ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Кримінально-правова і кримінологічна характеристика крадіжок
       

   

  Кримінологія

  Калінінградський державний університет

  Кафедра кримінального права та кримінології

  Дипломна робота

  Кримінально-правова і кримінологічна характеристика крадіжок

  (по матеріалами судової практики Гвардійського району Калінінградської області)

  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |
  | |

  Калінінград

  2001

  ЗМІСТ:

  | ВСТУП | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 3 |
  | Розділ I. | Кримінально - правова характеристика крадіжок | |
  | | Майна ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... | 6-22 |
  | 1.1. | Об'єкт і об'єктивна сторона злочинного | 6 |
  | | Діяння ... .... | |
  | 1.2. | Суб'єкт та суб'єктивна сторона злочинного | 13 |
  | | Діяння .... | |
  | 1.3. | Кваліфікуючі ознаки крадіжки ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 14 |
  | | | |
  | Розділ II. | Кримінологічна характеристика крадіжок .... | 21-35 |
  | 2.1. | Стан, структура і динаміка крадіжок в Росії | 21 |
  | | ... ... .... | |
  | 2.2. | Характеристика крадіжок у Гвардійському районі | |
  | | Калінінградській області ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 29 |
  | | | |
  | Розділ III. | Причини та попередження крадіжок ... ... ... ... ... | 36-53 |
  | 3.1. | Обставини, що детермінують вчинення | 36 |
  | | Крадіжок .... | |
  | 3.2 | Попередження крадіжок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 42 |
  | | |
  | ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 54 |
  | | |
  | НОРМАТИВНІ АКТИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 58 |
  | | |
  | МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ... ... ... ... ... ... ... ... | 59 |
  | | |
  | Використана література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 60 |

  Введення

  Таємне викрадення чужого майна (крадіжка, ст. 158 КК РФ) є найбільшимрозповсюдженим у Росії злочином. У структурі злочинності в 1996році крадіжки склали 46% (їх скоєно 1 207 478), а розкрито 52% [1]. Запідсумками 1999 року, кількість крадіжок склало 1414 тис. (23,7%) [2].

  Узагальнення матеріалів практики останніх років свідчить про зростаннякрадіжок, скоєних групами осіб. Злочинні групи відрізняють високий ступіньконспірації, налагоджена система реалізації краденого, використаннярізноманітних технічних і транспортних засобів.

  Значна кількість злочинців і злочинних груп при виборі об'єктапосягання збирають про нього інформацію, що ведуть спостереження, готуютьспеціальні пристосування, вибирають оптимальний час для здійсненнязлочину.

  Велика питома вага крадіжок чужого майна, їх нові тенденції, зодного боку, і слабка організаційна, правова та технічназабезпеченість діяльності органів внутрішніх справ, особливо в низовомуланці, з іншого, призводять до того, що щорічно тисячі кримінальних справ прокрадіжках припиняються (за даними ДВЦ МВС Росії: Про станзлочинності по Росії за січень - грудень 1999р .).

  Масштаби і темпи зростання злочинності зробили її одним з основнихчинників, що перешкоджають здійсненню соціальних реформ, які породжують угромадян почуття тривоги за своє життя і благополуччя, що знижують довіру доорганам влади і управління, до проведеної державної політики.
  Негативні тенденції в динаміці і структурі злочинності особливо проявилися вПротягом останніх півтора років, коли зростання її загального рівня супроводжуєтьсязначним зниженням рівня життя населення і поглибленням кримінальногопроникнення в усі сфери суспільного життя. Випереджаючими темпамизбільшується кількість тяжких злочинів, пов'язаних із застосуваннямнасильства. Злочинність стає все більш організованою іпрофесійною.

  Суттєво збільшилася і продовжує зростати агресивністьскоєних злочинів і заподіяну ними шкоду, підвищується рівеньсамозахисту злочинців від викриття; в протиправну діяльністьзалучається все більша частина населення. Найбільш яскравою тенденцієюсучасної злочинності стало прагнення кримінальних структур закріпитисяв економіці, політиці, в системі державної влади і управління. Упроцесі жорстокої конкуренції за оволодіння прибутковими сфераминародногосподарської діяльності і ресурсномісткими територіями, злочиннаСереда організується і озброюється, залучає до своєї діяльностіуправлінський апарат, проникає в законодавчі та виконавчі органивлади. Цьому значною мірою сприяє відсутність ефективногоконтролю з боку держави і всього суспільства за походженням ірухом капіталів, фінансових і матеріальних ресурсів.

