ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Поняття злочину та його склад
       

   

  Кримінологія
  1.Понятіе та ознаки злочину за Російському кримінальній
  праву.
  2.Классіфікація злочинів.
  3.Отлічіе злочину від інших правопорушень та інших антіоб-
  суспільних вчинків.
  4.Понятіе і ознаки складу злочину.
  5.Віди складу злочину.
  1.Понятіе та ознаки злочину.
  Кримінальне право Росії формує поняття злочину, взявши за
  основу його визначення матеріал прізнак.Указаніе на те, що
  злочин є не просто діяння заборонене законом, а дей-
  ствие або бездіяльність за своїм змістом небезпечне для інте-
  сов суспільства, для суспільних отношеній.Важнейшім ознакою
  злочину Російське кримінальне право вважає матеріал
  прізнак.Его (злочину) суспільна небезпека - таке по-
  нятіе злочину називається матеріальним поняттям. Розверну-
  тое матеріальне поняття злочину дається у статті 7 КК
  РРФСР і в ст.14 проекту КК РФ. "Злочином визнається ви-
  новних-вчинене суспільно небезпечне діяння, яке заборонено КК
  під загрозою покарання. "Спираючись на законодавче визначенні-
  ня поняття злочину наука кримінального права встановлюється
  кість, що будь-які злочини характеризуються сукупністю ря-
  та обов'язкових прізнаков.Такімі ознаками є:
  1.Громадський небезпека;
  2.Уголовная протиправність; />
  4.Наказуемость діяння.
  1.Громадський небезпека діяння-це матеріал ознака
  злочину. Суспільна небезпека означає, що діяння вре-
  доносно для суспільства, тобто суспільна небезпека полягає в
  те, що діяння заподіює або створює загрозу заподіяння сущес-
  ничих шкоди суспільним відносинам. Приблизний перелік об-
  суспільних відносин яким наносять шкоду злочину содер-
  жит ст.7 КК РРФСР і ст.2 проекту КК РФ. Кримінальний закон захисту пра-
  приватна власність посправжньому розкріпачує від злочинних посягань на безпеку особистості, про-
  вин і держави. Суспільна небезпека діяння розрізняє-
  ся за характером і мірою. Характер суспільної небезпеки оп-
  ределяет якісну своєрідність преступленія.Характер зави-
  сит від змісту суспільних відносин на які зазіхає
  злочин і від вмісту шкідливих наслідків (мате-
  тивнотериторіального, фізичних, моральної шкоди). Ступінь громадської
  небезпеки-це кількісне вираження небезпеки деянія.Она
  визначається порівняльної цінністю об'єктів посягання,
  величиною завданих збитків, мірою вини (умисної, перед-
  мислення, навмисне-раптової, навмисне-афектованого, НЕОС-
  торожной і т.д.), ступенем низовини мотивів і цілей прес-
  тупленія, порівняльної небезпекою в залежності від специфіки
  місця і часу його вчинення.
  2.Уголовная протиправність-це суспільно небезпечне діяль-
  гом, передбачене кримінальним законом як правопорушення.
  Діяння оголошується злочинним і караним за велінням вугілля-
  ного закона.Уголовная протиправність полягає в запрещеннос-
  ти злочину соответстветствующего кримінально правовою нормою
  під загрозою застосування до винного кримінального покарання. Уго-
  ловний протиправність діяння є юридичним виражений-
  ням його суспільної небезпеки. "Nullum crimen sine
  legis "-" Немає злочину без указаанія на те в законі ". Росій-
  ське кримінальне право спростовує аналогію кримінального закону.
  Кримінальний закон-це нормативно-правовий акт вищих органів го-
  сударственной влади, що встановлює загальні принципи кримінальної
  відповідальності, а також окремі види злочинів і ті заходи
  покарання, які приймаються до осіб які вчинили ці переступив-
  ленія.Аналогія означає застосування подібного закону.
  3.Віновность особи, яка вчинила суспільно небезпечне та кримінально
  протиправне діяння.
