ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Характеристика основних галузей правової статистики. Її значення в практичній роботі правоохоронних органів
       

   

  Кримінологія

  таврійський інститут

  ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  Контрольна робота N1

  ПО статистики України

  ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ-галузях ПРАВОВОЇ

  СТАТИСТИКИ. ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

  ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

  Сімферополь - 1998 р.

  ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ-галузях ПРАВОВОЇ

  СТАТИСТИКИ. ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

  ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

  ПЛАН

  ВСТУП

  1.Предмет правової статистики та її основні галузі


  2.Значеніе правової статистики

  3.Хозяйственно-правова статистика та її роль у боротьбі зі злочинністю

  Висновки

  Список використаних джерел

  В В Е Д Е Н Н Я

  На відміну від інших соціальних ідей і політичних орієнтаційдемократична правова держава при верховенство правового закону іпріоритет прав людини і громадянина практично сприйнято суспільством якмайбутнє державного устрою України. Рішення цієї задачі пов'язано нетільки зі створенням сучасного законодавства, забезпеченням законностідіяльності держави та її органів, муніципальної системи ігромадських формувань, надійної, швидкої і справедливої юстиції,незалежного правосуддя, але з подоланням досягла небезпечних межправового нігілізму, що знаходиться нині на межі свавілля в усіх сферахдержавного і суспільного життя, і, головне, формування високогорівня правової культури суспільства і кожної людини.

  Необхідною умовою розвитку цих процесів є їх правовесупровід і забезпечення державою - єдиною на територіїкраїни політичної організації, що здійснює суверенітет, джерелоякого - народ України. Але держава і право мають не тількиінструментальне значення і "самостійну цінність. Одночасно цеправо жити цивілізованої життям і засіб забезпечити людинівідповідні свободи ". До цієї мети суспільство прийде тільки черезпідвищення відповідальності, покладеної "на інститути державноївлади ", рішучі дії з економічного, політичного ісоціального реформування, створення якісної "правової бази длятаких дій ".

  Все вищесказане в особливою мірою стосується кримінально-правових наук,в тому числі і правової статистики.

  характеристика основних галузей ПРАВОВОЇ

  СТАТИСТИКИ. ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

  ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ


  1. Статистика України, що охоплює своїми показниками всі сторониекономічній, політичній, культурній і правовому житті нашогодержави, розчленовується на цілий ряд галузей (економічна,демографічна, медична та ін.)

  Однією з таких галузей і є правова чи юридичнастатистика, яка відображає своїми показниками, як охороняєтьсясуспільний і державний лад, різні форми власності, якзахищаються гарантовані Конституцією України права і інтереси окремихгромадян і юридичних осіб. Основна мета правової статистики - облікпорушень законності розглянутих органами МВС, прокуратури, суду таарбітражного суду, а також заходів щодо боротьби з цими порушеннями.

  Роль правової статистики в поліпшенні діяльності зазначених органівдуже серйозна, тому що саме вона поряд з іншими джерелами даєможливість встановити, як працюють судові, слідчі, іспрпавітельно -трудові та інші адміністративні установи, як здійснюєтьсяправосуддя.

  Знаючи кількість скоєних злочинів, з огляду на самих злочинців,маючи в своєму розпорядженні відомості про порушення сімейних, трудових, житлових та іншихзаконів, про поширення кримінальних і адміністративних порушень нарізних ділянках економіки, про розмір збитків від злочинів, приймаючидо уваги результати боротьби з ними, органи юстиції одержують можливістьнайбільш ефективно здійснювати покладені на них завдання в справізміцнення законності і правопорядку.

  Які ж явища вивчає правова статистика, тобто що слід вважатиїї предметом? Правова статистика враховує роботу всіх державнихорганів (прокуратури, міліції, судів, виправно-трудових установ,арбітражного суду, нотаріату тощо), які здійснюють кримінально-правову,адміністративну та цивільно-правову охорону громадського ідержавного ладу, всіх форм власності, прав та інтересів громадян іорганізацій. Звідси її предметом і буде кількісна сторона тихявищ, які входять в середу діяльності зазначених органів (по-перше,злочинності та заходів по боротьбі з нею, по-друге, цивільнихправопорушень, що стали об'єктом розгляду в суді, нотаріаті абоарбітражному суді, і нарешті, по-третє, адміністративних порушень ізаходів щодо їх запобігання з боку адміністративних органів).

