ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Інформаційні технології в туризмі Калінінградської області
       

   

  Маркетинг

  Дипломна робота

  Інформаційні технології в туризмі Калінінградської області

  Зміст:


  | Вступ | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...................... | 3 |
  | Глава 1. | Поняття і сутність інформаційних технологій в | 6-14 |
  | | Туризм ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | |
  | 1.1. | Поняття і сутність інформаційних технологій в | 6 |
  | | Туризмі | |
  | 1.2. | Інформація - сполучна ланка туристкою діяльності | 11 |
  | | ... | |
  | Глава 2. | Інформаційні технології в туризмі Калінінградської | 15-33 |
  | | Області ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |
  | 2.1. | Системи резервування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... | 15 |
  | 2.2. | Системи автоматизації документообігу ... ... ... ... ... ... ... | 18 |
  | 2.3. | Використання інтернет у галузі туризму ... ... ... ... ... ... ... | 22 |
  | 2.4. | Концепція застосування інформаційних технологій в | |
  | | Розвитку туризму ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 26 |
  | Глава 3. | Проект веб-сайту туристичного агентства ... ... ... | 34-40 |
  | 3.1. | Вибір доменного імені і назви ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 34 |
  | 3.2. | Інформація та навігація ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 37 |
  | 3.3. | Витрати на створення веб-сайту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... | 39 |
  | Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 41 |
  | Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 48 |

  Введення

  Туризм є однією з найбільших, високоприбуткових і найбільшдинамічних галузей світової економіки. Успішний розвиток туризму надаєвплив на такі ключові сектори економіки, як транспорт та зв'язок,торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народногоспоживання та ін Таким чином, створення розвиненої туристської індустріїмає велике значення і як одне з ефективних напрямків структурноїперебудови економіки Росії. За швидкі темпи зростання туризм - визнаноекономічним феноменом сторіччя минулого і йому пророкують блискуче майбутнєв сторіччі прийдешньому. Згідно з прогнозом Всесвітньої Туристичної Організації
  (СОТ) в XXI ст. зростання туристичної індустрії буде необоротний, а до 2020 рокукількість міжнародних туристичних відвідувань складе 1,6 більйонаодиниць [1].

  У своєму нинішньому вигляді туризм - це курс історії, архітектури, естетикита гастрономії, що супроводжується захопленням відкриттів, пов'язаних зподорожжю. Виключно велике його соціальне, культурно-виховнеі пізнавальне значення. Завдяки йому сучасна людина можереалізувати прагнення пізнати нове, долати великі відстані,щоб побачити, «що там за горизонтом», побачити своїми очима «живуісторію »накопичену тисячоліттями. Це з одного боку. А з іншого --туризм, є високоприбутковий бізнес, оскільки досвід найбільш успішних вцьому відношенні держав показує: люди охоче витрачають свої великі абоне дуже гроші, саме на подорожі. Світовий оборот туристської індустріїналічує сьогодні 4,4 трильйона доларів, а до 2010 року він зросте, запідрахунками фахівців, до 10 трильйонів доларів.

  склався в останні роки стихійний російський ринок туристськихпослуг, в цілому, при відсутності координуючого початку знаходиться в кризовомустані, і російські об'єкти, незважаючи на величезний рекреаційнийпотенціал країни, до цих пір не включені в постійні міжнароднітуристські ланцюга. Одна з причин подібного протиріччя полягає ввідсутність надійної та достовірної інформації про стан ринку і звичногодля західного клієнта сервісу, що базується на всі можливості,забезпечуються сучасними засобами зв'язку. На сьогодні, процесформування і відправлення туристських груп за кордон і, навпаки, безвикористання інформаційних технологій недостатньо ефективний навіть в
  Москві та Санкт-Петербурзі, не кажучи вже про Калінінградської області.
  Особливості реалізації туристського продукту не дозволяють говорити проповноцінному ринку без відповідного інформаційного забезпечення.
  Калінінградський туристичні фірми і органи з управління туризмом,що вступають на міжнародний ринок, стикаються в своїй діяльності зпроблемами освоєння нових інформаційних технологій, які єнеобхідною умовою міжнародної інтеграції і сучасної концепціїтуристського бізнесу як інформаційно-насиченою сфери. У зв'язку з цим, вданий час, аналіз існуючих інформаційних систем в туризмі,вивчення основних галузей застосування інформаційних технологій ірозробка рекомендацій менеджменту туризму з використання інформаційнихсистем представляється особливо актуальною.

