ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Управління пасажирськими перевезеннями
       

   

  Логістика


  Управління пасажирськими перевезеннями
  1. Програма інформатизації управління пасажирськими перевезеннями
  Необхідність інформатизації управління пасажирськими перевезеннями сьогоднівипливає, насамперед, через проведення на залізничному транспорті новоїекономічної політики на основі маркетингової стратегії, орієнтованоїна комерційну ефективність транспортної продукції. При цьому повиннадосягатися основна мета - забезпечення сталого функціонуваннязалізниць на ринку транспортних послуг з перевезення пасажирів. У цихумовах оперативне керування пасажирськими перевезеннями набуваєважливе економічне значення, тому що від його якості та оперативностізалежить зниження експлуатаційних витрат на перевезення та отриманнядодаткових доходів від них.

  2. Загальна характеристика підсистеми "Управління пассажмрскімі перевезеннями"

  Під автоматизованою системою керування пасажирськими перевезеннями
  (АСУ-Л) на залізничному транспорті мається на увазі система, яка набазі обчислювальної техніки і сучасних економіко-математичних таавтоматизованих технологічних процесів в єдине ціле, а вперспективі - нарощувати темпи автоматизації технологічних функцій.

  Інформаційні технології основних технологічних процесівпасажирського господарства повинні розроблятися стосовновідповідній підсистемі "Експрес-3". Такими підсистемами повинні бути:
  1. Автоматизована підсистема "квитково-касових операцій".
  2. Автоматизована інформаційно-довідкова підсистема "ЕКАСІС".
  3. Автоматизована підсистема нормативно-довідкової інформації
  "РОЗКЛАД".
  4. Автоматизована підсистема фінансового, статистичного обліку та взаєморозрахунків за пасажирські перевезення "ЕФІС".
  5. Автоматизована підсистема управління багажної роботою "ЕСУБР".
  6. Автоматизована підсистема управління парком пасажирських вагонів
  "АСУ ПВ".
  7. Автоматизована підсистема "СЕРВІС".
  Автоматизована підсистема регулювання пасажирських перевезень "АСУ-Л".

  Управління продажем квитків є важливою частиною організаціїпасажирських перевезень.

  Широке розповсюдження знайшли такі форми обслуговування, якоформлення проїзних документів від іншої станції мережі, на зворотний виїзд,з попереднім бронюванням місць та замовлення по телефону з доставкоюбудинок або за місцем роботи.
  Інформаційне забезпечення підсистеми АСУ-Л створюється для дорожнього імережного рівнів. Дорожній рівень функціонування передбачає збір,зберігання, обробку інформації в головному ВЦ "Експрес-2" для поїздів
  "Свого" формування.

  Для мережевого рівня управління інформаційні масиви формуються врегіональних ВЦ "Експрес-2", потім по міжмашинна запитам передаються у ВЦ
  "Експрес-2" Московської залізниці і на верхній рівень управління (ЦЛ МПС).

  Функціональна структура підсистеми АСУ-Л містить у собі комплексекономіко-математичних, технологічних, організаційних методів,забезпечують вирішення задач оперативного регулювання і довгостроковогопланування пасажирських перевезень.

  В умовах переходу до ринку виникла необхідність в управлінніекономічними результатами роботи. Питання оперативного та довгостроковогопланування повинні вирішуватися на основі економічних інтересів галузі. Дожаль, збитковість пасажирських перевезень в останні роки продовжуєзалишатися на високому рівні, складаючи в середньому по мережі - 67%.
  Обумовлено це цілим рядом причин, одна з яких - незадовільнийвикористання місткості рухомого складу.

  3. Етапи розвитку АС пасажирських перевезень

  Залізниці Росії створили свою першу дослідну системуелектронного резервування місць "Експрес-1" в 1972 році. Потім в 1982році була створена типова система для мережі залізниць "Експрес-2".
  Накопичений досвід зі створення цих систем та їх експлуатації показав, що цісистеми дають можливість автоматизувати всі основні технологічніпроцеси пасажирського господарства і створити в кінцевому підсумку на залізницяхдорогах механізм оперативного управління пасажирськими перевезеннями шляхомстворення у складі систем "Експрес", так званих автоматизованихдиспетчерських центрів управління (АДЦУ) на кожній дорозі і в МПС.

