ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Криміналістична характеристика вимагання
       

   

  Криміналістика
  Одним з найбільш небезпечних посягань на державну
  або суспільну власність, а також на особисті інтереси грома-
  дан є вимагання (як основна стаття доходів органи-
  зовано злочинності), що порівняно швидко поширюється
  лось по всіх регіонах країни в різних формах прояву. Висо-
  кая ступінь суспільної небезпеки вимагань полягає в
  те, що об'єднуються стійкі високоорганізовані злочинні
  групи, що розділяють між собою зони впливу, що породили нове в
  нашій країні злочинне явище - рекет. Ведучи паразитичний про-
  раз життя, застосовуючи погрози і шантаж, підкуп і різні провока-
  ції, вимагачі-рекетири разлагающе впливають на інших нестійких
  громадян.
  Злочини цієї категорії мають значну гро-
  ною небезпекою і високою латентністю; боротьба з ними являє
  самостійну багатоаспектну, у тому числі і криміналістичну
  проблему.
  Однією з найважливіших теоретичних проблем вдосконалення
  розслідування взагалі і криміналістичної методики зокрема
  представляється розробка криміналістичної характеристики від-
  ділових видів злочинів, яка по праву є головним
  елементом таких методик і включає в себе найбільш загальне, типовий-
  ное, яка обумовлює дану методику.
  Криміналістична характеристика вимагання - це сово-
  купность інформації про типові ознаки даного вила злочини
  ний, вона постійна і відрізняється ймовірносно-статистичними дан-
  нимі, що вказують на ступінь взаємозв'язку і взаємозалежності її
  елементів. Кожен з цих елементів представляє сукупність
  обставин, особливостей, орієнтувальних слідчих у визначених
  леніі напрямків розслідування.
  Важливе криміналістичне значення мають узагальнені відомості
  про об'єкт (предмет) злочинного посягання. Для вимагач-
  ств, спрямованих на заволодіння майном громадян, громадських
  і державних організацій характерна двостороння направлений-
  ність: на особу потерпілого і майно. Тут, як і в разі не-
  чаях скоєння вбивств, здійснюється грубе посягання на
  вищі блага людини - її життя і здоров'я, заради злочинного
  заволодіння чужим майном або правом на нього.


  - 2 -
  Встановлення предмета злочинного посягання при вимагаючи-
  будівництві завжди сприяє більш швидкому і правильному уста-
  новлення інших обставин даного вила злочинів. Вид і
  властивості предмета злочинного посягання корельовані з дру-
  шими елементами криміналістичної характеристики. Поки не буде
  встановлено, який матеріальний предмет піддавався злочинному
  посяганню при вчиненні злочину, до тих пір неможливо
  визначити об'єкт посягання і правильно кваліфікувати дан-
  ве діяння.
  Аналіз слідчої практики показує, що безпосередній-
  вим предметом злочинного посягання при вимаганнях яв-
  ляють: гроші та інші папери; коштовності та прикраси; теле-,
  радіо-, відеоапаратура; Автомототехніка; предмети фірмової
  одягу, взуття та інші, а також специфічним предметом є услу-
  ги або блага.
  На відміну від кримінально-правового поняття предмета злочини
  ня, предметом посягання в криміналістичному аспекті - мо-
  жет бути людина, тобто його тілесна організація. Як правило, це
  особи з високим рівнем матеріальної забезпеченості. У багатьох
  випадках злочинці мали в своєму розпорядженні відомості про протиправність
  таких високих доходів своїх жертв, а також важливе значення
  грає віктимологічні аспект, що обумовлює цілий ряд прес-
  тупленій даного виду.
  Здирництва піддаються перш за все особи, які займаються
  комерційної, кооперативної та індивідуально-трудової діяль-
  ністю; значної частини вимагань схильні водії так-
  Сі та особи, що займаються приватними перевезеннями; на іншу частину при-
  ходятся всі інші об'єкти вимагання: фотографи-індивіду-
  али, керівники та організатори культурно-видовищних закладів,
  спільноти шахраїв, що використовують азартні ігри, повії і
  деякі інші, наприклад, особи, що продають різні предмети на
  речових ринках і т.д. Ці дані варіюють залежно від регі-
  вона країни, пори року, міський чи сільській місцевості і т.д.
  Необхідно зауважити, що для даної категорії злочинів,
  предмет злочинного посягання багато в чому детермінує меха-
  нізм вчинення здирництва, спосіб здійснення даного виду
  злочину, особистість злочинця-здирника, слідову картину.
  Для криміналістичної характеристики предмет злочинного
  посягання важливий у першу чергу як следообразующего об'єкт