  Через відсторонення переважної більшості громадян від процесівприватизації держвласності і в силу відсутності навичок економічногоповедінки в умовах криміналізованих ринкових відносин, істотнопідвищилася віктимна населення по відношенню до економічнихправопорушень і злочинів. Продовжує залишатися неприпустимо низькимрівень захисту майна та прав власності громадян. Різко змінюєтьсясоціальний статус осіб, які не зуміли адаптуватися до проведеним у країніреформам, що приводить до широкого поширення установок на кримінальної -силові способи вирішення соціальних суперечностей.

  Зниження життєвого рівня населення, безробіття, відсутністьрегулярних виплат заробітної плати, слабкість соціальної захищеностінаселення і, як наслідок, зростання частки незаможних елементів,потенційно готових до скоєння злочинів проти власності,наявність біженців, неясні процеси приватизації, розширення мережі приватнихбудівель, особистого транспорту, відсутність коштів, необхідних длязабезпечення захисту об'єктів від злочинних посягань, и др. - ось далеконе вичерпний перелік причин, що призводять до крадіжок чужогомайна.

  Емпірична база частині роботи представлена матеріалом узагальненоїсудової практики Гвардійського району. За спеціально розробленою методикоюбули проаналізовані матеріали 50 кримінальних справ розглянуті Гвардійськийрайонним судом. Як теоретичних джерел при підготовці роботибули використані праці відомих вчених юристів, такі як:
  «Кримінологічна ситуація в Росії на рубежі ХХ століття» Гурова А. А.,
  «Відповідальність за корисливі злочини» Кочо С. М., «Злочинність ХХстоліття »Лунеева В. В.,« Сучасне кримінальне законодавство: Досвідкритичного аналізу »Мілюкова С. Ф. та інші.

  Метою цієї роботи є постановка і спроба розглядунайбільш значущих питань у цій галузі. Послідовно реалізованийпринцип співвідношення теоретичних знань і правової практики,дозволяє отримати об'єктивне уявлення про структуру і характерскоєних крадіжок у Гвардійському районі Калінінградської області,проаналізувати сьогоднішній стан корисливої злочинності і виділитиголовні чинники, що впливають на формування та реалізацію форм протидіїцього виду злочинів.

  Глава I. Кримінально-правова характеристика крадіжок майна

  1.1. Об'єкт і об'єктивна сторона злочинного діяння

  Закон визначає крадіжку як таємне викрадення чужого майна (ст. 158 КК
  РФ). Тим самим підкреслюється, що крадіжка є формою розкрадання, і несе всобі всі ознаки розкрадання. Від інших форм викрадення крадіжку відрізняє таємнийспосіб вилучення.

  Для правильної кваліфікації злочину, відмежування від подібнихдіянь важливе значення має точне визначення об'єкта [3] протиправногопосягання.

  Встановлення об'єкта посягання, служить як би попередньоюпрограмою для вибору тієї групи суміжних складів, серед яких слідретельніше шукати необхідну норму.

  родовим об'єктом крадіжок чужого майна (за змістом ст. 2 КК РФ)є власність. Цивільне законодавство Росії виділяє триформи власності:

  1. Власність громадян і юридичних осіб (приватна власність, ст.

  213 ГК РФ);

  2. Власність Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації - республік, країв, областей, міст федерального значення, автономної області, автономних округів (державна власність, ст. 214 ГК

  РФ);

  3. Міст і сільських поселень, а також інших муніципальних утворень

  (муніципальна власність, ст. 215 ГК РФ).

  Всі форми власності рівноцінні і рівною мірою підлягають захиступравовими нормами, в тому числі і нормами кримінального законодавства. Цеположення закріплене в Основному Законі Російської держави, в якомуговориться: «У Російській Федерації визнаються і захищаються так самоприватна, державна, муніципальна та інші форми власності »(ст. 8
  Конституції Російської Федерації).

  Безпосереднім об'єктом крадіжки є ті конкретні відносинивласності, на які здійснено посягання. Предметомзлочину є матеріальна річ об'єктивно існуючого зовнішньогосвіту, що привернула інтерес злочинця.

  Предметом будь-якої форми розкрадання, відомої новому російському кримінальнійзаконодавству, - пише Ю.І. Ляпунов, - можуть бути лише товарно -матеріальні цінності в будь-якому стані і вигляді, що володіють економічнимвластивість вартості, а також гроші як загальний еквівалент вартості, якособливий товар, що виражає ціну будь-яких інших видів майна [4].

