ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Лекції з логістики
       

   

  Логістика

  Логістика

  Лекція 1
  1. Поняття логістики. Історія появи і розвитку логістики а нашій країніі за кордоном.
  2. Сутність логістики та її значення для організації підприємницькоїдіяльності.

  1: Логістика - наука про планування, контроль і управліннятранспортуванням, складуванням та ін матеріальними і нематеріальнимиопераціями, що здійснюються в процесі доведення сировини і матеріалів допромислових підприємств, внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів,напівфабрикатів; доведення готової продукції до споживача відповідно ейого вимогами а також передачі, обробки та зберігання відповідноїінформації.

  Логістика (від грец. - мистецтво міркування, після - мистецтво постачанняармії і її переміщення, математична логістика).

  Поняття Логістика - як математична логіка; техніка та технологіятранспортно-складських робіт у військовій та/або цивільної області. Логістика
  -4-й головний елемент військової науки.

  У нас в країні Всесоюзна Асоціація Логістики утворена в 1991р.
  Фонд логістичних Розробок (1993р.) займається підготовкою таперепідготовкою кадрів.

  Логістика підприємства

  Логістика постачання Л. Пр-ва Логістика збуту


  | Ринок | Склад | Склад | Пр-во | Склад | Склад | Замовник |
  | Постачальник | Постачальник | Отримувач | | Гот. | Постачальник | |
  | | А | я | | Прод. | а | |

  Логістика складування

  Логістика внутрішньозаводського транспорту

  Глобальна мета логістики - скорочення циклу, зменшення запасів.
  На стадії виробництва - за рахунок синхронізації процесів; за рахуноквизначення потреби в матеріальних ресурсах; що потрібно? коли?скільки?; за рахунок саморегулювання (в-во йде відповідно до попитуна ту чи іншу продукцію).

  Співвідношення різних циклів створення і пр-ва продукції.

  Тп = 1%

  ТТП = 99% Сонті Тп - виробничий цикл (час на ходіння деталей у цехах.

  Тобр = 5% ТТП - цикл технічної підготовки в-ва

  (НДДКР, ТТП)

  Тпрост = 95 % Тобр - обробка на верстатах

  Тпрост - транспортування, складування, простої

  Tо = 15% То - час основної роботи

  Твсп - допоміжний час

  Твсп = 70-85%

  t = tшт + tn/n - формула скорочення часу
  Основне завдання логістики - використання матеріалів, енергії, інформації,персоналу і ср-в виробництва. Надати споживачу продукцію взаданий час заданої якості в задане місце і за певну ціну.

  Логістика постачання - закупівля максимуму матеріалів.
  Логістика виробництва - знайти додаткові приміщення для зберігання.
  Товар потрібно продати якомога швидше: Д-Т-Д 'та Д-Т-П-Т'-Д' (як прямотак і через посередника).
  Сутність товару полягає у поєднанні фізичних та економічнихпроцесів. Фізичне рух полягає в його територіальномупросуванні з одного географічного пункту в інший. Рух уекономічному просторі полягає в переході товару від одноговласника до іншого, тобто у зміні прав власника товару.
  Логістика - знаходження такого каналу руху товару, який забезпечуємінімальні терміни і мінімальні витрати з доставки товарів споживачеві.
  Забезпечує безперервність виробництва і відтворення.
  Товарний запас - готова продукція, яка не продана.
  Цілі товару:
  - Задоволення потреб споживача;
  - Приносити прибуток власнику;
  Цикл товарообігу повинен бути якомога коротшим. Умови:
  1. Перехід від ринку продавця до ринку споживача;
  2. Виробництво виробів великими партіями змінюється на дрібносерійневиробництво.

  Показники логістики:
  - Час поставки;
  - Точність, вірність, обов'язковість постачання;
  - Готовність до постачання;
  - Якість поставок - визначається часткою замовлень, виконаних без дефектіввідповідно до специфікації;
  - Гнучкість - готовність підприємства виконати що вносяться клієнтом зміни;
  - Інформація - здатність підприємства видавати запитувані клієнтомвідомості на всіх стадіях.
  Сутність логістики в комплексі - керувати рухом товарів на стадіяхвиробництва, постачання і збуту продукції.

  Логістичні аспекти руху товару:
  1. Найбільш раціональна організація просторового розміщення іматеріального потоку.
  2. Формування господарських зв'язків (внутрішньо-і позавиробнича).
  Взаємовідносини між постачальником і споживачем формується за рахунок того,що існує:
  - Територіальне роз'єднання - долається шляхом створення транспортнихзв'язків;
  - Роз'єднання у часі через розбіжність процесів пр-ва та споживання --долається шляхом створення запасів;
  - Персептівное роз'єднання - виробники не знають, що потрібноспоживачеві і навпаки - усувається встановленням каналів спілкування;
  - Роз'єднання у володінні - долається за рахунок актів купівлі-продажу.
  3. Вивчення ринку і прогнозування попиту.
  4. Визначення потреб в матеріальних ресурсах (визначення обсягів інапрямку перевезень, необхідної кількості і видів транспорту, кількістьі обсяг складів і т.д.)
  5. Вибір постачальників.
  6. Встановлення послідовності і звенності пересування продукції черезмісця складування.
  7. Формування і регулювання запасів.
  8. Виконання операцій безпосередньо попередніх і завершальнихперевезення продукції.

