ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Метод визначення поглинених доз зовнішнього гамма-випромінювання за спектрами електронного парамагнітного резонатора зубної емалі
       

   

  Кримінологія
  Передмова
   
  1 РОЗРОБЛЕНИЙ Науково-дослідним випробувальним центром ради-
  аціонной безпеки космічних об'єктів Федерального управління ме-
  дико-біологічних і екстремальних проблем при Мінздравмедпроме Росії
  за участю Інституту біофізики Мінздравмедпрома Росії, Всеросійського
  науково-дослідного інституту фізико-технічних і радіотехні-
  чеських вимірювань Держстандарту Росії, Всеросійського науково-досліджень-
  нізації інституту мінеральної сировини Геолкому при Раді Міністрів
  Росії, Товариства з обмеженою відповідальністю "Тритон"
  ВНЕСЕНО Технічним комітетом з стандартизації ТК 71 "Громадянська
  оборона, попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій "

  2 прийнятий і введений в дію наказом Держстандарту України
  від N

  3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

  @ Видавництво стандартів, 1995

  Цей стандарт не може бути повністю або частково програвання
  заріз, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без
  дозволу Держстандарту Росії

   II


  ГОСТ Р 22.3.04-95


  Зміст

  1 Область застосування ..................................< br /> 2 Нормативні посилання ..................................< br /> 3 Визначення і скорочення ...........................< br /> 4 Суть методу
  5 Обладнання та матеріали для проведення вимірювань ....< br /> 6 Підготовка до проведення вимірювань ...................< br /> 7 Проведення вимірювань ................................< br /> 8 Обробка результатів вимірювань .....................< br /> 9 Допустима похибка контролю .....................< br /> 10 Вимоги безпеки ..............................< br /> Додаток А Відбір, транспортування і зберігання зразків
  зубів ...............................................< br /> Додаток Б анкетний лист ............................< br /> Додаток В Відділення емалі від дентину при підготовці
  проб зубної емалі ...................................< br /> Додаток Г Методика обробки виміряних ЕПР-спектрів
  емалі зубів ..........................................< br /> Додаток Д Розрахунок параметрів регресії ..............< br /> Додаток Е Форма запису результатів вимірювання ........< br /> Додаток Ж Методика оцінки похибки вимірювання
  поглиненої дози ....................................< br />


  III


  ГОСТ Р 22.3.04-95

  ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
  ______________________________________________________________________< br />
  БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  КОНТРОЛЬ НАСЕЛЕННЯ Дозиметричні
  МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ поглинених доз зовнішнього гамма-випромінювання
  За спектром Електронний парамагнітний резонанс зубної емалі

  Safety in emergencies
  Dosimetric control of population
  METHOD OF ABSORBED RADIATION DOSES MEASUREMENT
   USING ESR-SPECTRA OF TOOTH ENAMEL
  _____________________________________________________________________< br /> Дата введення 1996-07-01


  1 Область застосування
  Цей стандарт встановлює метод визначення поглинених
  доз зовнішнього гамма-випромінювання за спектрами електронного парамагнітного
  резонансу зразків зубної емалі (ЕПР-дозиметрія).
  Стандарт застосовують у лабораторіях радіаційного контролю, осна-
  щенних ЕПР-спектроскопічне апаратурою, при відновленні индив-
  дуальних поглинених доз від зовнішнього гамма-випромінювання у жителів регіо-
  нов, що постраждали в надзвичайних ситуаціях (радіаційні забруднення
  навколишнього середовища в результаті неконтрольованих аварій і катастроф,
  вплив іонізуючих випромінювань на населення в результаті ядерних
  випробувань).
  ______________________________________________________________________< br /> Видання офіційне

  ГОСТ Р 22.3.04-95

  2 Нормативні посилання
  У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:
  ГОСТ Р 22.0.02-94 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни
  та визначення основних понять
  ГОСТ 8.010-90 Державна система забезпечення єдності вимірюв-
  реній. Загальні вимоги до стандартизації та атестації методик вико-
  ня вимірювань
  ГОСТ 8.207-76 Державна система забезпечення єдності вимірюв-
  реній. Прямі вимірювання з багаторазовими спостереженнями. Методи обробки
  результатів спостережень. Основні положення
  ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технічні умови
  ГОСТ 6709-72 Вода дистильована. Технічні умови
  ГОСТ 9147-80 Посуд і устаткування лабораторні порцелянові. Тех-
  нічних умови
  ГОСТ 18300-87 Спирт етиловий ректифікований технічний. Техни-
  етичні умови
  ГОСТ 19908-90 Тиглі, чаші, склянки, колби, лійки, пробірки і
  наконечники із прозорого кварцового скла. ОТУ
  ГОСТ 20282-86 Полістирол загального призначення ПСМ-111
  ГОСТ 22090-89Е Бори зуболікарські. Загальні технічні вимоги
  і методи випробувань
  ГОСТ 23932-90ті Посуд і устаткування лабораторні скляні. ОТУ
  ГОСТ 24104-88Е Ваги лабораторні загального призначення і зразкові.
  ОТУ
  ГОСТ 25336-82Е Посуд і устаткування лабораторні скляні. Ті-
  пи основні параметри та розміри

