ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Аналіз залежності перевезень пасажирів на автомобільному транспорті
       

   

  Логістика
  Зміст:
  1. Введення
  2. Основна частина
  2.1 Характеристика досліджуваних показників (значення, класифікації, групування, методи розрахунку).
  2.2 Графічне побудова досліджуваних показників за допомогою графіків і діаграм (лінійні, стовпчикові, смугові, секторні).
  2.3 Розрахунок показників динаміки (відносних, абсолютних, ланцюгових, базисних і середніх), графічне зображення темпів росту та абсолютних приростів.
  2.4 Індексний аналіз досліджуваних показників.
  2.5 Вирівнювання досліджуваних показників за допомогою ковзаючої середньої та аналітичних виразів: графічне зображення результатів розрахунків
  3. Висновок
  Список використаної літератури
  1. Введення
  Основна мета роботи - це вивчення ТАБЛЦИ № 1, даних показників (залізничний, автомобільний, трамвайний і тролейбусний) їх зміна в залежності від даних періодів (року з 1993 по 1996), вивчення темпів зростання, абсолютних приростів, показників динаміки, а також індексний аналіз і вирівнювання досліджуваних показників за допомогою ковзаючої середньої та аналітичних виразів, відображення отриманих даних за допомогою різних видів графіків, вивчення показників окремо і за загальними результатами.
  На основі отриманих результатів в кінці роботи необхідно і можливо зробити висновки.
  2.1 Характеристика досліджуваних показників
  Пасажирський транспорт здійснює перевезення населення в міжнародному, міжміському, приміському та внутрішньоміському повідомленнях. Такі показники, як трамвайний і тролейбусний транспорт можна віднести до внутріміському повідомленням, а показники залізничний та автомобільний до будь-якого з перерахованих вище, що дає можливість повноцінно вивчити транспортні потоки та обсяги перевезень як, безпосередньо, у місті, так і в загальних масштабах.
  В минулі роки в нашій країні обсяг перевезень постійно зростав, але в останні десятиліття обсяги стали падати у зв'язку з економічною кризою і погіршення матеріального становища населення. Падіння відбулося на всіх видах транспорту.
  Перше місце за пасажирообігом займає автомобільний транспорт - понад 46%, але якщо не враховувати внутрішні міські автобусні перевезення, то на першому місці буде залізничний транспорт - більше 60%. Трамвайний та тролейбусний транспорт займають незначну частину від загальної кількості, внаслідок їх територіальної залежності - по 5% і як правило їх загальний пасажирообіг включають в автомобільний вид транспорту.
  Основні показники роботи різних видів транспорту можна розділити на загальні та специфічні. До загальних відносяться: продуктивність, технічна швидкість, обсяг перевезень пасажирів і вантажів, вантажооборот і пасажирооборот, середня дальність перевезення 1 пасажира та 1 тонни вантажу, наведені тонно-кілометрів. До специфічних кількісними та якісними показниками роботи, наприклад, залізниць відносять показники обсягу перевезень вантажів залізницею за видами сполучення: ввезення, вивезення, транзит і місцеві повідомлення., Також визначають і узагальнені показники прийому, здачі, відправлення та прибуття вантажів. На автомобільному, наприклад, можна розрахувати середню швидкість, час роботи на маршруті.
  Велике значення в житті міста має трамвайний і тролейбусний вид транспорту, який за своєю екологічної безпеки набагато випереджає автомобільний (найбільш сильно забруднює вид транспорту) і залізничний вид транспорту (за рівнем шуму він стоїть за авіаційним). Трамваї і тролейбуси перевозять до 55% усього пасажирообороту міста. Недоліки - необхідна інфраструктура - рейки, проводи, тільки в місті працюють. Плюси - найбільш ємні перевезення за рахунок великої місткості пасажирів у сполученні з великою мобільністю, ніж у залізничного виду.