  На Російських залізницях сьогодні функціонує 14взаємодіючих між собою систем "Експрес-2", які обслуговують 18залізниць РЖД. Всього в країнах СНД і Балтії діє 27 систем. Заобсягами обслуговування пасажирів та кількістю діючих систем залізнідороги Росії не поступаються 13 діючих систем в Західній Європі.

  У функціональному плані система "Екпрес-2" випереджає розвиток системзалізниць Західної Європи. До таких функцій відносять: керуваннябагажними і вантажобагажна перевезеннями, експлуатація і ремонт паркупасажирських вагонів.

  У технічному плані діючі системи "Експрес-2" побудовані навітчизняних ЕОМ серії ЄС-1045 і ЄС-1046, а також на закордонних ЕОМ,що були у вжитку (ЕОМ типу ІБМ-4831 і Компарекс) і вже виробилисвій десятирічний ресурс. У зв'язку з цим перехід на більш сучасні табільш потужні закордонні ЕОМ типу ІБМ-9672 є сьогодні актуальноюзавданням. Однак вони працюють за зовсім інший архітектурі, що створюєцілий ряд проблем перекладу діючих систем в нову архітектуруопераційної системи ОС-390.
  Створення системи "Експрес-3" на базі сучасних ЕОМ дозволить завершитиповну автоматизацію всіх технологічних процесів пасажирськогогосподарства, що дозволить:
  1. Оперативно керувати використанням рухомого пасажирського складу з гнучким зміною тарифів, піднявши населеність на 10-15% на основі автоматизації маркетингових досліджень.
  2. Підняти культуру обслуговування пасажирів на проміжних станціях по ходу проходження поїздів за рахунок обліку конкретних номерів місць по всьому маршруту проходження потягу під час його руху та надання найрізноманітнішого сервісу. При цьому по кожному поїзду може бути отриманий додатковий дохід від 5 до 25 млрд. руб. на рік, а надання через систему "Експрес-3" сервісних послуг на вокзалах, станціях, у пунктах продажу і через сервіс-центри - збільшити доходи доріг до 200-300 млрд. руб. на рік.
  3. Утворити відповідно до рішення Колегії Державної адміністрації залізничного транспорту № 36 від 23.12.95 п.3.5 автоматизовані диспетчерські центри управління пасажирськими перевезеннями (АДЦУ) на дорогах і в МПС, що забезпечують маркетинговий аналіз ринку пасажирських перевезень і фірмове транспортне обслуговування пасажирів.
  4.-3 "можутьскласти близько 1 Тріль. руб. на рік, а витрати на оснащення всіх доріг мережіновими ЕОМ ІБМ-9672 становитимуть не більше 0,25 Тріль. рублів. Витрати наексплуатацію цих ЕОМ будуть значно нижче, ніж існуючі, особливо повитраті електроенергії (раз на 5).
  У рамках проведеної програми інформатизації на залізничному транспортіпередбачається розробка інформаційних технологій для системи
  "Експрес-3", які забезпечили б автоматизацію управління пасажирськимиперевезеннями. Місце системи "Експрес-3" у функціональній структуріінформатизації залізниць РФ показано на що додається малюнку 1.

  Рис. 1 АСУ "Експрес-3" у функціональній структуріінформатизації залізниць РФ

  Система "Експрес-3"

  Пасажирські перевезення Вантажні перевезення

  .

  4. Основні завдання та стадії розробки системи "Експрес - 3"

  Вирішити повністю проблему автоматизації ЖДТ на базі застарілихтехнічних засобів АСУ "Експрес-2", які не можуть розвинути сьогоднінеобхідної продуктивності, вже не можна. У зв'язку з цим необхідний перехіддо нової, більш потужної АСУ "Експрес-3" з тим, щоб матиавтоматизований механізм управління пасажирськими перевезеннями, якийдавав би можливість керівництву оперативно і ефективно реагувати на всізміни, що відбуваються в процесі пасажирських перевезень з урахуванням ринковихфакторів.
  У нових економічних умовах роботи залізничного транспорту,орієнтованого на комерційну ефективність транспортної продукції та наінформатизацію управління на базі маркетингової стратегії, в пасажирськомугосподарстві потрібно вже оперативний механізм управління пасажирськимиперевезеннями, який забезпечив би автоматичний збір, обробку і видачу ввигляді рекомендацій командному складу доріг всієї необхідної інформації дляприйняття рішень з управління, зниження витрат та отримання додатковихдоходів.

