшість сходилися на думці, що слідча ситуація --це сукупність даних, що характеризують обстановку, в якій слідчомупідлягає діяти.

  Так, Шиканемо В.І. пропонував ввести термін "типова слідчаситуація "як наукову абстракцію високого ступеня спільності. Ця типовахарактеристика слідчих ситуацій, що зустрічаються на певних етапахрозслідування окремих видів преступленій2.

  Він вважав, що вони можуть бути взяті в якості типових моделейвідповідної поведінки слідчого.

  В.К. Гавло пропонував особливо виділити види - вихідні слідчіситуації, перевірочні та види ситуацій расследованія.3

  І.А. Копилов пропонував своє визначення слідчої ситуації "яккриміналістичної характеристики розслідування конкретного злочину впевний момент, необхідної для прийняття рішень слідчих ".4

  Л.Я. Драпкін - "динамічна інформаційна система" відображає зрізним ступенем адекватності різноманітні логіко-пізнавальні зв'язкуміж встановленими та ще невідомими обставинами, що мають значеннядля справи, тактико-психологічні відносини учасників (сторін) кримінальногосудочинства, а також організаційно-управлінську структуру і рівеньвнутрішньої впорядкованості процесу розслідування ".5
  ________________________________________________ 1.Шіканов В.І.
  Теоретичні основи тактичних операцій у розслідуванні злочинів.
  Іркутськ, 1993, стор.17.

  2. Шиканемо В.І. Указ.раб., Стор.18.

  3. Гавло В.К. Слідча ситуація - сб. Слідчаситуація. М., 1985, стор 41

  4. Копилов І.А. Указ. раб., стор.6.

  5.Драпкін Л.Я. Загальна характеристика слідчих ситуацій.
  Слідча ситуація. М., 1985, стор.115.

  - 6 -

  Цікава характеристика слідчої ситуації була дана білоруськимправознавцем Г.А. Зоріна, що визначав її з позиції системного підходу. Вінвважає, що слідча ситуація є 1) відкритою системою, вякої взаємодія учасників засноване на отриманні інформації ззовні, атакож по каналах зворотного зв'язку з постійним і взаємним рефлексуваньпозицій партнерів; 2) "цілеспрямованою системою, так як діяльність їїучасників зумовлена певною метою або комплексом цілей, частосуперечать один одному; 3) контрольованою, але не в повній мірі, системою
  (коли слідчий випускає з рук ініціативу, це не може не надативплив на слідчу ситуацію); 4) дискретної системою, яка можебути розчленована на різні процеси: а) контролю за виконаннямвласних функцій слідчого; б) сприйняття інформації від учасниківситуації; в) сприйняття і оперативної оцінки слідчих помилок, упущень;г) формування адекватної програми виправлення помилок: запобіганняможливих негативних наслідків упущень слідчого; д) виконаннякомплексу тактичних прийомів відповідної спрямованості й прийняттяінформації про їх результативності; е) детермінують системою, оскількивона обумовлює поведінку слідчого та інших зацікавлених осіб,які також як і слідчий, аналізують ситуацію і роблятьвідповідні висновки про майбутні слідчих ситуаціях ".1

  Дане визначення, на мій погляд, вдало поєднує певнідостоїнства двох напрямів, поза сумнівом, належить до другого напрямку.
  _____________________________________________

  1. Зорин Г.А. Криміналістична евристика. Гродно,
  1994, т.I, стор.51-53.

  - 7 -

  Принципові питання ситуаційного розслідування стали особливожваво дискутуватися у науковій літературі в кінці 60-х років, коли восновному завершилося формування системи тактичних прийомів проведенняслідчих дій. На порядок денний постало питання підвищення їхдієвості. Була здійснена розробка комплексів наукових рекомендаційз тактики слідчих дій в типових ситуаціях. 1 Зусиллями вчених уЗокрема: Р.С. Бєлкіна, О.М. Васильєва, І.Ф. Герасимова, Б.А. Образцова ібагатьох інших були закладені основи криміналістичного вчення прослідчої ситуації, вказано шляхи його використання в практицірозслідування злочинів. Цьому передувала велика робота,проміжним підсумком якої слід, на мою думку, вважати Збірканаукових праць, виданий Всесоюзним інститутом з вивчення причин ірозробці заходів попередження злочинності в 1985 году.2

  Цей невеликий за обсягом, але значний за змістом (20 робіт --статей) збірник об'єднав роботи відомих правознавців, які вивчали проблемислідчої ситуації. Незважаючи на те, що багато вчених захищали різніконцепції і сперечалися один з одним, збірник відіграв велику роль у виробленнізагальних перспектив у дослідженні проблем слідчої ситуації, накреслив шляхиїх подальшого вирішення.
  ______________________________________________

  1. Копилов І.А. Слідча ситуація і тактичне рішення.
  Волгоград, 1988, стор 4.

