ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Криміналістична тактика слідчого огляду та огляду
       

   

  Кримінологія
  Зміст.

  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4
  1. Огляд й огляд - слідчі дії, передбачені КПК РРФСР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
  1.1. Поняття, сутність, мета слідчого огляду та огляду ... ... .. 7
  1.2. Процесуальний порядок провадження слідчого огляду та огляду ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
  1.3. Загальні положення тактики слідчого огляду ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
  2. Види слідчого огляду ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17
  2.1. Класифікація видів слідчого огляду ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
  2.2. Технічні особливості проведення окремих видів слідчого
  огляду ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
  2.3. Огляд - особливий вид слідчого огляду ... ... ... ... ... ... ... ... .56
  3. Фіксація ходу і результатів слідчого огляду ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .60
  3.1. Поняття фіксації ходу і результатів слідчого огляду ... ... ... ... ... ... ... 60
  3.2. Обов'язковий метод фіксації ходу і результатів слідчого огляду ... .. 61
  3.3. Науково-технічні засоби, що застосовуються для виявлення доказів в
  ході оглядів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63
  3.4. Допоміжні методи фіксації ходу і результатів слідчого
  огляду ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 68
  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 90
  Програми
  Список використовуваної літератури

  Введення.

  XIX століття ознаменувався не тільки бурхливим розвитком науки і техніки. Цей століття подарувало суспільству до того часу невідоме йому явище - професійну організовану злочинність. Злочинність змінилася не тільки кількісно, вона змінилася і якісно, взявши на озброєння новітні засоби техніки, зв'язку та повідомлення. У боротьбі проти цієї кількісно і якісно змінилася злочинності виявилися безсилими державні каральні органи. Життєвий досвід, «здоровий глузд» вже не могли допомогти у викритті злочинців, які застосовують все більш витончені способи вчинення та приховування злочину. Саме це і призвело до виникнення своєрідного соціального замовлення держави і суспільства: розробити нові ефективні методи боротьби зі злочинністю, засновані на досягненнях науки і техніки. Відповіддю на це соціальне замовлення і стало виникнення нової галузі наукового знання, яку австрійський судовий слідчий Гані Гросс назвав криміналістики.
  З тих пір пройшло багато років, але тема боротьби зі злочинністю не перестала бути актуальною. Вона набула особливого значення в даний час, що пов'язано з величезним ростом числа скоєних злочинів (за час проведення ринкових реформ злочинність в Росії зросла в два рази. При чому відзначається зростання насильницьких злочинів проти особистості, навмисних убивств), відсутністю цілеспрямованої політики держави в цій області . Чимало-важливу роль у поліпшенні криміногенної ситуації в країні відіграє своєчасне розкриття і розслідування злочинів, успіх якого великою мірою визначається якістю і ефективністю проведення первинних слідчих дій, найважливішим з яких є огляд місця події. Саме в ході огляду місця події, якому нерідко супроводжують інші види слідчого огляду, відбувається виявлення, фіксація, вилучення, а нерідко і дослідження слідів злочину, які є найважливішими джерелами доказової інформації про обставини вчинення злочину та осіб, які його вчинили. Так, аналіз результатів роботи ОВС міста Бузулука і Бузулуцького району за 1997 - 1998 рр.. свідчать про підвищення ефективності дослідження і використання виявлених слідів на місці події в умовах розкриття і розслідування злочинів.
  Виходячи з дослідження даних звіту ЕКО ОВС міста Бузулука і Бузулуцького району можна зробити висновок про те, що з кожним роком зростає результативність проведених оглядів місць подій. Якщо в 1997 році призначені за вилученими слідами в ході оглядів експертизи і дослідження сприяли розслідуванню злочинів у 504 випадках, то 1998 вже у 758 випадках, тобто ефективність проведених оглядів збільшилася у півтора рази. При цьому в більшості випадків під час оглядів вилучаються сліди рук, про що свідчить наступна діаграма:  З вилучених у 410 випадках слідів рук проведені по них експертизи і дослідження сприяли розслідуванню злочинів у 397 випадках, у тому числі в 28 випадках результати ідентифікації сприяли встановленню причетності осіб до скоєння злочинів.
  Про особливої значущості оглядів свідчить і той факт, що проведення оглядів спрямоване на одержання інформації з матеріальних слідів злочинів, тобто з об'єктивних носіїв не відають почуття страху чи корисливих мотивів, чому схильні суб'єктивні (особистісні) джерела інформації, а це сприяє реальної об'єктивізації процесу доказування при розкритті та розслідуванні злочинів.
  Наведені мною дані про результати роботи ОВС міста Бузулука, а зокрема експертно-криміналістичного підрозділу говорять про важливе значення якості та результативності слідчих оглядів для розслідування злочинів, що є особливо актуальним на сьогоднішній день в умовах небувало високого зростання злочинності. А ефективність та високу якість проведених оглядів буде забезпечене лише за умови дотримання основних тактичних положень слідчого огляду, а також вибору найбільш оптимальних в кожному конкретному випадку тактичних прийомів і рекомендацій його проведення. З огляду на особливу актуальність даної теми в даний час у своїй роботі я вирішила розглянути особливості криміналістичної тактики слідчого огляду та огляду.

