ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Боротьба з міжнародним тероризмом в Республіці Казахстан
       

   

  Міжнародне публічне право

  Міністерство Науки та Освіти Республіки Казахстан

  Атирауська Державний Університет ім. Х. Досмухамедова.

  Юридичний факультет.

  Допущений до захисту: Кафедра
  «Теоретичних

  ___________________________ правових дисциплін

  Зав. кафедрою

  к.ф.н. доцент, Бенделіані С.А.

  Д И П Л О М Н А Р О Б О Т А

  Тема: «Боротьба з міжнародним

  тероризмом в Республіці Казахстан »

  Дата здачі:
  Виконав: студент 4 курсу ТДР - 43 гр.

  _______________

  Ісмагамбетов С.Б.

  Дата захисту:
  Науковий керівник, викладач:

  _______________

  Садуахасова З.Ж.

  Оцінка:

  ________________

  Атирау -2002р.

  П Л А Н:

  Введення.


  Глава I. Міжнародний тероризм як злочин проти миру ібезпеки людства.

  1. Загальна характеристика міжнародного тероризму.

  2. Міжнародно-правове значення кодексу злочинів проти миру і безпеки.

  Глава II Правове регулювання боротьби з міжнародним тероризмом у
  Республіці Казахстан.

  1. Законодавство Республіки Казахстан по боротьбі зтероризмом.

  2.2. Міжнародні угоди і конвенції Казахстану з правової допомогиу кримінальних справах.

  2.3. Діяльність Національного Центрального Бюро Інтерполу в Республіці
  Казахстан.

  Висновок.

  Список використаної літератури.

  Введення

  З моменту встановлення незалежності в Республіці Казахстан як і вбагатьох країнах співдружності перехідний період пов'язаний з розвитком якпозитивних так і негативних процесів у взаємодії держав уобласті забезпечення загального миру і безпеки включаючи превентивнудіяльність. Вивчення цих процесів вимагає з боку дослідникаоб'єктивності та неупередженості. Таке вивчення потрібно, для того щоброзширити пізнання в правовому регулюванні боротьби тероризму в Республіки
  Казахстан.

  Протягом усієї історії людина мріяла про світ. Кращі уми присвятилицієї проблеми свої праці. Але тільки в даний час визріли умови,відкривають реальні перспективи забезпечення загального миру. Порушення нормміжнародного кримінального права здійснюються з волі конкретних осіб, ітому їх встановлення кримінальної відповідальності за тяжкі злочининеобхідно для встановлення миру і правопорядку. Існувало, та йпродовжує існувати парадоксальну думку про те, що рішення проздійснення міжнародних, та й не тільки терористичних актівприймаються можновладцями, а тягар відповідальності лягає на державув цілому, на його населення. І сьогодні від санкції міжнародного співтовариства ввідношенні держави правопорушника страждають не керівники, а народ.
  Згадаймо хоча б санкції щодо Іраку і Югославії. Вихід з такоїситуації, що представляє загрозу миру та безпеки, бачиться вміжнародне співробітництво держав у боротьбі зі злочинами протимиру і безпеки. Також необхідно приділити особливі уваги такій галузіправа як міжнародне кримінальне право, завдяки якому кримінальнійпереслідуванню підлягають керівники та посадові особи держави, які несутьвідповідальність за вчинення злочин.

  Трагічні події у вересні 2001 року в Нью-Йорку і Вашингтоні, атакож терактом чиненими до цього дня в Росії, є незаперечною першорядним завданням усього світового співтовариства. Вивчаючи види,передумови цього злочину ми можемо запобігти вчиненню, розвиткуподібних терактів в нашій країні.

  Така оцінка необхідності вивчення боротьби з тероризмом в РК дає намоснову для того, щоб зробити висновок про безсумнівну актуальність вивченняданої проблеми.