  Поняттям «майно» можуть охоплюватися речі, гроші та цінні папери.
  Нарешті, в поняття майна входить вся сукупність готівкових речей, грошей,цінних паперів, майнових прав, а також обов'язків суб'єкта. У зв'язку зцим, при застосуванні відповідних норм потрібно щоразу усвідомлюватизначення терміна «майно» [5]. Виходячи зі змісту ст. 130 ГК РФ,предметом крадіжки можуть бути як рухомі, так і нерухомі речі, до останніхзокрема, відносять багаторічні насадження (плодові дерева), викраденіз садової ділянки.

  Речі, які не відносяться до нерухомості, включаючи гроші та цінні папери,визнаються рухомим майном. Реєстрації прав на рухомі речі непотрібно, крім випадків, зазначених у законі (ст. 130 ГК РФ).

  Предметами крадіжки можуть бути:

  - неподільні речі, розділ яких неможливий без зміни їх призначення (ст. 133 ГК РФ);

  - складні речі, що утворюють єдине ціле, що передбачають використання їх за загальним призначенням (ст. 134 ГК РФ);

  - головна річ і приналежність (тобто річ, призначена для обслуговування іншої, головній речі і пов'язана з нею спільним призначенням) ст. 135 ГК РФ.

  - плоди, продукція та доходи (отримані в результаті використання майна), що належать особі, яка використовує це майно на законній підставі, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договорами про використання цього майна

  (ст. 136 ГК РФ);

  - тварини (ст. 137 ГК РФ);

  - гроші;

  -- валютні цінності;

  - цінні папери (державні облігації, векселі, чеки, депозитні та ощадні сертифікати, банківська ощадна книжка, коносамент, акції та ін.)

  При кримінально-правової оцінки викрадення цінних паперів, віднесених докатегорії валютних цінностей: цінні папери в іноземній валюті --платіжні документи: чеки, векселі тощо [6], слід враховувати, щонаступні угоди розкрадача з документами в даний час не тягнутьвідповідальності за здійснення валютного злочину, як цепередбачалося ст. 167 КК РРФСР 1960

  Крім «класичних» цінних паперів, безпосередньо названих в
  Цивільному кодексі, судова практика визнає предметом розкрадання талони напальне і мастильні матеріали ринкового або єдиного державного фонду,які безпосередньо надають право на отримання майна. Абонементнікнижки, проїзні і єдині квитки на право проїзду в метро і на іншихвидах міського транспорту, що знаходяться в обігу як документи,що засвідчують оплату транспортних послуг [7], а також лотерейні квитки.

  Не визнаються цінними паперами документи майнового характеру, нещо є носіями вартості, наприклад, боргові розписки, страховіполіси, заповіти, квитанції, довіреності, накладні, квитки для проїздуна залізничному, автомобільному, повітряному і водному транспорті, якіможуть бути використані за призначенням лише після внесення до нихдодаткових даних (заповнення тексту, скріплення печаткою,компостування), а також легітимаційний знаки (жетони камер схову,номерки гардеробу і т.п.). Викрадення таких предметів може розглядатисяяк викрадення документів (ст. 325 КК РФ). Крім того, воно можерозглядатися як приготуванням до скоєння ряду злочинів противласності [8].

  Слід мати на увазі, що крадіжка предметів, вилучених із цивільногообороту (радіоактивних матеріалів, зброї, боєприпасів, вибухових речовині вибухових пристроїв, наркотичних засобів або психотропних речовин),буде самостійним складом злочинів, передбачених ст.
  221, 226 і 229 КК РФ.

  У статті 158 КК України, говорячи про розкрадання чужого майна,виходить з того, що викрадач не мав ні права володіння, ні правакористування, ні права розпорядження ним, у противному випадку, діїзлочинця мають кваліфікуватися за іншими статтями Кримінального кодексу
  (або з правових норм інших галузей права).

  Об'єктивна сторона [9] крадіжки чужого майна характеризується групоюознак, що визначають зовнішню сторону цього суспільно небезпечного діяння.
  До неї входять: вилучення та (або) звернення чужого майна на користь винногоабо інших осіб; заподіяння цими діями реального матеріального збиткувласнику або іншому власникові цього майна; протиправністьздійснення цих дій; безоплатність їх вчинення.

  Слід зазначити, що якщо КК РФ крадіжкою визнає «таємне розкрадання»чужого майна, то об'єктивна сторона крадіжки в КК до 1994 рокухарактеризувалося як «викрадення», а теорії переважала думка, що поняття
  «Викрадення» і «розкрадання» співвідносяться між собою як «частина до цілого». [10]
  Чому потім законодавець відмовився від використання традиційного привизначенні крадіжки терміна «викрадення», важко зрозуміти, оскільки «викрасти»
  (від слова «викрадення») означає «таємно винести, забрати, вкрасти» [11] і більшеточної характеристики крадіжки як «викрадення» важко уявити.