  Предметом цієї роботи є комплекс сучаснихудосконалень у способах і механізмах, які використовуються для збору,обробки, аналізу, зберігання, розповсюдження і використання інформації вгалузі туризму. Об'єктом цієї роботи (тобто тим на що направлено їїувагу) служить функціонування систем резервування, систем проведеннятелеконференцій, відеосистем, комп'ютерних систем, інформаційних системуправління, електронних систем пересилання грошей, телефонних мереж, рухливихзасобів сполучення, що становлять комплекс інформаційних технологій втуризмі. Зазначений комплекс розглядається в усьому взаємодіїскладових його систем і одночасно в широкому сенсі (застосовне дотуризму взагалі) і у вузькому сенсі (застосовне до туризму в Калінінградськійобласті).

  Метою цієї роботи є, по-перше, розробка пропозицій дляменеджменту калінінградських туристських організацій з вибору різнихінформаційних та комп'ютерних систем у сфері туризму, і по-другерозробка веб-сайту туристичного агентства на основі пропонованихсучасних вимог: легкість доменного імені, фірмового запам'ятовуваністьстилю, інформативність і інтерактивність сайту, реклама торгової марки вмережі. Досягнення заявлених цілей здійснено, по-перше, на основівивчення конкретних інформаційних технологій, основних тенденцій розвиткутуристського бізнесу і впливу ІТ на ефективність діяльності організації.
  І, по-друге, в результаті використання практичних порад і з урахуваннямметодичних рекомендацій визнаних майстрів дизайну, реклами та промоціїсайтів в інтернет Артемія Лебедєва (http://www.design.ru), Дмитра
  Кірсанова (http://cherry.ru), Тимофія Бокарева (http://www.promo.ru) та ін

  Новизна проведеного дослідження полягає в наступному: а)обгрунтовано положення, що на сучасному етапі розвитку суспільства,інформаційні технології повинні розглядатися як стратегічний ресурсрозвитку ділової активності туристичної організації; б) на основі аналізувітчизняного та зарубіжного досвіду застосування інформаційних систем втуризмі, розроблені рекомендації та шляхи використання комп'ютернихтехнологій підприємствами різних типів індустрії туризму; в)сформульовані основні вимоги до інформаційних систем туроператорівдля формування гнучкого пакету послуг; г) на основі проведеногодослідження розроблені рекомендації щодо використання електронних мереждля організацій різних типів індустрії туризму.

  Основні теоретичні положення і висновки можуть бути використані ввикладанні курсу «Інформаційні технології в туризмі», при підготовціфахівців у галузі застосування інформаційних технологій для туристськогота готельного бізнесу, а також у науково-дослідних розробках зпроблем використання інформаційних технологій в індустрії подорожей.
  Результати дослідження можуть бути використані для створення туристськоїінформаційної системи в регіоні, з метою просування місцевих турпродуктівна міжнародний ринок. Крім того, запропоновані рекомендації допоможутьменеджменту туристичних фірм вибрати шляхи використання пропонованих наринку інформаційних систем, і розібратися в потоці комп'ютернихтехнологій, які з'являються на російському ринку.

  Глава 1. Інформаційні технології в туризмі, їх роль в туристської діяльності

  1.1. Поняття і сутність інформаційних технологій в туризмі

  Інформаційні технології - термін, який застосовується для позначення самихсучасних удосконалень у способах і механізмах, яківикористовуються для збору, обробки, аналізу, зберігання, розповсюдження ізастосування інформації. Про інформаційних технологіях говорять як протехнологіях століття, які здатні зробити серйозний вплив навиробничу діяльність, сферу обслуговування, зайнятість населення і нажиття людства в цілому, завдяки досягненням у областімікроелектроніки. Саме мікроелектроніка створила основи для розробок усфері проектування та виробництва за допомогою комп'ютера; гнучкихвиробничих систем; роботів; персональних комп'ютерів;автоматизованих систем управління (АСУ); відеотексту; телеконференцій іт.д.

