ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Міжнародно-правові питання громадянства
       

   

  Міжнародне публічне право

  | | Санкт-Петербурзький |
  | | Міжнародний |
  | | Інститут |
  | | Менеджменту |

  Програма "Бакалавр Менеджменту"

  Реферат з дисципліни "Основи права"

  на тему

  "Міжнародно-правові питання громадянства "

  Виконавець: Туса Д. В.

  Керівник: Богуненко А. П.

  Реферат защищен" "199 року з оцінкою

  Екзаменатор//

  Санкт-Петербург

  1999

  Зміст


  Зміст 2

  Поняття громадянства 3

  Придбання і втрата громадянства. 3

  Подвійне громадянство 7

  безгромадянства 9

  Докази наявності або відсутності громадянства 10

  Біженці і переміщені особи 10 < p> Громадянство в Російській Федерації 12

  Слайди 15

  Бібліографічний список 19

  Поняття громадянства

  Громадянство - це стійкий правовий зв'язок фізичної особи здержавою, що виражається в сукупності їх взаємних прав та обов'язків.
  Іноді громадянство називають приналежністю особи до держави. Громадянство
  - Стійкий правовий зв'язок, оскільки навіть в разі виїзду громадянина закордон його громадянство автоматично, як правило, не припиняється.

  У законодавстві деяких держав існують різні термінидля позначення приналежності фізичних осіб до держави. У країнах зреспубліканською формою правління зазвичай вживається термін «громадянство»,в країнах з монархічною формою правління все ще зустрічається термін
  «« Підданство ». В американському, британському, а також у законодавствідеяких інших держав існує множинність термінів,позначають належність особи до держави.

  Наприклад, поряд з термінами «citizen» (громадянин) і «subject»
  (підданий) в англо-американській теорії і практиці широко такожпоширений термін «national», який буквально може бути переведенийяк «особа, що володіє певною національною приналежністю» (уюридичному сенсі). Ця множинність термінів, що означають в данийчас по суті одне й те ж, породжена в минулому колоніалізмом. Упрактиці колоніальних держав термін "громадянство" спочаткузастосовувався лише у відношенні осіб, що володіють політичними і громадянськимиправами в повному обсязі. Корінне населення колоній зазвичай відносили доособам, які мають юридичної приналежністю до цієї держави
  (nationals, ressortissants і т. д.). Крах колоніалізму привів до змінипервісного змісту згаданих термінів. Деякі з них взагалі вийшлиз ужитку, але їх множинність збереглася до цих пір.

  Громадянство регулюється в принципі внутрішнім законодавствомдержави. Можливо відсутність закону про громадянство в будь-якомудержаві. Але справа не у формальному законодавчому регулюваннігромадянства. Громадянство - поняття, нерозривно пов'язане здержавністю. Відсутність закону про громадянство не означає відсутностісамого громадянства, хоча і може ускладнити ведення зовнішніх зносин. Такчи інакше, регламентація громадянства - внутрішнє питання, сфера внутрішньоїкомпетенції держави. Умови придбання і втрати громадянствавстановлюються внутрішнім законодавством держави. Оскільки кожнедержава в даній області діє самостійно, неминучізіткнення (колізії) законів про громадянство різних держав. Такіколізії можуть бути джерелом непорозумінь та конфліктів міжнародногохарактеру. Для їх ліквідації або запобігання держави часто вдаютьсядо укладення міжнародних договорів, тобто виробляють відповіднінорми міжнародного права.

  Придбання і втрата громадянства.

  Способи набуття громадянства можна умовно розділити на двакатегорії: перша - набуття громадянства в загальному порядку, другий - увинятковому порядку. Способи придбання громадянства в загальному порядкує більш-менш стабільними, звичайними для законодавствадержав. До них відноситься придбання громадянства: а) в результатінародження; б) в результаті натуралізації (прийому до громадянства). До цихспособам примикає рідко зустрічається в практиці держав даруваннягромадянства.

  Придбання громадянства у винятковому порядку охоплюєнаступні способи: а) групове надання громадянства, абоколективна натуралізація (окремий випадок - так званий трансферт); б)оптиці, або вибір громадянства; в) реінтеграція, або поновлення угромадянство.