  Слідчо, правова статистика має на меті врахувати всіпорушення законності, що розглядаються відповідними органамидержави, та заходи з боротьби з цими порушеннями. Важливопідкреслити, що правова статистика аналізує лише ті злочини,адміністративні та цивільні правопорушення, які стали предметомрозгляду у кримінальному, адміністративному та цивільному процесі. Такимчином, вона враховує не всі скоєні злочини, а лише ті з них,які були виявлені і з приводу яких велося розслідування ікримінальне судочинство, а також і ті, до яких застосовувалися заходиадміністративного впливу. Правова статистика вивчає також не всівиникли цивільні правопорушення (житлові, трудові, сімейні та ін),а лише ті з них, які послужили підставою для звернення до суду абоарбітражного суду з цивільним позовом про примусове здійсненніпорушеного права, про захист охоронюваного законному інтересу, про визнанняправа або були підтверджені в порядку нотаріального виробництва. Те жсаме (відповідно) відноситься і до адміністративних правопорушень.
  Зміст правової статистики випливає, зокрема, із завдань правосуддя
  України сформульованих у Законі України про судоустрій від 5.06.81 р., в
  Кримінальному та Цивільному кодексі, у Законі України про прокуратуру від 5.11.91р. Відповідно до цього правова статистика, застосовуючи свої специфічніметоди, повинна якісно відобразити ті заходи, які здійснюютьдержавних органів для захисту від будь-яких посягань на суспільний ідержавний лад, відносини власності, на політичні, трудові,житлові та інші особисті і майнові права та інтереси громадян, на правата охоронювані законом інтереси юридичних осіб.

  При вивченні правової статистики важливо виходити, по-перше, з тих чиінших правових порушень, які вона покликана враховувати, і, по-друге, зрізного характеру установ, які практично займають його.
  Грунтуючись на цьому поділі, судова статистика підрозділяється на трисамостійних галузі:
  1) кримінально-правову, що має своїм безпосереднім об'єктомкількісну сторону злочинності та заходів щодо її попередження;
  2) цивільно-правову, безпосереднім об'єктом якої єкількісна сторона цивільних правопорушень, що розглядаються судом іарбітражним судом;
  3) адміністративно-правову, об'єктом якої є кількіснасторона адміністративних порушень і заходів щодо боротьби з ними .*

  Таким чином, правова статистика відображає своїми показниками всестадії кримінального, цивільного та адміністративного процесів, причому всіці показники характеризують, з одного боку, абсолютні і відноснірозміри тих чи інших правопорушень (наприклад, кримінальні), а з іншого --ефективність роботи відповідних органів (судів, наприклад) попопередження даних правопорушень.

  Самостійним розділом правової статистики є статистикапрокурорського нагляду, кількісно відображає багатогранної діяльностіпрокуратури. В даний час у всіх юридичних вузах викладаєтьсясудова статистика, яка теоретично обгрунтовує практикустатистичної роботи в органах МВС, прокуратури і суду.

  Стосовно до кримінально-правової статистики, яка вказує два об'єкти
  - Злочинність і діяльність органів, які ведуть боротьбу з нею, можна такконкретизувати завдання статистичного аналізу:
  1) дати цифрову характеристику стану, рівня, структури, динамікизлочинності та діяльності правоохоронних органів по боротьбі з нею,тобто відповісти на питання, що є, яке становище справ (описовафункція);
  2) виявити статистичні зв'язки, залежності, співвідношення, закономірності встан, структуру і динаміку злочинності і в діяльностіправоохоронних органів. Причому це завдання треба розуміти широко і необмежуватися виявленням статистичних співвідношень і закономірностей ухарактеристиці самої злочинності. А оскільки на злочинність надаютьвплив і соціальні чинники, то необхідно виявити залежності змін доструктурі і динаміку злочинності від інших соціальних явищ і процесів
  (наприклад, від змін у структурі та динаміці населення, рівніосвіти, змісту праці і кваліфікації працівників організації дозвілляі вільного часу і т.д.), тобто певною мірою з'ясувати, чомутаке положення справ (пояснювальна функція);
  3) визначити тенденції розвитку злочинності, скласти статистичнийкримінологічний прогноз, тобто уявити хоча б приблизно, щоочікується, які перспективи (прогностична функція);
  4) виявити "тривожні" моменти в характеристиці злочинності, позитивністорони і недоліки у роботі правоохоронних органів, "вузькі місця",слабкі ланки (низький рівень розкриття злочинів, тривалі терміниі низька якість розслідування і розгляд справ і т.д.), щоб наоснові цих даних своєчасно прийняти рішення, розробити заходи щодопоширення позитивного досвіду та усунення недоліків, тобтопідготувати дані для того, щоб вирішити, що потрібно робити, щовжити (організаторська, управлінська функція ).*

  Таким чином, до основних завдань статистичного вивченнязлочинності відносяться:а) певні стану злочинності, її рівня, структури, динаміки;б) виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів;в) вивчення особистості злочинців;г) вивчення всієї системи заходів боротьби злочинністю.