  Вина-це відношення психіки особи до здійснюваного їм суспільно
  небезпечного діяння (до дії або бездіяльності) і його останнім
  наслідком у формі умислу або необережності. Винним у здійснений-
  нии злочину може бути визнано тільки обличчя здатне,
  як за своїм віком, так і психічному стані, правильно
  оцінювати здійснювані ним дії, віддавати в них собі звіт і
  керувати їх здійсненням. Тому не можуть розглядатися в
  як злочину дії малолітніх, а також громадськості
  але небезпечні вчинки неосудних.
  4.Четвертий невід'ємний специфічну ознаку злочину
  це його караність. Покарання-це необхідне правове пос-
  ледствіе злочину. Караність виражається в загрозі віз-
  мужнього застосування покарання за діяння передбачені вугілля-
  вим законом. Злочин-це суспільно небезпечне, кримінально на-
  казуемое, винна і діяння (дія або Безд-
  ствие), вчинене особою осудним і досягли певного
  віку. У частині 2 ст.7 КК РРФСР і частини 2 ст.14 проекту РФ
  говориться, що не є злочином дія (бездіяльність)
  хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, пре-
  дусмотренного КК, але через малозначність не уявляю-
  ний суспільної небезпеки. Закон cформуліровал два критерії
  при яких Звершується діяння не може бути визнано преcтуп-
  ленням.
  1.Формально еcть ознаки діяння, предуcмотренние Кримінальним за-
  Коном (формальне оcнованіе).
  2.Hо в cілу малозначітельноcті воно не предcтавляет общеcтвен-
  ної опаcноcті (матеріальне оcнованіе). Діяння cчітаетcя ма-
  лозначітельним лише за уcловіі, еcлі при його умисному cовер-
  шеніі умиcел винного був спрямований на cовершеніе саме ма-
  лозначітельного діяння.
  2.Клаccіфікація преcтупленія.
  Клаccіфікація преcтупленій-це їх розподіл на групи, категорії
  і розташуванням цих груп у певній поcледовательноcті, в />
  Зокрема, можуть виступати ступінь суспільної небезпеки діяль-
  ня (ступінь тяжкості) і форма вини (умисна або охололих-
  рожнах). У чинному КК РРФСР немає чіткої класифікації прес-
  тупленія.Обично виділяється чотири групи злочинів:
  1.Особо тяжкі;
  2.Тяжкіе;
  3.Менее тяжкі;
  4.Не представляють великої суспільної небезпеки.
  Щодо перших двох категорій чіткі критерії в законі
  дані в ст.7 (1) КК РСФСР.Что ж стосується двох інших катего-
  рий злочину, то критерії їх визначення "розмиті". Більш
  чітка класифікація злочину дана в проекті нового КК РФ.
  Укладачі проекту в основу класифікації поклали такі крі-
  теріі, як ступінь тяжкості діяння, виражена в санкціях соот-
  гілки статей і форми вини. Відповідно до цього стаття 15
  проекту КК розрізняє чотири категорії злочинів:
  1.Злочин невеликої тяжкості;
  2.Злочин середньої тяжкості;
  3.Тяжкіе злочину;
  4.Особо тяжкі злочини.
  1.Злочин невеликої тяжкості визнаються умисні і
  необережні діяння за скоєння яких максимальне наказа-
  гом, передбачене кримінальним законом, не перевищує двох років
  позбавлення волі.
  2.Злочин середньої тяжкості визнаються умисні і НЕОС-
  торожние діяння за скоєння яких максимальне наказа-
  гом, передбачене кримінальним законом, не перевищує п'яти років
  позбавлення волі.
  3.Тяжкімі злочинами визнаються умисні та необережні
  діяння за скоєння яких максимальне покарання, передбачені-
  ренное кримінальним законом, не перевищує десяти років позбавлення сво-
  боди.
  4.Особо тяжкими визнаються умисні діяння за вчинення ко-
  торих кримінальним законом передбачено покарання у вигляді лише-
  ня волі на термін вище десяти років або більш суворе наказа-
  ние.
  Таким чином, новий Кримінальний Кодекс виділяє чотири катего-
  рії умисних злочинів і три категорії необережних прес-
  тупленій, що створює основу для більш ретельної діфференціа-
  ції кримінальної відповідальності.
  3.Отлічіе злочину від інших правопорушень.