  Основною базою такого механізму управління стали на наших ізарубіжних залізницях електронні системи резервування місць. Цевикликано тим, що ці системи:
  1. працюють в реальному масштабі часу з великим числом абонентів, що охоплюють всю територію залізниць;
  2. дають можливість сконцентрувати первинну обробку всієї основної вихідної інформації про перевезення пасажирів та їх вимоги;
  3. дають можливість гнучко розвивати свої функції в напрямку автоматизації найрізноманітніших технологічних процесів пасажирського господарства, перетворюючись на багатофункціональні системи;
  4. дозволяють зосередити всі найбільш важливі нитки централізованого управління пасажирськими перевезеннями через розвинену обчислювальну мережу, яка охоплює території всіх доріг, і створити тим самим на дорогах і в
  МПС РФ автоматизовані центри управління пасажирськими перевезеннями та центри сервісного обслуговування пасажирів.

  У зв'язку з цим, тенденція розвитку систем електронного резервуванняна наших і зарубіжних дорогах інтенсивно йде в самих широких напрямахпасажирського господарства з метою досягнення максимальної ефективності йогороботи. Такими основними напрямками діяльності є:продаж квитків у всіх видах повідомлень (внутрішнє, міждержавне,міжнародна та приміське);довідково-інформаційне обслуговування пасажирів;управління багажними і вантажобагажна перевезеннями;експлуатація і ремонт парку пасажирських вагонів;сервісне обслуговування пасажирів, включаючи поїздки на інших видахтранспорту в змішаних поїздках (автобусне, морське, річкове, повітряне);економіка і фінансовий облік з пасажирських перевезень, включаючивзаєморозрахунки між дорогами, контроль доходів і витрат;управління пасажирськими перевезеннями в цілому по мережі і окремо по дорогахза допомогою автоматизованих центрів управління.

  У функціональному плані нова система повинна стати не стільки системоюпродажу квитків, скільки системою управління всіма основнимитехнологічними процесами пасажирського господарства, включаючи:

  - квитково-касові операції, пов'язані з оформленням та облікомпроїзних документів у внутрішньодержавному, приміському,міждержавному та міжнародному сполученнях;

  - довідково-інформаційне обслуговування пасажирів;управління багажними і вантажобагажна перевезеннями;

  - експлуатація та ремонт парку пасажирських вагонів;

  - сервісне обслуговування пасажирів, включаючи поїздки на інших видахтранспорту в змішаних поїздках (автобусне, морське, річкове, повітряне);

  - економіка та фінансовий облік з пасажирських перевезень, включаючивзаєморозрахунки між дорогами, контроль доходів і витрат;

  1. управління пасажирськими перевезеннями в цілому по мережі і окремо по дорогах за допомогою автоматизованих центрів управління.

  2.

  Основні етапи розробки системи "Експрес-3":

  На першому етапі технічні засоби будуть замінені новими звикористанням діючих програм "Експрес-2".

  На другому етапі буде переведений накопичуємий архів системи в новусистему управління базою даних.

  На третьому етапі буде здійснено переклад прикладних програм уопераційну систему ОС-390.

  Перехід від системи "Експрес-2" до "Експрес-3" буде поетапним іпотрібен тривалий час експлуатувати спільно ці системи.
  Тривалість цього періоду буде залежати від здатності дорого купуватинову техніку не тільки в РЖД, а й на дорогах СНД і Балтії.