  Задачі і методи аналізу кожної з підгалузі правової статистики --кримінально-правової і громадянської - мають багато спільного. І в тому і в іншомувипадку метою аналізу є встановлення чинників, що формуютьдосліджують сукупність, виявлення виявляють у ній закономірностей.
  Аналіз цивільних правопорушень, як і злочинності, немислимий беззастосування узагальнюючих ПОКАЗНИКІВ, різних угруповань, дослідженнядинамічних рядів і використання інших якісних методів.

  Проте поряд із загальними моментами аналізу показників цивільно -правової статистики має в порівнянні з аналізом даних кримінальної судовоїстатистики свою специфіку, яка зумовлена особливістю предметадослідження. Так необхідно пам'ятати, що громадянська судова статистикавключає відомості не тільки про суспільних відносинах врегульованихнормами безпосередньо цивільного права, а й про трудових, сімейних,аграрних, земельних та інших правовідносинах, що стали предметомрозгляду в судах у порядку цивільного судочинства. Системаданих цивільної судової статистики виключає також показники,характеризують боку цивільного процесу, всі стадії судочинстваі результати правоохоронної діяльності.

  Базуючись на ретельно розгрупувати матеріалі, статистичнийаналіз дозволяє отримати уявлення про структуру цивільних судовихсправ, виявити тенденцію в динаміці окремих правопорушень (зменшення або,навпаки, збільшення випадків даного правопорушення). Статистичний аналіздозволяє також характеризувати всі стадії цивільного процесу, даєможливість судити про ефективність діяльності правозастосовнихорганів по боротьбі з цивільними правопорушеннями.

  Всі судження про виконання судових рішень, спрямованих навідновлення порушуються прав громадян і організацій, необхіднийстатистичний аналіз діяльності судових виконавців.

  2. Правова статистика відіграє істотну роль у справі боротьби зпорушеннями законності, поліпшення діяльності суду, прокуратури іорганів МВС. Статистичні матеріали використовуються перш за все дляоперативного керівництва цих органів з метою контролю і виявленняпозитивних і негативних сторін у їх діяльності. Необхідно пам'ятати,що облік в області здійснення правосуддя є одночасно іконтролем над слідчої та судової практикою. Тільки за допомогою добреорганізованою правової статистики можна встановити, як працюють суду,прокуратура, арбітражний суд, міліція та органи, що приводять вирок увиконання. У поєднанні з іншими матеріалами статистичні показникипредставляють важливе джерело аналізу роботи юстиції України. Дозволяючивстановити основні тенденції у цій роботі, статистика допомагає виявитинайбільш типові недоліки і вжити заходів до їх ліквідації.

  Слід також мати на увазі використання матеріалів правовоїстатистики в роботі з удосконалення законодавства. Розробкапроектів законів у сфері кримінального, цивільного і адміністративногоправа і процесу, а також судочинства не може обійтися без цілогоряду показників, що висвітлюють поширеність конкретних видів порушень,практичні застосування чинного законодавства. Ілюструючи своїмиданими практику застосування тих чи інших законів, характеризуючи рухпевних порушень, правова статистика підтверджує доцільністьабо, навпаки, недоцільність дії в даний період конкретногозакону, його ефективність. Звідси може виникнути необхідністьвстановлення нових форм боротьби з певними порушеннями.

  Величезна роль правової, точніше кримінальної статистики у справі вивчення тапопередження злочинності. Щоб діяти з будь-якими шансами науспіх, треба знати той матеріал, на який треба буде впливати .*

  3. Економічна злочинність та інші правопорушення у сферігосподарської діяльності досягли в Україні в останні рокикатастрофічних розмірів. За оцінками фахівців, збитки сягають десятьмільярдів доларів на рік, однак ця ЦИФРА ЛИШЕ ПЕРЕДБАЧУВАНА. Більшетого, неможливо встановити навіть загальні розміри збитків відзареєстрованих правопорушень у сфері господарської діяльності знині діючій системі їх обліку. І тут важливу роль могла б зігратиєдина господарсько-правова статистика, показники якої давали бпевну і різнобічну характеристику існуючих явищ.