  Метою даної дипломної роботи є вивчення, у правовому аспектіборотьби з тероризмом, у тому числі зі злочинами проти миру ібезпеки, що проявилося ще з 1950 року, прийняттям міжнароднихдокументів, що регулюють ці злочини, а також співробітництводержав у цій галузі на сучасному етапі розвитку. Для досягненняданої мети необхідно вирішення наступних завдань: по-перше, вивчитиміжнародно-правові документи, що регулюють боротьбу з тероризмом, по -друге, для того, щоб зрозуміти діяльність РК в області тероризму,проаналізувати правове регулювання боротьби з міжнародним тероризмомв РК. По-третє, простежити процес розвитку та співробітництва РК у боротьбі ззлочинами проти миру і безпеки людства.

  Дані цілі та завдання і визначили структуру дипломної роботи.

  Робота складається з вступу, трьох глав і висновку.
  У введенні дається обгрунтування актуальності даної проблеми, цілі та завданняроботи, короткий зміст розділів, аналіз використаної в ході дослідженнялітератури, особливість позиції автора в оцінці досліджуваного явища, а такожзначення цієї роботи в цілому. У першому розділі "Міжнародний тероризм якзлочин проти миру і безпеки людства "дано аналіззлочині, які були визначені статутами військових трибуналів якзлочини, що посягають на мир і безпеку. Відображено поділміжнародних злочинів, в залежності від об'єкта зазіхання. Уцьому розділі також дано аналіз проекту кодексу злочин проти миру ібезпеки і його міжнародно-правове значення.

  У другому розділі "Правове регулювання боротьби з тероризмом в РК"був зроблений аналіз ситуації що склалися в країні після виходу у світ 13 липня
  1999 Закону РК під номером 461-1 "Про боротьбу з тероризмом".

  У цій главі також розглянуті дії РК і зі співробітництва проправової допомоги у кримінальних справах. Інтеграція злочинів на сучасномуетапі і боротьби з нею в діяльності Інтерполу, а саме в підрозділівигляді Національного Центрального Бюро розглянуто в цьому розділі.

  На закінчення розглядаються наслідки прийняття цих заходів, коротківисновки по всій роботі і прогнози щодо майбутнього розвитку РК. Акти тероризмувідбуваються і на сьогоднішній день, і на жаль, для грунтовногоаналізу та оцінок даної області поки що немає достовірної інформації таспеціальних монографій, а саме компетентні урядові структуриповністю не говорять, а багато засобів масової інформації не достатньооб'єктивно розкривають цю тему.

  Під час написання цієї дипломної роботи, довелося зіткнуться зтруднощами по знаходженню міжнародних документів у вигляді статутів,договорів, угоді, конвенції.

  В дипломній роботі використані джерела, які можна розділити надві групи. До першої групи джерел відносяться спеціальні роботи, статтіполітологів дипломатів присвячені цій проблемі.

  У книзі "Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю",випущеної видавництвом "Жети жарги" зібранідокументи статті, думки незалежних експертів, дипломатів з питаньспівробітництва держав по боротьбі з претупностью.1

  Велику допомогу в написанні дипломної роботи зробила книга Сарсембаева
  К.М., 2 в якій йде порівняльну характеристику казахстанськогокримінального права та зарубіжних держав: Абак М.М. Припічок С.В. 3, дедали відомості роботи ООН в області боротьби держав з тероризмом, книгагруп дослідників під керівництвом Маджоряна Л.А.4 аналітична стаття
  Назаралієва К., Шінкорова А. 5Наркотікі поверх кордонів; Ляхов Е.Г.6, Скакунов
  Е.І. Міжнародно-правові гарантії безпеки держав М.1983 р.

  У цих джерел об'єктивно покірно співробітництво держав уборотьбі зі злочинністю після видання Закону РК № 461-I "Про боротьбу зтероризмом ", розглянуті альтернативні шляхи розвитку країни і можливіваріанти світового співробітництва в різних галузях права, зроблені висновкипрогнози щодо майбутнього розвитку Казахстану, як демократичної правовоїдержави.

  У другій групі віднесені казахстанські нормативні акти і публікуютьсяпрес матеріали за останні роки.

  Ці джерела в свою чергу можна розділити на дві підгрупи. В однуз них входять міжнародні договори ратифіковані РК. Це "Конвенція проправову допомогу у цивільних та кримінальних справах "підписана
  Вірменією, Білорусією, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Росією,
  Таджикистаном, Узбекистаном та Україною, у січні 1993р. Угода міжурядом РК і ФРН «про співробітництво у боротьбі з організованоюзлочинністю тероризмом та іншими видами небезпечних злочинів ».

