ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Формування портфеля замовлень фірми на основі маркетингової стратегії в АТ УАЗ
       

   

  Маркетинг

  ВСТУП

  Відомо, ринок є специфічний спосіб організаціїекономічної діяльності, де господарські відносини між людьмивиступають як відносини між людьми виступають, як відносини міжтоварами. Загальним еквівалентом вартості тут є товар особливого роду -гроші. Зовсім інше ми спостерігаємо при натуральному обміні, наприклад,бартер, коли один вид товарів (уазики) обмінювався на інший (сік з
  Молдови). У цьому випадку ясно видно, який рід діяльності співвідноситься зіншим видом діяльності. Коли Ви купуєте товар на ринку за гроші, товони стають єдиним свідченням створеної вартості. Продаючитовар, Ви отримуєте за нього гроші і на них купуєте потрібний вам товар.
  Такий механізм регулювання виробництва і споживання, попиту іпропозиції виявився ефективним, незважаючи на всі альтернативні спробиперебудови економічного життя. Досить згадати наш майже 80 --річний стаж соціалістичної економіки, щоб не захотіти його знову.

  Справжній ринок передбачає вільний доступ до нього і вільний вихідз нього, тому кількість учасників нічим не обмежується. Чим більше їх,тим помітніше проявляються ринкові закони. Вступ в ринок і участь унього в принципі можна здійснити різними способами: відкрити свою справу
  (майстерню, магазин, ательє тощо), обходячись власними силами та силамисвоєї родини або родичів; найняти робітників і створити підприємство абоформу.

  Оскільки на ринку діє безліч виробників товарів,остільки ціна, що призначається на ці товари, має незначний впливна загальну ринкову ціну. Кожний товаровиробник не може викинути наринок стільки товару, щоб диктувати свою ціну споживачам. Самемасовий характер ринку, взаємодія різних продавців з приблизнорівними можливостями і призводить до вирівнювання загальної ринкової ціни,сприяючи її стійкості. Те ж саме відбувається і на автомобільномуринку, про що буде сказано, в даній роботі.

  Розділ I

  До 1992 року автозавод був державним підприємством. На якомупроцес виробництва нового автомобіля був зосереджений на одному з малихпідприємств, орендувала в роки «перебудови» виробничі фондизаводу.

  Після відомого Указу Президента від 1.8.92 р про прискоренуприватизації промислових підприємств малі підприємства переставалифункціонувати, даючи дорогу «великої приватизації», тобто створенняакціонерного товариства з колективною формою власності. Виробництвобудь-якого автомобіля тривало вже в рамках АТ.

  Виробничі підрозділи заводу - цехи, дільниці, обслуговуючігосподарства і служби (прямо чи опосередковано беруть участь у виробничомупроцесі), зв'язку між ними складають виробничу структуру АТ,яка визначає рівень продуктивності праці, витратвиробництва, ефективність експлуатації машинного парку та ін Техніки приданих техніко-економічних умовах матеріального виробництва.

  Раціональна виробнича структура АТ здійснюється так:встановлюється склад цехів підприємства, в т.ч. з виробництва новогоавтомобіля. Їх потужність в розмірах, що забезпечують заданий випускпродукції;розраховуються площі для кожного цеху і складу, визначаютьсяпросторові розташування їх у генеральному плані АТ;плануються всі просторові всередині підприємства, їх взаємодію ззовнішніми для АТ шляхами;намічається найкоротші маршрути міжцехового пересування предметів праці походу виробничого процесу.

  До структурних виробничих підрозділів відносяться цехи, дільниці
  , Лабораторії, в яких виготовляються, проходять контрольні перевірки
  , Випробування легкові і вантажні автомобілі. Перевіряються і комплектуючівироби, придбані з боку, матеріали та напівфабрикати, запаснічастини для обслуговування виробів та ремонту в процесі експлуатації;виробляється теплова енергія у вигляді пари для технологічних цілей.

  Структурною основною виробничою одиницею АТ є --відокремлений в адміністративному відношенні ланка, що виконує певнучастину загального виробничого процесу - виробництва автомобіля. Цехицілком повноправні підрозділи, свою роботу будують на принципахгосподарського розрахунку.