  Придбання громадянства в результаті народження - самий звичайний спосібйого придбання. Законодавство держав з цього питання грунтуєтьсяна одному з двох принципів: право крові (jus sanguinis) або право грунту
  (jus soli). Іноді в доктрині придбання громадянства по праву кровііменується набуттям громадянства за походженням, а за правом грунту - занародженню. Право крові означає, що особа набуває громадянства батьківнезалежно від місця народження; право грунту - що особа набуваєгромадянство держави, на території якого народилося, незалежно відгромадянства батьків. Більшість держав світу дотримується правакрові. Російське законодавство також засновано переважно на правікрові. Як правило, держави, які в принципі слідують праву крові, вдеяких випадках виходять і з права грунту.

  Право грунту властиво законодавства США і латиноамериканськихдержав. Однак воно завжди в якоюсь мірою доповнюється правом крові
  (зазвичай по відношенню до дітей громадян відповідних держав, які народилися закордоном).

  Будь-яка держава, як правило, прагне ввести в своєзаконодавство норми, що обмежують можливість придбання йогогромадянства особами, народженими від змішаних шлюбів. Це диктуєтьсярізними міркуваннями, зокрема небажанням сприятипридбання своїми громадянами ще й іноземного громадянства, тобтоподвійного громадянства, що може призвести до ускладнень у міждержавнихвідносинах.

  Держави, що дотримуються права крові, нерідко також обмежуютьможливість придбання свого громадянства тими особами, які народилисяза кордоном від громадян, які постійно там проживають, особливо якщо один збатьків є іноземним громадянином. Натуралізація (укорінення) --індивідуальний прийом до громадянства на прохання зацікавленої особи. Увітчизняному законодавстві цей термін не застосовується, але в теоріїміжнародного права він загальновизнаний. Натуралізація - добровільний акт.
  Примусова натуралізація суперечить міжнародному праву, і спробиздійснити її завжди викликали ноти протесту. Практиці відомі таківипадки. Зокрема, деякі латиноамериканські країни у минулому століттінамагалися в примусовому порядку автоматично надати іноземцям,які проживають тривалий час на їхній території, своє громадянство.

  Натуралізація здійснюється зазвичай у більшості держав з урахуваннямпевних умов, передбачених в законі. Найважливіші умови - це,як правило, визначений термін проживання на території даної держави
  (5, 7, іноді 10 років). Передбачаються і інші умови натуралізації,наприклад майнові. Можливість натуралізації часто полегшується якщозацікавлена особа зробило будь-які послуги цієї держави,служило в його збройних силах, перебувала на його державну службу тат. д.

  Процедура прийому в громадянство цілком визначається внутрішнімзаконодавством держав. Можна виділити принаймні чотири видипроцедур натуралізації: 1) натуралізація, здійснювана вищими органамидержавної влади; 2) натуралізація, здійснювана органамидержавного управління: урядом або найчастіше центральнимигалузевими органами державного управління (звичайно відомствамивнутрішніх справ); 3) натуралізація, здійснювана місцевими органамидержавної влади (трапляється вкрай рідко); 4) судованатуралізація (також зустрічається рідко).

  Різновидом натуралізації є що передбачаютьсязаконодавством деяких країн спрощений порядок набуттягромадянства певними категоріями осіб шляхом реєстрації (якщо тількимова не йде про підтвердження свого громадянства), усиновлення, в результатівступу в шлюб. Два останніх способи називають іноді сімейним порядкомнабуття громадянства. До нього відноситься і автоматична натуралізаціянеповнолітніх дітей у зв'язку з натуралізацією батьків.

  Багато держав вважають неприпустимим автоматичне набуттяжінкою громадянства чоловіка в результаті її вступу в шлюб. Ця позиціяодержала відображення в Конвенції про громадянство заміжньої жінки 1957 року.

  дарування громадянства, на відміну від натуралізації, здійснюється заініціативою компетентних органів держави, а не на проханнязацікавленої особи. Звичайно громадянство в порядку пожалуваннянадають за особливі заслуги перед державою.