  ГОСТ Р 22.3.04-95

  3 Визначення і скорочення
  У цьому стандарті застосовують такі визначення і скорочений-
  ня:
  надзвичайна ситуація (НС) - за ГОСТ Р 22.0.02;
  парамагнітне речовина - речовина, що містить атоми або молекули
  з неспарених електронів і
  електронний парамагнітний резонанс (ЕПР) - явище поглинання
  енергії надвисокочастотного (1-10 ГГц) випромінювання (НВЧ) парамагнитны-
  ми центрами речовини, що міститься в магнітне поле, при деякому оп-
  ределенном для даних парамагнітних центрів значенні магнітного поля;
  g-фактор - основна радіоспектроскопіческая характеристика пара-
  магнітних центрів, пов'язана з їх магнітним моментом і дозволяє
  проводити їх ідентифікацію при аналізі ЕПР-спектрів речовини;
  зубна емаль (ЗЭ) - апатітоподобное речовина полікристалічний
  структури з незначною домішкою органічних сполук;
  РЕ ПДОЗЕ - Робочий еталон поглиненої дози в опроміненій ЗЭ;
  РПЦ - радіаційно-індуковані парамагнітні центри

  4 Суть методу
  Суть методу полягає у вимірюванні інтенсивності сигналів
  ЕПР від стабільних у часі РПЦ, що утворюються в кристалічної
  структурі ЗЭ в кількостях, пропорційних поглиненої дози облуччя-
  вання. Радіаційний сигнал - вузький анізотропних пік поглинання в спектрі
  ЕПР опроміненій ЗЭ - визначають на тлі широкого піку поглинання з мак-
  сімумом в діапазоні g = 2,006-2,003, яка властива спектру неопромінених ЗЭ і
  обумовленого органічними домішками.

  ГОСТ Р 22.3.04-95

  Особливість методу ЕПР-дозиметрії, в якому ЗЭ представляється в
  як індивідуальний твердотільного дозиметра, полягає в на-
  ходінні коефіцієнта радіаційної чутливості емалі (f) в ре-
  док послідовного дооблученія (і відповідних ЕПР-вимірів у
  ний) кожної проби на атестованому джерело гамма-випромінювання з соблю-
  деніем умов рівноваги вторинних електронів. Остаточну оцінку
  первісної поглиненої дози емаллю разом з її похибкою зна-
  дят шляхом лінійного регресійного аналізу даних по інтенсивності ра-
  діаціонних сигналів при різних дозах дооблученія з урахуванням определяемости-
  го значення f (рис.1).
  При відтворенні загальної картини радіаційного ураження населення в
  постраждалому регіоні і проведенні масових ЕПР-аналізів допускається
  прискорений спосіб наближеної оцінки доз з використанням атестований-
  ного Робочого еталона поглиненої дози в опроміненій зубної емалі з ус-
  редненним значенням її радіаційної чутливості [].

  5 Обладнання та матеріали для проведення вимірювань
  Для проведення вимірювань застосовують:
  - Спектрометр ЕПР (довжина хвилі 3 см) з атестованої (по паспортах БПР-
  ту) чутливістю не менше 10_510_0 спинів;
  - РЕ ПДОЗЕ. Реєстраційний nв Державному реєстрі
  засобів вимірювань;
  - Установка облучательная з атестованими джерелами гамма-з-
  одержанні ізотопів Cs-137 або Co-60;
  - Бормашина електрична портативна типу БЕПБ-06 або бормашина
  технічна типу БТ-1-12 з гнучким рукавом;

  ГОСТ Р 22.3.04-95

  - Бори зуболікарські за ГОСТ 22090;
  - Ваги лабораторні загального призначення і зразкові за ГОСТ 24104
  або ваги торсіонні ВТ-500;
  - Шафа сушильна типу ШС-20;
  - Ступка з маточкою фарфоровий за ГОСТ 9147;
  - Ексікатор з влагопоглинаючими наповнювачами за ГОСТ 25336_4;
  - Ампули полістиролових за ГОСТ 20282;
  - Ампули скляні кварцові тонкостінні за ГОСТ 19908;
  - 4%-й розчин формальдегіду за ГОСТ;
  - Ацетон по ГОСТ 2603;
  - Спирт етиловий за ГОСТ 18300;
  - Вода дистильована за ГОСТ 6709.

  6 Підготовка до проведення вимірювань
  6.1 Підготовка проб зубної емалі
  6.1.1 Попередні операції, пов'язані з видаленням, транспор-
  тіровкой і зберіганням зразків зубів, представлених до ЕПР-дозиметри-
  зації аналізу, розглянуті в Додатку А. У Додатку Б наведена
  єдина обов'язкова форма на супровідний документ до видаляється зу-
  бам (анкетний лист), що заповнюється лікарем-стоматологом.
  6.1.1 З зуба механічно видаляють залишки органічних речовин,
  зубний камінь і пігментовані вкраплення. Останні обережно сош-
  ліфовивают за допомогою зуболікарського бору. Потім зуб промивають послідовно-
  вательно в ацетоні, воді і спирті. При механічній обробці емалі
  неприпустиме використання інструментів і матеріалів з парамагнітним
  властивостями.

  ГОСТ Р 22.3.04-95

  6.1.2 Очищений зуб розпилюють під струменем води за допомогою алмаз-
  ного відрізного диска на дві частини: верхню, покриту емаллю, і корінь,
  а потім верхню половину зуба уздовж вертикальної осі - на дві або че-
  тире частини в залежності від його форми.
  6.1.3 Способи подальшого поділу емалі і дентину і уівідповідності-
  твующего контролю наведені в Додатку В.
  При будь-якій механічній обробці необхідно уникати локальних
  перегрівів зразків ЗЭ. Рекомендується також краще видалити деякий
  кількість емалі з вкрапленнями дентину, ніж залишати останні в
  аналізованої пробі ЗЭ.
  6.1.4 Для зняття ефекту анізотропії, який міг би виявитися
  при ЕПР-вимірах проб ЗЭ з великими фрагментами, отримані оскільки
  емалі подрібнюють у ступці до зерен розміром ~ 0,5 мм і не більше 1,0 мм
  в поперечнику. Не слід допускати занадто тонкого подрібнення емалі
  (до стану пилу), щоб уникнути появи стійких додаткових ра-
  дікалов (механо-індукованих або пов'язаних з окисними процес-
  самі),
  6.1.5 Підготовлені таким чином зерна емалі знежирюють (про-
  мивают послідовно в ацетоні, дистильованої воді і спирті) і
  висушують при кімнатній температурі в ексікаторе.
  6.1.6 З очищеної емалі готують наважки масою від 50 до 100 мг на
  залежно від кількості емалі, одержуваної із зуба. При підготовці
  проби для ЕПР-дозиметричного аналізу рекомендується залишати для
  можливого контрольного аналізу паралельну пробу ЗЭ.
  6.1.7 Підготовлені проби емалі витримують в сушильній шафі в
  протягом 20-24 годин при температурі 40 +/-2 _50_0С.

