ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Фізичне виховання дітей - справа всього педагогічного колективу
       

   

  Медицина, здоров'я

  Миколаївський державний педагогічний інститут

  Кафедра теороіі і методики фізичного виховання

  Салютін Юрій Михайлович студент (((-го курсу; 313 групи факультету фізичної культури спеціальність «фізичне виховання»

  Курсова робота з теорії та методики фізичного виховання на тему:

  «Фізичне виховання дітей - справа всього педагогічного колективу."

  Науковий керівник: доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

  Сацюк П.П.

  Миколаїв 1998

  План.
  I. Фізичне виховання як педагогічний процес с.3
  II.Положеніе про колектив фізичної культур загальноосвітньої школи с.4

  1. Загальні положення с.4

  1. Завдання колективу фізичної культури с.5

  1. Організація і зміст роботи колективу с.6

  1. Права ради колективу с.8

  1. Права і обов'язки членів колективу фізичної культури с.8

  1. Спортивна форма с.10

  1. Облік і звітність с.10
  III.Організація роботи з фізичного виховання с.17 в школі
  IV. Керівництво фізичним вихованням учнів с.23
  IV. Справа всіх і кожного с.27
  IV. Висновок с.29
  VII. Література с.31

  Фізичне виховання як педагогічний процес

  Завдання фізичного вдосконалення підростаючого покоління вирішуютьсяв рамках фізичного виховання. Як форма організації руховоїдіяльності фізичне виховання характеризується:

  - чітко поставленої і соціально обумовленої метою, завданнями,конкретизують її, і прогнозованим результатом;

  - наявністю перетворюючого процесу, що відповідає поставленої мети іщо включає форми і методи покращення фізичних можливостей школярів;

  - специфічними умовами і засобами, які забезпечують ефективністьперетворюючого процесу відповідно до принципів фізичної культури.

  Мета фізичного виховання і її прогнозований результат пов'язані зпрограмою соціально-економічного розвитку суспільства, якапередбачає всебічний і гармонійний розвиток особистості, найбільшповне розкриття її фізичних сил.

  Мета фізичного виховання конкретизується в її прикладноїспрямованості і полягає у всебічній фізичної підготовкипідростаючого покоління до активної творчої праці і захисту Батьківщини.
  Прикладна спрямованість фізичного виховання в рамках школиобмежує можливість максимального розвитку фізичних потенцій дітей іпідлітків. Вона лише визначає межі спрямованого перетворення їхфізичної природи. Вийти з рамки цих меж можна за рахунок залученняшколярів до інших форм організації рухової діяльності і в першучергу до спорту, який дозволяє розкрити їх максимальні функціональніможливості.

  Прогнозований результат фізичного виховання закладений у вимогахдержавних тестів і навчальних програмах з фізичного виховання, а вспорті - в нормах Єдиної всесоюзної спортивної класифікації та програмахдитячо-юнацьких спортивних шкіл.

  Перетворюючий процес рухової діяльності у фізичномувихованні становить суть навчально-виховної роботи, що включаєнавчання руховим діям, виховання фізичних якостей, а такожоволодіння знаннями основ теорії фізичної культури.

  Положення про колектив фізичної культури загальноосвітньої школи

  1. Загальні положення

  Колектив фізичної культури загальноосвітньої школи єсамодіяльної організацією, покликаної всесвітньо розвивати масовуфізичну культуру, спорт і туризм серед учнів.

  Основною метою колективу фізичної культури є сприянняшколі і сім'ї у вихованні учнів у дусі вимог моралі, у зміцненніїхнього здоров'я та всебічного фізичного розвитку, підготовки до праці ізахисту Батьківщини.

  Колектив фізичної культури організує свою роботу на основіучнівського самоврядування, широкої творчої ініціативи ісамодіяльності.

  Загальну відповідальність за організацію колективу фізичної культури вшколі несе директор. Методична допомога у діяльності колективузабезпечується вчителем фізичної культури, організатором позакласної тапозашкільної роботи. Безпосереднє керівництво роботою колективуздійснює його рада.