  Принципи логістики.
  1. Саморегулювання (сбалансіровапнность виробництва).
  2. Гнучкість (можливість внесення змін у графік закупівлі матеріалів,зміна в терміни поставки).
  3. Мінімізація обсягів запасів.
  4. Моделювання руху товару.
  5. Комп'ютеризація (управління мат. Потоками).
  6. Надійність у забезпеченні ресурсами.
  7. Економічність (скорочення рівня запасів продукції у споживача до 30 -
  45%, підвищення рівня інформаційного обслуговування, транспорт)

  Умови впровадження логістики:
  1. Конкуренція.
  2. Відсутність дефіциту.

  3: Основні поняття Логістики
  Матеріальний потік (МП) - сукупність ресурсів одного найменування,що знаходяться в процесі додатки до них різних логістичних операцій
  (складування - елементарний МП).
  Безліч елементарних МП формуються на підприємстві складають загальниймат. потік, що забезпечує функціонування підприємства. МП маєрозмірність (об'єм, час, кількість, маса), формою існування МПможе бути вантажообіг складу або вантажний потік (кількість вантажів,перевезені окремими видами транспорту від пункту відправлення до пунктупризначення за опр. період часу).
  Інформаційний потік (ІП) не завжди відповідає дан. МП, тобто ІП та МПможуть бути синхронні і асинхронні.
  Логістична операція - відокремлена сукупність дій, спрямованихна перетворення ІП або ВП. Логістична операція може бути матеріальною
  (транспортування, складування, навантаження) і нематеріальної (збір даних про
  МП, зберігання та передавання даних).
  Логістична функція - укрупнена група логістичних операцій,спрямованих на реалізацію цілей логістичної системи. Основні функції --постачання, в-во, збут.
  У логістики для управління потоками використовую функції:
  - Планування (встановлення оптимальної траєкторії руху, розробкарозкладу чи графіка проходження потоку, розрахунок потреб у ресурсахдля здійснення потоку).
  - Оперативне регулювання (відстеження кожного об'єкта потоку, згідно зграфіком руху, вироблення і застосування управлінських дій).
  - Облік, збір, обробка, зберігання і видача інформації про МП, складаннязвітності).
  - Контроль (ступінь відповідності фактичних параметрів потоку плановим).
  - Аналіз (причини невідповідності плану).
  - Координація (координація процесів закупівлі, збуту).
  Логістичний канал - частково впорядкована множина, що складаються зпостачальника, споживача, перевізників, посередників, страховиків і т.д.
  Споживач або постачальник в умовах ринкової економіки мають можливістьвибору за різними критеріями за допомогою застосування різних методівобчислення рейтингів. Після зробленого вибору логістичний каналперетворюється в логістичний ланцюг (лінійно впорядкована множинафізичних та/або юридичних осіб які здійснюють логістичні операції здоведенню зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи доінший. Параметрами логістичного ланцюга можуть бути орг. коефіцієнтзвенності, який показує, скільки разів продукція була перепродана іскладський коефіцієнт звенності-скільки перевалок пройшла продукція на те -ж шляху; логістичний цикл - інтервал часу між оформленням замовлення напоставку товарів і доставкою продукції на склад споживача. Логістичнийцикл в загальному вигляді містить у собі:
  1. час на формулювання замовлення і його оформлення в установленому порядку.
  1. час на доставку або передачу замовлення постачальнику.
  1. час виконання замовлення (час очікування постановки замовлення на виконання, час виконання замовлення, час простоїв, комплексу послуг).
  1. час доставки виготовленої продукції замовнику.
  1. час на підготовку продукції до споживання.п.п. 3, 4 - займають найбільшу питому вагу.
  Виробничий цикл - частина логістичного циклу (від запуску на операціюдо повного виготовлення).
  Логістичний цикл - включає сферу обігу. Логістичні витрати --витрати на виконання логістичних операцій (складування,заощадження ...). За ек. змісту логістичні витрати становлять:
  - Витрати обігу і частини витрат виробництва (витрати на тару іупаковку). У масштабі окремо взятої фірми лог. витрати можуть бутивизначені у% від суми продажу, у вартісному вираженні в розрахунку наодиницю маси сировини, матеріалів, гот. продукції або в% від умовно чистоїпродукції.
  Логістична система - адаптивна система зі зворотним зв'язком, що виконуєті чи інші логістичні функції або операції, що складається з підсистем,має розвинені зв'язки із зовнішнім середовищем. В якості логістичних системрозглядаються промислові та торговельні підприємства, територіально -промисловий центр, постачальницько-збутову організацію і т.д. Логістичнасистема може бути з прямими зв'язками, тобто система, в якій матеріалпотік доводиться до кінцевого споживача без участі посередників; гнучка --доведення мат. потоку до споживача здійснюється як по прямих зв'язках,так і за участю посередника.
  Ефективність логістичної системи - показник для характеристикиякості роботи даної системи при заданому рівні логістичнихвитрат. 2 показники: якість обслуговування, ціна обслуговування.

