ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Маркетингова політика розподілу
       

   

  Логістика

  ВСТУП

  В останні роки в сфері товарного обігу ряду країн відбулисясуттєві перетворення. У господарській практиці стали використовуватисянові методи та технології доставки товарів. Вони базуються на концепціїлогістики.

  Інтерес до проблем розвитку логістики в промислово розвинених країнахпов'язаний насамперед з причинами економічного характеру. В умовах, колизростання обсягів виробництва і розширення внутрішньонаціональних імікрохозяйственних зв'язків призвели до збільшення витрат сфери обігу,увагу підприємців сконцентрувалося на пошуку нових формоптимізації ринкової діяльності та скорочення витрат у цій сфері.

  МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ І ЛОГІСТИКА

  Логістика (від грецького слова «logistike», що означає мистецтвообчислювати, міркувати) - це наука про планування, організації, управлінні,контроль і регулювання руху матеріальних та інформаційних потоків упросторі і в часі від їх первинного джерела до кінцевогоспоживача.

  На думку ряду західних учених, логістика виросла в науку завдякивійськовій справі. Творцем перших наукових праць з логістики прийнятовважати французького військового фахівця початку XIX ст. Джоміні, якийдав таке визначення логістики: "практичне мистецтво маневру військами».
  Він стверджував, що логістика включає не тільки перевезення, але й широке колопитань, таких, як планування, управління і постачання, визначеннямісця дислокації військ, а також будівництво мостів, доріг і т. д.
  Вважається, що деякі принципи логістики використовувалися армією
  Наполеона. Однак як військова наука логістика сформувалася лише досередині XIX століття.

  Логістика стала активно застосовуватися в період другої світової війни, і,перш за все в матеріально-технічному постачанні армії США на європейськомутеатрі військових дій. Чітке взаємодія військової промисловості,тилових і фронтових постачальницьких баз і транспорту дозволило своєчасно ісистематично забезпечувати американську армію постачаннями озброєння,паливно-мастильних матеріалів та продовольства в необхідних кількостях.

  Ось чому в багатьох західних країнах логістику поставили на службуефективності управління матеріальними потоками в економіці. Як і іншіметоди прикладної математики (дослідження операцій, математичнаоптимізація, мережеві моделі і т. д.), логістика поступово стала переходитиз військової області до сфери господарської практики. Спочатку вонаоформилася як новий вид теорії про реалізацію управління рухом товарно -матеріальних ресурсів у сфері обігу, а потім і виробництва.

  Таким чином, що виникли в країнах з ринковою економікою ще напередодні ів період економічної кризи 30-х років ідеї інтеграції постачальницько -виробничо-розподільчих систем, в яких би пов'язувалися функціїпостачання матеріалами та сировиною, виробництва продукції, її зберігання ірозподілу, трансформувалися в самостійні напрямки науковихдосліджень і форму господарської практики - логістику.

  У підприємницької діяльності, економічній та науковій літературізарубіжні фахівці виділяють два принципових напрямки ввизначенні логістики. Одне з них пов'язано з функціональним підходом дорух товару, тобто керуванням всіма фізичними операціями, якінеобхідно виконувати при доставці товарів від виробника до споживача.
  Інший напрямок характеризується більш широким підходом: окрім управліннятовародвіженческімі операціями, воно включає аналіз ринку постачальників іспоживачів, координацію попиту і пропозиції на ринку товарів і послуг, атакож здійснює гармонізацію інтересів учасників процесуруху товару.

  У рамках зазначеного підходу до логістики є безліч різнихтрактувань. Аналізуючи їх, неважко помітити ряд аспектів, через призмуяких розглядається логістика. Найбільшого поширення набулиулравленческіе, економічні та оперативно-фінансові аспекти.

  Так, професор Г. Павеллек та співробітники Національної ради США поуправління матеріальним розподілом ', визначаючи сутність логістики,акцентують увагу на управлінському аспекті. Логістика, на їхню думку, --це планування, управління і контроль що надходить на підприємство,оброблюваного там і що покидає це підприємство потоку матеріальноїпродукції і відповідного йому інформаційного потоку.