  1. Огляд й огляд - слідчі дії, передбачені КПК РРФСР.

  1.1. Поняття, сутність, мета слідчого огляду та огляду.


  Перший радянський підручник криміналістики для слухачів правових вузів (1935г.) не давав визначення поняття слідчого огляду, і виклад кримінальної тактики його виробництва, обмеженої лише тактикою огляду місця злочину, починалося з визначення мети цього слідчої дії: «Метою будь-якого огляду місця злочину є всебічне вивчення його обстановки для з'ясування з виявлених предметів і слідами того, що відбулося події, обставин, за яких воно сталося, і ознак, що встановлюють особу злочинця ».
  Підручник криміналістики 1938 року, також не визначаючи, що таке слідчий огляд, говорить вже про декілька його об'єктах (видах): місце злочину; труп; знаряддя злочину; речі, здобуті злочинним шляхом. Відповідно до цього були виділені «основні, головні цілі, які повинні переслідуватися при кожному огляді»: виявлення злочинця; вивчення обстановки злочину; виявлення, збирання та охорона речових доказів і слідів.
  Вперше поняття слідчого огляду було дано в підручнику криміналістиці, опублікованому в 1950 році в розділі «Огляд місця події і речових доказів» (автор глави - один з родоначальників радянської криміналістики професор І. Н. Якимів). На думку І.М. Якимова, огляд - це «слідча дія, спрямована до встановлення матеріальних даних, що мають значення для розкриття злочину і викриття злочинця».
  В даний час під слідчим оглядом розуміють слідча дія, що складається в безпосередньому сприйнятті та вивченні слідчим будь-яких об'єктів з метою дослідження обставин діяння, виявлення, фіксації та вилучення предметів, документів, речовин і слідів, які мають або можуть мати значення для розкриття злочину та розслідування кримінальної справи. Маючи деяку схожість з іншими слідчими діями, наприклад зі слідчим експериментом, експертизою, обшуком, він у той же час принципово відрізняється від них як за своєю процесуальної природі, так і по тактиці проведення.
  Сутність огляду полягає в тому, що слідчий безпосередньо сам переконується в існуванні і характері фактів, що мають доказове значення. При проведенні слідчого огляду застосовуються різні методи пізнання. Огляд - це не тільки спостереження, а й виробництво різних вимірювань і обчислень, і порівняння спостережуваних об'єктів як між собою, так і з іншими об'єктами і явищами, експериментування з досліджуваними об'єктами, і нарешті, опис і запечатання іншими методами всього того, що знайшли і виявили слідчий та інші учасники огляду. В процесі огляду чуттєве (емпіричне) пізнання слідчим об'єктів і явищ матеріального світу поєднується з логічним мисленням, з аналізом і оцінкою оглядається.
  Значення слідчого огляду в процесі розслідування дуже велике. Шляхом слідчого огляду виявляється і досліджується значна частина найважливіших слідів злочину і злочинця, та інших речових доказів. Результати огляду, особливо такого його виду, як огляд місця події, дозволяють слідчому правильно визначити напрямок розслідування, скласти уявлення про механізм розслідуваної події й особистості злочинця. Від якості проведеного слідчого огляду в багатьох випадках взагалі залежить успіх розслідування.
  Кримінально-процесуальний закон, що є правовою основою слідчої тактики, як головні процесуально (а отже, і криміналістичних) значущих цілей цього слідчої дії, що відносяться до будь-якого його увазі, називають наступні:
  1. виявлення слідів злочину та інших речових доказів;
  2. з'ясування обстановки події;
  3. з'ясування інших обставин, що мають значення для справи (ст.178 КПК).
  Таким чином, визначаючи в цілому завдання слідчого огляду, можна сказати, що вони полягають у збиранні та дослідженні доказів. На базі зібраних в процесі огляду доказів слідчий висуває версію про характер розслідуваної події і його учасників, про місце знаходження злочинця, викраденого майна та інших об'єктів, що мають доказового значення, про наслідки злочину та інше. Крім того, слідчий огляд повинен мати на меті встановлення таких обставин, які сприяли вчиненню злочину. На жаль, слідчі найчастіше ще нехтують можливостями слідчого огляду для встановлення обставин, які сприяють вчиненню злочину. А ці можливості існують практично при проведенні будь-якого виду слідчого огляду. Наприклад, при огляді місця квартирної крадіжки реально з'ясування таких питань, як: не чи були конструктивні недоліки дверної коробки і її кріплення обставинами, що сприяли проникненню злочинця в помешкання, при огляді документа можна встановити, чи не сприяло чи розслідується розкрадання або іншій посадовій злочину відсутність нумерації на оглядуваним документі, що відноситься до документації суворої звітності тощо.
  Існують наступні види слідчого огляду:
  1. огляд місця події;
  2. зовнішній огляд трупа на місці його виявлення;
  3. огляд предметів;
  4. огляд документів;
  5. огляд тварин;
  6. огляд місцевості і приміщень, що не є місцем події.
  Особливим видом слідчого огляду є огляд, тобто огляд людини.
  Кожен з перелічених видів має свої специфічні особливості, які визначають тактику його проведення. Однак існує ряд положень процесуального і тактичного характеру, спільних для всіх видів слідчого огляду і так само застосовуються при виробництві слідчого огляду будь-якого виду.