  В основних цехах АТ виконуються операції з виготовлення автомобіля,які сконцентровані на головному конвеєрі. До заготівельним цехамвідносяться ливарний, ковальсько-пресового, цех кузовів. Оброблювальні цехискладаються з: механообробного, термічного, гальванічного. На двохскладальних конвеєрах проводять агрегатний і остаточну складання виробів,комплектацію запасними частинами і знімним обладнанням.

  Є на заводі допоміжні, побічні та підсобні цехи, в т.ч.сільськогосподарський кооператив (колишній радгосп). Важливе місце в структурі
  АТ займає складське господарство санітарно-технічні пристрої такомунікації (електромережі, газопровід, повітропроводів, опалення,вентиляція, упорядковані дороги рейкового та безрейкового транспорту).

  Неоціненну роль у виробничій структурі АТ грають конструкторські
  , Технологічні підрозділи, науково-дослідна лабораторія. Уних розробляються креслення, технологічні процеси, проводятьсяекспериментальні роботи, доводяться моделі автомобіля до повноговідповідності вимогам ринку.

  На заводі є три виробничі структури. При предметної основніцехи АТ, їхні ділянки будуються за ознакою виготовлення кожним з нихпевного виробу або вузла, агрегату або групи деталей. Предметнаструктура переважно застосовується в механоскладальних цехах повиготовлення двигунів, шасі, коробок передач, кузовів.

  Предметна структура має великі переваги. Вона спрощує іобмежує форми виробничої взаємозв'язку між цехами, скорочуєшлях руху деталей, спрощує та здешевлює міжцеховий і цеховоїтранспорт, зменшує тривалість виробничого циклу, підвищуєвідповідальність працівників за якість робіт.

  Предметна структура цехів дозволяє розставити обладнання по ходутехнологічного процесу, застосувати високопродуктивні верстати,інструменти, штампи, пристосування, нестандартне обладнання. Все цезабезпечує збільшення випуску продукції, підвищення продуктивностіпраці і зниження собівартості автомобіля.

  Технологічна структура зумовлює чітку технологічнувідособленість. Наявність ливарного і штампувального, механічного таскладальних цехів спрощує керівництво цехом, дозволяє маневруватирозстановкою людей, полегшує перебудову виробництва з одногономенклатури виробів на іншу. До числа недоліків можна віднести:виникнення зустрічних маршрутів руху виробів, ускладненнявзаємозв'язків виробничих цехів, вагомі витрати часу на переналагодженняобладнання, обмежена можливість застосування високопродуктивнихспеціальних верстатів, інструментів, пристосувань. Все це веде доневиправданим витратам виробництва.

  Мається на АТ і предметно технологічна структура, коли масовевиробництво в ливарному, ковальському та пресовому цехах організовується затехнологічним принципом, а механоскладальних робіт - за предметнимпринципом. До числа переваг такої побудови виробництва належить:зменшення обсягів всередині цехових перевезень, скорочення тривалостівиробничого циклу виготовлення автомобіля, поліпшення умов праці,більш високий рівень завантаження устаткування, зростання продуктивності працізниження собівартості виробів.
  Схема управління АТ. Вищим органом АТ є загальні збори акціонерів.
  Воно затверджує статут АТ, вносить до нього при необхідності зміни,обирає членів правління, наглядової ради, ревізійної комісії.
  Воно приймає рішення про випуск акцій (у т.ч. додаткових), визначаєосновні напрями діяльності товариства, затверджує річні звіти,визначає умови оплати праці посадових осіб АТ і т.д. У разінеобхідності загальні збори приймає рішення про припинення діяльності
  АТ.

  У статутному фонді визначається частка участі кожного акціонера в АТ. Чимвище кількість і вартість акцій, придбаних окремим акціонером, тимбільше голосів він має при вирішенні питань АТ.

  Права голосування на загальних зборах акціонерів у різні. Той, хтопридбав одну акцію, має право лише одного голосу, який має 10 акцій -
  10 голосів і т.д. Акціонери мають незначне число акцій, не можутьнадати будь-якого істотного впливу на прийняття рішень,що стосуються управління суспільством, контролю за його виробничої тафінансовою діяльністю. Їх роль зводиться лише до кредитування суспільства іотримання дивіденду. Вирішальний голос залишається за власником контрольногопакету акцій (51%) або більшого числа.

