ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Кримінал
       

   

  Кримінологія
  1. Поняття, структура, ознаки організованої злочинності.
  2.Крімінологіческая характеристика особистості лідера у злочинній організації.
  3. Причини та умови організованої злочинності.
  4. Можливості боротьби з організованою злочинністю.

  I.
  Організована злочинність - це складні кримінальні види діяльності, здійснювані в широких масштабах організаціями й іншими групами, що мають внутрішню структуру, які одержують фінансовий прибуток і забирають владу шляхом створення й експлуатації ринків незаконних товарів і послуг. Ці злочини часто виходять за межі державних кордонів. Розуміння організованої злочинності ще менше визначено, ніж насильницької, корисливої або економічної. В основі виділення організованої злочинності із загальної протиправної поведінки лежать характер і ступінь організованої взаємодії декількох злочинців між собою при здійсненні своєї пролонгованої діяльності. Часто організовану злочинність визначають і як процес раціональної реорганізації злочинного світу за аналогією із законною підприємницькою діяльністю на законних ринках. Така злочинна підприємницька діяльність, переслідуючи свої цілі, бере участь у таких незаконних видах діяльності, як операції з незаконними товарами і послугами, монополізація ринку, використання корупції і залякування.
  Феномен організованості стосується не тільки і не стільки вчинення конкретних діянь, скільки становлення самого злочинного формування, його існування і його кримінальної діяльності. Вчинення однакових або різних злочинів є відносно загальною справою організованих між собою суб'єктів (груп), кожний з яких має свої функціональні обов'язки, "права і повноваження". "Коза ностра" (італ. - "Наша справа") більш-менш точно відбиває суть організованої злочинності.
  Соціальна база організованої злочинності і спектр її можливостей у командній економіці соціалістичного суспільства в СРСР були одні, у перехідній економіці Росії та інших пост радянських державах-інші, у капіталістичних країнах - треті. У СРСР організована злочинність, що паразитувала в основному на плановій економіці, була спрощеною і підпорядкованої бюрократії; в "перехідний" період-ускладнилася і стала більш розгалуженою, автономною; в "капіталістичному світі" - фігурує як складна система самостійних специфічних суб'єктів особливих ринкових відносин. У будові організованої злочинності знаходять також відбиток сфера злочинної діяльності, етнічні, релігійні, національні й інші традиційні особливості її основного місця перебування.
  Останнім часом спостерігається зростання організованої злочинності у світі. Ця загрозлива тенденція зумовлена значними досягненнями в розвитку технологій і засобів зв'язку та безпрецедентним розширенням міжнародної комерційної діяльності, перевезень, туризму. У результаті злочинність не тільки розширюється, але й стає прибутковою.
  На міжнародному семінарі ООН з питань боротьби з організованою злочинністю в Суздалі в 1991 році організована злочинність була визначена як "відносно масова сукупність стійких і керованих співтовариств злочинців, що займаються злочинами як промислом і створюють систему захисту від соціального контролю з використанням таких протизаконних засобів, як насильство, залякування, корупція і великомасштабні розкрадання ". Організовану злочинність експерти ООН розділяють на декілька видів.
  1. Мафіозні сім'ї, які існують за принципом ієрархії. Вони мають свої внутрішні правила життя, норми поведінки і відрізняються великою кількістю протиправних дій.
  2. Професіонали. Члени таких організацій об'єднуються з метою виконання певного злочинного задуму. Організації такого роду непостійні і не мають такої жорсткої структури, як організації першого виду. До групи професіоналів відносять фальшивомонетників, формування займаються крадіжками автомобілів, вимаганням і т.д. Склад професійної злочинної організації може постійно змінюватися і її члени можуть брати участь у різних однотипних злочинних підприємствах.
  3. Організовані групи, що контролюють певні території.
  Можна класифікувати організовану злочинність і по сферах прояву:
  - Організована злочинна діяльність, що реалізується в сфері економіки.
  - Організована злочинна діяльність, що реалізується в сфері управління.
  - Організована злочинна діяльність, що реалізується в соціальній сфері.
  Саме ця класифікація, на думку авторів монографії "Основи боротьби з організованою злочинністю", покликана зіграти позитивну роль у формуванні методик розкриття і розслідування організованої злочинної діяльності, структури правоохоронних органів, покликаних боротися з цим явищем.
  Наступним підставою класифікації можна назвати особливості організованої злочинної групи.
  Так, злочинні формування бувають:
  - Побудовані на професійній основі і без неї
  - З використання посадових можливостей членів організованої злочинної групи і без таких можливостей
  - Що мають корумповані і інші відрізняють організовану злочинну діяльність зв'язку і не мають їх.
  Існує також розподіл організованої злочинності по етнічних, культурних та історичних зв'язків. Виділення цих типів організованих злочинних груп не завжди означає наявність чітких кордонів між ними. Майже кожне організоване співтовариство злочинців можна розглядати як носій багатьох сукупних ознак. Організованої злочинності властиво швидке пристосування, адаптація форм її діяльності до національної політики, карного правосуддя і до захисних механізмів різних держав.