  1.2. Процесуальний порядок провадження слідчого огляду та огляду.

  Процесуальний порядок провадження слідчого огляду та огляду передбачений ст. 178-182 КПК. Відповідно до закону слідчий огляд завжди проводиться слідчим особисто і в присутності понятих. Слідчий - відповідальний розпорядник, керівник і основний виконавець всіх вироблених в процесі огляду дій; він відповідальний за всебічне, повне та об'єктивне проведення огляду, за точне виконання приписів закону. Слідчі практикують проведення оглядів місць події за участю оперативних працівників, інших співробітників міліції. Прибувши на місце події раніше слідчого, останні вживають заходів до охорони і оточення місця події, не порушуючи обстановку і розташування предметів. Не чекаючи прибуття слідчого, працівники міліції вживають заходів до надання допомоги постраждалим, переслідування злочинців по гарячих слідах, з'ясування особистості потерпілого, встановленню очевидців злочину і т.п. Підбір понятих здійснюється на загальних підставах. Виняток становить огляд поштово-телеграфної кореспонденції, при проведенні якого поняті підбираються з числа працівників поштово-телеграфного установи (ст.174).
  Слідчий має право залучити до участі в огляді обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого, свідка. Питання про участь в огляді обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого чи свідка вирішується залежно від того, чи буде сприяти участь цих осіб успішному відшукання слідів злочину, предметів або документів, а також більш точному встановленню обстановки на місці події. Обвинувачений, підозрюваний, потерпілий має право клопотати про допуск до участі в огляді.
  У необхідних випадках для участі в процесі огляду слідчий може залучити відповідного фахівця - криміналіста, медика, інженера тієї чи іншої спеціальності, товарознавця тощо. Для огляду трупа обов'язково запрошують судово-медичний експерт, а при можливості його дільничний лікар.
  Спеціаліст - учасник огляду допомагає слідчому у виявленні, фіксації, вилучення та збереження доказів, у фіксації результатів огляду та їх оцінкою, консультує слідчого з питань, що вимагають спеціальних знань. Він не є експертом у процесуальному сенсі слова і ніякого висновку не дає.
  Огляди всіх виявлених об'єктів слідчий проводить, як правило, за місцем їх виявлення і тільки у випадках, коли для огляду потрібен тривалий час і спеціальна апаратура, інструменти або матеріали чи особливі умови за місцем провадження слідства.
  При виробництві слідчого огляду не допускаються дії, що принижують гідність або небезпечні для здоров'я беруть участь і присутніх осіб. І хоча по тексту закону це положення відноситься тільки до огляду і сформульоване тільки щодо оглянутого особи (ст.181 КПК), безумовно, воно стосується всіх видів і об'єктів слідчого огляду. Нехтування ним призводить до важких, а іноді і трагічних наслідків, наприклад, під час огляду посилки, що надійшла на ім'я особи, на поштово-телеграфну кореспонденцію якого було накладено арешт, слідчий не тільки не запросив фахівця піротехніка, але і не вжив необхідних заходів безпеки, хоча і мав дані про те, що в посилці могло бути вибуховий пристрій. При розтині посилки стався вибух, в результаті якого один з понятих загинув, а слідчий отримав тяжке поранення.
  Слідчий у разі потреби може попередити учасників огляду про відповідальність за розголошення результатів огляду.
  Хід і результати огляду повинні бути зафіксовані в протоколі. У протоколі огляду всі дії слідчого, все виявлене описується в тій послідовності, в якій проводився огляд, і в тому вигляді, в якому виявлене спостерігалося в момент огляду. Сутність цього положення полягає в тому, щоб в матеріалах справи були відображені всі найдрібніші деталі, пов'язані з обставинами, які допоможуть при необхідності найбільш точно відтворити (подумки або реально) оглянутих раніше об'єкт, зрозуміти зміни, внесені в нього в результаті вчинення злочину або виникли в зв'язку з ним, а також об'єктивно оцінити якість проведення огляду слідчим.
  Необхідно обра?? ить увагу на два моменти, пов'язані зі складанням слідчим протоколу огляду. По-перше, нерідко слідчому доводиться оглядати предмети, з якими йому раніше не доводилося зустрічатися, ні походження, ні функціональне значення, ні найменування яких йому достеменно не відомі. У таких випадках слідчий, не намагаючись визначити, що це за предмети, повинен обмежитися максимально ретельним описом і вилученням. Надалі необхідно призначити експертизу для встановлення того, що це за предмет і яке його функціональне призначення і область застосування, або за відсутності потреби в експертних дослідженнях, залучити до його повторного огляду відповідного фахівця. По-друге, ні які припущення, версії, оцінні висновки слідчого про сутність того, що відбулося події, у зв'язку з яким проводився огляд, механізму і обставини його вчинення, в протоколі огляду відображатися не повинні. Протокол фіксує дії слідчого та виявлені факти і тільки факти (виявлені об'єкти та зміни, значимі для розслідування).
  Такі вимоги КПК, що пред'являються до огляду та огляду. Необхідність неухильного виконання цих вимог пояснюється тим, що дані огляду мають доказового значення лише в тому випадку, якщо він зроблений з дотриманням цих вимог.
  Розглянуті мною вище тактичні рекомендації показали свою оптимальність у всіх теоретично можливих слідчих ситуаціях і при розслідуванні будь-яких видів злочинів, і саме тому знайшли закріплення в кримінально-процесуальному законі і знайшли характер процесуально тактичних положень слідчого огляду.