  В АТ є виконавчі органи - правління і рада директорів.
  Правління є колегіальним органом. Воно організовує виконання напрактиці рішень загальних зборів акціонерів, є АТ на всіхрівнях. Очолює правління АТ голова, який одночасноочолює раду директорів. Рада директорів зі свого оточеннявисуває і ставить на голосування загальних зборів акціонерів кандидата напосаду генерального директора. Голова правління відповідає заведення протоколів засідання правління.

  Слід зазначити, що в силу радянсько-партійних звичок недовіри одиндо одного в правління АТ «заштовхують» до 15 і більше осіб. Тоді, якзахідна практика говорить, про інше: досить мати в правлінні 3-5людина-управлінців.

  Особливе місце в управлінні АТ відводиться спостережній раді, якаспостерігає за діяльністю правління. Основні функції наглядовоїради: контроль за діяльністю правління АТ, призначення та відкликання членівправління. На Заході, наприклад, такому раді надається велике значення. Унього обирають найбільш авторитетних осіб, які користуються великою довірою. У йогоскладу включають представників робочих рядових службовців, компетентних осіб,повністю відповідають за роботу в АТ разом з дирекцією. На автозаводінічого подібного немає - «обрані» одні «білі комірці».

  Важливу роль контролю за фінансовою та господарською діяльністю АТмає ревізійна комісія, обрана загальними зборами, як з числаакціонерів, так і з представників трудового колективу, які не маютьакції. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління ревізійнакомісія може проводити, як регулярно, так і епізодично за дорученнямзагальних зборів, наглядової ради, на вимогу групи акціонерів,що володіють в сукупності більше 10% голосів і за власною ініціативою.

  Обов'язковим при затвердження річного звіту і балансу загальними зборамислужить висновок ревізійної комісії. Якщо виявлено зловживання абовиникає серйозна загроза матеріальним інтересам акціонерам або АТ, торевізійна комісія має право скликання позачергових загальних зборівакціонерів.

  Прогресивні технології в АТ необхідні для підвищенняконкурентоспроможності не тільки нового автомобіля, але і вже випускаютьсявиробів. Сьогодні там закуповуються безвідходні і маловідходні технологіїавтомобільних компаній «Кука», «маузер», «Кука-ВАЗ-Інженерінг». Набуваютьвимірювальну техніку для кузовів, організували для кузовів, організуваливиробництво великих штампів. Обговорюються ідеї створення СП (спільногопідприємства) з італійською фірмою «Фонтана» з виробництва великихштампів і прес форм на рівні світової якості.

  До кінця 1998 р в АТ закінчаться роботи з модернізації системи гарячоговодопостачання, яка дозволить круглодічно використовувати на виробництві
  «М'ятий пар». Якщо в літній час він викидався в атмосферу, то теперпіде у справу. Це серйозна економія, у виробництві будуть відключені всібойлери, відпаде необхідність у цілодобовому чергуванні персоналу. Укожному цеху буде проведений перерахунок теплових потужностей і будутьдодатково змонтовані конденсаторні установки.

  Трудові ресурси в АТ - об'єкт постійної турботи з боку керівництва
  АТ. Їх роль зростає в період ринкових відносин. Які б технічніможливості, організаційно-управлінські переваги ні відкривалисяперед АТ, воно не почне працювати ефективно без відповідноголюдського ресурсу. Адже усі в остаточному підсумку залежить від людей, від їхкваліфікації, уміння і бажання працювати. Не дарма ж зарубіжні фахівцірозглядають структуру АТ, як складову природного та людськогокапіталу.

  Нові виробничі системи складаються не тільки з досконалих машин імеханізмів. Ці системи включають і людей, які повинні працювати в тісномувзаємодії, бути готовими до вироблення та реалізації нових ідей.
  Забезпечити тісну взаємодію безлічі людей в ході рішень найскладнішихтехнічний і виробничих проблем неможливо без глибокоїзацікавленості кожного в кінцевому результаті і свідомого ставленнядо роботи. Саме людський капітал, а не АТ, обладнання тавиробничі запаси є основою конкурентоспроможності,економічного зростання та ефективності.

