ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Поняття та види договору перевезення вантажів .
       

   

  Логістика
  За договором перевезення транспортна організація (пере-
  візник) зобов'язується доставити довірений їй відправником вантаж
  в пункт призначення і видати його уповноваженій на отри-
  ня вантажу особі (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплата платником
  тить за перевезення вантажу встановлену плату (ст, 72 Основ,
  ст. 373 ЦК).
  Договір перевезення вантажів - один з найважливіших господа-
  ничих договорів, завдяки якому здійснюється зв'язок
  між промисловістю і сільським господарством, промисловості
  ністю і торгівлею.
  Сторонами за договором перевезення вантажу є транс-
  кравці організації - перевізник і вантажовідправник. Дого-
  злодій перевезення вантажів державних та громадських органі-
  зацій укладається на підставі плану, обов'язкового для
  обох сторін. Таким чином, договір перевезення вантажів -
  плановимй. І перевізник, і відправник вантажу мають права та
  несуть обязайності, отже, договір перевезення двусто-
  ронній, Договір перевезення вантажів - реальний, тому що він
  вважається укладеним з моменту здачі вантажу транспортній
  організації та відмітки на перевізному документі, зробленої
  перевізником.
  Договір укладається між перевізником і грузоотправі-
  вачем. Однаковий у договорі перевезення вантажу бере участь третя
  особа, яка в результаті нього набуває права і зобов'язаний-
  ності. Ця особа називається одержувачем. У договорі перевезення-
  ки третя особа має не тільки права, але й несе обов'язків-
  ти: Прийняти вантаж, вимагати складання актів, своєчасно
  вивезти вантаж, хоча до укладення договору перевезення третю
  особа - вантажоодержувач - ніякого відношення не має. Його
  обов'язки випливають з його взаємин з грузоотправі-
  вачем (як правило, з постачальником).
  Види договору перевезення залежать від виду транспорту,
  осуществляюшего перевезення. Розрізняють залізничні, морс-
  Електричні, річковими, повітряні та автомобільні перевезення. У ка-


  - 2 -

  честве перевізників виступають юридичні особи: управління
  залізниць, морські та річкові пароплавства, автотранс-
  кравці предпіятія та ін Кожен вид перевезення регулюється
  спеціальними нормативними актами.
  Класифікація договорів здійснюється тактиці в залежність для
  мости від числа транспортних підприємств, що беруть участь у пе-
  ревозке Розрізняють місцеві, прямі і прямі змішані пере-
  візки. Місцевими називають перевезення, в яких бере
  участь одне транспортне підприємство.
  Перевезення оформляється накладною. Вона містить всі су-
  суспільних умови договору і по суті є формою
  договору перевезення (на морському транспорті перевезення оформ-
  ляется коносаментом). Накладну заповнює відправник в ус-
  тановленной формі і вручає перевізникові з вантажем. У ній
  зазначаються найменування відправника, одержувача, місце
  відправлення та доставки вантажу, число місць, маса вантажу, рід
  упаковки та характеристика вантажу, що перевозиться.
  На перевезення вантажу автомобільним транспортом виписуючи-
  ся товарно-транспортна накладна в чотирьох примірниках.
  тому що вона є не тільки перевізним документом, в
  одночасно і документом обліку товарних цінностей грузоот-
  правителя і вантажоодержувача.
  Вантажовідправник несе відповідальність за неправильний-
  ність і неповноту відомостей у накладній.
  У відповідності з договором перевезення перевізник зобов'язаний
  доставити переданий йому вантаж до пункту призначення в цілості
  і схоронності і видати його уповноваженій на його отримання
  особі.
  Якщо вантаж перевізником був втрачений, зіпсований або пов-
  режден, то він зобов'язаний відшкодувати вантажовідправнику або вантажно-
  одержувачу що виникли в результаті цього збитки. За втрату
  або нестачу вантажу перевізник виплачує одержувачеві стои-
  тість втраченого чи відсутнього вантажу.
  Перевізник зобов'язаний доставити вантаж у встановлений термін.
  Термін доставки визначається в залежності від виду транспорту
  і від відстані між пунктом відправлення та пунктом призначають-


  - 3 -

  чення. На залізниці терміни доставки обчислюються також
  в залежності від виду швидкості (велика швидкість, вантажна
  швидкість).
  За затримку доставки вантажу перевізник сплачує штраф.
  На залізниці він визначається в залежності від прос-
  рочки і розміру провізної плати. Розмір штрафу не може
  перевищувати 75% розміру провізної плати.
  При прийманні вантажу вантажоодержувач зобов'язаний перевірити сох-
  ранность вантажу, що прибув, а саме: цілісність пломб,
  справність вагонів, льдоснабяеніе, відповідність вантажу дан-
  вим, вказаними в накладній. Якщо вантажоодержувач виявить
  якесь відхилення від статутних правил, він повинен потреби-
  вать складання комерційного акта. Вимога про складений-
  нии комерційного акта повинно бути заявлено і в тому випадку,
  коли швидкопсувний вантаж прийшов із простроченням.
  Комерційний акт є підставою для покладання від-
  льної на перевізника, відправника та грузополучате-
  ля. Статут залізниць (п. 168) передбачає йдуть-
  тва, які повинні бути засвідчені комерційним ак-
  тому: а) невідповідність між найменуванням, масою або ко-
  лічеством місць вантажу та даними, вказаними в перевізному
  документі; б) псування і пошкодження вантажу і багажу та і інших
  випадках.
  Комерційний акт складається органом транспорту, як
  правило, на вимогу вантажоодержувача на спеціальних блан-
  ках. Його підписують на залізниці начальник станції,
  завідуючий вантажним двором (доглядач пакгаузу, старший
  вагар) і вагар станції, а також вантажоодержувач, якщо
  він брав участь у перевірці. Якщо у прийманні брав участь екс-
  перт, повинен бути складений спеціальний акт із зазначенням
  цього в комерційному акті.