  2. Завдання колективу фізичної культури

  Під колективом фізичної культури ставляться наступні завдання:всіляко сприяти вихованню у школярів відданості Батьківщині,громадської активності, працьовитості, розвитку ініціативи, творчості таорганізаторських здібностей;залучити всіх школярів у систематичні заняття фізичною культурою,спортом і туризмом;здійснювати позаурочні заходи щодо зміцнення здоров'я таудосконалення всебічного фізичного розвитку учнів, навичок іумінь у заняттях спортом і туризмом, вихованню стійкої звички досистематичних занять фізичними вправами, дотримуватися правил особистоїта громадської гігієни;приймати участь в планомірної і систематичної підготовки школярів до здачінорм вимог державних тестів, нормативів Єдиної спортивноїкласифікації;організовувати фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчальногодня школи, надавати допомогу в проведенні щоденних фізкультурних занять впродовженим дні, активно приймати участь у масових змаганнях: дитячихспортивних іграх «Старти надій», ігри на призи всесоюзних клубів зарізних видів спорту та ін, в щомісячних днях здоров'я і спорту;приймати участь в організації масової спортивно-оздоровчої роботи середдітей і підлітків за місцем проживання, в прилеглому житловому кварталі імікрорайоні школи;брати активну участь у зміцненні та благоустрої шкільної навчальноспортивної бази;готувати з числа учнів фізкультурний актив на допомогу вчителям дляпроведення масової фізкультурної та спортивної роботи в школі;вести пропаганду фізичної культури і спорту серед учнів якнеодмінних засобів зміцнення здоров'я і підтримки високоїпрацездатності.

  3. Організація і зміст роботи колективу

  Колектив фізичної культури створюється в восьмирічних і середніхшколах, школах-інтернатах з учнів I - X (XI) класів.

  Примітка. Колективи фізичної культури восьмирічних і середніх загальноосвітніх шкіл організують у прилеглих від них початкових школах спортивні групи і секції, допомагають в організації масової фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

  Рада колективу обирається (у складі 7 -11 і більше осіб ) назагальних зборах представників класів. До складу ради обираються найбільшактивні учні школи, представники учнівського комітету школи.

  Рада колективу фізкультури обирає зі свого складу голову,заступника і секретаря.

  При раді колективу фізкультури створюються комісії з масовоїфізичної культури, зі спортивних заходів, з підготовкифізкультурного активу, з пропаганди, господарська та ін

  Керівництво комісіями покладається на членів ради колективу. Усклад комісій рішенням ради включається фізкультурний актив школи.

  Комісія з масової фізичної культури допомагає керівництву школи,класним керівникам і вчителям фізичної культури в організаціїфізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня (гімнастикадо навчальних занять, фізкультурні мінімуми на уроках, рухливі зміни),у проведенні щоденних фізкультурних занять в режимі продовженого дня,виділяючи на допомогу вихователям фізкультурний актив, в організаціїщомісячних днів здоров'я. Виявляє ініціативу щодо створення груп початковоїпідготовки дитячо-юнацьких спортивних шкіл у своїй школі, організовуєспільно з педагогічним колективом підготовку та здачу нормдержавних тестів.

  Комісія по спортивних заходів організовує внутрішкільнихзмагання, допомагає вчителю фізичної культури проводити заняття вспортивних секціях, разом з ним комплектує команди класів і школи дляучясть в районних (міських) змаганнях, оформляє рекорди школи,веде облік школярів, які виконали нормативи спортивної класифікації.

  Комісія з підготовки фізкультурного активу допомагає вчителюфізичної культури готувати і направляти громадських інструкторів, суддіві фізоргом для організації і проведення фізкультурно-оздоровчих іспортивних заходів як у школі, так і за місцем проживання учнів.

  Комісія з пропаганди фізичної культури, спорту, туризму організовуєсвою роботу через стінну друк, шкільне радіо, спортивні свята,показові виступи спортсменів. Вона створює куточок фізичноїкультури, розміщуючи в ньому ілюстративні та інші матеріали. Організовуєбесіди на теми про значення фізичної культури, правила гігієни, режимухарчування, рухової активності, залучаючи для цього педагогів, батьків,представників медичного персоналу.

  Господарська комісія сприяє керівництву школи у благоустроїспортивних споруд, забезпечення збереження спортивного обладнання таінвентаря.

  Інші комісії, що створюються на розсуд ради колективу, проводятьроботу згідно зі своїм призначенням.

  План роботи колективу складається з урахуванням планів роботи школи іучнівського комітету школи.

  Рада колективу фізкультури звітує один раз на рік перед загальнимизборами представників класів.