  Основними аспектами впливу людського фактора на підвищенняефективності роботи АТ є:відбір і просування кадрів;підготовка кадрів і їх безперервне навчання;стабільність і гнучкість складу працівників;вдосконалення матеріальної і моральної оцінки праці працівників. Якщооцінювати людський капітал не як витрати, а як актив підприємства,який треба грамотно використовувати, то рішення про прийняття співробітника нароботу коштує великих грошей.

  Якби справа стосувалася покупки машин на таку суму, то рішенняприймалося б вищим керівництвом АТ і були б неминучі питання про їхповному завантаженні і вартості підтримання в робочому стані. Але малоподібних питань задається при прийомі на роботу нового співробітника. Відділикадрів по-старому приділяють надто багато уваги знань, які в нашстоліття швидко старіють. І тому майже не приділяється уваги тим кандидатам наробоче місце, хто здатний постійно вчитися. Навчання кадрів - це невитрати, це передумова для вдосконалення, для можливості гнучковикористовувати робочу силу, знижувати непродуктивні витрати. Гарантіязайнятості та зниження плинності кадрів в АТ забезпечують йому великийекономічний ефект і формує у працівників бажання підвищуватиефективність роботи, не побоюючись звільнення.

  У сучасних умовах для стимулювання підвищення ефективності іпродуктивності необхідно змінювати не тільки систему оплати праці, а йсам підхід до її формування, потрібні інші психологічні установки,мислення і ряд оцінок. Необхідні нові підходи до формування трудовогоколективу в будь-якому підрозділі АТ.

  До організації праці і керування колективом АТ входять:наймання співробітників в умовах неповної зайнятості;розстановку працівників відповідно до сформований системою виробництва;розподіл серед них обов'язків;підготовка і перепідготовка кадрів;стимулювання праці;вдосконалення організації праці;турбота про працівників, які виявилися зайвими в АТ з поважних причин
  (крім прогульшіков, п'яниць і наркоманів).

  Структура виробничого процесу в АТ базується на науковихпринципи організації праці і кадрів:поглиблення поділу праці та поліпшення кооперації праці на основідоцільного розподілу виробничого процесу;раціональний підбір професійно-кваліфікованого складу робітників іїх розміщення;вдосконалення трудових процесів шляхом розробки та впровадженняраціональних прийомів праці;поліпшення обслуговування робочих місць на основі чіткого виконання працівникомсвоїх функцій;впровадження ефективних форм колективної роботи, розвитку багатоверстатногообслуговування і суміщення професій;організація та проведення систематичного виробничого інструктажу --підвищення кваліфікації працівників, обмін досвідом і поширення передовихметодів праці;створення в АТ найбільш сприятливих в санітарно-гігієнічному,психофізіологічному, естетичному відносинах умов праці та безпекироботи, введення раціональних графіків роботи, режимів праці та відпочинку навиробництві.

  Розділ II

  Деякий час зав?? дской комплекс АТ виробляв автомобілі, застосовуючиперша модель господарського розрахунку. Вона була заснована на нормативномурозподіл прибутку. При цьому фонд заробітної плати утворювався понормативу до чистої продукції або іншим вимірювачам обсягу виробництва. Зприбутку проводилися розрахунки з бюджетом і вищестоящим органом в особі
  Міністерства (до 1992 р), виплачувалися відсотки за кредит. Залишаласяпісля всіх цих розрахунків прибуток надходила у розпорядження трудовогоколективу. З цього прибутку формувалися фонди НДДКР, соціального розвиткуі матеріального заохочення.

  У першій моделі госпрозрахунковий дохід складався з фонду зарплати ізалишкової прибутку. Принципова особливість даної моделі в тому, щопорядок формування фонду заробітної плати гарантував нібито трудовомуколективу (при виконанні плану по обсягу виробництва в грошовомувираженні) одержання хоча б її тарифної частини. Стимулюючий впливна результати виробничої діяльності проходило через фондиматеріального заохочення і соціального розвитку, що створюються за рахунокприбутку. Але цього явно недостатньо. Самостійність підприємствазалишалася на папері.

  Після першої моделі госпрозрахунку економісти автозаводу підготували другумодель. Вона була заснована на нормативному розподілі доходу, отриманогопісля вилучення з виручки матеріальних витрат. З доходу проводилися розрахункиз бюджетом і міністерством, виплачувалися відсотки за кредит держбанку, ввнаслідок чого залишався госпрозрахунковий дохід. Єдиний фонд оплати працізалишок госпрозрахункового доходу заводу після обладнання за міністерськиминормативам фондів НДДКР і соціального розвитку.