  1.3. Загальні положення тактики і слідчого огляду.


  Криміналістична практика і наука виробила ряд тактичних рекомендацій виробництва даної слідчої дії, які в силу своєї підвищеної значущості та спільності відносяться практично до всіх видів слідчого огляду і тому в нерозривному зв'язку з процесуально тактичними складають загальні положення тактики слідчого огляду. До них відносяться:
  1. Своєчасність огляду, яка полягає у проведенні його відразу ж, як у ньому виникає необхідність. Зазначене тактичне вимога направлена на забезпечення максимального збереження до моменту огляду його об'єктів, а також на ефективність і результативність цієї слідчої дії. У деяких випадках, наприклад стосовно до огляду місця події, вимога своєчасності огляду переростає у вимогу невідкладність її проведення, тобто здійснення огляду негайно, як тільки слідчому стало відомо про подію. Невідкладність слідчого огляду обумовлена як мінімум двома взаємопов'язаними причинами.
  По-перше, швидкими і незворотними змінами самого об'єкта огляду, тягнуть непоправні втрати в можливості безпосереднього сприйняття слідчим обставин і слідів, пов'язаних із злочином і значущих для його розкриття і розслідування. Такі зміни можуть відбуватися як з об'єктивних причин, так і через причини суб'єктивного характеру, у тому числі і в результаті цілеспрямованих дій зацікавлених осіб на приховування або повне знищення слідів і речових доказів. Так, якщо слідчий забарився з оглядом місця дорожньо-транспотрного події, то не виключено, що значущі для розслідування сліди (навіть не беручи до уваги можливих несприятливих змін метеоумов) будуть знищені в результаті руху іншого автотранспорту; необхідність відновлення руху спричинить зміну положення машин, що брали участь в дорожньо -транспортній пригоді, тощо. Зволікання з оглядом підозрюваної особи з об'єктивних причин може спричинити зникнення з його тіла подряпин і інших слідів самооборони потерпілого або утруднить експерту встановлення часу виникнення цих слідів на тілі підозрюваного. Якщо слідчий не вживатиме невідкладних заходів до огляду значущих у справі документів, то останні можуть бути знищені або через недбалість, або навмисне зацікавленими особами.
  По-друге, результати слідчого огляду, як правило, служать вихідною інформацією, основою подальшого розслідування, визначення найбільш перспективних його напрямків, висунення та відпрацювання версії. Більш того, часто без огляду такого об'єкта, як місце події, в принципі не можна прийняти обгрунтоване рішення про необхідність самого порушення кримінальної справи. І тому у випадках, що не терплять зволікання, огляд місця події може бути проведений до порушення кримінальної справи (ч.2 ст.178 КПК).
  2. Об'єктивність і повнота огляду. Об'єктивність огляду полягає в тому, що при проведенні огляду слідчий не повинен піддаватися першому враженню про сутність того, що відбулося події, а зобов'язаний неупереджено досліджувати всі можливі версії. Проведення огляду під враженням якої-небудь однієї версії може негативно позначитися на результатах розслідування. Об'єктивність огляду проявляється також у тому, що в протоколі, що відбиває результати огляду, неприпустимі висновки, висновки і припущення слідчого.