  Автомобільний транспорт найбільш мобільний з усіх видів, здатний перевозити вантажі як на далекі відстані, так і на короткі. Недоліки - велика собівартість і трудомісткість, мала вантажопідйомність, велика енергоємність, високий рівень забруднення навколишнього середовища.
  Залізничний транспорт здатний перевозити на великі відстані великі обсяги вантажів і пасажирів. У період зупинки навігації на річках - успішно замінює водний транспорт. Великий обсяг товарообігу з іншими країнами здійснюється саме залізничним транспортом, також він найбільш доступний за ціною для населення.

  2.2 Графічне побудова досліджуваних показників.
  Необхідність побудови графіків виникла тоді, коли з'явилася необхідність більш наочно показувати, що відбувається з тим чи іншим показником. Графіки найбільш легким для читання і наочні засоби порівняння, ними користуються широко статистики, економісти - всі пов'язані з цифрами люди.
  Основні елементи графіка - поле графіка, геометричні знаки, масштабні орієнтири і експлікація графіка.
  Загальне правило побудови - чим менше на графіки цифр, написів і умовних позначень, тим він краще сприймається.
  Лінійні графіки найбільш поширені з усіх типів. Використовується прямокутна система координат, де на осі абсцис відкладають періоди, а на ординат - рівні динамічного ряду. ГРАФІК № 1
  Стовпчикові діаграми використовуються для наочного порівняння обсягів досліджуваних явищ у часі та просторі, а також для відображення структури явищ. ГРАФІК № 2
  Якщо підстави Столбикова діаграм розмістити по осі ординат, а значення рівнів по осі абсцис, то одержимо стрічкові діаграми. ГРАФІК № 3
  Секторні діаграми представляють коло поділене на сектори. Застосовуються для зображення структури. Площа всього кола 100%. Площа кожного сектора характеризує частину цілого і відповідає питомій вазі цієї частини в цілому. ГРАФІК № 4
  2.3 Розрахунок показників динаміки
  Завдання статистики - вивчення змін аналізованих показників в часі.
  Динаміка - вивчення якогось явища з часом. Ряд динаміки - ряд числових значень, статистичного показника, розташованих у хронологічній послідовності.
  Статистичні показники, що характеризують досліджуваний об'єкт, називають рівнями ряду. Кожен з рівнів відноситься до певного моменту часу та інтервалу часу. Рівні динамічного ряду можуть бути абсолютними або середніми величинами.
  При вивчення динамічних рядів ми отримуємо наступне:
  - Характеристика інтенсивності окремих змін у рівнях ряду від періоду до періоду або про дати до дати
  - Визначення середніх показників часового ряду за той чи інший період
  - Виявлення основних закономірностей динаміки досліджуваного явища на окремих етапах і в цілому за розглянутий період
  - Виявлення факторів, що обумовлюють зміна досліджуваного об'єкта в часі
  - Прогноз розвитку явища на майбутнє
  Аналіз швидкості та інтенсивності розвитку явища в часі здійснюється за допомогою статистичних показників. Для кількісної оцінки використовуються показники:
  - Абсолютний приріст
  - Темп зростання
  - Темп приросту
  - Темп нарощування
  а також середні:
  - Середній рівень ряду
  - Середній абсолютний приріст
  - Середній темп зростання
  - Середній темп приросту
  а) Абсолютний приріст базисний - кожний рівень ряду порівнюється з одним і тим же рівнем, прийнятим за базу порівняння. Показує на скільки один рівень змінився над іншим
  б) Абсолютний приріст ланцюговий - наступний рівень ряду порівнюється з попереднім
  .
  Абсолютний приріст - іменована величина. Може бути позитивною або негативною.
  в) Темп зростання базисний - кожний рівень ряду порівнюється з одним і тим же рівнем, прийнятим за базу порівняння.
  г) Темп зростання ланцюгової - кожний наступний рівень ряду порівнюється з попереднім.