  Виходячи зі змісту закону, крадіжка здійснюється шляхом таємних, активнихненасильницьких дій. Спосіб вчинення злочину повинензабезпечувати таємницю вилучення чужого майна, скритність від власника.
  "Викрадення майна слід вважати таємним (крадіжкою), якщо воно скоєно ввідсутності потерпілого або сторонніх осіб, або хоча і в присутності, аленепомітно для них. Якщо потерпілий або сторонні особи бачили, щовідбувається викрадення, але винний, виходячи з навколишнього оточення, вважав,що діє таємно, вчинене також слід кваліфікувати яккрадіжку "[12].

  Таємним є таке вилучення майна, яке відбувається без відомата згоди власника або особи, у веденні якого знаходиться майно,і, як правило, непомітно для сторонніх. Прикладом може служитиквартирна крадіжка або крадіжка, поєднана з протиправним проникненням увиробниче приміщення, офіс чи інше сховище майна. Крадіжка можебути здійснена у присутності власника, якщо він не помічає дійзлочинця, наприклад кишенькова крадіжка.

  Крадіжкою також є вилучення майна у потерпілого, якийзавідомо для злочинця не сприймає того, що відбувається (у сплячого, п'яного,що знаходився в непритомному стані), або навіть відкрите вилучення майнав особи, нездатного оцінити злочинний характер дій винного у силумалолетія або психічної хвороби.

  Можливо вчинення крадіжки і в присутності сторонніх осіб, якщозлочинець користується тим, що присутні не усвідомлюють злочинності йогодій. Це трапляється, тоді коли за обставинами справи для оточуючихне зрозуміла приналежність майна або злочинець обманними вивертами створюєу сторонніх враження, що майно належить йому, або вінуповноважений розпорядитися цим майном.

  Крадіжку слід відмежовувати від грабунку, який відбувається відкрито.
  Якщо злочинець помилково вважав, що здійснює розкрадання таємно, а вдійсності його дії усвідомлював потерпілий або спостерігали іншіособи, то відповідно до спрямованістю умислу вчинене повиннокваліфікуватися як крадіжка (див. Бюлетень ВР РРФСР. 1991. № 8. С.12).

  Крадіжка вважається закінченим злочином, якщо майно вилучено івинний має реальну можливість ним розпоряджатися на свій розсудкористуватися ним. Поява такої можливості слід розцінювати "... щовинний звернув майно на свою користь чи на користь інших осіб [13].

  Практичне визначення моменту виникнення можливостірозпоряджатися або користуватися чужим майном на свій розсудзалежить від особливостей здійснення злочину в кожному конкретному випадку.
  За загальним правилом, Якщо розкрадання майна здійснюється з охоронюванихтериторій підприємств, організацій або установ, воно не визнаєтьсязавершеним, поки майно так чи інакше не винесено (вивезено) за межітериторії, що охороняється. Таким чином «працівник охорони, навмиснесприяв злочинцеві в винесення майна, викрадає з охоронюваноютериторії, або іншим чином усувати перешкоди для розкрадання, несевідповідальність за співучасть у розкраданні [14]. Слід підкреслити, що вмежах території, що охороняється можна зробити закінчену злочин,якщо винний має можливість розпорядитися викраденим, наприклад, продатийого.

  У ситуаціях, при яких суб'єкту не потрібно робити ніякихдодаткових дій для заволодіння майном (долати перешкоду,контрольно-пропускні пункти, митницю і т.п.), крадіжку, як видається,слід вважати закінченим з моменту вилучення майна.

  Якщо у суб'єкта злочину відсутня реальна можливістьрозпорядитися чи користуватися викраденим майном, то це виключаєсклад кінченого розкрадання. У таких випадках злочинні дії слідкваліфікувати як замах.