  - 3 -
  - Які сліди він може залишити на взаємодіючих об'єктах
  (злочинця, обстановці місця події). Криміналістична
  особливість предмета злочинного посягання при вимогательст-
  вах полягає в тому, що за своєю природою вона частина обстановки,
  в якій відбувається злочин, а в деяких випадках може
  бути й елементом способу вчинення злочину.
  Серед елементів криміналістичної характеристики вимагаючи-
  тва спосіб вчинення злочину представляється визначаю-
  щим, тому розглянемо його докладніше. Спосіб вчинення переступив-
  лений має величезне значення для практики побудови методики
  розслідування злочинів взагалі та вимагання зокрема.
  Ще Б. М. ШАВЕР писав, що "методика розслідування окремих видів
  злочинів завжди визначається методами вчинення злочини
  ний. При розробці питань приватної методики завжди доводиться
  йти від методу вчинення злочину до методу його розкриття ".*
  Це пояснюється тим, що саме через спосіб, головним чином, і
  виявляється процес відображення злочинного акту. У ньому, як у зер-
  калі, відбивається злочинна діяльність особи, його мотиви і цілі,
  а також безпосередній об'єкт злочинного посягання і сле-
  річна картина злочину.
  Всі способи вимагання можна розділити на три групи,
  поклавши в основу кваліфікуючі ознаки даного виду прес-
  тупленій, де засобом впливу на потерпілого служать:
  1. Загроза застосування насильства до потерпілого або близьких йому
  особам.
  2. Загроза оприлюднення ганебних відомостей про нього або його близький
  ких.
  3. Загроза пошкодження або знищення майна (ст.ст. 95,
  148 КК РФ).
  Згідно з цими підставами, перша група способів представля-
  ет вимагання, вчинене із застосуванням насильства і в першу
  чергу - психічного. До них відносяться:
  - Загроза словом (при цьому способі вимагач віч-на-віч
  з потерпілим пригнічує його волю і примушує виконати пред'яв-
  лені вимоги);
  - Передача загрози засобами зв'язку (по телефону, телеграфу,
  _________________________< br /> * Див: ШАВЕР Б.М. Про основні засади приватної методики
  розслідування злочинів// Соц. законність. 1938. N 1. С. 46.


  - 4 -
  радіо і т.п.);
  - Передача загрози за допомогою листа і звукозапису (цей спо-
  соб часто використовують вимагачі при захопленні і утриманні заложні-
  ков з метою викупу).
  Для якнайшвидшого досягнення поставленої мети злочинці під
  загрозою примушують свою жертву писати своїм рідним і близьким за-
  писки, або записують на магнітну стрічку мова заручників з обра-
  щеніямі до близьких, де потерпілі волали про допомогу, а потім ці
  касети і підкидні листи доходили до своїх адресатів.
  Значне місце в цій групі способів вимагання за-
  нітрохи способи, що характеризуються психічним насильством за допомогою
  технічних засобів. Це такі як:
  - Демонстрація знарядь вчинення насильства;
  - Демонстрація результатів насильства. Для цих способів характе-
  Терно те, що в алегоричній формі жертві натякають про тяжкі
  наслідки відмови від виконання вимог здирників.
  Наприклад, зустрічаються випадки, коли додому потерпілому при-
  Сила вінки або труни, в під'їзд будинку або на подвір'я за місцем жи-
  тва підкидали трупи тварин з відірваними головою або
  іншими частинами тіла, а також надсилали фотографії із зображенням
  небіжчиків і т.п., натякаючи тим самим про такі ж наслідки для
  потерпілого.
  Завершують першу групу способи, які реалізуються через
  застосування фізичного насильства. До них можна віднести:
  - Позбавлення особистих прав і свобод потерпілих, які реалізують-
  ются обмеженням діяльності жертви; її розкраданням, ув'язненням у
  безлюдні потаємні місця, про які знає лише вузьке коло осіб;
  - Безпосереднє застосування фізичного насильства.
  Другу групу утворюють способи, суть яких полягає в угро-
  зе оприлюднення відомостей про потерпілого чи його близьких. Це одна з
  численних груп, яку можуть становити способи загрози і
  шантажу оголошенням таємниць комерційної діяльності; технологічне-
  ких процесів; оголошенням відомостей про незаконно отримуваних дохо-
  дах, послуги і т.п., а також оголошенням ганебних відомостей про по-
  терпіла або про його близьких.
  Наступну групи складають способи, реалізація яких здійсню-
  ються через загрозу знищення або пошкодження належачи-
  ного або довіреного потерпілому майна. Особливість даних
  способів полягає в тому, що через псування, пошкодження та Уніч-