  Темп зростання вимірюється у відсотках і коефіцієнтах.
  д) Темп приросту базисний - на скільки змінився порівнюваний рівень з рівнем, прийнятим за базу порівняння.
  е) Темп приросту ланцюгової - на скільки змінився наступний рівень від попереднього.
  Темп приросту характеризує абсолютний приріст в абсолютних величинах. Розраховується у відсотках або коефіцієнтах.
  ж) Темп нарощування (тільки ланцюговий) - вимірює нарощування економічного потенціалу в часі.
  з) Середній рівень ряду в нашому випадку - середній рівень інтервального динамічного ряду, тому що рівні ряду виражають величину явища за певний проміжок часу.
  і) Середній абсолютний приріст (середня швидкість росту) - середня арифметична з абсолютних приростів за окремі проміжки часу.
  к) Середній темп зростання
  л) Середній темп приросту
  Показники динаміки представлені в:
  - Залізничного транспорту - ТАБЛИЦЯ № 2
  - Автомобільного транспорту - ТАБЛИЦЯ № 3
  - Трамвайного транспорту - таблиця № 4
  - Тролейбусного транспорту - ТАБЛИЦЯ № 5
  Графічне зображення ланцюгових базисних темпів росту та абсолютних приростів.
  Для графічного зображення показників динаміки застосовуються лінійні діаграми.
  Залізничний транспорт:
  - Абсолютний приріст ГРАФІК № 5
  - Темп зростання ГРАФІК № 6
  Автомобільний транспорт:
  - Абсолютний приріст ГРАФІК № 7
  - Темп зростання ГРАФІК № 8
  Трамвайний транспорт:
  - Абсолютний приріст ГРАФІК № 9
  - Темп зростання ГРАФІК № 10
  Тролейбусний транспорт
  - Абсолютний приріст ГРАФІК № 11
  - Темп зростання ГРАФІК № 12 і ГРАФІК № 13
  2.4 Індексний аналіз досліджуваних показників
  На практиці статистики індекси та середні величини - найбільш поширені статистичні показники.
  Індекс - відносна величина, що виходять в результаті зіставлення рівнів
  При вивченні динаміки якісних показників часто доводиться визначати зміну середньої величини індексованих показника, яке викликане взаємодією двох факторів, а саме: зміною індексованих показника в окремих групах одиниць і зміною структури явищ.
  Під зміною структури явища мають на увазі зміна частки окремих груп одиниць сукупності в загальній їх чисельності. При аналізі важливо визначити - якою мірою ці зміни викликані зміною індексованих величин і в якій структурними зрушеннями. Для цього використовується система взаємозалежних індексів, куди входять:
  - Індекс змінного складу
  - Індекс постійного складу
  - Індекс структури
  Індивідуальні індекси ТАБЛИЦЯ № 8
  Індивідуальні називають індекси характеризують зміна тільки одного елемента сукупності. У нашому випадку індивідуальні індекси відповідають базисному і ланцюговому темпу зростання.
  Індекс змінного складу - ТАБЛИЦЯ № 6:
  БАЗИСНОЮ:
  ЛАНЦЮГОВІ:
  Індекс постійного складу - ТАБЛИЦЯ № 6:
  БАЗИСНОЮ:
  ЛАНЦЮГОВІ:
  Індекс структури - ТАБЛИЦЯ № 7:
  БАЗИСНОЮ:
  ЛАНЦЮГОВІ:
  За ТАБЛИЦІ № 7 можна зробити висновки:
  Індекс змінного складу базисний падає всі звітні року, що говорить про загальний спад, але ланцюгової падає тільки до 1995 року, після чого йде зростання в 1996 році на 2,54%.
  Індекс постійного складу базисний падає всі звітні року, що знову говорить про загальний спад, але ланцюгової показує падіння до 1995 року і зростання в 1996 році на 1, 46%.