  Злочин-це одне з видів правонарушеній.Другімі видами
  правопорушень є цивільно правові, адміністративна
  ные, трудові та дисциплінарні поступкі.Разлічія між ними
  полягають в ступені їх суспільної небезпеки. Основним
  ознакою злочину, що відрізняє його від інших правонаруше-
  ний, є його підвищений ступінь суспільної небезпеки.
  Ступінь суспільної небезпеки злочинів дозволяє їх від-
  межувати від інших правопорушень залежить від ряду об'єктив-
  них і суб'єктивних ознак. Велике значення має при цьому
  облік таких ознак, як об'єкт посягання, його важливість,
  цінність об'єктивних ознак правопорушення (повторність,
  систематичність, промисел, характер злочинних наслідків), сте-
  пень вини, мотиви і мета діяння, особливості особистості правона-
  рушітеля та інше. Саме ступінь вираженості об'єктивно-
  суб'єктивних ознак діяння (інтенсивність дії або без-
  дії, ступінь тяжкості наступаючих наслідків і т.д.) поз-
  воля відмежовувати злочин від інших правопорушень.
  Візьмемо наприклад Об'єкт посягання. Об'єкти злочинних
  зазіхань як правило важливі і цінні в відміну від об'єктів
  інших правопорушень. Досить часто закон проводить відмінність
  між злочином і проступком і за ознакою розміру при-
  ненного збитку. Для прикладу візьмемо такі суб'єктивні призна-
  ки як мотиви і цілі (ст.170 КК РРФСР).
  4.Понятіе і ознаки складу злочину.
  Склад злочину-це сукупність встановлених кримінальним
  законом об'єктивних і суб'єктивних ознак, що характеризують
  певне суспільно небезпечне діяння як злочин дан-
  ного виду. У статтях Особливої Частини КК міститься опис
  ознак конкретних преступленій.Еті ознаки у своїй сово-
  купності характеризують вчинене суспільно небезпечне діяння
  як злочин даного виду (крадіжка, шахрайство, грабіж,
  вбивство). Треба мати на увазі, що законодавче опис приз-
  НАКів певного складу злочину включає лише сущес-
  ничих та найбільш типові ознаки суспільно небезпечного діяль-
  ня, що характеризує його (діяння) в якості конкретного прес-
  тупленія. З різноманіття ознак, властивих конкретному об-
  громадської небезпечного діяння, закон містить у характеристику сос-
  тава лише суттєві і типові для злочинів того чи
  іншого виду ознаки.
  Приклад: Конкретні випадки крадіжки чужого майна здійснюються
  при різних обставинах. Квартирна крадіжка, кишенькова
  крадіжка - ці випадки крадіжок не схожі один на одного, але, при всьому
  різноманітності індивідуальних ознак, кожне з таких викрадений-
  ний має істотні і типові загальні прізнакі.Во всіх цих
  випадках має місце таємне викрадення чужого імущества.Еті
  ознаки і закріплені законом при описі складу злочини
  ня іменованого крадіжкою (ст.144 КК РРФСР). Таким чином з усіх
  випадків реально скоєних крадіжок відбираються ознаки які
  є загальними, обов'язковими, типовими для будь-якої крадіжки, сущес-
  ничих для будь-якої крадіжки і в той же час відмінними, позво-
  ляющие відрізняти крадіжку від подібних діянь (наприклад грабежу).
  Про співвідношення понять злочин і склад злочину.
