ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Лекції з логістики
       

   

  Логістика
  Лекція 1
  1. Поняття логістики. Історія появи і розвитку логістики а нашій країні і за кордоном.
  2. Сутність логістики та її значення для організації підприємницької діяльності.

  1: Логістика - наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та ін матеріальними і нематеріальними операціями, що здійснюються в процесі доведення сировини і матеріалів до промислових підприємств; внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача відповідно я його вимогами а також передачі, обробки та зберігання відповідної інформації.

  Логістика (від грец. - Мистецтво міркування, після - мистецтво постачання армії і її переміщення, математична логістика).

  Поняття Логістика - як математична логіка; техніка і технологія транспортно-складських робіт у військовій та/або цивільної області. Логістика-4-й головний елемент військової науки.

  У нас в країні Всесоюзна Асоціація Логістики утворена в 1991р.
  Фонд логістичних Розробок (1993р.) займається підготовкою і перепідготовкою кадрів.

  Логістика підприємства
  Логістика постачання Л. Пр-ва Логістика збуту


  Ринок
  Постачальник
  Склад
  Постачальника
  Склад
  Одержувача
  Пр-во
  Склад
  Гот. Прод.
  Склад
  Постачальника
  Замовник

  Логістика складування
  Логістика внутрішньозаводського транспорту

  Глобальна мета логістики - скорочення циклу, зменшення запасів.
  На стадії виробництва - за рахунок синхронізації процесів; за рахунок визначення потреби в матеріальних ресурсах; що потрібно? коли? скільки?; за рахунок саморегулювання (в-во йде відповідно до попиту на ту чи іншу продукцію).


  Співвідношення різних циклів створення і пр-ва продукції.

   Тп = 1%

  ТТП = 99% СОНТТп - виробничий цикл (час перебування деталей у цехах.
   Тобр = 5% ТТП - цикл технічної підготовки в-ва (НДДКР, ТТП)
  Тпрост = 95% Тобр - обробка на верстатах
  Тпрост - транспортування, складування, простої
   Tо = 15% То - час основної роботи
  Твсп - допоміжний час
   Твсп = 70-85%


  t = tшт + tn/n - формула скорочення часу
  Основне завдання логістики - використання матеріалів, енергії, інформації, персоналу та СР-в виробництва. Надати споживачу продукцію в заданий час заданої якості в задане місце і за певну ціну.

  Логістика постачання - закупівля максимуму матеріалів.
  Логістика виробництва - знайти додаткові приміщення для зберігання.
  Товар потрібно продати якомога швидше: Д-Т-Д 'та Д-Т-П-Т'-Д' (як безпосередньо так і через посередника).
  Сутність товару полягає у поєднанні фізичних та економічних процесів. Фізичне рух полягає в його територіальному просуванні з одного географічного пункту в інший. Рух в економічному просторі полягає в переході товару від одного власника до іншого, тобто у зміні прав власника товару.
  Логістика - знаходження такого каналу руху товару, який забезпечує мінімальні терміни і мінімальні витрати з доставки товарів споживачеві. Забезпечує безперервність виробництва і відтворення.
  Товарний запас - готова продукція, яка не продана.
  Цілі товару:
  - Задоволення потреб споживача;
  - Приносити прибуток власнику;
  Цикл товарообігу повинен бути якомога коротшим. Умови:
  1. Перехід від ринку продавця до ринку споживача;
  2. Виробництво виробів великими партіями змінюється на дрібносерійне виробництво.
  Показники логістики:
  - Час поставки;
  - Точність, вірність, обов'язковість постачання;
  - Готовність до постачання;
  - Якість поставок - визначається часткою замовлень, виконаних без дефектів відповідно до специфікації;
  - Гнучкість - готовність підприємства виконати що вносяться клієнтом зміни;
  - Інформація - здатність підприємства видавати запитувані клієнтом відомості на всіх стадіях.
  Сутність логістики в комплексі - керувати рухом товарів на стадіях виробництва, постачання і збуту продукції.

  Логістичні аспекти руху товару:
  1. Найбільш раціональна організація просторового розміщення та матеріального потоку.
  2. Формування господарських зв'язків (внутрішньо-і позавиробнича).
  Взаємовідносини між постачальником і споживачем формується за рахунок того, що існує:
  - Територіальне роз'єднання - долається шляхом створення транспортних зв'язків;
  - Роз'єднання у часі через розбіжність процесів пр-ва та споживання - долається шляхом створення запасів;
  - Персептівное роз'єднання - виробники не знають, що потрібно споживачеві і навпаки - усувається встановленням каналів спілкування;
  - Роз'єднання у володінні - долається за рахунок актів купівлі-продажу.
  3. Вивчення ринку і прогнозування попиту.
  4. Визначення потреб в матеріальних ресурсах (визначення обсягів та напрямки перевезень, необхідної кількості і видів транспорту, кількість і обсяг складів і т.д.)
  5. Вибір постачальників.
  6. Встановлення послідовності і звенності пересування продукції через місця складування.
  7. Формування і регулювання запасів.
  8. Виконання операцій безпосередньо попередніх і завершальних перевезення продукції.