  4. Права ради колективу

  Рада має право:давати рекомендації учням для вступу в ДЮСШ;представляти активістів, фізкультурників і спортсменів до заохочення інагородженню дирекцією школи і вищестоящими фізкультурні організації;нагороджувати громадських інструкторів і суддів з числа учнів спеціальнимизначками ( «Юний інструктор по спорту», «Юний суддя зі спорту»);заносити в книгу Пошани колективу фізичної культури кращих організаторівфізкультурної роботи.

  5. Права і обов'язки членів колективу фізичної культури

  Члени колективу мають право:займатися в спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки,виступаючи в змаганнях;обирати і бути обраним до органів колективу фізичної культури;користуватися спортивним обладнанням, інвентарем та іншими видамиспортивно-туристського спорядження, що належать школі.

  Члени колективу зобов'язані:вести себе в дусі морального кодексу та вимог спортивної етики;успішно сочитать навчання в школі з регулярними заняттями фізичною культуроюі спортом;активно приймати участь в роботі колективу фізкультури, виконувати всі рішенняради колективу, дорожити честю свого колективу, постійно піклуватисяпро його авторитет;готуватися до здачі відповідно віку нормативів державнихтестів та виконання спортивних розрядів;активно приймати участь у всіх спортивно-оздоровчих заходах школи;берегти спортивні споруди, обладнання, інвентар та шкільну спортивнуформу; брати активну участь в роботах з будівництва, ремонту таблагоустрою шкільних спортивних споруд, обладнання та інвентарю;бути активним пропагандистом фізкультури, спорту та туризму;дотримуватися вказівки шкільного лікаря по самоконтролю за розвитком організму іправилами особистої гігієни.

  До членів шкільного колективу, що допускають порушення дисципліни,негідну поведінку в громадських місцях, будинки, серед товаришів, учас змагань, радою колективу фізичної культури застосовуютьсярізні виховують заходи (тимчасове відсторонення від занять в групі,секції; позбавлення права брати участь у змаганнях; висновок зі збірноїкоманди школи і т.п.). При цьому рада керується Правилами поведінкиучнів.

  6. Спортивна форма

  Колектив фізичної культури може мати свою спортивну форму одягута емблему, затверджені радою.

  7. Облік і звітність

  Облік роботи колективу фізичної культури проводиться відповідноз типовим журналом (додається).

  Звітність проводиться за встановленою формою.

  Додаток

  Типовий журнал

  обліку роботи колективу фізкультури школи_________________ на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (навчальнийрік)

  Склад ради колективу фізкультури


  | 1 | 2 | 3 | 4 |
  | N | Прізвище, | Робота, | Клас |
  | п/п | ім'я | що виконується | |
  | | | В раді | |
  | | | | |

  План засідань ради

  | Чверть | Місяць, день | Основні питання | Відмітка про |
  | | | Порядку денного | виконання |
  | I | вересня | | |
  | | Жовтень | | |
  | II | листопад | | |
  | | Грудня | | |
  | | Січня | | |
  | III | Лютий | | |
  | | Березня | | |
  | IV | квітня | | |
  | | Травня | | |

  План роботи колективу фізкультури на. . . . . . . . . навчальний рік

  | N | Заходи | Терміни | Відповідальний за | Відмітка про |
  | п/п | | | виконання | виконання |
  | | | | | |

  Спортивно-масові і оздоровчі заходи на I чверть

  | N | Найменування | Терміни | Місце | відпові-| Відмітка про |
  | п/п | заходів | проведення | проведення | ний за | виконан-н |
  | | | | | Виконання | ії |
  | | | | | | |

  Спортивно-масові і оздоровчі заходи на II чверть

  | N | Найменування | Терміни | Місце | відпові-| Відмітка про |
  | п/п | заходів | проведення | проведення | ний за | виконан-н |
  | | | | | Виконання | ії |
  | | | | | | |

  Спортивно-масові і оздоровчі заходи на III чверть


  | N | Найменування | Терміни | Місце | відпові-н | Відмітка про |
  | п/п | заходів | проведе-ні | проведення | ий за | виконан-ні |
  | | | Я | | виконання | і |
  | | | | | | |

  Спортивно-масові і оздоровчі заходи на IV чверть


  | N | Найменування | Терміни | Місце | відпові-н | Відмітка про |
  | п/п | заходів | проведення | проведе-ния | ий за | виконан-н |
  | | | | | Виконання | ії |
  | | | | | | |