  Валовий дохід автозаводу утворювався за рахунок виручки від реалізації завирахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат на виробництво іреалізацію продукції, включаючи амортизаційні відрахування і відрахування насоціальне страхування.

  Підсумки роботи автозаводу до 1992 г, до акціонування показували, щозастосовувані госпрозрахункові моделі висловлювали негнучкість всієї господарськоїсистеми, намертво схоплений адміністративно - командними кліщами - відобкому КПРС і облвиконкому до Міністерства автомобільного транспорту в
  Москві. І тільки зміна суспільного ладу в Росії в серпні 1991 рокудозволила позбутися від цієї липкої павутини, якою користувалися іХабарники всіх рівнів.

  Наприклад, за підсумками першого півріччя 1991 р. виручка від реалізаціїпродукції, робіт, послуг склала по заводу 1.030.000 рублів. І післявсіляких платежів, проведених по командах області та Москви відрахуванняф фонд оплати праці склали всього 408.400 рублів. Не дивно, щоавтозавод у ті роки страждав від плинності кадрів з-за найнижчою в містізарплати.

  В умовах АТ в даний час застосовуються науково-обгрунтованіпланування, облік, оцінки діяльності виробничих структур уумовах внутрішнього господарського розрахунку. При цьому системаекономічних показників і нормативів дозволяє точно довести до кожногопідрозділи АТ конкретне завдання діяльності необхідний кінцевийрезультат.

  Відповідальність в умовах внутрішнього госпрозрахунку реалізовуєтьсячерез показники, що характеризують виконання відповідних функцій:показники витрат відділу цеху, служби;показники, які говорять про творчої активності працівників; до числа показників АТ, що характеризують виконання можливих функцій,відносяться: обсяг, якість і номенклатура виконаних робіт; терміни їхвиконання; претензії до роботи цеху з боку інших підрозділів абодирекції АТ.

  Показник обсягу виконаних робіт застосовується в АТ для всіх відділів,служб залежно від специфіки їхньої діяльності. Приміром, длякомерційних служб це виконання плану постачання та збуту.

  До числа показників витрат відділу, цеху, служби належить:дотримання норм та нормативів затарт і запасів;дотримання кошторису витрат відділу, служби;виконання плану за витратами у виробництві, що залежать від діяльностівідділу.

  Показники, що говорять про творчої активності працівників, в АТрозділені на 2 групи: планові (обов'язкові для використання) іініціативні. Планові показники творчої активності працівників відділувстановлюються в комплексних планах розвитку науки і техніки, у завданняхз розробки та освоєння виробництва нових видів продукції, у планахпідготовки виробництва. До показників ініціативності працівників відносятьсяпоказники ефективності проведених робіт ініціативного характеру.

  Для відділів головного конструктора і технолога встановлені наступніпоказники:впровадження заходів за планом підвищення ефективності виробництва
  (кількість позицій), в т.ч. для ОГК - заходів щодо розробки нових тамодернізації виробів, для ОГТ - заходів з технологічної підготовкивиробництва нових виробів для автомобілів ОА;економія від розробки і впровадження заходів щодо плану підвищенняефективності виробництва;витрати, пов'язані з виконанням функцій (витрати на підготовкувиробництва, науково - дослідні роботи).

  Вихідними матеріалами для розробки планового завдання по впровадженнюзаходів технологічними службами є: плани підвищенняефективності виробництва нових автомобілів, заходи щодо забезпеченняплану виробництва, які розробляються щорічно відповідно до наказугенерального директора АТ.

  На підставі цих матеріалів визначається кількість позицій, запроведення яких відповідає даний відділ. Визначається і сума економії відрозробки та впровадження цих заходів.

  Завдання, яке встановлюється технічними службами щодо створення і впровадженнянових конструкцій і технологічних процесів, узгоджується зпередбаченим у річному плані АТ зниженням собівартості, зростаннямпродуктивності праці. Цим досягається технічна обгрунтованістьпланових завдань виробничим підрозділом АТ та річного плану вцілому.