  2. Слідча ситуація. Збірник наукових праць. М., 1985.

  - 8 -

  Розглянемо фактори, що впливають на формування слідчоїситуації.

  Умови, сукупність яких становить слідчу ситуацію,формуються під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів.
  До числа об'єктивних чинників, що впливають на формування слідчоїситуації, вчені відносять:

  - наявність і характер наявної в розпорядженні слідчогодоказательственной і орієнтує інформації, що залежить від механізмурозслідуваної події та умов виникнення його слідів в навколишньомусередовищі;

  - наявність і стійкість існування ще невикористанихджерел доказової інформації і надійних каналів надходженняорієнтує інформації;

  - інтенсивність процесів зникнення доказів і сила впливаютьна ці процеси факторів;

  - наявність в даний момент у розпорядженні слідчого органу дізнаннянеобхідних сил, коштів, часу та можливість їх використанняоптимальним чином;

  - існуюча в даний момент кримінально-правова оцінка розслідуваноїсобитія1.
  ______________________________________________

  1. Криміналістика. Коротка енциклопедія. М., 1993, стор.72.

  - 9 -

  Суб'єктивними факторами, що впливають на формування слідчоїситуації, є:

  - психологічний стан осіб, які проходять у справі;

  - психологічний стан слідчого, рівень його знань і умінь,практичний досвід, здатність слідчого приймати і реалізовуватирішення в екстремальних умовах;

  - протидія встановленню істини з боку злочинця і йогозв'язків, а іноді і потерпілого і свідків;

  - сприятливе (без конфліктів) протягом розслідування;

  - зусилля слідчого, спрямовані на зміну слідчої ситуаціїв сприятливу для слідства бік;

  - наслідки помилкових дій слідчого, оперативного працівника,експерта, понятих;

  - наслідки розголошення даних попереднього розслідування;

  - непередбачені дії потерпілого або осіб, не причетних дорозслідуваного собитію.1

  Існують і інші системи класифікації умов, що впливають навиникнення ситуації. Наприклад, у І. А. Копилова, 2 розрізняючись втермінології і місця розташування того чи іншого елемента, вонидотримуються, в основному, вищенаведеної конструкції.
  ______________________________________________

  1. Белкин Р.С. Курс радянської криміналістики. Т.Ш, стор 71.

  2. Копилов І.А. Указ.раб., Стор 5-6.

  - 10 -

  Значні суперечки в науці викликає класифікація слідчихситуацій. Одним з перших правознавців її розробив і запропонував Л.Я.
  Драпкін, що в її основу поклав ступінь поінформованості слідчого
  (тобто один з компонентів інформаційного характеру) .1
  За Л.Я. Драпкіну класифікація слідчих ситуацій виглядає такимтак:

  Слідчі ситуації

  Прості Складні

  Проблемні Конфліктні


  | Типові | Специфічні | Типові | Специфічні |
  | Одноелементні | Комплексні | Двосторонні | Багатосторонні |
  | Закриті | Відкриті | Строгого | нестрогого |
  | (кінцеві) | (нескінченні) | суперництва | суперництва |

  Ця інформація, хоча й зустріла заперечення окремих вчених
  (Бєлкіна Р.С.2, Гранат Н.Л.3) зіграла свою роль у розвитку науки іслідчої ситуації. В даний час найбільш поширеними ізагальноприйнятими з численних видів ілюстрації слідчих ситуаційє наступні:за часом виникнення в процесі розслідування: початкові, проміжніі кінцеві.
  ______________________________________________

  1. Драпкін Л.Я. Указ. соч., стор 43.