  Саме поняття «інформаційна технологія» виникло останнімдесятиліття ХХ століття у процесі становлення інформатики. Головноюособливістю інформаційних технологій є те, що в них і предметом,і продуктом праці є інформація, а знаряддям праці - засобиобчислювальної техніки і зв'язку. Причому сьогодні інформація сталарозглядатися як цілком реальний виробничий ресурс поряд зіншими матеріальними ресурсами. Виробництво ж інформації та її верхньогорівня - знань робить вирішальний вплив на модифікацію існуючих істворення нових технологій. Ще десять років тому інформаційні технології татуризм здавалися несумісними партнерами. А сьогодні два ці поняттянастільки тісно взаємопов'язані між собою, що з'явився навіть новий видтуризму - «альтернативний туризм» або «електронний туризм» [2].

  Як відомо, туризм являє собою торгівлю послугами. Причому, по -перше, - це комплексна і різноманітна послуга, як з точки зорувиробника, так і споживача. По-друге, - це невидима, мінлива іінтегрована послуга. І, нарешті, по-третє, - це інформаційно -насичена послуга. Саме ці характеристики туризму представляють його якгалузь ідеально підходить для застосування інформаційних технологій.
  Пристрій туристської галузі дуже схоже на будь-який інший пристрійекономічної сфери діяльності. Виробники туристських послуг діютьвсередині цілком певної керованої структури, що складається зурядових і комерційних організацій, торгових асоціацій
  (наприклад, готельних, повітряного транспорту, туристичних агентів і т.д.).
  Виробники туристських послуг класифікуються на цілком певнікатегорії постачальників (авіакомпанії, готелі, оренда автомобілів,обслуговування в туристської Дестінація), оптові фірми (туроператори) іроздрібні фірми (турагенти). Споживачі (туристи) є останньоюсходинкою всієї туристської системи [3].

  Що стосується регулювання діяльності підприємств галузі, реклами,просування та оподаткування, то тут інформація відіграє важливу роль упроцесі з'єднання постачальників туристських послуг в єдинусоціоекономічні систему. Саме інформація є тим сполучноюланкою, яка пов'язує в єдине ціле різних постачальників в рамкахєдиної туристичної галузі. Причому, найважливішою особливістю туризму єте, що взаємозв'язок між виробниками та постачальниками здійснюється нетоваром, а потоками інформації.

  Ці інформаційні потоки являють собою не тільки потокиконкретних даних, але також - послуги та платежі. Послуги, такі якрозміщення в готелі, місця в літаках, не виставляються у фізичномувигляді і не оглядаються при продажу в пункті призначення. Єдинимпутівником до наявності і якості продукту є інформація.
  Отже, можна зробити висновок про те, що забезпечення достовірноюінформацією та швидкість її поширення є настільки ж важливим длявиживання туристської галузі, як і фактичне надання споживачамїї послуг.

  Відзначимо, що впровадження інформаційних технологій у туристичнуіндустрію включало в себе кілька етапів. Перший етап - «Створенняданих ». Його головна мета полягала у підвищенні ефективності оперативноїдіяльності підприємств за допомогою автоматизації процесів, заснованих наінформації. Цей період почався в 1960-х рр.. і для нього було характерновикористання міні-комп'ютерів. Другий етап - «Інформаційні системиуправління ». Представляв собою етап розробки таких інформаційнихтехнологій, які сприяли підвищенню ефективності управлінськоїчерез вдосконалення вимог до безпосередньої організації передачіінформації. Вони були впроваджені в 70-і рр.. і використовували вже специфічнігалузеві методи управління підприємствами, пов'язані з інформаційнимиресурсами. У цей час, інформаційні технології, як правило, застосовувалисядля потреб внутрішнього маркетингу та адміністративних функцій.

  На початку 80-х рр.. настав етап «Системи стратегічної інформації»,мета якого полягала у поліпшенні конкурентоспроможності фірми шляхомзміни або самої природи, чи на поведінку в туристичному бізнесі. Буливпроваджені різного виду інтегровані мережі з урахуванням підвищенняконкурентоспроможності: для удосконалення безпосереднійдіяльності, для координації діяльності з функціональним і діловимлініях, а також для налагодження зв'язку із зовнішніми організаціями. І, нарешті,на початку 90-х рр.. настав четвертий етап - «Етап мереж». На даному етапівідбулося з'єднання мереж усіх рівнів: підприємств, регіональних іглобальних.

  Головні характеристики даного етапу - це підвищення можливостейінформаційних технологій, зменшення розмірів обладнання, зниженнявитрат на його придбання з одночасним збільшенням надійності,взаємозв'язок терміналів, розташованих у різних точках планети. Все цесприяло тому, що інформаційні технології стали важливимінструментом у діяльності всіх організацій туризму. У результаті всередині 90-х років всі підприємства, незалежно від розміру,пропонованого продукту та географії, пережили серйозний процеспереорганізації бізнесу [4].