  Сучасний рівень статистичного аналізу господарськихправопорушень і злочинів не відповідає потребам боротьби з ними,особливо за період до ринкових відносин. Ця галузь правової статистикине виділена навіть в підручниках. Існуючі форми статистичного спостереження та методи вивчення кількісної сторони збитків від економічнихправопорушень неадекватно відображають загальний розмір першого іпоширеність останніх.

  Нині існує декілька відокремлених систем обліку господарськихправопорушень. Він здійснюється Міністерством статистики, міністерствомюстиції та внутрішніх справ, Генеральною прокуратурою України, Вищимарбітражним судом, податковою адміністрацією, митною службою, іншимиміністерствами і відомствами. Правоохоронними органами враховуютьсясуми збитків, завданих внаслідок вчинення економічнихзлочинів: суми збитків за даними обвинувального висновку, суми,погашені на стадії попереднього розслідування; суми, присудженісудом до сплати. Але навіть ці збитки підлягають самостійного обліку в різнихвідомствах: органах внутрішніх справ, юстиції, прокуратури. Такий станне дає можливості провести їх сумарну оцінку.

  Порушення договірних зобов'язань найбільш широко враховуютьсястатистикою арбітражного суду, яка досить тонко відображає суперечки,що виникають при укладенні та виконанні господарських договорів, питання провідповідальності за господарські правопорушення та їх профілактики. Алехарактер і розмір збитків в документах первинногообліку фактично нефіксується.

  Відомча статистика далеко не так глибоко відображає суперечки,що виникають при укладенні та виконанні договорів, контрагентами по якихвиступають організації одного і того ж відомства, а тим більше розмір шкоди,завданої внаслідок порушення зобов'язань. Не виходять за межівідомчих меж і претензійна служба юридичних відділів у народномугосподарстві.

  У Міністерстві статистики фіксуються добровільно сплаченіпостачальниками штрафні санкції, які дають можливість більш тонкореєструвати всі випадки невиконання господарських договорів, судити проефективності претензій. Однак ці відомості залишаються в стінах
  Міністерства, що виключає можливість аналізу рівня і динаміки сум,добровільно сплачених контрагентами, винними у порушенні зобов'язань.

  Таким чином, кожне відомство за допомогою своїх програм спостереженнявивчає господарські правопорушення тільки з якогось одного боку.
  Державного органу, який би узагальнював, а тим більше аналізував всюінформацію про збитки від вчинення економічних злочинів та іншихправопорушень у сфері господарювання і порушення договірної дисципліни,немає. Відсутні і єдині, науково обгрунтовані програми такого спостереження.

  Єдину систему обліку та звітності правоохоронних органів,арбітражного суду, податкової адміністрації, митної служби можна було бстворити шляхом об'єднання існуючих програм спостереження в одне ціле.
  Вона повинна включати також відомості про збитки у господарстві, завданихрозкраданнями, випуском недоброякісної продукції, порушеннями договірноїдисципліни і т.д. Зрозуміло, що статистична звітність не може охопитивсі підстави господарських спорів, але дані про заподіяні збитки повиннібути відображені в документах первинного обліку.

  Господарсько-правова статистика не може не охоплювати ізовнішньоекономічну діяльність підприємств та господарських об'єднань.
  Результати експортно-імпортних операцій впливає на формування фондівекономічного стимулювання і валютних відрахувань. Підприємства частозалишають виручку у валюті за кордоном. Тому необхідність підлягаєобліку і контролю в цьому питанні не викликає сумнівів. Показники порушеньукраїнськими підприємствами зовнішньоторговельних договорів із зазначенням їх підставі видів повинні бути більш обгрунтованими і ширше фіксуватися господарсько -правової статистикою, ніж це має місце нині.

  Звичайно, далеко не всі можливі показники необхідно включати вгосподарсько-правову статистику, а тільки ті, які характеризують самегосподарські правопорушення і розмір збитків, завданих суб'єктугосподарської діяльності або державі. Звітність арбітражного суду,правоохоронних та деяких інших органів дає певнеуявлення про розмір завданих правопорушеннями збитків, але у зв'язку звідомчої розділеному, неузгодженістю показників порівняльнийаналіз у різних галузях економіки неможливе. Немає можливості провеститакий аналіз, виявити причини та умови цих правопорушень і за окремимирегіонами.

  Таким чином, відомчий принцип організації господарсько-правовоїстатистики не дає можливості проводити комплексний аналіз господарськихправопорушень і не дозволяє повною мірою використовувати цей дієвий,ефективний спосіб зміцнення законності в господарських відносинах.