  - 5 -
  тоженіе майна вимагача примушує свою жертву підкоритися
  їхнім вимогам.
  Вимагання як злочинна діяльність включає також
  основні три елементи: підготовку, вчинення і приховування. Однак
  вчинення злочину відрізняється тим, що воно як процес вклю-
  чає дві стадії: загрозу і заволодіння предметом посягання,
  які відділені в часі один від одного. Загроза при вимагач-
  стве, як правило, передує заволодіння предметом вимагач-
  ства, проте в деяких випадках загроза і заволодіння зливаються в
  одна дія - вчинення злочину і є елементом спо-
  соба. Тому в структурі способу вчинення вимагання необ-
  ходимо розрізняти чотири елементи:
  - Підготовку до злочину;
  - Вчинення злочину;
  - Заволодіння майном;
  - Приховування слідів злочину.
  Вчинення вимагання призводить до виникнення безлічі
  найрізноманітніших слідів, які поряд з іншими джерелами
  інформації дозволяють не тільки правильно кваліфікувати вчинено-
  ве, але і вибирати засоби і методи для розкриття і расследова-
  ня даних злочинів. Саме слідові обстановка на місці про-
  виході представляє матеріальні джерела інформації, позво-
  ляющие розпізнати ознаки елементів криміналістичної харак-
  них характеристик, які пов'язані з особистістю злочинця. При викорис-
  нии елементів криміналістичної характеристики вимагання в
  розслідуванні в першу чергу необхідно досліджувати сліди, ко-
  торие утворюються на місці події.
  Слідові картина - збірне поняття, що включає описи-
  ня матеріальних і ідеальних відображень і умов, що існують
  на момент виявлення злочину.
  Масив судової і слідчої практики показує, що в
  даний час матеріальні джерела інформації при расследова-
  нии вимагань використовуються вкрай рідко. На те є ряд при-
  чин об'єктивного і суб'єктивного характеру:
  а) багатоелементна структура місця події, неврахування ко-
  торою призводить до неповноту огляду;
  б) специфічний характер утворюються слідів, які су-
  існуючих тільки в момент скоєння вимагання;
  в) складність фіксації слідів, що відбиваються при здійсненні


  - 6 -
  загрози із застосуванням психічного насильства;
  г) відсутність спеціальних технічних засобів та методик їх
  застосування.
  Багатоелементна структура місця події означає, що
  воно не становить єдиного цілого, а включає принаймні
  три ділянки, на яких здійснюється здирництво, а саме: 1)
  місце здійснення загрози; 2) місце сприйняття загрози і 3) місце
  заволодіння предметом вимагання. Для деяких способів вимиємо-
  гательства ці елементи можуть об'єднуватися, однак для большінс-
  тва вони територіально роз'єднані.
  Деякі способи вчинення вимагань, зокрема, уг-
  троянда із застосуванням психічного насильства, відбуваються органолепті-
  тичними засобами, головним чином словом (промовою). Такі звуко-
  ші сліди відсутні на місці події, тільки в момент з-
  вершенія злочину, оскільки звуковий слід рухливий і затих-
  ет при русі. Оскільки сліди здирництва існують на
  місці події, то фіксація їх об'єктивними засобами ослож-
  нена тим, що вона пов'язана з установкою технічних засобів у
  місцях ймовірного вчинення вимагання. Зараз нерідкі слу-
  чаї коли потерпілий за своєю ініціативою записує мова вимагаючи-
  теля, а потім матеріал звукозапису передають до правоохоронних
  органи.
  Разом з тим на місці скоєння вимагання залишаються і
  інші матеріальні сліди-відображення, наприклад, сліди ніг, рук,
  мікрочастинки; сліди-предмети: знаряддя реалізації фізичного насі-
  лия (електронагрівальні прилади, колюче-ріжучі знаряддя, знаряддя
  й пристрої тортур і т.п.). На місці заволодіння предметом вимагаючи-
  тва залишаються сліди ніг, рук, мікрочастинки, запахових, а так-
  ж звукові сліди. Тому огляд всіх елементів місця проісшест-
  вия: місця здійснення загрози, місця сприйняття загрози і місця
  заволодіння предметом вимагання має першорядне значен-
  ние.
  Характер слідів, що залишаються при вимаганні, багато в чому
  залежить від способу здирництва, місця здійснення, об'єкта
  злочинного посягання, особи та інших обставин.
  Поряд з матеріальними відображеннями на місці події
  вимагання є велика кількість джерел (слідів)
  ідеальних відображень. Це "ідеальні сліди", що зафіксували подію-
  нення злочину в пам'яті потерпілих свідків, підозрюваних,