  Узагальнена характеристика організованої злочинності була дана в доповіді Генерального секретаря ООН "вплив організованої злочинної діяльності на суспільство в цілому" в 1993 році. У ньому дано перелік ознак, який, на думку автора, пояснює характер даного явища:
  1) організована злочинність - це діяльність формувань злочинних осіб, що об'єдналися на економічній основі. Економічні вигоди витягуються ними шляхом надання незаконних послуг і товарів або шляхом надання законних товарів і послуг у незаконній формі;
  2) організована злочинність припускає конспіративну злочинну діяльність, у ході якої з допомогою ієрархічно побудованих структур координуються планування та здійснення незаконних діянь або досягнення законних цілей за допомогою незаконних засобів;
  3) організовані злочинні групи мають тенденцію встановлювати часткову або повну монополію на надання незаконних товарів і послуг споживачам, оскільки цим забезпечується найбільш високий прибуток;
  4) організована злочинність не обмежується лише здійсненням завідомо незаконної діяльності або наданням незаконних послуг.
  На думку Луньова В. В. доцільніше розглядати організовану злочинність як сукупність хоча й відносно, але взаємозалежних характеристик, в структурі яких організованість є головною. У зв'язку з цим він виділяє наступні ознаки організованої злочинності:
  - Наявність організатора або керівне ядро;
  - Певна ієрархічна структура, що відокремлює керівництво від безпосередніх виконавців;
  - Користь-це загальний родова ознака всієї організованої злочинності в цілому;
  - Більш-менш чіткий розподіл ролей (функцій), які реалізуються за виконання конкретних завдань;
  - Жорстка дисципліна з беззаперечним підпорядкуванням по вертикалі, заснована на власних законах і нормах;
  - Система жорстких покарань, аж до фізичного усунення;
  - Фінансова база (общак) для вирішення "загальних" завдань;
  - Збір інформації про вигоди і безпечних напрямках злочинної діяльності;
  - Нейтралізація і можливе корупція правоохоронних та інших державних органів для отримання необхідної інформації, допомоги і захисту;
  - Професійне використання основних державних та соціально-економічних інститутів, що діють в країні та світі з метою створення зовнішньої законності своєї злочинної діяльності;
  - Поширення страхітливих чуток про свою могутність;
  - Створення такої структури управління, яка позбавляє керівників від безпосередньої участі або організації конкретних злочинів;
  - Вчинення будь-яких злочинів при домінуючої мотивації досягнення корисливої мети і контролю в якійсь сфері або на якійсь території для тієї ж наживи і безпеки.
  На думку Лунеева В. В. перераховані ознаки можуть цілком вловлювати, якщо враховувати злочини, вчинені організованими злочинцями. На цій базі можна відстежити загальну кількість виявлених організованих груп, їхню кримінальну спрямованість, тривалість існування, рівень згуртованості, характер управління і т.д.
  До вказаних ознаками організованої злочинності можна додати ще й такі, як:
  - Політизація злочинної діяльності, тобто Прагнення членів злочинних спільнот до влади або до встановлення таких відносин з окремими представниками органів влади та управління, які дозволяли б впливати на місцеву фінансово-господарську і кримінальну політику з метою розширення масштабів своєї злочинної діяльності і відходу від соціального контролю
  - Масштабний, міжрегіональний або навіть міжнародний характер злочинної діяльності;
  - Величезний бюджет злочинного співтовариства
  - Наявність "парасольки безпеки" організованих злочинних груп за рахунок створення структур, що забезпечують внутрішню безпеку злочинного співтовариства (групи збройної охорони, бойовиків і т.д.);
  - Здійснення кримінально-контрольних функцій над легальної банківсько-комерційною діяльністю на певній території.
  Також треба зазначити, що за повз основних ознак, існують і не основні риси, до яких можна віднести:
  - "Відмивання" (легалізація) злочинно набутого капіталу через легальні форми комерційної і банківсько-кредитної діяльності;
  - Зухвало - насильницькі способи здійснення злочинної діяльності;
  - Проникнення в засоби масової інформації та ін
  Злочинна діяльність, як і будь-яка інша, має певні структурні елементи, що характеризують об'єкт, суб'єкт, цілі (мотиви), засоби, способи та механізми діяльності та досягнутий результат. Якщо проаналізувати ці елементи організованої злочинності з криміналістичної точки зору, то це дозволить охарактеризувати злочинну діяльність з позиції тих її ознак, вивчення яких має на меті сприяння її розкриття та розслідування. Стосовно до організованої злочинної діяльності самостійними її елементами, які вимагають спеціального вивчення, є і організована злочинна група, і обстановка в якій здійснюється ця діяльність.
  Вищевикладені міркування про зміст і ознаки організованої злочинності вказують на її головну мету - отримання незаконних прибутків і надприбутків. Однак одержання прибутку кримінальним способом не можна вважати єдиною можливою метою і мотивом організованої злочинної діяльності. Її метою має бути також і збагачення і одночасне отримання лідерами організованих злочинних груп владних повноважень у державних, господарських та інших органах, і сьогоднішня передвиборна кампанія з виборів до Державної Думи доводить цей факт. Дії окремих злочинних спільнот бувають націлені і на загострення міжнаціональної обстановки, створення конфліктних ситуацій в окремих багатонаціональних районах країни.
  Таким чином поняття організованої злочинності до цих пір залишається джерелом суперечок і розбіжностей у світовій і особливо у вітчизняній кримінології.