  2. Белкин Р.С. Курс радянської кріміналістікі.1977, Т.Ш.

  3. Гранат Н.Л. Слідча ситуація (психологічнийаспект) - Слідча ситуація. М., 1985, стор.36.

  - 11 -

  У них відбивається динамізм, мінливість ситуацій під впливомщо впливають на них факторів.

  За відносинам між учасниками конфліктні і безконфліктні. Цякласифікація запозичена з психології. Вона грунтується нахарактеристиці одного з елементів психологічних компонентів ситуації:суперництва та протидії сторін, цілі та інтереси яких прирозслідуванні злочину не збігаються.

  По відношенню і можливості досягнення мети розслідування:сприятливі і несприятливі для расследованія.1 Усяке діюслідчого, спрямоване на досягнення тих чи інших цілей, маєздійснюватися після попередньої йому оцінки слідчої ситуації, яксприятливою або несприятливою для досягнення цієї целі.2

  Разом з тим необхідно відзначити і певну відносність таумовність цієї класифікації, як і багатьох інших, так як в основібудь-якої класифікації присутні два фактори: статичний і динамічний,мінливі поєднання яких можуть початкову безконфліктний ситуаціюперетворити на проміжну або кінцеву конфліктну і т.д.
  Разоме з тим типізація слідчих ситуацій можлива і необхідна.
  ______________________________________________

  1. Криміналістика. Коротка енциклопедія. М.,

  1993, стор 73.

  2. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Указ.раб., Стор 21.

  - 12 -

  Зміст слідчої ситуації складається з компонентів,класифікуються Р.С. Бєлкіним на 4 групи:

  1) компоненти психологічного характеру:психологічний стан осіб, які проходять по справі розслідується,психологічний стан слідчого, результат конфлікту міжслідчим і протистоять йому особами; сприятливе (безконфліктне)протягом розслідування та ін;

  2) компоненти інформаційного характеру: обізнаність слідчого
  (про обставини злочину; можливих доказах; можливостіїх виявлення та експертного дослідження, місця приховування шуканого,наміри протидіють слідству осіб та ін), обізнаністьпротистоять слідчому і інших, що проходять у справі осіб (про ступіньінформованості слідчого і свідків, про виявлені іневиявлені доказах, про наміри слідчого тощо);наслідки розголошення слідчої таємниці тощо;

  3) компоненти процесуального і тактичного характеру:стан провадження у справі, докази та їх джерела, наявністьнадійних ще не використаних джерел орієнтує інформації,можливість обрання потрібної запобіжного заходу, ізоляції один від одногощо проходять у справі осіб, проведення конкретної слідчої дії;наявність тактичного ризику і можливість його мінімізації, протидіявстановленню істини з боку злочинця і його зв'язків, а інодіпотерпілого і свідків, наслідки помилкових дій слідчого,понятих, фахівців та експертів, непередбачені дії, що зазнавабо осіб, не причетних до розслідуваної події і т.д.;

  4) компоненти матеріального та організаційно-технічного характеру:наявність комунікацій між черговою частиною і слідчо-оперативноїгрупою; наявність засобів передачі і прийому потрібну інформацію зоблікових апаратів органів внутрішніх справ, мобільність її пошуку позапитам; можливість мобільного маневрування наявними силами ізасобами, забезпеченість тим і іншим одночасно і т.д.

  - 13 -

  Поєднання всіх цих компонентів на думку Р.С. Бєлкіна і Е.М.
  Лівшица: обумовлює індивідуальний характер кожної слідчої ситуаціїв кожен даний момент виробництва розслідування. Такий змістслідчої ситуації дозволяє на їхню думку ставити питання про типізаціїслідчих сітуацій.1

  У криміналістиці немає усталеного підходу до проблеми типізаціїслідчих ситуацій. Практично всі дослідники поділяють точку зорупро те, що "типізація слідчих ситуацій за всіма складовими їхкомпонентів практично неможлива, оскільки вона повинна буде нараховуватиколосальне число варіантів "2. Про те, що в цьому питанні немаєусталеного думки, свідчить, наприклад, нечіткість і зміна впозиції Р.С. Бєлкіна, що вважав, що типізація можлива за будь-якимодному, рідше двох компонентів, найчастіше по інформаціонному3, а потімуточнюючого і заглибленого та деталізує основу своєї класифікації.
  "Типізувати слідчі ситуації можна лише по одному компоненту, а якщобути більш точними, лише по одному з які складають цей компонент елементів
  (наявність інформації про подію і його учасників) ".4
  ______________________________________________

  1. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика слідчих дій. М.,
  1994, стор 20.