  До об'єктивності огляду примикає і тісно пов'язане з нею повнота огляду, тобто забезпечення виявлення, фіксації і дослідження всіх тих фактичних даних, які мають доказового значення у справі. Це досягається завдяки широкому застосуванню науково-технічних засобів і прийомів збирання та дослідження доказів, вмілому використанню їх. Застосування науково-технічних засобів і прийомів при огляді істотно розширює межі дослідження і дозволяє виявити такі дані, які в іншому випадку залишилися б непоміченими. Для досягнення повноти огляду слідчий:
  а) повинен володіти необхідними знаннями в області криміналістики, особливо трасології, і зокрема знати механізм утворення різних слідів;
  б) зобов'язаний організувати проведення огляду так, щоб не залишити поза увагою жодної обставини, що має значення для справи. Запорукою повноти і всебічності є такі якості слідчого, як спостережливість, уважність і терплячість. Поспішний поверхневий огляд не допомагає розслідуванню справи, а навпаки, створює додаткові труднощі в розслідуванні. Повнота огляду означає також таке його проведення, що виключає необхідність повторного огляду з мотивів недостатності первісного.
  3. Активність огляду складається:
  По-перше, в тому, що слідчий проводить огляд у силу свого службового становища, незалежно від мотивів зацікавлених осіб.
  По-друге, в тому, що він діє активно, застосовуючи всіх заходів до виявлення слідів злочину, виявляє творчу ініціативу у виконанні свого службового обов'язку, наполегливість і завзятість в справі розкриття злочину і викриття злочинця.
  Активність передбачає цілеспрямованість дій слідчого, постановку їм певних завдань, які він розраховує вирішити шляхом слідчого огляду. Слідчий здійснює керівництво слідчим оглядом, він несе всю повну відповідальність за всебічність і об'єктивність попереднього слідства у справі, за якість і ретельність проведення кожного слідчої дії.
  4. Методичність і послідовність огляду полягає в правильній організації і планомірній проведення огляду. Методичність при проведенні слідчого огляду передбачає врахування специфіки оглядають об'єкти, а це є не що інше, як застосування найбільш ефективних для даних об'єктів і в конкретній обстановці методів, прийомів. Послідовність огляду - це строго визначений порядок дій при огляді, яким керується слідчий.
  Перераховані загальні положення тактики слідчої огляду тісно пов'язані один з одним і взаємообумовлені. Їх сукупність і є та тактична основа, на якій будується проведення огляду, яка визначає, з точки зору криміналістики, вимоги, що пред'являються до цього слідчому дії.
  Справді, не можна забезпечити об'єктивності огляду, не домігшись його повноти, яка у свою чергу досягається активністю, методичністю і послідовністю його проведення.
  Такі загальні, найбільш значущі положення тактики, дотримання яких необхідно при виробництві всіх видів слідчого огляду незалежно від об'єкта, обсягу і послідовності. Стосовно до кожного з них криміналістики розроблені та апробовані багаторічною слідчої практики системи тактичних прийомів і рекомендацій, які в сукупності з загальними положеннями складають тактику відповідного виду слідчого огляду. Це стосується, в першу чергу, тактик слідчого огляду окремих об'єктів, що мають між собою істотні відмінності і особливості в силу специфічності піддаються огляду об'єктів.