  Матеріальні потоки логістики.
  Мат. ресурси:
  - Сировина;
  - Основні матеріали (матеріали, що входять у продукт і складові йогооснову);
  - Допоміжні матеріали (матеріали в невеликих кількостях єскладовою частиною)
  - Напівфабрикати;
  - Комплектуючі вироби (можуть бути придбані з боку або напідприємстві);
  - Незавершене виробництво (предмети праці, незакінчені обробкою вданому цеху);
  - Деталь (готова частина механізму, що використовується при складанні готовоїпродукції);
  - Вузол (складальна одиниця з 2-х і більше деталей);
  - Блок (укрупнені складальні одиниці);
  - Готові вироби (відповідають усім вимогам ГОСТ);
  - Система (сукупність пристроїв).
  Потік.
  Матеріальний потік - потік матеріальних ресурсів, які переміщуються на всьомуПротягом логістичного процесу. Матеріальні ресурси можуть бутиматеріальним потоком за умов:
  Що? - Мова йде про конкретне найменування.
  Скільки? - Чіткість визначення обсягів ресурсів.
  Хто? - Вказано постачальник ресурсів.
  Звідки? - Де зберігалися мат. ресурси, що підлягають переміщенню.
  Куди? - Місце, куди повинні бути доставлені ресурси.
  Коли? - Термін, що визначає переміщення ресурсів від місця зберігання упостачальника до місця зберігання у споживача.
  Мат. потік - матеріальні ресурси певних видів, у певнихкількостях переміщуються від певного постачальника до певногоодержувачу з одного певного місця в інше в заздалегідь обумовленийтермін.
  Якщо мат. ресурси зібрані на складі, вони не мат. потік а мат. запаси.


  Характеристики мат. потоку.
  1-а частина:
  - Асортимент
  - Габарити
  -Якість (сорт, марка)
  2-а частина:
  - Кількість матеріальних ресурсів та інтенсивність потоку (штучні вантажіоцінюються в штуках; легковагі але об'ємні - за обсягом; великовагові івеликогабаритні - за площею, за масою).
  - Початкова точка шляху - постачальник, кінцева - споживач.
  - Траєкторія
  - Довжина шляху
  - Час руху.

  Різновиди матеріальних потоків:
  - По номенклатурі (прості або складні, одно-або многоассортіментние);
  - За ступенем готовності (плановані, що формуються, розформовується)
  - За місцем в процесі обігу (очікують свого відвантаження, відвантажені, в дорозі,прибулі, які очікують на розвантаження, прийняті на склад).
  - По безперервності (безперервні і дискретні).
  - За частотою прибуття або відправлення (термінові, тривалі, вартові,щоденні і т.д.).
  - По розходжень маси або обсягу (масові, великі, середні, дрібні)
  Масові потоки - переміщення яких здійснюється ні в одиничнихтранспортних засобах, а у великій їх групі, великі - дрібніше масових (1 -
  2 вагона, але часто).
  Дрібні потоки - маса яких менше вантажопідйомності транспортних засобів.
  За розходжень маси:

  - великовагові

  - легковагі
  За ступенем агресивності, вогненебезпечні, вибухонебезпечності:

  - неагресивні

  - агресивні

  - невогненебезпечний

  - вогненебезпечні

  - вибухонебезпечні

  - вибухобезпечні
  За ступенем сумісності:

  - сумісні

  - несумісні
  За способом затарювання:

  - вантажі контейнерів

  - скриньок

  - мішках та інші безтарних вантажі.
  Матеріальні потоки поділяють на:

  - напружені

  - ненапружених
  До напруженим потоків відносять многоассортіментние потоки, у великихобсягах, з урахуванням складності розвантаження або приймання.
  Ненапружених - узкоассортіментние, одноассортіментние, маленькі обсяги.
  Але одноассортіментние потоки можуть бути напруженими.
  Матеріальні потоки за ступенем визначеності поділяються на:

  - детерміновані

  - стохастичні (якщо відсутня будь-то характеристика)
  За ритмічності відправок:

  - ритмічні

  - неритмічні
  Ритмічні М, П, - в яких синхронізовані терміни поставки (відвантаження) ввідповідно до заздалегідь спланованим графіком.
  За ступенем рівномірності:

  - рівномірні

  - нерівномірні
  Рівномірні характеризуються сталістю швидкості переміщення.
  Нерівномірні - із змінною швидкістю
  Матеріальні потоки поділяються на

  - зовнішні

  - внутрішні
  Зовнішні переміщуються за межами логістичної системи.
  Внутрішні - всередині її.
  За місцем їх надходження М.П бувають:

  - вхідні

  - вихідні
  Стабільні і нестабільні М.П.
  Стаціонарні (для сталого технологічного процесу) інестаціонарні М.П (для знову освоюваних виробів).

