ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Неокласицизм
       

   

  Російська література

  Неокласицизм (від грец. neos - новий і classicus - зразковий) --тенденція в розвитку літератури і мистецтва, яка проявлялася після занепадукласицизму як літературного напрямку і знаходила вияв у використанніантичних тем і сюжетів, міфологічних образів і мотивів, у проголошеннігасел "істіного мистецтва" й культу художньої форми, позбавленоїсуспільного змісту, земних насолод тощо.

  Неокласіцістічні тенденції знаходять вияв у середені 19-го ст. взбірках "Античні вірші" французького поета Леюнт де Ліля та "Емалі й Камеї"т. Готівє, в творах російських поетів А. Майкова і М. Щербини, всимволістів.

  Образ України в творчості неокласиків.

  Образ України - це цілий іконостас ликів, асоціацій, паралелей. Образ
  України лежить в основі творчості М.Драй-Хмари, М. Зерова, Рильського,
  Филиповича. Неокласікм сприймали Україну по-своєму, відтворюючи нанайвищому рівні інтелектуальної та емоційної напруги її минули теперішнє імайбутнє.

  Зеров у примітках до збірки "Катепа" закликає літературну молодьрозглядати буття людини скірзь призму культурної традиції, творчоосмислювати суб "єктивно-об" єктивні зв "язки світу:" поет-епік, беручись засвої великі й малі полотнища, неминуче пише про минуле ..., а хіба воно незв "язано тисячею ниток з теперішнім і сучасним? Порівнюючи Вергілія й
  Горація, Овівдя, уважний читач легко розпізнає контури "вічної казки"періпетіїї "давньої і щораз нової історії".

  обстоюючи ідею філософічності, європейськості української поезіїнеокласики брали собі у спільники Лесю Українку і Франка. Особливість
  Лесиного підходу до дійсності на думку Драй-Хмари, - це переважанняпсихологічного аналізу предмета.

  Однією з провідних у поезії неокласиків є проблема буття України,починаючи з князівських часів і до сучасності. Вони проводять мовбигенеральний огляд сил нації, її можливостей і резервів (поезії "Володимир
  Мономах "," Тарас Шевченко "Филиповича" Сон Святослава "," Олесь "Зерова,
  "Круті" Драй-Хмари та інше).

  Очевидно, такий спосіб осмислення національної історії був сприйнятийкультурним відродження 1920-х років неокласики були його активнимиучасниками. Вони постійно цікавились тим, як проблеми культури, історії,мистецтва розв "язували попередники.

  Тому відчуття життя народу в цілому, загальнонаціональних перспектив унеокласиків масштабніше, ніж у інших їхніх сучасників. Стрижнем естетичноїпрограми неокласиків стало гасло "Ad fortes!" ( "До джерела!") Таку назвумала книжка літературно-крітічніхстатей Зерова (1926р). Цей заклик визначаводну з головних передумов творення нової культури - творче засвоєння кращихздобутків минулого як в українській, так і в світовій художній літературі.

  У виступі на диспуті (1925р.) Зеров наголосив "підійме на вершину нашумистецьку техніку, утворить з нашої творчості могутній культурного словапотік, що на поверхні примусить тримаються тріски і сміття графоманії ".

  Розуміння Зеровим масштабів, на які повинна спиратися новітняукраїнська література, мала ще один, досить істотний аспект. Річ у тім, щона початковому етапі дискусії ніхто з учасників, не звернув увагу натрадиції Європи в українській культурі. Першим хто це зробив був Зеров. Вінзакликав митців слова "вібачліво і незалежно від попередніх оцінокпереглянути дотеперішнє надбання української літератури. Ми повинні знов іпо-новому придивитися до наших уславлених письменників, з "ясувалося їхзначення для нинішнього нашого розвитку, їхнє місце в нашій літературнійтрадиції ". Зеров вважав, що успішно реалізовувати цю програму тільки, колипоціновуватімуться НЕ маніфнсті, а робота письменника, художнявібачлівість, передусім вібачлівість автора до самого себе. Опановуваннясекретами художньої творчості нерозривно пов "язано з удосконаленням мови якпершоелементами літератури. Тому всі заклики Зерова, Рильського розробляти,культуваті наше "степове, пахуче", але й "дике ще слово" передбачаютьроботу над словниковим складом нашої мови. Це улюблена теза неокласиків НЕвтрачає актуальності і сьогдні, в час нового піднесення національного руху.