  II.
  За даними кримінологічних досліджень, ватажка злочинної організації, як правило, 35-40 років. Він має в основному середню освіту, але, можливо, і незакінчена вища, а вища.
  На ідеологію злочинного світу і, природно, на формування поглядів і життєвих позицій членів мафіозних структур величезний вплив справляє порівняно нечисленна, але авторитетна, що має глибоке коріння в злочинному середовищі, корпорація "злодіїв в законі" складає ядро організованої злочинності. Це жітейські зрілі люди, які мають досить злочинний досвід. В основному це небезпечні рецидивісти. Максимальний їх вік 50-55 років, значно рідше 60 і більше.
  Разом з тим злочинний досвід не можна порівнювати з освітою, він має і соціальну, і соціално-психологічну основи. Кримінальні здібності, а в деяких випадках навіть і талант, помножені на спілкування з досвідченими злочинцями, у тому числі в місцях позбавлення волі, можуть створити досить витончений тип злочинного лідера з великим кримінальним майбутнім.
  За даними криміналістичних досліджень, ватажок має як правило, кримінальний досвід, може бути судимий. Він є своєрідним генератором злочинних ідей і поглядів, безкомпромісний супротивник, винахідливий, честолюбний, іноді релігійний. Під маскою порядності нерідко приховує несправедливість, брехливість, мстивість жорстокість. У потрібних обставин товариський, вміє встановлювати контакти, проявляти ініціативу, рішучість. Він здатний підкоряти своїй волі не тільки осіб з кримінальною установкою, але і представників державних, у тому числі правоохоронних, структур.
  Необхідно відзначити, що особистість лідера злочинної організації, його інтелект, кримінальний досвід та інші особистісні характеристики визначають характер вчинення злочинів і визначають рід діяльності злочинної організації.
  Звичайно, лідер злочинної організації здійснює загальне керівництво і як би нейтральний до всіх її складових частин, проводячи свою лінію через своїх помічників, які очолюють окремі структури.
  Як правило, більшість злочинних дій носить замаскований, а також нелегальний характер. Лідер злочинної організації за місцем проживання конспіріруется під законослухняного громадянина.
  В окремих випадках, офіційна комерційно-кримінальна діяльність злочинної організації допомагає завоювати лідеру певний авторитет перед населенням і тим самим створює умови для його безпеки.