  Суспільна небезпека як ознака об'єктивної сторони злочинуполягає в тому, що діянням заподіюється шкода суспільним відносинам,що охороняються законом, або створюється реальна загроза заподіяння такої шкоди.
  Якщо крадіжка є малозначною і через це не представляєсуспільної небезпеки, тобто не завдає шкоди і не створює загрозизаподіяння шкоди, таке діяння не визнається законом злочином. Вирішуючипитання про малозначність крадіжки державного або громадськогомайна, слід орієнтуватися на примітку до ст. 49 КпАП РРФСР, уякому говориться: «Розкрадання державного або колективного майнавизнається дрібним, якщо вартість викраденого не перевищує одногомінімального розміру оплати праці, встановленого законодавством Української РСР "

  Що стосується крадіжок особистого майна, то судова практикаорієнтується на утримання конкретних протиправних діянь. Так, Судоваколегія Верховного Суду України при розгляді справи в порядку нагляду запротестом прокурора скасувала вирок і справу припинила виробництвом за п.
  2 ч. 1 ст. 5 УПК РРФСР. При цьому колегія зазначила, що діїнеповнолітніх, хоча формально і містять ознаки злочину (крадіжкиособистого майна), але через малозначність (заподіяний збитоксклав 28400 руб., а мінімальний розмір оплати праці на момент вчиненнязлочину становив 55000 руб.) не становлять суспільноїнебезпеки [15].

  Таємне викрадення чужого майна є матеріальним складомзлочину, в об'єктивну сторону якого як обов'язковийознаки входять суспільно небезпечні наслідки - шкода, заподіянаскоєними діями. Злочинний результат полягає в заподіяннівласнику реального матеріального збитку, розмір якого визначаєтьсявартістю вилученого майна. Таким чином, чим більше сукупнавартість викраденого майна, тим більший матеріальний збиток заподіюєтьсявласнику, і, отже, більший за розмір самого розкрадання. УВідповідно до ст. 158 КК РФ розмір заподіяного збитку (у першому випадкумова йде про заподіяння значної шкоди громадянинові, в другому - провеликому розмірі) передбачений як кваліфікуючої ознаки.

  1.2. Суб'єкт та суб'єктивна сторона злочинного діяння

  Суб'єктом таємного розкрадання чужого майна є фізичнаосудна особа, яка досягла чотирнадцятирічного віку (ст. 19, 20 КК РФ.)

  Відповідно до закону (ст. 22 КК РФ) психічний розлад, невиключає осудності, враховується судом при призначенні покарання і можеслужити підставою для призначення примусових заходів медичногохарактеру.

  Суб'єктивна сторона таємного розкрадання чужого майна характеризуєтьсявиною у вигляді прямого умислу. Винний усвідомлює, що таємним способомнезаконно (суспільно небезпечне і протиправне) вилучає чуже майно,передбачає, що в результаті його протиправних дій власника абовласникові майна буде завдано матеріальних збитків, бажає заподіятиостанній обраним ним способом.

  Кримінального кодексу РФ (примітка 1 до ст. 158) в якості обов'язковихознак розкрадання вводить - корисливу мету і безоплатність. З приводупершого з названих ознак у вітчизняній юридичній літературіведеться тривала полеміка. Такі видатні фахівці як В. А. Владимировта Ю. І. Ляпунов писали колись: «серед радянських юристів, тепер уже,мабуть, важко знайти прихильників тієї точки зору, що розкрадання можевідбуватися й безкорисливо »[16], А. В. Гайдашев висловлює таку точкузору: «Ціль при розкраданні ..., як і мотив, є корисливою, тобто зводитьсядо прагнення винного безоплатно і явно протиправно привласнитичуже майно ... »[17], про це ж пише і Н. Г. Шурухнов:« здійснюючипротиправне діяння (крадіжку - прим. авт.), суб'єкт злочинукерується корисливим мотивом і має на меті незаконного вилученнянаживи »[18].

  Неважко помітити, що тут, по суті, відбувається змішування понятьмотиву і мети злочину. Не можна не помічати того обставини, проякому А. Ф. Зелінський говорить наступне: «Мотив означає« чому »і« зарадичого »(особистісний зміст) здійснюється діяльність і дію як її частина.
  Мета відповідає на питання, «для чого» дія відбувається »[19]. Тобто мотив імета - поняття, хоч і близькі, але не зовсім збігаються за змістом, їхне можна ототожнювати. У конкретному людську поведінку мотив, очевидно,не може бути одночасно метою. Тому як, наприклад «хуліганськіспонукання »не можна трансформувати в« хуліганську мета », так і корисливиймотив, не може перетворитися на «корисливу мета».