  Принципи логістики.
  1. Саморегулювання (сбалансіровапнность виробництва).
  2. Гнучкість (можливість внесення змін у графік закупівлі матеріалів, зміну в термінах поставки).
  3. Мінімізація обсягів запасів.
  4. Моделювання руху товару.
  5. Комп'ютеризація (управління мат. Потоками).
  6. Надійність у забезпеченні ресурсами.
  7. Економічність (скорочення рівня запасів продукції у споживача до 30-45%, підвищення рівня інформаційного обслуговування, транспорт)

  Умови впровадження логістики:
  1. Конкуренція.
  2. Відсутність дефіциту.

  3: Основні поняття Логістики
  Матеріальний потік (МП) - сукупність ресурсів одного найменування, що знаходяться в процесі додатки до них різних логістичних операцій (складування - елементарний МП).
  Безліч елементарних МП формуються на підприємстві складають загальний мат. потік, що забезпечує функціонування підприємства. МП має розмірність (об'єм, час, кількість, маса), формою існування МП може бути вантажообіг складу або вантажний потік (кількість вантажів, перевезені окремими видами транспорту від пункту відправлення до пункту призначення за опр. Період часу).
  Інформаційний потік (ІП) не завжди відповідає дан. МП, тобто ІП та МП можуть бути синхронні і асинхронні.
  Логістична операція - відокремлена сукупність дій, спрямованих на перетворення ІП або ВП. Логістична операція може бути матеріальною (транспортування, складування, навантаження) і нематеріальної (збір даних про МП, зберігання та передавання даних).
  Логістична функція - укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію цілей логістичної системи. Основні функції - постачання, в-во, збут.
  У логістики для управління потоками використовую функції:
  - Планування (встановлення оптимальної траєкторії руху, розробка розкладу чи графіка проходження потоку, розрахунок потреб в ресурсах для здійснення потоку).
  - Оперативне регулювання (відстеження кожного об'єкта потоку, згідно з графіком руху, вироблення і застосування управлінських дій).
  - Облік, збір, обробка, зберігання і видача інформації про МП, складання звітності).
  - Контроль (ступінь відповідності фактичних параметрів потоку плановим).
  - Аналіз (причини невідповідності плану).
  - Координація (координація процесів закупівлі, збуту).
  Логістичний канал - частково впорядкована множина, що складаються з постачальника, споживача, перевізників, посередників, страховиків і т.д.
  Споживач або постачальник в умовах ринкової економіки мають можливість вибору за різними критеріями за допомогою застосування різних методів обчислення рейтингів. Після зробленого вибору логістичний канал перетворюється в логістичний ланцюг (лінійно впорядкована множина фізичних і/або юридичних осіб які здійснюють логістичні операції з доведення зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої. Параметрами логістичного ланцюга можуть бути орг. Коефіцієнт звенності, який показує, скільки разів продукція перепродали і складський коефіцієнт звенності-скільки перевалок пройшла продукція на тому ж шляху; логістичний цикл - інтервал часу між оформленням замовлення на поставку товарів і доставкою продукції на склад споживача. Логістичний цикл в загальному вигляді містить у собі:
  1. час на формулювання замовлення і його оформлення в установленому порядку.
  2. час на доставку або передачу замовлення постачальнику.
  3. час виконання замовлення (час очікування постановки замовлення на виконання, час виконання замовлення, час простоїв, комплексу послуг).
  4. час доставки виготовленої продукції замовнику.
  5. час на підготовку продукції до споживання.
  п.п. 3, 4 - займають найбільшу питому вагу.
  Виробничий цикл - частина логістичного циклу (від запуску на операцію до повного виготовлення).
  Логістичний цикл - включає сферу обігу. Логістичні витрати - витрати на виконання логістичних операцій (складування, збереження ...). За ек. змісту логістичні витрати становлять:
  - Витрати обігу і частини витрат виробництва (витрати на тару та упаковку). У масштабі окремо взятої фірми лог. витрати можуть бути визначені у% від суми продажу, у вартісному вираженні в розрахунку на одиницю маси сировини, матеріалів, гот. продукції або в% від умовно чистої продукції.
  Логістична система - адаптивна система зі зворотним зв'язком, що виконує ті чи інші логістичні функції або операції, що складається з підсистем, що має розвинені зв'язки із зовнішнім середовищем. В якості логістичних систем розглядаються промислові та торговельні підприємства, територіально-промисловий центр, постачальницько-збутову організацію і т.д. Логістична система може бути з прямими зв'язками, тобто система, в якій матеріальний потік доводиться до кінцевого споживача без участі посередників; гнучка - доведення мат. потоку до споживача здійснюється як за прямими зв'язками, так і за участю посередника.
  Ефективність логістичної системи - показник для характеристики якості роботи даної системи при заданому рівні логістичних витрат. 2 показники: якість обслуговування, ціна обслуговування.