  У другій групі нормативні акти Казахстану в боротьбі ззлочинність. Один з них "Закон РК про боротьбу з тероризмом", в якійвизначає правові та організаційні основи боротьби з тероризмом в РК,порядок діяльності державних організаційний та організаціїнезалежно від форм власності, а також права обов'язки та гарантіїгруп, у зв'язку із здійсненням боротьби з тероризмом. Наявність вказаноїлітератури не дає підстави для висновку про вивченості теми і рішучостіпроблеми, що вивчається в дипломній роботі.

  Нами була зроблена спроба, дати об'єктивну оцінку ірізнобічне висвітлення боротьби з міжнародним тероризмом в РК. У цьому йполягає новизна дипломної роботи та наукове значення.

  Автор, справжній дипломної роботи не претендуючи на повне вирішеннявсіх проблем у вивченні вищевказаної області, сподівається на можливість їїподальшого вивчення.

  Значення дипломної роботи не вичерпується цим, вона може бутивикористана в якості додаткового матеріалу при викладаннікримінального права та міжнародного права у ВНЗ.
  Глава I. Міжнародний тероризм як злочин проти миру ібезпеки людства.

  1. Загальна характеристика міжнародного тероризму.

  Основні види злочинів, проти миру та безпекилюдства, визначені статутами міжнародних військових трибуналів,заснованих після Другої світової війни. Їх загальне значення булопідтверджені спеціальними резолюцій Генеральної Асамблеї 1946 і 1947роках. Першу групу злочинів складають злочини проти миру. Доних віднесені: планування, підготовка, розв'язання або веденняагресивної війни в порушення міжнародних договорів або завірення і навітьучасть в загальному плані або змови, направлених до здійснення будь-якого з такого роду дій.

  Другу групу утворюють військові злочини, під якими розуміютьсясерйозні порушення законів і звичаїв війни (. Маються на увазі вбивства абокатування військовополонених або осіб, що знаходяться в морі; вбивство заручників;розграбування громадській або приватній власності; безцільне руйнуванняміст або сіл, розорення невиправдане військовою необхідністю іаналогічні дії. Статут трибуналу для Югославії доповнює іконкретизує цей перелік, включаючи в нього біологічні експерименти,примус військовополоненого або цивільної особи служити в збройнихсилах ворога; взяття цивільних осіб в якості заручників і навітьпозбавлення військовополоненого або цивільної особи прав на нормальнесудочинство. Усе це взято з Женевських Конвенції про захист жертв війни
  1949 року. Заборонено також захоплення, роззброєння або навмисне пошкодженнякультових, благодійних, навчальних, мистецьких закладів,історичних пам'яток, художніх і наукових творів. Третюгрупу складають злочини проти людяності, до них віднесені:вбивства, винищування, поневолення, посилання та інші жорстокості вщодо цивільного населення або переслідування за політичними,расовими або релігійними мотивами. Перелік був доповнений статутамитрибуналів для Югославії та Руанди, включенням в нього таких злочинів,як ув'язнення в тюрму, згвалтування, а також тероризм.