  Критичне ставлення неокласиків до архаїчних національних стереотипів,що перешкоджають розвиткові культури знайшло вираження в поезії "Prodomo"
  Зерова: яка є гірка, о Господи, ця наша чаша. Ці мрійники безкрила, якимитак поезія прославилася наша.

  осуд української провінційності (вживання слів, зворотів, що побутуютьтільки в певній місцевості) знаходимо у поезії Зерова "Чупрічін сад воглаві ". Цей осуд виростає з любові до рідної землі. Силу й прав для такихзвинувачень надавала поетам віру в майбутнє рідного краю.

  Духовна револбція Рильського постулюється у поєднанні з національним --через пережиті страждання до відродження, оновлення "одцвіло, як біла ліля,розлетілося, неаче пух ".

  Від українських дівчат стремена ясне проміння чистоти, красипочуттів і духовності. І цілком логічним здається перенесення пріродьоїкраси України на образ Дантової героїні. "Скільки сонця в світі світиться,скільки сосон у лісах, і які червоні китиці на дівочих поясах ".

  Ще одна важлива грань образу нового героя - утвердження незалежностітворчої особистості від кон "юктурніх запитів часу підтверджує ідеї свободимитця, який завжди лише почасти належить своєму часові, знаходиться увіршах Ю. Клена "Сковорода".

  мужнім закликом не підкорятися догматам панівної ідеології, щознебарвлює, є "Лебіді" Драй-Хмари.

  Зорові образи України у поезії неокласиків спираються на слова зколорітстічною семантикою. На рівні свідомості й підсвідомості в поезіїнеокласиків домінують кольори, найбільш характерні для українськоїнаціональної символіки - жовтий, блакитний, червоний. Співвідношеннякольорів у поетичному словнику неокласиків з часом змінювалося. Для ранніхпоезії Филиповича, Рильського, Драй-Хмари, Зерова - характерне переважаннячервоного кольору (заграва червоних із днів (Зеров), очервонена земля (Драй-
  Хмара), полум "я червоне, червоне світло шиби, червоний захід, мріямискрівавленімі червоніє даль (Рильський), сонце червоніє (Филипович).
  Поступово криваві марення революційного часу відходять на другий план. Їхзаступає гармонія жовтого і блакитного, урівноважене поєднання холодної ігарячої стихій: "повітря з синьо-золотого скла", "золотоглавій Київ на синіхгорах "," Оця гора зелена і дрімліва "," ця золотом святкована блакить ""
  (Рильський), "а в небі тільки смужка - синій льон, і ледве мріють золотібордюри, "а сонце жалити голками і пріскає золотом в синь" (Драй-Хмара).
  "Радісне тремтіння волошка синім не дає заснути, а сонце сіє золотенасіння "(Филипович).

  Проте крізь залюблений погляд на" емаль Дніпра, голе Жовтогління "пробивається щось неясно-тривожне: "Крізь цеглу й брук пульсує кров зеленаземних рослин, і листя чорноклена кривавились у листі ліхтарів ". Коліркрові у поезії Зерова (1933р.) стає елементом магічного кодування на рівніпідсвідомості тривожні відблікі тривожать уяву читача, примушуючизамислюватися над майбутнім.

  Микола Зеров

  (1890 - 1937)

  Сьогодні ми відкриваємо для себе безсмертність музи, що в 20-ті рокидарувала натхнення Миколі Зерову. Магнетичний сила їдей Миколи Зеровапритягала до нього не один десяток митців.

  Спробуємо здійснити перший підхід до творчості Миколи Зерова.

  мінявся, погліблювався метод літературознавчого дослідження Миколи
  Зерова, але з юних літ він проніс переконання, що біографія письменникавирішальною мірою формує його творчі зацікавлення, всю систему поетичногокосмосу. Чи не будучі високої думки про власну поетичну творчість, він, однак,свої вірші вважав гарною канва для спогадів, які збирався писати на схиліліт. Отож і ми пройдімо стежками та дорогами життя цього унікального митця,частка якого випала на складний, передреволюційній час, на епохудемократичного відродження 20-х років і трагічно завершилася на Соловецькихостровах. Він прийняв цю долю як невідхільній закон і ніде не намагавсясхітруваті або обдурити. Ішов чесно і прямо, несучи в грудях, за його жвисловом, "гострої розпуки гострий біль", але водночас і незнікаючу буттєвурадість, що бриніла "мов співи давнини повноголосі".