  2. Белкин Р.С. Курс криміналістики, т.Ш, М., 1997, стор.146.

  3. Белкин Р.С. Курс криміналістики, т.Ш, М., 1997, стор.146.

  4.Лівшіц Е.М. , Белкин Р.С. Тактика слідчих дій. М., 1994, стор 20.

  - 14 -

  Цікава проблема застосування тактичних прийомів в слідчихситуаціях.

  Г. Г. Доспулов, вивчаючи структуру і психологічні механізмидії тактичних прийомів допиту, вважав, що в безконфліктнихслідчих ситуаціях тактичні прийоми реалізуються за допомогою мовних,речових, письмових засобів, а також за допомогою імітаційних звуків ірухів. У конфліктних слідчих ситуаціях реалізацією тактичнихприйомів є мова слідчого, різні речі, документи, фотографії,обстановка місця проісшествія.1

  Я вважаю, що подібна регламентація прийомів за окремими видамиситуацій, запропонована дослідникам, дуже умовна, тому що слідчаситуація дуже динамічна. Значення своєчасного прогнозування ситуаціїполягає в тому, щоб у ході підготовки тактичного рішення, обратизасоби, прийоми та методи реалізації, що передбачають резервні рішення,на той випадок, коли вона раптом з безконфліктної перетворюється наконфліктну, а слідчий заготовив тактичні прийоми тільки на один типситуації.

  Значення своєчасного прогнозування змін слідчоїситуації показує такий приклад: М. і Б. вчинили розбійний напад на
  П. Виходячи з матеріалів справи та особистих спостережень, слідчий зробиввисновок про те, що особливо небезпечний
  ______________________________________________

  1. Доспулов Г.Г. Поняття, структура і психологічні механізмивпливу технічних прийомів допиту. Алма-Ата. КГУ. Вип.3, 1973, стор
  33.

  - 15 -

  рецидивіст Б., вороже налаштований до правозастосовні органам, всудовому засіданні може змінити свої свідчення. Під його впливом мігзробити це і М.

  Тому слідчий ухвалив рішення при проведенні всіх допитів,очних ставок і пред'явлення для впізнання використовувати якдодатковий засіб фіксації - звукозапис. Припущення слідчоговиправдалися: Б. і М. відмовилися від раніше даних свідчень і в судовомузасіданні всіляко прагнули зганьбити слідство. Однак прийнятезавчасно і успішно реалізоване тактичне рішення про способифіксації слідчих дій забезпечило успіх расследованія.1

  П.

  Правильне прийняття тактичного рішення дуже важливо. У своїй роботія не буду розглядати тактичне рішення в якості самостійногокриміналістичного інституту (його поняття, зміст, структуру, види,процес прийняття і т.д.)

  Я розгляну два вкрай важливі проблеми: а) керуючий вплив слідчої ситуації натактичне рішення і б) оцінку слідчої ситуації при підготовці тактичногорішення.

  Вид, зміст і спрямованість тактичного рішення залежить, восновному, від слідчої ситуації. Подивимося, як досліджуються даніпроблеми відомими спеціалістамі._____________

  1. Копилов І.А. Слідча ситуація і тактичне рішення.

  ВСШ МВС. Волгоград, 1988, стор 19.

  - 16 -

  Відомий правознавець С.Ю. Якушин, вивчаючи тактичні прийоми прирозслідуванні злочинів, на перше місце серед основних властивостейтактичного прийому ставив:

  "1) гнучкість і залежність його від слідчої ситуації" .1

  Він вважає, що зміст і характер тактичного прийомуобумовлюються ситуації, що слідчої ситуацією, розділяючи визначення їїпоняття, запропоноване І.Ф. Герасімовим.2