  Перераховані злочину представляють перший вид міжнароднихзлочинів, а саме злочинів за міжнародним правом. У силу того,що злочинність відповідних діянь визначається загальним міжнароднимправом, їх дія поширюється на будь-яких осіб, де б вони незнаходилися, незалежно від того чи відображений складу таких злочинів узакони країни де вони вчинені (. Це принципове положення булозафіксовано вже в Статуті Нюрнберзького трибуналу, в якому йшлося прощо підлягають його юрисдикції злочини незалежно від того чи були цідії порушенням внутрішнього права країни, де вони були здійснені, абонемає. Другий вид міжнародних злочинів становлять конвенційнізлочину. Їхній склад передбачено конвенціями, зобов'язуючими що беруть участьдержави ввести відповідні норми в своє кримінальне право з метоюзабезпечення юрисдикції. Традиційно використовується наступна формула:
  «Кожна Договірна держава вживає таких заходів, які можутьвиявитися необхідними, щоб встановити свою юрисдикцію надзлочином »(. Зазвичай конвенції містять постанови зобов'язуютьдержава у відповідності з міжнародним і національним правом приймативсі практично здійсненні заходів з метою запобігання відповіднихзлочинів (. У разі конвенційних злочинів вирок виноситься наоснові національного права. У випадку зі злочинами з міжнародногоправу Міжнародний трибунал виносить вирок безпосередньо на основіміжнародного права, а національні суди можуть це зробити на основі якміжнародного, так і внутрішнього права (. У цьому зв'язку не можу незгадати, що прийнятою Комісії міжнародного права ООН проектом статутуміжнародного кримінального суду передбачений третій, змішаний видміжнародних злочинів. У ньому говориться, що до юрисдикції судувідносяться також «злочини, встановлені договірними постановами івідповідно до договірних постановами перерахованими до Додатків,які з урахуванням осудного особою поведінки представляють виключнесерйозний злочин міжнародного характеру »(. Лінк не на конвенції,а на їх конкретні постанови які ж постанови числяться в
  Додатку? Це постанови конвенції про незаконний обіг наркотиків, прокатування, про апартеїду але основну масу складають постанови іконвенції які можна охарактеризувати як антитерористичні. Цепостанови про незаконне захоплення літаків, про протиправні дії вщодо безпеки цивільної авіації, про злочини проти осіб,що перебувають під міжнародним захистом, про захоплення заручників.