  Економія від розробки і впровадження заходів щодо плану підвищенняефективності виробництва, що забезпечується працею менеджерів імаркетологів, є частиною запланованого прибутку (отриманого доходу)від виробництва і реалізації автомобілів і запасних частин до них, іє показником рівня участі колективу відділу, служби у виконанніпланових завдань з підвищення ефективності виробництва.

  Економія від розробки і впровадження заходів є найважливішимпоказником, що пояснює діяльність відділів, їх внесок у кінцевірезультати робіт всього АТ.

  Відділу технічного контролю встановлено наступні показники:дотримання лмітов по шлюбу;скорочення рекламацій у порівнянні з їх рівнем минулого року;виконання заходів з удосконалення методів технічного контролю;витрати, пов'язані з виконанням можливих ВТК функцій.

  Відділу головного енергетика встановлені свідчення діяльності;виконання плану робіт з капітального ремонту обладнання;дотримання кошторисів з капітального ремонту обладнання4ліміти по витраті матеріальних ресурсів (допоміжні матеріали,електроенергія, газ, пар, вода, запасні частини тощо);зниження витрат з утримання та експлуатації обладнання на рубльтоварної продукції АТ;зниження витрат енергоресурсів на карбованець товарної продукції АТ;виконання план - графіка планово - попереджувального ремонту.

  Планові показники роботи відділу матеріально-технічного постачання:ритмічне виконання плану забезпечення АТ матеріалами та комплектуючимивиробами в натуральному вираженні і затвердженій номенклатурі;норматив виробничих запасів;рівень транспорту заготівельних витрат на рубль придбаних товарно -матеріальних цінностей;послуги автотранспорту.

  Планові показники фінансово - збутового відділу АТ:ритмічне виконання плану відвантаження готової продукції;виконання плану відвантаження продукції по номенклатурі по кожному споживачу;дотримання нормативу запасів готових автомобілів і запасних частин до нихна складі;послуги автотранспорту;плата за виробничі фонди.

  Показники планово - економічного відділу:виконання плану зниження собівартості по АТ;відсутність перевитрати фонду зарплати по АТ з початку року.

  Показники виробничо - диспетчерського відділу: виконання оперативного плану випуску продукції по АТ;дотримання нормативу незавершеного виробництва по цехах основноговиробництва і в цілому по АТ;послуги автотранспорту.

  Показники для бухгалтерії:дотримання дебіторської і кредиторської заборгованості;відсутність штрафів і пені за несвоєчасну оплату рахунків;виконання плану заходів у галузі вдосконалення обліку, забезпеченнязбереження колективної (акціонерної).

  Показники для відділів кадрів та технічного навчання:зростання числа дипломованих фахівців, адаптованих до ринковихвідносин.

  Показники для відділу охорони праці:зниження коефіцієнта частоти нещасних випадків у порівнянні зі звітнимиданими відповідного періоду минулого року;виконання заходів з охорони праці та промислової санітарії згідноколективного договору.

  Розділ III

  Ринкова економіка реалізує основний принцип на неминучість якоговказує свого часу К. Маркс: «Без виробництва немає споживання, але йбез споживання немає виробництва, тому що виробництво було б у такомувипадку безцільно »(20, с. 27). При такій економіці співвідношення попиту іпропозиції встановлюється вільним, природним шляхом. У нормальнійринковій економіці збільшення попиту на який-небудь продукт або послугу,тимчасове перевищення попиту над пропозицією природно призводить допідвищення цін. Але одночасно з цим тимчасово високі ціни - це стимулдля залучення нових капіталів, для розширення виробництва, що призводитьдо вирівнювання попиту і пропозиції і, природно, до зниження цін. Наявністьконкуренції стримує зростання цін краще за будь-постанов і забороняютьінструкцій. У нормальній економіці, в умовах конкуренції підвищенняприбутку товаровиробника досягається завдяки зростанню продуктивностіпраці, науково-технічного прогресу, збільшення числа споживачів і т.д.
  Але все-таки найбільш ефективний спосіб досягнення економічного успіху --зниження цін на вироблений продукт.
  Не буде зайвим нагадати, що ринок - це відсутність будь-яких примусовонав'язаних бюрократичних органів, це знищення самого права підпорядковуватиі обкладати даниною товаровиробників, права нав'язувати безпосереднімвиробникам непотрібних їм послуг, це знищення права примушувати кого бто не було до благодійної, філантропічної та іншої безкорисливійдіяльності.
  Ринок - це робота на споживача, попит якого вказуєвиробникові, що треба робити і в яких кількостях, а що зовсім нетреба виробляти. Антиринок - це робота на с скарб, на бюрократичнийпоказник «реалізованої продукції», який в радянській економіці означавпросто переміщення продукції або сировини з одного економічного об'єкта наінший.