  III.
  На думку деяких учених, організована злочинність в СРСР найбільш повно почала розвиватися за часів "хрущовської відлиги". Лібералізація кримінального покарання, перші спроби економічних реформ стимулювали кримінальний світ змінити свою спрямованість. "Стара" професійна злочинність, яка формувалася із зграй карних злочинців, набула в нових соціальних умовах абсолютно інший якісний стан, дуже схоже з аналогічним явищем у розвинених капіталістичних країнах. По-перше, з'явилася мережна структура організації, за якої став можливий і навіть неминучий розподіл сфер і територій між групами. По-друге, відбулося зрощення злочинців загальнокримінальної профілю з розкрадачами, тих і інших - з представниками державного апарату. По-третє, організовані групи злочинців проникли в економіку і навіть в політику, що характерно саме для організованої злочинності. Саме у "хрущовський", а потім в "брежнєвський" періоди формуються структури тіньової економіки, зрощені з корумпованими чиновниками, які ставали покровителями злочинних дій і групами карних злочинців, які склали основу сучасної організованої злочинності.
   "Виробництво" грошей було відокремлено від покровителів цілою системою посередників, але свої частки в тому чи іншому вигляді отримували всі регулярно. Якщо, наприклад, група розкрадачів потрапляла в поле зору оперативних апаратів органів внутрішніх справ, то тут же йшли дзвінки з різних інстанцій з проханнями "розібратися об'єктивно". Це вело до припинення справ або звуження рамок розслідувань до виходів на "верху". Навіть потрапивши під суд, розкрадач був упевнений у подальшому заступництво.
  Оскількиіснувала професійна злочинність, то почалося вторинне перерозподіл злочинно нажитих коштів. Традиційна кримінальна середу в цих умовах переорієнтувалася, стала обкрадати і грабувати тих, хто збагачується. Злочинні групи стали ділити території і сфери впливу, посилювали кримінальний пресинг на ділків тіньової економіки. З часом намітилася тенденція зрощування ділків з ватажками злочинних спільнот кримінальників. Ділки зобов'язувалися виплачувати 10-15% від суми протиправного доходу, а злочинці гарантували їм безпеку. Надалі з'явилася й інша форма зрощування: злочинці стали охороняти ділків, допомагати їм у збуті продукції і розправу над конкурентами.
  До середини 80-х років в суспільстві існували високоорганізовані антисоціальні сили: корумпована частина партійно-державної бюрократії і мафіозні структури. Саме вони почали звертатися до утворився при зламі адміністративних структур вакуум, активно ламаючи ці структури і збагачуючись в умовах хаосу. Таким чином у руки злочинців потрапив величезний стартовий капітал, який був використаний в подальшому для створення великих фондів, банків, господарських товариств, які служили для легалізації злочинно нажитих грошей.
  До початку 90-х років все більше поширення злочинні формування бандитської і рекетирської спрямованості. Дані злочинні організації відрізнялися високим рівнем кримінального професіоналізму, строгою ієрархічною структурою, розподілом ролей.
  Останнім часом організовані злочинні групи намагаються знайти вихід на міжнародну арену. Так, найбільш перспективними видами діяльності стали розкрадання і контрабанда валютних цінностей та антикваріату, нелегальний вивіз сировинних ресурсів, збройний бізнес, наркобізнес, крадіжки автотранспортних засобів, радіоактивних матеріалів, проституція і рекет.
  Таким чином, до першочергових причин розвитку організованої злочинності можна віднести наступні процеси:
  - Зрощення ватажків і активних учасників організованих злочинних формувань з представниками законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, бізнесу, комерції, засобів масової інформації та культури;
  - Нездатність держави захистити ряд основних конституційних прав та інтересів громадян і суспільства;
  - Культивування ідей ринку та приватної власності без належного правового забезпечення;
  - Невиправдана затягування прийняття основоположних законів, що забезпечують нормальний перехід до ринку, в першу чергу по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією;
  - Зубожіння і правовий нігілізм більшості населення країни;
  - Лобіювання інтересів окремих груп відповідальними посадовими особами в вузькокорисливе цілях.