  Загалом, аналізуючи роль і значення інформаційних технологій длясучасного етапу розвитку суспільства, можна зробити цілком обгрунтованівисновки про те, що ця роль є стратегічно важливою, а значення цихтехнологій в найближчому майбутньому буде швидко зростати. Саме цимтехнологіям належить сьогодні визначальна роль у областітехнологічного розвитку держави. Аргументами для цих висновківє ряд унікальних властивостей інформаційних технологій (оперативність,доступність) які і висувають їх на пріоритетне місце по відношенню довиробничих і соціальних технологій [5]. У числі відмітних властивостейінформаційних технологій, що мають стратегічне значення для розвиткусуспільства представляється доцільним виділити наступні, найбільш важливі.

  По-перше, інформаційні технології дозволяють активізувати іефективно використовувати інформаційні ресурси суспільства, які сьогодніє найбільш важливим стратегічним фактором його розвитку. Досвідпоказує, що активізація/поширення та ефективне використанняінформаційних ресурсів (наукових знань, відкриттів, винаходів, технологій,передового досвіду) дозволяють одержати істотну економію інших видівресурсів: сировини, енергії, корисних копалин, матеріалів і устаткування,людських ресурсів, соціального часу.

  По-друге, інформаційні технології дозволяють оптимізувати і підбагатьох випадках автоматизувати інформаційні процеси, які востанні роки займають усе більше місце в життєдіяльності людськогосуспільства. Загальновідомо, що розвиток цивілізації відбувається в напрямкустановлення інформаційного суспільства, в якому об'єктами і результатамипраці більшості зайнятого населення стають уже не матеріальніцінності, а головним чином, інформація і наукові знання. В даний часв більшості розвинених країн велика частина зайнятого населення у своїйдіяльності в тій чи іншій мірі пов'язана з процесами підготовки, зберігання,обробки і передачі інформації і тому змушена освоювати і практичновикористовувати відповідні цим процесам інформаційних технології.

  Слід сказати, що інформаційні технології відіграють виняткововажливу роль у забезпеченні інформаційної взаємодії між людьми, атакож у системах підготовки та поширення масової інформації. Цізасоби швидко асимілюються культурою суспільства, так як вони не тількистворюють великі зручності, але знімають багато виробничі, соціальні іпобутові проблеми, що викликаються процесами глобалізації та інтеграції світовогоспівтовариства, розширенням внутрішніх і міжнародних економічних ікультурних зв'язків, міграцією населення і його все більш динамічнимпереміщенням по планеті. На додаток що стали вже традиційними засобамизв'язку (телефон, телеграф радіо і телебачення) все більш широко використовуютьсясистеми електронних телекомунікацій, електронна пошта, факсимільнийпередача інформації та інші види зв'язку.

  У свою чергу мережеві інформаційні технології єактуальний і перспективний напрямок розвитку інформаційних технологій.
  Їх мета - не тільки забезпечення обміну інформацією між окремимикористувачами інформаційно - обчислювальних систем, але також і створеннядля них можливості кооперативного використання розподіленихінформаційних ресурсів суспільства, отримання довідкової, документальної таіншої інформації з різного роду спеціалізованих інформаційнихфондів. Останнім часом центральною темою публікацій не тількикомп'ютерної преси, а й масових видань, став - інтернет [6], прикувавши досебе увагу фахівців з інформаційних технологій, бізнесменів,рядових користувачів і всього цивілізованого світу.

  Справжній бум інтернет припав на початок 90-х років, коли з'явилисяперший навігаційні програми типу Mosaic, що дозволяють власникамзвичайних комп'ютерів бродити по мережі. Разом з тим, інтернет - це неодна комп'ютерна мережа, а десятки тисяч локальних і глобальних національнихмереж, з'єднаних між собою. Серед російських комп'ютерних мереж доІнтернет підключені Relcom, Glasnet, і багато інших. В даний часвсесвітня павутина налічує понад 40 мільйонів передплатників у більш ніж
  100 країнах світу на всіх семи континентах. Про популярність інтернет говоритьхоча б той факт, що кількість передплатників мережі подвоюється кожні 10місяців. Обмін інформацією через мережу щорічно зростає майже в 10 разів.
  Кожну секунду по мережі передається понад 4000 електронних повідомлень [7].