  Як показує сам термін, придбання громадянства у винятковомупорядку існує як вилучення, виняток із загального стабільного порядкунабуття громадянства. Такий винятковий порядок передбачаєтьсяабо в міжнародних договорах, або в спеціальних законах. Вінвстановлюється на певний термін і, як правило, стосується лишепевної категорії осіб. Аналіз практики показує, що наданнягромадянства у винятковому порядку породжується подіями, що ведуть домасового переселення, а також територіальними змінами.

  Групове надання громадянства - це наділення громадянствомнаселення будь-якої території у спрощеному порядку або надання вспрощеному порядку громадянства переселенцям.

  Приватним випадком групового надання громадянства єтрансферт - перехід населення будь-якої території з одного громадянства вінше в зв'язку з передачею території, на якій вона проживає, однимдержавою іншій. Автоматичний трансферт може викликати заперечення збоку будь-якої частини населення переданої території, тому зазвичайвін коректується правом оптиці (вибору громадянства), тобто фактичноправом збереження зацікавленими особами колишнього громадянства.

  оптиці (вибір громадянства) не завжди виступає в якості способунабуття громадянства. Наприклад, можливість оптиці передбачається вконвенціях про подвійне громадянство. Якщо громадянин будь якої державимає одночасно і іноземне громадянство, то йому може надаватисяправо оптіровать одне з них, відмовившись тим самим від іншого. Громадянствавін в цьому випадку не набуває, оскільки тут оптиці тягне за собоюлише втрату одного з громадянств. Однак у деяких випадках оптицівиступає в якості самостійного способу набуття громадянства.
  Таку роль вона грала, наприклад, у відповідності з радянсько-польськимугодою про репатріацію від 25 березня 1957 р., за умовами якогорепатріанти з СРСР в ПНР з моменту перетинання радянсько-польськоїдержавного кордону втрачали громадянство СРСР і набувалигромадянство ПНР.

  І нарешті, один із способів набуття громадянства у винятковомупорядку - реінтеграція, або поновлення у громадянстві. За певнихобставинах приймаються спеціальні законодавчі акти про особливепорядок поновлення у громадянстві. У деяких країнах можливістьвідновлення громадянства передбачена в загальному, а не в спеціальномузаконодавстві про громадянство. У цьому випадку поновлення у громадянствіне служить самостійним способом набуття громадянства, а єлише спрощеною натуралізацією.

  Що стосується втрати громадянства, то можна виділити три її форми:автоматичну втрату громадянства; вихід з громадянства; позбавленнягромадянства.

  Автоматична втрата громадянства у вітчизняній практиці зустрічаєтьсялише у міжнародних угодах та у спеціальних законодавчих актах. Узаконодавстві США це, навпаки, типова форма втрати громадянства. У
  США існує так звана доктрина свободи Експатріант. Якщо будьабо особа, яка має американське громадянство, натуралізувався за кордоном,воно автоматично втрачає американське громадянство. У законодавстві
  США встановлені і інші підстави автоматичної втрати громадянства
  (наприклад, у випадку участі американського громадянина у виборах віноземній державі).

  У західній доктрині існує думка, що безумовна свободаЕкспатріант є міжнародною правовою нормою. Відповідно до цієї точкизору, обличчя, натуралізованої в якому або державі, має вважатисятаким, що втратив своє колишнє громадянство. Але практика її спростовує.
  Значна кількість держав не дотримується свободи Експатріант.
  Великобританія в 1948 році від неї відмовилася. В якості міжнародно -правової норми вона виступає лише в тому випадку, якщо передбаченаміжнародним договором (для учасників договору).

  Вихід з громадянства - це втрата громадянства на підставі рішеннякомпетентних органів держави, що виноситься на прохання зацікавленоїособи. Дана форма характерна, зокрема для російськогозаконодавства.

  Позбавлення громадянства містить в собі елемент покарання. На відміну відвиходу з громадянства, воно здійснюється за ініціативою державнихорганів і, як правило, стосовно осіб, замішаних у ворожому даномудержаві діяльності.

  Позбавлення громадянства може здійснюватися: а) за певних умов,передбачених загальним законодавством (наприклад, у випадку натуралізаціїобмінним шляхом), б) на підставі спеціального акта, який стосується конкретногоособи або осіб певної категорії. Російське законодавствоможливість позбавлення громадянства не передбачає.