  ГОСТ Р 22.3.04-95

  6.1.8 Ампули, в які будуть міститися проби емалі, промивають в
  дистильованої води, обполіскують спиртом і висушують при кімнатній
  температурі в ексікаторе з вологопоглинач, де зберігають до вико-
  вання в роботі.
  6.1.9 Підготовлені за п.6.1.7 проби емалі поміщають в ампулу для
  проведення вимірювань. При цьому за кожною пробою закріплюють ампулу на
  весь час вимірювань. Навіску емалі зважують і зберігають у закупореній
  ампулі.
  6.2 Підготовка спекрометра ЕПР
  6.2.1 Підготовку спекрометра ЕПР до роботи виконують уівідповідності-
  твіі з інструкцією з його експлуатації.
  6.2.2 Готовність до роботи ЕПР спектрометра (стабільність магніт-
  ного поля Н, частоти_7 n _0і рівня потужності СВЧ) перевіряють, реєструючи
  спектр РЕПДОЗЕ. Підбирають оптимальний робочий режим вимірювання, при ко-
  тором спектр РЕ ПДОЗЕ знаходиться в середині розгортки магнітного поля Н
  6.2.3 Стабільність Н і _7n_0 контролюють відтворюваністю местопо-
  розкладання на спектрі 3-ї та 4-ї лінії двовалентного марганцю, Скрин.звор-
  го до складу РЕ ПДОЗЕ.
  6.2.4 Слід переконатися в відтворюваності вимірювання величини
  амплітуди реперною лінії РПЦ в спектрі РЕ ПДОЗЕ, похибка вимірювання
  якої не повинна перевищувати 2-3%.
  6.2.5 Параметри реєстрації спектрів (постійна часу, коли-
  кість накопичень, час реєстрації) вибирають залежно від типу
  спектрометра, керуючись такими міркуваннями:
  - Відношення сигнал-шум, виміряний за амплітудою нативного сигналу
  для РЕ ПДОЗЕ, повинно бути не менше 10. При цьому не має відбуватися
  спотворення форми спектру РПЦ опроміненій емалі;

  ГОСТ Р 22.3.04-95

  - Амплітуда модуляції поля вибирається не більше 4 Гс щоб уникнути
  спотворення форми спектру РПЦ;
  - Потужність що підводиться до резонатора СВЧ визначається типом резону-
  тора і вибирається в області, де не відбувається насичення сигналу РПЦ
  (не більше 10 мВт).
  6.3 Перевірку ампул, відібраних для розміщення в них досліджуваної
  емалі зуба, на відсутність паразитних сигналів виконують на ЕПР-спект-
  рометре при максимальному посиленні спектрометра з вибраними Оптималь-
  нимі режимами вимірювань при зміні величини g-фактора від 1,9970 до
  2,0055.

  7 Проведення вимірювань
  Вимірювання ЕПР-спектрів підготовлених проб з метою ретроспектив-
  ної оцінки поглинених в зубної емалі доз здійснюються в два етапи:
  прискореним способом з використанням РЕ ПДОЗЕ (експрес-аналіз) і з
  визначенням радіаційної чутливості кожної досліджуваної проби
  емалі методом дооблученія і наступного лінійного регресійного ана-
  лізу.
  7.1 Вимірювання ЕПР-спектрів проб.
  7.1.1 Ампулу з підготовленою пробою поміщають в резонатор
  ЕПР-спектрометра, витримуючи постійну глибину занурень.
  7.1.2 ЕПР-спектр досліджуваної проби (рис.2) вимірюють уівідповідності-
  твіі з нормативною документацією з експлуатації ЕПР-спектрометра.
  7.1.3 ЕПР-спектр записують у пам'ять ЕОМ і одночасно в лабораторних
  торні журнал досліджень за формою згідно з додатком В.


  ГОСТ Р 22.3.04-95

  7.1.4 Вимірювання спектрів емалі, не піддалася дооблученію, здійсню-
  ються в режимі накопичення даних в пам'яті ЕОМ в результаті многок-
  ратних повторних вимірювань (до 10 разів залежно від чувствітельнос-
  ти спектрометра).
  7.1.5 Контроль за стабільністю роботи спектрометра виробляють
  шляхом періодичної реєстрації спектрів ЕПР від РЕ ПДОЗЕ: через 5-10
  досліджуваних зразків. Оптимальну частоту реєстрації спектра РЕ ПДОЗЕ
  знаходять для кожного спектрометра індивідуально шляхом мінімізації до-
  пустимо середньоквадратичної похибки відхилень показань від ре-
  Перно лінії РЕ ПДОЗЕ за інших рівних умов його реєстрації.
  7.2 Дооблученіе проб емалі зубів
  7.2.1 Після вимірювання ЕПР-спектра пробу витягують з ампули і по-
  міщан у спеціальну касету із стінками з тканееквівалентного покриття-
  ку товщиною 1г/см_52_0, що забезпечує умови електронного рівноваги в
  процесі дооблученія проби на установці облучательной з атестованим
  джерелом гамма-випромінювання ізотопів Cs-137 або Co-60.
  7.2.2 Необхідну дозу опромінення забезпечують відповідним
  підбором часу опромінення і відстані від касети з пробою до джерелом
  ника гамма-випромінювання. У кожному сеансі рекомендується здійснювати до-
  полнітельний контроль дози опромінення, наприклад, по індивідуальних тер-/>
  ми пробами, або за допомогою атестованого ренгенометра.
  7.2.3 Величина кроку дооблученія визначається величиною дози D_4е_0,
  попередньо знайденої в результаті експрес-аналізу без дооблуче-
  ня, і становить (1-3) D_4е_0.