  - 7 -
  обвинувачених. В даний час вони переважають у системі доводячи-
  ня, а в окремих випадках є єдиними докази-
  ми.
  Кожен джерело містить різну кількість інформації, за
  своєму інтерпретує її на допиті. Тому головним завданням сле-
  дователя або оперативного працівника є тактично грамотне
  і досить повне вилучення відображеної інформації про вимагаючи-
  будівництві та процесуальне закріплення її на матеріальному носите-
  ле. При цьому треба враховувати об'єктивні умови і повноту воспр-
  ємства джерела. Так, свідки-очевидці, як правило, не можуть
  спостерігати всі картину здирництва, найчастіше у своїх показу-
  пах вони повідомляють лише про окремі епізоди події, а по ряду
  кримінальних справ про вимаганнях свідків-очевидців взагалі не
  буває.
  Обережно слід ставитися до свідченнями потерпілих, неко-
  торие чинності нервового потрясіння, сприймають картину події в
  викривленому вигляді. Іноді їм здається, що злочинців було більше,
  ніж на самому делея6 що це були люди "величезного зростання" і т.д.
  Тому отриману інформацію треба ретельно перевіряти ще раз, з-
  поставляти з іншими доказами.
  Не можна одержати повного уявлення про криміналістичної
  характеристиці вимагання в цілому, не маючи в своєму розпорядженні відомостями
  про особу злочинця. У структурі криміналістичної характе-
  них характеристик вимагання особистість злочинця становить інтерес
  в першу чергу в плані тих специфічних ознак і властивостей,
  які корелюють з іншими елементами криміналістичної ха-
  рактерістікі і, перш за все, зі способом, предметом вимагач-
  ства, а також зі слідової картиною даного виду злочинів.
  Досліджуючи особистість здирника, злочинців даної категорії
  можна віднести до двох типів:
  1) особи, які вчинили вимагання без підготовки, спонтанно-
  але. Таких вимагачів відносять до типологічної групі - "випадок-
  ные злочинно?? і ";
  2) особи, які вчинили вимагання з попередньої підго-
  товки. Таких вимагачів відносять до типологічної групи -
  "злісні злочинці".
  Для першої категорії осіб характерним є невираженний
  диференціація між позитивними і негативними потреба-
  ми. Особливо це характерно для неповнолітніх. Вони вважають,