  Матеріальні потоки логістики.
  Мат. ресурси:
  - Сировина;
  - Основні матеріали (матеріали, що входять у продукт і які становлять його основу);
  - Допоміжні матеріали (матеріали в невеликих кількостях є складовою частиною)
  - Напівфабрикати;
  - Комплектуючі вироби (можуть бути придбані з боку або на підприємстві);
  - Незавершене виробництво (предмети праці, незакінчені обробкою в даному цеху);
  - Деталь (готова частина механізму, що використовується при складанні готової продукції);
  - Вузол (складальна одиниця з 2-х і більше деталей);
  - Блок (укрупнені складальні одиниці);
  - Готові вироби (відповідають усім вимогам ГОСТ);
  - Система (сукупність пристроїв).
  Потік.
  Матеріальний потік - потік матеріальних ресурсів, які переміщуються на всьому протязі логістичного процесу. Матеріальні ресурси можуть бути матеріальним потоком за умов:
  Що? - Мова йде про конкретне найменування.
  Скільки? - Чіткість визначення обсягів ресурсів.
  Хто? - Вказано постачальник ресурсів.
  Звідки? - Де зберігалися мат. ресурси, що підлягають переміщенню.
  Куди? - Місце, куди повинні бути доставлені ресурси.
  Коли? - Термін, що визначає переміщення ресурсів від місця зберігання у постачальника до місця зберігання у споживача.
  Мат. потік - матеріальні ресурси певних видів, у певних кількостях переміщуються від певного постачальника до визначеному одержувачу з одного певного місця в інше в заздалегідь обумовлений термін.
  Якщо мат. ресурси зібрані на складі, вони не мат. потік а мат. запаси.


  Характеристики мат. потоку.
  1-а частина:
  - Асортимент
  - Габарити
  -Якість (сорт, марка)
  2-а частина:
  - Кількість матеріальних ресурсів та інтенсивність потоку (штучні вантажі оцінюються в штуках; легковагі але об'ємні - за обсягом; важкі і великогабаритні - за площею, за масою).
  - Початкова точка шляху - постачальник, кінцева - споживач.
  - Траєкторія
  - Довжина шляху
  - Час руху.

  Різновиди матеріальних потоків:
  - По номенклатурі (прості або складні, одно-або многоассортіментние);
  - За ступенем готовності (плановані, що формуються, розформовується)
  - За місцем в процесі обігу (очікують свого відвантаження, відвантажені, в дорозі, що прибули, які очікують на розвантаження, прийняті на склад).
  - По безперервності (безперервні і дискретні).
  - За частотою прибуття або відправлення (термінові, тривалі, вартові, щоденні і т.д.).
  - По розходжень маси або обсягу (масові, великі, середні, дрібні)
  Масові потоки - переміщення яких здійснюється ні в одиничних транспортних засобах, а у великій їх групі, великі - дрібніше масових (1-2 вагона, але часто).
  Дрібні потоки - маса яких менше вантажопідйомності транспортних засобів.
  За розходжень маси:
  - Великовагові
  - Легковагі
  За ступенем агресивності, вогненебезпечні, вибухонебезпечності:
  - Неагресивні
  - Агресивні
  - Невогненебезпечний
  - Вогненебезпечні
  - Вибухонебезпечні
  - Вибухобезпечні
  За ступенем сумісності:
  - Сумісні
  - Несумісні
  За способом затарювання:
  - Вантажі контейнерів
  - Ящиків
  - Мішках та інші безтарних вантажі.
  Матеріальні потоки ділять на:
  - Напружені
  - Ненапружених
  До напруженим потоків відносять многоассортіментние потоки, у великих обсягах, з урахуванням складності розвантаження або приймання.
  Ненапружених - узкоассортіментние, одноассортіментние, маленькі обсяги. Але одноассортіментние потоки можуть бути напруженими.
  Матеріальні потоки за ступенем визначеності поділяються на:
  - Детерміновані
  - Стохастичні (якщо відсутня будь-то характеристика)
  За ритмічності відправок:
  - Ритмічні
  - Неритмічні
  Ритмічні М, П, - в яких синхронізовані терміни поставки (відвантаження) відповідно до заздалегідь спланованим графіком.
  За ступенем рівномірності:
  - Рівномірні
  - Нерівномірні
  Рівномірні характеризуються сталістю швидкості переміщення.
  Нерівномірні - із змінною швидкістю
  Матеріальні потоки поділяються на
  - Зовнішні
  - Внутрішні
  Зовнішні переміщуються за межами логістичної системи.
  Внутрішні - всередині її.
  За місцем їх надходження М.П бувають:
  - Вхідні
  - Вихідні
  Стабільні і нестабільні М.П.
  Стаціонарні (для сталого технологічного процесу) і нестаціонарні М.П (для знову освоюваних виробів).