  Логістика закупівель

  1. Опції закупівлі матеріалів.
  2. Різновиди потреб та методи їх розрахунку.
  4. Управління процесом поставок.
  5. Особливості закупівель матеріалів за системою "Just In Time".

  1: Адміністративно-командна система.

  1. Обсяг продукції, що підлягає обміну, регламентується державоюпо кожному постачальнику і споживачу.

  2. Зверху регламентувалися господарські зв'язки з постачанняпродукції шляхом пріклрепленія постачальників до споживачів.

  3. Обмін продукцією здійснювався по гос. цінами.

  4. Можливості вибору варіантів постачання були обмежені.
  Спосіб обміну товару в умовах ринкової економіки характеризуєтьсянаступними рисами:

  1. Обсяги і склад товарної маси визначається попитом і пропозицієюна ринку.

  2. Вибір господарських зв'язків та партнерів в обміні єпрерогативою продавців і покупців.

  3. Співвідношення попиту і пропозиції, умови закупівлі надаютьбезпосереднє значення на рівень цін.

  4. В організації обміну активна роль належить до посередницькихланках.

  Опції логістичних закупівель:

  1. Визначення потреби в необхідних мат. ресурсах.

  2. Отримання та оцінка пропозицій.

  3. Вибір постачальників.

  4. Узгодження ціни та укладання договорів.

  5. Формування замовлень.

  6. Контроль над кількістю і термінами поставок.

  7. Вхідний контроль та розміщення мат. ресурсів на складі.

  8. Управління запасами і контроль.

  2: Види потреб
  Потреба на плановий період, незалежно від того, знаходяться запаси наскладі або у вигляді виробничих здолав - потреба брутто.
  Загальна брутто потреба - брутто потреба + доп. потреба, якавключає проведення експериментів, Виконання зразків, підвищенняпотреби, пов'язане з ремонтом і утриманням обладнання, резерваціювипадок недопоставок.
  Потреба нетто - чиста потреба. Визначається як різниця бруттопотреби і наявного наявності.
  Первинна-ринкова потреба (те, що треба для продажу на ринку)
  Вторинна - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, якінеобхідні для первинної потреби.
  Третинна - допоміжні матеріали іншого призначення, необхідні дляпервинної та вторинної потреби.

  При визначенні потреб матеріалів розрізняють такі підходи:

  1. Розрахунок потреби матеріалів починається тільки коли вонавиникає.

  2. Розрахунок на обліку споживача матеріалів.
  Методи визначення потреби. а. Детермінований (заснований на використанні цілком певнихвихідних даних, служить для визначення вторинної та третинної потребпри відомій первинної). Необхідна інформація - первинна потреба,включає дані про обсяги і терміни виготовлення; інформація про структурувироби у формі специфікації або вказівок про застосованості тих чи іншихдеталей; норми витрат за матеріалами та видами продукції; розташовуєтьсянаявність.

  Розрахунок мат. ресурсів ведеться окремо для соц. потреб, основного ідопоміжного виробництва і тут можуть бути використані економіко -математичні моделі.

  Потреба мат. ресурсів для основного пр-ва:
   (M - потреба мат-лов; H - норма витрати мат. Рес. I-гонайменування на j вигляд виробу; N - виробнича програма j видупродукції; n - асортимент)
  Визначення потреби в мат. ресурсах на ремонтно експлуатаційні потреби:

  (T - річна завантаження обладнання; T0 - напрацювання на відмову обладнання даного виду; R0 - заданий рівень ефеквень надійності; Qj - к-ть од. обладнання даноговиду; Hij - норма витрати мат. i-го виду на 1 ремонт).

  Потреба може бути визначена на основі ієрархії вироби з урахуваннямвходимо елементів:

  Виріб

  Узел1 Узел2 Узел3

  Деталь1 Деталь2 Деталь3

  У детермінованому методі важливо встановити час споживання мат.ресурсів. Тут може бути корисний циклової графік.

  Він заповнюється справа наліво. Цикл визначається за найбільш тривалоїоперації.
  На підставі циклового графіка можна визначити, скільки деталей запуститиі коли.
  Щоб виконати замовлення в термін, матеріали повинні бути в наявності в найбільшранній строк, з тим, щоб цикл їх надходження та первинної обробки незбільшував цикл виготовлення виробу.
  Деталі повинні бути своєчасно готові, щоб залишався час для побудови.
  Покупні вироби повинні бути замовлені з урахуванням очікуваного часу поставки.