  Всесвітня комп'ютерна мережа розвивається настільки стрімко, щощорічно число її передплатників і обсяг інформаційних ресурсів практичноподвоюються. Очевидно, що не залишається в стороні від цього буму ітуристичний бізнес. Тільки в 1996 році в інтернет з'явилися тисячісамостійних розділів турагентств, готелів, авіакомпаній, десяткисистем бронювання туристичних послуг. На думку експертів, до 2003 року здопомогою інтернет буде продано турів і супутніх послуг на суму близько
  $ 200 мільярдів. Тому агентствам навряд чи варто ігнорувати інтернет усвоїй роботі. У що розглядається нами час, інтернет не можна розглядати іяк конкурента в бізнесі, оскільки всесвітня павутина надає неоціненнуінформаційну допомогу і додає до традиційних новий канал реалізаціїтуристичних послуг - електронний.

  Вже зараз половина всієї виручки, що генерується через інтернет,припадає на галузь подорожей і туризму. 62% користувачів,що звертаються в інтернет, шукають тарифи готелів і авіакомпаній і відомості пронаявності вільних місць. Які переваги глобальної мережі? По-перше,найширший охоплення аудиторії. Він дозволяє 35 000 клієнтів відвідувати самийпопулярний сервер з туризму TravelWeb, на якому представлено понад 17
  000 готелів. По-друге, порівняно невисокі накладні витрати ізусилля, що докладаються для продавців і покупців. Вартість бронюваннячерез інтернет складає в середньому $ 1,7, тоді як через GDS - $ 3,5.
  Традиційно-факсовий спосіб витягає гаманця покупця $ 10. Третєзручність - цілодобовий доступ до мережі для приватних користувачів. Ціпереваги інтернет, а також можливість відновлення інформації залічену час, використовують і туристичні фірми, перед якими мережавідкриває значні можливості реалізації туристичних продуктів в режиміon-line і їх рекламі, а також стимулювання продажів [8].

  Не залишилися осторонь від використання інтернет і Калінінградськийтуристичні агентства. За даними каталогу «Інтернет гід» вкалінінградському інтернет-просторі міцно влаштувалися: туристичнеагентство «Російська Балтика Тур» (http://www.baltur.kaliningrad.ru),туристичне агентство «Час пік» (http://www.chaspik.ru), агентство
  «Бриз» (http://www.brizen.kaliningrad.ru), агентство «Ариол»
  (http://www.ariola.kaliningrad.ru), агентство «Мік-Авіа» (http://www.mik-avia.ru), агентство «Балтма Турс» (http://www.baltmatours.com), агентство
  «Алвіс» (http://www.alvis.kaliningrad.ru), агентство «атура»
  (http://www.atury.ru) і т.д., а всього в згаданому інтернет-каталозізареєстровано 26 фірм. Відзначимо і те, що в калінінградському сегменті мережіінтернет існує спеціальний сайт висвітлює питання регіональноготуризму з однойменному назвою «Туризм в Калінінграді» за адресоюhttp://tour.kaliningrad.net.

  1.2. Інформація - сполучна ланка туристкою діяльності

  Як відомо основу туристичної індустрії становлять фірмитуроператори та турагенти займаються туристичними поїздками,продажем їх у вигляді путівок і турів; що надають послуги з розміщення тахарчування туристів (готелі, кемпінги тощо), їх пересування по країні, атакож органи управління, інформації, реклами з дослідження туризму іпідготовці для нього кадрів, підприємства з виробництва та продажу товарівтуристського попиту. На туризм працюють і інші галузі, для якихобслуговування туристів не є основним видом діяльності (підприємствакультури, торгівлі та ін.) Туризм - інформаційно насичена діяльність.
  Існує небагато інших галузей, в яких збір, обробка, застосування іпередача інформації були б настільки ж важливі для щоденногофункціонування, як в туристичній індустрії. Послуга в туризмі НЕможе бути виставлена і розглянута в пункті продажу, як споживчіабо виробничі товари. Її зазвичай купують заздалегідь і далеко від місцяспоживання. Таким чином, туризм на ринку майже повністю залежить відзображень, описів, засобів комунікацій і передачі інформації [9].

  Пристрій туристичної галузі дуже схоже на організаціюбудь-якої іншої економічної сфери діяльності (схема 1). Турагент --фізична або юридична особа, яка виступає посередником у продажусформованих туроператором турів. Тур - туристична організація,займається комплектацією турів.