  Логістика закупівель
  1. Опції закупівлі матеріалів.
  2. Різновиди потреб та методи їх розрахунку.
  4. Управління процесом поставок.
  5. Особливості закупівель матеріалів за системою "Just In Time".

  1: Адміністративно-командна система.
  1. Обсяг продукції, що підлягає обміну, регламентується державою по кожному постачальнику і споживачу.
  2. Зверху регламентувалися господарські зв'язки по поставках продукції шляхом пріклрепленія постачальників до споживачів.
  3. Обмін продукцією здійснювався по гос. цінами.
  4. Можливості вибору варіантів постачання були обмежені.
  Спосіб обміну товару в умовах ринкової економіки характеризується наступними рисами:
  1. Обсяги і склад товарної маси визначається попитом та пропозицією на ринку.
  2. Вибір господарських зв'язків та партнерів в обміні є прерогативою продавців і покупців.
  3. Співвідношення попиту і пропозиції, умови закупівлі мають безпосереднє значення на рівень цін.
  4. В організації обміну активна роль належить до посередницьких ланок.

  Опції логістичних закупівель:
  1. Визначення потреби в необхідних мат. ресурсах.
  2. Отримання та оцінка пропозицій.
  3. Вибір постачальників.
  4. Узгодження ціни та укладання договорів.
  5. Формування замовлень.
  6. Контроль над кількістю і термінами поставок.
  7. Вхідний контроль та розміщення мат. ресурсів наскладі.
  8. Управління запасами і контроль.

  2: Види потреб
  Потреба на плановий період, незалежно від того, знаходяться запаси на складі або у вигляді виробничих здолав - потреба брутто.
  Загальна брутто потреба - брутто потреба + доп. потреба, яка включає проведення експериментів, виконання зразків, підвищення потреби, пов'язане з ремонтом і утриманням обладнання, резерв на випадок недопоставок.
  Потреба нетто - чиста потреба. Визначається як різниця брутто потреби і наявного наявності.
  Первинна-ринкова потреба (те, що треба для продажу на ринку)
  Вторинна - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, які необхідні для первинної потреби.
  Третинна - допоміжні матеріали іншого призначення, необхідні для первинної та вторинної потреби.

  При визначенні потреб матеріалів розрізняють такі підходи:
   1. Розрахунок потреби матеріалів починається тільки коли вона виникає.
  2. Розрахунок на обліку споживача матеріалів.
  Методи визначення потреби.
  а. Детермінований (заснований на використанні цілком певних вихідних даних, служить для визначення вторинної та третинної потреб при відомій первинної). Необхідна інформація - первинна потреба, що включає дані про обсяги і терміни виготовлення; інформація про структуру вироби у формі специфікації або вказівок про застосованості тих чи інших деталей; норми витрат за матеріалами та видами продукції; розташовується наявність.
  Розрахунок мат. ресурсів ведеться окремо для соц. потреб, основного і допоміжного виробництва і тут можуть бути використані економіко-математичні моделі.
  Потреба мат. ресурсів для основного пр-ва:
   (M - потреба мат-лов; H - норма витрати мат. Рес. I-го найменування на j вигляд виробу; N - виробнича програма j виду продукції; n - асортимент)
  Визначення потреби в мат. ресурсах на ремонтно експлуатаційні потреби:

   (T - річна завантаження обладнання; T0 - напрацювання на отказоборудованія даного виду; R0 - заданий рівень надійності; Qj - к-ть од. Обладнання даного виду; Hij - норма витрати мат. I-го виду на 1 ремонт).

  Потреба може бути визначена на основі ієрархії вироби з урахуванням входимо елементів:


  Виріб

  Узел1 Узел2 Узел3

   Деталь1 Деталь2 Деталь3

  У детермінованому методі важливо встановити час споживання мат. ресурсів. Тут може бути корисний циклової графік.