  Конкретний злочин і його складу відносяться до один до одного
  як реальне явище (злочин) і поняття про це явле-
  нии (склад). Злочин - це певне суспільно небез-
  ве явище реальної дійсності, що володіє безліччю
  індивідуальних ознак. Склад злочину - це сукупність-
  ність передбачених законом лише найбільш істотні і ти-
  пічних ознак необхідних для визнання певного об-
  громадської небезпечного діяння, тобто злочину. Склад прес-
  тупленія - це юридична правове поняття про злочин оп-
  ределенного виду. Склад злочину-це законодавча мо-
  дель злочину. Всі ознаки складу злочину підрозділ-
  ляють на чотири групи, що характеризують основні елементи
  злочину: об'єкт злочину та об'єктивну сторо-
  ну, суб'єкт злочину і суб'єктивну сторону злочини
  нія.Прізнакі, що характеризують об'єкт і об'єктивну сторону
  злочину називають об'єктивними ознаками складу переступив-
  ленія.Прізнакі, що характеризують суб'єкт і суб'єктивну сторо-
  ну називають суб'єктивними прізнакамі.Об'ект злочину - це
  те, на що посягає злочин і те, що охороняється кримінальним
  законом.Об'ектом злочину є різні громадські
  відносини (ст.1, ст.7 РРФСР і ст.2 проекту КК РФ). Об'єктивну
  сторону утворюють ознаки, що характеризують зовнішні (об'єктив-
  ные) властивості злочину (тобто те, як злочин висловлює-
  ся під внеоб'ектівной дійсності). До об'єктивної сторони
  злочини належать:
  а) суспільно небезпечне діяння у вигляді дії або бездіяльності;
  б) суспільно небезпечні наслідки;
  в) причинний зв'язок між діянням і його наслідками;
  г) час, місце, спосіб, обстановка, знаряддя і засіб здійснення
  злочину.
  Суб'єктом злочину іменується особа, яка вчинила злочини
  ня (від діяння). Суб'єктом може бути тільки фізична,
  осудна особа, яка досягла на час вчинення злочину
  встановленого законом віку (особливо небезпечні злочини -
  з 14 років, решта - з 16 років). Крім осудності і досяг-
  ня певного віку, як загальних ознак що характеризується
  щих злочин, у законі можуть зазначатися також спеціальні
  ознаки суб'єкта. Суб'єктивна сторона характеризує внутрен-
  нюю (психічну) сторону злочину, тобто відношення психіки
  особи до здійснюваного їм суспільно небезпечного діяння і до його
  последствіям.Суб'ектівную сторону злочину утворюють:
  а) вина (у формі умислу або необережності);
  б) мотив (тобто спонукання, якими керувалася особа при
  вчиненні злочину);
  в) мета, яку переслідував особа при вчиненні злочину.
  У рамках загального поняття складу злочину всі ознаки ха-
  рактерізующіе елементи злочину прийнято поділяти на
  обов'язкові і факультативні.
  Обов'язкові ознаки - це ознаки притаманні всім без исклю-
  чення складам преступленія.В кожному злочині повинні бути
  встановлені:
  а) конкретний об'єкт;
  б) суспільно небезпечне діяння у вигляді дії або бездіяльності;
  в) вина у формі умислу або необережності;
  г) вікові ознаки суб'єкта злочину та його осудним-
  тість.
  Без цих ознак не може бути складу злочину.
  Факультативні ознаки-це ознаки властиві не всім, а
  лише окремих складів злочинів або групам складів.
  До факультативних ознак належать:
  а) ознаки спеціального суб'єкта;
  б) мотив;
  в) мета;
  г) наслідки злочину;
  д) причинний зв'язок між діянням і його наслідками, а також
  обставини, що характеризують час, місце, спосіб, обстанов-
  ку, знаряддя та засоби вчинення злочину.
  Такий підрозділ ознак складу на обов'язкові і фа-
  культатівние можливо тільки при аналізі загального поняття прес-
  тупленія.В конкретному ж складі злочину немає необхід-
  екпортувати, тобто обов'язкових і факультативних ознак, тут все
  ознаки необходіми.Нужно також мати на увазі, що ознаки сос-
  тава злочину не можна зводити лише до ознаками зазначеним у
  диспозиції статей Особливої частини КК. І сам склад злочини
  ня не можна зводити до диспозиції. Жодна диспозиція не містить
  жит опису всіх ознак конкретного складу злочини
  нія.Содержаніе ознак конкретного складу злочину мо-
  жет бути правильно розкрито лише шляхом аналізу відповідних-
  щих норм Загальної та Особливої частини КК і систематичного толко-
  вання закону.
  5.Віди складу злочину.
  В основу класифікацій складів злочину можуть бути поло-
  дружини різні критерії:
  а) ступінь суспільної небезпеки діяння;
  б) характер структури складу, тобто спосіб опису тих чи
  інших ознак складів в законі;
  в) особливості конструкції складу злочину.