  IV.
  Боротьба з організованою злочинністю передбачає розробку та реалізацію комплексу спеціальних загальорганізаційних, попереджувальних і правоохоронних заходів. Серед них важливе місце покликані займати кримінально-правові, кримінально-процесуальні, кримінально-виконавчі, фіскально-фінансові, оперативно-розшукові та деякі інші заходи, які повинні бути засновані на загальному аналізі кримінальної ситуації, її прогнозі. Треба вживати спеціальні заходи тому що основний об'єкт боротьби - це самі організовані злочинні формування, а не окремі злочини, їх складна і розгалужена злочинна діяльність.
  Для досягнення цієї мети необхідно приділяти особливу увагу на:
  - Застосування кримінальних покарань за участь у злочинній організації;
  - Введення заборони на відмивання доходів від злочинної діяльності;
  Так, у цьому напрямку вже зроблені відповідні заходи і кримінальний кодекс передбачає відповідальність за ці діяння.
  Посилення боротьби з організованою злочинністю повинно регулюватися низкою законів, таких як "Про боротьбу з організованою злочинністю", "Про боротьбу з корупцією", "Про відповідальність за незаконні трансферні операції" і т.д.
  Практика боротьби з організованою злочинністю показує, що найбільш ефективні результати досягаються при комплексному використанні засобів правоохоронних і контрольних органів. Необхідно застосовувати стратегічні заходи. Такі як: вдосконалення методів збору оперативної інформації з метою встановлення злочинних спільнот, характеру їх діяльності, взаємозв'язків між різними формуваннями; розробка методів дозволяють впроваджуватися в злочинні організації, захист свідків та потерпілих і т.д. Всі зазначені методи регламентує Федеральний закон "Про оперативно-розшукову діяльність".
  У зв'язку з цим слід зазначити позитивний досвід реалізації міжвідомчих планів заходів податкових, митних та правоохоронних органів, органів валютного та експортного контролю по поповненню дохідної частини Федерального бюджету.
  У 80-х роках в СРСР в МВС було створено підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю. Далі вони були трансформовані в системи ГУОП - РУОП-УОП - ООП, які укомплектовані і розгорнули роботу. Надалі такі підрозділи були розгорнуті в системі ФСБ.
  Підрозділи РУОП внесли вагомий внесок у роботу проти злочинних угруповань, організацій та спільнот.
  Росією вжито певних заходів з організації з боротьби з організованою і транснаціональною злочинністю. Росія вступила в Інтерпол. Інтерпол - це міжнародна організація кримінальної поліції. Спільно з іншими країнами СНД Росія організувала бюро по організованій злочинності по країнах СНД. Інтерпол виступив з ініціативою бути в якості єдиного банку даних щодо збору інформації про східно-європейської організованої злочинності.
  Основні зусилля Російської Федерації та правоохоронних органів держав - учасників СНД, що мають єдине кримінальне простір спрямовані на виконання міждержавної програми спільних заходів боротьби з організованою злочинністю та іншими видами небезпечних злочинів на території держав - учасниць СНД.