  Сказане підтверджується Європейської Конвенції по боротьбі з тероризмом,прийнятої Радою Європи в 1977году (. У ній на перше місце поставленісаме перераховані конвенції. Перелік доповнений правопорушеннями,пов'язаними з використанням гранат, бомб, ракет, автоматичної зброї,посилок з небезпечними вкладеннями. Все це не випадково. Тероризм стаєвсе більш небезпечним і поширеним явищем. Часто він спирається назарубіжні сили. Тому співробітництво держав у боротьбі з ним придбалобільшої актуальності. Європейська конвенція дає уявлення прокваліфікації даного злочину. Вона кваліфікує як злочин іспробу здійснення терористичного акту або участь як спільникаособи, яка здійснює або намагається здійснити подібний злочин (. Убільшості випадків тероризм служить політичним силам. Тому в
  Європейської конвенції спеціально обумовлено, що для забезпечення видачізлочинця ніяке злочин такого роду не буде розглядатися якполітичне. Іншими словами використання терору в політичних цілях неменше злочинно, ніж в інших випадках (. Крім уже згаданих існуєчимале число інших конвенційних злочинів. До них відносяться: торгівлярабами і поневолення в рабство, торгівля людьми та експлуатація проституціїтретіми особами; виготовлення та збут порнографічних видань; підробкагрошових знаків; незаконна торгівля наркотиками; незаконне ввезення, вивіз іпередача права власності на культурні цінності. На регіональному жрівні встановлюються і інші конвенційні злочину. У зв'язку зшироким поширенням хабарництва при укладанні контрактів в
  1996году країни Латинської Америки підписали конвенцію про співробітництво ввикоріненні урядового бізнесу (. Найбільшу небезпеку длядержав і міжнародного співтовариства останні роки представляєміжнародний тероризм. Міжнародний тероризм (від латинського terror -страх, жах) - міжнародний злочин, що являє собою діюокремих осіб та організації спрямовані на досягнення будь-яких цілей
  (звичайно політичних) шляхом застосування акції насильства, терористичнихактів. Міжнародний тероризм являє собо?? сукупність Громадсько -небезпечних у міжнародному масштабі діянь, що загрожують міжнародній інаціональної безпеки держави, що тягнуть за собою безглузду загибель людей,порушують нормальну дипломатичну діяльність держав та їхпредставників і утруднюють здійснення міжнародних контактів ізустрічей, а також транспортних зв'язків між державами (. Якщо діїтерористів не виходять за рамки свої країни (національний тероризм), токваліфікація таких дії як теракту і відповідальність наступаєщодо положень національного законодавства (. Міжнародним злочиномтеракт можна кваліфікувати у випадках:а) якщо злочинці і потерпілі є громадянами однієї державиабо різних країн, але сам терористичний акт здійснений за їх межами;б) якщо теракт спрямований проти держави, її громадян, осіб,що користуються міжнародним захистом;в) якщо підготовка до теракту ведеться в одній державі, а здійснюється водним;г) якщо здійснивши теракт в одній державі, терористи ховаються водним, і постає питання про їх видачу для притягнення до кримінальноївідповідальності.
  Сучасний тероризм несе в собі всі ознаки організованої злочинностіі тому ніяк не може здійснюватися однією особою. Навіть якщо злочинецьдіє поодинці, не рідко відповідальність за вчинення злочинубере на себе будь-які терористичні організації. Викриттярізних терористичних організації і груп у різних регіонах світу,потурання їм з країни політичних організації та урядовихорганів використання терористів в політичних цілях свідчить проорганізований характер цих злочинів. Сказане дозволяє висунутиприпущення про визнання терористичних організації злочинними з усімаможливими наслідками як для самих злочинів так іїх членів (. Слід також відзначити, що не можна розглядати терористівпросто як «кримінальників», а в якості мотивів вчинення ними такихзлочинів тільки насильство, особисту наживу і збагачення, помста і т.д.
  Сучасний міжнародний тероризм переважно несе політичнуформу, і мотиви здійснення терористичних акції теж політичні (. Уданий час на універсальному рівні при ООН функціонує спеціальнийкомітет з міжнародного тероризму, в компетенцію, якого входитькоординація діяльності держав з вивчення та усунення причинміжнародного тероризму і вироблення конкретних рекомендації щодо боротьби зним (. Важливо відзначити і «Заходи по боротьбі з міжнародним тероризмом»прийняті у вирішенні сьомого конгресу ООН з попередження злочинності іповодження з правопорушниками. Відповідно до цього документадержавам рекомендується розробити на міжнародному, регіональному тадвосторонньому рівнях ефективні заходи для налагодження міжнародногоспівпраці з попередження терористичного насильства, а також, що неменш важливо, слід сприяти забезпеченню великого однаковостізаконів і практики держав, що стосуються кримінальної юрисдикції, хочаразом з тим слід уникати надмірного розширення національноїюрисдикції для попередження небажаних правових конфліктів міждержавами. Держави повинні прагнути до розробки та ефективномуздійсненню міжнародних договорів і видачу, незалежно від тоговони є частиною багатосторонніх регіональних конвенції або двосторонніхдоговорів. Передбачено також і те що, ООН повинна надавати допомогу будь-якійкраїні яка страждає від тероризму або від терористичних організаційна її території з тим щоб покінчити з цим явищем. Так з найбільшважливих і діючих регіональних угод у розглянутій областіслід вказати конвенцію 1971 року Організації Американських держав пропопередження покарань за вчинення актів тероризму, що приймають формузлочинів осіб, і пов'язаного з цим вимагання, коли такі актиносять міжнародний характер; Європейська конвенція 1987года по припиненнютероризму, схвалену Асоціацією регіонального співробітництва Південної Азії;
  Проект кодексу злочинів проти миру і безпеки, який зіграввелику роль у складанні Нюрнберзького і Токійського міжнародних військовихтрибуналів, а також у складанні міжнародно-правових документів іконвенції у боротьбі та запобіганні міжнародного тероризму.

  2. Міжнародно-правове значення проекту кодексу злочинів проти миру і безпеки.

  У першій половині 20 століття Генеральної Асамблей ООН Комісіїміжнародного права було доручено підготує проект кодексу злочинівпроти миру і безпеки людства. Комісія приступила дорозгляду цього питання на своїй першій сесії, призначивши Спеціальногодоповідача Жану Спіропулос. Комісія завершила роботу над проектомкодексу, що складався поки тільки з п'яти статей на своїй третій сесії
  1953 року, і представила його Генеральній Асамблеї разом з по статейнікоментарем (.