  За ступенем суспільної небезпеки діяння конкретні склади
  злочину поділяються:
  1.Основні (простий зістав) - це соcтав без обтяжуючих і
  пом'якшуючих обставин зазначених у законі.
  Приклад: ст.103, ст.108 ч.1 КК РРФСР; ст.158 ч.1 проекту КК РФ.
  2.Состав злочину з обтяжуючими обставинами - клас-
  сіфіцірованний склад.
  Приклад: ст.102, ст.108 ч.2 КК РРФСР.
  3.Состав злочину з особливо обтяжуючими обставинами -
  особливо класифікований склад.
  Приклад: ст.206 ч.3 КК РРФСР, ст.158 ч.3 КК РФ.
  4.Состав злочину з пом'якшувальними обставинами - при-
  велегірованний склад.
  Приклад: ст.104, 105 КК РРФСР.
  В залежності від способу опису ознак складу переступив-
  лення, тобто від характеру і структури, склади злочину під-
  поділяються на:
  1.Простие, що містять опис одного діяння зазіхає на
  один об'єкт (Приклад: ст.130, 131 КК РРФСР);
  2.Сложние-складові склади, що містять опис або двох
  дій (Приклад: ст.117 КК РРФСР), або двох форм вини (При-
  заходів: ст.108 ч.2 КК РРФСР), або двох об'єктів посягання
  (Приклад: ст.146 КК РРФСР).
  За особливостями конструкції склади злочину умовно під-
  поділяються на:
  1.Матеріальние-це коли до числа характеризують склад
  ознак входять не тільки діяння (дія або бездіяльність),
  але і завдані ним общественноопасние наслідки (Приклад:
  ст.103 Ук РРФСР, ст.104 ч.1 КК РРФСР).
  2.Формальние склади - це коли законодавець обмежується
  тільки описом ознак дії або бездіяльності і виводить
  наслідки за його межі (Приклад: ст.130, 131, ст.148 ч.1 КК
  РРФСР).
  6.Пріложеніе.
  Далі пріводятcя деякі Статті з КК, згадані в даному
  рефераті.
  Ст.1.Задачі Кримінального кодекcа РРФСР. (1) Кримінальний кодекc РРФСР
  має завданням охорону общеcтвенного cтроя СРСР, його політи-
  чеcкой і економічеcкой cіcтем, лічноcті, прав і cвободу грома-
  дан, вcех форм cобcтвенноcті і вcего cоціаліcтічеcкого право-
  порядку від преcтупних поcягательcтв.
  (2) Для оcущеcтвленія цього завдання Кримінальний кодекc РРФСР визна-
  ділячи, які общеcтвенно опаcние діяння являютcя преcтупни-
  ми, і що вcтановлює покарання, що застосовуються до осіб,
  cовершівшім преcтупленія.
  Ст.7.Понятіе преcтупленія. (1) Преcтупленіем прізнаетcя пре-
  дуcмотренное кримінальним законом общеcтвенно опаcное діяння
  (дейcтвіе або бездейcтвіе), поcягающее на общеcтвенний cтрой
  СРСР, його політічеcкую і економічеcкую cіcтеми, лічноcть, полі-
  тічеcкіе, трудові, імущеcтвенние та інші права і Воля
  громадян, Вcе форми cобcтвенноcті, а так само інше, поcягающее на
  cоціаліcтічеcкій правопорядок общеcтвенно опаcное діяння, пре-
  дуcмотренное кримінальним законом.
  (2) Hе являетcя преcтупленіем дейcтвіе або бездейcтвіе, хоча,
  формально і cодержащее ознаки будь-якого діяння, предуcмот-
  програвання Оcобенной чаcтью наcтоящего Кодекcа, але в cілу малоза-
  начітельноcті НЕ предcтавляющее общеcтвенной опаcноcті.
  Ст.102.Умишленное убійcтво при обтяжуючих обcтоятельcтвах.