  - 8 -
  що такою поведінкою стверджують свій авторитет в середовищі проживання.
  Важливу роль у цьому відіграла і преса, яка створила вимиємо-
  нів-рекетирам ореол непереможності. Тому вимагання
  стало ще й модним. Більшість осіб даної категорії працює або
  навчається, характеризується позитивно, займається спортом (багато
  мають високі розряди, є випадки - майстри міжнародного клас-
  са).
  Такий зовні респектабельний спосіб життя створює визначений-
  ний імунітет від усіляких підозр з боку правоохоронець-
  органів.
  До другого типу відносяться особистість вимагача з преімущест-
  ної злочинної установкою: характеризується наявністю таких не-
  гативных рис, у силу яких вона шукає такі криміногенні ситуа-
  ції, у яких можливе вчинення злочину, при необходімос-
  ї години створює їх і використовує всі доступні йому кошти і сили дос-
  тіженія поставленої злочинної мети. Особливістю цього типу є при-
  ляется те, що їм набагато частіше відбуваються по кілька епізодів
  вимагань, а також інші злочини протягом щодо
  короткого часу. Їх способи вчинення злочинів характери-
  зуются стійкістю, більшою підготовленістю, продуманістю,
  зухвалістю, скритністю. Більше половини вимагань здійснені
  ними із застосуванням зброї або спецзасобів, заздалегідь підготовлених.
  Для групи осіб, що відносяться до типу "злісні злочинці" ха-
  рактерно об'єднання в організовані злочинні групи, для за-
  нятія організованими здирництвом. Ці групи в такому вигляді
  цілком заслуговують на те, щоб їх називали групами рекетирів,
  тому, що за формою і за змістом вони становлять спільноту
  мафіозного типу і служать потужним каталізатором антигромадського
  поведінки оточуючих їх членів суспільства.
  Факт вчинення вимагання організованого злочинного
  групою має не тільки кримінально-правове та криміналістичне,
  але ще і соціально-психологічне значення. Воно полягає в тому,
  що організовані злочинні групи часто виявляють тенденцію
  до зростання їх чисельності. Залучення до групи нових співучасників
  йде як за ініціативою злочинної групи, коли їй необхідні ті
  або інші особи для вирішення спецефіческіх завдань (володіють прийомами
  різного вила рукопашного бою, фахівці з радіотехніки,
  електроніці тощо), так і за бажанням самих "новачків", яких
  приваблює можливість легкої наживи. З'явилася тенденція значи-


  - 9 -
  ного омолодження співучасників даної категорії злочинів -
  це особи у віці, як правило, від 16 до 35 років. Особливо тре-
  вожно те, що на злочин молодь йде свідомо, створюючи
  навіть деяке ідеологічне обгрунтування про відновлення соці-
  альної справедливості, символи, атрибутику тощо
  Залежно від конкретних обставин злочинні групи
  формуються за ознакою:
  - Проживання їх членів в одному мікрорайоні;
  - Загального місця їх роботи або навчання;
  - Спільних інтересів, занять, проведення часу;
  - Минулих злочинних зв'язків або спільного відбування нака-
  занія;
  - Родинних, національних зв'язків або земляцтва.
  Відмінною особливістю таких організованих злочинних
  груп є вироблення їх членами певної системи захисту в
  вигляді підкупу різних посадових осіб, а також залякування по-
  терпіли і свідків, прагнення не залишати слідів здійснений-
  них злочинів.
  Організована злочинна група здирників - це ієрархи-
  но побудована структура злочинної діяльності у вигляді про-
  думки, що функціонує під заступництвом корупції. Основними
  структурними елементами таких груп можуть бути:
  - Організатор групи ( "лідер" або "еліта"). Практика свідчать про "успіш-
  ність, що наявність судимості втрачає значення для створення
  авторитету організатору групи, як це було раніше. На першому
  ролі виходять особи, які раніше не судимі, але з вольовим характером,
  заповзятливі, що перейняли злочинний досвід у результаті близьких
  контактів із засудженими (маються групи в яких не судимий жоден
  член групи). Необхідно зауважити, що серед вимагачів велике
  число осіб з високим рівнем розвитку інтелекту (студенти, ІТП і
  тощо). Багато працівників державних органів, зраджуючи інте-
  си служби, чинили здирникам заступництво і необхідні
  консультації. Є факти безпосередньої участі у злочинних
  акціях. Вони і складають наступний елемент структури;
  - Група прикриття (адвокати, корумповані представники
  апарату та правоохоронних органів);
  - Бригадири (як правило, колишні спортсмени, які очолюють
  загони "бойовиків"). Кількість таких загонів або бригад суті-
  ет в залежності від соціально-економічних умов того чи іно-