  Індекс структури базисний показує, що за рахунок структурних змін за 5 років відбулося незначне зростання на 0,76% кількості перевезених пасажирів, ланцюгової же показав нам падіння в 1993 (-1, 27%) та подальше зростання до 1996 року.
  За ТАБЛИЦІ № 8 можна говорити про падіння індексу базисного за 5 звітних років:
  - Залізничний (- 40,22%)
  - Автомобільний (- 6,80%)
  - Трамвайний (- 6,86%)
  і зростання індексу трамвайний (+1,90%)

  У 1993 р. падіння індексу біля залізничного та автомобільного, але зростання трамвайного та тролейбусного. У 1995 і 1994 роках за ланцюговим індексами можна сказати, що йшов спад перевезень за всіма видами транспорту. У 1996 зростання перевезень спостерігаємо в автомобільного та тролейбусного транспорту, і що продовжуються падіння у трамвайного та залізничного. Залізничний - падав всі 5 років.
  2.5 Вирівнювання досліджуваних показників
  Вирівнювання по прямій
  Вирівнювання по параболі
  ТАБЛИЦІ № 9 - залізничний транспорт,
  ТАБЛИЦІ № 10 - автомобальний транспорт,
  ТАБЛИЦІ № 11 - трамвайний транспорт,
  ТАБЛИЦІ № 12 - тролейбусний транспорт
  - Дають нам уявлення про методику розрахунків для вирівнювання по прямій і параболи, а
  ГРАФІК № 14, ГРАФІК № 15, ГРАФІК № 16 і ГРАФІК № 17, і відповідні їм значення транспорту дають графічне представлення вирівнювання по прямій і параболи.
  Виявлення основної тенденції здійснюється методом ковзної середньої, а для того щоб представити кількісну модель, що виражає загальну тенденцію змін рівнів динамічного ряду в часі, використовується аналітичне вирівнювання ряду динаміки.
  Суть методу ковзної середньої полягає в тому, що фактичні рівні ряду замінюються поруч рухомих (ковзних середніх), які розраховуються для певних послідовно рухомих інтервалів і відносяться до середини кожного з них. Згладжування можна робити з будь-якого числа рівнів ряду.
  Суть методу аналітичного вирівнювання полягає в тому, щоб підібрати математичну функцію, яка б найбільш точно відображала основну тенденцію ряду динаміки, у нашому випадку - пряма і парабола.
  Вирівнювання показників за допомогою ковзаючої середньої ми бачимо на графіках № 18, де для залізничного транспорту ТАБЛИЦЯ № 13 - таблиця розрахунку ковзної середньої
  ГРАФІК № 19 - автомобільний транспорт, ТАБЛИЦЯ № 14 - розрахунок ковзної середньої
  ГРАФІК № 20 - трамвайний транспорт, ТАБЛИЦЯ № 15 - розрахунок ковзної середньої
  ГРАФІК № 21 - тролейбусний транспорт, ТАБЛИЦЯ № 16 - розрахунок ковзної середньої, ГРАФІК № 22 - дає більш детальне уявлення

  Висновок.
  За результатами дослідження можна сказати, що статистика дає найбільш повне відображення даних дослідження. Саме вона дозволяє робити прогнози на майбутнє в поєднанні з теорією ймовірності. Так можна сказати, що надалі не варто чекати збільшення обсягів перевезень людей з будь-якого з видів транспорту і по всій видимості збільшення за деякими показниками в 1996 році являють собою тимчасовий характер, тому що основні висновки - йде падіння обсягу перевезень людей. Для вивчення більш докладно видів транспорту при маєтку складових - ціни за проїзд, дальності перевезень - можна було б зробити висновок, чому відбулося падіння обсягів перевезень - може бути з-за ціни, інших факторів, які могли б вплинути. Вивчення такого голого матеріалу не настільки цікаво для статистиків, а при маєтку вже більш глибокого матеріалу, можна було б вивчити обсяги перевезень більш цікаво і показово.       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status