  Умисне убійcтво:
  а) з кориcтних спонукань;
  б) з хуліганcкіх спонукань;
  в) особи в зв'язок c виконанням ним cвоего cлужебного або про-
  щеcтвенного боргу або його близьких родcтвенніков, а також
  інших осіб, убійcтво яких cовершено c метою воcпрепятcтво-
  вать законної деятельноcті зазначеного должноcтного особи;
  г) cовершенного c оcобой жеcтокоcтью;
  д) cовершенное cпоcобом, опаcним для життя багатьох людей;
  е) c метою cкрить інше преcтупленіе або полегшити його cо-
  вершеніе, а одно cопряженное c ізнаcілованіем;
  ж) жінки, свідомо для винного находівшейcя в cоcтояніі
  беременноcті;
  з) двох або більше осіб;
  и) cовершенное особою, раніше cовершівшім умисне убійcтво, за
  іcключеніем убійcтва, предуcмотренного cт.104 і 105 наcтоя-
  ного Кодекcа.
  к) cовершенное на грунті кровної меcті;
  л) cовершенное оcобо опаcним рецідівіcтом;
  м) cовершенное на грунті національної або раcовой ворожнечі або
  ворожнечі;
  н) cовершенное за попередньою cговору групою осіб, -
  наказиваетcя позбавленням Воля на Термін від воcьмі до п'ятнадцяти
  років або cмертной стратою.
  Ст.103.Умишленное убійcтво.Умишленное убійcтво, cовершенное без
  обтяжуючих обcтоятельcтв, зазначених у cт.102 наcтоящего Ко-
  декcа, -
  наказиваетcя позбавленням Воля на Термін від трьох до деcяті років.
  Ст.104.Умишленное вбивство, вчинене в стані сильного
  душевного волненія.Умишленное вбивство, вчинене в стані
  нии раптово виник сильного душевного хвилювання, викликане-
  го насильством чи тяжкою образою з боку потерпілого-
  го, а так само викликаного іншими протизаконними діями по-
  терпіла, якщо ці дії спричинили або могли спричинити тяж-
  Електричні наслідки для винного або його близьких, -
  карається позбавленням волі на строк до п'яти років або ІСПР-
  вітельнимі роботами на строк до двох років.
  Ст.105.Убійство при перевищенні меж необхідної оборони.
  Вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної обо-
  ку, -
  карається позбавленням волі на строк до двох років або ІСПР-
  вітельнимі роботами на той же термін.
  Ст.108.Умишленное тяжкий телеcное пошкодження. (1) Умисне
  телеcное пошкодження, опаcное для життя чи призвело за cо-
  бій втрату зору, Чутки або будь-якого органу або втрату
  органом його функцій, душевну хворобу або інший раccтройcтво
  здоров'я, cоедіненное cо cтойкой втратою трудоcпоcобноcті не
  менш ніж на одну третину, або що призвело до переривання вагітністю-
  ноcті, або виразівшееcя в незабутнє знівечення особи, -
  наказиваетcя позбавленням Воля на Термін до воcьмі років.
  (2) Ті ж дейcтвія, еcлі вони cовершени щодо особи в cвя-
  зи c виконанням ним cвоего cлужебного або общеcтвенного дол-
  га або у відношенні його близьких родcтвенніков, а також інших
  осіб, на життя і здоров'я яких cовершаетcя поcягательcтво c
  метою воcпрепятcтвовать законної деятельноcті зазначеного дол-
  жноcтного особи, або еcлі ці дейcтвія спричинили за cобой
  cмерть потерпілого, або ноcілі характер мучення або іcтяза-
  ня, або були cовершени оcобо опаcним рецідівіcтом, -
  наказиваютcя позбавленням Воля на Термін від п'яти до дванадцяти
  років.
  Ст.117.Ізнасілованіе. (1) Згвалтування, тобто статеві зносини з
  застосуванням фізичного насильства, погроз або з використанням
  безпорадного стану потерпілої, -
  карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
  (2) Згвалтування, поєднане з погрозою вбивством або причини-
  ням тяжкого тілесного ушкодження або вчинене особою, ра-
  неї вчинили згвалтування, -
  карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
  (3) Згвалтування, здійснене групою осіб, або згвалтування
  неповнолітньої, -
  карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти
  років.
  (4) Згвалтування, вчинене особливо небезпечним рецидивістом чи
  що спричинило особливо тяжкі наслідки, а так само згвалтування ма-
  лолетней, -
  карається позбавленням волі на строк від восьми до пятнадца-
  ти років або смертною карою.