  Подвійне громадянство

  Подвійне громадянство - це наявність у особи громадянства двох або більшедержав. Таким чином, цей термін охоплює і множиннегромадянство (потрійне і т. д.). Подвійне громадянство породжується колізіямизаконів про громадянство різних держав (наприклад, заснованих на правігрунту і право крові).

  У практиці склалося правило, що випливає з державногосуверенітету, згідно з яким держава, громадянин якої має такожіноземне громадянство, розглядає його виключно як свогогромадянина незалежно від того, позитивно чи негативно відноситься цедержава до придбання його громадянином іноземного громадянства.

  Деякі держави заохочують подвійне громадянство (зазвичай пополітичних міркувань). Свого часу популярність в цьому сенсіпридбала ст. 25 імперського закону про громадянство Німеччини 1913 року,яка зазнала критики в правовій літературі. Відповідно до закону від 28листопада 1991 року, громадянину Росії може бути дозволено мати громадянствоіншої держави, з яким Росією укладено відповідний договір.
  Однак громадяни Росії, які мають також іноземне громадянство, не можуть націй підставі бути обмежені в правах, ухилятися від виконанняобов'язків або звільнятися від відповідальності, що випливають згромадянства Росії.

  Подвійне громадянство має певні негативні наслідки. Середних слід зазначити: а) наслідки, пов'язані з наданням дипломатичноїзахисту особам з подвійним громадянством; б) наслідки, пов'язані з військовоюслужбою осіб з подвійним громадянством.

  У першому випадку можливі дві ситуації. Перша ситуація: дипломатичнузахист особи з подвійним громадянством намагається надати одна з держав,громадянство якого ця особа має, проти іншої держави йогогромадянства. У цьому випадку питання про дипломатичну захист практичновідпадає. Точніше, спроба її надати допустима, але такий захист будевідхилена на тій підставі, що відповідна особа має громадянстводержави, проти якого здійснюється захист. Друга ситуація: особа зподвійним громадянством опиняється на території третьої держави, і натериторії цієї держави постає питання про надання такій особідипломатичної захисту з боку держав його громадянства. Влададержави перебування звичайно в цій ситуації вважаються з громадянством тогодержави, з якою особа з подвійним громадянством має найбільш міцнуфактичну (принцип ефективного громадянства) зв'язок (наприклад, громадянстводержави, на території якої ця особа постійно проживає або намовою якого говорить, і т. д.). Ці критерії недосконалі. Виходить,що громадянство будь-лБо з зацікавлених державпереважно. З правової точки зору ситуація не можна вирішити. Єтільки один вихід - укладання міжнародної угоди, двосторонньої абобагатостороннього. Рішення з таких питань міжнародних судових органівабо арбітражів, засновані на принципі ефективного громадянства, булипоширені в практиці західних держав, проте не породили загальномуправила. Вони стосуються окремих випадків і можуть прийматися в результатізвернення до суду або арбітраж обох зацікавлених держав.

  Що стосується другого випадку, то тут проблема пов'язана з тим, що особичоловічої статі, що мають подвійне громадянство, як правило, повинні пройтиобов'язкову військову службу в кожній державі свого громадянства.
  Практично це не можливо. Таким чином, особа з подвійним громадянством,пройшло обов'язкову військову службу в одній з держав свогогромадянства, опинившись на території іншої, майже неминуче будепритягнуто до відповідальності або за ухилення від військового обов'язку,або за службу в іноземній армії без дозволу, або за те й іншеодночасно. Вирішити зазначену проблему можна тільки одним шляхом --укласти міжнародну угоду.

  Є два види міжнародних договорів, присвячених питанням подвійногогромадянства.

  Перший - договори, спрямовані на усунення наслідків подвійногогромадянства (у зв'язку з наданням дипломатичної захисту або з військовоюслужбою). Такі угоди саме подвійне громадянство не усувають. Серед них
  - Багатостороння Гаазька конвенція про деякі питання, що відносяться доколізії законів про громадянство, 1930 року, глава II багатосторонньої
  Страсбурзькій конвенції про множині громадянство 1963 року і ряддвосторонніх договорів. З них багато присвячені тільки одного питання --військову службу осіб з подвійним громадянством.