  - 10 -
  го регіону;
  - "Бойовики" (або охоронці). Це нижчий рівень організований-
  ної групи, вони є безпосередніми виконавцями. Але в
  злочинну групу вимагачів, як відомо, можуть перебувати ли-
  ца, що виконують і інші кримінальні функції, наприклад, розклавши-
  чики, зв'язкові, наводчики, збирачі данини, власники "общака" і
  тощо
  # 2. Виявлення, аналіз ознак вимагання
  і тактика перевірочних дій
  Своєчасне виявлення ознак вимагання є
  першочерговим завданням для правоохоронних органів у ході
  розкриття і розслідування злочинів даного виду. Як вже від-
  меча, вимагання здійснюються різними способами від
  яких залежить реалізація наміру. Законодавець формує склад
  цього злочину як вимога передачі майна, або права
  на нього (ст.ст. 95, 148 КК РФ). Це злочин визнається вікон-
  ченним вже з моменту пред'явлення незаконної вимоги, тобто
  за законом уже в момент загрози злочин сталося. Загроза,
  виражена при вимаганні, спрямована не тільки на те, щоб
  подавити волю потерпілого і примусити його відмовитися від опору-
  тівленія, а й на те, щоб змусити його виконати пред'явлене
  до нього вимогу.
  Для своєчасного виявлення ознак вимагання необ-
  ходимо знати джерела, які сприяють отриманню відомостей про
  скоєний чи готується, здирництві. Таку групу призна-
  ков складають особливості способів вчинення вимагань,
  що виникають в результаті психічного і фізичного насильства над
  потерпілим або близькими йому особами, що проявляється в загрозі
  словом - коли винний безпосередньо сам або через інших осіб
  передає потерпілому вимога про передачу певного іму-
  вин або права; як уже зазначалося, велике число вимагань
  здійснюється з використанням засобів зв'язку; значне число
  способів вимагання здійснюється через листи і касети для
  магнітофонів, які злочинці-вимагачі підкидають жертві.
  Характерним для цих способів є те, що загроза висловлюючи-
  ється не самими предметами, а змістом інформації, яка за-


  - 11 -
  фіксована на них, чого не можна сказати про двох наступних способи
  вимагання, коли застосовуються загрози полягають у демонстрація-
  ції знарядь вчинення злочину, а також демонстрація резуль-
  ратів насильства. Загроза при цих способах передається формою і ха-
  рактер ушкодження. Характерні ознаки виникають в результаті
  таких способів вимагання, як позбавлення прав і свобод потер-
  співав або його близьких, наприклад, викрадення, ув'язнення, ограни-
  чення діяльності, а також застосування електронагрівальних при-
  борів, позбавлення їжі і води і т.п.
  Наступну групу ознак про вимагання складають ті
  способи, які реалізуються через загрозу оприлюднення ганебних
  відомостей про потерпілого чи його близьких. Лідируюче становище сре-
  ді них займають ті, що реалізуються через оприлюднення відомостей
  про незаконно отримуваних доходах, послуги і т.п. Ці злочини
  характеризуються своєю латентністю, тому що потерпілі, знаючи
  про незаконність своїх доходів, воліють краще платити "данину"
  здирникам, ніж заявляти про вимагання в правоохоронні
  органи. Способи даної групи вимагачі реалізують через вискази-
  вання погроз про оголошення таємниць комерційної діяльності та техно-
  логічних процесів, а також про оголошення ганебних відомостей
  особистого характеру.
  Особливу групу ознак злочинної діяльності вимагачів
  складають сліди псування, пошкодження та знищення майна та
  власності потерпілого з метою схилити його до виконання тих
  дій, яких від нього вимагають.
  Залежно від конкретної слідчої ситуації джерела-
  ми обізнаності про факти вимагання можуть бути: адмініст-
  ратора та інші працівники обслуговуючого персоналу готелів, ка-
  фе, барів, нічних клубів, кемпінгів, мотелів і т.п., де переступив-
  ники проводять свій вільний час, організовують азартні ігри і
  злодійські зустрічі; водії таксі; картярські гравці і жінки
  аморальної поведінки, особливо так звані в злочинному середовищі
  "центрові повії", власники гральних місць розпусти, морально
  розклалися спортсмени, що обертаються серед антигромадських еле-
  ментів.
  Крім носіїв ідеальних образів, джерелами відомостей про
  вимаганні є "німі" свідки, речові доказів-
  тва, найчастіше до них можна віднести сам предмет вимагач-
  ства. Ці джерела відомостей про вимагання звичайно не є