  2. Види слідчого огляду.

  2.1. Класифікація видів слідчого огляду.

  Вченими і практичними працівниками в даний час виділяються різні види слідчого огляду. Процесуальні та тактичні особливості виробництва окремих видів огляду зумовили класифікацію видів слідчого огляду по різних підставах. (Додаток 1)
  В якості підстав для класифікації видів слідчого огляду можна назвати наступні:
  1. Об'єкт цієї дії.
  2. Послідовність виробництва.
  3. Обсяг цієї дії.
  Кримінально-процесуальний закон (ст.ст.178, 180,181 КПК) називає такі об'єкти слідчого огляду:
  1. Місце події.
  2. Місцевість (іншими словами, ділянки місцевості, безпосередньо місцем події не є: наприклад, місце, де переховувався труп потерпілого, що не співпадає з місцем його вбивства).
  3. Приміщення (також не є місцем безпосереднього здійснення злочину: наприклад, складське приміщення, в якому зберігається випущена з метою розкрадання неврахована продукція).
  4. Предмети та документи. До документів як до об'єкта слідчого огляду слід віднести і поштово-телеграфну кореспонденцію, на яку накладено арешт (ст.174 КПК). Однак особливості цього слідчої дії обумовлюють певну процесуальну тактичну специфіку огляду поштово-телеграфної кореспонденції.
  5. Труп (при цьому зовнішній огляд трупа може здійснюватися як на місці його виявлення в рамках огляду місця події, так і в інших місцях, місцем події не є, як самостійної слідчої дії, наприклад, в лікарні або морзі. У необхідних випадках зовнішній огляд трупа проводиться після його ексгумації).
  6. Обвинувачений, підозрюваний, свідок, потерпілий. У силу очевидної специфіки даного виду слідчого огляду, що назване оглядом, процесуальний режим його виробництва дещо відмінний від процесуальних правил огляду інших об'єктів цієї дії.
  За послідовності розрізняють два види слідчого огляду: первинний і повторний. Початковий - це перший огляд слідчим даного об'єкта. Повторний - будь-який наступний огляд об'єкта, який раніше вже піддавався слідчому огляду. При повторному, як і при первинному огляді, об'єкт досліджується повністю, разом з усіма виявленими на ньому слідами (в тактичному відношенні повторний огляд істотних особливостей не має), причому неприпустимі будь-які посилання на дані, отримані вході попереднього огляду.
  Ситуації, що викликають необхідність повторного огляду об'єкту, можуть бути різні. Найбільш поширені, на мій погляд, такі:
  1. Порушення кримінально-процесуального закону при первинному огляді (проведення огляду без понятих, вилучення речових доказів без відображення цієї дії в протоколі огляду і т.д.).
  2. Виробництво первинного огляду в несприятливих метеорологічних умовах та інших умовах (наприклад, якщо первинний огляд проводився вночі, в дощову погоду, при недостатньому освітленні).
  3. Незастосування вході первинного огляду необхідних і реально наявних на озброєнні науково-технічних засобів (наприклад, при первинному огляді документа, що мали на меті виявлення слідів підчистки, не використовувався ЕОП - електронно-оптичний перетворювач, хоча така можливість є), наукових рекомендацій, що забезпечують ефективне виявлення, належну фіксацію і правильне вилучення слідів злочину, а також всебічне, повне вивчення і належну фіксацію обстановки скоєного.