  Справедливість сказаного (що природа розкрадань не може бутивинятково корислива) підтверджується сучасним перебігом подій, оскількивилучення чужого майна може мати на меті фінансове і матеріальнезабезпечення протиборства угруповань (наприклад, на Північному Кавказі,
  Абхазії), а також за мотивами страху перед спільниками, кар'єристськихміркувань і т.п. Так, В. М. Литвинов мотивами неповнолітніхучасників групових Коритний злочинів проти власності називає
  «Бажання затвердити себе як вміє жити» [20], І.С. і С. І. Тишкевичстверджують, що «корисливі мотиви при розкраданні не обов'язково повинні бутиєдиними »[21].

  Таким чином, звичайно, корисливий мотив типовий для розкрадання майна,проте фактично, здійснюючи такого роду злочину, винний можекеруватися й іншими мотивами, у тому числі і самими «благородними»
  (допомоги знедоленим, повернення боргу тощо). Метою винного при розкраданніможе бути не тільки особисте збагачення винного, але й збагачення іншихосіб. Зрештою, для складу розкрадання важливо не те, хто отримаємайнову вигоду від злочину: сам винний або інші особи, а те,що власник (інший законний власник) позбавляється не зі своєї волі свогомайна.

  1.3. Кваліфікуючі ознаки крадіжки

  таємності вилучення майна є характерною ознакою крадіжки. Але неменш важливо для кваліфікації крадіжки те, що вона ставиться до ненасильницькимспособів розкрадання. Це випливає з систематичного тлумачення норм пророзкрадання в КК РФ. Звідси випливає, що в тих випадках, коли таємне вилученнямайна супроводжується насильством або насильство передувало таємноговилученню, вчинене не може кваліфікуватися як крадіжка. Сказаневідноситься і до випадків таємного вилучення майна у особи, яканасильницьким способом позбавлене можливості, спостерігати за діямизлочинця (наведено в несвідомий стан, замкнено у приміщенні,відвезено в інше місце і т.д.) Такі дії слід кваліфікувати взалежно від характеру застосованого насильства за ст. 161 і 162 КК РФ.

  У п.6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 22 березня 1966року «Про судову практику у справах про грабежі та розбої» (у редакції від 4 травня
  1990 року) сказано, що «введення в організм потерпілого небезпечних для життяі здоров'я сильнодіючих речовин з метою приведення його у такий спосібв безпорадне стан та заволодіння державним, громадським абоособистим майном повинно кваліфікуватися як розбій. У разі якщо з тієюж метою в організм потерпілого введені речовини, що не представляютьнебезпеки для його життя чи здоров'я, скоєне, слід кваліфікувати вЗалежно від наслідків як грабіж, поєднаний з насильством, абозамах на цей злочин »(Бюлетень ВР РРФСР. 1990. № 7 С.7).

  Кваліфікована крадіжка (ч. 2 ст. 158 КК РФ) характеризується якдосконала: а) групою осіб за попередньою змовою; б) неодноразово; в) з незаконним проникненням у житло, приміщення або іншесховище; г) із заподіянням значної шкоди громадянинові.

  Вчинення крадіжки за попередньою змовою групою осіб означає, щов ній бере участь не менше двох осіб, що володіють загальними ознакамисуб'єкта злочину, які попередньо (до початку самого актузлочинного посягання) домовилися про спільне її здійсненні. Прицьому слід мати на увазі, що кожен з співучасників крадіжки в повному обсязіабо частково виконує дії, що містять ознаки об'єктивної сторонискладу злочину, є його співвиконавцем. Група співучасників, девиконавцем крадіжки є лише одна особа, не визнається групою зпопередньою змовою. Дії виконавця в цьому випадкукваліфікуються за ч. 1 ст. 158 КК РФ (якщо в його діях відсутніінші кваліфікуючі ознаки злочину), а дії інших співучасниківзлочину (організатора, підбурювач, пособник) - ч. 1 ст. 158 КК РФз посиланням на відповідну частину ст. 33 КК РФ.

  Так, наприклад, гр-ка Погудина Т. І. спільно і за попередньоюзмовою з двома невстановленими (наслідком) громадянами близько 11.00 годин
  10 червня 2000р., Шляхом підбору ключів проникли до будівлі Дитячого юнацькогоцентру (м. Гвардійська, Калінінградської області) звідки таємно викрали 2швейні машинки і 2 розкладачки. Сума викраденого склала 1160 руб. [22]
  Дії Погудина Т. І. та спільників судом кваліфіковані як: «... таємнерозкрадання чужого майна, вчинене групою осіб за попередньоюзмовою, з незаконним проникненням в приміщення ».