  Він заповнюється справа наліво. Цикл визначається за найбільш тривалої операції.
  На підставі циклового графіка можна визначити, скільки деталей запустити і коли.
  Щоб виконати замовлення в термін, матеріали повинні бути в наявності в найбільш ранній строк, з тим, щоб цикл їх надходження та первинної обробки не збільшував цикл виготовлення виробу.
  Деталі повинні бути своєчасно готові, щоб залишався час для побудови. Покупні вироби повинні бути замовлені з урахуванням очікуваного часу поставки.

  Стохастичні методи визначення потреби.
  Базуються на прогнозуванні. Прогнози можуть бути середньострокові (3-5 років), коротко-та довгострокові. Прогнозування може бути виконано на основі алгоритму:
   1. Аналіз часових рядів.
   2. Визначення моделі споживання.
   3. Вибір методу.
   4. Графічна інтерпретація прогнозної потреби.

  Управління поставками.
  Постачання - продаж продукції оптовим покупцям:
   1. Торговим підприємствам для подальшого перепродажу (рин. фонд).
   2. Промисловим підприємствам для подальшої переробки (фонд пром. Перераб.)
   3. Організаціям і підприємствам сфери нематеріальних послуг (внерин. фонд).
  Транзитна поставка - коли товар оминає оптову ланку.
  Складська - спочатку надходить на оптову базу.
  Рівні поставок:
   - Міжособистісний (між співробітниками фірми);
   - Межотделенческій;
   - Рівня підприємств, організацій;
   - Міжнародний (рівень уряду)
  Між собою різняться масштабами і рівнями значущості.
  Постачальник - що забезпечує будь-якими товарами іншу особу на певних умовах. Постачальником може бути виробник і посередник.
  Важливо знизити вартість мат. ресурсів для збільшення прибутку (при незмінних накладних витратах).

  Процес постачання.

  потреба уста-
   потребностьновлена
   задоволена  управленіеспеціфікація
  взаємодією


   істочнікіцена   якість час

  определеніесоглашеніе спеціфікаціяісточніка


  переговори оцінка джерела  Зовнішній коло показує послідовність подій при типовому взаємодії. Внутрішній показує 5 правил закупівлі, які слід відтворювати в на всіх фазах процесу постачання.
  Потреба в мат. ресурсах може бути визначена на основі заявок від різних підрозділів. Знаючи виробничу програму детально розписуючи, що нам потрібно (виробляти чи комплект виробів або закуповувати на стороні - дивлячись що дешевше).
  Виявлення джерела - вибір і визначення постачальника (визначити критерії оцінки постачальника, потім здійснити його пошук. Постачальник може запропонувати себе сам, можна знайти в довідниках, на ярмарках, виставках)
  Оцінка джерела - оцінка постачальника.

  Оцінка джерела (постачальника).
  Що являє собою організація з точки зору організаційної та технічної.
  Думка інших людей, що контактують з цією організацією.
  Критерії оцінки постачальника:
  - Прийнятна ціна;
   - Якість продукції, що поставляється;
   - Якість обслуговування споживачів;
   - Гнучкість поставок;
   - Обмеження розміру замовлення;
   - Дороги;
   - Віддаленість постачальника від споживача;
   - Психологічний клімат у колективі;
   - Кредитоспроможність та фінансове становище.

  Методи вибору постачальника.
  1. Баловий метод - визначається найбільше значущі критерії для оцінки постачальників. Вибирається певна система балів і величина оцінки. Визначається значущість критеріїв у частках одиниці.
  Критерії
  Постачальники
  Значущість критеріїв

  1
  2
  3
  4  ? балів? балів? балів? балів
  Де сума балів максимальна, той постачальник має велику значимість, ніж інші.
  2. Інший підхід - визначається показник ідеального постачальника, і кожен з постачальників порівнюється з ідеалом.
  3. Розстановка пріоритетів - за результатами роботи постачальників проводиться їхня фактична оцінка. Для цього:
  - Вибираються найбільш важливі критерії оцінки;
  - Вибирається метод вимірювання діяльності постачальника;
  - Визначається відносна важливість кожного параметра і приймається метод оцінки результатів.
  Приклад: в оцінці постачальника якість продукції представляє першорядну важливість. Також приймаються важливими якість обслуговування і ціна. Важливість 1-го параметра - 50%, інших - по 25%. Виробляється система очок, яка допомагає кількісно оцінити діяльність постачальника по кожному параметру. Кількість продукції приймається за 100 очок, з яких віднімається кількість очок, що показують продукцію, від якої нам довелося відмовитися. Обслуговування - за кожну прострочену поставку віднімається 5 очок. Ціна - вибирається найнижча з призначених цін як% ставлення до справді сплаченою ціною (95 - найнижча, а заплатили 100). Виходячи з цих даних:
  Якість-50% (100-12) = 44,0
  Обслуговування - 25% (100-5 * 5) = 18,75
  Ціна-25% (95/100) = 23,75
  Разом 86,5 очок