  У процесі роботи над текстом члени комісії дійшли висновку провідсутність необхідності точно вказувати на те в якій мірі різні
  Нюрнберзькі принципи були включені в проект кодексу. Без нього буловирішено включити тільки ті злочини, які містять політичноелемент і ставлять під загрозу або перешкоджають підтримання міжнародногомиру і безпеки. У зв'язку з цим в проект кодексу 1951года не ввійшлитакі злочини як піратство, торгівля жінками та дітьми, торгівлянебезпечними лікарськими речовинами, рабовласництво, підробка грошових знаків,пошкодження підводних кабелів. Члени комісії також вирішили обмежитисярозглядом питання кримінальної відповідальності лише фізичних осіб невключаючи до кодексу ніяких положенні які стосуються злочинів,здійснюваних абстрактними одиницями (. У рішенні Нюрнберзького трибуналувперше визначено, що злочин порушує норми міжнародного праваздійснюються людьми, а не абстрактними одиницями, і застосування положенніміжнародного права може бути забезпечене шляхом покарання фізичних осібякі вчинили такі злочини. У зв'язку з цим, злочини,перераховані в проекті кодексу були визначені як міжнародне правовезлочину, за вчинення яких винні особи підлягають покаранню.

  Комісія міжнародного права не зважилася дати рекомендаціїщодо організаційних заході, які були необхідні дляреалізації самого кодексу. На думку членів Комісії, до установи
  Міжнародного кримінального суду застосування кодексу може бути забезпеченонаціональними судами держав так як визначення конкретних санкції заперераховані в кодексі злочину було визнано Комісією не бажаним,питання про встановлення таких санкції був залишений на розглядкомпетентного національного суду.

  На черговій сесії Генеральної Асамблеї ООН, було прийнято рішеннявідкласти розгляд проекту кодексу до наступної сесії з тієї причини,що з часу напрямки проекту урядам держав-членів пройшовнедостатній період часу. На сесії Генеральної Асамблеї ООН, якавідбулася в 1952 року, дане питання було знято з остаточного порядку денногоза тієї умови, що Комісія міжнародного права продовжить роботу надвідповідним питанням.

  На виконання цього рішення, Комісія міжнародного права повернулася дорозгляду цього питання, вже на п'ятій сесії, що проходила в 1953 році,доручивши Спеціальному доповідачу Жану Спіропулос підготує дляподання на шостій сесії. У доповіді розглядалися зауваженняотримані від урядів, і вносився ряд поправок до тексту, ранішеприйнятим комісією. Комісія постановила внести певні в ранішеприйнятий текст і додало новий злочин мав до перелікузлочинів, а саме: втручання влади у внутрішні справи іншоїдержави з використанням насильницьких заходів. Вона також ухвалилавиключити умова відповідно до якого нелюдські акти щодоцивільного населення є злочинами лише в тому випадку, якщо вониздійснюються у зв'язку з іншими злочинами, що визначаються в проектікодексу (.

  Була також змінено формулювання правила, що стосується злочинів,скоєних на виконання наказу начальника. Згідно новому формулюванні,особа, що робить подібне злочину несе за нього відповідальність, якщона час її вчинення були обставини за яких воно могло невиконувати наказ.

  Надалі, Генеральної Асамблеї довелося відкласти розглядкодексу з тієї причини, що ще не прийнятий документ, в якому давалося бофіційно визнане «визначення агресії». Лише після прийняття такоговизначення в 1974році Комісія змогла Відновити роботу над данимипроектом яка тривала цілі 10 років. Повний проект кодексу був прийнятий
  Комісією в першому читанні в 1991року. І в подальшому було направлено через
  Генерального секретаря ООН урядам держав-членів ООН. Доособливостям прийнятого проекту кодексу слід віднести перш за все, тощо в ньому відсутні традиційне явище на міжнародні злочини ізлочину міжнародного характеру. У ньому також зазначені санкції заперераховуються злочину, так як дане питання було вирішено залишити нарозсуд внутрішнього права держав. Тим не менш, встановлено, щокодекс залишається проектом до тих пір, поки не буде вирішено питання про санкціїбез яких, отже, він не може вступити в силу.

  Питання про санкції залишається на вирішенні по внутрішньому правудержав, так як кваліфікація будь-які дії чи бездіяльність вяк злочину проти миру і безпеки людства не залежить відвсередині державного права. Той факт, що будь яку дію чибездіяльність не карається відповідно до внутрішньодержавного правом незачіпає цю кваліфікацію (.