  - 12 -
  для оперативного працівника заздалегідь відомими і встановленими.
  Для досягнення цієї мети здійснюється ряд заходів, що забезпечує
  Чіван залучення цих джерел у сферу діяльності суб'єктів-
  тов з виявлення, розкриття та розслідування злочинів. Напри-
  заходів, злочинці ще не заволоділи предметом вимагання це
  створює слідчу ситуацію про яку потерпілий або його близький
  Електричні повідомляють правоохоронного органу про вимагання і наме-
  Рении злочинців. Залежно від висловлених загроз, можли-
  вості і бажання потерпілого або його родичів співпрацювати з
  органом дізнання, проводиться система оперативно-розшукових Меропа-
  ріятій, що забезпечують отримання первинної інформації про переступив-
  леніі і злочинця. Коли існує реальна загроза життю і
  здоров'ю, на першому етапі немає можливості в повному обсязі задейс-
  твовать весь арсенал наявних сил і засобів. Зокрема, не
  завжди в даній ситуації доцільно демонструвати реагування-
  ня міліції на ситуацію, що склалася: відкрито здійснювати огляд
  місця події, проводити широкі опитування людей, можливо
  які стали свідками вимагання, подвірні обходи, виклики в
  орган внутрішніх справ родичів потерпілих (особливо заложні-
  ков), відвідування їх квартир або будинків. Тому при необхідності
  підстраховки життя і здоров'я потерпілого всі первісні
  оперативно-розшукові заходи щодо його звільнення, а іноді
  для гарантованого огородження життя і здоров'я потерпілих, на-
  що ходять на волі, проводяться зашифровано.
  Значне місце в розкритті та розслідуванні вимагань
  мають криміналістичні та оперативні обліки. Останні представ-
  ляють колекції фотознімків, відеофрагментів поведінки осіб антирад-
  соціальне спрямування. Якщо потерпілий бачив здирника і за-
  пам'ятав деякі ознаки його зовнішності, то проводиться розшук
  злочинця по картотеці осіб, поставлених на оперативний облік.
  Для цього потерпілому пропонують переглянути, наприклад, альбом
  осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, або фотографії
  осіб, схильних до скоєння злочинів даного виду і взагалі.
  Якщо потерпілий дізнається здирника на фотознімку, то він підлягає
  всебічної перевірки.
  У теорії криміналістики таке "пізнання" за фотознімками на-
  викликають оперативними впізнавання. Якщо пред'явлення для впізнання
  має на меті отримання судових доказів, то оперативними-
  ве впізнання по АБД представляє можливість уточнення результа-


  - 13 -
  тов пошуку злочинців і створення умов для отримання доказів-
  нізацією.
  В ході проведення первинних слідчих дій або
  оперативно-розшукових заходів з метою перевірки підозрюваних в
  скоєнні здирництва, буває, що немає доказів, а име-
  ются лише оперативно-розшукові дані, або, що доказів
  недостатньо для прийняття якогось процесуального рішення. Та-
  кая ситуація отримала назву в літературі і практиці -
  розкриття злочину від особи до встановлення факту вчинення ним
  злочину. для вирішення цієї ситуації, перш за все склад-
  ляется запит в АБД. Після отримання відомостей, що характеризують
  особа, здійснюється процесуальна перевірка і таким чином ус-
  встановлюється конкретну особу, яка вчинила вимагання або при-
  приватне до нього.
  # 3. Побудова, розробка версій
  і планування розслідування.
  Розкриття і розслідування вимагань являє собою
  багатогранну діяльність, що вимагає різнобічних знань, біль-
  шого професійної майстерності та життєвого досвіду. Вона немис-
  лима без планування, як одного з найважливіших принципів методики
  розслідування злочинів.
  Основою планування є версія, побудована в соот-
  відповідне зі слідчою ситуацією, що виникла на певному
  етапі розслідування. Процес побудов версій - це логічне
  моделювання ймовірних суджень на основі суб'єктивної оцінки
  слідчим зібраної інформації про обставини, що підлягають
  доказуванню. Тому зміст версій зводиться до пояснення на-
  особистої інформації. У зв'язку з цим план розслідування будується з
  урахуванням реальних можливостей перевірки висунутих версій у реаль-
  ної слідчої ситуації. Для початкового етапу расследова-
  ня вимагання реальними і найбільш типовими є сліду-
  ющіе три слідчі ситуації:
  1) вчинене діяння є шахрайством, теж затримано
  особу, підозрювану у здирництві;
  2) відомо особа, яка вчинила вимагання, але воно скри-
  лось з місця події;
  3) вчинене діяння є шахрайством, але вкрай