  Дитинство його минуло в мальовничому Зінькові на Полтавщині, де віннародився 26 квітня 1890 року в сім'ї Костянтина Іраклійовіча Зерова,вчителя місцевої двокласної школи, згодом її директора, а з 1905 року --інспектора народних шкіл в Кролевці. Батько походив із селян і добре знав,скільки важить наука. Тому він зробив усе, аби його діти здобули вищуосвіту. З п'яти синів (були ще 2 дочки) троє стали відомими людьми. Крім
  Миколи - Дмитро, видатний ботанік, академік АН УРСР, Костянтин,Гідробіолог, і Михайло, поет, що виступав під псевдонімом Михайло Орест.
  Мати - Марія Яківна - походила з козацького роду Яресків з-під Диканьки. Усім'ї в ужитку була російська мова. Українська панувала на вулиці. Марія
  Яківна знала велику кількість народних пісень, гарно їх співала. Величезнийвплив на національне самоусвідомлення Зерова справили зіньковскій знайомийїхньої родини А. Лещенко і рідний дядько, материна брат Петро Яресько.
  Інтерес у сім'ї Зеровим до літератури був великий. Зокрема, Микола навчивсячитати в 4 роки і світ класичного письменства залишив глибокий слід у йогосвідомості. У юному віці Микола, під впливом батька, також серйознозахоплювався ботанікою, географією, астрономією.

  Закінчивши двокласного Зіньківську міську школу (його однокласник Павло
  Губенко), з1900 до 1903 р.. навчався в Охтирській гімназії, у зв'язку зтимчасовим переїздом батьків в Переяслав, 1903-1908 р.. - Перша Київськагімназія. Це був важливий період становлення літературних та лінгвістичнихінтересів майбутнього поета: перекладача. Особливий вплив на нього справивучитель латині Сітрабша, в якого він навчався необов'язковій на той часдревньогогрецької мови, зацікавленістю історією Микола зобов'язан М. Попову,
  М. Лятошинського. Вчителі формували громадянське обличчя гімназистів.

  Вчився Микола блискуче, але медалі не дістав, через опозиційнінастрої, закрамолу, як сам казав.

  У восьмому класі заснував рукописний журнал "Нудьгуючий восьмокласнік"разом з В. Воскресенський (майбутній професор зоології), І. Кожічем (актор
  Московського художнього театру).

  Микола мав природній хист до перевтілення, пародіювання, веселіннядрузів.

  В 1908 році поступив на історико-філологічний факультет Київського
  Університету. Спочатку думав поступати до Петербурзького Університету,проте не мав надії попасти на казенний кошт. Він хотів вчити історію талітературу Давнього Риму, але не було відповідних фахівців і перейшов наросійський історичний факультет. Написав курсову роботу "Літопис Грабянки,як історичне джерело і літературна пам'ятка "(1913-1914 рр..), у 1912 р. --друкує статті у журналі "Світко", виступає з рецензіями в газеті "Рада".
  Враження цього часу відображається у 1920 р.. в сонетоїді "Олесь":

  Коли ж минав патріотичний бред -

  У смутному Києві, веселім Відні -

  Він однаходів звуки відповідні

  І запоменій точився із себе мед, -

  Бо ж він стільнік, а не порожня вощінко,

  Бо ж він Олесь, а не Грицько Чукрінка

  25 грудня 1934 року Микола Зеров від'їжджає до Москви.

  27 квітня 1935 року його заарештовано.

  20 травня - переводять до Києва, де звинувачують в участі уконтрреволюційній націоналістичній організації.

  1 - 4 лютого 1936 року відбувся суд. Перебуваючи на Соловках Микола
  Зеров переклав "Енеїду" Вергілія.

  9 жовтня 1937 року, при перегляді справи винесена вища міра покарання,а 3 листопада 1937року був розстріляний.

  Павло Филипович

  (1891 - 1937)

  Про цього написано чимало, щоправда здебільшого як про поета, і нажаль, значно менше як про чудового літературознавця, професора, викладача.