  Впровадження системи "Експрес-3" на дорогах буде проводитисяпоетапно з таким розрахунком, щоб не порушити безперервне обслуговуванняпасажирів через "Експрес-2". На першому етапі передбачається замінитистарі ЕОМ "Експрес-2", виробили свій 12 річний ресурс, на нові ІБМ-
  9672. Горьковская є першою дорогою, яка вже вийшла на цей етап.
  Другим етапом буде створення перехідної бази даних від "Експрес-2" до
  "Експрес-3". На третьому етапі будуть замінені прикладні програмиобслуговування замовлень "Експрес-2" на "Експрес-3". Всі роботи з впровадженняна дорогах мережі АСУ "Експрес-3", відповідно до програми інформатизації, повиннібути завершені до 2005 року. До цього року відбудеться повна заміна "Експрес-
  2 "на" Експрес-3 "на всіх дорогах. Проте чи буде існувати періодчасу до 2005 року, коли на мережі будуть спільно працювати "Експрес-2" і
  "Експрес-3" в різних стадіях свого розвитку, що буде залежати відготовності доріг до заміни обладнання систем та переходу до роботи за новимиінформаційним технологіям.

  Якщо система "Експрес-2" дозволила вирішити на дорогах мережі проблемуавтоматизації технологічних процесів в області продажу квитків та їхобліку, то розробка системи "Експрес-3" має вирішити проблемуавтоматизації всіх основних технологічних процесів пасажирськогогосподарства і створити в кінцевому підсумку на дорогах механізм управлінняпасажирськими перевезеннями, що дозволить:оперативно управляти пасажирським рухомим складом, піднявши населеністьна 10-15%.
  5. Технічні показники АСУ "Експрес-3"

  Загальні технічні показники АСУ "Експрес-3", які відносяться довсім системам, що встановлюються на дорогах СНД і Балтії, наведені в таблиці
  1.
  Таблиця 1.
  | № п/п | Показник | Величина |
  | | Надійність роботи ВК | 99,98 - 99,99% |
  | | Протоколи обміну: | |
  | | - Для зв'язку з терміналами | IBM-3270 (BSC-3) Х-25, SDLC |
  | | - Для зв'язку з системами | IBM-2780 (BSC-1) Х-25, SDLC, |
  | | | Х-75 |
  | | Час реакції системи | Не більше 5 сек. в 95% випадків |
  | | Тривалість роботи | Цілодобово, безупинно |
  | | Електроживлення | Безперебійне по декількох |
  | | | Фідерах |
  | | Період резервування місць | 63 дні по МСЗ-918. Можливо до |
  | | | Року |
  | | Операційна система ВК | OS/390 |
  | | ЕОМ ВК | IBM-9672, R2, R3, R4, R5 |
  | | СУБД | DB-2 |
  | | Архітектура ВК | Багатопроцесорна платформа |

  6. Технічні засоби системи "Експрес -3"
  Всі мікропроцесори АСУ "Експрес-3" представляють єдиний обчислювальнийкомплекс системи, керований з одного консолі (пульта).
  Термінальне обладнання АСУ "Експрес-3" буде включати в себе як старітермінали АСУ "Експрес-2", що працюють по протоколу BSC-3, так і нові,які зможуть працювати по двох протоколах: старому BSC-3 і новому Х-25.
  Кількість терміналів істотно розшириться за рахунок встановлення їх вприміських касах, а також підключення ПЕОМ, які виконуватимутьрізноманітні функції, не пов'язані безпосередньо з продажем проїзнихдокументів.

  Термінали, що встановлюються в приміських зонах, повинні матиспеціальне друкуючий пристрій і дозволяти за аналогією з перевезеннями вдальньому сполученні автоматизувати весь фінансовий і статистичний облік,включаючи облік погодинного приміського пасажиропотоку. Крім цього будестворено гнучке централізоване оперативне управління з АСУ "Експрес-3"приміськими тарифами по днях тижня та місяця.