  Всі зазначені договори носять характер напівзаходів, тобто ліквідують НЕпричину, а лише наслідок зіткнень інтересів держав у галузігромадянства. Наприклад, 10 липня 1967 шляхом обміну нотами було укладеноугоду СРСР з Канадою, в якому, зокрема, передбачалосязобов'язання канадської сторони не перешкоджати виїзду радянських громадян,відвідують Канаду, якщо вони, володіючи також канадським громадянством, прибуткудо Канади з радянським паспортом і канадською візою. Аналогічне зобов'язаннябуло взято на себе і СРСР стосовно осіб, які мають одночасно канадське йрадянське громадянство.

  Другий вид договорів про подвійне громадянство - договори, спрямовані наліквідацію подвійного громадянства як такого.

  Першим договором цього роду в практиці Радянського Союзу була угодаз питань громадянства з Монголією 1937 року. Ця угода усуваломожливість виникнення подвійного громадянства в результаті натуралізації.
  Основна маса угод про подвійне громадянство з участю СРСР булаукладена в 1956-1958 роках. Першу конвенцію про подвійне громадянство
  Радянський Союз уклав з Югославією в 1956 році, потім були укладеніконвенції з низкою інших держав. В основу цих конвенцій було покладеноправило, згідно з яким особа з подвійним громадянством могло вибрати впротягом певного терміну одне зі своїх громадянств. Якщо протягомпевного терміну вибір не був зроблений, така особа зберігало громадянстводержави, на території якої постійно проживав. По дорозі ув'язненняподібних двосторонніх конвенцій пішли й деякі східноєвропейськідержави: Болгарія, Румунія, Польща, Чехословаччина, Угорщина. У конвенціяхза участю СРСР була одна особливість - вони діяли протягом одногороку. Правда, в деяких випадках окремі конвенції продовжувалися, але цене вирішувало проблему в цілому. Після закінчення терміну дії конвенціїпродовжували укладатися змішані шлюби, від яких народжувалися діти з подвійнимгромадянством.

  У зв'язку з цим виникла необхідність в укладенні нових конвенцій проподвійне громадянство. Протягом 60-х і 70-х років СРСР уклав збільшістю східноєвропейських держав, у тому числі з ГДР, а також
  Монголією, відповідні конвенції або договори, які зберігають своюсилу для Росії, крім договору з НДР (договір з Чехословаччиною діє вданий час між Росією та Чехією та Словаччиною).

  Вони практично однотипні і, так само як і попередні конвенції,встановлюють право оптиці громадянства для осіб з подвійним громадянством. Ущодо неповнолітніх вибір громадянства здійснюється їхбатьками. Передбачається також можливість вибору батькамигромадянства дітей, народжених від змішаних шлюбів вже після вступу дочинності відповідного договору.

  З метою запобігання виникненню подвійного громадянства принатуралізації в конвенціях закріплюється правило, згідно з яким кожнасторона зобов'язується не приймати в своє громадянство громадянина іншої країни,поки він не надасть дозволу на це влади своєї держави.

  безгромадянства

  безгромадянства - це правовий стан, що характеризуєтьсявідсутністю у особи громадянства будь-якої держави. Безгромадянстваможе бути абсолютним і відносним.

  Абсолютна безгромадянства - безгромадянства з моменту народження.
  Відносне безгромадянства - безгромадянства, що настало в результатівтрати громадянства. Безгромадянства являє собою правову аномалію.
  Держава борються з ним, прагнучи його обмежити

  Особи без громадянства (апатриди) не повинні бути безправними. В принципіїх правовий статус визначається внутрішнім законодавствомдержави, на території якої вони проживають. Всі держави зобов'язаніповажати основні права людини та у відповідності з цим забезпечити для осіббез громадянства відповідний режим. У кожній державі він, однак,має свої особливості. У Росії статус осіб без громадянства по сутіприрівнюється до статусу іноземців, за винятком одного моменту:іноземне дипломатичне представництво не має права надавати їмзахист. Як і іноземці, вони не несуть військовий обов'язок і не володіютьвиборчими правами, на них поширюються ті ж професійніобмеження, що і на іноземців.