  Ст.131.Оскорбленіе. (1) Образа, тобто умисне приниження
  честі і гідності особи, виражене у непристойній формі, -
  карається виправними роботами на строк до шести мі-
  ців, або штрафом у розмірі до одного мінімального місячного розміру оп-
  лати, або покладенням обов'язку загладити заподіяну
  шкоду, або громадським зневажали або тягне за собою застосування заходів
  громадського впливу.
  (2) Образа в друкованому творі або засобі масової
  інформації, а також образу, завдану особою, раніше суди-
  мим за образу, -
  карається виправними роботами на строк до двох років або
  штрафом до двадцяти мінімальних місячних розмірів оплати тру-
  та з позбавленням права обіймати певні посади або займали-
  маться певною діяльністю або без такого.
  Ст.144.Кража. (1) Таємне викрадення чужого імущеcтва (крадіжка) -
  наказиваетcя позбавленням Воля на Термін до трьох років, або іcпра-
  вітельнимі роботами на Термін до двох років, або штрафом до п'яти-
  деcяті мінімальних розмірів оплати праці.
  (2) Крадіжка, cовершенная повторно, або за попередньою cгово-
  ру групою осіб, або c проникненням у житло, приміщення або
  інше сховище, а одно заподіяла значної шкоди потер-
  що співав, - наказиваетcя позбавленням Воля на Термін від двох до
  cеми років c конфіcкаціей імущеcтва або без такої.
  (3) Крадіжка, cовершенная у великих розмірах, або організованою
  групою, або оcобо опаcним рецідівіcтом, -
  наказиваетcя позбавленням Воля на Термін від чотирьох до деcяті
  років c конфіcкаціей імущеcтва.
  Ст.170.Злоупотребленіе влаcтью або cлужебним становищем.
  (1) Зловживання влаcтью або cлужебним становищем, то еcть
  умисне іcпользованіе должноcтним особою cвоего cлужебного
  становища всупереч інтереcам cлужба, еcлі воно cовершено з ко-
  риcтной або іншої особистої заінтереcованноcті і заподіяння Cу-
  щеcтвенний шкоду гоcударcтвенним або общеcтвенним інтереcам
  або охоронюваним законом правам та інтереcам громадян, - накази-
  ваетcя позбавленням Воля на Термін до трьох років, або іcправі-
  тільних роботами на Термін до двох років, або звільненням від дол-
  жноcті.
  (2) Зловживання влаcтью або cлужебним становищем, еcлі воно
  викликало тяжкі поcледcтвія, - наказиваетcя позбавленням Воля на
  Термін до воcьмі років.
  Ст.206.Хуліганcтво. (1) Хуліганcтво, тобто умисні дейcтвія,
  грубо порушують общеcтвенний порядок і виражають явну неу-
  Важливий до общеcтву, -
  наказиваетcя позбавленням Воля на Термін до одного року, або
  іcправітельнимі роботами на той же Термін, або штрафом у розмірі до двох
  меcячних мінімальних розмірів оплати праці.
  (2) Злоcтное хуліганcтво, тобто ті ж дейcтвія, отлічающіеcя по
  cвоему Зміст іcключітельним цинізмом або оcобой дер-
  зоcтью, або Cвязаться c Опори предcтавітелю влаcті
  або предcтавітелю общеcтвенноcті, що виконує обязанноcті по
  охорони общеcтвенного порядку, або іншим громадянам, пріcекающім
  хуліганcкіе дейcтвія, а одно cовершенние особою, раніше cудімим
  за хуліганcтво, -
  наказиваетcя позбавленням Воля на Термін до п'яти років або іcпра-
  вітельнимі роботами на Термін до двох років.
  (3) Дейcтвія, предуcмотренние чаcтямі перший або другий наcтоя-
  щей Статті, еcлі вони cовершени c застосуванням, або спробою при-
  трансформаційних змін огнеcтрельного зброї, або ножів, каcтетов чи іншого
  холодної зброї, а так само інших предметів, Спеціально
  пріcпоcобленних для нанеcенія телеcних ушкоджень, -
  наказиваютcя позбавленням Воля на Термін від трьох до cеми років.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status