  ГОСТ Р 22.3.04-95

  7.2.4 Після кожного опромінення пробу витримують протягом доби в
  сушильній шафі при температурі 40_50_0 С, після чого вимірюють ЕПР-спектр
  проби у відповідності до п. 7.1.
  7.2.5 Мінімальна кількість точок дооблученія одно 4, мінімальна-
  ну кількість вимірювань у кожній точці на кривій дооблученія - 2. З
  урахуванням вимірювань проби перед дооблученіем мінімальна загальна кількість
  сполучених ЕПР-вимірів кожної проби в підсумку становить не менше 10.
  7.2.5 Даного кількості експериментальних точок на графіку
  (рис.1) достатньо для обчислення методом найменших квадратів дост-
  вірнихзначень тангенса кута нахилу (f) і величини концентрації РПЦ
  (C_4о_0) в точці перетину експериментальної кривої з віссю ординат.

  8 Обробка результатів вимірювань
  8.1 Концентрацію РПЦ в досліджуваній пробі емалі С_4і_0, г_5-1_0 обчислюють
  за формулою
  С = С_4ст_0 _5._0 К_4ст_0 _5._0 Р_4ст_0/I_4ст_0 _5._0 I_4і_0/(К_4і_0 _5._0 P_4і_0) (1)
  -1
  де С_4ст_0, К_4ст_0, Р_4ст_0, I_4ст_0 - відповідно, концентрація РПЦ, г, коеф-
  фициент посилення у відносних одиницях, маса наважки, мг і амплі-
  туди реперною лінії R_41_0R_42_0 в РЕ ПДОЗЕ, см, що визначається за результатами
  обробки його ЕПР-спектра відповідно до Додатку Г;
  I_4і_0, К_4і_0, Р_4і_0 - відповідно, амплітуда реперною лінії, см, коеф-
  фициент посилення, маса наважки досліджуваної проби зубної емалі, мг.
  8.1.1 Для зручності обчислень шуканих параметрів і помилок їх оп-
  ределенія (опускаються громіздкі порядки величин вимірюваних концентра-
  ций РПЦ) ці і подальші розрахунки слід проводити, беручи величи-
  ну концентрації РПЦ у використовуваному РЕ ПДОЗЕ за умовну одиницю.


  ГОСТ Р 22.3.04-95

  8.2 Концентрацію РПЦ (С_4j_0) в досліджуваній пробі емалі визначають
  після кожного етапу опромінення (j) відповідно до Додатку Г.
  8.3 За результатами вимірювань С_4j_0 в умовних одиницях для кожної
  проби встановлюють відповідність цих величин значень D_4j_0, рівним
  сумарній дозі дооблученія на кожному етапі, при цьому значень кон-
  центрації, одержуваних без дооблученія (С_4о_0), відповідають значення
  D = 0.
  8.4 Для отриманого в такий спосіб набору пар (С_4j_0, D_4j_0) складають
  рівняння лінійної регресії
  С_4j_0 = C_4o_0 + fD_4j_0, (2)
  параметри якого (С_4o_0, f) обчислюють на ЕОМ за допомогою методу найменш-
  ших квадратів (Додаток Д).
  8.5 Бажаєма початкова доза, накопичена в досліджуваному зразку,
  визначається за формулою
  D_4o_0 = C_4o_0/f (5)
  8.6 Результати вимірювань доз опромінення оформляють у лабораторному
  журналі (або у вигляді протоколу) відповідно до Додатку Е.

  9 Допустима похибка контролю
  9.1 Похибка виміру початкової дози опромінення проби залежить
  від маси проби емалі зуба, величини вимірюваної дози, похибки зна-
  чення коефіцієнтів підсилення спектрометра і числа експериментальних
  точок дооблученія. Методика оцінки похибки виміру початкової до-
  зи опромінення наведено в Додатку Ж.
  9.2 Норми сумарної похибки визначення поглинених в емалі
  доз (при довірчій ймовірності 0,95) відповідно до цього

  ГОСТ Р 22.3.04-95

  стандартом і існуючих вимог до індивідуального дозиметри-
  зації контролю зовнішнього випромінювання представляються в наступному вигляді:
  для діапазону доз 0,05 - 0.1 Гр похибка не перевищує 100%,
  для діапазону доз 0,1 - 0,2 Гр похибка не перевищує 50%,
  для діапазону доз 0,2 - 0,5 Гр похибка не перевищує 40%,
  для діапазону доз> 0,5 Грпогрешность не перевищує 30%.