  Схема 1. Пристрій туристичної галузі.

  Однак виділяється особливість - сполучною центром, який утримуєрізних виробників у рамках туристичної галузі, єінформація. Саме інформаційні потоки, а не товари забезпечують зв'язкиміж виробниками туристичних послуг. Вони йдуть не тільки у виглядіпотоків даних, але виступають також у формі послуг і платежів. Послуги,наприклад (ночівля в готелі; оренда автомобіля; комплексні тури і місцяв літаках) не пересилаються турагентам які в свою чергу не зберігають їхдо тих пір, поки не продадуть споживачам. Передавання та використовуєтьсяінформація про наявність, вартості та якості цих послуг. Точно так самореальні платежі не переводяться від турагентів турпоставщікам а комісійні
  - Від турпоставщіков турагентам. Насправді перекладається інформація проплатежі і надходження (схема 2).

  Схема 2. Інформація - сполучний матеріал туристичного бізнесу.

  Можна виділити три характерні риси туризму. По-перше, це --різноманітна і інтегрована торгівля послугами. По-друге, це --комплексна послуга, як з точки зору виробника, так і споживача.
  Нарешті, туризм це - інформаційно насичена послуга. Тому туризм - якміжнародний, так і внутрішній, - сфера зростаючого застосуванняінформаційних технологій. Система інформаційних технологій, що використовуютьсяв туризмі, складається з комп'ютерної системи резервування, системипроведення телеконференцій, відеосистем, комп'ютерів, інформаційнихсистем управління, електронних інформаційних систем авіаліній електронноїпересилання грошей, телефонних мереж, рухливих засобів повідомлення і т.д. Прицьому необхідно зазначити, що ця система технологій розгортається НЕтуристичними агенціями, готелями або авіакомпаніями кожним вокремо, а всіма ними. Більше того, використання кожним сегментомтуризму системи інформаційних технологій має значення для всіх іншихчастин. Наприклад, системи внутрішнього управління готелем можуть бутипов'язані з глобальними комп'ютерними мережами, які забезпечують, у своючергу, основу для зв'язку з готельними системами резервування, які,вже у зворотному напрямку, можуть бути доступні туристичним агентствамчерез їхні комп'ютери.

  Отже, тут ми маємо справу з інтегрованою системоюінформаційних технологій, яка поширюється в туризмі. Звикладеного вище стає зрозуміло, що в туристичній індустріїпоширюються не комп'ютери, не телефони, і не відеотерміналів самі посебе - тут функціонує система взаємопов'язаних комп'ютерних ікомунікаційних технологій. Крім того, окремі компоненти туристичноїгалузі тісно взаємозалежні один з одним - адже багато турпроізводітелівертикально або горизонтально залучені в діяльність одне одного. Все цедозволяє розглядати туризм як високоінтегрірованную послугу, що робитьйого ще більш чутливим для застосування інформаційних технологій ворганізації та управлінні.

  Глава 2. Інформаційні технології в туризмі Калінінградської області

  2.1. Системи резервування

  Як відомо, туристичний продукт являє собою комплексрізних послуг мандрівникові, і туристична фірма - реалізаторє лише однією з ланок ланцюжка великий партнерів по організаціїтуру. Швидкість інформації, оперативний зв'язок між ними набуваютьпершорядне значення, тому інформаційних технологій в туризміприділяється величезна роль. Системи бронювання авіаквитків стали з'являтисяв кінці 50-х років XX століття. У почав 90-х почалося масштабневпровадження електронних технологій в готельне господарство, трохи пізніше - втуристичні фірми [10]. Про масштаб сучасних систем бронюваннясвідчить статистика: в офісах туристичних фірм та авіакомпаній,які цілодобово користуються послугами систем бронювання, встановленоблизько 600 тис.терміналов. В останні роки комп'ютерні системибронювання в зв'язку зі зростанням масштабів застосування отримали нову назву
  - Глобальні системи резервування [11].