  С.Ю. Якушин приходить до висновку про те, що оскільки характерслідчої ситуації визначається сукупністю багатьох факторів,зміст і поєднання яких завжди індивідуально і в кінцевому підсумкупов'язано з особливістю розслідуваної справи, остільки не може бутиабсолютно однакових слідчих ситуацій. З огляду на те, що ці ситуаціївесь час змінюються, виникає необхідність у застосуванні і різнихтактичних прийомів, які не можна розглядати як непорушні істини.
  Слідча ситуація є фактичною основою прийняття тактичнихрішень следователя.3 Хоча надалі він робить застереження, що
  "Тактичного прийому притаманні і такі властивості, як свобода вибору
  (розуміється як усвідомлена необхідність), гнучкість, залежність відслідчої ситуації ".4
  ______________________________________________

  1. Якушин С.Ю. Тактичні прийоми при розслідуванні злочинів.

  Казань, 1983, стор.8.

  2. Герасимов І.Ф. Деякі проблеми розкриття злочинів.

  Свердловськ, 1975, стор 75.

  3. Якушин С.Ю. Указ. раб., стор 9.

  4. Якушин С.Ю. Там же, стор 11.

  - 17 -

  Дослідник проблеми І.А. Копилов запропонував розгляд даноїпроблеми застосувати до типів формування та організації тактичного рішення.

  І.А. Копилов виділяє 4 етапи:

  1) виникнення потреби у прийнятті та реалізації тактичногорішення. Тут оцінка ситуації дозволяє виділити "слабкі місця"розслідування, визначити спрямованість, кінцеву мету, а частково - вид ізміст тактичного рішення;

  2) етап розробки і остаточного ухвалення рішення - слідчий,виходячи з оцінки слідчої ситуації, підбирає засоби тактичногодії, намічає час його здійснення, спосіб фіксації і т.д.;

  3) етап реалізації намічених заходів з осмисленням що змінюєтьсяслідчої ситуації, а значить і ефективної програми дій.

  На заключному 4-му етапі оцінюються результати виконаноїроботи. Реалізація тактичного рішення в тій чи іншій мірі змінюєслідчу ситуацію. Слідчий оцінює її і визначає, вирішені чизавдання тактичного впливу. Таким чином, від слідчої ситуаціїзалежить зміст всієї діяльності, від моменту виникненнянеобхідності в ньому, до оцінки отриманих результатів. Керуючийвплив слідчої ситуації можна визначити як об'єктивноіснуючу залежність розробляється тактичного рішення відособливостей слідчої сітуаціі.1
  ______________________________________________

  1. Копилов І.А. Указ. раб., стор 15.

  - 18 -

  Безсумнівно, що інформаційна наповненість кожної з цих 4 групна різних етапах розслідування змінюється. У процесі розслідування їхкількість зростає, змістовна база слідчої ситуації збільшується,що підвищує її значімость1. Криміналістичне значення слідчоїситуації полягає в утриманні відповідного потенціалу, що дозволяєвизначати оптимальні шляхи, засоби та прийоми розслідування. виходячи зцього дуже важливий основна ознака, який Р.С. Белкин взяв в основусвоєї кваліфікації ситуацій - це інформаційний, тобто кількість іякість інформації про розслідуваної події - дозволяє судитисприятлива чи або несприятлива дана ситуація для расследованія.2
  Ситуація сприятлива коли у слідчого немає сумніву в достовірностіданих і несприятлива, коли обсяг корисної інформації незначний. Булиспроби, наприклад, Копилова І.А., ввести поняття "проміжної ситуації --коли достовірність даних сумнівна ".3 У його кваліфікації існуютьрозділення ситуацій як конфліктні і безконфліктні, індивідуальні татипові. Він вважає і з цим слід погодитися, "що поділслідчих ситуацій на типові та індивідуальні має особливепрактичне значення ".4


  ___________________________________________

  1. Копилов І.А. Указ. раб., стор 7.

  2. Белкин Р.С. Курс радянської криміналістики. Т.Ш, М., стор 75.

  3. Копилов І.А. Указ. раб., стор 7.

  4. Копилов І.А. Указ. раб., стор 8.