  Ведення переговорів. У результаті має бути досягнутий виграш як для постачальника, так і для покупця. Відносини постачальника і споживача складаються на основі партнерства.
  Хороший постачальник - доставляє товар вчасно, забезпечує надійність і якість, стабільність, виконує обіцянки, тримає покупця в курсі справи.
  Хороший споживач - замовляє вчасно, забезпечує постійний попит, сплачує акуратно, точно визначає специфікацію, довіряє постачальнику і будує свої стосунки на взаєморозумінні.
  Угоду. В результаті здійснюється підписання контракту або договір поставки - угода, за якою одне юр. особа (постачальник) зобов'язується передати у визначений термін іншому юр. особі (споживачу) у власність продукцію обумовленого асортименту та якості в необхідній кількості, а споживач - оплатити продукцію. При недотриманні умов договору підприємство-постачальник повинен сплатити неустойку.
  Управління взаємовідносинами. Здійснюється контроль за поставками. У деяких випадках, щоб поставки були виконані вчасно, здійснюється експідірованіе поставки
  Головний показником поставок є надійність постачання:
  P = 1-Pотказа (Pотказа - вірогідність відмови в задоволенні заявки).
  Одноканальна система (на 1 комплект - 1 постачальник). Надійність постачання:
  відмови)
  В інших випадках - алгоритм визначення надійності поставок:
  1. Зіставлення дати поставки планової і фактичної.
  2. Визначення часу запізнення.
  3. Зіставляється обсяг поставки плановий і фактичний. Виявляються випадки недопоставки продукції.
  4. Визначається обсяг недопоставки продукції? Q = Qфактіч - Qплан.
  5. Визначається умовне запізнення у випадку недопоставки t'оп =? Q/q.
  (? Q - величина недопоставки, q - середній денний витрата).
  6. Визначається загальна величина запізнень Топ = Топ + t'оп
  7. Визначається кількість випадків відмови.
  8. Визначається напрацювання на відмову Те = (Т -? Топ)/n де Т - загальна кількість днів у періоді.
  9. Визначається інтенсивність відмов? = 1/Топ.
  10. Визначається коефіцієнт готовності поставок КГП = (Т-? Топ)/Т
  11. Надійність постачання Р = КГП * е-? T чим вище цей коеф., Тим надійніше постачання.

  5: Особливості закупівлі матеріалів за системою JIT (вчасно)
  Система розроблена в Японії. Її особливості:
  - Стабільний випуск продукції;
  - Часті постачання невеликими партіями;
  - Постачання на основі довгострокових замовлень;
  - Мінімальний обсяг супутньої документації;
  - Обсяг інформації щодо постачання фіксований для всього обсягу, але може мінятися від однієї поставки до іншої;
  - Поставки з надлишком або нестачею практично виключаються;
  - Постачальників орієнтують на використання стандартної тари та упаковки;
  - Від постачальників потрібно випуск деталей дрібними партіями і визначення системи JIT із закупівлі матеріалів;
  - Мінімальний обсяг специфікації;
  - Постачальникам забезпечується допомогу в якості продукції;
  - Кількість постачальників обмежене;
  - Вибираються близько розташовані постачальники;
  - Велику увагу в цій системі приділяється доставці вантажів.
  Переваги системи:
  - Скорочуються витрати на утримання запасів;
  - Скорочення шлюбу;
  - Скорочення обсягу специфікації;
  - Зручності внесення змін (по телефону);
  Переваги для постачальника:
  - Повне завантаження виробничих потужностей;
  - Зберігається кваліфікована робоча сила;
  - Зберігаються власні запаси за рахунок впровадження системи;
  - Спрощення процедури узгодження поставок за рахунок близькості постачальника.

  Формування і регулювання запасів
  1. Поняття запасу. Причини утворення.
  2. Сутність і значення виробничого запасу.
  3. Розрахунок параметра регулювання запасів.
  4. Системи регулювання запасів.

  1: Поняття запасу. Види дефіциту:
  - Природний (відсутність тих чи інших видів ресурсів);
  - Технологічний (утворюється із-за того, що робили не те, що потрібно);
  - Штучний.
  При дефіциті необхідно робити запаси.