  Комп'ютерні системи резервування активно використовуються регіональнимитуристичними агентствами - без них, неможливо представити щоденнепланування та управління операціями. До числа постійних клієнтів GDSвходять такі калінінградських агентства як «Алвіс», «Анюта», «атура»,
  «Дедді», «Пори року плюс», «Септима» та багато інших. Слід сказати,що в цілому комп'ютерні системи резервування впливаютьна всю туристичну галузь. Так близько 90% туристичних агенцій у США та
  Великобританії пов'язані в GDS, оскільки системи резервуваннянадають собою не тільки авіапослуги, але також ночівлю у готелях,оренду автомобілів, круїзні поїздки, інформацію про місце перебування, курсивалют, повідомлення про погодні умови, автобусне і залізничне сполучення. Такісистеми дозволяють резервувати всі основні сегменти туру - від місць вготелях і авіаперельотів до квитків в театр і страхових полісів.

  Фактично вони складають загальну інформаційну систему,що пропонує найважливіші розподільні мережі для всієї туристичноїторгівлі. Одним з'єднанням через модем із серверами, що маютьвідповідну базу даних, туристичні агенції отримують доступ доінформації про наявність можливих послуг, вартості, якості, часу прибуття та відправлення по різноманітному ряді туристичних послуг від своїхпостачальників. Більш того, туристичні агентства можуть зв'язатися з цимибазами даних для того, щоб зробити і підтвердити своє замовлення.
  Функціонування і ефективність цих систем вимагають, щоб постачальникитуристичних послуг засвоїли, принаймні, мінімальний рівеньтехнології (наприклад, навички роботи з персональними комп'ютерами тавикористання мережевих ресурсів в туристичних агентствах), щоб отримуватидоступ до таких систем і бути на них представленими.

  Найбільшими комп'ютерними системами резервування наміжнародному ринку туризму є системи Amadeus, Galileo, Worldspan.
  На сьогодні в Росії працює близько 1500 терміналів Amadeus. Середній обсягбронювання становить близько 100 тисяч сегментів на місяць. У планахпредставництва - довести до кінця 2002 року обсяги бронювання до 120тисяч сегментів на місяць, а кількість терміналів в Росії до 2000 [12].
  Російським агентствам пропонується 3 варіанти підключення до Amadeus. Перший
  - Телефонна версія Dial Up, що не вимагає додаткового обладнаннякрім комп'ютера (від 486-го) і модему, підходить для малих агентств зщомісячними обсягами продажів 200-400 турів.

  Середні агентства більше влаштує стандартна версія, що встановлюється вофісі і що включає, окрім програмного забезпечення, особливі комп'ютери іпринтери для друку квитків, програмне забезпечення. Великим агентствам,котрі володіють власними локальними комп'ютерними мережами, встановлюєтьсясистема клієнт-сервер. Через шлюз, сервер локальної мережі, агентствазв'язуються з центральним сервером Amadeus. Таким чином, кожен терміналагентства має доступ до системи бронювання. Причому плата за підключеннядо Amadeus кожного наступного робочого місця досить незначна.
  Передплатниками системи резервування Amadeus є такі калінінградськихтуристичні агентства як «Ксенія Тур», «Мік Авіа» «Універсал Тур», «Час
  Пік »,« Юнона »та ін

  Worldspan вважається наймолодшою комп'ютерною системою бронювання,однак коріння системи йдуть дуже глибоко. На сьогоднішній система Worldspanдозволяє зарезервувати авіаквитки в 487-ми авіакомпаніях в цілому світі,оформити оренду автомобіля в 45-ти компаніях (що представляють послугиприблизно в 15854 точках світу), замовити номер в одній з 35000 готелів.
  Система Worldspan вважається найбільш динамічно розвивається з усіх системглобального резервування в світі і вже майже 7 років, як ця системарезервування представлена на російському ринку. Сьогодні передплатниками
  Worldspan є близько 700 агентств в Росії і країнах СНД. Сумарнийобсяг замовлення складає близько 70 тис. сегментів на місяць. Із загальноїчисла агентств, підключених в Worldspan, понад 60% працюють з телефонноїверсією системи - Dial Link. Це досить демократична система,оскільки не вимагає виконання жорстких обсягів бронювання, однаквартість її досить висока, близько 800 у.о. за програмне забезпечення,плюс треба заплатити 14 у.о. за кожну годину роботи [13].