  Спортивно-масові і оздоровмтельние заходи на I, II, III і IV чверті


  | N | Найменування | Терміни | Місце | відпові-н | Відмітка про |
  | п/п | заходів | проведення | проведе-ния | ий за | виконан-н |
  | | | | | Виконання | ії |
  | | | | | | |

  Загальні відомості про класи в. . . . . . . . . . навчальному році


  Чисельність що займаються в спортивних секціях в. . . . . . . . . . навчальному році


  | | | | Проводять заняття |
  | № | найменування секції | кількість | вчитель-| громад-|
  | п/п | | займаються | тренер | нік |
  | 1 | | | | |
  | 2 | | | | |
  | 3 ... | | | | |
  | 8 | | | | |

  Чисельність що займаються в групах ЗФП в. . . . . . . . . . . навчальному році


  | | | | Проводять заняття |
  | № | Групи ЗФП по | кількість | вчитель-| громад-|
  | п/п | віку | займаються | тренер | нік |
  | 1 | | | | |
  | 2 | | | | |
  | 3 ... | | | | |
  | 8 | | | | |

  Облік проведення спортивно-масових заходів у школі


  | Дата | Захід | Хто брав участь | Кількість | Рейтинг-к | примеч-н |
  | | | (Класи, команди) | учасників | а | ие |
  | | | | | | |

  Участь школи в районах і міських змаганнях в. . . . . . . . . . навчальному році


  | | Найменування | дата і | кількість | зайняте місце | при-|
  | № | спортивних | місце | команд і | коман-ди | приз-| меча-|
  | п/п | заходів | проведе-ні | учасників | | ри | ня |
  | | | Я | | | | |
  | | | | | (Кл.) | |
  | | | | | | |

  Число які здали державні тести за. . . . . . . . . навчальний рік

  | № | Клас | Кількість значківців | примітка |
  | п/п | (вік) | срібло | золотий | |
  | | | | | |

  Кращі результати учасників шкільних та інших змагань в. . . . . . . . навчальному році


  | № | клас, рік | вид змагань та | спортивний |
  | п/п | народження | результат | розряд |
  | | | | |

  Облік роботи суддів громадських об'єднань в. . . . . . . . . навчальному році


  | № | Прізвище, ім'я | Клас | Вид спорту | Відмітка про | Оцінка |
  | п/п | | | | суддівстві | |
  | | | | | | |

  Облік нагородження кращих спортсменів та активістів спорту за. . . . . . . . . . навчальний рік


  | № | Прізвище, ім'я | Клас | За що | Чим | Дата |
  | п/п | | | нагороджений | нагороджений | нагородження |
  | | | | | | |

  Короткі підсумки навчального року, зауваження та пропозиції щодо роботи в новому навчальному році

  Записи про відвідини і перевірку роботи колективу фізкультури


  | № | Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Зауваження |
  | п/п | перевіряючого | | |
  | | | | |

  Спеціалізовані класи з видів спорту з продовженим днем навчання та поглибленим навчальним процесом в надурочний час

  | Вид спорту | Кількість | Число | Який ДЮСШ |
  | | Годин | займаються | обслуговується |
  | | | | (Воно, ДСО) |
  | | | | |

  Організація роботи з фізичного виховання в школі

  Організація і зміст фізичного виховання регламентуютьсяінструктивно-методичними та нормативними документами Міністерствапросвіти та документами Міністерства освіти, прийнятими ним спільноз Комітетом з фізичної культури і спорту та Міністерствомохорони здоров'я.

  До таких документів отнсітся навчальна програма з фізичної культури іспорту, програми з позакласної та позашкільної спортивної роботи зішколярами, програма занять з учнями,?? тнесеннимі станомздоров'я до спеціальної медичної групи, положення про шкільному колективіфізичної культури і про позашкільних закладах, а також інструктивно -методичні листи щодо організації процесу фізичного виховання ірозвитку масової фізкультури і спорту.

  Систему обов'язкових взаємопов'язані форм організації фізичноговиховання школярів складають:уроки з фізичної культури;фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі школи;обов'язкові для школи форми позакласної спортивно-масової роботи;за вибором учнів: позашкільна спортивно-масова робота.