  Стохастичні методи визначення потреби.
  Базуються на прогнозуванні. Прогнози можуть бути середньострокові (3-5 років),коротко-та довгострокові. Прогнозування може бути виконано на основіалгоритму:

  1. Аналіз часових рядів.

  2. Визначення моделі споживання.

  3. Вибір методу.

  4. Графічна інтерпретація прогнозної потреби.

  Управління поставками.
  Постачання - продаж продукції оптовим покупцям:

  1. Торговим підприємствам для подальшого перепродажу (рин. фонд).

  2. Промисловим підприємствам для подальшої переробки (фонд пром.перераб.)

  3. Організаціям і підприємствам сфери нематеріальних послуг (внерин.фонд).
  Транзитна поставка - коли товар оминає оптову ланку.
  Складська - спочатку надходить на оптову базу.
  Рівні поставок:

  - міжособистісний (між співробітниками фірми);

  - межотделенческій;

  - рівня підприємств, організацій;

  - міжнародний (рівень уряду)
  Між собою різняться масштабами і рівнями значущості.
  Постачальник - що забезпечує будь-якими товарами іншу особу на певнихумовах. Постачальником може бути виробник і посередник.
  Важливо знизити вартість мат. ресурсів для збільшення прибутку (принезмінних накладних витратах).

  Процес поставки.

  потреба уста-новлено потреба задоволена

  управління специфікація взаємодією

  джерела ціна

  якість час

  визначення угодуспецифікація джерела

  переговори оцінка джерела

  Зовнішній коло показує послідовність подій при типовомувзаємодії. Внутрішній показує 5 правил закупівлі, які слідвідтворювати в на всіх фазах процесу постачання.
  Потреба в мат. ресурсах може бути визначена на основі заявок відрізних підрозділів. Знаючи виробничу програму детальнорозписуючи, що нам потрібно (виробляти чи комплект виробів або закуповувати настороні - дивлячись що дешевше).
  Виявлення джерела - вибір і визначення постачальника (визначити критеріїоцінки постачальника, потім здійснити його пошук. Постачальник може запропонуватисебе сам, можна знайти в довідниках, на ярмарках, виставках)
  Оцінка джерела - оцінка постачальника.

  Оцінка джерела (постачальника).
  Що являє собою організація з точки зору організаційної татехнічній.
  Думка інших людей, що контактують з цією організацією.
  Критерії оцінки постачальника:

  - прийнятна ціна;

  - якість продукції, що поставляється;

  - якість обслуговування споживачів;

  - гнучкість поставок;

  - обмеження розміру замовлення;

  - дороги;

  - віддаленість постачальника від споживача;

  - психологічний клімат у колективі;

  - кредитоспроможність та фінансове становище.

  Методи вибору постачальника.
  1. Баловий метод - визначається найбільше значущі критерії для оцінкипостачальників. Вибирається певна система балів і величина оцінки.
  Визначається значущість критеріїв у частках одиниці.
  | Критерії | Постачальники | Значимість |
  | | | Критеріїв |
  | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
  | | | | | | |

  (балів (балів
  (балів (балів
  Де сума балів максимальна, той постачальник має велику значимість, ніжінші.
  2. Інший підхід - визначається показник ідеального постачальника, і коженз постачальників порівнюється з ідеалом.
  3. Розстановка пріоритетів - за результатами роботи постачальників здійснюєтьсяїхня фактична оцінка. Для цього:

  - вибираються найбільш важливі критерії оцінки;

  - вибирається метод вимірювання діяльності постачальника;

  - визначається відносна важливість кожного параметра і приймаєтьсяметод оцінки результатів.
  Приклад: в оцінці постачальника якість продукції представляє першоряднуважливість. Також приймаються важливими якість обслуговування і ціна. Важливість
  1-го параметра - 50%, інших - по 25%. Виробляється система очок,яка допомагає кількісно оцінити діяльність постачальника по кожномупараметру. Кількість продукції приймається за 100 очок, з якихвіднімається кількість очок, що показують продукцію, від якої намдовелося відмовитися. Обслуговування - за кожну прострочену постачаннявіднімається 5 очок. Ціна - вибирається найнижча з призначених цін як%ставлення до справді сплаченою ціною (95 - найнижча, а заплатили
  100). Виходячи з цих даних:

  Якість - 50% (100-12) = 44,0

  Обслуговування - 25% (100-5 * 5) = 18,75

  Ціна - 25% (95/100) = 23,75

  Разом 86,5 очок

  Ведення переговорів. У результаті має бути досягнутий виграш як дляпостачальника, так і для покупця. Відносини постачальника і споживачаскладаються на основі партнерства.
  Хороший постачальник - доставляє товар вчасно, забезпечує надійність іякість, стабільність, виконує обіцянки, тримає покупця в курсі справи.
  Хороший споживач - замовляє вчасно, забезпечує постійний попит,сплачує акуратно, точно визначає специфікацію, довіряє постачальнику ібудує свої стосунки на взаєморозумінні.
  Угоду. В результаті здійснюється підписання контракту або договірпоставки - угода, за якою одне юр. особа (постачальник) зобов'язуєтьсяпередати у визначений термін іншому юр. особі (споживачу) у власністьпродукцію обумовленого асортименту та якості в необхідній кількості, аспоживач - оплатити продукцію. При недотриманні умов договорупідприємство-постачальник повинен сплатити неустойку.
  Управління взаємовідносинами. Здійснюється контроль за поставками. Удеяких випадках, щоб поставки були виконані вчасно, здійснюєтьсяекспідірованіе поставки
  Головний показником поставок є надійність постачання:

  P = 1-Pотказа (Pотказа - вірогідність відмови в задоволенні заявки).
  Одноканальна система (на 1 комплект - 1 постачальник). Надійністьпостачання:

  відмови)
  В інших випадках - алгоритм визначення надійності поставок:

  1. Зіставлення дати поставки планової і фактичної.

  2. Визначення часу запізнення.

  3. Зіставляється обсяг поставки плановий і фактичний. Виявляютьсявипадки недопоставки продукції.

  4. Визначається обсяг недопоставки продукції (Q = Qфактіч - Qплан.

  5. Визначається умовне запізнення у випадку недопоставки t'оп = (Q/q.

  ((Q - величина недопоставки, q - середній денний витрата).

  6. Визначається загальна величина запізнень Топ = Топ + t'оп

  7. Визначається кількість випадків відмови.

  8. Визначається напрацювання на відмову Те = (Т - (Топ)/n де Т - загальначисло днів в періоді.

  9. Визначається інтенсивність відмов (= 1/Топ.

  10. Визначається коефіцієнт готовності поставок КГП = (Т-(Топ)/Т

  11. Надійність постачання Р = КГП * е-( t чим вище цей коеф., тимнадійніше постачання.

  5: Особливості закупівлі матеріалів за системою JIT (вчасно)
  Система розроблена в Японії. Її особливості:

  - стабільний випуск продукції;

  - часті постачання невеликими партіями;

  - постачання на основі довгострокових замовлень;

  -- мінімальний обсяг супутньої документації;

  - обсяг інформації щодо постачання фіксований для всього обсягу, але може мінятися від однієї поставки до іншої;

  - поставки з надлишком або нестачею практично виключаються;

  - постачальників орієнтують на використання стандартної тари та упаковки;

  - від постачальників потрібно випуск деталей дрібними партіями і визначення системи JIT із закупівлі матеріалів;

  - мінімальний обсяг специфікації;

  - постачальникам забезпечується допомогу в якості продукції;

  - кількість постачальників обмежене;

  - вибираються близько розташовані постачальники;

  - велика увага в цій системі приділяється доставці вантажів.
  Переваги системи:

  - скорочуються витрати на утримання запасів;

  - скорочення шлюбу;

  - скорочення обсягу специфікації;

  - зручності внесення змін (по телефону);
  Переваги для постачальника:

  - повне завантаження виробничих потужностей;

  - зберігається кваліфікована робоча сила;

  - зберігаються власні запаси за рахунок впровадження системи;

  - спрощення процедури узгодження поставок за рахунок близькості постачальника.

  Формування і регулювання запасів

  1. Поняття запасу. Причини утворення.
  2. Сутність і значення виробничого запасу.
  3. Розрахунок параметра регулювання запасів.
  4. Системи регулювання запасів.

  1: Поняття запасу. Види дефіциту:

  - природний (відсутність тих чи інших видів ресурсів);

  - технологічний (утворюється із-за того, що робили не те, щопотрібно);

  - штучний.
  При дефіциті необхідно робити запаси.

  2: Сутність і значення виробничого запасу.
  Прості запаси - різні види мат. ресурсів, призначених длявиробничого споживання.
  Причини утворення простих запасів:

  - невідповідність обсягів постачання обсягом разового споживання;

  - розрив у часі між моментами надходження матеріалів та йогоспоживанням;

  - кліматичні умови місцевості;

  - зниження транспортних витрат.
  Виробничий запас включає:

  - поточний запас (необхідний для між 2-ма черговими поставками);

  - підготовчий запас (служить для забезпечення безперебійної роботи підприємства в період, необхідний для підготовки механізмів для експлуатації);

  - страховий або гарантійний запас (необхідний на випадок перебоїв у процесі постачання).