  Якщо група осіб за попередньою змовою мала намір зробитикрадіжку або грабіж, а один з учасників застосував або погрожував застосуватинасильство, небезпечне для життя і здоров'я потерпілого, то його дії слідкваліфікувати як розбій, а дії інших осіб відповідно як крадіжкуабо грабіж за умови, що вони безпосередньо не сприялизастосування насильства або не скористалися ним для заволодіння майномпотерпілого [23].

  Неодноразовість як кваліфікуючу ознаку крадіжки буде мати місце ів тому випадку, якщо цього злочину передувало вчинення одного ібільше злочинів передбачених ст. 158-166 КК РФ (крадіжка; шахрайство;привласнення або розтрата; грабіж, розбій, вимагання; розкрадання предметівмають особливу цінність; заподіяння майнової шкоди шляхом обману абозловживання довірою; неправомірне заволодіння автомобілем чи іншимтранспортним засобом без мети розкрадання) а також статтями 209, 221, 226 або
  229 КК РФ (бандитизм; розкрадання або вимагання радіоактивних матеріалів;розкрадання або вимагання зброї, боєприпасів, вибухових речовин івибухових пристроїв; розкрадання або вимагання наркотичних чипсихотропних речовин).

  Даний кваліфікуючу ознаку застосовується незалежно від того, скількизлочинів, з числа названих було скоєно колись і в якому поєднанні.
  Таке положення кореспондує з родовим визначенням поняттянеодноразовості як різновиду множинності злочинів. Так,згідно з ч. 1 ст. 16 КК РФ неодноразово злочину визнаєтьсявчинення двох або більше злочинів, передбачених однією статтею абочастиною статті цього Кодексу. Вчинення двох або більше злочинів,передбачених різними статтями цього Кодексу, може визнаватисянеодноразовим злочином у випадках, передбачених відповіднимистаттями Особливої частини цього Кодексу.

  Так, наприклад, гр-н Андріянов (раніше судимий за розкрадання) приблизно в
  14.30 24.04.2000г. спільно з гр-м штиковим Е. В. перебуваючи в квартирі узнайомої і розпиваючи спиртні напої, домовилися про скоєння крадіжкителевізора. Скориставшись раптової відсутність господині квартири, Андріянові Штиков викрали телевізор «Hitachi». Вартість викраденого склала 2500руб. [24] Дії Андріянова і штикова кваліфіковані судом як: «... крадіжка,вчинена групою осіб за попередньою змовою із заподіяннямзначного збитку, неодноразово »останній кваліфікуючу ознакутільки відносно Андріянова, оскільки у нього була непогашенасудимість.

  Крадіжку слід визнати неодноразової і в тих випадках, коли їйпередувало незакінчена злочин з числа перерахованих або коливинний був їх співучасником. «При здійсненні крадіжки особою, яка до цьогооднорідне вчинила злочин, і не було за нього засуджена, має місцесукупність злочинів, в якій останній злочин кваліфікуєтьсяяк крадіжка, вчинена неодноразово. А при повторному скоєнні самекрадіжки чужого майна кваліфікацією крадіжки як досконалої неодноразовоохоплюються обидва злочини »[25].

  Неодноразовість буде відсутній, якщо на момент вчиненнярозкрадання: а) судимість за колишнє злочин знята або погашена ввстановленому законом порядку; б) минули строки давності кримінальногопереслідування за колишнє злочин; в) особа була в законному порядкузвільнено від кримінальної відповідальності за колишнє злочин.

  Якщо крадіжка здійснена у кількох потерпілих одночасно (приєдності способу і єдиний умисел), то неодноразовості немає, і, навпаки,кілька крадіжок в одного потерпілого (з одного джерела) можутьутворювати неодноразовість, за винятком випадків продовжуємо розкрадання.

  Як ілюстрацію сказаного можна навести справу, розглянуте
  Судової колегій Верховного Суду України за протестом заступника Генеральногопрокурора РФ на вирок Ленінського районного суду Самарської областісправі К. і М.

  Ніде не працюють К. і М. у грудні 1995 року близько 22.00 викрализ під'їзду житлового будинку електроплафон і лампочки, завдавши товариству
  «Іллінка» збитків на 28 000 руб., З тамбура на 9 поверсі - три аркуші скла,що належать громадянинові Козлову, завдавши йому збитків на 150 000 руб. Післятого, як К. і М. забрали викрадене і заховали його в квартирі М., вони зновуповернулися на 9 поверх житлового будинку і викрали звідти сім листів скла,належать Козлову. На ліфті спустили їх на перший поверх, 4 листазалишили в під'їзді, а 3 листа винесли, але були затримані Козловим.