  Проект кодексу обмежується виключно міжнародної кримінальноївідповідальністю фізичних осіб. Так, у главі-2 «Загальні положення» ст. 3
  «Відповідальність і покарання проекту визначено, що будь-яка особа якаскоює злочин проти миру і безпеки несе за цевідповідальність і підлягає за це покарання. Будь-яка особа, яка надаєдопомога, сприяння або представляє засоби для вчинення злочинупроти миру, безпеки людства або бере участь у змові з метоювчинення такого злочину або прямо підбурює його скоєння, несеза це відповідальність і підлягає покаранню. Будь-яка особа, яка здійснюєдіяння є замахом на вчинення злочину проти миру ібезпеки людства несе за це відповідальність і підлягаєпокаранню (. Замах означає вчинення будь-який злочин, якогобуло розпочато, але не досягла своєї мети чи був припинений лише з причинивиникнення обставин, що не залежать від волі його виконавця. Упроект проводиться чітке розмежування між відповідальністюфізичних осіб і держави. Зізнається, що та чи інша особа можевчинити злочин проти миру і безпеки людства не тільки вяк індивіда, але також як «агент держави», «від іменідержави ». У зв'язку з цим, обов'язок персонально карати індивідівне знімає питання про відповідальність держав. Так як у ст. 5
  «Відповідальність держав» визначено, що судове переслідування будь -небудь особи за злочини проти миру і безпеки людства незвільняє державу від відповідальності за міжнародним правом задії, осудна цій державі ». Необхідно відзначити, і тоположення, що офіційний статус особи, яка вчинила злочин протимиру і безпеки людства, і той факт, що він є головоюдержави чи уряду не звільняє від кримінальної відповідальності.
  Важливо і те, що офіційно підтверджено що встановилися правило незастосування строків позовної давності щодо міжнародних злочинів.
  Таким чином на злочинів проти миру і безпеки людстватакож не поширюється дія строку давності. За будь-якою особою, якабезпосередньо звинувачується у скоєнні злочину проти миру ібезпеки людства, визнається право мінімум гарантії визнанихза кожним фізичною особою без будь-якої дискримінації, як у тому що,стосується права, так і в тому що стосується фактів. За будь-якою особоювизнається право перш за все на справедливий і публічний розглядсвоєї справи компетентним, незалежним, неупередженим судом, а також небути примушений до дачі свідчень проти самого себе або визнання себевинним. У документі також визначається важливий принцип «Non bis in idem»,що означає, що жодна особа не може притягнуто до відповідальності абопіддаватися покаранню за злочин за вчинення якого ця особабуло вже остаточно засуджено або виправдано, тих або інших міжнароднихкримінальним судом. Посилання на міжнародний кримінальний суд не передрішаєпитання про створення такого суду. Національний суд будь-якої державиможе передати суду і покарати та чи інша особа за вчиненнязлочину, кваліфікується в кодексі:а) якщо діяння, яке було підставою для вироку, винесеногоіноземним судом, мало місце на території даної держави; абоб) якщо ця держава є основною жертвою злочину.

  У разі повторного визнання будь-якого особи винною у вчиненнізлочину відповідно до проекту, суд при винесенні вироку повиненвраховувати будь-яку міру покарання, яка була призначена і приведена увиконання згідно з раніше ухваленим вироком за вчинення цьогож діяння (.