  10 Вимоги безпеки
  10.1 При роботі на ЕПР-спектрометрі необхідно виконувати требова-
  ня, що пред'являються до обслуговування електроустановок з високим напруги-
  ням.
  10.2 СВЧ генератор та НВЧ тракт повинні мати щільну екранівку,
  не допускається вихід НВЧ випромінювання в навколишній простір.
  10.3 Необхідно обмежити перебування операторів в розсіяних по-
  лях потужних магнітних систем.
  10.4 Під час роботи з ацетоном необхідне дотримання вимог без-
  ки, передбачених ГОСТ 2603.
  10.5 Під час роботи з лабораторним посудом повинні дотримуватися вимог-
  ня безпеки, передбачені ГОСТ 9147 і ГОСТ 19908.
  10.6 При поділі емалі зубів і дентину повинні дотримуватися тре-
  бованія безпеки, передбачені ГОСТ 22090.
  10.7 При опроміненні проб емалі зубів на лабораторних джерелах
  гамма-випромінювання слід дотримуватися правил техніки безпеки при ра-
  Боте з джерелами іонізуючого випромінювання, передбачені дію-
  ські Основними санітарними правилами. Самі опромінені проби зубної
  емалі радіаційної небезпеки не представляють.


  ГОСТ Р 22.3.04-95

  Додаток А

  Відбір, транспортування і зберігання зразків зубів

  1 Віддалений у пацієнта за медичними показаннями зуб кладуть на
  2-3 години на 4%-й розчин формальдегіду для знезараження і потім по-
  міщан в окрему тарну ємність типу бульбашки з-під пеніциліну.
  Зразок супроводжується анкетних листом, заповненим лікарем-стоматол-
  гом відповідно до Додатку Б.
  2 При відборі зубів, що відправляються на ЕПР-дозиметричний аналіз,
  виключаються зразки зубів з практично стертий або сильно пошкоджень
  Денній емаллю, а також зі встановленими на них металевими коронка-
  ми. У випадку видалення у пацієнта декількох зубів їх упаковують вмес-
  ті в одній тарної ємності.
  3 При транспортуванні чергових партій зубів з місця відбору до
  аналітичної лабораторії повинна бути виключена будь-яка ймовірність
  їх рентгенівського просвічування у процедурі багажного контролю в аеро-
  порту.
  4 Зуби, що надходять в аналітичну лабораторію, рекомендується
  зберігати в холодильнику в тарних ємностях, що заповнюються дистильованою
  водою. В іншому випадку через висихання зубів подальша процедура
  підготовки проб, пов'язана з відділенням емалі від дентину, стає
  скрутній.  ГОСТ Р 22.3.04-95

  Додаток Б

  Анкетний лист
  (супровідний документ до віддаленого зуба, представленому
  для ретроспективного ЕПР-дозиметричного аналізу)
  1. Прізвище, ім'я, по батькові
  2. Рік народження
  3. Місце проживання
  4. Місце проживання в період впливу випромінювання
  5. Характер роботи (професія) в період дії випромінювання
  6. Наявні відомості про професійний опроміненні за місцем роботи
  7. Відомості про локальні опромінення зубів і голови (робилися чи і
  скільки разів рентгенівські знімки) при медичних обстеженнях (по
  історії хвороби та/або зі слів пацієнта)
  8. На схемі розташування зубів гуртком вказати зуб (и), направляє-
  мі для вимірювань. Вказати хрестом сусідні відсутні зуби, звез-
  дочкою - зуби з коронкою (протез)
  8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
  -------------------------------< br /> 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
  9. Номер реєстраційної картки, історії хвороби
  10. Номер, серія, дата видачі (ким виданий) паспорта або засвідчить-
  ня особистості
  11. Назва (номер) поліклініки чи лікарні
  12. Прізвище І.Б. лікаря-стоматолога
  підпис
  "" _ _ _ _ _ 199 г.м.п.

  ГОСТ Р 22.3.04-95

  Додаток В
  Відділення емалі від дентину при підготовці проб ЗЭ
  Відділення емалі від дентину здійснюють декількома способами.
  1 Найбільш поширеним є механічний. За допомогою
  бормашини зі змінними алмазними головками різної форми під струменем
  води або у ванні під водою проводять повне видалення дентину.
  Ступінь очищення емалі від дентину контролюють візуально за їх за-
  шатнись контрастує кольором на зрізі зуба: на відміну від білої емалі з
  голубуватим або сіруватим відтінком для дентину характерні матовості і
  колір, що нагадує колір шорсткого білого мармуру.
  Ще більш виразно колірна різниця емалі і дентину проявляється
  по їх різному світіння при перегляді зразка зуба на біокулярной
  установці з ультрафіолетовим підсвічуванням.
  2 Більш тривала процедура поділу пов'язана з хімічної про-
  розробці зразків. Для цього частини розпиляного зуба, покриті емаллю,
  занурюють в 30% розчин NaOH і піддають в ньому обробці ультразвуком
  протягом 2-3 годин. Після цієї обробки дентин стає м'яким і
  легко може бути вилучений алмазним бором з усіх складок емалі.
  Виділена емаль проходить вторинну обробку ультразвуком в 30%
  розчині NaOH протягом 10-12 годин після подрібнення проби ЗЭ в ага-
  печних або фарфорового ступці до розмірів зерна ~ 0,5 мм. Потім отриманий-
  ний порошок 8-10 разів протягом 5 хвилин обробляють ультразвуком в
  дистильованої води. Для видалення поверхневих дефектів ЗЭ труять в
  10% Лєдяєв (або соляної) кислоти 10-20 хвилин. Після чого ЗЭ тщатель-
  але промивають кілька разів у дистильованої води. Отримана проба
  ЗЭ сушать у вакуумі протягом кількох годин.
  Настільки трудомістка процедура хімічної обробки ЗЭ дозволяє уда-
  лити практично повністю органічну складову з емалі.