  Цивілізований регульований ринок - це вільний розвитокконкуренції товаровиробників, незалежність ціноутворення ігосподарських зв'язків від державних чиновників, це свободапідприємництва це ефективне антимонопольне законодавство, цеефективна соціальний захист населення.

  Ідеальних ринків у природі не існує, оскільки не може бутиабсолютно вільних товаровиробників, покупців і цін. Суспільствоіснує як велика система, в якій між усіма елементами євеличезна кількість причинно-наслідкових зв'язків, тому реально не може бутине тільки всіх, але навіть окремих продавців, покупців і цін, абсолютновільних і незалежних.

  Ринок може існувати лише в тому випадку, коли він одночасновключає наступні «ринки в собі», ринок засобів виробництва, ринокспоживчих товарів, ринок інтелектуальних продуктів, фінансовий ринок
  (цінних паперів і кредитів), ринок робочої сили.

  Основними компонентами ринку є продавець, покупець,продукт або послуга. Продавець виступає на ринку, визначаючи товар, ціну,рекламу, сервіс, збутові мережі. Покупець визначає методи оцінки тавибору товару. Оскільки всі операції проводяться в умовах діїнавколишнього середовища, то, природно, середа не залишається пасивною до продавця,покупцеві і товару. Зовнішню середовище утворюють політичні, соціальні,правові, загальноекономічні фактори, що діють на ринок.

  Ступенем пропозиції товарів та попиту на них пояснюєтьсянасиченість ринку. Якщо пропозиція перевищує попит, то ціни повинні впастиоскільки виробник прагне реалізувати продукцію і відшкодувативитрати хоча б частково. Але якщо попит істотно перевищує пропозицію,то ціни зростають.

  Слід бачити різницю між споживачем і покупцем.
  Стосовно до споживчого ринку продукти харчування купує господинябудинку, вона є покупцем. Споживають продукти всі члени сім'ї, вони -

  споживачі. Деякі товари, призначені для чоловіків або дітей, тежкупують жінки, які є також покупцями. Необхідно вкожному конкретному випадку визначати, хто є кінцевим споживачемтовару, що дозволить встановити зворотний зв'язок.

  Стан ринкової рівноваги, при якому величина попиту дорівнюєвеличиною пропозиції, рідко коли досягається. На практиці майже завждискладається часто ринкова ситуація, коли або що попит перевищуєпропозиція, або навпаки. У першому випадку складається ситуація ринкупродавця або виробника (товаров. послуг), при якій пропозиціявизначає максимум обсягу продажу даного продукту або послуги напевному ринку. Є і ринок покупця (споживача), при якомупопит визначає максимум обсягу продажу товару, послуги на даному ринку.

  На ринку продавця саме продавці диктують свою волю, томупокупцеві доводиться бути діяльним, активним і дуже уважним,щоб не стати жертвою недобросовісного продавця. Але на ринку покупцівпершість належить покупцям, вони повинні мати більшу волю,діяльність і все ту ж обережність і уважність.

  Недостатність пропозиції можемати різний діапазон. Вона може бути постійною, тимчасовою, охопити весьринок або тільки окремі елементи (регіональні або галузеві). Основнеобмеження пропозиції випливає з дефіциту фактів виробництва --виробничих площ, устаткування, сировини, матеріалів, комплектуючихвиробів, запасних частин і т.д.