  4. Отримання в ході розслідування доказів або оперативно-розшукових даних, що роблять за доцільне повторний слідчий огляд об'єкта. Подібні ситуації часто виникають при висуненні нових версій, які потребують перевірки, уточнення, конкретизації, розвитку шляхом виробництва нового огляду (наприклад, отримання даних, що в документі, який не викликав сумнівів у своїй автентичності в первинному огляді, зроблена підробка чи інший вид матеріального підроблення) .
  5. Необхідність уточнення даних, встановлених при первинному огляді (наприклад, про відносному положенні предметів обстановки) або отриманих іншим шляхом.
  6. Необхідність особистого сприйняття обстановки місця події слідчим, який не брав участі в первинному огляді.
  7. Сумніви у повноті, ретельності і належним як раніше виробленого слідчого огляду об'єкта. Наведу приклади із слідчої практики:
  - А. був притягнутий до кримінальної відповідальності за вбивство М., вчинене з помсти. Як процесі розслідування, так і на судовому засіданні батько загиблого ставив під сумнів висновки органів слідства про мотиви скоєного А. вбивства. Він стверджував, що у його сина в момент загибелі було при собі 500 рублів однією купюрою (причому номер у нього записаний), які не були виявлені в процесі слідства, і вважав, що А. убив його сина корисливих спонукань і заволодів цими грошима. Суд повернув справу на додаткове розслідування для більш повної перевірки свідчень батька потерпілого про мотиви вбивства його син, інкримінованого обвинуваченому А. Слідчий, який прийняв справу за обвинуваченням А. до виробництва, засумнівався в ретельності огляду одягу М., який проводився раніше лише в рамках огляду місця події. При повторному огляді цього одягу сто рублева купюра за вказаним номером була виявлена за підкладкою піджака М.
  - Огляд місця вбивства двох старих людей закінчився без виявлення придатних для ідентифікації слідів. Після встановлення і викриття підозрюваних один з них показав, що шукав цінності в пральній машині. Повторний огляд її (спочатку вона була оглянута як один з об'єктів місця події) дозволив на внутрішній її панелі виявити відбитки пальців, ідентифікованих потім з відбитками пальців цього підозрюваного.
  Таким чином, повторний огляд проводиться з метою:
  - Заповнення прогалин та упущень, усунення недоліків і недоробок попереднього;
  - Перевірки версій, уточнення, конкретизації, доповнення отриманих відомостей;
  - Виявлення, фіксації, вилучення слідів, речей, предметів, документів, що містять корисну для справи інформацію;
  - Складання безпосереднього уявлення про особливості обстановки того місця, де було скоєно злочин, виявлені його шкідливі наслідки, а також прилеглої до нього території знаходяться тут об'єктів соціального та природного характеру.
  Повторний огляд може бути проведений за ініціативою слідчого, органу дізнання, керівника слідчого підрозділу, прокурора, суду, як тією ж особою, що виробляло первинний огляд. Він проводиться за участю тих же або інших понятих, фахівців, представників адміністрації підприємства, організації, установи, у міру потреби у присутності потерпілих або їх представників; на всій раніше оглянута території або на якому-небудь її ділянці по відношенню до всіх раніше оглянутих об'єктів або тільки їх певної частини або щодо об'єктів, які раніше не оглядалися.