  Дієвість системи фізичного виховання забезпечується високоюефективністю уроків фізичної культури, їх інструктивноспрямованістю, раціональним змістом, кількістю та обсягом масовихфізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня, широким залученнямучнів у різні форми позакласної та позашкільної роботи з фізичноїкультурі, спорту і туризму, регулярним лікарсько-педагогічним контролем заздоров'ям учнів, за навчально-виховним процесом. Основниморганізаційно-педагогічним принципом здійснення фізичноговиховання учнів загальноосвітніх шкіл є диференційованезастосування засобів фізичної культури в заняттях зі школярами різногостаті і віку з урахуванням стану їх здоров'я, ступеня фізичногорозвитку та рівня підготовленості.

  Організація фізичного виховання школярів забезпечується органаминародної освіти за сприяння комітетів з фізичної культури іспорту, а також спортивних і громадських організацій, органівохорони здоров'я.

  Відповідальність за постановку фізичного виховання в школі несутьнепосркдственно директори шкіл.

  Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьминесе відповідальність за проведення позакласної фізкультурно -оздоровчої роботи. Він повинен приймати участь в організації колективуфізичної культури і в його роботі, залучаючи для цього всіх вчителівшколи. Поряд з цим він покликаний надавати всіляку допомогу в організаціїфізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня школи, в роботі попідготовки та здачі норм державних тестів, а іакже залучатишевство організації, батьків та старшокласників до проведенняспортивно-масової та оздоровчої роботи як в школі, так і за місцемпроживання учнів. Він організує також пропаганду та агітацію фізичноїкультури та спорту сркді учнів, батьків і вчителів.

  Учитель фізкультури покликаний надавати постійну допомогу в проведенніфізкультурно-оздоровчих заходів у мікрорайоні, організаційно -методичну допомогу вихователям груп продовженого дня, широко залучаючидля цього фізкультурний актив у школі, забезпечувати спільно зкерівниками НВП здачу ущащіміся норм державних тестів. Він повиненспрямовувати роботу шкільного колективу фізкультури, а також готуватигромадських інструкторів і суддів з числа школярів і залучати їх удоступних формах до проведення різних занять та заходів в школі та помісцем проживання. У коло його обов'язків також входить організаціявнутрішкільних змагань фізкультурних свят за програмою дитячихспортивних ігор «Старти надій» і т. д.

  Керівник НВП також повинен брати участь в організації та проведеннірізних фізкультурно-оздоровчих заходів, щомісячних днямиздоров'я і спорту. Він організовує роботу спортивних секцій і гуртків івнутрішкільних змагань з військово-технічних видів спорту, проводить учас польових занять з учнями юнаками X (XI) класів огляди пофізичної підготовленості, одночасно він готує з числафізкультурного активу учнів юних інструктов і суддів з військово-прикладнихвидів спорту.

  Класні керівники та вчителі повинні більшою мірою добиватисядотримання учнями режиму дня та правил особистої гігієни, виконання нимиранкової гімнастики.

  У практиці роботи повинен здійснюватися внутрішній контроль з бокудирекції за станом фізичного виховання нкольніков. Він повинензадовольняти наступним вимогам:
  29. бути всебічним-охоплювати всі найважливіші сторони навчально-виховного процесу;
  30. об'єктивним-грунтуватися на великому колличестве ретельно зібраних фактів;
  31. результативним-здатним до досягнення позитивних зрушень у рвботе.

  Контроль повинен здійснюватися за наступними пораметрам:
  1. Чи правильно розуміє вчитель сучасні завдання фізичного виховання?
  Чи враховує вікових і статеві особливості школярів, відмінності в їх фізичної підготовленості в процесі роботи?
  1. Чи достатньо ефективна система підбору вчителями засобів і методів фізичного виховання, що застосовуються на уроках і позакласних заняттях?
  1. Наявність і якість спортивного інвентарю, обладнання, наочних посібників.

  Школа покликана готувати ідейно загартоване покоління, давати своїмвихованцям необхідний мінімум занять з предметів шкільного циклу. У школахповинно всіляко заохочуватися творчість самий учнів, і з цією метою тамстворюються різного роду гуртки, секції, клуби. У регулярних заняттяхфізкультурою - запорука здоров'я, а отже, і результат подальшоїкорисної діяльності для суспільства.