  - 19 -

  І.А. Копилов розглядає проблему оцінки слідчої ситуації припідготовці тактичного рішення 2-ма способами. Причому він особливопідкреслює специфіку слідчої ситуації, яка, на його думку,обумовлена складністю структури тактичного рішення, різноплановість йогокомпонентів; динамічністю слідчої ситуації; взаємним впливомелементів слідчої ситуації; особливою важливістю оцінки елементівслідчої ситуації у зв'язку з різноманітністю видів і форм тактичнихрешеній.1 Дослідник перший спосіб бачить у постійному і всебічномуобліку всіх змін кожного компонента ситуації, незалежно від того, якесаме рішення готується.

  Другий спосіб оцінки слідчої ситуації полягає впершочергове і максимально повному аналізі елементів слідчоїситуації, які є визначальними для підготовлюваного тактичногорішення. Даний спосіб дозволяє, на думку вченого, досягти великихпозитивних результатів, ніж первий.2

  Головна роль у цьому відводиться слідчого, його досвіду, правовихзнань, здібностей і мисленнєво-аналітичної деятельності.3
  Слідчий своїми діями багато в чому формує зміст слідчоїситуації, багато хто сприймає її зміни, оскільки сам є їїелементом. Тому найчастіше він в змозі визначити, які елементислідчої ситуації найбільш важливі для розробки тактичногорешенія.___________________________

  1. Копилов І.А. Указ.раб., Стор 15.

  2. Копилов І.А. Указ. раб., стор 16.

  3. Дулов А.В., Нестеренко А. Тактика слідчих дій. Мінськ,

  1971, стор 23-24.

  4. Копилов І.А. Указ. раб., стор 17.

  - 20 -

  І.А. Копилов запропонував свою кваліфікацію оцінки слідчоїситуації. До обсягом оцінки він відніс слідчу ситуацію в цілому або їїелементи, що мають тактичне значення. В основі оцінки показниквідносини суб'єкта до об'єкта, тобто ті ж, що і при оцінці доказів:правові знання, філософські знання, моральні погляди, професійніякості та особистий досвід слідчого. Об'єктивність оцінки багато в чому залежить,на думку автора, від критичного ставлення суб'єкта до рівня своїх знань.
  Суб'єкт оцінки - автор розрізняє 2 категорії суб'єктів, відносячи до I осіб,займають в силу посадових обов'язків або займаного процесуальногоположення (наглядач прокурор, експерт, захисник) мають право оцінюватиситуацію, але не брати тактичних рішень. Оцінювати ситуацію або їїкомпоненти можуть також обвинувачений, потерпілий, підозрюваний, свідок.

  Ко П категорії суб'єктів вчений відніс осіб, які оцінюють слідчуситуацію і які мають право приймати на цій основі тактичні рішення
  (слідчий, керівник слідчої бригади, начальник слідчоговідділення і прокурор, якщо вони особисто проводять попереднє слідство ідають вказівки по розслідуваного справі слідчого на підставі ст. 127, 211
  УПК РСФСР.

  Результат оцінки. Заключний елемент логічної структури оцінкимає форму уявного уявлення про особливості ситуації, що склалася івикористовується при виборі засобів тактичного решенія.1
  ______________________________________________

  1. Копилов І.А. Указ. раб., стор 19.

  - 21 -

  С.Ю. Якушин поділяє і захищає точку зору на пріоритетну рольособливостей слідчої ситуації, прямо впливають на зміст та характертактичного прийому при організації процесу розслідування. Свою позицію віндоводить, спираючись на приклад безконфліктної слідчої ситуації - що ввипадках відсутності опору, "протиборства" в умовах добровільноїнадання свідчень, як і при огляді місця події існує системаприйомів виконання таких дій - це теж тактика. Рішення будь-якоїтактичної завдання на практиці передбачає необхідність діятивизначеним, впорядкованим чином. Кожен тактичний прийом реалізуєтьсязастосуванням найбільш доцільного в конкретній ситуації способу діїслідчого.

  На мою думку, С.Ю. Якушин допускає змішання в даному випадкутактичних і процесуально - правових рішень, настільки очевидних дляприводяться вченим ситуацій як доказ своєї концепції. Явважаю, що тактичні рішення якісно стоять вище і полягають унеодноразовому моделюванні, рефлексивно "програванні" ситуацієюобстановки і можливих результатів, є криміналістичної рекомендацією,підвищує ефективність слідчих дій, особливо в проблемних іконфліктних сітуаціях.2
  ______________________________________________

  1. Якушин С.Ю. Указ. раб., стор 22.