  При підготовці до повторного огляду слід:
  а) вивчити протоколи первинного огляду і всі при?? оженимо до нього, а також акт судово-медичного огляду трупа;
  б) з'ясувати, де і в якому стані знаходяться вилучені з місця події об'єкти, оцінити результати їх дослідження;
  в) ознайомитися з доказової і орієнтує інформацією отриманої крім огляду;
  г) намітити завдання майбутнього огляду, визначити послідовність і способи їх вирішення;
  д) визначити склад учасників майбутнього огляду та функції кожного з них;
  е) при необхідності, отримати консультації у відповідних фахівців з приводу питань, що виникли при вивченні матеріалів справи;
  ж) по можливості запросити тих же понятих, які брали участь у першому огляді;
  з) забезпечити огляд у техніко-криміналістичному і оперативному відношенні;
  и) в необхідних випадках вжити заходів до реконструкції обстановки на місці події, а також поговорити з учасниками первинного огляду (якщо повторний здійснюється іншими особами).
  За обсягом слідчий огляд підрозділяється на основний і додатковий. Очевидно, що основним є, як правило, початковий за послідовністю огляд. Слідчий повинен прагнути провести його настільки повно, всебічно і грунтовно, щоб згодом не виникла необхідність у додатковому огляді того самого об'єкта. потреба додаткового огляду раніше вже оглянутого об'єкта (місця події, предмета, документа і т. д.) в принципі обумовлюється тими ж ситуаціями, що і повторного огляду, різновидом якого він по суті і є. Однак при додатковому огляді найбільш пильну увагу слідчого зосереджується не на всьому об'єкті, а лише окремого елементу (елементи), які потребують, як це стало ясно в процесі розслідування, у більш ретельному, ніж здійсненим раніше, дослідженні. У деяких роботах з криміналістики огляд лише тих об'єктів, які при первинному огляді не оглядалися, називається додатковим. 1
  Необхідність додаткового огляду, його ефективність може бути проілюстрована прикладом з слідчої практики. Так, на початковому


  1 «Огляд місця події». Довідник слідчого М., Юридична література, 1982 р.
  розслідуванні справи про отримання хабарів викладачами вузу були вилучені та оглянуті письмові екзаменаційні роботи ряду абітурієнтів. Будь-яких відхилень від норми (дописок іншим почерком, виправлень чорнилом іншого кольору або відтінку, що не відносяться до змісту роботи записів і т.п.) при цьому виявлено не було. Надалі викладач У., викритих в отриманні хабарів, пояснив, що за його вказівкою абітурієнти-хабародавця дешифрувати свої роботи (щоб він У., міг їх знайти серед інших робіт і отримати собі на перевірку з метою завищення їх оцінки) не ставлячи порядковий номер при записі тексту третьою за рахунком завдання. Обумовлений необхідністю перевірки цих свідчень У. повторний по послідовності огляд письмових робіт названих ним абітурієнт
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status