  ГОСТ Р 22.3.04-95

  Додаток Г

  Методика обробки виміряних ЕПР-спектрів емалі зубів

  Обробку спектрів ЕПР в комп'ютеризованих спектрометрах здійсню-
  ються програмним шляхом за допомогою пакета обробних програм,
  що входять в основну програму управління спектрометром. Для спектро-
  метрів з висновком спектрів ЕПР на Графобудівник або самописець обра-
  лення спектрограм здійснюють вручну. У Додатку Г наведені уз-
  ловие моменти як автоматизованої системи обробки, так і графи-
  чеського варіанту обробки спектрів вручну.
  1 Спектр ЕПР записують таким чином, щоб ширина низько-і ви-
  сокопольних ділянок спектру, віддалених від суперпозиції спектру орга-
  ники та РПЦ в 3-4 рази перевищувала ширину спектра емалі.
  2 Перед висновком спектру, записаного в ЕОМ, на Графобудівник,
  самописець або принтер спектр піддають обробці в ЕОМ з метою кор-
  рекціі базової лінії О-О '(див. рис.1). Операція корекції базової чи-
  панії полягає в усуненні її нахилу. Для цього до вибраного в соот-
  відповідне до п.1 спектру (за винятком ділянки з суперпозицією спект-
  рів РПЦ і органіки) методом найменших квадратів підганяють поліном
  другого порядку, який потім віднімають із спектру. На рис. Г.1 представлення
  ний результат виконання корекції.
  3 Для зменшення шумів експериментальний спектр піддають цифро-
  вої фільтрації. З цією метою використовують рекурсивний цифровий фільтр з
  симетричною експоненційної імпульсною характеристикою, який име-
  ет нульової фазовий зсув на всіх частотах і не дає затримки сигналу.


  ГОСТ Р 22.3.04-95

  Оптимальну постійну часу фільтра t підбирають експеримен-
  тальне: для спектрів зразків, опромінених дозою D> 1 Гр, t = 500 мс, а
  для D <1 Гр - t = 700 мс.>
  3.1 У разі відсутності програми цифрової фільтрації середню
  амплітуду шуму визначають вручну на краях низькопольних і Високопілля-
  них ділянок спектру. Для цього використовують крайові ділянки шириною
  10-15 Гс. Амплітуди шуму вимірюють від максимальних до мінімальних зна-
  чений відхилень сусідніх піків.
  Проводять базову лінію О-О '(ріс.Г.1) по вимірюються середнім зна-
  ченіям амплітуди шумів. Проводять обвідна всього спектру емалі по
  середнім значенням амплітуди шумів. На краях обвідна збігається з ба-
  зовой лінією О-О '.
  4 Після фільтрації спектру за допомогою обробних програм оце-
  нива дисперсія шуму в низькою підлогою частини спектру, яка вико-
  ся далі для оцінки помилки амплітуди радіаційного сигналу.
  5 Для визначення амплітуди радіаційного сигналу проводять відділень-
  ня накладеного на нього сигналу органіки. Для цього до вільного від
  перекриття ділянці спектру органіки (рис.2) методом максимального
  правдоподібності підганяють лінію Лоренца, оцінюють її параметри та вироби
  водять віднімання оціненої кривої із спектру суперпозиції сигналів.
  6 Амплітуди радіаційного сигналу вимірюють автоматично в фікс-
  рованных точках з g-факторами 2,0025 і 1,9970, а потім підсумовують.
  7 Визначення амплітуди радіаційного сигналу при графічної про-
  работке здійснюють у такій послідовності.
  7.1 Знаходять максимум сигналу органіки і проводять лінію перпенді-
  кулярную до базової лінії OO '(лінія АА_4o_0 на рис. Г.1); на половині її

  ГОСТ Р 22.3.04-95

  висоти проводять лінію В_41_0А_41_0В_41_0 'паралельну О-О' до перетину з ОГИ-
  бающей. З точок В_41_0 і В_41_0 'на лінію О-О' опускають перпендикуляри і з-
  міряють (в см) відрізки АС_41_0 і АС_41_0 ', відсікаємо ними на лінії О-О'.
  7.2 Величину полушіріни на полувисоте _7G_0 лоренцовской лінії для
  сигналу органіки знаходять за допомогою рівняння:
  _42_0 _7 |
  _7 | _0x_41_7_0 (_7 G_4 _0 + _7 _0 (_7 G? _5 _03_5 _0 + _5 _0x_41_0) _52_0) _52
  _7G? _03 + _7 _0 = _7 _0 (В.1)
  _7 | _42_7 _0 _7 | _0 _7 |
  (_7G? _4 _03 + X_42_0) _7 G_4 _7 _0 + (_7 G? _03_7 _0 + _7 _0 (_7G? _5 _03_5 _0-X_42_0) _52_0) _5 2

  де x_41_0 = AС_41_0, x_42_0 = AС_41_0 '.
   Рівняння вирішують методом ітерацій.
  7.2.1 Операцію зі знаходженням величини _7G_0 повторюють для інших зна-
  чений x_41_0 і x_42_0, ділячи відрізок А_41_0А_4o_0 навпіл. Потім ділять чверть відрізка
  А_41_0А_4o_0 навпіл і.т.д.. Операцію по знаходженню значення _7G_0 проводять не ме-
  неї трьох разів. Знаходять середнє значення для _7G_0.
  7.2.2 Для знайденого середнього значення _7G_0 обчислюють точку Р (рис.
  Г.1), де лінія органіки повинна була б перетнути базову лінію О-О '(в
  разі відсутності спектру РПЦ), у відповідності з:
  _7 |
  АР = _7? _0 3_4 _5._0 _7G_0 (В.2)
  7.3 На базової лінії О-О 'відкладають відрізок РН рівний відрізку
  АР, з точки H опускають перпендикуляр до перетину з огинаючої в
  точці Н_4o_0, при цьому HH_4o_0 = АА_4o._0
  7.4 На половині висоти відрізка НН_4o_0 з точки H_41_0 проводять лінію па-