  Більша підвищення якості господарсько-правової статистики маєбазуватися на чіткому розмежуванні її функцій і завдань з функціями ізавданнями економічної статистики. Система даних останньої характеризуєекономічну, фінансову, виробничу діяльність суб'єктівгосподарювання. А господарсько-правова статистика повинна відтворюватирівень дотримання законності і правопорядку в сфері господарськоїдіяльності. Вона має не стільки економічний характер, скількиконтролюючий, тобто дає можливість суспільству і державним органамконтролювати якісні наслідки деяких економічних процесів ісвоєчасно приймати рішення щодо їх усунення.

  На думку А. Кальмана, глибокий і всебічний облік усіх факторівекономічної злочинності, а також інших правопорушень у різних галузяхгосподарювання (за якими, як показують наукові дослідження, тежховаються економічні злочини) можливий тільки на основі єдиноїцентралізованого господарсько-правової статистики. Тому Міністерствостатистики України повинно було б розробити єдині бланки первинногообліку та звітності з цих правопорушень, обов'язкові для всіхправоохоронних, контролюючих органів та суб'єктів господарськоїдіяльності. Це дає можливість органам влади і управління більшеоперативно і ефективно проводити роботу з профілактики такихправопорушень і виявляти фактори, які їх визначають. Зазвичай, у повномуобсязі це завдання може бути вирішене тільки за допомогою машинної обробкипервинних документів статистичної звітності, а таку можливість має вповному обсязі тільки Мінстат .*

  Але цілковита статистична звітність не виключає необхідностіпроведення спеціально організованих досліджень, які дають можливістьпоглиблювати і доповнювати звичайну статистичну інформацію. Для організаціїполномерних соціологічних і статистичних досліджень економічнихпідприємств та правопорушень, вказує А. Кальман, доцільно створитипри Міністерстві статистики науково-дослідну лабораторію (групу),залучити до роботи в ній фахівців різного профілю - юристів,економістів, фінансистів, соціологів .*

  У всіх розвинених країнах розмір збитків від економічнихправопорушенням та їх причини ретельно вивчаються і аналізуються як наурядовому рівні, так і в наукових установах. Ми ж поки що не можемонавіть приблизно підрахувати, скільки втрачає держава від цихправопорушень.

  Організація єдиної централізованої системи господарсько-правовоїстатистики в Україні дала б можливість виявити найбільш уразливі місця вправовому регулюванні, економічному обороті і економіці країни в цілому,сприяла б запобіганню господарських правопорушень ізлочинів.

  ВИСНОВОК

  Звичайно, в обсязі 1-ї контрольної роботи важко повністю освітититаку глибоку і широку тему як характеристика основних галузей
  ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ ПРАВООХОРОННИХ
  ОРГАНІВ однак фундаментальні поняття і базові положення у зазначенійроботі приведені. Незважаючи на те, що правотворчий підхід до висновків ірезультатами статистичних досліджень в російському і в українськомузаконодавстві дещо відрізняються один від одного, але ці відмінності ненастільки істотні і до того ж по ряду об'єктивних і суб'єктивних причинроссійская правотворча думка трохи випереджає українську, що даєнашим законодавцям використовувати позитивний досвід накопиченийросійськими юристами після прийняття тих чи інших нормативних актів, іуникати помилок, обов'язково зустрічаються на такому тернистому шляху якправотворчість.

  Використовуючи позитивний досвід не тільки Росії, але й інших розвиненихдержав, з огляду на національні й історичні особливості нашого народу
  Україна стане демократичною та правовою державою, яка займе своєгідне місце серед розвинених демократичних держав.

  Список використаних джерел

  1.Блувштейн Ю.В. Особистість злочинця як предмет криміналістичногодослідження. В сб: "Питання боротьби зі злочинністю", вип.13. М:
  Юридична література, 1971.

  2.Кальман А. Господарсько правова система - засіб запобіганняекономічних правопорушень. Право України, 1995, N 1.

  3.Правовая статистика. Учебник под редакцией Осетрова И.А., М.: Юрид.лит., 1980.

  4.Правовая статистика. Підручник під редакцією Яковлєвої З.Г. М.:
  Юрид.лит., 1986.

  5.Кузьмічесва С.К., Саламаха Г.І. Статистика. Учебное пособие в 2-хчастинах. Частина 1-а. Горький. ВШ МВС СРСР, 1979.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status