  Одна з провідних GDS у світі - Galileo, лише зовсім недавно відкрило своєпредставництво в Москві. Проте, ця система являє собоюсерйозного конкурента і Amadeus, і Worldspan, оскільки позиції Galileo всвіті дуже сильні. Система резервування Galileo - є однією знайбільш передових систем бронювання в технічному відношенні. Саме Galileoоднією з перших надала агентствам Windows-версію системирезервації. Програма Premier дозволяє агентствам повністюавтоматизувати роботу з обслуговування клієнтів. Наприклад, вестиклієнтські бази даних, створювати власні екранні форми і меню,зберігати найбільш часто повторювані запити і т.д. Системурезервування Galileo використовують такі калінінградських туристичніагентства як «Алвіс», «Бриз», «Верона Тур», «Глобус Тур» та ін

  Залишається додати, що зазначені вище системи резервуваннявідрізняються один від одного тільки:

  - Повнотою й оперативністю видаваної інформації - набором послуг ікількістю власників різних видів ресурсів, що мають угоду зконкретної GDS, і рівнем доступності до їх баз даних;

  - Зручністю формування запитів на бронювання, дружелюбністьпрограмного забезпечення використовується в GDS і встановлюється наперсональному комп'ютері туристичного агентства;

  - Надійністю техніки і засобів зв'язку між агентством і центромобробки даних GDS;

  - Розміром оплати за користування інформаційними послугами та порядкомїї формування.

  2.2. Системи автоматизації документообігу

  Сьогодні, коли серед найважливіших досягнень сфери туризму стала їїкомп'ютеризація, яка сталася комп'ютерна революція в туризмі одночаснонабула характерних їй особливості, на які варто звернути увагу.
  Кожна з них розповідає про застосування комп'ютерів у сере управління,прямо або побічно дає рекомендації менеджерам туристичних компаній,які зіткнулися з труднощами в застосуванні комп'ютерних технологій.
  Існуючий сьогодні широкий діапазон економічно перспективнихкомп'ютерних програм (Voyage Office Pro, Turwin-MultiPro, Едельвейс та ін)доступний більшій частині туристських фірм, часто обмежуєтьсянедостатньою підготовкою персоналу, безпосередньо працює зкомп'ютерами, а також недостатньою ініціативністю керівної ланки.

  Разом з тим, керівники туристичних фірм вже почали усвідомлювати,що для найбільш плідного використання комп'ютерних технологій умайбутньому необхідно підвищувати рівень кваліфікації співробітників вже сьогодні, атакож інформувати співробітників про великих можливостях комп'ютера. УЗокрема, в туристичному агентстві «Юнона» при об'єднанні всіхкомп'ютерів в єдину мережу співробітники пройшли спеціальний курс навчання, щоістотно підвищило оціночні критерії продуктивності праці. Очевидно,що і зросла при цьому якість обслуговування клієнтів, так як менеджериотримали можливість швидше і точніше компонувати тур, кожен з них можевивести на екран свого комп'ютера інформацію про різні тури,заповнюваності готелів, авіаперельотах і т. д.

  Варто зазначити, що існуюче програмне забезпечення управліннятуристської діяльністю дозволяє вирішувати різні завдання, як-тоскладання бізнес-плану, ефективну компонування передбачуваних турів, абоскажімо управління готелем при тому що керівник має можливістькоригувати найрізноманітніші фактори за допомогою комп'ютера. Даніпрограми дозволяють економити час, підвищують якість проекту, аленеобхідно пам'ятати, що тільки правильне застосування електронної версіїдає позитивні результати [14]. На жаль, на даному етапі розвиткутуризму в регіоні спеціальні комп'ютерні програми використовуються в роботілише небагатьох калінінградських турфірм ( «Алвіс», «Анюта», «Онікс-Тур», і рядінших). Це обумовлено багатьма факторами: високою вартістютехнологічних продуктів [15], відсутністю потреб в комп'ютеризаціїданій області, страхом допустити будь-яку ступінь провалу в процесівпровадження або використання і т. д.

  До цих пір доводиться констатувати, що число калінінградськихтуристичних компаній, що використовують комп'ютери за призначенням, як і ранішене перевищує декількох відсотків. Для переважної більшості жтуристичних фірм комп'ютер так і залишається друкарською машинкою іінструментом бухгалтера. Тим не менше, агентству і, тим більше, оператору,серйозно працює на ринку туристичних послуг, не вдасться серйознопідвищити свою продуктивність, ігноруючи новітні програмні пакетиуправління туристичною діяльністю. Один з таких програмних продуктіввдалося побачити у дії в офісі однієї з найбільш успішних регіональнихтуристичних фірм «Бриз» (м. Світлогорськ), хоча як вдалося встановити вході опитування, подібні програми використовують

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status