  При всій значущості фізкультурно-оздоровчих заходів у режимінавчального та продовженого дня провідною формою організації позакласної спортивно -масової роботи є діяльність шкільного колективу фізичноїкультури. Він є самодіяльної організацією, покликаною всебічнорозвивати масову фізичну культуру, спорт, туризм серед учнів.

  Колектив фізичної культури створюється в восьмирічних і середніхшколах, школах-інтернатах. Членами колективу є учні I - X (XI)класів. За своєю структурк колектив очолюється його радою у складі 7 -
  11 людей, роботою якого керує голова. До складу радиколективу фізичної культури обираються найбільш активні учні школи.

  При раді колективу фізкультури створюються комісії:з масової фізичної культури;з проведення спортивних заходів;з підготовки фізкультурного активу;з пропаганди та ін

  Керівництво комісіями покладається на членів ради. До складу комісіїрішенням ради залучаються члени фізкультурного активу школи. Віддієвості цих комісій повною мерое залежить результативність роботиколективу в цілому, і особливо в забезпеченні масовості фізичної культуриі спорту в школі.

  Схема фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових форм позакласної роботи у школі

  Гімнастика до занять фізкультурні хвилинки на уроках рухливі зміни щоденні фізкультурні заняття в групах продовженого дня щомісячні дні здоров'я та спорту туристичні походи колектив фізичної культури

  рада колективу комісії:з масової фізкультурипо спортивних заходівз підготовки фізкультурного активуз пропагандигосподарська та ін

  Кружки фізкультури спортивні секції групи ЗФП групи державних тестів групи початкової підготовки ДЮСШ спортивні змагання

  Так комісія з масовості фізичної культури допомагає керівництвушколи, класним керівникам і вчителям фізичної культури в організаціїфізкультурно оздоровчих заходів в режиме навчального дня, у проведенніщоденних фізкультурних занять у групах продовженого дня. Для цього вонавиділяє фізкультурний актив, громадських інституцій.

  Комісія по спортивних заходів організує спільно з учителямифізкультури внутрішкільних змагання, допомагає організовувати роботуспортивних секцій, приймає участь в комплектуванні команд для участі врайонних (міських) змаганнях, оформляє рекорди школи, веде облікучнів, які виконали нормативи спортивної класифікації.

  Спортивні секції створюються для учнів, які бажають регулярно займатисятим чи іншим видом спорту. Поряд з радою колективу основна роль уорганізації роботи секцій належить вчителю фізичної культури. Пристворення спортивної секції перш за все враховуються умови, що дозволяютьзабезпечити їх успішну роботу,-наявність відповідної бази і тих осіб,які можуть проводити заняття.

  У кожній спортивній секції учні розподіляються за віковимигрупах: молодша - 11-12, 13-14 років; середня - 15-16 років; старша - 17-18років. Заняття в секціях проводяться 2-3 рази на тиждень по 60-90 хв. Запис усекції проводиться через фізоргом класу.

  Поряд зі спортивними секціями в школі створюються секції або групи ззагальної фізичної підготовки (ЗФП). В їх завдання входить підвищення загальноїфізичної підготовки учнів шляхом використання в заняттях з нимирізних засобів фізичної культури і спорту, що складають основу навчальноїпрограми з фізичної культури. До занять в таких секціях або групахзалучаються учні, які дещо відстають у своєму фізичномурозвитку або потребують доплнітельних заняттях як недостатньопідготовлені до виконання вимог навчальної програми.

  Призначення ЗФП цілком визначену - допомогти учням у підготовці дооволодіння нормативами державних тестів.

  Головним напрямком в проведенні будь-яких фізкультурно-спортивних іінших заходів має бути жива, зацікавлена участь перш за всесамих школярів. Разом з тим ця робота не повинна бути стихійною,безконтрольною. Її слід систематично нааправлять адміністрацією,вчителями фізкультури, нарешті, всім педагогічним колективом даноїшколи.

  Керівництво фізичним вихованням учнів

  Згідно з положенням всі члени педагогічного колективу несутьвідповідальність за фізичне виховання школярів відповідно до їхфункціональними обов'язками.

  Директор школи несе отвнтственность за організацію фізичноговиховання в школі. На нього покладається:створення матеріально-технічної бази, придбання інвентарю іобладнання для проведення всіх форм фізичного виховання в школі,контроль за ефективним використанням наявної бази;організація регулярних мкдіцінскіх оглядів учнів відповідно довстановленими термінами;сприяння роботі колективу школи з фізичного виховання учнів.