  Багато фахівців досліджуваної області, у тому числі французькі, віддаютьперевагу економічній стороні логістики і трактують її як
  «... Сукупність різних видів діяльності з метою отримання знайменшими витратами необхідної кількості продукції у встановленийчас і у встановленому місці, в якому існує конкретна потребав даній продукції ».

  Деякі визначення логістики відображають як управлінський, так іекономічний аспекти. Найбільш типова в цьому відношенні характеристикалогістики, дана професором Пфолем (ФРН), який пов'язує воєдинопроцеси планування і контролю руху матеріальних цінностей зскороченням витрат на їх переміщення та інформаційне забезпечення.

  У ряді визначень логістики підкреслюється її оперативно-фінансовийаспект. У них трактування логістики виходить з часу розрахунку партнерів поугоди і діяльності, пов'язаної з рухом і зберіганням сировини,напівфабрикатів і готових виробів в господарському обігу з моменту сплатигрошей постачальнику до моменту отримання грошей за доставку кінцевої продукціїспоживачеві.

  Зрозуміло, у зазначених вище трактуваннях логістики справедливовиділяються ті чи інші її сторони, однак не береться до уваги найважливіший, понашу думку, аспект логістики - можливість впливати на стратегіюкорпорації і на створення нових конкурентних переваг для фірми на ринку,тобто на її кінцеві цілі. Цей аспект, по суті, знаходить відображення удругий підхід до визначення логістики.

  Першими практичний потенціал логістики угадали американськіфахівці Пол Конверс і Пітер Дракер. Вони визначили її потенційніможливості як «останній рубіж економії витрат» і «непізнаний материкекономіки ». Згодом їхню точку зору розділили багато теоретиківлогістики. Такі американські дослідники, як М. Портер. Д. Сток ідеякі інші, вважають, що логістика вийшла за межі її традиційноговузького визначення і має велике значення у стратегічному управлінні таплануванні фірми.

  прихильниками розширеного тлумачення логістики є іфранцузькі фахівці Е. Мате і Д. Тиксье, які мають на увазі під нею
  «Способи і методи координації відносин фірми з партнерами, засібкоординації що пред'являється ринком попиту і що висувається компанієюпропозиції ... спосіб організації діяльності підприємства, що дозволяєоб'єднати зусилля різних одиниць, що виробляють товари і послуги, з метоюоптимізації фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, що використовуютьсяфірмою для реалізації своїх економічних цілей ». Е. Мате і Д. Тиксьевважають, що «... логістика знаходиться в самому серці здійснюваногокомпанією в різних областях вибору, в центрі вживаються дій;безсумнівно, вона являє собою важливий фактор розробки спільної політикифірми ».

  До прихильників розширювальної трактування логістики відносяться такожанглійські вчені Д. Бенсон і Дж. Уайтхед. На їхню думку, логістикаохоплює дослідження та прогнозування ринку, планування виробництва,закупівлю сировини, матеріалів і устаткування, включає контроль за запасами іряд послідовних товародвіженческіх операцій, вивчення обслуговуванняпокупців.

  З наведених визначень логістики іноземними фахівцямивипливає, що вона являє собою більш широку категорію, ніж маркетинг,багато хто з основних функцій якого перейшли до логістики. Одним зпідтверджень цього може служити створення на низці фірм логістичнихструктур, що поглинув раніше функціонували підрозділи маркетингу.
  Більше того, такі англійські дослідники, як М. Крістофер і Г. Уїлс,вважають, що логістика ефективна не тільки на рівні фірм, а й нагалузевому рівні. Їй, вважають вони, повинні належати рішення ззагальноекономічному процесу галузі, включаючи питання розміщення підприємстві складів.

  У сучасних умовах західні фахівці виділяють кілька видівлогістики:

  > логістика, пов'язана із забезпеченням виробництва матеріалами

  (закупівельна логістика)

  > виробнича логістика

  > збутова (маркетингова, або розподільна, логістика)

  > транспортна логістика (яка, по суті, є складовою частиною кожного з трьох видів логістики).