  2. Слідчі дії (криміналістичні та процесуальні аспекти). Сб Свердловськ, 1983, стор.10.

  2. І.Ф. Герасимов. Система процесуальних дій слідчого.

  - 22 -

  Я поділяю точку зору І.Ф. Герасимова, що тактичні рішення можутьйти паралельно з процесуально - правовими рішеннями, а в простихситуаціях можуть поступатися їм першість.

  Головна їх завдання - це що випереджає розробка рішень тактики,оскільки саме ці рішення визначають найбільш рухому частинуслідчих дій та їх еффектівность.1

  Аналіз слідчих ситуацій слідчим вкрай важливий для ефективноїроботи следователя.2 Неправильна їх оцінка і, як наслідок, тактичніпомилки, призводять до недоліків при виробництві як окремих слідчихдій, так і слідства в целом.3

  ______________________________________________

  1. Герасимов І.Ф. Система процесуальних дій слідчого

  "Слідчі дії". Сб Свердловськ, 1983, стор 10.

  2. Гусаков А.А., Філюшенко А.А. Слідча тактика. Свердловськ,
  1991, стор.6-7.

  Образцов В.А. Виявлення та викриття злочинця. М., 1997, стор 72 -
  73.

  3. Баєв О.Я. Тактика слідчих дій. Воронеж, 1995, стор 12 -

  14.

  - 23 -

  Прикладом важливості слідчих ситуацій для криміналістичної тактикиможе служити теорія або концепція "безконфліктного слідства", в основіякої лежить безконфліктна слідча ситуація. "Безконфліктнаситуація характеризується повним або частковим збігом інтересівучасників взаємодії, відсутністю протиріч в цілях, досягненнюяких спрямовані їхні зусилля на даному етапі розслідування "1. Більшістькриміналістів визнають наявність подібних ситуацій в певних випадкахрозслідувань, але деякі з них поділяють і підтримують теорію
  "Безконфліктного слідства". Прикладом такої трансформації поглядівможе служити позиція А.М. Ларіна в 70-х роках, що був активним їїпротивником, які вважали, що слідство - це завжди боротьба за інформаціюміж слідчим і преступніком.2

  В останній статті, присвяченій проблемам криміналістики іпаракріміналістікі, вчений стверджує, що теорія "конфліктного слідстваототожнює обвинуваченого з злочинцем і служить виправданням упередженостіі нерозбірливості слідчого в засобах боротьби ".3

  Я приєднуюся до думки Р.С. Бєлкіна, що засуджує абсолютизацію теорії
  "Безконфліктного слідства", що робить непотрібними всі дослідження зрозробки засобів, прийомів і методів дій слідчого в конфліктнихситуаціях. Вона (тобто теорія) роззброює наслідок, створює явна перевагатих, хто не зацікавлений у виявленні істини у справі, завдаючи прямих збитківправосуддя ".4
  ______________________________________________

  1. Ратину А.Р. Судова психологія для слідчих. М., 1967,стор 157.

  2. Ларін А.М. Розслідування у кримінальній справі. Планування,організація. М., 1970, стор 49.

  3. Ларін А.М. Криміналістика і паракріміналістіка. М., 1996, стор
  102-103.

  4. Белкин Р.С. Курс криміналістики. Т. Ш, стор 153.

  - 24 -

  Я допускаю можливість існування безконфліктних ситуацій вслідчому розслідуванні, але навіть поверхневе знайомство зслідчої практики показує типовість таких ситуацій, колирозходяться інтереси слідчого і підслідного - учасників ситуації,коли їх дії прямо протилежні: один намагається приховати істину,другий - її виявити, коли можливі різні варіанти і результати їхдій, спрямовані на досягнення протилежних цілей.

  "Ситуації конфліктів різної тривалості і гостроти виникають тоді,коли між учасниками процесу складаються відносини суперництва іпротидії ".1

  Тому, як я вважаю, цілком мають рацію ті вчені, якірозглядають конфлікт "як реальне суперництво, як процесуальну татактичну боротьбу (але не війну!) з обвинуваченим або іншими особами ".2

  Конфліктні слідчі ситуації реально існують і доситьтипові в процесі розслідування, тому їх вивчений

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status