  - товарні запаси (запаси готової продукції і запаси в каналах сфери обігу).
  Кожен з видів запасу може бути визначений:а) у натуральному вираженні (шт., м2) для визначення ступеня забезпеченостізапасами конкретного виду продукції;б) у вартісному вираженні (треба знати, скільки ресурсів і за якою ціною)необхідний для загальної величини запасу і порівняння з реалізацією продукції,витратами та іншими показниками.в) у днях забезпеченості (необхідний обсяг запасів у натуральному вираженнірозділити на середньодобовий витрата).

  3: розрахунок оптимальної величини партії поставок.
  Необхідно відповісти на наступні запитання:

  - скільки має міститися в запасі мат. ресурсів?

  - скільки ми можемо замовити за 1 раз?

  - коли нам замовляти?

  обсяг поставок

  поточнийпроизв.запас

  страхової Тзапас період між

  1-й і 2-й поставками

  q тек (t) = q max - * t (- середньодобовий витрата).
  За норму поточного запасу в натуральному вираженні приймається половинамаксимального запасу: qср = (qmax + qmin)/2 = qmax/2
  Період часу між двома поставками: Т = q max/(q max --величина партій).
  Норма поточного запасу в днях забезпеченості визначається як половинаінтервалу між поставками.

  Рівні запасів - макс., середній, хв.
  ПЗ max = q max поточний + q страхової.
  ПЗ середній = q поточний середній + q страхової
  ПЗ min = q страхової

  Розрахунок в умовах невизначеності.
  Економічний розмір партії - така величина партії товарів, якадозволяє скоротити до мінімуму очікувану загальну потребу на запаси припевних умов і ціни.
  Методика визначення економічного розміру партії полягає в порівнянніі "проти" великих і малих запасів. При визначенніекономічного розміру партії використовуються наступні допущення:

  - загальна кількість одиниць, що складає річну потребу, відомо;

  - величина попиту постійна;

  - виконання замовлень відбувається негайно;

  - витрати на оформлення замовлення не залежать від розміру партії;

  - ціни на матеріали не змінюються в розглянутому періоді.
  Визначаємо витрати на придбання матеріалів.
  Смат = Ц * q (Ц - ціна товару, q - обсяг партії) С1 - витрати з виконаннямзамовлення на поставку, умовно-постійні витрати (які не залежать від обсягупартії) з розміщення замовлення, оформлення або підписання договору,витрати на відрядження. Адміністративні витрати (пошта, телеграф),витрати з приймання та складування вантажів.

  (Схр-витрати на зберігання, t-період поставки, p-среднесут. витрата)t = q/p
  С2 - витрати на зберігання одиниці товару, q - що зберігається запас, p --середньодобовий витрата.
  Cобщ = Ц * q + C1 + Cхр (загальний розмір витрат на партію)

  Загальна залежність від величини партії


  З Формула Уїлсона

  Схр

  (P-добова потреба (од/добу))

  qопт С1 (A-річна потреба (од/рік)).
  Знаючи qопт можна визначити оптимальне число постачань в рік = nопт A/qопт
  Оптимальний інтервал між поставками tопт = 360/nопт
  | С1/С2 | qопт | С1/С2 | qопт |
  | 1 | (2q qопт | 20 | 2 (10q |
  | 2 | 2 (q | 40 | 2 (20q |
  | 5 | (10q | 80 | 4 (10q |
  | 8 | 4 (q | 90 | 4 (45q |

  C1 = 10-16; С2 = 0,1-0,5; Нижня межа 10/0,5 = 20; Верхня межа 16/0,1 = 160
  С1/С2 = (160 +20)/2 = 90, тобто qопт = 4 (45q

  Витрати, пов'язані з утримання запасів становлять 10-40% від вартостісамих запасів. С2-змінні витрати, включають в себе:

  - витрати, пов'язані з опаленням, освітленням;

  - з/пл працівників;

  - витрати, пов'язані з проведенням інвентаризацій, заморожуванням оборотних коштів, псування товарів, природні втрати;

  - витрати, пов'язані з комплектуванням.
  Кілька випадків визначення величини оптимальної поставки:

  - тривала партія;

  - прискорене використання запасів;

  - надходження матеріалів протягом певного періоду часу при наявності дефіциту.