  У протесті заступника Генерального прокурора РФ ставилося питання проперекваліфікації дій засуджених в частині розкрадання семи листів скла наст. 30, ст. 158 ч.2, п.п. «А», «б», «в».

  Судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду відмовила узадоволення протесту, мотивувавши своє рішення наступним: «Оскількизлочинні дії засуджених мали спільну мету і охоплювались єдинимумислом на розкрадання, то вони у своїй сукупності становлять однепродовжуємо злочин і правильно кваліфіковані за ст. 158, ч.2, п.п.
  «А», «б», «в» [26].

  Неодноразово, також, не може вважатися крадіжка цілого предмета зачастинами або винесення з території, що охороняється в кілька прийомів майна,одного разу приготованого для розкрадання. Продовжуємо розкраданням, а ненеодноразовим, є крадіжка майна, вчинена після невдалоїспроби викрасти те саме майно.

  Крадіжка, пов'язана з незаконним проникненням у житло, приміщення абоінше сховище (п. «в» ч. 2 ст. 158 КК РФ), за ступенем суспільноїнебезпеки прирівнюється до крадіжки, зробленої групою осіб запопередньою змовою або неодноразово. Для поставлення розглянутогокваліфікуючої ознаки необхідно встановити не тільки те, звідкискоєно розкрадання (з житла, приміщення, сховища), але і особливий спосібдії, а саме - з проникненням до місця зберігання майна.

  Під житлом розуміють приміщення, призначене для постійного аботимчасового проживання людей (будинок, квартира, готельний номер, дача,садовий будиночок і т.п.), а також ті його складові частини, які використовуютьсядля відпочинока, зберігання майна або задоволення інших потреблюдини. Не можуть визнаватися житлом приміщення, не призначені і непристосовані для постійного або тимчасового проживання (погреби, комори,гаражі та інші господарські приміщення).

  Під приміщенням розуміється тимчасове або постійне, стаціонарне абопересувне будівля, споруда, призначена для розміщення людей абоматеріальних цінностей.

  Під іншим сховищем слід розуміти огороджений або неогороженнийділянка території, відведений для тимчасового або постійного зберіганняматеріальних цінностей і забезпечений засобами охорони; пересувніавтолавки, контейнери, сейфи, призначені для тієї ж мети.

  Проникнення в перелічені законом приміщення є незаконним,якщо здійснюється суб'єктом, що не мають на це жодного права і всуперечвстановленому забороні. Під проникненням розуміється вторгнення в житло зметою вчинення крадіжки, грабежу або розбою [27]. Воно може відбуватися НЕтільки таємно, але й відкрито як з подоланням перешкод або опорулюдей, так і безперешкодно, а також за допомогою пристосувань дозволяютьвитягувати викрадає предмети без входу в житло. Очевидно, щопроникнення немає там, де доступ до майна відкритий для винного,наприклад, у зв'язку з роботою в даному приміщенні.

  Санкт-Петербурзьким міським судом як незаконне проникнення вприміщення були кваліфіковані дії К., О. і Н., які з газовимпістолетом увірвалися вдень у приміщення ощадбанку, потім магазину «Каскад» ізаволоділи великою сумою грошей. Розглянувши матеріали цієї справи, Судоваколегія у кримінальних справах Верховного Суду РФ звернула увагу, щоміський суд «необгрунтовано вказав на кваліфікуючу ознаку - незаконнепроникнення в приміщення при вчиненні розбійних нападів, оскільки зматеріалів справи, перевірених у судовому засіданні, видно, що в ощадбанк імагазин засуджені приходили під час роботи цих організацій, шляхомвільного доступу, відкритого для всіх відвідувачів, що не єнезаконним проникненням »[28].

  При визначенні значної шкоди заподіяної крадіжкою (п.« г »ч. 2ст. 158 КК РФ) «слід враховувати вартість викраденого майна, а такожйого кількість і значимість для потерпілого, матеріальне становищеостаннього, зокрема, заробітну плату, наявність утриманців »[29]. Знаведеного випливає, що значущість шкоди безпосередньо залежить, в першучергу, не від вартості викраденого майна, а від сукупності факторів,визначають матеріальне становище потерпілого.

  «... Збиток, розцінений органом, що застосовують кримінальний закон, як
  «Значний» для даного потерпілого не може бути за своїмкількісними параметрами в грошовому відношенні більшим, ніж «великийрозмір »як особливо кваліфікуючу ознаку складу крадіжки. В іншому випадкудії винного слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 158 КК РФ »[30].

  Особливо кваліфікований склад крадіжки характеризується як досконала: а) організують

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status