  2. ПОНЯТТЯ ВЛАСНОСТІ, ВИДИ

  Власність - це суспільні відносини між людьми
  з приводу речей, а не ставлення людей до речей.


  - 4 -

  1. Право володіння - власника означає можливість
  володіння майном. Під володінням розуміється фактичне
  володіння річчю, панування над нею. Як правило, володів-
  цем майна є його власник. Однак право владе-
  ня може належати і невласника в наступних випад-
  ях: власник за своїм бажанням передає річ (майно)
  у володіння іншої особи (здає її на зберігання за договором
  зберігання), річ (майно) може на підставі закону пере-
  даватися у володіння іншої особи (при передачі майна
  однієї організації іншій).
  2. Право користування - означає експлуатацію речі в со-
  відповідності з її соціально-господарським призначенням, тобто
  вилучення з речі її корисних властивостей, різноманітних ви-
  рік. Право користування (як і право володіння) може принад-
  лежати не тільки власникам, але й іншим особам. Собс-
  твеннік може дозволити іншій особі користуватися річчю
  (наприклад, у разі укладення договору на оренду житлового
  приміщення).
  3. Право розпорядження - власника означає визначенні-
  ня юридичної та фактичної долі речі за бажанням собс-
  твенніка, тобто власник має право продати річ, обміняти
  її, віддати борг іншій особі і т. д. Якщо власник
  знищує річ, то це також здійснення правомочності рас-
  започаткували, тому що по суті це є визначення факти-
  чеський долі речі, Як правило, таке право належить
  тільки власнику. У деяких випадках право розпорядження
  майном (річчю) може бути й у невласника. Про такі
  випадках говориться в законі. Наприклад, судовий виконавець
  у порядку виконання судового рішення може призвести
  опис і реалізувати майно громадянина для погашення його
  боргу.
  Право власності у набувача майна за дого-
  злодію (або право оперативного управління майном) метушні-
  кає з моменту передачі йому речі, якщо інше не передбачено-
  але законом або договором (ст. 135ГК). Законодавство
  передбачає, що передачею визнається вручення слід придбати


  - 5 -

  тателю майна або розпорядчих документів на нього,
  а також здача транспортній організації (наприклад, постачальник
  передає залізниці товари для доставки їх одержувачу)
  або на пошту речей для відправки їх набувачеві. Визначено-
  ня моменту переходу права власності важливо для того,
  щоб встановити, хто і коли став власником.

  3. ПОХОДЖЕННЯ І СУТНІСТЬ ПРАВА

  Одночасно з державою виникає право. Право -
  це сукупність правил (норм) поведінки, створених гос-
  подствующім класом і спрямованих на підтримку влади
  цього класу. Сутність права висловили К. Маркс і Ф. Ен -
  гельс. Звертаючись до буржуазії, вони писали, що
  є лише зведена в закон воля вашого класу, воля, з-
  тримання якої визначається матеріальними умовами життя
  вашого класу>.
  Будучи залежним від економічного ладу, право в свою
  чергу активно впливає на розвиток обшественних відно-
  шеній. Воно може надавати прогресивне вплив, помо-
  гаю суспільного розвитку, але може здійснювати й реакційно-
  ве вплив, ставлячи перешкоди розвитку суспільства.
  Право регулює не всі відносини, а тільки ті, в охра-
  не й для розвитку яких зацікавлений панівний клас.
  При цьому право не є дзеркальним відображенням економіки.
  Ф. Енгельс у своєму листі до Конрада Шмідту 27 жовтня 1890
  р. писав:
  якщо припустити однакову ступінь розвитку сім'ї. Ніс-
  Мотря на це, буде дуже важко довести, що, наприклад, в
  Англії абсолютна свобода заповітів, а у Франції сильне
  її обмеження пояснюються у всіх деталях тільки еконо-
  вів економічні причинами. Але й те й інше робить дуже зна-
  ве зворотну дію на економіку завдяки тому.
  що впливає на розподіл майна>. Оскільки право
  служить панівного класу, держава вживає заходів до


  - 6 -

  точному виконанню норм права. У разі порушення права го-
  сударство використовує органи примусу для забезпечення його
  дотримання усіма особами.
  Виходячи з вищевикладеного можна виділити основні риси
  права. Право - система встановлених або санкціонованих
  державними органами загальнообов'язкових правил (норм)
  поведінки, які виражають волю панівного класу,
  яка визначається економічними умовами життя в суспільстві, і
  охороняються від порушень примусовою силою держави.

  4. НОРМАТИВНІ АКТИ,
  ПОНЯТТЯ, ВИДИ

  Джерелами права є норматівиие акти, які видаються
  уповноваженими органами. Нормативними актами називаються
  такі правові акти держави, в яких містяться пра-
  вила поведінки (Норми права) загального характеру (що не мають
  конкретнсго адресата). Поряд із нормативними актами держав-
  дарчі органи або за їх дорученням громадські органи-
  зації видають так звані акти застосування. Ці акти адре-
  потикаються конкретним особам і не можуть поширюватися на дру-
  гих осіб.
  Закон - нормативний акт вищої юридичної сили. Всі
  решта (підзаконні акти) нормативні акти мають соблю-
  датися в рамках закону.
  Іншим видом нормативних актів є укази президен-
  та, вони можуть бути як нормативним актом, так і актом при-
  трансформаційних змін.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status