  2: Сутність і значення виробничого запасу.
  Прості запаси - різні види мат. ресурсів, призначених для виробничого споживання.
  Причини утворення простих запасів:
  - Невідповідність обсягів постачання обсягом разового споживання;
  - Розрив у часі між моментами надходження матеріалів і його споживанням;
  - Кліматичні умови місцевості;
  - Зниження транспортних витрат.
  Виробничий запас включає:
  - Поточний запас (необхідний для між 2-ма черговими поставками);
  - Підготовчий запас (служить для забезпечення безперебійної роботи підприємства в період, необхідний для підготовки механізмів для експлуатації);
  - Страховий або гарантійний запас (необхідний на випадок перебоїв у процесі постачання).
  - Товарні запаси (запаси готової продукції і запаси в каналах сфери обігу).
  Кожен з видів запасу може бути визначений:
  а) у натуральному вираженні (шт., м2) для визначення ступеня забезпеченості запасами конкретного виду продукції;
  б) у вартісному вираженні (треба знати, скільки ресурсів і за якою ціною) необхідний для загальної величини запасу і порівняння з реалізацією продукції, витратами та іншими показниками.
  в) у днях забезпеченості (необхідний обсяг запасів у натуральному вираженні розділити на середньодобовий витрата).

  3: розрахунок оптимальної величини партії поставок.
  Необхідно відповісти на наступні питання:
  - Скільки має міститися в запасі мат. ресурсів?
  - Скільки ми можемо замовити за 1 раз?
  - Коли нам замовляти?

   обсяг
   поставок

  поточний
  произв.
  запас


  страховойТ
  запас
  період між
  1-й і 2-й поставками

  q тек (t) = q max - * t (- середньодобовий витрата).
  За норму поточного запасу в натуральному вираженні приймається половина максимального запасу: qср = (qmax + qmin)/2 = qmax/2
  Період часу між двома поставками: Т = q max/(q max - величина партій).
  Норма поточного запасу в днях забезпеченості визначається як половина інтервалу між поставками.

  Рівні запасів - макс., Середній, хв.
  ПЗ max = q max поточний + q страхової.
  ПЗ середній = q поточний середній + q страхової
  ПЗ min = q страхової

  Розрахунок в умовах невизначеності.
  Економічний розмір партії - така величина партії товарів, яка дозволяє скоротити до мінімуму очікувану загальну потребу на запаси за певних умов і ціни.
  Методика визначення економічного розміру партії полягає в порівнянні переваг та недоліків великих і малих запасів. При визначенні економічного розміру партії використовуються наступні допущення:
  - Загальна кількість одиниць, що складає річну потребу, відомо;
  - Величина попиту постійна;
  - Виконання замовлень відбувається негайно;
  - Витрати на оформлення замовлення не залежать від розміру партії;
  - Ціни на матеріали не змінюються в розглянутому періоді.
  Визначаємо витрати на придбання матеріалів.
  Смат = Ц * q (Ц - ціна товару, q - обсяг партії) С1 - витрати з виконанням замовлення на поставку, умовно-постійні витрати (які не залежать від обсягу партії) з розміщення замовлення, оформлення або підписання договору, витрати на відрядження. Адміністративні витрати (пошта, телеграф), витрати з приймання та складування вантажів.

   (Схр-витрати на зберігання, t-період поставки, p-среднесут. Витрата)
  t = q/p
  С2 - витрати на зберігання одиниці товару, q - що зберігається запас, p - середньодобовий витрата.
  Cобщ = Ц * q + C1 + Cхр (загальний розмір витрат на партію)  Загальна залежність від величини партії


  Сформулюю Уїлсона
  Схр
   (P-добова потреба (од/добу))

   qоптС1 (A-річна потреба (од/рік)).
  Знаючи qопт можна визначити оптимальне число постачань в рік = nопт A/qопт
  Оптимальний інтервал між поставками tопт = 360/nопт
  С1/С2
  qопт
  С1/С2
  qопт
  1
  ? 2q qопт
  20
  2? 10q
  2
  2? Q
  40
  2? 20q
  5
  ? 10q
  80
  4? 10q
  8
  4? Q
  90
  4? 45q

  C1 = 10-16; С2 = 0,1-0,5; Нижня межа 10/0,5 = 20; Верхня межа 16/0,1 = 160
  С1/С2 = (160 +20)/2 = 90, тобто qопт = 4? 45q

  Витрати, пов'язані з утримання запасів становлять 10-40% від вартості самих запасів. С2-змінні витрати, включають в себе:
  - Витрати, пов'язані з опаленням, освітленням;
  - З/пл працівників;
  - Витрати, пов'язані з проведенням інвентаризацій, заморожуванням оборотних коштів, псування товарів, природні втрати;
  - Витрати, пов'язані з комплектуванням.
  Кілька випадків визначення величини оптимальної поставки:
  - Тривала партія;
  - Прискорене використання запасів;
  - Надходження матеріалів протягом певного періоду часу при наявності дефіциту.