  ГОСТ Р 22.3.04-95

  раллельную OO 'у напрямку точки О (протилежному напрямку
  розгортки поля H) і на цій лінії відкладають відрізок H_41_0D_41_0 рівний від-
  різання А_41_0В_41_0.
  7.5 Відрізок H_4o_0H_41_0 знову ділять навпіл, з точки H_42_0 проводять лінію
  паралельну 0-0 'в напрямку зворотному розгортці магнітного поля H.
  Повторюють операцію з п. 7.1. три рази.
  7.6 Отримані точки Ho, D_4i_0 (i = 1-3), P і B_41_0 'з'єднують за допомогою
  лекала.
  7.7 на прямий OO 'відкладають відрізок АR, що дорівнює відстані між-
  ду максимумом сигналу органіки (g = 2.0055) і сигналом від РПЦ (g = 2.0025).
  Це відстань повинна бути заздалегідь точно виміряна за спектрами РЕ ПДОЗЕ.
  7.8 Проводять перпедікуляр з точки R в обидві сторони від О-О 'до пе-
  ресеченія з екстрапольовані спектром органіки (т.R_41_0) і з огинаючої
  спектру емалі (т. R_42_0).
  Вимірюють 7.9 відрізок R_41_0R_42_0, який приймають за шукану амплітуду
  радіаційного сигналу.

  ГОСТ Р 22.3.04-95

  Додаток Д

  Розрахунок параметрів регресії

  Параметри регресії (Со, f) розраховують за формулами:
  _4N_0_4N_0 _42_0 _4N_0 _4N
  _7S_0 C_4j_7 S_0 D_4j_0-_7 S _0 C_4j_0D_4j_7 S _0 D_4j
  _5j = 1_0 _5j = 1_0_5j = 1_0_5j = 1
  С_4o_0 = _7 _0 (Д.1)
  _4N_0 _42_0_4N_0_42
  N _7S_0 D_4j_0 - (_7 S _0 D_4j_0)
  _5j = 1_0 _5j = 1

  _4NNN
  N _7S_4 _0 D_4j_0C_4j_0 - _7 S _0 D_4j_7 S _0 C_4j
  _5j = 1_0 _5j = 1_0 _5j = 1
  f = _7 _0, (Д.2)
  _4N_0 _42 _0 _4 N_0_42
  N _7S_0 D_4j_0 - (_7S_0 D_4j_0)
  _5j = 1_0 _5j = 1

  де N - кількість проведених дооблученій.

  ГОСТ Р 22.3.04-95

  Додаток Е

  Форма запису результатів вимірювання

  Результати вимірювань повинні бути відображені в лабораторному
  журналі (або у вигляді протоколу) за формою, наведеною в таблиці 1.


  Таблиця 1
  Форма запису результатів вимірювань поглиненої дози
  +------------------------------------------------- -------------+< br /> | NN Номер | Отримана доза | Середньоквадратичне |
  | пп зразка | опромінення, мГр | похибка вимірювання |
  | | | Дози,% |
  +-------------+---------------------+------------- -------------|< br /> | | | |
  | | | |
  | | | |

  ГОСТ Р 22.3.04-95

  Додаток Ж

  Методика оцінки похибки вимірювання поглиненої дози

  1 Відносну середньоквадратичне похибка вимірювання поглинання-
  щенной дози D_4o_0 визначають за такою формулою:
  _7 |
  _7 `_0 _7 _0 _4 _0 _7 /` _52_7_4 ~ _5 2_7 _4 _7 `_52
  _7s _4r, Do _0 = _7? s _4r, С_7 _0 + _7 s _4r, мнк_7 _0 + _7 s _4d, D_0 (Ж.1)

  _7 `
  де _7s _4r, C_0 - відносна середньоквадратичне похибка вимірювання
  концентрації РПЦ методом ЕПР для даного тіпа_7 _0спектрометра; _5 ~ _7s_0 _4r, мнк_0 -
  відносна сумарна середньоквадратичне похибка вимірювання ве-
  личин f і С_4o _0; _7 _5 ~ _7s_0 _4d, D_0 - відносна систематична помилка вимірювання
  дози.
  2 _5 ~ _7s_0 _4r, мнк_0 визначають за такою формулою:
  _7 | _0 _7 |
  _7 `_0_7 /` _0 _42_7 `_0 _42_7 _4 _7/_4 _0 _42 _0 _42 _0 _42_0 _42
  _7s_0 _4r, Мнк_0 = _7? _0 _7s_0 _4r, F _0 + _4 _0 _7s_0 _4r, Co_0 = _7? _0 _7s_0 _4f_7/_0 F + _7s_0 _4Co_0 _7/_0 C_4O_0 (Ж.2)

  де _7s_0 _4f_0, _7s_0 _4Co_0 - дисперсії коефіцієнтів f і С_4o_0, що визначаються методом
  найменших квадратів.
  _422
  3 Велічіни_7 s_0 _4f_7 _0і_7 s_0 _4Co_0 розраховують за наступними формулами:


  ГОСТ Р 22.3.04-95

  _4 +-_0 - _42 - +
  _42_0_4 | _0D_4 | _0 _4 2
  _7s_0 _4Co_0 = _4 | _0 1/N + _7 _0 _4 | _0 S_4 _0 (Ж.3)
  _4 | _0_5N_4 - 2 |
  _4 +-_0 _7S_0 (Dj - D_4 _0) _4-+
  j_5 = 1

  _42_0 + - _5N_4 - 2 _0-+ _4-1 2
  _7s_0 _4f_7 _0 = _7 _0 | _7 S_4 _0 (_4 _0D_4j_0 - D) _4 _0 | _4 _0 S_4_0 (Ж.4)
  _4 +-J = 1_0 _4 - +