  - 14 -
  недостатня або взагалі відсутня інформація про вимагання.
  Для вирішення кожної ситуації слідчий будує уівідповідності-
  твующіе версії, яких може бути декілька. Так, на основі ін-
  формації, що міститься в першій ситуації, слідчий перш за все-
  го повинен встановити чи є в діях затриманого ознаки
  вимагання, можливо відбулася добровільна передача іму-
  вин або надання будь-яких послуг, тобто чи показують дії
  підозрюваного ознаки вимагання; чи вчинено вимагач-
  ство затриманим, можливо він був тільки посередником; далі необ-
  ходимо встановити, що є безпосереднім предметом вимиємо-
  гательства, яким способом воно скоєно, де, коли, за допомогою
  яких коштів, з чиєю допомогою його вчинено.
  Друга ситуація характеризується інформацією, що дозволяє
  вірогідно судити про те, що скоєний злочин є
  вимогательствомя6 відомо кількість злочинців, а також від-
  слушні ознаки їх зовнішності та одягу; іноді імена, якими
  вони один одного називали, особливості усного мовлення; характер вдосконалення-
  шенних злочинних дій і застосовуваних засобів насильства; направ-
  ня, в якому зникли злочинці, які використовувалися
  транспортні засоби і т.п. Тут сутність приватних версій буде
  спрямована на розшук злочинця. Оскільки багато даних про нього
  відомі, то розшук його м?? жет здійснюватися від слідів-предметів.
  Так, якщо потерпілий досить добре запам'ятав і відтворює
  на допиті ознаки зовнішності рекетира, то можна побудувати ро-
  розшукової версію, що він можливо був поставлений на кріміналістічес-
  кий облік. Якщо потерпілий пам'ятає колір, марку і якусь частину
  номерного знака автомашин, то зазвичай розшук йде від речі: кому
  належить автомашина, яка зареєстрована в різних ви-
  дах обліків - на підприємствах, в органах ДАІ.
  Характерними для даної ситуації можуть бути наступні
  версії про тих, що зникли здирників: а) злочинець місцевий або Гаст-
  ролер; б) на основі зовнішніх ознак зробити припущення про на-
  національними та районі проживання; в) з мови і наявності татуюють-
  вок, відповідно до специфічного жаргону складно припустити, що переступив-
  нік раніше судимий.
  У найбільш складному становищі слідчий виявляється при
  плануванні дозволу третій ситуації, коли відомості про мож-
  можна вимагачів відсутні або вони незначні. У цих слу-
  чаях висуваються ті ж версії, що і при другій ситуації, однак


  - 15 -
  ступінь конкретності цих версій виявляється значно меншою,
  вони більше схожі з типовими. Саме для цієї ситуації характер-
  але найбільше число випадків неправдивих заяв і інсценівок, яко-
  б скоєних вимагань. Показовим у цьому плані є
  викриття групи розкрадачів автомобілів на Нижньогородському ав-
  томобільном заводі. Проте 20 годин в УВС Нижегородської області
  надійшло по телефону заяву про те, що з власною кварти-
  ри незнайомі чоловіки насильно захопили гр.Котова і відвезли в
  напрямку кладовища Сормовського району. Трохи пізніше в чергую-
  ву частину Сормовського РВВС надійшло повідомлення від патрульно-пос-
  тового наряду, що шестеро чоловіків, під'їхали на двох АВТОМАШ-
  нах "Жигулі" до водного каналу, почали бити чоловіка, а потім
  кидали його у воду і примушували плавати від одного берега каналу до
  іншому кілька разів. Вся ця група була затримана патруль-
  но-постовими нарядами і доставлена в РВВС. Потерпілий гр. Котов
  при допиті заявив і написав заяву про вимагання у нього
  вищезазначеними особами 25 тисяч рублів. Решта затриманих ут-
  верждалі, що "ми не вимагали гроші, а вимагали повернути нам
  борг ".
  Подальшим розслідуванням було встановлено, що потерпілий
  і його "вимагачі" складали організовану групу, яка з-
  вершать крадіжки автомашин на автозаводі. Зробивши чергову крадіжку
  ГАЗ 2410 "ВОЛГА", група доручила Котову її реалізувати в Красно-
  дарском краї. Котов машину реалізував, а гроші привласнив. Коли
  ж злочинці почали бити його, і вимагати гроші, він вирішив
  інсценувати вимагання, про що заздалегідь домовився з дружиною,
  яка й зробила повідомлення до міліції про викрадення її чоловіка неіз-
  Вестн злочинцями.
  Як відомо, планування починається з побудови, видвіже-
  ня
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status