  Невід'ємною частиною всіх видів логістики є також обов'язковенаявність логістичного інформаційного потоку, що включає в себе збірданих про товарний потоці, їх передачу, обробку та систематизацію знаступною видачею готової інформації. Цю підсистему логістики частоназивають комп'ютерної логістикою.

  Логістика є системою, яка містить функціональні області. Міжобластями логістики існують зв'язок і взаємозалежність. Наприклад, якщо восновному виробництві використовується технологія, що не вимагає наявностіістотних проміжних запасів матеріалів і сировини, то відповідно дологістикою поставки передбачається здійснювати в чітко визначенийчас через короткі інтервали. Для виконання нерегулярних замовлень умінімальні терміни, коли для основного виробництва характернопросторове зосередження устаткування, створення резервіввиробничих потужностей (так званих систем «островів виробництва»),в області закупівель використовуються відповідні способи, що дозволяютьпридбати різноманітні матеріальні ресурси, з тим, щоб виконатиіндивідуальні замовлення. У логістіеской ланцюга, тобто ланцюга, по якій проходятьтоварний та інформаційний потоки від постачальника до споживача, виділяютьсянаступні головні ланки (рис.1): постачання матеріалів, сировини та напівфабрикатів зберігання продукції і сировини виробництво товарів розподіл (включаючи відправку товарів зі складу готової продукції) споживання готової продукції

  Рісунок1.Логістіческая ланцюг < p> Кожна ланка логістичного ланцюга містить свої елементи, що всукупності утворює матеріальну основу логістики. До матеріальнихелементів логістики належать: транспортні засоби та облаштування,складське господарство, засоби зв'язку та управління. Логістична система,природно, охоплює і кадри, тобто тих працівників, які виконуютьвсі послідовні операції.

  Можливість планування різноманітних операцій і проведення аналізурівнів елементів логістичної системи обумовила її поділ намакро-і мікрологістика. Макрологістика вирішує питання, пов'язані заналізом ринку постачальників і споживачів, виробленням загальної концепціїрозподілу, розміщенням складів на полігоні обслуговування, вибором видутранспорту і транспортних засобів, організацією транспортного процесу,раціональних напрямів матеріальних потоків, пунктів постачання сировини,матеріалів і напівфабрикатів, з вибором транзитної чи складської схемидоставки товарів.

  мікрологістика вирішує локальні питання в рамках окремих ланок іелементів логістики. Прикладом може служити внутрішньовиробничихлогістика, коли в межах підприємства плануються різні логістичніоперації, такі, як транспортно-складські, вантажно-розвантажувальні та ін
  Мікрологістика забезпечує операції з планування, підготовки,реалізації та контролю над процесами переміщення товарів всерединіпромислових підприємств.

  Ускладнення виробництва і загострення конкуренції у 80 - 90-х рр. нашогостоліття зажадали більш точної ув'язки логістики зі стратегічнимицілями фірм, а також активізації ролі логістики в підвищенні гнучкості фірм,їх здатності швидко реагувати на ринкові сигнали. У зв'язку з цимголовним завданням логістики стала розробка ретельно зваженого іобгрунтованого пропозиції, яке сприяло б досягненню найбільшоюефективності роботи фірми, підвищення її ринкової частки і отриманняпереваг перед конкурентами. Бо, як показала практика, недооблік тісномузв'язку концепції логістики з активною ринковою стратегією часто приводив іпризводить до того, що сама по собі закупівля сировини, напівфабрикатів ікомплектуючих стає стимулом для початку випуску тієї чи іншої продукціїбез наявності належного попиту на неї. У сучасній ринковій ситуації такийпідхід до випуску продукції може призвести до комерційним провалом. Зрозуміло,орієнтація на мінімізацію витрат залишається в силі, як про це вжезазначалося вище, але лише за умови знаходження оптимального рівняпоєднання витрат і рентабельності основного та оборотного капіталу,задіяного в рамках ринкової стратегії.