  Перехід від АСУ "Експрес-2" до АСУ "Експрес-3" може здійснюватисяпоетапно в міру придбання дорогами нових технічних засобів.
  Необхідно купувати обладнання IBM-9672 і працювати на ньому на першомуетапі зі старою операційною системою TKS. На наступних етапах ОС TKSбуде замінюватися на ОС/390.
  Удосконалення інформаційних технологій даних підсистем АСУ "Експрес-
  3 "має будуватися на новій базі технічних засобів ЕОМ типу ІБМ-9672 інової операційної системи програмних засобів ОС-390 з використаннямсистем управління базами даних (СУБД) типу DB-2, ORACL, ADABAS. При цьомуповинні бути істотно розширені обсяги пам'яті ЕОМ у порівнянні здіючими системами "Експрес-2"


  7. Інформаційне забезпечення системи
  "Експрес -3"
  Концепція інформатизації залізничного транспорту, затверджена
  Колегією МПС РФ у лютому 1996 року, передбачає формуванняінформаційної Середовища для забезпечення функціонування нових інформаційнихтехнологій.

  Основою інформаційної Середовища буде система баз даних управлінняпроцесом перевезень і її складова частина - база даних для управлінняпасажирськими перевезеннями. Ядром бази даних управління пасажирськимиперевезеннями є база даних, необхідна для функціонування системиуправління резервування місць і продажем залізничних квитків "Експрес-
  3 ".
  Проектована система пред'являє до бази даних взаємовиключнівимоги:

  - висока продуктивність при оперативному виконанні безлічізаявок в режимі реального часу;

  - універсальна структура даних (реляційна модель), придатна длядовідково-аналітичної роботи;

  - постійно оновлюються, дані, що відображають поточний стануправління пасажирськими перевезеннями;

  - можливість виконання ряду аналітичних запитів над одним і тимж зафіксованим станом даних для подальшого зіставленнярезультатів.

  Із загальної теорії обробки даних відомо рішення, що дозволяєзадовольнити всім перерахованим вище вимогам. Необхідно організуватидві бази даних різної технологічної та інформаційної спеціалізації:
  OLTP (Online Transaction Processing) - база даних для оперативноїобробки інформації та підтримання стану, максимально наближеного допоточним;
  OLAP (Online Analazer Processing) - база даних для довідково -аналітичного обслуговування даними визначеного фіксованого стану.

  Крім двох перерахованих основних баз даних може бути організована,наприклад, Архів-база - база даних для історичного зберігання поколіньстанів даних і організації їх вилучення для подальшої обробки.

  При використанні в системі двох (більше) технологічноспеціалізованих баз даних виникає додаткова проблема оновленнястану OLAP-бази даних змін, виконаних в OLTP-базі запевний період - міграція даних. У ході міграції структура данихповинна бути перетворена із спеціальної в реляційну. Добре розвиненасистема інтерфейсів уможливлює міграцію даних навіть між базами,підтримуються різними СУБД.

  Основними інформаційними об'єктами системи резервування місць іпродажу квитків є:
  - Поїзд (маршрут, розклад, норма місць, що підлягає продажу);
  - Рейс (реалізація потягу на конкретну дату відправлення, в якійзазначається стан місць, що пропонуються до продажу);
  - Проїзний документ;
  - Заявка на перевезення;
  - Станція, що здійснює посадку, висадку пасажирів і продаж квитків;
  - Термінал (касир), що здійснює продаж квитків.

  8. Технологічне забезпечення системи
  "Експрес -3"

  Найбільш істотними технологічними відмінностями системи "Експрес-
  3 "від існуючої буде реалізація продажу квитків по ходу проходженняпоїзда з нумерацією місць і зберігання в базі даних, доступної в оперативномурежимі, всіх проїзних документів, оформлених протягом останніх 6-тимісяців.

  Технологічний процес обробки інформації в системі включає:підготовку вихідної інформації і введення її в обчислювальний комплекс;автоматичну обробку замовлень, що надходять від споживачів;видачу документа "Звіт касира";статистичних звітів та аналітичних даних.

  Вихідна інформація надходить у систему після друку проїзногодокумента і включає наступні показники: дату і час відправлення поїзда,станцію відправлення і станцію призначення, номер поїзда, номер і тип вагона,номер місця, дату і час видачі проїзного документа, номер каси ітерміналу, що видала проїзний документ, ціну квитка (грн. коп.), кількістьосіб, вид документа, паспортні дані пасажира.