  Нив одному міжнародному договорі, що стосується осіб без громадянства Росіяне бере участі, обмежуючись внутрішніми заходами. Так, у законі прогромадянство Росії встановлюється, що дитина осіб без громадянства,що народилася на території Росії, є громадянином Росії.

  Є дві багатосторонні конвенції, присвячені особам безгромадянства: Конвенція про статус осіб без громадянства 1954 року і Конвенція проскорочення безгромадянства 1961 року. Метою Конвенції 1954 є неліквідація самого безгромадянства, а встановлення на території країн -учасників певного режиму для осіб без громадянства. Вона захищає їхособистий статус, майнові права, передбачає свободупідприємництва для осіб без громадянства, деякі пільги в галузіотримання освіти, працевлаштування і т. д.

  При розробці Конвенції про скорочення безгромадянства 1961розбіжності між зацікавленими державами були досить великі,тому сфера її застосування виявилася порівняно вузькою. Особливістюконвенції є те, що вона містить положення, що передбачаютьстворення міжнародного органу, в який можуть звертатися безпосередньоособи без громадянства зі скаргами на невиконання учасниками Конвенції їїпостанов. За рішенням Генеральної Асамблеї ООН функції згаданогооргану покладені на Верховного комісара ООН у справах біженців.

  Докази наявності або відсутності громадянства

  Внутрішнє законодавство визначає, які документи і факти можутьслужити доказом наявності в особи громадянства того чи іншогодержави. Відповідно до закону про громадянство Росії від 29 листопада 1991 року,документом, що підтверджує громадянство, є перш за все паспорт, а дойого отримання - свідоцтво про народження. Доказом може служити іінший документ, що містить вказівку на громадянство особи.

  У разі відсутності документів, що підтверджують громадянство, абосумнівів у правильності їх видачі в Росії встановлена адміністративнапроцедура так званого з'ясування громадянства.

  Біженці і переміщені особи

  Біженці - це особи, що покинули країну, в якій вони постійнопроживали (найчастіше країну свого громадянства), в результатіпереслідувань, військових дій чи інших надзвичайних обставин. Уміжнародне право поняття "біженці" проникає після першої світової війни.
  Проблема біженців знайшла відображення в ряді міжнародних договорів. У рамках
  ООН для сприяння її рішенням створено Управління Верховного комісара зсправах біженців (УВКБ). Статут Управління прийнятий резолюцією генеральноїасамблеї ООН 428 (V) від 14 грудня 1950 року. А 28 липня 1951 року булаукладена багатостороння Конвенція про статус біженців. 16 грудня 1966
  Генеральна асамблея прийняла до відома протокол, що стосується статусівбіженців, який передбачав деякі зміни конвенції. Він вступивчинності 4 листопада 1967 року.

  Є також міжнародні органи, що займаються проблемою біженців нарегіональному рівні. Вони можуть створюватися на постійній і тимчасовійоснові.

  Термін "біженці" вживається в договорах і резолюціях міжнароднихорганізацій у різних значеннях. Він може, наприклад, не ставитися доособам, які залишили країну свого громадянства чи звичайного місця проживаннявнаслідок стихійного лиха. У Конвенції 1951 року передбаченідеякі обмеження поняття "біженці", пов'язані з часом настанняподій, що послужили причиною того, що відповідні особи покинуликраїну свого громадянства чи звичайного місця проживання (до 1-го січня 1951року).

  Конвенція і Статут УВКБ включають в поняття "біженці" осіб, які в силуцілком обгрунтованих побоювань стати жертвами переслідувань за ознакою раси,віросповідання, громадянства, належності до певної соціальноїгрупи або політичних переконань перебувають за межами країни своєї громадянськоїналежності та не можуть користуватися захистом уряду цієї країниабо не бажають користуватися таким захистом або внаслідок таких побоювань,або з причин, не пов'язаних з міркуваннями особистої зручності; або, немаючи певного громадянства і знаходячись поза країною свого колишньогозвичайного місця проживання, не можуть або не бажають повернутися внаслідок такихпобоювань або з причин, не пов'язаних з міркуваннями особистої зручності.
  Їх нерідко називають особами без громадянства de facto, оскільки практичноїх статус нічим не відрізняється від статусу осіб без громадянства.