  Модель тривалої поставки

  qСуть: період часу розділяється на 2 частини.
  qmaxв період t1: надходження мат. ресурсів та їх витрата (b> p,
   (bp) t q-ptb-надходження, в-во)  t1t2
  Максимальнавеличина запасу qmax = (bp)/t = (bp) q/b = (1-p/b)/q
  qсред = (1-p/b) qmax/2

  Cобщ = Схр + С1 + Стор = (1-p/b) C2q/2 + C1n + Cтр (руб/рік) Стор - транспорт. витрати, n-кількість партій.
  Беремо 1-у похідну по Cобщ і прирівнюємо до 0:  Прискорене використання запасів: інтенсивність споживання мат. ресурсів така, що може виникнути певний дефіцит матеріалів. Якщо цей дефіцит можна порівняти з витратами на утримання запасів, то дефіцит допускається.  t1 - час, протягом якого запас на складі в наявності.
  qнt2 - час, який запас відсутній.
  Qн - початковий розмір запасу (як правило, мень
  qоптше величини оптимальної партії)
   дефіцит
   t1 t2
  Визначається будь ласка і поточні витрати:

  Середній розмір дефіциту:
  С3 - витрати, пов'язані з втратами дефіциту Сдеф = С3
  Будь ласка =
  (- Поправка на Дефі цит)

  Модель надходження матеріалів протягом певного періоду часу при наявності дефіциту.

   qt1 - час надходження з одночасним витратою мат. рес.
  t2 - період витрати запасу.
  t3 - період дефіциту.
  t4 - період поповнення дефіциту.

  qопт = *

  t1t2 t3 t4 t
  C3 включає:
  - Штрафи споживачам за несвоєчасне постачання;
  - Оплата простою робочим;
  - Оплата понаднормових годин роботи;
  - Втрати, пов'язані зі збільшенням з/с прод.
  - Втрати, пов'язані з постачаннями неправильного асортименту.

  Визначення величини оптимальної партії в умовах невизначеності.
  попит (газети)
  частота (дні)
  відносить. частота
  накопичить. частота
  28
  10
  0,1
  1,0
  29
  20
  0,2
  0,9
  qопт 30
  35
  0,35
  0,7
  31
  25
  0,25
  0,35
  32
  10
  0,1
  0,1

  100
  1,0


  Розмір замовлення
  28
  29
  30
  31
  32
  П
  денна
  28
  1,4
  1,4
  1,4
  1,4
  1,4
  1,4
  29
  1,3
  1,45
  1,45
  1,45
  1,45
  1,435
  30
  1,2
  1,2
  1,35
  1,5
  1,5
  1,44
  31
  1,1
  1,25
  1,4
  1,55
  1,53
  1,392
  32
  1,0
  1,15
  1,3
  1,45
  1,6
  1,307
  28: 28 * 0,15 = 1,4 $
  30: 28 * 0,15-30 * 0,1 = 1,2
  Очікувана денний прибуток за кожний день опр-ся:
  П (28) = 0,1 * 1,4 +0,2 * 1,4 +0,35 * 1,4 +0,25 * 1,4 +0,1 * 1,4 = 1,4 $ < br />
  Метод граничних величин: аналіз починається з мінімального обсягу замовлення і визначається ймовірність продажу цього обсягу: Р (МРU) (1-Р) МСО
  Р - імовірність продажу ще 1-й одиниці продукції;
  МСО - пред. витрати надлишкового замовлення
  МРU - пред. дохід від продажу доп. одиниці.
  РМСО/(МСО + МРU) = 0,1/(0,1 +0,05) = 0,67

  Гарантійний (страховий) запас.
  1 Величина гарантійного запасу визначається:
  - По інтервалу відставання поставок мат. ресурсів
  qстр = (t1 + t2 + t3 + t4)
  t1 - час, необхідний покупцеві на замовлення;
  t2 - час, необхідний постачальнику на відвантаження матеріалів;
  t3 - час руху мат. від постачальника до замовника;
  t4 - час на розвантаження і складування.

  2 - вивчення фактичних запізнень поставок і відхилень в обсягах поставок за алгоритмом:
  1. Визначення сумарного обсягу поставки;
  2. Визначення середньозваженого інтервалу постачання

  3. Визначення інтервалу запізнення
  Топ = ti-tср. вз
  4. Визначення обсягу запізнення (вся величина поставки, за якою імеетс
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status