  Одне з основних завдань логістики полягає також у створенніінтегрованої ефективної системи регулювання та контролю матеріальних іінформаційних потоків, що забезпечує високу якість постачання продукції.
  З цим завданням найтіснішим чином пов'язане вирішення таких проблем, як:відповідність один одному матеріальних та інформаційних потоків; контроль заматеріальним потоком і передача даних про нього в єдиний центр; визначеннястратегії та технології фізичного переміщення товарів, розробка способівуправління операціями руху товарів; встановлення норм стандартизаціїнапівфабрикатів та упаковки; визначення обсягу виробництва, транспортуванняі складування; розбіжність між запланованими цілями і можливостямизакупівлі і виробництва.

  Відповідно до сучасних завдань логістики розрізняють два види їїфункцій: оперативні і координаційні.

  Оперативний характер функцій пов'язаний з безпосереднім управліннямрухом матеріальних цінностей у сфері постачання, виробництва ірозподілу і, по суті, мало чим відрізняється від функцій традиційногоматеріально-технічного забезпечення.

  До функцій у сфері постачання відноситься управління рухом сировини іматеріалів, окремих частин або запасів готової продукції від постачальникаабо пункту їх придбання до виробничим підприємствам, складах аботорговим сховищ.

  У фазі виробництва функцією логістики стає управління запасами,що включає контроль руху напівфабрикатів і компонентів через всі стадіївиробничого процесу, а також переміщення готової продукції наоптові склади і роздрібні ринки збуту.

  Функції управління розподілом продукції охоплюють оперативнуорганізацію потоків кінцевої продукції від підприємства-виробника доспоживачам.

  Рис.2. Функціональна схема логістики

  До числа функцій логістичної координації (див. рис.2) відносяться:виявлення та аналіз потреб у матеріальних ресурсах різних фаз ічастин виробництва; аналіз ринків, на яких діє підприємство, іпрогнозування поведінки інших джерел цих ринків; обробка даних,що стосуються замовлень і потреб клієнтури (див. рис. 2). Перерахованіфункції логістики полягають у координації попиту і пропозиції на товар.
  У цьому сенсі маркетинг і логістика тісно пов'язані між собою, а утвердиласьформула - «маркетинг формує попит, а логістика його реалізує» - маєпід собою вагоме підгрунтя. Певною мірою формула застосовна і докоординації взаємин логістики і виробництва. Таким чином,логістика займається «стикуванням» двох сфер: пред'являється ринком попитуі що висувається компанією пропозиції, що базується на відповіднійінформації.
  У рамках координаційних функцій логістики виділилося ще одне з їїнапрямів - оперативне планування, продиктоване прагненнямскоротити запаси, не знижуючи ефективності виробничої і збутовоїдіяльності фірм. Суть його полягає в тому, що на підставі прогнозупопиту, корректируемой пізніше під час вступу реальних замовлень,розробляються графіки перевезень і в цілому порядок управління запасамиготової продукції, який у результаті і визначає планування виробництва,розробку програм постачання його сировиною і комплектуючими виробами.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


  1) Аникин Б.А. Логістика. М.: ИНФРА-М, 1998.
  2) Цивільний А.М. Основи логістики. М.: ІОЦ «Маркетинг», 1995.
  3) Неруш Ю.М. Комерційна логістика. М.: Банки і біржі. ЮНИТИ, 1997.
  4) Смєхов А.А. Введеніе в логістику. М.: Транспорт, 1993.
  5) Берков М.В. Інформаційні технології в логістиці, М.: Фін. і статистика,

  1999.
  6) Ринок і логістика. М.: Економіка, 1993.

  -----------------------

  Зберігання в сфері збуту

  Зберігання готової продук-ції

  Виробництво

  Зберігання сировини, полуфаб-рікатов

  Зберігання у сфері забезпечений-ня

  Споживачі

  Підприємство

  Інформаційний потік

  Матеріальний потік

  Збутова логістика

  Виробнича логістика

  постачальницька логістика

  Проміжне зберігання деталей, вузлів

  Постачальники

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status