  Для обслуговування замовника касир забезпечує зв'язок черезтермінальне обладнання за мультиплексору передачі даних (МПД) зпрограмою роботи з повідомленнями. Запит приймається програмоюформування черги і запису заявок. Заявку записують на магнітний диск іформують у пакет заявок. За програмою зв'язку здійснюється контрольповідомлення та обробка пакету заявок. Зміни в результаті виконаннязапиту (заявки) заносять в основну базу даних і дубль бази даних, щодозволяє підтримувати однаковий стан баз даних і уникнути помилок уроботі. Схема обробки замовлень наведена на малюнку 2. При збої в роботіоператор через консоль звертається до оперативного зв'язку з оператором системидля виправлення неполадок.

  В оперативному режимі система дозволяє отримати інформацію про динамікузміни населеності складів на маршруті слідування в прямому і зворотномунапрямах, а також ступінь використання місткості вагонів різнихтипів.

  Функціонування системи "населеність" передбачає вирішення завданьчотирьох груп:
  1. Накопичення, обробка, формування підсумкових результатів про використання місткості вагонів та їх зберігання в ВК "Експрес";
  2. Передача інформації про населеності вагонів в ПЕОМ;
  3. Реалізація людини - машинного діалогу;
  4. Створення банку даних (літописи) про роботу рухомого складу на мережному і дорожньому рівнях.

  Людино-машинний діалог забезпечує:введення з екрану вказівки режиму роботи;друк при необхідності вихідних результатів на друкувальному пристрої ввигляді таблиць встановленої форми;звернення до літопису;коректування інформаційних полів "літописі".

  Рис. 2. Схема обробки замовлень в системі "Експрес-2"

  Запит

  Відповідь

  У системі "Експрес-2" інформація про проїзних документах зберігаєтьсятільки в загальному архіві системи і недоступна в оперативному режимі.

  Генеральної стратегією в області інформатизації пасажирськогогосподарства є розвиток функцій діючих систем "Експрес-2" відрівня продажу квитків до рівня управління пасажирськими перевезеннями вцілому по мережі з поетапним переведенням доріг на нові сучасні технічнізасоби системи "Експрес-3".

  -----------------------

  АПАРАТ УПРАВЛІННЯ Державною адміністрацією залізничного транспорту і доріг

  Е л е к т р о н н и й

  д о к у м е н т о о б о р о т

  р р у з о в и х

  п е р е в о з о к

  Е л е к т р о н н а я

  б а з а

  д а н и х

  г р у з о в и х

  п е р е в о з о к

  Е л е к т р о н н а я

  б а з а

  д а н и х

  п а с з а ж і р с к и х

  п е р е в о з о к

  Продаж квитків у всіх видах повідомлень

  Е л е к т р о н н и й

  д о к у м е н т о о б о р о т

  п а з с а ж и р с к и х

  п е р е в о з о к

  Економіка

  Довідково-інформаційне обслуговування пасажирів ЕКАСІС

  СФТО

  К л і н е т у р а

  г р у з о в и х

  п е р е в о з о к

  К л и е н т у р а

  п а з с а ж и р с к и х

  п е р е в о з о к

  Фінанси

  ДІСПАРК

  Багажні і вантажобагажна перевезення ЕСУБР

  Матеріальні ресурси

  Експлуатація та ремонт парку пасажирських вагонів АСУ-ПВ

  ЕДЦУ

  Потягова робота

  Місцева робота

  Експлуатація локомотивів АСУ-ЛОК

  Капстроітель-ство

  Фінансовий і статистичний облік пас. перевезень система ЕФІС

  Кадри

  Соц. сфера

  Система

  РОЗКЛАД

  АСУ лінійних підприємств

  АСУ ТП

  інфраструктурою-ра

  Інші загальногалузеві системи

  АСУ лінійних підприємств

  Сервісне обслуговування пасажирів

  Планування і керування перевезеннями АДЦУ

  Термінали

  МПД

  Фонди змін оперативної пам'яті

  Програма управління повідомленнями

  Програма зв'язку

  Консоль оператора

  Черга заявок

  Файли змін основної бази даних

  Дубль бази даних

  Основна база даних

  Зв'язок оператора з "Експресом"

  Програма формування черги

  Технологічні завдання

  Підтримання стану баз даних

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status