  Замістітель директора школи з навчально-виховної роботи:несе відповідальність за якість виконання навчальних програм і ефективнепроведення уроків фізичної культури;контролює заняття зі школярами, віднесеними за станом здоров'я доспеціальної медичної групи, а також організацію фізкультурних занять врежимі навчального дня, групах продовженого дня;координує діяльність педагогів школи з формування в учнівгігієнічних та інших знань, пов'язаних із зміцненням здоров'я.

  Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи:приймає участь в роботі колективу фізичної культури, координує іспрямовує зусилля педколективу та громадських організацій школи напроведення позаурочних форм фізичного виховання;привертає шевство організації, батьків і фізкультурний актив допроведення спортивно-масової та оздоровчої роботи в школі і за місцемпроживання;організовує агітацію і пропаганду фізичної культури і спорту середучнів, батьків і вчителів.

  Керівник початкової військової підготували:учавсівует в організації та проведенні позакласних форм фізичноговиховання школярів;прганізует роботу з військово-технічних видів спорту, для чого готуєгромадських інструкторів та суддів;бере участь у підготовці учнів до складання норм і вимогдержавних тестів.

  Класні керівники:розробляють і реалізують плани спортивно-оздоровчих заходівусередині класу;організують, готують і представляють клас до участі в усіх внутрішкільнихспортивно-масових і оздоровчих заходах;разом з батьками домагаються дотримання учнями режиму дня і правилособистої гігієни, виконання ними ранкової гімнастики;сприяють залученню учнів у секції колективу фізичної культури,
  ДЮСШ;проводять агітаційно-пропагандистську роботу в класі.

  Вихователь групи продовженого дня:стежить за виконанням учнями режиму дня та правил особистої гігієни;організовує проведення фізкультхвилинок і фізкультпаузи під час підготовкиуроків;сприяє проведенню ігор під час прогулянок;організовує щодня протягом години фізкультурні заняття;сприяє виконанню учнями домашніх завдань з фізичної культури.

  Учитель-предметник:здійснює міжпредметні зв'язки;проводить візкультмінуткі на своїх уроках, стежить за оспнкой учнів увркмя уроків;особисто приймає участь в проведенні фізкультурно-оздоровітельнихмеропріятій ізмагань, виконує доручені йому педрад обов'язки.

  Вчитель фізичної культури:планує роботу з фізичного виховання школярів і розробляєспільно з директором перспективи та напрямки розвитку фізичноїкультури і спорту в школі на кожному етапі;спрямовує роботу шкільного колективу фізкультури;несе відповідальність за виконання навчальної програми;забезпечує санітарно-гігієнічні умови та заходи безопосності на всіхвидах занять фізичними вправами;здійснює заходи щодо впровадження фізичної культури в побут учнів іпедколективу;організує позакласну фізкультурно-оздоровчу та спортивно-іассовуюроботу в школі, прагнути до залучення всіх учнів в різноманітнізанять та змагань;проводить заняття з учнями, віднесеними до спеціальної медичної групи;надає організаційну та методичну допомогу вихователям группродовженого дня, класним керівникам, классоводам, вчителям -предметникам;бере участь у проведенні заходів з фізичного виховання замісцем проживання;забезпечує підготовку учнів до виконання норм і вимогдержавних тестів;готує громадський фізкультурний актив з числа учнів, вчителів,батьків для роботи в школі та за місцем проживання;організовує внутрішкільних змагання та забезпечує участь команд школив районних (міських) змаганнях;підтримує контакт зі спортивними товариствами та позашкільними установами,які займаються фізичним вихованням школярів;організує спільно з директором школи навчання плаванню;здійснює профорієнтацію і профподготовітельную роботу з учнями.

  Для успішного виконання своїх обов'язків члени педколективувикористовують методи, прийоми і форми організації, що відповідають сучаснимвимогам теорії і методики фізичного виховання школярів.

  Справа всіх і кожного

  З досвіду роботи педагогічного колективу Шевченківської середньої школи
  Жовтневого району.