  Повнота творчого самовіяву поета і вченого Павла Филиповича припадаєна 20-ті роки. Прийшов він у літературу вже сформованою особистістю,інтелігент, вихований на гуманних ідеях української та світової літератури.
  Сьогодні ми можемо тільки дивуватися, як вдавалося йому в жорстких умовах,
  "Залізної доби" досягти злагоди своїх поетичних захоплень і науковихінтересів.Народівся Павло Филипович 2 вересня 1891 року в селі Калітанівкана Київщині (тепер Черкаська область) у родині священика. Середню освітуздобув у відомій колегії Павла Гологана, та закінчив її у 1910 році і тогож року вступив до Київського університету на факультет правознавчих.
  Провчилась рік він переходить на історико-філологічний факультет слов'яно -руської філології. Писати почав рано, навчаючись ще у колегії. Перші творинаписані російською мовою друкуються в російських журналах "Вісник
  Європи "," Жнива "," Заповіти "під псевдонімом Павло Зорев.

  На національне самоусвідомлення Павла Филиповича вплинула буржуазнареволюція 1917 року, яку він сприймає як "державно-національне відродженняукраїнського народу ". Відтоді П. Филипович пише українською мовою,перейняти вірою у відродження рідної землі:

  Не хижі заклики пожеж,

  Не безнадійний рев гармати -

  В поля майбутнього зайшла ти -

  минулу радість в них знайдеш.

  А давнє слово на сторожі,

  Напівзабуте слово ті,

  Як пишне дерево, зросте

  У дні співучі і погожі.

  ( "Не хижі заклики пожеж")

  З 1917 року Филипович працює посаді приват-доцента в Київськомууніверситеті до 1933 року - професором, викладачем історії літератури.

  Для поетики та естетики Павла Филиповича характерна людяно сутністьйого лірики, філосовського освоєння фолькльорного різноманіття українськоїнародної творчості.

  У своїй поезії він рівноуваженій і до історичного досвіду людства, ідо навколишнього життя.

  Найкращим здобутком поета є інтимна лірика, її філосовськім осягненнясвіту, відвертістю у найпотаємніших почуттях.

  Кому не мріялось, що є незнана Муза -

  безжурно дівчина, привітна і струнка,

  Яка в минулому з'явитися уміла,

  Поетам радості, і вроди, і любові,

  І навіть дудочку приносила тоненьку,

  І награвала їй пісні сама.

  ( "Кому не мріялось ...")

  За час, коли у 1919 році" Музагеті "з'віліся перші, написаніукраїнською мовою вірші, Павло Филипович видав поетичні збірки "Земля івітер "(1922р.) та" Простір "(1925р.).

  Збірка" Земля і вітер "- це лірика зрілого художника. Вона багатоприкметами сучасного життя поета. Тяжіння до простоти та ясності, сховані воснові його метафоричних образів.

  драматичну роздвоєнність людини у двох світах показано у збірки
  "Простір". Виразно розкривається філосовсько-естетична сутність поезії
  Павла Филиповича в його поглядах на людину та її призначення. Тогочаснапролетарська постанова полягала у тому, щоб зображати конкретну людину --шахтаря, будівника, Цегляр, як у Рильського. Що ж до творів Филиповича, тойого герої постають переважно, як образ узагальнений і вічний, до якоготягнуться усі роздуми поета. Таким прикладом є вірш "Різьбярі":

  У високій залі промине малюнки,

  І пильної уваги не зверну

  На пил, на штучні візерунки

  І на залиту фарбами стіну

  перегоріли задуми колишні

  І лілія не радує мене,

  Коли не сяє крізь кольори пишні

  Людське обличчя мудре і ясне.

  Навряд чи Павло Филипович міг сказати про себе: "Я молодий, бо змолодими ", хоча сподівання на молоде покоління у нього присутні. Собі,своєї поезії він відводить інше місце, заявляючи: "Пора і мені ... засохлилистям осіннім промайнути у майбутні дні "і обираючи" мудрість спокою. "

  Павло Филипович до останнього часу майже не був" відкритий яклітературознавець і критик. "Його літературознавчі праці зібрані у книжці
  "Література", що з'явилась, однак не в Україні, "як поклін українськогогромадянства на еміграції в Австралії. "До неї увійшли дослідження про Т.
  Шевченка, І. Франка, Лесю Українку, О. Олеся, М. Коцюбинського.

  Восени 1935 року Филипович був безпідставно заарештований,звинувачений у прічастності до терорестічної групи і засуджений до страти.
  Потім вирок був змінений на десятірічне ув'язнення. Але життя йогообірвалось раніше. Є припущення, що в листопаді 1937 році.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status