  Деякі злочину зазначені в документі, а саме: Агресія,загроза агресії, втручання, колоніальне панування і Апартеїд, якправило, відбуваються тільки людьми, які обіймають керівні посади вдержаві. Тому, щодо цих злочин, кодекс обмежуєколо можливих виконавців злочинів керівниками і організаторами.
  У цьому документі визначено, що до відповідальності притягується будь-якийособа, що як керівник або організатор планує, здійснює абовіддає наказ про здійснення акту агресії. Як було вже зазначено, одне зпричин затримки прийняття проекту кодексу з'явилося саме відсутністьвизначення агресії, сформульоване в даному документі аналогічно позмістом визначення прийнятим в 1974році. Так, є агресієюзастосування збройної сили державою, проти суверенітету,територіальної цілісності іншої держави або політичноїзалежності або будь-яким іншим чином, не сумісним із Статутом ООН.
  Так застосування збройної сили державою перший в порушення статутує prima facia свідченням акту агресії, хоча раду безпекиможе відповідно до Статуту зробити висновок, що визначення про те, щоакт агресії був здійснений, не буде виправданим у світлі іншихвідповідних обставин, включаючи той факт, що відповіднідіяння або їх наслідки не носять досить серйозного характеруговориться в положенні. У як акт агресії незалежно від оголошеннявійни кваліфікуються наступні дії:а) вторгнення або напад збройних сил держави на територіюіншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовийхарактер вона не носила, що є результатом такого вторгнення абонападу або будь-яка анексія із застосуванням сили терору іншогодержави або частину її;б) бомбардування збройними силами держави території іншоїдержави або застосування будь-якої зброї державою проти тероруіншої держави;в) блокада портів або берегів держави збройними силами;г) напад збройними силами держави на сухопутні, морські чиповітряні сили або морські і повітряні флоти іншої держави;д) застосування збройними силами однієї держави, що знаходяться натериторії іншої держави за угодою з приймають державою, впорушення умови передбачених в угоді або будь-яке продовження їхперебування на цій території після припинення дії угоди;е) дія держави дозволяє, щоб його територія, яке вононадало в розпорядження іншої держави, використовувалася цимдержавою для здійснення акту агресії проти?? ретьего держави;ж) засилання державою або від імені держави банд, угрупуваньіррегулярних сил або найманців які здійснюють акти застосуваннязбройної сили проти іншої держави, які мають настільки серйозний, щоце рівнозначно переліченим вище актам, або його значну участь уних;з) будь-які інші діяння кваліфікуються Радою Безпеки якактів агресії у відповідності до положень Статуту.

  Загроза агресії, полягає в заявах, повідомленнях, демонстрації силиабо будь-яких інших заходи, які дають уряду будь-якого державивагомі підстави вважати, що серйозно розглядається можливістьагресії проти цієї держави. Винним у скоєнні акту агресіївизнається будь-яка особа, що як керівник або організатор здійснюєабо віддає наказ про скоєння зазначених дії.

  До відповідальності притягуються також будь-яка особа, яка яккерівник або організатор робить або віддає наказ про скоєння актувтручання у внутрішні чи зовнішні справи держави, яке включаєв себе підбурювання до (збройної) підривної або терористичноїдіяльності або організацію надання допомоги або фінансування такоїдіяльності, або постачання товарів для мети такої діяльності і тим самимпідрив вільного здійснення своїх суверенних прав. Вперше колоніальнепанування та інші форми іноземного панування кваліфікується вяк злочини проти людства. У проекті проти злочинівпроти миру і безпеки людства визнається кримінальнавідповідальність будь-якої особи, що як керівник або організаторнасильно встановлює, охороняє або віддає наказ про насильницькевстановлення колоніального панування або будь-якої іншої форми іноземногопанування в порушення прав народів на самовизначення, як воно закріпленеу Статуті ООН.

  Злочин апартеїду здійснюються людьми які обіймають керівніпозиції у політичних або військових в апаратах держави або в йогофінансової чи економічній сферах. Також визначається, що винний ускоєнні злочину апартеїду визнається будь-яка особа, яка яккерівник або організатор робить або віддає наказ про його скоєнні.
  Апартеїд включає себе будь-яке з наступних актів, заснованих на політиці іпрактиці расової сегрегації і дискримінації і здійснювані з метоювстановлення і підтримки однієї расової групою над будь-якої іншоїрасової групою її систематичного гноблення: а) позбавлення члена або членів расової групи право на життя і свободуособистості;б) навмисне створення для расової групи таких життєвих умов, якірозраховані на повне чи часткове фізичне знищення;в) будь-які заходи законодавчого характеру, та інші заходи, розраховані, на те,щоб перешкодити участі расової групи в політичній, соціальній,економічної чи культурного життя країни і навмисне створення умов,препятствующіх0 повний розвиток такої групи;г) будь-які заходи, в тому ч

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status