  Інше обмеження може бути наслідком контролю пропозиції ввигляді адміністративного розподілу. Це обмежує вільний продаж істворює умови для розвитку кримінальної економіки. Інше обмеженняпропозиції пов'язано з низькою гнучкістю факторів виробництва, підвзаємозв'язку з фактором часу. Це означає, що приріст продукції можнаотримати тільки через тривалий час, приміром, через тривалістьвиробничо-технологічного циклу.
  Ринок завжди розглядається як системна сфера діяльності фірми. Зазвичайдля своєї практичної діяльності фірма займається конкретнимдослідженням ринків, на які вона або вже вийшла, і прагнезакріпитися, або збирається виходити і обережно досліджує можливості йнебезпеки, або збирається організовано покинути ринок.
  При аналізі ринку фірма зобов'язана врахувати конкретні особливостінаціональні та регіональні ринки (приклад Росія і північ Росії), ринкипевних товарів і послуг (спорттовари, туризм), ринки з нестабільноюкон'юнктурою, ринки з підвищеним фінансовим ризиком, ринки найбільшоюстабільності прибутку і т.д. При подібному аналізі розглядаються і такіфактори: визначення ємності ринку, тобто можливих обсягів продажів тогочи іншого товару, в залежності від загальної економічної кон'юнктури іскладних політичних умов, кон'юнктурні та прогнознідослідження збуту, дослідження поведінки покупців (відношення дотовару, фірмі - виробнику, методи та способи купівлі), вивчення практикиконкурентів, дослідження можливих заходів у відповідь (конкурентів абоуряду) на появу на ринку іншої країни нового товару.

  Наприклад, конкуренти можуть домогтися від уряду певнихзаохочувальних заходів щодо захисту свого внутрішнього ринку від зовнішніхконкурентів, вимагатимуть підвищити митні збори і т.д.

  Для визначення настроїв р.инка практикуються товарні інтервенції --несподіваний викид партії товарів з новими споживчими аботехнологічними властивостями. Потім системно вивчається поведінкапокупців, конкурентів, уряду. При загальному позитивному результатіфірма збільшує масштаби вторгнення на ринки, коригуючи при цьому своїдії.

  Ринкові дослідження проводяться комплексно, всім персоналомфірми, а не тільки відділом маркетингу, задовго до випуску товару на ринок.
  Поступово набирається статистика про місткості ринку, про динаміку зміни йогопоказників. Вважається найбільш прийнятним мати щомісячні показники, заяким будуються динамічні ряди і проводиться систематичний аналіз.

  Комплексність вивчення ринку означає, що повинні бути ввзяті до уваги всі якісні особливості ринку на кожному з рівніврозкладання. Це, наприклад може виявиться в асортименті товарів,асортиментних групах, окремих товарах. Тільки в тих випадках, колисистемність дослідження ринку доповнюється комплексністю, можуть бутиотримані серйозні дані для маркетингової стратегії.

  У сучасних умовах важливо не просто правильно визначити длясебе ринок, а й відшукати на ньому свою нішу, тобто місце, не зайнятеконкурентами. Потрапивши в неї, фірма може стати прибутковою. Є
  Маркетинг, орієнтований на вертикальну нішу ринку. Це пошук шляхівреалізації виробу або групи споріднених виробів по різних групахспоживачів. А є маркетинг, орієнтований на горизонтальну нішуринку. Це задоволення споживача виробами та послугами. У яких вінможе потребувати цей вид маркетингу припускає диверсифікаціювиробництва товаровиробника. розширення що випускається їм асортиментувиробів або надання все більш повного набору послуг своїмспоживачам незалежного від наявності у цих продуктів і послуг тіснихвзаємозв'язків.
  Пошук ніші ринку є пошук вільного простору, цей вакуум требаскоріше заповнити. інакше це зроблять конкуренти, Одне з важливих умоввпровадження і роботи в ніші ринку є висока якість продукції або послуг,
  Закордонний досвід показує, що керівництво і працівники фірм відчуваютьпочуття гордості за якість товару, які виробляють ці фірми ..споживача і замовники такої фірми відчувають добротність придбаваютьсятоварів.
  Зараз за кордоном майже не зустрінеш швидкого зростання компанії, якщо вона неприділяє основну увагу якості своєї продукції. Далеко не всі компанії,орієнтуються на певну нішу ринку, опиняються в положеннілідерів, але вони випускають то чого не може робити ніхто.
  «Орієнтація на нішу ринку безпосередньо пов'язана з ефективністювиробництва, тобто дозволяє знизити непродуктивні витрати, в т.ч. наскорочення реклами, транспортних витрат і т.д. однак пошук ніші ринкуне обмежується тільки власне аналізом ринку. Сучасному маркетингупотрібна ще й відповідна організація справи необхідні люди, якізмогли б налагодити вузькоспеціалізовану госп

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status