  _4-_5 _0 _5 N
  D = 1/N_5. _7 S_4 _0 D_4j_0 (Ж.5)
  _4j = 1
  де N - число експериментальних точок на_5 _0крівой_5 _0дооблученія, а S_52_0 _5-
  оста?? очна дисперсія, що характеризує середньоквадратичне відхилення
  від прямої дооблученія, побудованої методом найменших квадратів. S_52
  визначають за формулою:
  _5 +-_4 _5-+
  1_4_5 | _0 _4 _5 N_4 2_5NN |
  S_52_0 = _7 _0 _5 | _0 _7 S_4 _0C_4j_7_0-_7 _0C_4o_7 S _4 _0C_4j_7 _0-_7 _0f_4 _7S_0 _4 _0C_4j_0 D_4j _5 | _0 (Ж.6)
  N - 2_4 _5 | _0 _4 j = 1 j = 1 j = 1_5 |
  _5 +-_4 _5-+
  4 Для цього значення довірчої ймовірності 100 (1-_7g_0)%
  оцінка відповідного довірчого інтервалу для значення С_4o_0 має
  вигляд:


  ГОСТ Р 22.3.04-95
  С_4o_0 - t_7_5._7 s_4 Co_7 _0
  _5N-2; 1-g/2_0_4 _5N-2; 1-g/2
  _7 `
  5 Для визначення велічіни_7 s_4 r, C_0 використовують наступну формулу:
  _7 |
  _7 `_4 _7 /` _0 _42 _7 _4 _7 _0 _7 `_0 _42_7 _4 _7` _0 _42_7 _4_7 `_0 _42_7 _5 _7` _4_0 _42
  _7s_4r, C_7 _0 = _7? s_0 _4r, Acт_7 _0 + _7s_0 _4r, Aі_7 _0 + _7 s_0 _4r, Pcт_7 _0 + _7 s_0 _4r, Pі _0 + _4 _02 _4 (_7s_4 r, K) _0 (Ж.9)

  _7 `_0 _7_0 _7`
  де _7s_0 _4r, Acт_7 _0і_7 _0 _7s_0 _4r, Аі_0 - відносні середньоквадратичне похибки
  вимірювання амплітуди реперних ліній в РЕ ПДОЗЕ і досліджуваній пробі, з-
  відповідально;
  _7 `_0 _7`
  _7s_0 _4r, Pcт _0і_7 s_0 _4r, Pі_0 - середньоквадратичне відносні похибки
  мас навішень РЕ ПДОЗЕ і досліджуваної проби, відповідно;
  _7 `
  _7s_0 _4r, K_0 - похибка значень коефіцієнтів підсилення спектрометра.
  6 Відносні середньоквадратичне похибки амплітуди Відхи-
  гання від ліній і визначення маси навішень проби визначають експери-
  ментально для даного спектрометра з числа "n" паралельних аналізів
  по "m" навескам._7 _0 _7s_0 _4r, A_7 _0і_7 s_0 _4r, P_0 визначають за допомогою наступного Вира-
  вання:
    

  ГОСТ Р 22.3.04-95

  _7 |
  _7/_0 _5 M _4 _5n _0 _5 _42_5mn_4 _0 _42
  _7/S _4 _7 _4 _7S _0 C_4ij_7 _0-_7 S _0 (_7 S_0 C_4ij_0)
  _7/_4 I = 1 j = 1 i = 1 j = 1
  _7/
  _7 `_0_7? _0 _7 _0 M (n-1)
  _7s_0 _4r, A_0 _4ілі P_0 = _7 _0 100%
  _5m _4 _5n_0C_4ij
  _7S _4 _7 S _0 _7 _0 (Ж.10)
  _4i = 1 j = 1_0 _5 _0 m n
  _7 `
  7 _7s_4r, k_0 обчислюють як відношення (k_4p_0/k_4т_0) 100%, де k_4р_0-реальний
  коефіцієнт посилення, k_4т_0-номінальний коефіцієнт посилення, визна-
  мый з оцифрування показань спектрометра.
  _7 `
  8 систематичні помилки вимірювання поглиненої дози _7 s_4d, D_0 визна-
  ляють за формулою:
  _7 |
  _7 `/` _42_7_4 _7 _0 _7 `_4 2
  _7s _4d, D_0 = _7? _0 _7s _41, D_0 _4 _0 + _7 s _42, d_0, (Ж.11)

  _7 `
  где_7 s _41, d_0 - відносна систематична похибка вимірювання РЕ
  ПДОЗЕ; _5 ~ _7s _42, d_0 - відносна сістематіческая_7 _0погрешность результатів
  аналізу, отримана при порівнянні результатів вимірювань дози по емалі
  зубів з величиною дози, яка вимірюється іншим способом у тієї ж людини.
  _7s_0 _42, D_0 визначають в тому випадку, якщо є дані другого методу.
    

  ГОСТ Р 22.3.04-95

  _7s_0 _41, D_0 визначають наступним чином:
  - Вимірюють m разів концентрацію РПЦ в РЕ ПДОЗЕ в умовних одиницях;
  - Обчислюють m різниць d (i) = C_4i_0 - C_4o_0, _4 _0где C_4i-_0 результат i-ого
  виміру концентрації РПЦ в РЕ ПДОЗЕ, C_4o_0 - паспортне зміст РПЦ
  в РЕ ПДОЗЕ;
  - Обчислюють абсолютну систематичне відхилення
  _4-_0 _4m
  d = _7 S_0 d_4i_0/m (Ж.12)
  _5i = 1
  і абсолютна середньоквадратичне відхилення d_4i_0 від середньої різниці:
  _7 |
  _7 `_0 _7/_0 _4 M - 2
  _7s_0 _4d_7 _0 = _7/S_4 _0 (d_4i_0 - d) _4 _0/(m - 1) (Ж.13)
  _7? _0 _5i = 1
  і розраховують коефіцієнт Стью
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status