  Модель тривалої поставки

  q Суть: період часу розділяється на 2 частини. qmax в період t1: надходження мат. ресурсів та їхвитрата (b> p,

  (bp) t q-pt b-надходження, в-во)

  t1 t2
  Максимальна величина запасу qmax = (bp)/t = (bp) q/b = (1-p/b)/qqсред = (1-p/b) qmax/2

  Cобщ = Схр + С1 + Стор = (1-p/b) C2q/2 + C1n + Cтр (руб/рік) Стор - транспорт. витрати, n-кількість партій.
  Беремо 1-у похідну по Cобщ і прирівнюємо до 0:

  Прискорене використання запасів: інтенсивність споживання мат. ресурсівтака, що може виникнути певний дефіцит матеріалів. Якщо цейдефіцит можна порівняти з витратами на утримання запасів, то дефіцитдопускається.

  t1 - час, протягом якого запас на складів наявності.Qн t2 - час, який запас відсутній. Qн - початковий розмір запасу (як правило, меньqопт ше величини оптимальної партії) дефіцит t1 t2
  Визначається будь ласка і поточні витрати:
    
  Середній розмір дефіциту:
  С3 - витрати, пов'язані з втратами дефіциту Сдеф = С3
  Будь ласка =
     (- Поправка на Дефі цит)

  Модель надходження матеріалів протягом о?? ределенного періоду часу принаявності дефіциту.

  q t1 - час надходження з одночаснимвитратою мат. рес. t2 - період витрати запасу. t3 - період дефіциту. t4 - період поповнення дефіциту.

  qопт = *

  t1 t2 t3 t4 t
  C3 включає:

  - штрафи споживачам за несвоєчасне постачання;

  - оплата простою робочим;

  - оплата надурочних годин роботи;

  -- втрати, пов'язані зі збільшенням з/с прод.

  - втрати, пов'язані з постачаннями неправильного асортименту.

  Визначення величини оптимальної партії в умовах невизначеності.
  | попит (газети) | частота (дні) | відносить. частота | накопичить. частота |
  | 28 | 10 | 0,1 | 1,0 |
  | 29 | 20 | 0,2 | 0,9 |
  | qопт | 35 | 0,35 | 0,7 |
  | 30 | | | |
  | 31 | 25 | 0,25 | 0,35 |
  | 32 | 10 | 0,1 | 0,1 |
  | | 100 | 1,0 | |

  | Розмір | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | П |
  | замовлення | | | | | | денна |
  | 28 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
  | 29 | 1,3 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,435 |
  | 30 | 1,2 | 1,2 | 1,35 | 1,5 | 1,5 | 1,44 |
  | 31 | 1,1 | 1,25 | 1,4 | 1,55 | 1,53 | 1,392 |
  | 32 | 1,0 | 1,15 | 1,3 | 1,45 | 1,6 | 1,307 |


  28: 28 * 0,15 = 1,4 $
  30: 28 * 0,15-30 * 0,1 = 1,2
  Очікувана денний прибуток за кожний день опр-ся:
  П (28) = 0,1 * 1,4 +0,2 * 1,4 +0,35 * 1,4 +0,25 * 1,4 +0,1 * 1,4 = 1,4 $

  Метод граничних величин: аналіз починається з мінімального обсягу замовлення івизначається ймовірність продажу цього обсягу: Р (МРU) (1-Р) МСО
  Р - імовірність продажу ще 1-й одиниці продукції;
  МСО - пред. витрати надлишкового замовлення
  МРU - пред. дохід від продажу доп. одиниці.
  РМСО/(МСО + МРU) = 0,1/(0,1 +0,05) = 0,67

  Гарантійний (страховий) запас.
  1 Величина гарантійного запасу визначається:

  - по інтервалу відставання поставок мат. ресурсів qстр = (t1 + t2 + t3 + t4) t1 - час, необхідний покупцеві на замовлення; t2 - час, необхідний постачальнику на відвантаження матеріалів; t3 - час руху мат. від постачальника до замовника; t4 - час на розвантаження і складування.

  2 - вивчення фактичних запізнень поставок і відхилень в обсягахпоставок за алгоритмом:

  1. Визначення сумарного обсягу поставки;

  2. Визначення середньозваженого інтервалу постачання

  3. Визначення інтервалу запізнення Топ = ti-tср. вз

  4. Визначення обсягу запізнення (вся величина поставки, за якоює запізнення)

  5. Визначення середньозважених інтервалів запізнення

  6. Визначення середньодобового витрати;

  7. Визначення величини страхового запасу


  3 Виходячи з среденеквадратічного відхилення інтервалу поставок

  (ti - інтервли, k-кількість інтервалів)


  4 Виходячи з середньоквадратичне відхилення в обсязі поставок:

  1. Визначається середня величина обсягу поставок

  2.

  3.

  4.

  Визначення загальної величини виробничого запасу.
  З - запасоемкость
  ПЗ = З * Т З = (SМ * t)/(Sп * 360)

  4: Системи регулювання запасів - комплекс заходів щодо створення тапоповнення запасів, організації, контролю та планування поставок.
  Точка замовлення - встановлений хв. рівень запасу, при зниженні до якогоробиться замовлення на поставку чергової партії мат. ресурсів.
  Розмір замовлення - то кількість партії матеріалів, на яку повинен бутивиписаний замовлення для поповнення запасів.
  Можна регулювати величину замовлення:

  - зміною обсягу партії;

  - зміною інтервалу між поставками;

  - зміною обсягу і інтервалу постачання.
  Система управління за

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status