  Належність до категорії політичних біженців може розглядатисяяк підставу для того, щоб претендувати на отримання політичногопритулку. Однак у кінцевому рахунку врегулювання цього питання залежить відзаконодавства і політики держави, на території якого знаходятьсябіженці.

  Проблема біженців не може вирішуватися за єдиним зразком в силу впливурізних факторів (соціальний і національний склад біженців, причини,спонукали їх покинути батьківщину, і т. п.). Західні делегації в ряді органів
  ООН не раз порушували питання про так званий масовий відхід або кінецьнаселення (mass exodus), пов'язуючи його з порушенням прав людини, поняття
  "масовий вихід" поєднує в значній мірі і проблему біженців, іпроблему економічної міграції населення.

  Приміщення особи - це особи, насильно вивезені в ході другогосвітової війни гітлерівцями і їх посібниками з окупованих ними територійдля використання на різного роду роботах. Після закінчення війни
  Радянський Союз уклав з рядом держав угоди про репатріаціюпереміщених осіб з числа радянських громадян. Для сприяння вирішеннюпроблеми біженців і повернення їх на батьківщину в 1946 році була створена
  Міжнародна організація у справах біженців (МОБ). Вона була скасована взв'язку зі створенням УВКБ.

  У Конвенції про статус біженців 1951 року термін "переміщені особи" незустрічається. В останні роки в практиці УВКБ спостерігається тенденціязастосовувати його до деяких категорій "внутрішніх" біженців, тобто осіб,які не добровільно покинули будь-яку частину своєї країни і змушенібули оселитися в іншій її частині. Іноді їх іменують "вимушенимипереселенцями ".

  Громадянство в Російській Федерації


  Про громадянство Російської Федерації

  Громадянство є стійкий правовий зв'язок людини з державою,що виражається в сукупності їх взаємних прав, обов'язків івідповідальності, заснована на визнанні та повазі гідності, основнихправ і свобод людини.


  Хто має право на громадянство Російської Федерації?

  У Російській Федерації кожна людина має право на громадянство. У
  Російської Федерації ніхто не може бути позбавлений громадянства або правазмінити своє громадянство. Громадянин Російської Федерації не може бутивиданий іншій державі інакше як на підставі закону або міжнародногодоговору Російської Федерації.

  Громадянами України є особи, які набули громадянство
  РФ відповідно до закону Російської Федерації. Про громадянство Російської
  Федерації. від 28 листопада 1991 року з змінами та доповненнями від 17 червня
  1993 року. Громадянство України є рівним незалежно відпідстав його придбання. За особою, яка перебуває в громадянстві Російської
  Федерації, не визнається належність до громадянства іншої держави,якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації.
  Громадянину Російської Федерації може бути дозволено за його клопотанняммати одночасно громадянство іншої держави, з якою євідповідний договір Російської Федерації. Громадяни Російської
  Федерації, які мають також інше громадянство, не можуть на цій підставі бутиобмежені в правах, ухилятися від виконання обов'язків абозвільнятися від відповідальності, що випливають з громадянства Російської
  Федерації.

  Проживання громадянина Російської Федерації за межами Російської
  Федерації не припиняє його громадянства.

  Як придбати громадянство Російської Федерації?

  Громадянство України набувається: в результаті йоговизнання, за народженням, у порядку його реєстрації, в результаті прийомугромадянства, в результаті відновлення в громадянство Російської
  Федерації.

  Хто визнаний громадянином Російської Федерації?

  Громадянами України є всі громадяни колишнього СРСР,постійно проживають на території Російської Федерації на день набраннячинності Законом РФ.О громадянство Російської Федераціі./06 лютого 1992 /якщо протягом одного року після цього дня вони не заявили про своє небажанняполягати в громадянство Російської Федерації.