  Завдання 1.
  Злочинне угруповання - це згуртована спільність осіб, заздалегідь об'єдналися для вчинення одного або декількох злочинів, що відрізняється суворим порядком і плануванням злочинних дій.
  Так, за умовами завдання видно, що була утворена злочинне угруповання, членами якої були Логінов, Калкабаев, Сохібов і Абдулов. Їх об'єднувала єдина злочинна діяльність.

  Завдання 2.
  Лідерські риси означають не тільки уміння керувати людьми і підкоряти їх собі будь-якими засобами, але й емоційну холодність, байдужість до інших учасників злочинної групи. Особистість лідера визначає загальну спрямованість злочинної активності групи і вчинення нею конкретних злочинних дій.
  Особистість лідера злочинного угруповання Шуригіна необхідно розглядати в різних аспектах:
  - Психологічному;
  - Кримінально-правовому;
  - Соціально-рольовому.
  До психологічних аспектів особистості Шуригіна можна віднести:
  1. Стійкість корисливою установки.
  2. Рівень готовності до насильницьких способів реалізації корисливого мотиву злочину. Шуригін відноситься до типу небезпечного злочинця.
  3. У Шуригіна відсутній морально-правової стандарт до особистісних і майнових благ і до кримінально правовим заборонам.
  4. За характером мотивації, що стимулює злочинної установки або її реалізацію Шуригіна можна віднести до проміжного типу утверждающімуся-диспозитивним. Тобто після військових дій він став використовувати незаконне збагачення і створення злочинного угрупування для того щоб сомоутвердіться і пристосуватися до мирного існування, зберігаючи при цьому військове світогляд.
  До кримінально-правовими ознаками лідера злочинного угруповання потрібно віднести:
  1. Прямий умисел при створенні злочинного угруповання;
  2. Вид і різновид скоєних злочинів-неодноразовість;
  3. Тяжкість скоєних діянь;
  Соціально-рольові ознаки Шуригіна виражаються в:
  1. Хоробрий боєць, за що було відзначено під час бойових дій;
  2. Користі;
  3. Жорстокий і тому збив групу з підпорядкування тільки лідерові.


  Література.

  1. "Кримінологія", під ред. Академіка В.Н. Кудрявцева і д.ю.н., професора В.Е. Емінова, М., изд. "Юрист", 1999 р.
  2. "Кримінологія" під ред. Д.ю.н., професора А.І. Борговий., М., изд. "Норма-ИНФРА-М", 1999 р.
  3. "Основи боротьби з організованою злочинністю" під ред. Д.ю.н. В. С. Овчінского, д.ю.н., професора В.Е. Емінова і д.ю.н., професора Н.П. Яблокова, М., изд. "Инфра-М", 1996 р.
  4. В.В. Місяці "Злочинність XX століття. Світовий кримінологічний аналіз ", М., изд. "Норма", 1997 р.
  5. "Організована злочинність" під ред. Д.ю.н., професора А.І. Борговий., С.В. Дьякова, М., изд. "Юрид. Літ.., 1989 р.
  6. Карпець І.І. "Злочинність: ілюзії і реальність", М., изд. "Російське право", 1992 р.
  7. "Організована злочинність - загроза культурі і державності Росії" науково-практична конференція, Санкт-Петербург, "Видавничий дім" Бізнес-Преса "", 1998 р.
  8. "Організована злочинність-2. Проблеми, дискусії, пропозиції "
   

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status