  Практика показує, що досягнення справжньої масовості фізкультури іспорту немислимо без створення, регулярного освіти, зміцнення івдосконалення навчально-спортивної бази. У шевченківської середній школіпрацею педагогічного та учнівського колективів, завдяки ентузіазмувчителів фізичної культури В.Ф. Данилевського, великої допомоги шефів --трудівників радгоспу імені Шевченка, батьків учнів створено сучаснийспортивний комплекс. Маючи таку базу, педагоги вже багато років ведутьтворчий пошук резервів підвищення якості навчально-виховногопроцесу, залучення до занять фізкультурою і спортом усіх хлопців.

  Важливе місце в діяльності всього педагогічного колективу івчителів фізичної культури займає організація підготовки та складанняучнями норм комплексу ГТ. Для цього в школі створено спеціальнукомісія, куди входить організатор позакласної та позашкільної виховноїроботи, керівник початкової військової підготовки, вчителі фізичноїкультури, медсестра, голова ради колективу фізкультури, шефів ібатьківського комітету. Всі найбільш суттєві питання вирішуються назасіданнях комісії, які проводяться п'ять разів на рік. На нихзаслуховуються класні керівники про хід здачі норм, комісія інформує педрада про стан роботи по комплексу. Систематично працюють групигромадської підготовки і ГТ, спортивні секції та гуртки для учнів 1 - 3класів.

  Вчителі фізичної культури Володимир Федорович Данилевський спільно зкласними керівниками проводять велику роз'яснювальну роботу середучнів та батьків про необхідність занять фізкультурою, Участі взмаганнях, тренуваннях, щоденного виконання рухового режиму.
  Систематично проводяться бесіди, лекції для студентів, наприклад, такі:
  «Зарядка допоможе силу помножити», «Миколаїв спортивний» та ін

  У школі регулярно проходять Тижня фізичної культури і спорту. Їхзвичайно одинадцять. Наприклад, на початку вересня - тиждень плавця, першимтиждень жовтня - спринтера, четвертий тиждень жовтня - стрибуна і т.п. У нихберуть участь всі учні з першого по десятий класи.

  До числа обов'язкових і цікавих заходів у режимі дня
  Шевченківської школи належать рухливі ігри та фізичні вправи навеликих перервах. У такі хвилини школа нагадує великий потривожениймурашник: всі бігають, стрибають, грають.

  Своє головне завдання учитель фізкультури В.Ф. Данилевський бачить не впідготовці чемпіонів-одинаків, а у фізичному розвитку всіх своїхвихованців. Тому центр фізкультурно-масової роботи перенесений вкласний колектив. У всіх внутрішкільних змаганнях бере участь команда -клас. Переможець визначається за сумою середніх результатів, показаниххлопчиками та дівчатками. При такій методиці підведення підсумків змаганьклас вже не може вийти переможцем за рахунок кількох сильнихспортсменів. І що найважливіше, кожен школяр протягом року приймаєучасть в 10 - 11 змаганнях, які, як правило, проводяться внедільні дні. Їх підсумки підбиваються на радіолінейке. Переможцінагороджуються грамотами, пам'ятними подарунками.

  Уміле використання добре обладнаних спортивного комплексу,спортивного залу, застосування сучасної методики навчання та тренуванняприносять позитивні результати: щороку 96% учнів 2, 4, 6, 8, 10-хкласів складають ГТ. Кожен другий учень-розрядник. У школі майже немає хлопців,віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи.

  Учні Шевченківської школи не припиняють заняття спортом і тоді,коли стають дорослими. Для декого це стало пофессіей: більшедвадцяти її вихованців працюють вчителями у школах району та області,викладачами у вузах та тренерами ДЮСШ.

  Висновок

  Фізичне виховання подростаючего покоління є органічноючастиною системи виховання та освіти дітей і має на меті сприяння всебічногорозвитку особистості і духовних сил школярів, їх підготовки до життя, праці ізахисту Батьківщини.

  У процесі фізичного виховання загальноосвітніх шкіл вирішуютьсязавдання зміцнення здоров'я школярів, розвиток їх фізичних здібностей,розширення функціональних можливостей організму, формування руховихнавичок, виховання їх моральності і вольових якостей: патреотізма,колективізму, сміливості, рішучості, наполегливості, цілеспрямованості.

  Виходячи з цього директору школи, вчителям фізичної культури, а такожраді колективу фізкультури при активній допомозі всього педагогічногоколективу необхідно здійснювати позакласну спортивно-масову іоздоровчу роботу.

  Вчителям фізичної культури слід преж

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status