  Військовослужбовці Збройних Сил РФ визнані громадянами Російської Федерації,якщо на 06 лютого 1992 року вони проходили службу у військових частинах,що знаходяться під юрисдикцією Російської Федерації на території іншихдержав, у тому числі у складі Об'єднаних Збройних Сил Співдружностінезалежних Держав, а також які прибули для проходження служби натериторію Російської Федерації після вступу закону в силу.

  Громадянами РФ визнаються також: громадяни колишнього СРСР, постійнопроживали на території Росії і вибули до 06 февраля 1992 року з місцяпостійного проживання в іншу місцевість Росії у зв'язку з переїздом,навчанням, трудовими угодами, проходженням строкової військової служби;громадяни колишнього СРСР, які відбули покарання за вироками судів як натериторії Росії, так і за її межами і повернулися на проживання натериторію Росії, якщо вони постійно проживали на території Росіїбезпосередньо перед притягненням до кримінальної відповідальності; громадяниколишнього СРСР, які постійно проживали на території Росії і вибули до 06Лютий 1992 за межі Росії у зв'язку з навчанням, проходженнямдійсної строкової військової служби, лікуванням, а також у зв'язку зтимчасовим виїздом за межі колишнього СРСР у приватних справах, у відрядженняі повернулися на територію Росії. Дана категорія громадян звертаєтьсябезпосередньо в паспортні столи відділень міліції за місцем постійногопроживання і документуються вкладишами, що свідчать проналежність до громадянства Російської Федерації.

  Як визначається громадянство дітей?

  Дитина, батьки якої на момент егпро народження складаються у громадянстві
  Російської Федерації, є громадянином РФ незалежно від місця народження.
  При різному громадянстві батьків, один з яких на момент народженнядитини полягає в громадянство Російської Федерації, а інший має іншегромадянство, питання про громадянство дитини незалежно від місця народженнявизначається письмовою згодою батьків. Громадянство дітей у віцідо 14 років слід громадянства батьків. Громадянство дітей у віці від 14до 18 років змінюється при наявності їх згоди. Громадянство дітей незмінюється при зміні громадянства батьків, позбавлених батьківських прав.
  На зміну громадянства дітей не потрібно згоди батьків, позбавленихбатьківських прав. Якщо обоє батьків або єдиний батько набуваютьгромадянство Російської Федерації або в них припиняється громадянство
  Російської Федерації, то відповідно змінюється громадянство дітей. Якщоодин з батьків, які не мають громадянство РФ, купує його, то дитиніпредставляється громадянство Російської Федерації за клопотанням одного з батьків,що здобуває громадянство РФ, за наявності письмової згоди іншогоз батьків.

  Хто має право набути громадянство РФ в порядку реєстрації?

  У порядку реєстрації громадянство Російської Федерації набувають:особи, у яких чоловік або родич по прямій висхідній лінії/батько,мати, бабуся, дід/є громадянином Російської Федерації; громадяниколишнього СРСР, які проживають на територіях держав, що входили до складуФедерації після 6 лютого 1992; громадяни колишнього СРСР, які мають статусбіженця, після визначення місця проживання на території Російської
  Федерації у встановленому Законом порядку.

  Як здійснюється прийом до громадянства Російської Федерації?

  Дієздатна особа, яка досягла 18-річного віку і не складається вгромадянство Російської Федерації, може клопотатися про прийом догромадянство Російської Федерації незалежно від походження, соціальногостану, расової та національної приналежності, статі, освіти, мови,ставлення до релігії, політичних та інших переконань.

  Звичайним умовою прийому до громадянства Російської Федерації єпостійне проживання на території Російської Федерації: для іноземнихгромадян та осіб без громадянства - всього 5 років або 3 роки безперервнобезпосередньо перед зверненням з клопотанням; для біженців, визнанихтакими законом Російської Федерації, договором Російської Федерації,вказані терміни скорочуються вдвічі. Термін проживання на території Російської
  Федерації вважається безперервним, якщо особа виїжджала за межі Російської
  Федерації для навчання або лікування не більше ніж на три місяці.
  Обставинами, що дають право на скорочення строків проживання є:стан у громадянстві колишнього СРСР в минулому; усиновлення дитини,що є громадянином РФ; отримання притулку на території Російської
  Федерації; стан в минуло

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status